AnasayfaBlogFizyoterapist ve Fizyoterapist Teknikeri Kimdir?
Meslekler

Fizyoterapist ve Fizyoterapist Teknikeri Kimdir?

16 Şubat 2021
Fizyoterapist ve Fizyoterapist

Uzman hekim tarafından hastaya konulan tanıya yönelik hastalar için uygun olabilecek fizyoterapi ve rehabilitasyon tedavi çalışmalarını gerçekleştiren, bu konuda lisans düzeyinde fizik tedavi ve rehabilitasyon eğitimini başarıyla gerçekleştirmiş olan kişiye fizyoterapist denir.

Fizyoterapistin ilgilendiği hastalar genellikle yaşa bağlı ortaya çıkan kas hastalıkları veya genetik bozuklar sonucunda meydan gelen kas erimesi, kazaya bağlı yaralanmalarda, hareket sistemi bozuklukları olan hastaların tedavisi kapsamında programlar düzenler ve uygular.

Fizyoterapist Nedir?

FTR uzman hekimleri tarafından hastaya konulan teşhise yönelik hastalar için uygun olabilecek fiziksel etkinlikleri ve aktiviteleri gerçekleştiren, bu konuda üniversitelerin lisans seviyesinde eğitimlerini başarıyla tamamlayan sağlık meslek mensubuna denir. İlgilenmiş oldukları hastalar, ileri yaşta ortaya çıkan kas hastalıkları, genetik bozukluklar, kas erimesi ve kazaya bağlı meydana gelen hareket sistemi bozuklukları gibi sorunları olan hastalarla ilgilenmektedirler. 

Sürekli hareket kısıtlılığı oluşturan yaralanmalara bağlı olarak meydana gelen fonksiyon kapasitesinin ortaya çıkarılması ve bunun giderilmesine yönelik termoterapi olarak bilinen ısı faaliyetleri, soğuk uygulamalar, elektrik akımı ile tedavi, su ile tedavi, fototerapi, mekanoterapi gibi birçok teknoloji araç ve gereçler kullanılır. Kas ve iskelet sistemi hastalıklarıyla beraber ortopedik girişimlerin akabinde yapılan ortopedik rehabilitasyonlar, inmeden dolayı meydana gelen hareket bozuklukları, sinir hasarlarından sonra nörolojik rehabilitasyon, yüz felci gibi durumlarda pediatrik rehabilitasyon uygulanır.

Yapılması beklenen tedavilerin uzmanlık gerektirdiği gibi işi bilen fizyoterapistlerin de olması oldukça önemlidir. Hangi eklem hareketi bozukluğuna göre ne gibi bir egzersiz yapılmalı? gibi konularda işin ehli olan kişiler tarafından yapılması tedaviyi hızlandırabileceği gibi kaliteli yaşam ömrünü de yükseltebilmektedir.

Fizyoterapist Nasıl Olunur?

Fizyoterapist olabilmek için iyi bir eğitim geçmişine sahip olmak gerekir. Bu iyi bir eğitim geçmişi ise lise eğitimine kadar dayanmaktadır. Liselerin sayısal bölümlerinden mezun olunmalıdır. Buradan alınabilecek iyi bir lise ortalamasıyla üniversite tercihinde bulunurken önemli katkılarda bulunabileceğini belirtebiliriz. Lise eğitiminin akabinde Yüksek Öğretim Kurumunun (YÖK) 2021 yılı için her yıl düzenlemiş olduğu Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve sonrasında ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavlarına girmeleri beklenir. Her iki sınavdan da alınabilecek iyi birer skor sonrasında ise üniversitelerin sağlık bilimleri fakültesi bünyesinde bulunan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümlerini tercih etmeleri beklenir. Şayet TYT sınavına girdikten sonra AYT sınavına girmeyenler fizik tedavi ön lisans eğitimini alabilir ve bu eğitimin sonrasında ise Dikey Geçiş Sınavı'na girerek üniversitelerin lisans düzeyindeki fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümlerinin 3. sınıfından itibaren başlayabilirler. Lisans eğitimi sonrasında ise fizyoterapist meslek unvanı elde edilmiş olunur. Kumu hastanelerinde çalışabilmek için KPSS p3 puan sınava girmek gerekir. İlgili atanma puan türünden 2020 yılı için en düşük 88 en yüksek ise 91 ile atanmıştır.

Fizyoterapist Ne İş Yapar?

Fizyoterapistin birçok görev ve sorumluluğu bulunmaktadır. Hastalıkların olması durumunda aşağıda yer alan görevleri yerine getirir;

 • Fizik tedavi programları için ortaya koyulan hedeflere ulaşabilme adına hastanın bu kapsamdaki görev ve rolünü belirler.

 • Uzmanlık eğitimleri dönemi içinde fiziksel tıp ve rehabilitasyon rotasyonu yapmış ya da fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı hekimlerin veya uzmanlık dönemi sonrasında bölümün rotasyon süresi kadar fiziksel tıp ve rehabilitasyon eğitimi elde etmiş olan uzman hekimlerin kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili teşhisinin gerçekleştirilmesine ve tedavinin yapılması kapsamında yönlendirilmesine bağlı olarak hastalarda görülen fiziksel fonksiyon bozukluklarını iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları yapar.

 • Sorumluluğu kapsamında olan ve ilgilenmiş olduğu hastanın fizyoterapisi uygulanan hastanın iyileşme sürecine ilişkin kayıtları tutar.

 • Koruyucu ve destekleyici rehabilitasyon cihazlarının kullanımı kapsamında uzman hekimlerle beraber uygun olabilecek en iyi ölçüleri belirleyerek önerilerde bulunur.

 • Hasta ve ailesine destekleyici ve koruyucu rehabilitasyon eğitimlerini vermelidir

 • Fizyoterapi süresi boyunca yapılan çalışmaların yetersiz ve uygun olmadığı anlaşılması halinde ya da programı hemen sonlandırılması gerektiği düşüncesi halinde, FTR uzman doktoruna görüşünü doğrudan bildirir, doktorun yapılan programda ısrarcı olması halinde, mevcut durumu kayıt altına alarak uygulama çalışmalarında devam etme durumundadır.

 • Hastanın fiziksel aktivitelerini artırmak için kullanılan araç ve gereçlerin etkili ve güvenli bir şekilde kullanmaya gayret gösterir.

 • Fizyoterapi araç ve gereçlerin ortaya çıkarabileceği komplikasyon durumlarında ise ihtiyaç duyulabilecek her türlü önlemi almaya çalışır.

Fizyoterapist Maaşları

Fizyoterapist maaşları kamu ve özel olarak ikiye ayrılmaktadır. Kamu hastanelerinde maaşlar, hastanenin bulunduğu bölgeye, bakılan hasta sayısı, mesaiye kalınması, mesleki kıdem yılı gibi değişkenlere bağlı olarak yükselmektedir. Kamu hastanelerinde ortalama maaş alımları 2021 yılı için 4500 TL’dir. En yüksek ise 7400 TL en düşük ise 4000 TL civarındadır. Örneğin 4. bölgede yer alan bir hastanede çalışan ve 5 yıllık bir tecrübe yılına sahip olan fizyoterapistin alabileceği maaş 7200 TL’dir. Özel hastaneler ise kamu kurumlarına göre daha düşük maaş vermektedirler. En yüksek 7000 TL, en düşük 3900 TL ortalama ise 4300 TL’ye kadar maaş vermektedirler.

Yukarıdaki mesleki tecrübe yılına göre bir fizyoterapistin özel hastanede alabileceği maaş 6500 TL’dir. Kurumsal kimliği olan bir özel hastanede ise bu maaş 7800 TL kadar çıkabileceğini belirtebiliriz. Genellik kamu kurumlarında alınan maaşlar daha da yüksek olduğu görülebilmektedir. Bunun en önemli sebebi döner sermayeden gelen ücretlerdir. 2010 yılından önce oldukça popüler bir meslek olan fizyoterapistlik, üniversitelerde yeni bölümler şeklinde açılması ve mezun sayılarının yükselmesine bağlı olarak aşağı yönlü bir ivme kazandığını belirtebiliriz. Bu durum maaşları özel sektörde olumsuz yönde etkilemiştir.

Fizyoterapist ve Fizyoterapist Teknikeri Nasıl Olunur?

Fizyoterapist olabilmek için liselerin sayısal bölümünü okumak gerekiyor. Lise sayısal bölümden mezun olunduktan sonra Yüksek Öğretimin Kurumu'nun düzenlemiş olduğu TYT (Temel Yeterlilik Testi) sınavından başarılı olmak ve sonrasında ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) olarak adlandırılan ve testin içinde yer alan fen bilimleri ve matematik testlerinden başarılı olmak gerekiyor.

Fizyoterapist teknikeri ise ilgili lise eğitimini tamamladıktan sonra TYT başarılı olmak yeterlidir. TYT sınavından başarılı olunması halinde kazandıkları üniversitelerde 2 yıllık eğitimlerini tamamladıktan sonra Dikey Geçiş Sınavı'nda (DGS) başarılı olmaları halinde bir üst eğitim olarak kabul edilen fizyoterapi ve rehabilitasyon eğitimi için hak kazanılmış olur. Alan dışından gelmediklerinden dolayın ön lisans eğitimi boyunca başarılı olmuş oldukları derslerinin saydırarak üçüncü sınıftan itibaren başlayabilirler.

Fizyoterapistin Görevleri Nelerdir?

Fizyoterapistin görevlerini iki başlık altında değerlendirilebilir. Bunlardan birincisi hasta olmayan sağlıklı bireylerde fiziksel egzersizlerini düzenlemek ve hareket becerilerini yükseltmek adına kişiye özel egzersiz ve aktivite programlarını yaparak, bunların uygulanmasını sağlamaktır. Diğer bir ikinci görevi ise hastalık durumlarında yapılması beklenen uygulamalar ve çalışmalardır.

Hastalık durumlarının olması halinde aşağıdaki görevleri yapması beklenilir.

 1. Fizyoterapi programı kapsamında ortaya konulan hedefler ulaşabilmek amacıyla hastanın bu konudaki görevlerini ve rolünü belirtir.

 2. Uzmanlık eğitimleri döneminde fiziksel tıp ve rehabilitasyon rotasyonu gerçekleştirmiş veya fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman doktorunun ya da uzmanlık sonrasında ilgili bölümün rotasyon süresi kadar fiziksel tıp ve rehabilitasyon eğitimi almış olan uzman doktorların kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili teşhisinin yapılmasına ve tedavinin gerçekleşmesi kapsamında yönlendirilmesine bağlı olarak hastaların ortaya çıkmış olan fiziksel fonksiyon bozukluklarını iyileştirilmesi kapsamıyla gerekli uygulamaları gerçekleştirmek.

 3. İlgilenmiş olduğu hastanın fizyoterapi programı kapsamında iyileşme sürecini kayıt altına alır.

 4. Destekleyici ve koruyucu rehabilitasyon cihazlarının kullanımı konusunda uzman doktorla beraber uygun olabilecek ölçüleri belirleyerek önerilerde bulunur.

 5. Hasta ve ailesine koruyucu ve destekleyici rehabilitasyon eğitimleri verir.

 6. Fizyoterapi süreci boyunca uygulanan programın yetersiz ve uygun olmadığı düşünülmesi halinde veya programı derhal sonlandırması gerektiği fikri görülmesi halinde, uzman doktora görüşünü bildirir, doktorun söz konusu programda ısrarcı olması durumunda, durumu kayıt altına alarak uygulama çalışmalarına devam eder.

 7. Fiziksel etkinliklerini artmak için kullanılan teknoloji ekipmanlarını etkili ve güvenli bir şekilde kullanmaya çalışır.

 8. Fizyoterapi ekipmanlarının ortaya çıkartabilecekleri komplikasyon durumlarında ise gerekli her türlü önemli alır

Fizyoterapi Teknikerinin Görevleri Nelerdir?

Fizyoterapi teknikerlerinin görevleri aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.

 1. Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı başta olmak üzere, fizyoterapist gözetiminde ilgili temel tıbbi ve fizyoterapist egzersizlerini uygulamak ya da uygulanmasına yardımcı olmak.

 2. Hastalara uygulanan fizyoterapi sırasında, istemsiz gerçekleşebilecek olumsuz durumlara müdahale etme ve bunları kayıt altına alınmasına yardımcı olmak.

 3. Uygulanan fizyoterapi süreci boyunca hem hasta acısından hem de çalışanlar açısından gerekli tedbirleri almak.

 4. Kendi mesleki birikimleri kapsamında uygulamalar çerçevesinde, sağlığın geliştirilmesi programları katılmak gibi görevleri bulunmaktadır.

Fizyoterapistlerin ve Teknikerlerin Türkiye’deki Durumu Nedir?

Ülkemizde 2000 yılların başında oldukça popüler olan bu fizyoterapist mesleği şuan ülkemizde birçok üniversitede tarafından bu eğitimler verilmektedir. 2020 yılı için üniversitelerin en yüksek puan alımı vakıf üniversiteleri başta olmak üzere 445 sayısal puanı ile öğrenci alımı gerçekleşmiştir.

Ülkemizde devlet ve vakıf üniversiteleri de dahil olmak üzere yaklaşık 60 üniversite de bu eğitimler verilmektedir. Bu alandan lisans eğitimi sağlanması halinde ülkemizde 37’e yakın üniversite tarafından yüksek lisans ve doktora eğitimleri sağlanmaktadır. Bu eğitimlere katılmak için iyi bir lisans ortalamasına sahip olmak gerekirken Akademik Lisans Eğitimi Sınavı'na ve Yabancı Dil Sınavlarına girerek yeterlilikleri sağlamak gerekir.

Fizyoterapist teknikeri için ise ülkemizde hem vakıf hem de devlet üniversitesi olmak üzere yaklaşık 112 tane üniversite eğitim verilmektedir. Eğitimleri birçoğu vakıf ağırlıklı olup hem burslu hem de yarı burslu şekilde eğitimler alınabilmektedir. Bu üniversitelerde fizyoterapist teknikeri olunabilmesi için uygulamalı olan 2 yıllık bir eğitimi başarıyla tamamlamak yeterlidir.

Bu eğitimi tamamlamanın akabinde dileyenler DGS sınavına girerek elde etmiş oldukları puanlarla Türkiye genelinde lisans eğitimi veren 60 Üniversiteden birine kayıt yaptırabilirler. Lisans eğitimlerine kayıt yaptıran ve başarıyla tamamlayanların ise yeteri kazanımları (iyi bir lisans ortalaması, ALS sınavı ve YDS sınavları yeterlilikleri) sağlamaları halinde yüksek lisans eğitimlerine devam edebilirler.

Fizyoterapist ve Teknikerlerin İstihdamı Nasıldır?

Türkiye’de kamu ve özel olmak üzere birçok alanda faaliyet gösterebilmektedirler. En başta kamuya ait devlet hastanelerinde, şehir hastaneleri ve yüksek ihtisas hastanelerinde, özel ve vakıf araştırma hastanelerinde iş olanaklarına sahiptirler. Belediyeler tarafından sağlanan evde bakım hizmetleri kapsamındaki sağlık hizmetlerinde de görev alabilmektedirler.

2020 yılına ait kamu atamaları için KPSS sınavı puan türü p3 ile girmek gerekir. Bu puan türünden başarılı olan adayların tercih yapabilecekleri kurumlara göre bir sıralama yapılarak en yüksek puan aşağıya doğru atanmaları gerçekleştirilir. Türkiye’de 2020 yılına en yüksek KPSS puan türü 91 iken en düşüğü ise 88 olarak gerçekleşmiştir.

Fizyoterapist teknikerliği benzer şekilde kamu, özel ve vakıf hastanelerinde istihdamları yapılmakta, evde bakım hizmetleri kapsamında belediyeler tarafından sağlanan sağlık hizmetleri sunumlarında çalışabilirler. Atanmaları ön lisans KPSS türü olup bu sınavdan ilgili sınav türü p93 ağırlıklı alan sorularını çözmek gerekir.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan alımlar genellikle 100 ile sınırlandırılmakta fakat 2020 yılında yapılan alımların toplamı ise 108 dolayındadır. Sınav sonrası yapabilecekleri tercihler en yüksek puandan en düşük puana göre bir alım gerçekleşmektedir. Bu sebeple kamu alımlarında 2020/5 sayılı merkezi atanmada en yüksek 87 KPSS puanı ile atanma gerçekleşmiştir. En düşük ise 86 KPSS puanı ile Başakşehir, şehir hastanesine atanılmıştır.

Fizyoterapist Fizyoterapist nedir Fizyoterapist ne iş yapar Fizyoterapist maaşları Fizyoterapist nasıl olunur fizyoterapist fizyoterapist kimdir fizyoterapist teknikeri fizyoterapistin görevleri Fizyoterapistlerin ve Teknikerlerin Türkiye’deki Durumu fizyoterapist nasıl olunur
Nevzat Yüksel
Nevzat Yüksel
Blog Yazarı

Sağlık Yönetimi bölümünde öğretim görevlisi. Sağlık hukuku, Türk sağlık sistemi ve sağlık kuruluşlarında teknoloji yönetimi alanında dersler vermektedir. Birçok uluslararası dergi, kitap ve bildirilerde yazı ve bölümleri vardır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Bölümler

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

14 Ağustos 2020
Fizyoterapi Bölümü
Bölümler

Fizyoterapi Bölümü (MYO)

26 Eylül 2020
Fizik Tedavi Teknikeri
Meslekler

Fizik Tedavi Teknikeri

08 Haziran 2021
Tıbbi Sekreterlik kursumuz ile tıp kariyerinize başlayın!
4.7
(239)

Tıbbi Sekreterlik Kursu

10 Konu5 Saat
Göksel YılmazGöksel Yılmaz
855259
İş hayatında ve eğitim sürecinde sık karşılaşılan konsantrasyon problemini ortadan kaldırın. Konsantrasyon eğitimi odak seviyenizi arttırmaya yardımcı olur.
5
(82)

Konsantrasyon Eğitimi

6 Konu5 Saat
Zeynep KökdenZeynep Kökden
750209