AnasayfaBlogGizil-Örtük Program Nedir? Özellikleri Nelerdir?
Eğitim

Gizil-Örtük Program Nedir? Özellikleri Nelerdir?

15 Kasım 2021
Resimde gözlük takan bir kadın görülüyor. Hafifçe renklendirilmiş ve ışığı hafifçe yansıtan bir çift yuvarlak çerçeveli gözlük takıyor. Yüzü görüntünün merkezinde ve gözleri kapalı. Kaşları hafifçe kavisli ve dudakları hafifçe ayrık. Saçları arkaya toplanmış ve beyaz bir gömlek giymiş. Resmin sol alt köşesinde delikli beyaz kare bir çıkış var. Sağ alt köşede burnunun ve gözlüğünün yakın çekimi görülüyor. Ayrıca görüntünün alt orta kısmında dudaklarının yakın çekimi görülüyor. Yüz ifadesi rahat ve yüz hatları net. Ortam nispeten karanlıktır ve giysilerinin ve gözlüklerinin renkleri iyi tanımlanmıştır.
İsimTanımÖzellikler ve Faydalar
Gizil-Örtük ProgramFormal ve informal eğitim çeşitleri içerisinde sınıflandırılan bu sistem, bir öğretme metodu olup, öğrencilerin hayal güçlerini besler ve onları yaşama hazırlar.Derin ve kalıcı etki bırakan bir programdır. Belirli bir seviyeye ve ilgi alanına sahip öğrencilere göre yapılandırılır. Öğrencinin olumsuz durumlarla karşılaşmasını ve bu durumlardan etkilenmesini minimuma indirir.
3P MetoduSunum, uygulama ve üretim aşamalarının bir araya geldiği bir eğitim metodu.Aktif katılımı teşvik eder ve eğitimde kaliteyi arttırır. Gizil-örtük program ile birlikte okulda uygulanan informal öğrenme türlerinden biridir.
Jackson'ın YaklaşımıGizil-örtük programın, Jackson tarafından 'Life in Classroom' adlı kitabında tanımlanan yaklaşımı.Norm ve değerlerin benimsemesi zorlamadan, öğrencilerin motivasyonunu artırma fikrini savunur. Kişisel gelişim ve sosyal etkinliklere vurgu yapar.
Öğrenci-Araştırmacı İlişkisiAraştırmacıların, gizil-örtük programı hangi boyutta ele alacaklarına dair belirsizlik.Farklı bakış açıları ve yaklaşımlar sunmakla birlikte bu durum, öğrencinin belli bir seviye ve ilgi alanına göre programın yapılandırılmasını gerektirebilir.
Ahlaki GelişimÖğrencinin, gizil-örtük program aracılığıyla ahlaki değerler geliştirme süreci.Örtük programın ahlaki gelişim üzerinde güçlü bir etkisi vardır. Eşitlik ve adaletli bir yapı ile güven ve değer geliştirerek bu kavramları öğrencilere kazandırır.
Sosyal, Kültürel ve Ekonomik ÖzelliklerGizil-örtük programın, sosyal, kültürel ve ekonomik özelliklerden beslendiği süreç.Program geniş bir perspektif sağlar. Bu geniş perspektif, sosyal ve kültürel çeşitlilikten, ekonomik faktörlerden ve toplumda geçerli olan değer ve normlardan etkilenir.
Öğretmenin YaratıcılığıGizil-örtük programın, öğretmenin yaratıcılığını nasıl desteklediği.Öğretmenler, gizil-örtük program sayesinde daha geniş bir fikir çeşitliliği sunarlar ve öğrencilerinin ufkunu genişletirler.
Psikolojik GelişimÖğrencinin, gizil-örtük programın uygulandığı eğitim sürecinde psikolojik gelişimini.Gizil-örtük program, yaygın olarak öğrencinin duygusal ve psikolojik gelişimini desteklemektedir. Bu da öğrencinin hayatla başa çıkabilmesi için gereken önemli yeteneğin geliştirilmesine yardımcı olur.
Ders Dışı EtkinliklerGizil-örtük programın bir parçası olan ders dışı etkinlikler.Program, ders dışı etkinlikler ve sosyal etkinliklerin organizasyonunu içerir. Bu, öğrencinin gelişimine katkı sağlar ve programın uygulanmasından maksimum derecede fayda çıkarılmasını sağlar.
Yaş Grubuna Uygun AktivitelerÖğrencinin yaş grubuna göre uyarlanmış aktivitelerin önemi.Yaş grubuna uygun etkinliklerin kullanılması, öğrencinin öğrenme sürecini optimizasyonu sağlar ve gizil-örtük programın etkinliğini artırır.

eğitim türleri, uygulanma şekillerine göre kategorize edilir. Formal ve informal eğitim çeşitleri içerisinde sınıflandırılan bu sistem, doğru uygulamalar ile hayata geçirilir. Bunların arasında öğretmenlerin sıklıkla başvurduğu bir tür olan gizil-örtük program, Posner ve Harris'in program türleri arasında ye alır. Öğrencileri yaşama hazırlayan bu tür, Posner tarafından araştırılmıştır. Öğrencilerin hayal gücünü beslediği gibi hedeflere ulaşmayı da amaç edinir. Etkinlik düzeneği olarak isimlendirilir. Örtük, diğer adıyla gizil olan bu program türü, derin ve kalıcı bir etki bırakır.

Eğitim kurumlarında görevli olan bireylerin inanç, değer, tutum ve yaklaşımlarından doğan bir programdır. Karmaşık ve sınırları belirsiz bir terimdir. Okuldaki öğrenim sürecini etkileyen gizil-örtük program, yurt içi ve yurt dışında kullanılır. 1968 yılında Jackson'un Life in Classrooms adlı kitabında yer alan bu kavram, yazılı edebiyat ile adını duyurmuştur. Öğrencilerin sosyal gerekliliklerine değinen bu eğitim programı, sürecin sonunda ortaya çıkan fikir, bilgi ve uygulamaların sağladığı nitelikleri kanıtlar. Öğretimde parlayan yaklaşım 3P metodu da, bu program sonucunda tanınmıştır. Sunum, uygulama ve üretim aşamalarının birleşimi ile eğitimde rol alır. Gizil-örtük program ile 3P metodu, okulda uygulanan informal öğrenmelerden biridir.

Gizil-Örtük Program Nedir?

Örtük program, çeşitli bağlamlarda kullanılan bir kavramdır. Öğrencilerin formal öğretim süreci içerisinde kazandığı değer, norm ve inançların sosyal ilişkiler bağlamında tanımlanmasıdır. Belirsizlik taşıyan bu program, eğitimcilerin yaklaşım ve bakış açılarına göre değişkenlik gösterir. Bu durum, gözlemleme zorluğundan dolayı araştırmacıların kavramı hangi boyutta araştırması gerektiği konusuna kafa karıştırıcı olmaktadır. Gerekirse, öğrencilerin seviye ve ilgi alanına göre yapılandırılır.

Öğrencilerin öğrenme sürecinde karşılaşacağı olumsuz durumları minimuma indirir. Kontrollü bir programdır. Okul müfredatında bulunan sosyal ve psikolojik etkileri olan her türlü aktiviteyi kapsar. Amaç; öğrencilerin belli branşlarda beceri kazanması, eğlenmesi ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamasıdır. Sağlam sosyal ilişkiler kurmalarına destek olan bu program, onların değer üretimine doğrudan etki eder. Öğretmen-öğrenci, sınıf-okul iklimine dayalı gizil-örtük program, eğitim sisteminde önemli bir yere sahiptir. Derslerin sayısal, sözel ve eşit ağırlık gibi alanlarda olması programın ortaya çıkmasında belirleyici rol oynar.

İlgili yazı: Eşit Ağırlık Bölümü Meslekleri ve Maaşları

Gizil-Örtük Programın Özellikleri Nelerdir?

Jackson'a göre örtük program, resmi olmayan, sınırları net bir şekilde belirtilmemiş, öğenciler tarafından ulaşılmayı bekleyen mesajlardan oluşur. Yazılı olmayan ders dışı etkinlikleri kapsar. Tüm eğitim kurumlarında oluşturulan örtük program, formal eğitim kalitesini de belirler. Öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayan bu programın aktiviteleri, onları toplumsal hayata kazandırmayı amaçlar. Jackson'a göre, norm ve değerleri benimsemeyen öğrencilerin okul yaşantısına gerekli olan motivasyon ile başlayamayacaklarını savunur. Örtük program özellikleri çerçevesinde uygulandığında verimli sonuçlar sunar. Bu özellikler aşağıda yer alır:

 • Programda belirtilen hedef ve kazanımlar ile birlikte ortaya çıkan bilgi ve uygulamaları da kapsar.

 • Gerçek yaşamın kendisini oluşturur.

 • Resmi programa göre çok daha kapsamlıdır.

 • Yazılı bir program değildir.

 • Sosyal ve psikolojik etkileşim ile oluşan yan ve informal öğrenmelerdir.

 • Algılama ile ilgili olup olumlu ve olumsuz etkilere sahiptir.

 • Öğretilen bir dersin amaç, süre, ders, uygulama ve değerlendirmelerini belirler.

 • Ahlaki gelişim için güçlü bir süreçtir.

 • Eşitlik ve adaletli bir yapıdadır.

 • Güven ve değer geliştirerek bu kavramları öğrencilere kazandırır.

 • Öğrencilerin uyumlu bir birey olarak yetişmelerini hedefler.

 • Sosyal, kültürel ve ekonomik özelliklerden beslenerek şekil alır.

Gizil-Örtük Programın Sağladığı Avantajlar

Gizil-örtük program; örgütsel, ilişkisel ve kurumsal etkinlikleri kapsayan bir süreç sunar. Örgütsel yönden; zaman, imkan ve malzeme çeşitliliğinden bahsedilir. İlişkisel bakımdan; öğrenci-öğrenci, öğretmen-öğrenci, öğretmen-yönetici, öğretmen-veli iletişimi önemli bir yere sahiptir. Kurumsal etkinlikler; politika, bürokratik işlem ve ders dışı işlerden oluşur. Gizil-örtük programın öğrenci ve öğretmen bağlamında birçok faydası vardır. Nedir bu faydalar? Şöyle;

 • Öğretmeni yaratıcılık anlamında besler. Öğrencilerin ufkunu genişletecek aktiviteler hazırlamasına imkan tanır.

 • Gizil-örtük program modeli ruhsal, fiziksel ve sosyal gelişimi destekleyen güçlü bir araçtır.

 • Yapılan ders dışı etkinlikler, öğrenme sürecine hız katar.

 • Yaş grubuna uygun yapılan aktiviteler ile öğrencilere verilmek istenen mesajlar net bir şekilde iletilir.

 • İstem dışı gerçekleştirildiği için ders gibi öğretilmez. Bu durum, öğrencilerin sıkılmasının önüne geçer.

 • Aktif, eğlenceli ve öğretici bir süreç vadeder.

Örtük Programa Verilen Örnekler

Ders süresi içerisinde hedeflerin bireye nasıl kazandırılacağını gösteren etkinliklerden meydana gelir. Gizil-örtük program aktivitelerine örnekler;

 • Eğitmenlerin diyalogları, programı olumsuz yönde etkileyebilir. Öğretmenlerden biri, bilgilerin ezberlenmesi gerektiğini diğeri de, paylaşım yapılmasını öğütler. Öğrenciler bu cümlelere göre davranış geliştirebilir.

 • Bir resim sergisi ya da müzeye yapılan gezi, öğrencileri olumlu yönde etkiler.

 • Okula gelen bilim insanı, sanatçı ya da edebiyatçı gibi kanaat önderleri ile gerçekleştirilen söyleşiler öğretici olur.

 • Eğitsel kol çalışmaları içerisinde yapılan tatbikat ve toplantı gibi etkinlikler, okul içi düzenlemelere örnek verilir.

 • Bazı meslek kollarına yapılan ziyaretler, öğrencilerin geleceğini şekillendirmesine yardımcı olur.

Örtük İle Ekstra Program Arasındaki Farklar

Okul içi ve dışında uygulanan ekstra eğitim programı, hedeflerin okulda gerçekleşmesini sağlar. Öğretim programının içerik ve değerlendirmelerini kapsar. Ayrıntılı bir şekilde düzenlenen ders programı, okulda öğretilecekleri içerir. Eğitim-öğretim ders programında yazılı olarak yer almayan aktiviteler ise örtük program kapsamında bulunur. Yazılı olmayan belirsiz ders ya da etkinlikler ise gizil-örtük programa dahildir. Genellikle okul dışında gerçekleştirilirler. Bireyleri hayata hazırlayarak kolaylık sağlayan sergi ve müze gezileri gibi okul dışı ya da ders sırasında yapılan okul içi çalışmalardır. Resmi programda yer almayıp yazılı özellikler içermemesi örtük program kapsamında olduğunu gösterir.

Örtük Öğrenmenin İlham Kaynağı

Tolman ve Honzik tarafından 1930'larda yapılan bir deney, örtük öğrenme kavramının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Farelerden oluşan grubun labirent içerisinde koşmasını istemiştir. Başarılı olanlara yiyecek ödülü verilerek hata sayılarının azalması sağlanmıştır. İkinci gruba ise, yiyecek ödülü verilmediği için labirentin içerisinde dolaşıp kafeslerine geri dönmüşlerdir. Tolman, farelerin mekansal ilişkileri öğrendiğini fark edip oyuncak, çikolata ve yiyecek gibi nesnelerin pekiştireci görevi gördüğünü söyler. Bu durum, motivasyonu artırdığı için perfomansı da olumlu yönde etkiler. Öğrenmeyi öğrenme kavramını da kanıtlayan bu deney, odaklanma olmadan da öğrenilebileceğinin göstergesidir.

Gizil-Örtük Program, Formal ve informal eğitim çeşitleri içerisinde sınıflandırılan bu sistem, bir öğretme metodu olup, öğrencilerin hayal güçlerini besler ve onları yaşama hazırlar, Derin ve kalıcı etki bırakan bir programdır Belirli bir seviyeye ve ilgi alanına sahip öğrencilere göre yapılandırılır Öğrencinin olumsuz durumlarla karşılaşmasını ve bu durumlardan etkilenmesini minimuma indirir, 3P Metodu, Sunum, uygulama ve üretim aşamalarının bir araya geldiği bir eğitim metodu, Aktif katılımı teşvik eder ve eğitimde kaliteyi arttırır Gizil-örtük program ile birlikte okulda uygulanan informal öğrenme türlerinden biridir, Jackson'ın Yaklaşımı, Gizil-örtük programın, Jackson tarafından 'Life in Classroom' adlı kitabında tanımlanan yaklaşımı, Norm ve değerlerin benimsemesi zorlamadan, öğrencilerin motivasyonunu artırma fikrini savunur Kişisel gelişim ve sosyal etkinliklere vurgu yapar, Öğrenci-Araştırmacı İlişkisi, Araştırmacıların, gizil-örtük programı hangi boyutta ele alacaklarına dair belirsizlik, Farklı bakış açıları ve yaklaşımlar sunmakla birlikte bu durum, öğrencinin belli bir seviye ve ilgi alanına göre programın yapılandırılmasını gerektirebilir, Ahlaki Gelişim, Öğrencinin, gizil-örtük program aracılığıyla ahlaki değerler geliştirme süreci, Örtük programın ahlaki gelişim üzerinde güçlü bir etkisi vardır Eşitlik ve adaletli bir yapı ile güven ve değer geliştirerek bu kavramları öğrencilere kazandırır, Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Özellikler, Gizil-örtük programın, sosyal, kültürel ve ekonomik özelliklerden beslendiği süreç, Program geniş bir perspektif sağlar Bu geniş perspektif, sosyal ve kültürel çeşitlilikten, ekonomik faktörlerden ve toplumda geçerli olan değer ve normlardan etkilenir, Öğretmenin Yaratıcılığı, Gizil-örtük programın, öğretmenin yaratıcılığını nasıl desteklediği, Öğretmenler, gizil-örtük program sayesinde daha geniş bir fikir çeşitliliği sunarlar ve öğrencilerinin ufkunu genişletirler, Psikolojik Gelişim, Öğrencinin, gizil-örtük programın uygulandığı eğitim sürecinde psikolojik gelişimini, Gizil-örtük program, yaygın olarak öğrencinin duygusal ve psikolojik gelişimini desteklemektedir Bu da öğrencinin hayatla başa çıkabilmesi için gereken önemli yeteneğin geliştirilmesine yardımcı olur, Ders Dışı Etkinlikler, Gizil-örtük programın bir parçası olan ders dışı etkinlikler, Program, ders dışı etkinlikler ve sosyal etkinliklerin organizasyonunu içerir Bu, öğrencinin gelişimine katkı sağlar ve programın uygulanmasından maksimum derecede fayda çıkarılmasını sağlar, Yaş Grubuna Uygun Aktiviteler, Öğrencinin yaş grubuna göre uyarlanmış aktivitelerin önemi, Yaş grubuna uygun etkinliklerin kullanılması, öğrencinin öğrenme sürecini optimizasyonu sağlar ve gizil-örtük programın etkinliğini artırır
eğiticinin eğitimi gizil-örtük program
Kadın yeşilliklerle çevrili toprak bir patikada oturuyor. Kollarını dizlerine dayamış, üzerinde beyaz bir tişört ve kot pantolon var. Saçları sarı ve geriye doğru toplanmış. Yüzü kameraya doğru dönük ve hafif bir gülümseme var. Memnun ve huzurlu görünüyor, doğal ortamın tadını çıkarıyor. Arka plandaki ağaçlar esintiyle sallanarak sahneye dinginlik hissi veriyor. Işık parlak ve sıcak, manzaranın güzelliğini vurguluyor. Kadın doğanın bereketiyle çevrelenmiş, huzurlu bir teselli anı yaratıyor.
Hazal Beken
Blog Yazarı

1990 yılında Bakırköy'de doğdu. Lisede Bilgisayar bölümünü bitirdikten sonra sınava 1 ay kala bölüm değişikliği yaptı, üniversitede radyo ve tv programcılığı okudu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne devam ederken iş hayatına girmeye başladı. Uluslararası Çevre Kısa Film Festivali'nde koordinatör olarak yer aldı. Yazarak üretmenin heyecanını yaşıyor.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bir adam renkli üçgenlerden oluşan bir piramide tırmanırken görülüyor. Üzerinde mavi bir gömlek ve sırt çantası vardır. İki eliyle yukarı doğru uzanmakta, ellerinden birinin başparmağını havaya kaldırmaktadır. Arka planda beyaz bulutların olduğu mavi bir gökyüzü ve üzerinde bir rakamı olan yeşil bir madalya görülüyor. Ön planda mavi zemin üzerinde mavi bir yazı ve başparmağı havada bir elin gölgesi görülüyor. Ayrıca duvara tırmanan bir kişinin karikatürü ve metin ve semboller içeren renkli bir arka plan vardır.
Kişisel Gelişim

Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi

03 Ocak 2020
Görüntünün merkezinde beyaz bir arka plan üzerinde robotik bir figür duruyor ve vücudundan dairesel bir desenle renkli harfler düşüyor. Robotun çeşitli şekil ve renklerden oluşan yuvarlak bir tasarımı vardır ve gözleri harflere odaklanmıştır. Kolları sanki düşen harfleri yakalamaya çalışıyormuş gibi uzanmıştır. Ayakları yere sağlam bir şekilde basar ve yukarıdan akan harflerle mücadele etmeye hazırdır.
Kişisel Gelişim

Beyin Temelli Öğrenme

19 Temmuz 2021
Bir kadın, aydınlık bir odada dikkatle bilgisayar ekranına bakmaktadır. Pembe bir bluz giymiş ve koyu kahverengi saçlarını arkadan bağlamış. Gözleri ekrana odaklanmıştır ve elleri masanın üzerinde hafifçe durmaktadır. Arka plandaki duvarlar beyaz ve üzerlerinde birkaç poster ve resim var. Masa ahşap ve pembe bir yastık da dahil olmak üzere çeşitli eşyalarla dolu. Derin düşüncelere dalmış gibi görünüyor, sanki bilgisayarda bir sorunu çözmeye çalışıyor. Odadaki aydınlatma sıcak ve davetkâr, atmosfer ise konsantrasyon ve odaklanma havasında.
5
(36)

Nöropazarlama Eğitimi

19 Konu5 Saat
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
17631193
Gözlüklü bir kadın elinde bir yığın kitap tutarken gülümsüyor. Mavi bir gömlek ve fermuarlı siyah bir sırt çantası giymektedir. Arka planda beyaz bir duvar ve üzerinde el yazısı ile yazılmış bazı metinler içeren siyah bir tabela var. Kadın ayakta, başı hafifçe sağa eğik, gözleri kitaplara bakıyor. Yüzünde sıcak ve dostane bir ifade var. Saçları geriye doğru at kuyruğu şeklinde toplanmış ve yüzü gözlükleriyle hafifçe çerçevelenmiş. Dudakları, elindeki kitaplardan duyduğu mutluluğu ifade eden bir gülümsemeyle hafifçe ayrılmış. Oda iyi aydınlatılmış ve renkler canlı, kadını doğal ortamında gösteriyor.
5
(152)

İngilizce Eğitimi (C1-C2)

6 Konu5 Saat
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
1139464