AnasayfaBlogGelir Vergisi Dilimleri Nasıl Hesaplanır?
Finansal Yönetim

Gelir Vergisi Dilimleri Nasıl Hesaplanır?

06 Ekim 2021
Bu, cihaz üzerindeki düğme ve tuşları gösteren ekranlı bir hesap makinesinin yakın çekim görüntüsüdür. Görüntüde sol tarafta çeşitli şekil ve boyutlarda düğmelerin bulunduğu bir tuş takımı yer alıyor. Hesap makinesi parlak bir ışıkla aydınlatılıyor ve sağ taraftaki sayı ekranı vurgulanıyor. Ayrıca sağ üst köşede kalın yazı tipiyle yazılmış bir sayı bulunan küçük bir dikdörtgen işaret vardır. Tuş takımındaki düğmelerin boyutları farklıdır ve bazıları diğerlerinden daha büyüktür. Sağ taraftaki ekran parlak sarı renkte aydınlatılmıştır ve ekranda bir sayı gösterir.
TerimAçıklamaÖrnek
Gelir VergisiBirey ve kurumların kazançları üzerinden alınan vergiÇalışan bir kişi yılda 60.000 TL kazanıyorsa, gelir vergisi dilimi ve oranı baz alınarak bir miktarı vergi olarak ödenir
Vergi DilimiGelir vergisi oranının belirlendiği kademeli sistem2021 yılında 24.000 TL'ye kadar geliri olanlar %15, 650.000 TL ve üzeri geliri olanlar %40 vergi öder
Vergi MatrahıVerginin hesaplandığı gelir miktarıBrüt ücretten SGK işçi payı ve işsizlik sigortası işçi payı düşüldükten sonraki miktar vergi matrahını oluşturur
MükellefVergi ödeme yükümlülüğü olan kişi veya kurumGelir Vergisi mükellefi, devlete vergi ödemekle yükümlü olan kişi ya da kurumdur
Tam MükellefTürkiye'de yaşayan veya Türkiye adına yurtdışında bulunan vatandaşlarTürkiye'de ikamet eden bir çalışan tam mükellef kategorisine girer
Dar MükellefTürkiye'de belirli bir süre bulunan, ancak burada yaşamayan kişilerTürkiye'de 6 aydan az süre ile bulunan bir yabancı uyruklu kişi dar mükellef kapsamına girer
Asgari Geçim İndirimi (AGİ)Çalışanların brüt gelirlerinden yapılan belirli bir indirimBir çalışanın asgari geçim indirimi, gelir vergisi hesaplanırken dikkate alınır
Kümülatif Vergi MatrahıYıl içinde belirli bir dönemde toplanan vergi matrahları toplamıBir çalışanın Ocak ve Şubat aylarındaki gelirleri toplanarak kümülatif vergi matrahı hesaplanır
Net ÜcretBir çalışanın brüt ücretinden yapılan vergi ve sigorta kesintileri sonucu kalan maaşBir çalışanın 5.000 TL brüt maaşı varsa ve kesintiler sonucu eline 3.800 TL geçiyorsa, bu miktar net ücrettir
Brüt ÜcretÇalışanın aldığı toplam ücretBir çalışanın aylık 5.000 TL maaşı varsa, bu miktar brüt ücretini oluşturur

Devlet; eğitim, sağlık, güvenlik ve savunma gibi harcamaları karşılarken bazı finans kaynaklarına başvurur. Birey ve kurumlardan farklı amaçlar karşılığında alınan vergiler, bir devletin en önemli gelir kaynakları arasında yer alır. Zorunlu olan bu durum, kişilerin gelirine göre hesaplanır.

Kişilerin kazanç, tüketim ve birikimleri üzerinden hesaplanarak alınan vergiler, kanunlar çerçevesinde belirlenir. Yıllık olarak değişen vergi oranları sayesinde vatandaşların aldığı hizmetlerin bedeli karşılanır. Anayasanın 73. maddesinde belirtilen vergi oranları, kişilerin ödeme yükümlülüğü baz alınarak belirlenir.

Şahıs ve şirketlerin ödediği gelir vergisi, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre düzenlenir. Gelir ve maaş miktarına göre vergi dilimi kesintiye uğrar. Her yıl devlet tarafından güncellenen vergi dilimleri, sabit bir tutara sahip olmamaktadır. Ödemeler zorunlu olmakla birlikte hesaplanırken kişilerin ödeme gücü hesaba katılır.

Gelirlerine göre farklı yükümlülükler altında ödenir. Vergi matrahı ve oranı gibi hususlar kanunlar tarafından belirlenerek kişi ve kurumlardan ödeme alınır. Maliye Bakanlığı tarafından her sene kazanca uygun vergi oranları dağılımı gerçekleştirilir. Oranlar güncellendikten sonra mükelleflere bildirilir. Mükellefin kaçıncı vergi diliminde olduğu kazancın miktarına göre belirlenir.

Gelir Vergisi Nedir?

Gelir vergisi; çalışanları ilgilendiren bir vergi çeşididir. Gerçek kişilerin kazançları üzerinden hesaplanarak devlete ödenir. Bir yıl içerisinde elde edilen kazanç ve mülklerin net tutarıdır. Gelir vergisi dilimi, çalışanın aldığı brüt ücret üzerinden Genel Sağlık Sigortası çalışan payı ve işsizlik sigortası gibi kesintiler yapıldıktan sonra kalan miktardır. Kümülatif olarak ilerleyen bu vergi miktarı, belirli bir süre sonra değişir. Beyanname ile devlete bildirilen bu bedel, yılda 1 defa olmak üzere belirtilen sürelerde ödenir.

Kişilerin yıl içerisindeki kazanç toplamına göre artan ya da azalan gelir vergisi, doğrudan ya da internet üzerinden beyan sistemi aracılığı ile verilir. Ödeme kapsamında, birçok gelir türü bulunur. Gelir Vergisi Kanunu tarafından belirlenen gelir türleri; serbest meslek işçilerinin kazandığı ücret, çeşitli ticari kazançlar, ücretler, zirai kazançlardan ve gayrimenkulden oluşur.

Ön muhasebe yardımı ile takip edilip ödeme kolay bir şekilde gerçekleştirilir. Mükelleflerin kendi grubuna ait beyanname türünü kullandığından emin olması gerekir. Bu beyanname, her vergi borcu sahibi kişinin ödemesi için gerekli bir belge türüdür.

Vergi Dilimi Nedir? Vergi Dilimleri Nasıl Hesaplanır?

Vergi dilimi, yıllık belirlenen vergi üzerinden uygulanan çalışanların ödemekle yükümlü olduğu ücret tarifesi demektir. Çalışanların çalışmaları karşılığında hak ettiği maaş, gelir vergisinin kaynağını oluşturur.

Sabit bir vergi oranı olmamakla birlikte Türk vergi sisteminde artan şekilde uygulanır. Başka bir ifade ile; düşük gelir sahibi kişilerden az, yüksek kazançlı bireylerden daha yüksek vergi alınır. Hesaplamaya dahil olan kavamlar arasında brüt maaş ilk sırada yer alır. Bordroda yazılan bu maaşın içerisinde kesinti ve vergiler bulunur. 

SGK işçi payı, SGK'ya brüt maaşın %14'ü olarak hesaplanan katkı payıdır. İşsizlik sigortası ise, primli çalışanların brüt kazancının %1 oranında ödenmesidir. Hesaplamaya ilave edilen matrah, işçi payı ve işsizlik sigortası düşüldükten sonra ortaya çıkar. Şöyle ki; matrah = brüt ücret - (işçi payı + işsizlik sigortası işçi payı) olarak formüle edilir. Hesaplama yöntemi içerisinde bulunan diğer unsurlar; damga vergisi, kümülatif vergi matrahı, net ücret, AGİ yani asgari geçim indirimi ve toplam kazanç miktarıdır.  

Aylık gelir vergisi, matrahın %15'i üzerinden hesaplanır ve yığılma olduktan sonra bu oranlar artarak ilerler. 2021 gelir vergisi dilimleri; 24.000 TL'ye kadar %15 iken 650.000 TL ve fazlası için %40 vergi oranına tabiidir. Vergi dilimlerinin hesaplanmasında, kazanç arttıkça kesinti oranı da yükselir.

Elde edilen kazanca göre değişen vergi dilimi hesaplaması, çalışılan senenin toplam kazancı baz alınarak gerçekleştirilir. Bu vergi türü, yıl içerisinde belirli kriterlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Hesaplama yaparken dikkat edilmesi gerekenler; vergi oranlarının dağılımı, kazanç, mükellefin kaçıncı vergi diliminde olduğu bilgisi ve kesinti oranı gibi kriterlerden meydana gelir.

Kimler Gelir Vergisi Öder?

Gelir vergisi mükellefleri tam ve dar olmak üzere kategorize edilir. Kanun kapsamında belirtilen tam mükellefler, Türkiye'de yaşayan kişiler ile birlikte yurt dışında Türkiye adına görev yapan vatandaşları da içerir. Çalışma alanı Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde olan mükelleflerden oluşur. Dar mükellefler; kanun çerçevesinde belirlenen yasalara göre bu ülke sınırları içerisinde yaşamayan kişiler, 6 aydan az bir süre bu ülkede bulunan, çalışma alanı Türkiye olmayan bireylerden meydana gelir.

Vergi Usul Kanunu'nun maddeleri tarafından belirlenen mükellefler, vergi ödeme yükümlülüğü olan gerçek kişilerdir. Kişiler, vergi numarası ile Gelir İdaresi Başkanlığı'na başvuruda bulunur. Mükellefler gereken şartları yerine getirdikten sonra ödemelerini gerçekleştirir. Ödenmediği zaman vergi müfettişi tarafından gerekli tespitler yapılarak yaptırım uygulanır.

Vergi Ne Zaman Ve Nereye Ödenir?

Gelir vergisi, yıl içerisinde 2 taksit olarak ödenir. Birinci ödemesi Mart, ikinci ödemesi Temmuz ayının sonuna kadar ödenmesi gereken bu vergi türü, ticari kazançlarda farklılık gösterir. Şubat ve Haziran ayı sonuna kadar yapılması gerekir. Her sene bir önceki senenin gelir vergisi ödenerek ilerlenir. Şubat ayının ödemesi Haziran'da, Mart ayınınki de Temmuz'da gerçekleştirilir. Beyanın yapılacağı ay, gelirlerin basit bir yöntem ile tespit edilip edilmediğine göre belirlenir.

Kazançları doğrultusunda belirli oranlarda her mükelleften alınır. Bireylerin bağlı olduğu vergi dairesine ya da bankalar yardımı ile Gelir İdaresi Başkanlığı'na yapılır. Ödeme işlemleri; banka, ATM, internet ve mobil uygulamaların desteği ile ödenir. Bütün mükellef gruplarınca aynı yöntemler ile gerçekleştirilir.

Gelir Vergisi Ne Zaman Sıfırlanır?

Bir iş yerinde sigortalı olarak çalışan kişiler, yıl içerisinde iş değiştirdiyse vergi matrahı sıfırlanır. Ancak kişi, aynı işverenin farklı bir iş yerine geçiş yaparsa gelir vergisi sıfırlanmayarak artarak devam eder. Hesaplamanın aynı şekilde ilerlemesi, kümülatif yapısının kanıtıdır. İşçinin askerlik veya emeklilik gibi nedenlerden dolayı işten ayrılması söz konusu olursa, bu durum aynı iş yerine devam edip etmeyeceğine bağlı olarak değişir. Aynı işveren ile çalışırsa, sıfırlanmaz. Tartışmalı olan bu konunun araştırmasının iyi bir şekilde yapılması gerekir.

Vergi Türleri Nelerdir?

Günümüzde Gelir İdaresi tarafından belirlenen vergi türleri;

 • Kurumlar,

 • Gelir,

 • Damga,

 • Motorlu Taşıtlar,

 • Özel Tüketim,

 • Katma Değer,

 • Emlak Vergisi.

Gelir Vergisi Ödemek İçin Hesaba Katılan Unsurlar

Gelir içerisine dahil olan bazı unsurlar bulunur. Gelir Kanunu'na göre belirlenen unsurlar aşağıda yer almaktadır:

 • Ticari,

 • Tarımsal,

 • Menkul sermaye,

 • Serbest meslek,

 • Ücretler,

 • Gayrimenkul sermaye,

 • Diğer kazançlar.

Gelir Vergisi, Birey ve kurumların kazançları üzerinden alınan vergi, Çalışan bir kişi yılda 60000 TL kazanıyorsa, gelir vergisi dilimi ve oranı baz alınarak bir miktarı vergi olarak ödenir, Vergi Dilimi, Gelir vergisi oranının belirlendiği kademeli sistem, 2021 yılında 24000 TL'ye kadar geliri olanlar %15, 650000 TL ve üzeri geliri olanlar %40 vergi öder, Vergi Matrahı, Verginin hesaplandığı gelir miktarı, Brüt ücretten SGK işçi payı ve işsizlik sigortası işçi payı düşüldükten sonraki miktar vergi matrahını oluşturur, Mükellef, Vergi ödeme yükümlülüğü olan kişi veya kurum, Gelir Vergisi mükellefi, devlete vergi ödemekle yükümlü olan kişi ya da kurumdur, Tam Mükellef, Türkiye'de yaşayan veya Türkiye adına yurtdışında bulunan vatandaşlar, Türkiye'de ikamet eden bir çalışan tam mükellef kategorisine girer, Dar Mükellef, Türkiye'de belirli bir süre bulunan, ancak burada yaşamayan kişiler, Türkiye'de 6 aydan az süre ile bulunan bir yabancı uyruklu kişi dar mükellef kapsamına girer, Asgari Geçim İndirimi (AGİ), Çalışanların brüt gelirlerinden yapılan belirli bir indirim, Bir çalışanın asgari geçim indirimi, gelir vergisi hesaplanırken dikkate alınır, Kümülatif Vergi Matrahı, Yıl içinde belirli bir dönemde toplanan vergi matrahları toplamı, Bir çalışanın Ocak ve Şubat aylarındaki gelirleri toplanarak kümülatif vergi matrahı hesaplanır, Net Ücret, Bir çalışanın brüt ücretinden yapılan vergi ve sigorta kesintileri sonucu kalan maaş, Bir çalışanın 5000 TL brüt maaşı varsa ve kesintiler sonucu eline 3800 TL geçiyorsa, bu miktar net ücrettir, Brüt Ücret, Çalışanın aldığı toplam ücret, Bir çalışanın aylık 5000 TL maaşı varsa, bu miktar brüt ücretini oluşturur
gelir vergisi iş kanunu ve iş hukuku iş hukuku bordro bordro uygulamaları
Kadın yeşilliklerle çevrili toprak bir patikada oturuyor. Kollarını dizlerine dayamış, üzerinde beyaz bir tişört ve kot pantolon var. Saçları sarı ve geriye doğru toplanmış. Yüzü kameraya doğru dönük ve hafif bir gülümseme var. Memnun ve huzurlu görünüyor, doğal ortamın tadını çıkarıyor. Arka plandaki ağaçlar esintiyle sallanarak sahneye dinginlik hissi veriyor. Işık parlak ve sıcak, manzaranın güzelliğini vurguluyor. Kadın doğanın bereketiyle çevrelenmiş, huzurlu bir teselli anı yaratıyor.
Hazal Beken
Blog Yazarı

1990 yılında Bakırköy'de doğdu. Lisede Bilgisayar bölümünü bitirdikten sonra sınava 1 ay kala bölüm değişikliği yaptı, üniversitede radyo ve tv programcılığı okudu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne devam ederken iş hayatına girmeye başladı. Uluslararası Çevre Kısa Film Festivali'nde koordinatör olarak yer aldı. Yazarak üretmenin heyecanını yaşıyor.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu görüntü, muhtemelen bir kursu tamamlamak için hesap makinesi kullanan bir kişiyi gösteriyor. Bu kişi takım elbise giymiş ve kravat takmış, sakallı ve bıyıklı bir adam gibi görünüyor. Bulanık bir elle hesap makinesindeki bir düğmeye basıyor, bu da kursa çok dikkat ettiğini gösteriyor. Kişi aktif olarak materyalle ilgileniyor, muhtemelen anlıyor ve not alıyor. Bu görüntü, kursların zorlayıcı olabileceğini, ancak kendinizi özenle uyguladığınızda da ödüllendirici olabileceğini hatırlatıyor.
4.5
(117)

Bordro Uygulamaları Eğitimi

8 Konu5 Saat
Bülent ÇaparBülent Çapar
12491010
Bu online kurs, öğrencileri dış ticaret alanında eğitmek için tasarlanmıştır. İthalat ve ihracat ilkelerinin yanı sıra ilgili yönetmelik ve prosedürlerin anlaşılmasını sağlamaya odaklanmaktadır. Kurs, küresel ekonomi ve uluslararası ticaret topluluğuna genel bir bakış sağlamakta ve uluslararası ticaretin zorluklarını ve fırsatlarını araştırmaktadır. Ayrıca tarifeler, vergiler ve ticaret anlaşmaları gibi konuların yanı sıra dış ticarette lojistiğin önemini de kapsamaktadır. Devlet destekli ticaret gibi çeşitli uluslararası ticaret türlerinin yanı sıra belgelerin, formların ve elektronik sistemlerin kullanımı hakkında derinlemesine bilgi sağlar. Ayrıca, öğrenciler dış ticaretin işletmeler, çevre ve toplum üzerindeki etkilerini anlayacaklardır. Son olarak, kurs öğrencileri dış ticaret sektöründe başarılı olmak için gereken becerilerle donatmaktadır.
4.7
(82)

Dış Ticaret Eğitimi

11 Konu5 Saat
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
16610
Bu resim, ellerini havaya kaldırmış genç bir kadının kolajını tasvir etmektedir. Açık tenli, sarı saçlı ve pembe bir ruj sürüyor. Gömleği açık renk. Resmin alt köşesinde ellerini kavuşturmuş ikinci bir kadın görülüyor. Onun sağında, üçüncü bir kadın ellerini yukarı kaldırmış bir şekilde duruyor. Daha sağda, ellerini kaldırmış dördüncü bir kadın ve daha sağda ellerini kaldırmış beşinci bir kadın görülüyor. Sağ üst köşede, bir kişinin ellerinin bulanık bir görüntüsü görülebiliyor. Kolajın solunda, elleri havada altıncı bir kadın görülüyor. Son olarak, sol üst köşede, bir kişinin pantolonunun bulanık bir görüntüsü görülebiliyor. Kolajdaki tüm kadınların yüzünde doğal bir ifade var.
4.7
(223)

İşaret Dili Eğitimi

4 Konu5 Saat
Bu görsel dijital pazarlama alanında bir online kursu tasvir etmektedir. Sakallı ve bıyıklı bir adam çerçevenin ortasında parmağıyla işaret ediyor. Beyaz gömleği ve sarı arka planı parlak ve canlı bir kontrast oluşturuyor. Arka planda ayrıca bir bileziğin ve bir adamın yüzünün yakın çekimini görebiliyoruz. Bu görsel, dijital pazarlama kursunun ideal bir temsili olup, ön planda materyalin önemini gösteren bir erkek yer almaktadır. Renklerin, nesnelerin ve yüz ifadelerinin birleşimi, görsele dijital pazarlama için bir coşku ve heyecan hissi veriyor. Bu görsel, dijital pazarlamanın getirebileceği bilgi ve heyecanın mükemmel bir temsili.
4.9
(331)

Dijital Pazarlama Eğitimi

15 Konu5 Saat
Resimdeki adam ışıl ışıl gülümsüyor, gözleri neşe ve sevinçle kırışıyor. Dişleri tamamen düzgün ve beyaz, yanakları mutlulukla parlıyor. Açık mavi bir gömlek giymiş ve koyu renk saçları düzgünce taranmış. Ellerini önünde kavuşturmuş, yüzünde memnuniyet ve tatmin ifadesi var. Rahat bir duruşu var, rahatlık ve konfor hissi veriyor. Resmin arka planı açık gri, bu da onun parlak gülümsemesini daha da öne çıkarıyor. Görüntü mükemmel bir şekilde yakalanmış, neşe ve memnuniyet hissi yayıyor.Sedat Ateş
775519