AnasayfaBlogVergi Müfettişi Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Vergi Müfettişi Nedir? Ne İş Yapar?

21 Nisan 2021
Vergi Müfettişi Nedir? Ne İş Yapar?

Her gün en az bir defa marketten bir şeyler alırız. Verilen alışveriş fişindeki ücrette katma değer vergisi diye bir ibareyle karşılaşırız. Elektrik faturası, su faturası, attığımız çöpler, gelirlerimiz ve giderlerimiz… Hepsinden alınan birtakım vergiler bulunur. Hatta çoğu zaman emlak vergisi ya da motorlu taşıtlar vergisinin ödeme günü geldiğinde canımızı sıkar.

Hayatımızın her alanında az ya da çok bir şekilde vergi mükellefi oluruz. Üstelik bu vergilerin hepsi birbirinden farklıdır. Vergilerimizi tek tek hesaplamaya çalışsak hem iş yükümüz artar hem de adaletsizlik oluşabilir. Peki bütün bu vergileri kim hesaplar, denetimini kim yapar hiç düşündünüz mü? Tüm bunların önüne geçebilmek ve bizim işimizi kolaylaştırmak için vergilerin tüm hesaplama ve denetimlerini vergi müfettişleri yapar. Şimdi bu mesleği daha yakından tanıyalım.

Vergi Müfettişi Nedir?

Vergi müfettişi, kişilerin ve işletmelerin vergilerini hesaplayan, vergilerin doğru ve zamanında ödenmesi için denetimler yapmakla yükümlü olan devlet görevlisidir. Maliye Bakanlığına bağlı olarak çalışır. Geçmişte Gelir Kontrolörü, Hesap Uzmanı ve Vergi Denetmeni ve Maliye Müfettişi adlarıyla görev yapan kişiler 2011 yılında tek bir isim altında birleştirilmiştir. Günümüzde bu kişiler vergi müfettişi olarak karşımıza çıkar. Ancak görevleri halen ayrı ayrı birimler halinde yürütülür.

Vergilerin toplanması beyan üzerine yapıldığından dolayı bu beyanların doğru olup olmadığının bir şekilde kontrol edilmesi gerekir. Bu da vergi müfettişleri sayesinde yapılır. Vergi müfettişliği oldukça zor ve özveri gerektiren bir meslektir. Stresli ve yorucudur. Uzun saatler hatta bazen hafta sonu tatillerinde bile mesai gerektirebilecek bir iştir. Uzmanlık isteyen bir meslek olduğu için eğitim almadan ve belli aşamalar geçilmeden yapılamaz. Vergi müfettişliğine başvurabilmek için,

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekir.

 • Akıl sağlığının yerinde olması gerekir.

 • Rüşvet, iltimas, zimmet gibi suçlardan hüküm giymemek gerekir.

 • Kamu haklarından yasaklı olmamak diğer şartlardandır.

 • Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamalıdır.

 • Ayrıca sınavın yapıldığı tarih itibariyla 35 yaşını doldurmamış olmak önemlidir.

 • Kamu personeli seçme sınavına girerek yeterli puanı almak gerekir.

Vergi müfettişleri yalnızca kendilerini yetiştirmezler. Kendisinden sonra vergi müfettişliği görevine gelecek olan vergi müfettiş yardımcılarının yetişmesinde de büyük rol üstlenirler. Bunun için aynı zamanda iyi bir öğretmen olmalıdır. Vergi müfettişi olmak isteyenlerin bazı özelliklere sahip olması gerekir.

 • Gözlem yetenekleri gelişmiş olmalıdır.

 • Duyarlı olmalıdır. Bireyler ya da kurumlar tarafından yapılan şikayetlerde hassasiyet göstermeli ve titizlikle inceleme yapmalıdır. Değerlendirmeler sonucu gereğini yerine getirmelidir.

 • Dürüst olmalıdır.

 • Sorumluluk sahibi olmalıdır.

 • Güvenilir kişilik özelliklerine sahip olmalıdır.

 • Sabırlı olmalıdır. İncelenmesi gereken çok fazla dosya birikebilir. Vergi dosyaları rakamlarla dolu olduğundan incelenmesi ve hesaplanması uzun sürer. Ancak bunları aceleyle incelerse hata yapabilir. Bu da aynı dosyalara en baştan bakmak zorunda bırakabilir.

 • Disiplinli olmalıdır.

 • Detaycı olmalıdır.

 • İletişim becerileri yüksek olmalıdır.

 • Problem çözme yeteneğine sahip olmalıdır.

 • Analitik düşünme becerileri gelişmiş olmalıdır.

Vergi Müfettişi Ne İş Yapar?

Yönetmeliğe bağlı olarak birçok görevi yerine getiren vergi müfettişleri vergileri inceler. Vergi müfettişleri görevlerini tek başlarına yapmaz. Genellikle yardımcıları ve bağlı bulundukları bir başmüfettiş bulunur. Maliye Bakanlığının verilerine göre ülkemizde 204 vergi başmüfettişi, 4257 vergi müfettişi ve 3682 vergi müfettişi yardımcısı bulunur. Bu sayı toplamda 8143’tür. Vergi müfettişleri bu sayının çoğunluk kısmını oluşturur.

Genel olarak işletme, kobi ve esnaflarla iletişim halinde çalışırlar. Bakanlıkta da vergi defterleri üzerinden işlerini yürütürler. Araştırma, inceleme, soruşturma ve denetleme gibi sorumlulukları bulunur. Temel görevi vergilerin düzenli ödendiğinden emin olmak ve vergi kaçırmaların önüne geçilmesini sağlamaktır. Vergilerin ve vergi kayıplarının kontrol altında tutulmasına yardımcı olur. Bu nedenle dikkatli, hassas ve uyanık olmak zorundadırlar. Vergi müfettişinin sorumlulukları genel olarak şu şekilde sıralanabilir:

 • Vergi Usul Kanunu’na göre vergi incelemeleri yapmak,

 • Bakanlık tarafından kendisine verilen teftiş görevini gerçekleştirmek,

 • Yalnızca dışardaki birey ve işletmelerden sorumlu değildir. Birlikte ya da benzer kurumlarda çalışan ve tahsilat yapan memurlardan da sorumludur. İcra ve iflas memurlarının çalışmalarının denetimini yapmak,

 • Denetlediği personel ile ilgili görüşlerini bildirmek,

 • Vergi kaçırma ihbarlarını değerlendirmek,

 • Vergi kaçırmaları incelemek,

 • Vergi kaçıranların ceza alması için ilgili birimlere bildirmek,

 • Vergilerini veren işletme ve vatandaşların hakkının yenmemesini sağlamak,

 • Vergi mükellefleri hakkında rapor yazmak,

 • Dolandırıcılıkların tespitini yaparak rapor yazmak,

 • Vergi incelemeleri sırasında kanuna aykırı bir durumla karşılaşıldığı zaman ceza önerisinde bulunmak,

 • Vergilendirme ile ilgili şirketlere ve kişilere uzman tavsiyesi vermek,

 • Vergi müfettiş yardımcısı yetiştirmek ve liyakatlerini değerlendirmek,

 • Türk parasının korunmasına yardımcı olmak,

 • Suç gelirlerinin aklanmasını önlemek,

 • Devlete gelen paraların en verimli, doğru ve düzgün şekilde kullanılmasını ve muhafaza edilmesini sağlamak

Vergi Müfettişi Maaşları

Vergi müfettişleri devlet memuru statüsündedir. Bu nedenle maaşları da memur maaşlarına göre hesaplanır. Her devlet memuru gibi 6 ayda bir maaş zammı alırlar. Pozisyon bakımından yüksek ve standart memur maaşlarının üzerinde bir maaş aldıkları için dikkat çeken bir meslektir. Uygun şartları sağlayan kişiler bu pozisyonda çalışabilir.

Net maaşlarının ortalama 6 bin lira civarında olduğu bilinir. Bunun daha az ya da daha çok olması kişinin evli ve çocuk sahibi olmasına göre değişir. Alınan asgari geçim indirimi tutarı maaşı etkiler.

Vergi müfettişi göreve 9.derece 1.kademe memur olarak başlar. Hizmet yılı arttıkça derecesi de artar. Bu artış maaşı etkiler. Başmüfettişliğe yükselince de maaş artar. Vergi başmüfettişlerinin maaşı da ortalama 10 bin lira civarındadır.

Vergi Müfettişi Nasıl Olunur?

Öncelikle şunu belirtmeliyim ki üniversitelerde vergi müfettişliği diye bir bölüm yoktur. Bu bir unvandır ve Maliye Bakanlığı tarafından verilir. Çeşitli sınavlar yoluyla kazanılır. Vergi müfettişi olabilmek için en az 4 yıllık eğitim veren belli başlı üniversite bölümlerini bitirmek gerekir.

Vergi müfettişi olabilmek için hukuk, işletme, siyasal bilimler, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden ya da endüstri mühendisliği ve işletme mühendisliği bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak gerekir. Mezun olunduktan sonra kamu personeli seçme sınavına girilir. Bu sınavdan en az 80 ve üzerinde puan alanlar Maliye Bakanlığı tarafından açılan kadrolara başvurabilirler. Ancak hemen vergi müfettişi olamazlar. Bunun için kariyer basamakları bir bir tırmanılır ve zorlu bir yoldan geçilir.

Önce vergi müfettiş yardımcılığı sınavına girilir. Bu sınavda hukuk, muhasebe, maliye gibi alanlardan sorular sorulur. Kazananlar vergi müfettiş yardımcısı eğitimine tabi tutulur. Eğitimde başarılı olunması durumunda vergi müfettiş yardımcısı unvanıyla çalışılır. 3 yıl boyunca vergi müfettiş yardımcısı olarak çalıştıktan sonra vergi müfettişi yeterlilik sınavına girmeye hak kazanılır.

Ancak sadece 3 yılı doldurmak yetmez. Mesleki alanda da başarılı bir performans sergilemek gerekir. Bu şartları sağlayanlar vergi müfettişi yeterlilik sınavına girerler. Yeterlilik sınavında başarılı olanlar mülakata alınır. Buradan da iyi bir puan aldıktan sonra vergi müfettişi olarak göreve başlayabilirler. Yeterlilik sınavını geçemeyenler de Bakanlık bünyesinde derecelerine uygun bir memurluk kadrosuna atanırlar. Yardımcılık dönemiyle birlikte toplam 10 yıl çalışanlar vergi başmüfettişliği sınavına girmeye hak kazanır. Başarılı olanlar vergi başmüfettişi kadrolarına atanabilir.

vergi müfettişi vergi müfettişi nedir vergi müfettişi ne iş yapar vergi müfettişi maaşları vergi müfettişi nasıl olunur
Seray Akyüz
Seray Akyüz
Blog Yazarı

Selçuk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden 2015 yılında mezun oldu. Mezun olduktan sonra çeşitli okullarda edebiyat öğretmeni olarak çalışan Akyüz, pandemi sürecinde İstanbul İşletme Enstitüsü'nde çeşitli eğitimler aldı. Aldığı bazı eğitimler sonucunda ajanslarda içerik üretmeye başladı. Edebiyat, eğitim, sağlık ve dekorasyon gibi konularda yazılar yazmakta.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Maliye Bölümü Nedir?
Bölümler

Maliye Bölümü Nedir?

28 Temmuz 2020
Ekonomi Bölümü
Bölümler

Ekonomi Bölümü Nedir?

24 Ağustos 2020
Gelir Vergisi Dilimleri Nasıl Hesaplanır
Finansal Yönetim

Gelir Vergisi Dilimleri Nasıl Hesaplanır?

06 Ekim 2021
İktisat Mezunu Ne iş Yapar?
Bölümler

İktisat Mezunu Ne İş Yapar?

09 Mayıs 2022
Finansal Yönetim Eğitimi
5
(362)

Finansal Yönetim Eğitimi

5 Konu4 Saat
Mustafa KalafatMustafa Kalafat
20080
Muhasebe alanında bir adım öne geçmek istiyorsanız, Ön Muhasebe Eğitimi kursumuz tam size göre. Bu kurs, temel muhasebe ilkeleri ve kavramlarına kapsamlı bir genel bakış sağlar ve bu alanda yeni olanlar veya bilgilerini tazelemek isteyenler için idealdir.
5
(66)

Ön Muhasebe Eğitimi

11 Konu5 Saat
Mustafa KalafatMustafa Kalafat
230139
Genel Muhasebe Eğitimi
5
(537)

Genel Muhasebe Eğitimi

8 Konu4 Saat
Mustafa KalafatMustafa Kalafat
190120