AnasayfaBlogBrüt Maaş Nedir? Nasıl Hesaplanır?
İş Hayatı

Brüt Maaş Nedir? Nasıl Hesaplanır?

31 Ocak 2021
Biri bir hesap makinesi tutan, diğeri de onu kullanan iki el görülüyor. Hesap makinesi bir masanın üzerinde duruyor ve bir kişi tarafından kullanılıyor. Kişinin elinde bir de kalem var. Arka planda bir klavye ve bir kağıt parçası görülüyor. Sağ üst köşede, telefon tutan bir elin yakın çekimi görülüyor. Ayrıca kalem tutan bir elin yakın çekimi ve bir kalemin yakın çekimi de var. Son olarak, dikdörtgen ekranlı beyaz dikdörtgen bir cihazın yakın çekimi mevcuttur. Tüm nesneler odaktadır ve elleriyle hesap makinesini kullanan kişi tamamen görünür durumdadır.
TerimTanımÖrnekleme
Brüt MaaşBir çalışanın vergi ve kesintilere uğramadan önce eline geçen toplam paradır.Bir işçinin maaş bordrosunda görünen net miktardır.
Net MaaşBrüt maaştan kesilen vergiler ve ödemelerden sonra ay sonunda çalışanın eline geçen miktardır.Maaş bordrosundaki kesintileri toplayıp, brüt maaşınızdan çıkarttığınız zaman net maaşınızı bulabilirsiniz.
Maaş BordrosuBir işverenin çalışanına yapmış olduğu iş karşılığında yapmış olduğu ödemeyi, vergiler ve kesintilerle birlikte gösteren bir belgedir.İşçinin çalışmış olduğu süre boyunca sistemli bir şekilde düzenlenir.
KesintilerBrüt maaş üzerinden yapılan ve gelir vergisi, sağlık sigortası gibi zorunlu ödemeleri içerir.Kesintiler maaşın brüt halinden çıkarılır ve net maaş elde edilir.
Asgari Ücretİşverenin, çalışanlarına ödeme yapabileceği en düşük ücrettir.Asgari ücret, genellikle devlet tarafından belirlenir ve yaşam standartlarına göre ayarlanır.
VergiDevlete ödenmesi gereken paranın bir kısmıdır ve maaş üzerinden kesilir.Gelir vergisi, çalışanın maaşından kesilen bir vergi türüdür.
SGK ÖdemesiSosyal Güvenlik Kurumu'na yapılan zorunlu ödemelerdir ve maaştan kesilir.Sağlık sigortası, kaza sigortası gibi sigorta primleri SGK ödemelerini oluşturur.
MuhasebeFinansal işlemlerin kaydedilmesi, analiz edilmesi ve raporlanması sürecidir.Maaş hesaplamaları, muhasebe departmanı tarafından yapılır.
İşverenBir işletmeyi veya organizasyonu yöneten ve çalışanlarına maaş ödeyen kişi ya da organizasyondur.İşveren, çalışanın brüt maaşını belirler ve kesintileri yapar.
İşçi/ÇalışanMaaş karşılığında bir işi yürüten kişi ya da kişilerdir.Çalışan, işi karşılığında belirlenmiş maaşı alır.

Brüt özellikle ücret hesaplanmasında karşımıza çıkan bir terimdir. Zaman zaman ağırlık hesaplamalarında da karşımıza çıkmaktadır. Asgari ücret zamanlarında çoğu kişinin gündemini oluşturan brüt ücret, çalışanın alacağı tüm ücreti ifade etmektedir.

Brüt terimi, ağırlık hesaplamada ve ücret hesaplamada karşımıza çıkmaktadır. Çalışanın eline geçecek net miktarı öğrenmesi için brüt tutarının ne olduğunu bilmesi önemlidir. Brüt ücret, hesaplamada mutlaka dikkate alınması gereken önemli bir unsurdur.

İş yerlerinde çoğu zaman işveren ve işçi arasında, muhasebe bölümü ve insan kaynakları departmanıyla sorun yaşandığı karşımıza çıkmaktadır. Maaşının az mı yattı çok mu yattı, geçtiği ay ile şimdiki ayın arasında fark var mı gibi sorular her ay tekrarlanmaktadır.

Bu yaşanan tartışmanın birçok sebebi olabilir. Fakat en yaygın olanı ise çalışanların brüt maaş kelimesinin anlamını tam olarak bilmediği içindir. Bu sorunun önüne geçebilmek için işverenin işçilerine eğitim vermesi, seminerler gibi faaliyetlerin düzenlenmesi ile işçi bilgilendirilmelidir.

Maaş kelimesinin anlamına bakacak olursak, bir işverenin yaptığı iş karşılığında çalışanlara düzenli bir şekilde verdiği ödemedir. Aylık olarak ödemeler yapılır. Maaşlar belirlenirken aynı sektörde benzer pozisyonlara sahip olan çalışanların kazançları ile karşılaştırma yapılarak belirlenmektedir.

Maaş hesabı yapılırken işçi için önemli olan net maaştır. Net ve brüt maaşı hesaplarken bakılması gereken yer maaş bordrosudur. Sigortalı olarak çalışan bir işçi, iş kanununa göre belirlenmiş bir çalışma saatine ve haftalık bir gün izinli olma hakkı kazanır. Maaş hesabında kullanılan izinler maaş hesabının doğru yapılmasında önemlidir. İşçinin çalıştığı günler, izinler ve mola saatleri de çalışma saatleridir.

Çalışanlar yılın ilk aylarında maaşlarında yüksek artış görürken son aylarında ise bu durum görülmemektedir. Maaşlar genel olarak aydan aya dalgalanma şeklinde görülmektedir. Brüş maaş nedir? Sorusunu cevap verelim.

Brüt Maaş Nedir?

Brüt maaş, bir çalışanın vergi ve kesintilere uğramadan önce eline geçen toplam paradır. Yani bir çalışanın maaş bordrosunda görünen net miktardır. Ancak bu miktar ay içerisinde çeşitli sebeplerden dolayı kesintiye uğramaktadır. Bu sebeplerin başında ise devlete ödenmesi gereken vergiler ve SGK ödemeleri gelmektedir.Gelir vergisi, sağlık sigortası gibi herhangi bir şekilde kesintiye uğramayan maaşlardır. Bir işyerinde işveren ve işçi arasında her ay sonu maaş tartışmasının asıl sebebi aslında brüt maaşından yapılan kesintilerdir. Brüt maaş aslında işçinin ay boyunca yaptığı emeğinin karı olarak düşünebiliriz. Tüm bu kesintiler olduktan sonra geriye kalan maaşa net maaş denilmektedir.

Net maaş ile brüt maaşı birbirine bağlayan bağ ise; net maaş hep brüt maaşa bağlıdır. Net maaş ile brüt maaş arasındaki en önemli fark ise, brüt olan maaş net maaştan her zaman fazladır. Brüt maaş, işverenin her yıl çalışan lehine adına ödenen giderleri belirtir.

Net Maaş Nedir?

Net maaş, brüt maaştan kesilen vergiler ve ödemelerden sonra ay sonunda çalışanın eline geçen miktardır.

Maaş bordrosundaki kesintileri toplayıp, brüt maaşınızdan çıkarttığınız zaman net maaşınızı bulabilirsiniz. Genel olarak iş yerleri işçi alırken, yaşadığı maaş sorunları brüt maaş üzerinden yaşamaktadır. Doğal olarak bir çalışan işverenin ay sonunda vereceği maaş tartışmasını net maaş üzerinden yapmak daha kazançlı olabilir. Fakat çok az iş yeri çalışanları ile maaş konusunda görüşürken brüt maaş üzerinden konuşmaktadır.

İşverenini brüt maaş üzerinden görüşme yapmasının ana sebebi ise devlete ödenmesi gereken vergiler ve işyerinin brüt maaşı tercih etmesidir. Brüt maaş sorunu sadece bunlarla sınırlı kalmamaktadır. Türkiye’de vergiler her ay değişim göstermekte ve bu da her ay bir işçinin maaşını etkilemektedir.

Bununla birlikte bir yıl boyunca fazla maaş için ne kadar çok çalışmış olursa olsun, brüt maaşındaki artış çeşitli sebep yüzünden daha büyük bir kesintiye uğramaktadır. Örneğin sürekli değişkenlik gösteren biri gelir vergisidir.

Sonuç olarak ne kadar çok çalışırsa alınan kesintiler bir önceki aydan daha fazladır. Bu bir döngü haline gelmiştir. Bu döngü bir sonraki yılın maaşını alana kadar devam etmektedir.

Brüt maaş sistemini kullanan işverenlerin çalışanları her yıl bu sorun ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Zaman zaman bunun sebebini anlayamamaktadırlar. Bu durum işverenin tercih ettiği bir ödeme şeklidir ve devletin zorunlu hale getirmiş olduğu bir vergi uygulamasıdır.

Çalışanların yıl içerisindeki kesintilere uğramamak için yapması gereken ise, maaşlarını net maaş şeklinde işveren ile anlaşmaları gerekir. Bu durum da çoğu işveren tarafından kabul edilmemektedir.

Maaş Bordrosu Nedir?

Bir işverenin çalışanına yapmış olduğu iş karşılığında yapmış olduğu ödemeyi, vergiler ve kesintilerle birlikte gösteren bir belgedir. İşçinin çalışmış olduğu süre boyunca sistemli bir şekilde düzenleyenler.

Maaş bordrosu demek işverenin çalışanına düzenli olarak ücret ödemeye zorunlu olduğunu belirten bir belgedir. Bu sebepten dolayı maaş bordrosunun düzenlenmesi hem işveren hem de çalışan için çok önemlidir.

Maaş bordrosunu hazırlarken dikkat edilmesi gereken pek çok konu vardır. Bunun yanında bordroyu hazırlarken ölçek ve değişkende bulunmaktadır. Bordro resmi evrak özelliği taşıdığı için hazırlarken çok dikkat edilmelidir.

Maaş bordrosunda yer alması gereken bilgiler şunlardır:

 • Çalışanın adı ve soyadı

 • Ödemenin yapıldığı gün

 • Ekstra çalışma süreleri, bayramlar ve tatiller sonucunda maaşa eklenenlerin miktarları

 • Vergi, sigorta primi ve nafaka, icra gibi kesintilerin ücretleri

 • Ücreti ödeme günü

 • İşverenin imzası bilgilerin yer alması gerekmektedir.

Sosyal sigorta ve genel sigortaya göre maaş alanların bordrosunda bulunması gerekenlere bakacak olursak:

 • İşverenin sicil numarası

 • Bordronun ait olduğu dönem

 • Sigortalının adı ve soyadı

 • Sigortalının almış olduğu ücret

 • Ücretin alınmış olduğunu gösteren sigortalının imzası yer alması gerekir.

Brüt Maaş Nasıl Hesaplanır?

Birçok çalışanı ilgilendiren maaş hesaplama işlemi aslında çok kolay yapılmaktadır. Maaş hesabını yaparken dikkat edilmesi gereken bir önemli nokta net maaştır. Brüt maaş işveren için önemli. Fakat günlük ve saatlik bir maaş hesaplaması yaparken iş kanunundaki hükümler dikkate alınmalıdır. Haftalık 45 saat çalışma süresi olarak belirlenen çalışma süresi üzerinden hesaplama yapılmaktadır.

Hesaplar öncelikle çalışanın brüt ücreti üzerinden yapılır. Öncelikle çalışanın net brüt maaşı bilinmesi gerekir. Çalışana daha fazla yevmiye öngörülmemişse, yasanın belirttiği kurallar dahilinde aylık ücreti hesaplamak için günlük ücret 30 ile çarpılmalıdır.

Haftalık ücret ilk önce 7’ye bölünüp, günlük ücret 30 ile çarpıldıktan sonra aylık ücrete ulaşılabilir. Haftalık ücret hesaplanırken 4 ile çarpılması hatalı bir sonucu ortaya çıkartacaktır.

Maaş hesaplama; günlük maaş hesaplama, saatlik maaş hesaplama gibi bölümlere ayrılmaktadır.

Brüt maaş ile net maaş arasındaki fark, SGK kesintiler, vergiler ve diğer kesintiler gibi değişken olan durumlara bağlıdır. Bir maaşı hesaplarken bu oranları çok iyi bilmek gerekir. Bunun yanında kesin ve net bir bilgiye sahip olma garantisi vermemekle birlikte, brüt maaşın %71 net maaşa denk gelmektedir. Bu oranın değişkenlik gösteren kesintilerle birlikte değişeceği, kesinlikle net bir sonucu vermeyeceği bilinmesi gerekir.

Maaş hesaplamak için şu yolları izlememiz gerekiyor.

 • SGK işçi payı

 • Gelir vergisi matrahı

 • Kesintilerin toplamı

 • Net maaş

İşverenden gerçekleştirilen kesintiler gibi bilgiler sonucunda hesaplanmaktadır.

Brüt Maaş, Bir çalışanın vergi ve kesintilere uğramadan önce eline geçen toplam paradır, Bir işçinin maaş bordrosunda görünen net miktardır, Net Maaş, Brüt maaştan kesilen vergiler ve ödemelerden sonra ay sonunda çalışanın eline geçen miktardır, Maaş bordrosundaki kesintileri toplayıp, brüt maaşınızdan çıkarttığınız zaman net maaşınızı bulabilirsiniz, Maaş Bordrosu, Bir işverenin çalışanına yapmış olduğu iş karşılığında yapmış olduğu ödemeyi, vergiler ve kesintilerle birlikte gösteren bir belgedir, İşçinin çalışmış olduğu süre boyunca sistemli bir şekilde düzenlenir, Kesintiler, Brüt maaş üzerinden yapılan ve gelir vergisi, sağlık sigortası gibi zorunlu ödemeleri içerir, Kesintiler maaşın brüt halinden çıkarılır ve net maaş elde edilir, Asgari Ücret, İşverenin, çalışanlarına ödeme yapabileceği en düşük ücrettir, Asgari ücret, genellikle devlet tarafından belirlenir ve yaşam standartlarına göre ayarlanır, Vergi, Devlete ödenmesi gereken paranın bir kısmıdır ve maaş üzerinden kesilir, Gelir vergisi, çalışanın maaşından kesilen bir vergi türüdür, SGK Ödemesi, Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılan zorunlu ödemelerdir ve maaştan kesilir, Sağlık sigortası, kaza sigortası gibi sigorta primleri SGK ödemelerini oluşturur, Muhasebe, Finansal işlemlerin kaydedilmesi, analiz edilmesi ve raporlanması sürecidir, Maaş hesaplamaları, muhasebe departmanı tarafından yapılır, İşveren, Bir işletmeyi veya organizasyonu yöneten ve çalışanlarına maaş ödeyen kişi ya da organizasyondur, İşveren, çalışanın brüt maaşını belirler ve kesintileri yapar, İşçi/Çalışan, Maaş karşılığında bir işi yürüten kişi ya da kişilerdir, Çalışan, işi karşılığında belirlenmiş maaşı alır
brüt maaş net maaş brüt maaş nedir maaş bordrosu maaş hesaplama brüt maaş nasıl hesaplanır
Bu resimde ikisi de gözlük takan bir erkek ve kadın görülüyor. Adam mavi bir gömlek ve siyah bir pantolon giyerken, kadın beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Her ikisinin de gözlükleri takılı ve dümdüz ileriye bakıyorlar. Adamın kolu kadının beline dolanmış ve yüzleri birbirine yakın göründüğü için birlikte bir anı paylaşıyor gibi görünüyorlar. Arka plan yumuşak, kirli beyaz bir renktedir. Işık hafif loş, görüntüye yumuşak ve sıcak bir his veriyor. Gözlüklerine rağmen, gözleri hala bir duygu belirtisi gösteriyor. Birbirlerinin varlığından memnun ve mutlu görünüyorlar.
Konuk Yazar
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu görüntü Sosyal Güvenlik üzerine çevrimiçi bir kursu tasvir etmektedir. Bir kişi elinde bir tablet tutarken görülüyor ve cihazın yakın çekimi görülebiliyor. Ekranda, muhtemelen interaktif bir öğrenme modülü olan Sosyal Güvenlik kursuyla ilgili bilgiler yer almaktadır. Kurs, Sosyal Güvenlik ile ilgili olarak yardım almaya uygunluk, yardım başvurusunda bulunma ve Sosyal Güvenlik tarihini anlama gibi önemli konuları kapsamaktadır. Kurs, kullanıcılarına Sosyal Güvenlik sistemi ve bu sistemden en iyi şekilde nasıl yararlanabilecekleri hakkında kapsamlı bir anlayış kazandırmak için tasarlanmıştır. Kullanıcılar bu kursa katılarak sistemi daha iyi anlayabilir ve kendi yararlarına nasıl kullanabileceklerini öğrenebilirler. Bu online kurs, Sosyal Güvenlik hakkında bilgi edinmenin kolay bir yolunu sunarak kullanıcıların bu önemli kaynaktan en iyi şekilde yararlanmaları için ihtiyaç duydukları bilgileri edinmelerine yardımcı olmaktadır.
5
(11)

Sosyal Güvenlik Eğitimi

7 Konu5 Saat
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
1139464
Bu online kurs, öğrencileri dış ticaret alanında eğitmek için tasarlanmıştır. İthalat ve ihracat ilkelerinin yanı sıra ilgili yönetmelik ve prosedürlerin anlaşılmasını sağlamaya odaklanmaktadır. Kurs, küresel ekonomi ve uluslararası ticaret topluluğuna genel bir bakış sağlamakta ve uluslararası ticaretin zorluklarını ve fırsatlarını araştırmaktadır. Ayrıca tarifeler, vergiler ve ticaret anlaşmaları gibi konuların yanı sıra dış ticarette lojistiğin önemini de kapsamaktadır. Devlet destekli ticaret gibi çeşitli uluslararası ticaret türlerinin yanı sıra belgelerin, formların ve elektronik sistemlerin kullanımı hakkında derinlemesine bilgi sağlar. Ayrıca, öğrenciler dış ticaretin işletmeler, çevre ve toplum üzerindeki etkilerini anlayacaklardır. Son olarak, kurs öğrencileri dış ticaret sektöründe başarılı olmak için gereken becerilerle donatmaktadır.
4.7
(82)

Dış Ticaret Eğitimi

11 Konu5 Saat
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
16610
Açık kahverengi ceket giyen ve yuvarlak, siyah çerçeveli gözlük takan bir kadın kapalı bir ortamda duruyor. Yüzünde hoş bir ifade var, dudakları hafifçe gülümseme şeklinde kıvrılmış. Saçları kısa ve kıvırcıktır ve boynuna altın bir kolye takmaktadır. Arka plan, üzerinde beyaz yazılar olan mor bir duvardır. Arka planda bir bitkinin bulanık bir görüntüsü var.
Yuvarlak gözlüklü, mavi kot ceketli ve beyaz gömlekli bir kadın resmi. Saçları kahverengi ve at kuyruğu şeklinde geriye doğru toplanmış, yüzü dümdüz karşıya bakıyor. Arka planda birkaç dekoratif bitkinin göründüğü bej renkli bir duvarın önünde duruyor. Yirmili yaşlarının başında olduğu anlaşılıyor ve gözlerinde kararlı ve odaklanmış bir ifade var. Kendinden emin bir pozda duruyor, kolları iki yanında ve çenesi yüksekte. Kıyafetleri şık ve modern, ifadesi ise kararlı ve güçlü.Göksel Yılmaz
11020