AnasayfaBlogFizik Tedavi Teknikeri
Meslekler

Fizik Tedavi Teknikeri

08 Haziran 2021
Bir adam yerde yüzüstü yatıyor ve sağ kolunu başının üzerine uzatmış. Gri zeminli beyaz bir gömlek giymektedir. Kolu yakın plandadır ve yüzü görünmemektedir. Yatağı beyaz bir çarşafla örtülmüş bir yatakta yatmaktadır. Kolu dirseğinden hafifçe bükülmüş ve eli açık. Yüzünde rahat bir ifade var ve gözleri kapalı. Huzurlu ve memnun görünüyor. Rahat bir pozisyondadır ve oda sessiz ve huzurlu görünmektedir.
Konu BaşlıklarıAçıklamaÖnemli Bilgiler
Fizik Tedavi Teknikeri TanımıFizik tedavi teknikeri, hareket sistemi bozuklukları ve ortopedik rahatsızlıklar gibi problemleri gidermeye çalışan, fizyoterapistlerin gözetiminde çalışan sağlık personeli olarak tanımlanır.Tekniker hastalarla birebir bulunur ve tedavi sürecinde önemli bir rol oynar.
Fizik Tedavi Teknikerinin GörevleriFizik tedavi teknikeri, hastalıklara göre tedavi egzersizlerini gerçekleştirir, fizyoterapistin göstermiş olduğu rehabilitasyon programlarını uygular ve hastaya özel eğitim verir.Görevleri geniş çerçevede ele alındığında, teknik bir yetkinlik gerektirir.
Fizik Tedavisindeki Katkıları21. yüzyıla gelindiğinde, fizik tedavi uygulamaları daha çok teknikerler tarafından gerçekleştirilmektedir.Fizik tedavisinin sağlık alanındaki önemi artan teknoloji ile daha da artmıştır.
Fizik Tedavi Teknikerinin Mesleki GelişimiTekniker mesleği kapsamında gelişmeleri takip etmek zorundadır.Mesleki gelişim, fizik tedavi teknikerinin yeteneklerini ve bilgilerini genişletir.
Fizik Tedavi Teknikerinin İş GüvenliğiTekniker, görevi nedeniyle iş güvenliği kapsamındaki kurallara uymak ve uygulamakla yükümlüdür.İş güvenliği, hem teknikerin hem de hastanın sağlığını korumaktadır.
Fizik Tedavi Teknikerinin MaaşlarıFizik tedavi teknikerinin maaşı, çalıştığı kurumun prensiplerine ve politikalarına bağlıdır.Maaşlar kamu ve özel hastaneler olmak üzere iki başlık altında değerlendirilir.
Fizik Tedavi Teknikerinin HizmetleriFizik tedavi teknikeri, hastalara, engellilere ve sağlıklı bireylere fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmeti verir.Bireylere sunulan hizmetler arasında özel eğitim ve egzersiz programları ile masaj ve mesleki rehabilitasyon da vardır.
Fizik Tedavi Teknikerinde Etik KurallarFizik tedavi teknikeri, mesleki etik kurallara uygun bir şekilde hareket etmekle yükümlüdür.Sağlık hizmetlerinde etik kurallar, hastane yönetimi ve hastaların güvenini kazanma açısından hayati önem taşır.
Fizik Tedavi Teknikerinin EğitimiFizik tedavi teknikeri olabilmek için bölümlere, yerleştirme sınavlarına ve eğitim süreçlerine gereksinim duyulmaktadır.Fizik tedavi teknikeri olmak isteyen öğrencilerine disiplinli ve organize olmaları gerekmektedir.
Fizik Tedavinin GeleceğiFizik tedavi alanında teknolojik gelişmeler, bu alanda çalışan sağlık uzmanlarının ve hekimlerin uygulamalarını daha etkili ve verimli hale getirecek.Teknolojinin sağlık sektöründeki etkisinin artması ve hastaların tedavi süreçlerinde olumlu sonuçlar vermesi beklenmektedir.

Sağlık hizmetlerine olan yaklaşımın daha hassas olabildiğini göz önünde bulundurulduğunda hekim aşaması, fizyoterapist aşaması ve fizyoterapi teknikeri aşamalarının dikkatli ve mesleğin etik kurallarına uygun bir şekilde yerine getirilmesi beklenmektedir. Hasta ile daha fazla birebir bulunacak olan teknikerin önemi oldukça büyüktür.

Fizik tedavi teknikeri, hastalarda meydana gelen hareket sistemindeki bozukluklar, ortopedik rahatsızlıklar ve farklı nedenlerden dolayı ortaya çıkan ağrılar için fizik tedavi doktoru başta olmak üzere fizyoterapistlerin gözetiminde bunları gidermeye çalışan sağlık personeli olarak tanımlanabilir.

Bu yazımızda fizik tedavi teknikerlerinin görev ve sorumluluklarına, girilmesi gereken sınavlar yer verdik.

Fizik Tedavi Teknikeri Nedir?

Fizik tedavi, fiziksel araçların tedavi maksadıyla kullanılmasına verilen isim olarak tarif edilebilir. Bu nedenle ışın, ısı, su, elektrik ve diğer fiziksel faktörler ile tedavi edilmesinde yirminci yüzyılın ilk yıllarında gerek A.B.D ve gerekse Avrupa da fizik tedavi araçları olarak kabul edilmiş ve kullanılmıştır. “Her imkan ihtiyaçtan dolayı ortaya çıkmıştır” perspektifi doğrultusunda fizik tedavi araçları ve farklı araştırma teknikleri ortaya çıktıkça insan bedenine yapmış olduğu olumlu katkılarda gözle görülebilir hale gelmiştir. Elektrik akımlarından ışın tedavilerine, traksiyondan ultrasona varana kadar pekçok fizik araçları fizyoterapistler eşliğinde fizik tedavi teknikerleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Buna ek olarak 21.yüzyılın ilk çeyreğine doğru fizik tedavi uygulamaları daha çok uzmanların eşliğinde teknikerler tarafından yerine getirilmektedir.

Fizik tedavisi yapılan hastalara uzmanlar tarafından en çok önerilen husus kontrollü olarak bol fiziksel egzersizin yapılmasıdır. Önceleri hekimler tarafından olabildiğince hastaların dinlenmesini ve hareket etmeden sık sık yatmaları tavsiye edilirdir. Fizik tedavi teknikerleri başta olmak üzere diğer fizyoterapistler ve uzmanlar bunun tersini söylemektedirler. Hareketsiz bir şekilde durmak yerine olabildiğince çok fazla hareketin daha faydalı olabileceğini ifade etmektedir. Elbette hastanın hastalık durumu ve hastalığın seyri, nadir olabilecek hastalıklar arasında olması gibi nedenleri ayrı değerlendirmek gerekiyor. Bu acıdan “işleyen demir pas tutmaz” yaklaşımı her ne kadar doğru olsa da fizik tedavi gören hastaların tamamı için bu yaklaşım doğru olmayacaktır. Sağlık hizmetlerine olan yaklaşımın daha hassas olabildiğini göz önünde bulundurulduğunda ise hekim aşaması, fizyoterapist ve fizyoterapist teknikeri aşamalarının dikkatli ve mesleğin etik kurallarına uygun bir şekilde yerine getirilmesi beklenmektedir. Hasta ile daha fazla birebir bulunacak olan teknikerin önemi oldukça büyüktür. Fizik tedavi teknikeri, hastalarda meydana gelen hareket sistemindeki bozukluklar, ortopedik rahatsızlıklar ve farklı nedenlerden dolayı ortaya çıkan ağrılar için fizik tedavi doktoru başta olmak üzere fizyoterapistlerin gözetiminde bunları gidermeye çalışan sağlık personeli olarak tanımlanabilir.

Fizik Tedavi Teknikeri Ne İş Yapar?

Fizik tedavi teknikerinin birçok görevi vardır. Bu görevlerin genel kapsamı çalışmış olduğu kurumun prensipleri kapsamında araç, gereç ve ekipmanların etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin etik ilke kurallarını yerine getirmeye çalışır. Diğer görevleri aşağıdaki gibidir;

  • Hastalara, hastalık çeşidine göre fizik tedavi egzersizlerini gerçekleştirmek için ilgili aletlerin tamamını hazırlamak

  • Fizyoterapistin olmadığı durumlarda hastaya rehabilitasyon ve egzersiz gibi tedavi çalışmalarını uygulamak

  • Fonksiyonel ve fiziksel kapasite/performans, günlük yaşam etkinlikleri, duyu yardımcı araç gereçleri, ağrı, ölçme ve değerlendirme yöntemleri kapsamında fizyoterapistin göstermiş olduğu rehabilitasyon programlarını uygulamak,

  • Tedavi amacıyla özel eğitim ve egzersiz programları, fiziksel uygunluk eğitimi, ısı-ışık hidroterapi, mekanik ve elle tedaviler, elektroterapi, bağımsız hareketi kolaylaştırıcı düzenlemeler, masaj ve mesleki rehabilitasyon bilgilerini uygulayarak hasta, engelli ve sağlıklı bireylere fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmeti vermek gibi görevleri bulunmaktadır.

  • Kısmi veya tamamen felçli olan hastalara özel tedavi tekniklerini uygulamak

  • Vücudun hareket etkinliğinin azalmış olan yerlerini güçlendirici hareketler yaptırmak

  • İşlev yetersizliği tümüyle yok olan ya da kısmi olarak ortada kalkan organların desteklenmesi için yerleştirilen yardımcı cihazların kullanımını hasta yakınlarına ya da hayata öğretmek,

  • Mesleği kapsamındaki önemli gelişmeleri takip etmek

  • Görev nedeniyle iş güvenliği kapsamında yer alan kurallara uymak ve uygulamak.

  • Görev yapmış olduğu kurumun politikaları doğrultusunda hareket etmek gibi

görevleri bulunmaktadır.

Fizik Tedavi Teknikeri Maaşları

Maaş alımları kamu ve özel hastaneler olarak iki başlık şeklinde değerlendirilmelidir. Kamu hastanelerinde alınan maaşlar, görev yapılan hastanenin bulunduğu coğrafi bölge, mesleki tecrübe yılı, ilgilenmiş olduğu hasta sayısı, kurum tarafından yapılan ek görevlendirmeler ışında değişmektedir. En yüksek maaşın 4300 TL olduğunu en düşük maaşın ise 3200 TL olduğu, ortalama maaşın ise 3500 TL civarında olduğunu belirtebiliriz. Bu maaş alımları 2021 yılı için geçerlidir.

Özel sektörde ise maaş alımları daha da düşüktür. En yüksek maaşın 3900 TL olduğu en düşük maaşın 3000 TL olduğu ortalamanın ise 3300 TL civarında olduğunu belirtebiliriz. Örneğin 3. bölge kamu hastanesinde görevli, 5 yıllık bir hizmet geçmişi olan, fizik tedavi teknikerinin alabileceği maaş en fazla 4100 TL’dir. Aynı tecrübe yılına sahip olan bir fizik tedavi teknikerinin özelde alabileceği en fazla maaş ise 3700 TL’dir. Özel hastanenin kurumsal olmasına bağlı olarak da maaşlarında az da olsa bir artışın olabileceği yönündedir.

Fizik Tedavi Teknikeri Nasıl Olunur?

Fizik tedavi teknikeri bir fizyoterapist değildir. Fakat fizyoterapist adayı olabilir. Fizik tedavi teknikeri olabilmek için liselerin sayısal bölümlerinden mezun olunmalıdır. sağlık meslek lisesi okunmak isteniyorsa ilgili bölümlerinden mezun olmak yeterlidir. lise eğitimi sonrasında yüksek öğretim kurumu (yök) tarafından her yıl düzenlenen temel yeterlilik testi (tyt) sınavına girip başarılı olmak gerekiyor. sağlık meslek lisesi olunması halinde ise üniversitelere sınavsız geçiş hakkı kullanarak bu bölümü okuyabilirler. sınavın akabinde üniversitelerin sağlık hizmetleri meslek yüksek okulu fizyoterapi bölümlerini (ön lisans) tercih etmeleri beklenir.

Toplamda iki yıl boyunca alınabilecek teori ve uygulamalı eğitimlerden sonra bu fizik tedavi teknikeri olunabilmektedir. Özel kurumlarda çalışmak isteyen kişiler herhangi bir sınava girmelerine gerek yoktur. Fakat kamu hastanelerinde görev yapmak isteyen kişiler ise KPSS/Ön lisans sınavına girmeleri ve iyi bir puan almaları beklenmektedir. Alınan puan sonrasında ise kamuya ait ilgili hastanelerde göreve başlanılabilmektedir. 2020 yılı için en düşük KPSS’den alınması beklenen puan 88.00 seviyelerindedir. Bunun için sıkı bir çalışmanın yapılması gerekir.

Fizik Tedavi Teknikeri Tanımı, Fizik tedavi teknikeri, hareket sistemi bozuklukları ve ortopedik rahatsızlıklar gibi problemleri gidermeye çalışan, fizyoterapistlerin gözetiminde çalışan sağlık personeli olarak tanımlanır, Tekniker hastalarla birebir bulunur ve tedavi sürecinde önemli bir rol oynar, Fizik Tedavi Teknikerinin Görevleri, Fizik tedavi teknikeri, hastalıklara göre tedavi egzersizlerini gerçekleştirir, fizyoterapistin göstermiş olduğu rehabilitasyon programlarını uygular ve hastaya özel eğitim verir, Görevleri geniş çerçevede ele alındığında, teknik bir yetkinlik gerektirir, Fizik Tedavisindeki Katkıları, 21 yüzyıla gelindiğinde, fizik tedavi uygulamaları daha çok teknikerler tarafından gerçekleştirilmektedir, Fizik tedavisinin sağlık alanındaki önemi artan teknoloji ile daha da artmıştır, Fizik Tedavi Teknikerinin Mesleki Gelişimi, Tekniker mesleği kapsamında gelişmeleri takip etmek zorundadır, Mesleki gelişim, fizik tedavi teknikerinin yeteneklerini ve bilgilerini genişletir, Fizik Tedavi Teknikerinin İş Güvenliği, Tekniker, görevi nedeniyle iş güvenliği kapsamındaki kurallara uymak ve uygulamakla yükümlüdür, İş güvenliği, hem teknikerin hem de hastanın sağlığını korumaktadır, Fizik Tedavi Teknikerinin Maaşları, Fizik tedavi teknikerinin maaşı, çalıştığı kurumun prensiplerine ve politikalarına bağlıdır, Maaşlar kamu ve özel hastaneler olmak üzere iki başlık altında değerlendirilir, Fizik Tedavi Teknikerinin Hizmetleri, Fizik tedavi teknikeri, hastalara, engellilere ve sağlıklı bireylere fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmeti verir, Bireylere sunulan hizmetler arasında özel eğitim ve egzersiz programları ile masaj ve mesleki rehabilitasyon da vardır, Fizik Tedavi Teknikerinde Etik Kurallar, Fizik tedavi teknikeri, mesleki etik kurallara uygun bir şekilde hareket etmekle yükümlüdür, Sağlık hizmetlerinde etik kurallar, hastane yönetimi ve hastaların güvenini kazanma açısından hayati önem taşır, Fizik Tedavi Teknikerinin Eğitimi, Fizik tedavi teknikeri olabilmek için bölümlere, yerleştirme sınavlarına ve eğitim süreçlerine gereksinim duyulmaktadır, Fizik tedavi teknikeri olmak isteyen öğrencilerine disiplinli ve organize olmaları gerekmektedir, Fizik Tedavinin Geleceği, Fizik tedavi alanında teknolojik gelişmeler, bu alanda çalışan sağlık uzmanlarının ve hekimlerin uygulamalarını daha etkili ve verimli hale getirecek, Teknolojinin sağlık sektöründeki etkisinin artması ve hastaların tedavi süreçlerinde olumlu sonuçlar vermesi beklenmektedir
Fizik Tedavi Teknikeri
Özel dikim siyah takım elbiseli yakışıklı bir adam gri bir arka planın önünde kendinden emin bir şekilde duruyor. Kısa, koyu renk saçları ve hafif bir sakalı var ve gözleri uzaklara bakıyor. Duruşu rahat, elleri rahatça ceplerinde ve dudaklarında hafif bir gülümseme var. Zarif ve sofistike görünüyor ve hayatın sunacağı her şeyi üstlenmeye hazır. Beyaz gömleği ve siyah kravatıyla kıyafetini tamamlıyor ve görünümüne sofistike bir hava katıyor.
Nevzat Yüksel
Blog Yazarı

Sağlık Yönetimi bölümünde öğretim görevlisi. Sağlık hukuku, Türk sağlık sistemi ve sağlık kuruluşlarında teknoloji yönetimi alanında dersler vermektedir. Birçok uluslararası dergi, kitap ve bildirilerde yazı ve bölümleri vardır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Beyaz gömlekli ve mavi pantolonlu bir adam, kollarında beyaz gömlekli başka bir adamı tutuyor. Mavi pantolonlu adamın yüzünde sevgi ve şefkat dolu bir ifade var. Beyaz gömlekli adam diğer adamı sıkıca kucaklıyor ve çenesini rahatça omzuna koyuyor. Her ikisinin de yüzünde sıcak ve sakin bir ifade var. Sağ taraflarında turuncu ayaklı beyaz bir sandalye ve yerde mavi ve yeşil bir top görülüyor. Arka planda bir masanın bulanık görüntüsü görülebiliyor. Mavi pantolonlu adamın üzerinde koyu renkli bir pantolon, beyaz gömlekli adamın üzerinde ise açık renkli bir pantolon var. Her ikisinin de gözleri kapalı ve gülümsemeleri aralarında derin bir bağ olduğunu gösteriyor.
Bölümler

Fizyoterapi Bölümü (MYO)

26 Eylül 2020
Mavi bir planın üzerinde pergel tutan iki el görülüyor. Pergellerin gümüş kenarları ve siyah sapları var. Eller bir yetişkine ait ve pergelleri hassas bir şekilde manipüle ediyor gibi görünüyorlar. Plan düz bir yüzeye yayılmış ve üzerinde çeşitli işaretler var. Arka plan açık mavidir ve görüntünün odak noktası eller ve pergellerdir. Resmin sağ alt köşesinde bir kitabın ve bir parmağın yakın çekimi görülebiliyor. Kitabın beyaz bir kapağı vardır ve parmak açık renkli bir yüzük takmaktadır.
Bölümler

Fizik Mühendisliği Bölümü

11 Eylül 2020