AnasayfaBlogPuantör Nedir? Ne İş Yapar? Maaşı Ne Kadar?
Meslekler

Puantör Nedir? Ne İş Yapar? Maaşı Ne Kadar?

26 Mayıs 2021
Bir el gökyüzünü işaret ediyor, fonda masmavi bir gece göğü var. Yıldızlar görülebiliyor ve uzakta parıldıyor. El dışa doğru uzatılmış, ön kol ön planda görülebiliyor. Parmaklar, yıldızların yönünü gösterircesine hafifçe aralanmıştır. Avuç içi, üzerinde bir metin bulunan beyaz bir yıldızla aydınlatılmıştır. Yıldız koyu mavi gece gökyüzüyle kontrast oluşturuyor ve görüntü için bir odak noktası sağlıyor. Yıldız dairesel bir şekle sahip ve ışıkla vurgulanan küçük detaylar içeriyor. Bu görüntü bir huşu anını yakalıyor ve gece gökyüzünün güzelliğini hatırlatıyor.
Puantör Nedir?Puantör Ne İş Yapar?Puantör Maaşları
Orta ve büyük ölçekli işletmelerde çalışanların takibini yapar, personelin saatlik ücretini hesaplar ve performanslarını değerlendirir.Personelin çalışma saatlerini, mazeretsiz ayrılmalarını ve fazla mesai durumlarını takip edip kayıt tutar. Aynı zamanda izin yönetimi yapıp yıllık izinleri ve personelin mesai devamlılıklarını takip eder.Puantörlerin maaşları, çalıştıkları kurum ve tecrübeleri doğrultusunda değişiklik gösterebilir. Genellikle hem özel hem kamu sektöründe istihdam edilmekteler.
Puantaj cetveli ile çalışır ve bilgileri muhasebeye iletir. Aynı zamanda çalışanların işe giriş çıkış saatlerini kontrol eder.Çalışanların mola sürelerini kontrol eder ve rapor tutar. İlgili birimlere bilgi paylaşımında bulunur ve sorumluluklarını iletir.Çalıştıkları iş yeri ve alanına göre değişkenlik gösterir. Örneğin bir holdingde çalışıyorsa maaşı daha yüksek olabilir.
Teknolojik cihazları kullanarak kayıt işlemlerini yapar ve kayıtları tek bir noktadan yönetir.Şirketin tamire gönderilmesi gereken ekipmanları için makbuz düzenler ve zimmet yönetimi yapar.Tecrübe kazandıkça ve yeteneklerini daha iyi bir şekilde kullanabildikçe maaşları da artabilir.
Aynı zamanda bir kontrol görevlisi olup, çalışanların performanslarına göre maaş ve ek ödemelerin hesaplanmasını sağlar.Personelin izinsiz ayrılmaları, mesai saatleri vb. durumlarını takip eder ve bunları kayıt altına alır.Genel olarak, sektöre ve tecrübelere göre değişiklik gösterir ancak çalışanları denetleyen ve önemli bir role sahip oldukları için genellikle iyi bir maaşa sahip olabilirler.

Teknolojinin gelişmesi, yeni meslek dallarını doğururken mesleklerin yapısını, yapılan işleri ve sürelerini de değiştirmiştir. Genişleyen iş alanları, istihdamı artırmaktadır. Son dönemlerde sıklıkla duyulan puantörlük mesleği, orta ve büyük ölçekli iş yerlerinde karşımıza çıkan bir kavramdır. Özel ya da kamu fark etmeksizin sayısız sektörde yer alır. Tersanelerden limanlara, şantiyelerden otellere, hastahanelerden okullara kadar her sektörde çalışırlar. Personel performansları ile doğrudan ilgili bir iş koludur. 

Performans dengesini koruyan puantaj tablosu, mesainin hesaplanmasını kolay bir hâle getirir. Herhangi bir hak ihlalini engelleyen bu meslek kolu, olası eksiklik ve hataları ortadan kaldırır. Muhasebe birimleri ile paralel olarak çalışan puantörler, çalışanlara dair ayrıntıları kayıt altında tutar. Kişiler, iş yerinde çalışan bütün personelin her hareketini inceleyip denetler. Birbirinden farklı sektörde görev yapan puantörler, ihtiyaç olarak görülür. Personelin işe gelip gelmediğini öğrenmek için kayıt tutan kişiler, maaşların hesaplanmasını kolaylaştırır. Hukukî açıdan da önemli bir yere sahiptir. Bu içerikte; puantörlerin görev kapsamı ve nerelerde çalıştığı gibi detayları anlatacağım. Yeni bir meslek kolu olan puantörlük hakkında merak ettiğiniz bilgilere blog yazımdan ulaşabilirsiniz.

Puantör Nedir?

Orta ve büyük ölçekli işletmelerde, çalışanların takibi ayrı bir iş kolu tarafından yapılmaktadır. Personelin saatlik ücretinin hesaplanmasını kolaylaştıran puantörler, detaylı bir kontrol işlemi gerçekleştirir. Çalışanların işe giriş çıkış saatleri, mazeretli ya da mazeretsiz iş yerinden ayrılmaları, çalışma süreleri ve mesai saatlerini inceler. Puantaj defteri ile çalışan kişiler, sorumluluklarını diğer departmanlara aktararak bilgi paylaşımı yapar. Puantaj Excel tablosunun çıktısına ıslak imza atılmasıyla yapılan kontroller, teknoloji ile birlikte evrim geçirmiştir. 

Kayıt işlemleri; parmak izi okuma, retina tarama, kart okutma gibi cihazlar kullanılarak yapılmaktadır. Tüm kaynaklar, tek bir noktadan yönetilir. Bu aşamada puantörler devreye girer. Çalışanların performanslarını değerlendiren kişilere verilen mesleki bir unvandır. Muhasebe birimleri ile ortaklaşa çalışan kişiler, personelin maaş ve ek ödemelerinin hesaplamasını yapar. Kişilerin, görev yaptığı kurumun çalışma planına bağlı olduğuna yönelik çalışmalar gerçekleştirir. Geniş görev içeriği ile dikkat çeken meslek kolu İnsan Kaynakları ve Muhasebe departmanları ile doğrudan bağlantılıdır. Çalışanları denetim altında tutan puantörlük mesleğini tercih etmek ister misiniz? Eğer düşünüyorsanız, yazımın devamında işin içeriği hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Puantör Ne İş Yapar?

Çalışan performanslarını değerlendiren puantörler; iş yerinin sorumluluklarını, standart çalışmaları, fazla mesai gibi ekstra durumları takip etmekle görevlidir. İncelediği bilgileri puantaj cetveline işler. Genellikle, yeni İnsan Kaynakları yazılımlarından destek alarak kayıt tutarlar. Puantörlerin ilgi alanları içerisinde; aylık puantaj hesapları, raporlu ve izinli çalışanların takibi, iş güvenliği ve maaş takibi gibi konular yer alır. Görev kapsamı kuruma göre farklılık gösterir. 

Genel olarak, puantörlerin görev ve sorumlulukları aşağıda yer almaktadır:

 • Firmanın çalışma planını ile personel bilgisini alır. Kendisine bir program çıkarır.

 • Günlük, haftalık ve aylık olarak kayıt tutar.

 • Personelin isim, departman, iletişim bilgisi, kan grubu ve kimlik bilgisini puantaj defterine ya da cetveline kaydeder.

 • Günlük mesai devam durumlarını takip eder.

 • Çalışanların mola süresine uyup uymadığını inceler. 

 • İzin yönetimi yaparak yıllık izinleri takip eder. Neden belirtmeksizin görevini yerine getirmeyen personeli tespit ederek rapor tutar. Raporu gerekli kişilere iletir.

 • Puantaj hesaplaması yaparak muhasebeye bildirir ve doğru ücretlendirilmenin yapılmasını sağlar.

 • Puantaj takibi modülü ile kendi ihtiyaçlarına çözüm bulur. Manuel işlemleri azaltıp sorunsuz bir takip gerçekleştirir. Böylece, puantörün üzerinde bulunan iş yükü ve hata payı azalır. 

 • Çalışanları mesai saatleri içerisinde ziyaret eden kişileri not alıp ziyaretçi kartı verir.

 • Zimmet yönetimi yaparak işletmenin hangi eşyasını ne zaman aldığını ve ne zaman vermesi gerektiğini kayıt altına alır. 

 • Şirketin tamire gönderilmesi gereken ekipmanları hakkında makbuz düzenler. İş yerine giriş-çıkışını kontrol eder. 

 • Günlük işlem tablolarını hazırlayıp gerekli departmanlara iletir. 

 • Yasal yükümlülüklerle ilgili gerekli birimler ile iletişim kurar.

 • SGK mevzuatı ile ilgili kontrolleri sağlar.

Puantör Maaşları

Puantör; lojistik firması, holding ya da bakanlık gibi kurumlar tarafından çalıştırılır. Çalışma düzeni gerektiren, büyük nüfuslu iş yerleri bu pozisyondan yararlanır. Puantörlük, bu iş yerleri için kritik önem taşır. Vardiyalı çalışma sistemlerinde karışıklık çıkmasını önleyip düzen sağlarlar. Puantörler hem özel hem kamu sektöründe çalışmaktadır. Özel sektör çalışanlarının maaşları; kurum ve kuruluşun ölçeğine, çalışanın sorumluluklarına, bilgi ve deneyimine göre değişir. Kamu personellerinin kazançları ise; görev bölgesi, hizmet yılı ve çocuk sahibi olup olmadıklarına göre farklılık gösterir. 

İnsan Kaynakları departmanı ile bağlantılı olan puantörlük mesleğine Personel Özlük İşleri Uzman Yardımcısı olarak başlayabilirsiniz. Bilgi, deneyim ve başarınıza göre Personel Müdürü pozisyonuna kadar yükselebilirsiniz. Kazancınız da pozisyonunuz ile doğrudan ilgilidir.

Ortalama puantör maaşları şöyledir;

 • En düşük 2.820 TL,

 • En yüksek 6.790 TL olmak üzere ortalama 3.760 TL olarak belirlenmiştir.

Puantör Nasıl Olunur?

Üniversitelerin İşletme, İnsan Kaynakları, İktisat, Dış Ticaret, Lojistik ya da Kamu Yönetimi gibi lisans bölümünden mezun olan kişiler, puantörlük mesleğine adım atabilir. Kurum ve kuruluşların özel istekleri, kişinin kendini geliştirmesine destek olur. İnsan Kaynakları, Microsoft Office ya da kuruluşa bağlı olarak değişen çeşitli programlar ile ilgili sertifika eğitimi alabilirler. Aldığınız eğitimler bilgi ve deneyim ile birleştiği zaman yükselmenizi sağlar. Çalıştığı sektöre göre aranılan nitelikler değişir. Öncelikli olarak, tercih edilen sektörler arasında; Yapı-İnşaat, Denizcilik, Taşımacılık, Hizmet, Maden ve Metal Sanayi yer alır. Kamu alanları arasında ise; Bakanlıklar, TCDD, DSİ, Üniversiteler, Hastahaneler gibi devlet iştirakleri bulunmaktadır.

Bir işletmenin genel olarak puantörde aradığı özellikler şunlardır;

 • İnsan Kaynakları yaklaşımlarına hakim olması,

 • Çalıştığı sektör ile ilgili bilgiye sahip olması,

 • Microsoft Office programlarını bilmesi,

 • AutoCAD ve SAP gibi programları kullanması, 

 • İleri seviyede İngilizce bilgisi,

 • Takım çalışmasına yatkın olması, 

 • Güçlü iletişim yeteneği,

 • Detaylı, sabırlı ve dikkatli olması,

 • Zaman yönetimi yapması,

 • Çoklu iş akışını sağlaması, 

 • Puantaj hesaplamalarında kullanılan yazılımlara hakim olması,

 • SGK mevzuatı hakkında yeterli bilgi sahibi olması, 

İlgili eğitim: Office Programları Kursu

İlgili eğitim: Zaman Yönetimi Eğitimi

Orta ve büyük ölçekli işletmelerde çalışanların takibini yapar, personelin saatlik ücretini hesaplar ve performanslarını değerlendirir, Personelin çalışma saatlerini, mazeretsiz ayrılmalarını ve fazla mesai durumlarını takip edip kayıt tutar Aynı zamanda izin yönetimi yapıp yıllık izinleri ve personelin mesai devamlılıklarını takip eder, Puantörlerin maaşları, çalıştıkları kurum ve tecrübeleri doğrultusunda değişiklik gösterebilir Genellikle hem özel hem kamu sektöründe istihdam edilmekteler, Puantaj cetveli ile çalışır ve bilgileri muhasebeye iletir Aynı zamanda çalışanların işe giriş çıkış saatlerini kontrol eder, Çalışanların mola sürelerini kontrol eder ve rapor tutar İlgili birimlere bilgi paylaşımında bulunur ve sorumluluklarını iletir, Çalıştıkları iş yeri ve alanına göre değişkenlik gösterir Örneğin bir holdingde çalışıyorsa maaşı daha yüksek olabilir, Teknolojik cihazları kullanarak kayıt işlemlerini yapar ve kayıtları tek bir noktadan yönetir, Şirketin tamire gönderilmesi gereken ekipmanları için makbuz düzenler ve zimmet yönetimi yapar, Tecrübe kazandıkça ve yeteneklerini daha iyi bir şekilde kullanabildikçe maaşları da artabilir, Aynı zamanda bir kontrol görevlisi olup, çalışanların performanslarına göre maaş ve ek ödemelerin hesaplanmasını sağlar, Personelin izinsiz ayrılmaları, mesai saatleri vb durumlarını takip eder ve bunları kayıt altına alır, Genel olarak, sektöre ve tecrübelere göre değişiklik gösterir ancak çalışanları denetleyen ve önemli bir role sahip oldukları için genellikle iyi bir maaşa sahip olabilirler
Puantör Puantör nedir Puantör ne iş yapar Puantör maaşları Puantör nasıl olunur
Kadın yeşilliklerle çevrili toprak bir patikada oturuyor. Kollarını dizlerine dayamış, üzerinde beyaz bir tişört ve kot pantolon var. Saçları sarı ve geriye doğru toplanmış. Yüzü kameraya doğru dönük ve hafif bir gülümseme var. Memnun ve huzurlu görünüyor, doğal ortamın tadını çıkarıyor. Arka plandaki ağaçlar esintiyle sallanarak sahneye dinginlik hissi veriyor. Işık parlak ve sıcak, manzaranın güzelliğini vurguluyor. Kadın doğanın bereketiyle çevrelenmiş, huzurlu bir teselli anı yaratıyor.
Hazal Beken
Blog Yazarı

1990 yılında Bakırköy'de doğdu. Lisede Bilgisayar bölümünü bitirdikten sonra sınava 1 ay kala bölüm değişikliği yaptı, üniversitede radyo ve tv programcılığı okudu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne devam ederken iş hayatına girmeye başladı. Uluslararası Çevre Kısa Film Festivali'nde koordinatör olarak yer aldı. Yazarak üretmenin heyecanını yaşıyor.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bir elin yakın çekimi, yukarı doğru bakan mavi bir ok gösteren bir grafiğe dokunmaktadır. Ok gri bir arka planla çevrili ve sağ alt köşede bulanık bir araba görüntüsü var. El, veri noktaları arasındaki korelasyonu gösterecek şekilde grafiğin farklı alanlarını işaret ediyor gibi görünmektedir. Grafikteki noktalar, aralarındaki ilişkiyi gösteren bir çizgiyle birbirine bağlanmış gibi görünmektedir. Grafik beyaz bir kenarlıkla çerçevelenmiş ve el bir ışık kaynağıyla aydınlatılmıştır.
Performans Değerlendirme

Performans Değerlendirme Hakkında Her Şey

17 Haziran 2019
Bir kişi önünde bir dizüstü bilgisayar ile masada oturmaktadır. Dizüstü bilgisayar ekranında bir araştırma veya analizin sonucu gibi görünen bir grafik vardır. Kişi grafiğe yakından bakarken sağ elinde grafiği işaret eden bir kalem tutmaktadır. Kalem bulanıktır, bu da kişinin grafiğe dikkatle odaklandığını göstermektedir. Dizüstü bilgisayar beyazdır ve grafik maviden sarıya kadar farklı renklerle doludur. Kişi beyaz bir gömlek ve siyah pantolon giymektedir.
Performans Değerlendirme

Performans Değerlendirme Gerçekten Önemli mi?

09 Ekim 2015