AnasayfaBlogJeofizik Mühendisi Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Jeofizik Mühendisi Nedir? Ne İş Yapar?

17 Mayıs 2021
Bu, üzerinde bir harita ve metin bulunan uzun bir metal kulenin görüntüsüdür. Kulenin kendisi mavi bir gökyüzü ile çevrilidir ve ona bağlı birkaç tel vardır. Ön planda, beyaz zemin üzerinde siyah bir harf bulunan bir telin yakın çekimi yer almaktadır. Görüntünün sol tarafında, bir kürenin yakın çekimi görülebiliyor. Görüntünün ortasında, üzerinde metin bulunan bir işaret var. Sağ tarafta ise Amerika Birleşik Devletleri'nin bir haritası görülüyor. Arka planda, gökyüzünde bir uçurtma da var. Genel olarak bu görsel, mavi bir gökyüzü ve çeşitli teller ve nesnelerle çevrili, üzerinde bir harita ve metin bulunan uzun bir metal kuleyi göstermektedir.
Jeofizik Mühendisi Nedir?Jeofizik Mühendisi Ne İş Yapar?Jeofizik Mühendisi Maaşları
Manyetik, elektrik ve sismik metotları kullanarak yeryüzünün fiziki yönlerini inceler. Tezgahına en önemli görevlerinden biri yeryüzününcike keşifleridir.Yeraltı suyu ya da petrol gibi doğal kaynakları bulmalarının yanında sismik ölçümler yaparlar ve atmosferde meydana gelen olaylarının yer kabuğuna olan etkisini araştırırlar.Jeoloji mühendisleri işleri gereği oldukça çeşitli görevler üstlenir ve bu durum maaşlarını etkiler. En düşük maaş 3.200 TL olarak görülmektedir.
Yer kabuğunda oluşan doğal olayları inceleyerek yer kabuğunun yapı, özellik ve hareketlerini ortaya çıkarır.Buzul ve volkanların yapı, özellik ve hareketlerini incelerken aynı zamanda depremler üzerinde de araştırmalar yaparlar.Çalıştıkları sektör, kurum ve mesleki deneyimlerine göre değişmektedir. Genellikle eğitimler ve tecrübeler maaşlarında önemli etkiye sahiptir.
Bu alanda kariyer yapmak isteyenlerin iyi bir eğitim alması gerekmektedir. Üniversitelerin dört yıllık eğitimleri arasından Jeofizik Mühendisliği bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmaları gerekmektedir.Madencilik, petrol, doğalgaz endüstrileri ve kamu kurumları gibi farklı sektörlerde iş imkanları bulunmaktadır.Çalıştıkları kurumun ölçeğine, özelliklerine ve kişinin eğitimi, tecrübesi, kendini geliştirmek için yaptığı çalışmalara bağlı olarak maaşları değişiklik gösterir.
Dünya'nın manyetik, elektrik ve sismik özelliklerini araştıran ve bu disiplinlerin mühendislik uygulamalarını kullanan kişidir.Denizlerin fiziki yapılarını, yoğunluklarını, ısı, ışık ve ses geçirgenliğini deniz ve atmosfer arasındaki ilişkileri de incelemekte oldukları görülmektedir.Kurumlar genellikle mühendislerin kişisel ve mesleki gelişimine katkı sağlayacak eğitim programları düzenler ve bu durum maaşlarına ek bir katkı sağlar.

Jeofizik mühendislerinin görevleri ülkemiz açısından büyük önem taşımaktadır. Bunun en önemli sebebi mühendislerin derin hammadde yatakları ve enerji kaynaklarının yer tespiti ile uğraşmasıdır. Jeofizik Mühendisleri; manyetik, elektrik ve sismik olmak üzere çeşitli metotlar kullanarak yeryüzünün fiziki yönlerini inceleyen kişilere verilen addır.

Jeofizik Mühendislerinin oldukça çeşitli görevleri bulunmaktadır. En önemli görevlerinin başında ise sismik keşif gelmektedir. Sismik verilere dayanarak, yeraltı suyu ya da petrol gibi farklı doğal kaynakları bulma çalışmaları önemlidir. Jeofizik Mühendisi olabilmek isteyen kişilerin ilk olarak üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Jeofizik Mühendisliği bölümlerinden mezun olması şartı aranır. Sonrasında kendilerini geliştirmeye devam etmeleri ve yenilikleri yakından takip etmeleri gerekir.

Yazımızda yaptığımız araştırmalar ışığında jeofizik mühendisi nedir? Jeofizik mühendisi ne iş yapar? Jeofizik mühendisi ne kadar maaş kazanır? Gibi sorularınıza cevap vermek istedik.

Jeofizik Mühendisi Nedir?

Jeofizik mühendisi olmak isteyen adayların bu bölüme ilgi duyuyor olması önemlidir. Manyetik, elektrik ve sismik de dahil olmak üzere pek çok metot uygulamayı gerektiren bir bölümdür. Mühendisler, tüm bu metotları kullanarak, yeryüzünün fiziki yönlerini inceler. Görevlerini kendilerinden beklenen süre içerisinde tamamlamaları ve titizlik gerektiren çalışmalarda bulunmaları gerekir. Sismik keşif, petrol ve gaz şirketleri için sismik veriler üretmek gerekmektedir. Bunun için yeraltı suyu ya da petrol gibi doğal kaynakları bulmaları gerekir. Jeofizik Mühendislerinin başlıca görevleri arasında sismik ölçümler bulunmaktadır.

Atmosferde meydana gelen olayların yer kabuğuna olan etkisini sismik ölçüler ile araştırmaktan sorumludurlar. Özellikle ülkede meydana gelen; depremler, buzul ve volkanların yapı, özellik ve hareketlerini incelerler. Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda bu alanda kariyer planı olacak kişilerin iyi bir eğitim alması gerektiğini görüyoruz. Jeofizik mühendisi olmak için üniversitelerin dört yıllık eğitimleri arasından Jeofizik Mühendisliği bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmaları gerekmektedir. Bunun yanında mesleğin gerektirdiği bazı önemli nitelikleri taşımaları ve kendilerini sürekli geliştirmeye devam etmeleri de gerekir.

Jeofizik Mühendisi Ne İş Yapar?

Jeofizik mühendisleri; madencilik, petrol, doğalgaz endüstrileri ve kamu kurumlarında istihdam edilmektedir. Jeofizik Mühendislerinin oldukça çeşitli görevleri vardır. Hatta denizlerin fiziki yapılarını, yoğunluklarını, ısı, ışık ve ses geçirgenliğini deniz ve atmosfer arasındaki ilişkileri de incelemekte oldukları görülmektedir. Yeraltı suları ve barajlar için arazilerde araştırmalar yapmaları ve sismik, elektronik cihazlar kullanmaları gerekmektedir. Jeofizik mühendisinin temel görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir. İnceleyelim.

 • Sismik ölçüm ve veri işleme tekniklerinden hangisinin uygun olduğuna karar vermek mühendislerin sorumluluğundadır.

 • Sismik ekipman tasarımı yapmak, test etmek, modifikasyonu ve onarımını yapmak önemli görevlerinin başında gelir.

 • Çeşitli coğrafi bölgelere sismometre yerleştirirler.

 • Sismik düzensizlikleri ortaya çıkarmak üzere kayıt ekipmanını gözlemlerler.

 • 2B ve 3B sismik verilerini yorumlar ve haritalandırırlar.

 • Potansiyel petrol ve gaz verimini değerlendirirler.

 • Rezervuar hacimlerini ölçer ve raporlarlar.

 • Yaptıkları tüm araştırmaları raporlar ve yetkililere sunarlar.

Jeofizik Mühendisi Maaşları

Jeoloji mühendisleri işleri gereği oldukça çeşitli görevler üstlenir. Haritalama programları planlar ve geliştirme çalışmaları yürütmek üzere eyleme geçer. Bunlarla beraber yerleşim alanı ve mühendislik yapıları için uygun niteliklere sahip yer belirleme çalışmalarını yerine getirir. Büyük inşaat çalışmaları neticesinde sahalarda ortaya çıkabilecek muhtemel olumsuz etkiyi belirlemek üzere; kaya, toprak, yeraltı suyu ve diğer şartları değerlendirir. Teknik ve bilimsel analizlerini gerçekleştirme faaliyetleri sürdürmek en temel amaçlarındandır. Tüm bu çalışmaları göz önünde bulundurduğumuz zaman Jeoloji mühendisinin çok geniş olan bir çalışma alanına sahip olduğunu görmekteyiz.

İnşaat sektöründen madencilik, çevre, şehir ve bölge planlama alanına kadar pek çok çeşitliliğe sahip sektörlerde çalışma imkanı elde eder. Jeoloji mühendisi maaşları çalıştıkları kurumun ölçeğine, özelliklerine göre değişiklik gösterir. Bunun yanında kişinin eğitimi, tecrübesi, kendini geliştirmek için yaptığı çalışmalarda önem ölçüde maaşları etkiler. Bazı kurumlar kişilerin maaşlarına ek olarak kendilerini geliştirmelerine olanak sunacak, eğitim programı düzenler. Kurum içi ya da kurum dışı düzenlenen eğitim programları mühendislerin kişisel ve mesleki gelişimlerinde önemli bir katkı olur. Jeofizik Mühendisi maaş bilgileri aşağıdaki gibi görülmektedir.

 • En Düşük Jeoloji Mühendisi Maaşı 3.200 TL olarak görülmektedir. Bu durum yeni mezun olmuş henüz ilk iş tecrübelerini yaşayacak adaylar için söylenebilir.

 • Biraz tecrübe sahibi olmuş Jeoloji Mühendisi Maaşı ise ortalama 5.300 TL olarak görülmektedir.

 • Uzun yıllar tecrübe sahibi olmuş bir Jeoloji Mühendisi Maaşı en yüksek 9.000 TL gelir elde edebilmektedir.

Jeofizik Mühendisi Nasıl Olunur?

Jeofizik Mühendisi olmak isteyen kişiler öncelikle nasıl bir eğitim süreci geçireceklerini araştırıyor. Bu alanda çalışmalar yürütmek için ilk olarak üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Jeofizik Mühendisi bölümlerinden lisans derecesiyle mezun olmaları gerekir. Üniversitelerde yer alan 4 yıllık eğitim veren Jeofizik Mühendisliği bölümlerinden mezun olabilmeleri için 8 dönem boyunca aldıkları dersleri başarılı bir şekilde tamamlamaları gerekir. Böylece eğitimlerini tamamlayan kişiler, Jeofizik Mühendisliği Lisans Diplomasını almaya hak kazanırlar. Ayrıca alınan eğitimin yanında Jeofizik Mühendisi olabilmek için kişilerin bazı nitelikleri taşıması gerekmektedir. Bu nitelikler aşağıdaki gibidir.

 • Çeşitli bölgelerde kapsamlı saha çalışmaları yapmaları gerekebileceği için seyahat engelinin bulunmaması önemlidir.

 • verileri işleyebilecek aynı zamanda jeofiziksel özelliklerin üç boyutlu modellerini üretecek bir bilişim teknolojisi bilgisine hakim olmaları gerekir.

 • Jeofizik Mühendisinin detaylara ve bilgilerin doğru olarak kaydedildiğine dikkat etmesi ve titiz bir çalışma sergilemesi gerekmektedir.

 • Ekip çalışması içinde uyumlu olması ya da bağımsız olarak çalışabilmesi gerekir.

 • Hem sözlü hem de yazılı olarak iletişim becerisi güçlü olmalıdır. Fikirlerini ve edindiği bulguları açık bir şekilde ifade etme becerisi göstermesi gerekir. Bu durum raporlama ve sunum yapabilmek için önemli bir özelliktir.

 • Stres altında olduğu zamanlarda etkili kararlar verebilmesi gerekir.

 • Yabancı dil bilmesi önemlidir.

 • Proje yönetimi yeteneği göstermesi ve gerektiğinde liderlik etmesi gerekir.

 • Teslim tarihlerinin son gününe önem vermesi diğer önemli niteliklerden biridir.

İlgili eğitim: Liderlik Eğitimi Sertifikası

Manyetik, elektrik ve sismik metotları kullanarak yeryüzünün fiziki yönlerini inceler Tezgahına en önemli görevlerinden biri yeryüzününcike keşifleridir, Yeraltı suyu ya da petrol gibi doğal kaynakları bulmalarının yanında sismik ölçümler yaparlar ve atmosferde meydana gelen olaylarının yer kabuğuna olan etkisini araştırırlar, Jeoloji mühendisleri işleri gereği oldukça çeşitli görevler üstlenir ve bu durum maaşlarını etkiler En düşük maaş 3200 TL olarak görülmektedir, Yer kabuğunda oluşan doğal olayları inceleyerek yer kabuğunun yapı, özellik ve hareketlerini ortaya çıkarır, Buzul ve volkanların yapı, özellik ve hareketlerini incelerken aynı zamanda depremler üzerinde de araştırmalar yaparlar, Çalıştıkları sektör, kurum ve mesleki deneyimlerine göre değişmektedir Genellikle eğitimler ve tecrübeler maaşlarında önemli etkiye sahiptir, Bu alanda kariyer yapmak isteyenlerin iyi bir eğitim alması gerekmektedir Üniversitelerin dört yıllık eğitimleri arasından Jeofizik Mühendisliği bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmaları gerekmektedir, Madencilik, petrol, doğalgaz endüstrileri ve kamu kurumları gibi farklı sektörlerde iş imkanları bulunmaktadır, Çalıştıkları kurumun ölçeğine, özelliklerine ve kişinin eğitimi, tecrübesi, kendini geliştirmek için yaptığı çalışmalara bağlı olarak maaşları değişiklik gösterir, Dünya'nın manyetik, elektrik ve sismik özelliklerini araştıran ve bu disiplinlerin mühendislik uygulamalarını kullanan kişidir, Denizlerin fiziki yapılarını, yoğunluklarını, ısı, ışık ve ses geçirgenliğini deniz ve atmosfer arasındaki ilişkileri de incelemekte oldukları görülmektedir, Kurumlar genellikle mühendislerin kişisel ve mesleki gelişimine katkı sağlayacak eğitim programları düzenler ve bu durum maaşlarına ek bir katkı sağlar
jeofizik mühendisi jeofizik mühendisliği manyetik sismik eğitim jeofizik mühendisi nedir jeofizik mühendisi ne iş yapar jeofizik mühendisi nasıl olunur jeofizik mühendisi maaşları
Bu, canlı mavi gömlek giymiş bir kadının görüntüsüdür. Yüzünü çerçeveleyen uzun, koyu renk saçları var. Ten rengi açık ve yüz ifadesi kararlı. Beyaz duvarlı ve aydınlık pencereli bir odada duruyor. Gömleğinin mavisi beyaza karşı öne çıkıyor ve güçlü bir kontrast hissi veriyor. Kadın kollarını vücudunun önünde kavuşturmuş, kendinden emin bir havaya sahip. Gözleri ileriye odaklanmış ve kararlılığını gösteriyor. Önüne ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır görünüyor.
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bir grup insan bir fabrikanın içinde yürümektedir. Çoğunluk koyu renk giysiler giyiyor ve kutular taşıyor. Ön planda, mavi ve beyaz çizgili pantolon giyen bir kişinin dizlerinden aşağısı görülüyor. Görüntünün sağ tarafında, yakından bir tabela görülüyor. Tabelada siyah zemin üzerine beyaz yazılar var. Arka planda, daha fazla insanın ayakta durduğu görülebilen bir odaya açılan açık bir kapı var.
Bölümler

Jeofizik Mühendisliği Bölümü

13 Kasım 2020
Bir kişi dokunmatik ekranlı bir cihazla etkileşim kurmak için kalem kullanırken görülüyor. Kişi kalemi sağ eliyle tutuyor ve cihaza odaklanmış görünüyor. Cihaz parlak bir ekrana sahiptir ve arka plan karanlıktır. Ekranda bir Avrupa haritası görülmekte ve üstüne yakın çekim bir ızgara yerleştirilmiş. Ayrıca görüntünün sağ alt köşesinde kalem tutan bir elin yakın çekimi görülmektedir. Kişi beyaz bir gömlek giyiyor ve ekrandan gelen ışık yüzünü aydınlatıyor. Kalem ekrana temas ediyor ve kişi elindeki işe konsantre olmuş gibi görünüyor. Görüntü, dokunmatik ekranlı bir cihazı manipüle etmek için stylus kullanan bir kişi ile teknolojinin iş başında olduğu bir anı yakalıyor.
Meslekler

Harita Mühendisi Olmak

11 Temmuz 2019
Renkli saçlı bir adam önünde bir makine tutarken görülüyor. Makine sarı renkte ve gövdesi boyunca delikler var. Sağ eli, metal çubuğuna bağlı bir kayışla makineyi sıkıca kavrıyor. Sol elinde, yakın plan görüntüsü olan bir çanta tutmaktadır. Resimde kahverengi zemin üzerine beyaz bir harf ve siyah zemin üzerine beyaz bir harf var. Adamın yüzünde ciddi bir ifade var ve duruşu elindeki silahı kullanmaya niyetli olduğunu gösteriyor.
Bölümler

Mühendislik Programları Bölümü

12 Aralık 2020