AnasayfaBlogFinlandiya Eğitim Sisteminin Detayları
Eğitim

Finlandiya Eğitim Sisteminin Detayları

22 Eylül 2021
Bu resim harita üzerinde bir bayrağı göstermektedir. Bayrağın mavi arka planında beyaz yıldızlar ve kırmızı-beyaz çizgiler var ve bayrak açık renkli bir harita üzerine yerleştirilmiş. Bayrak sol üst köşededir ve harita çerçevenin geri kalanını doldurmaktadır. Harita detaylıdır ve nehirler, sıradağlar ve yollar gibi çeşitli coğrafi özellikleri göstermektedir. Arka planda havada mor bir balon, mavi bir bandın yakın çekimi, yeşil ve kırmızı bir arka planın yakın çekimi, renkli bir kumaşın yakın çekimi, bir haritanın yakın çekimi ve pembe bir şeridin yakın çekimi yer almaktadır. Bu görsel, harita üzerinde gururla sergilenen bayrağıyla bir ulusun kimliğinin güçlü bir temsilidir. Bir ülke ile coğrafyası arasındaki ilişkinin nüanslarını keşfetmek için ideal bir fırsat sunuyor.
Eğitim ŞekilleriÖzellikleriÖnemi
Erken EğitimÇocuk yuvaları ve gündüz bakım evlerini kapsar. Haftada en az 20 saat eğitim verilir.Çocukların ana dillerini geliştirmeleri ve sosyalleşmeleri için önemlidir.
Okul Öncesi Eğitim6 yaşında başlar ve ücretsizdir. Harfler, Fince ya da İsveççe öğretilip oyun oynatılır.Çocuğun ilköğretim eğitimine hazırlanması için önemlidir.
Temel EğitimBaşlangıç yaşı 7 ve süresi 9 yıldır. Genellikle, aileler evlerine yakın olan okulları tercih eder.Öncelikle çocukların öğrenme yetilerini ve sosyal yeteneklerini geliştirmek önemli hedeflerdir.
İkinci Derece EğitimLise eğitimidir. Öğrencilerin ilgi alanlarına göre seçmeli dersler vardır.Özellikle öğrencinin gelecekte hangi alana yöneleceği konusunda önemli bir dönüşüm aşamasıdır.
Yüksek EğitimÜniversite eğitimidir. Uzmanlık alanında bilgi ve beceri kazandırılır.Öğrencinin mesleki kariyerinin başlayacağı eğitim düzeyidir.
Öğretmenin RolüÖğretmenler öğrencilere rehberlik yapar, onları motive eder ve destekler.Öğrencinin eğitim hayatındaki başarısında öğretmenin rolü büyüktür.
Öğrenci OdaklılıkÖdev süreleri diğer ülkelere göre daha azdır. Öğrenciler derslerde kendi ilerlemesini takip eder.Öğrencinin bağımsız düşünme becerilerinin geliştirilmesi için önemlidir.
Finlandiya'nın İklimi ve EğitimiSoğuk iklim kitap okuma alışkanlığını geliştirir.Yüksek okuma oranı, genel eğitim seviyesine doğrudan katkı sağlar.
Öğretmenliğin StatüsüÖğretmenlik mesleği ülkede yüksek statüye ve saygıya sahiptir.Kaliteli bir eğitim için kaliteli öğretmenlere ihtiyaç duyulmaktadır.
Eğitim FelsefesiFinlandiya eğitim sistemi öğrencinin bütün yaşamını kapsayan bir eğitim prensibi izler.Büyük resmi görmek ve hayatın her alanında başarılı olmak için geniş bir eğitim felsefesine ihtiyaç vardır.

Eğitim, hayatımızın her alanını doğrudan etkileyen en önemli konuların başında gelir. Gelişen teknoloji, toplumsal farklılıklar ve daha birçok unsur eğitim anlayışını da değiştirmiştir. Pandemi ile birlikte hayatımıza giren online eğitim, teknoloji ile kapsamlı hâle gelen uzaktan eğitim ve bunların içerisindeki çeşitli anlayış modelleri, bakış açımızı değiştirmemizi sağlar. Eğitim, eğitmen, ders, müfredat ve okul gibi ilgili kavramların içeriği, farklı anlamlar kazanmaktadır. Dünya üzerindeki bütün ülkelerin kendilerine özgü eğitim modelleri bulunur. Avrupa, Asya, Amerika ya da Afrika fark etmeksizin her kıta ya da ülke, kendi kültürel değerlerine uygun anlayışlar benimsemiştir.

Finlandiya eğitim sistemi, dünya çapında sıklıkla dikkat çeken bir modele sahiptir. Bazı ülkeler tarafından örnek alınan bu anlayış, ülkemizin Köy Enstitüleri'nin eğitim modeline benzetilir. Çocukların uygulamalı olarak eğitim gördüğü bu ülke, müfredatının içeriğini çağa uygun olarak günceller. Ülkede herkes, temel eğitimi hedeflenen sürede bitirir. Bu yüzden, okullar arasındaki eğitim seviyeleri çok az fark gösterir. Finlandiya'nın uyguladığı gençlik ve eğitim politikalarının sonucu olan bu sistem, insanların her alanda kendini geliştirmesini amaçlar. Finlandiya eğitim sisteminin detaylarını aktaracağım bu içerikte, ülkenin kültürel değerlerinin eğitim anlayışı üzerindeki etkisine de değineceğim.

Coğrafya Ve Eğitim Sisteminin İlişkisi

Kuzey Avrupa'nın İskandinav Yarımadası'nda, Baltık Denizi'nin kıyısında yer alan Finlandiya, Avrupa'nın en düşük nüfuslu ülkelerinin başında gelir. Genellikle, iklimi soğuktur. Doğal güzellikleri ise orman, ova ve göllerden oluşur. Doğa yürüyüşleri ve bisiklet gibi fiziksel aktiviteleri seven Finliler, yazları göl evlerinde geçirir. 1907 yılında Rusya'dan bağımsızlığını ilân eden ülkede Fince, İsveççe ve Laponca olmak üzere 3 resmi dil kullanılır. 2. Dünya Savaşı sonrasında bir endüstri ülkesine dönüşen Finlandiya, 2011 yılında dünyanın en zengin ülkeleri arasına girmiştir.

Doğru yatırımlar ile eğitim sistemini geliştirir. Finlandiya eğitim sisteminin detayları arasında; yılda kişi başına düşen kitap sayısının yaklaşık olarak 57 olduğu yer alır. Okuma oranı oldukça yüksektir. Bu ülkenin ikliminin getirdiği yaşam koşulları, kitap okuma alışkanlığının gelişmesine neden olmuştur. Modern çağın eğitim sistemi içerisinde belirli aralıklarla güncellenir. Vatandaşlarının kaliteli bir eğitim görmesini ve aktif bireyler olmasını sağlar. Eğitim seviyesinin yüksek olduğu Finlandiya, bireylerin aile gelirinden bağımsız olarak eğitiminin büyük bir kısmını tamamlamasına yardımcı olur. Yeni eğitim felsefelerine imza atan Finliler, güvenlik ve sağlık standartlarını da geliştirmiştir. Sosyal yaşama önem verdiğini eğitim anlayışı ile kanıtlar.    

Finlandiya Eğitim Sisteminin Temeli

Finlandiya eğitim sistemi; erken, okul öncesi, temel, ikinci derece ve yüksek eğitimi içerir. Sayısız alternatif içeren bir sistemleri bulunur. Erken eğitim; çocuk yuvaları ve gündüz bakım evlerini kapsar. Haftada en az 20 saat eğitim gören çocuklar, ana dillerini geliştirip sosyal ve el becerileri de desteklenir. Eğitim belediyeler tarafından düzenlenir. Okul öncesi eğitim; çocuğun 6 yaşını doldurduğu sene başlar. Ücretsiz olan bu eğitimde günde 4 saat okulda bulunur. Harfler, Fince ya da İsveççe öğretilip oyun oynatılır. 

Temel eğitime başlama yaşının 7 olduğu bu ülkede zorunlu eğitim 9 yıldır. Genellikle, aileler evlerine yakın olan okulları tercih eder. Yasalar tarafından yönetilen temel eğitim, ulusal ve yerel öğretim progamları tarafından desteklenir. Vergiler tarafından finanse edilen bu eğitim, tamamen ücretsizdir. Yaklaşık 20 saat ile başlayan progamlar, sınıf yükseldikçe artar. Çevre, eğitimin en önemli destekleyicileri arasında yer alır. Zorunlu eğitim döneminde; ana dil, sağlık, ahlak, sosyal bilimler, matematik, fizik, kimya, biyoloji, coğrafya, tarih, beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar, el sanatları, ev ekonomisi ve rehberlik dersleri yer alır. Öğenciler ilgi alanlarına göre kendi eğitim programlarını oluşturur. Sevmedikleri ya da ilgi duymadıkları dersleri öğrenmeye zorlanmazlar. Teneffüs süreleri 15 dakika olan sistem içerisinde yaşama dair pratikleri öğrenirler. Öğrencilere eğitimlerinin ilk 6 yılında not verilmediği için herhangi bir sınav ile karşılaşmazlar. 

Finlandiya eğitim sistemi, öğrencilerin bağımsız düşünme becerilerini geliştirir. Okul ve öğrenci odaklı bir anlayışı benimsedikleri için ödev süreleri diğer ülkelere göre çok daha azdır. Okulda verilen projeleri isterlerse evde tamamlayabilirler. Öğrencilerin derslerde ilerlemesini öğretmen takip eder. Çocukların spor ya da sanat gibi özel yetenekleri doğrultusunda faaliyetler düzenlenir. Ülkenin okul sistemi, çocukların kendi ayakları üzerinde durmasını öğretir.

Finlandiya'da Öğretmen Kavramı

Bir eğitim sisteminin en önemli unsurları arasında öğrenci ve öğretmenler yer alır. Finlandiya'da öğretmen olmak için 6 yıl eğitim görmek gerekir. Öğretmen adaylarının sahip olması gereken özellikler; öğrenciler ile güçlü ilişkiler kurma, çocukların seviyesine inme, dünyadaki kendi alanı ile ilgili gelişmeleri takip etme, araştırmacı bir kişiliğe sahip olma, empati kurma becerisidir. Üniversiteye başvuran adayların onda biri öğretmen olmaktadır. Üniversiteden en az iki branştan mezun olmaları gerekir. Bu durum, kişilerin disiplinlerarası ilişki kurmalarını sağlar. 

Öğretmenlerden yüksek lisans eğitimini de tamamlamaları beklenir. Öğrenciler, kendi öğrenme sürecinden sorumludur. Sınıf içinde rehber konumunda olan öğretmenler, aktif bir ortam yaratır. Öğrenciler, ihtiyaçlarına uygun ders materyalleri ile çalışır. Dersler grup ya da bireysel olarak işlenir. Öğretmenler, müfredatı öğrenci seviyelerine ve ihtiyaca göre özgür bir biçimde oluşturur. Des başlamadan önce hazırlıklarını yapan öğretmenler, öğrencilere karşı mesafeli bir duruş sergiler.       

Zorunlu Eğitimi Oluşturan Kriterler Nelerdir?

Finlandiya'da zorunlu eğitimi oluşturan bazı kurallar şöyle;

  • Güvenli bir ülke olduğu için çocuklar okula kendi imkanları ile gider.

  • Sınav sisteminin sorgulamayı azaltacağını düşündükleri için çocukları davranışları yönünde test ederler. 

  • Ezbere değil, pratiğe dayalı bir öğrenim sistemleri bulunur.

  • Eğitimden herkes eşit düzeyde yararlanır.

  • Öğrenciler kendi yetenek ve ilgi alanlarına göre ders programlarını oluşturur.

İlk Adım: Okul Öncesi Eğitim

Finlandiya'da her çocuk 1 yıl okul öncesi eğitim görmek zorundadır. Çocuğun 6 yaşını doldurduğu sene başlayan eğitim, belediyeler tarafından ücretsiz olarak verilir. Okul öncesi eğitimi, meslek yüksek okulu ve üniversitesi mezunu öğretmenler verir. Ebeveynler çalışıyorsa, çocuk erken eğitime de katılır. Okulda, okuma dışında harfler, dili Fince ya da İsveççe değilse bu iki dilden biri öğretilir. Aynı zamanda, günde 4 saat olan eğitim içerisinde dışarı çıkılıp oyun oynanması da önemli bir yere sahiptir.

Sistemi Anlatan Kitap Tavsiyeleri

Finlandiya eğitim sisteminin detayları arasında kitap okumak önemli bir konudur. Ülkenin eğitim sistemi ile ilgili detaylı bilgi almak isterseniz;

  • Atatürk'ün de önerdiği "Beyaz Zambaklar Ülkesi-Grigory Petrov",

  • "Finlandiya Eğitim Devrimi-Pasi Sahlberg,

  • "Eğitimde Finlandiya Modeli-Pasi Sahlerg" kitapları okunabilir.

Erken Eğitim, Çocuk yuvaları ve gündüz bakım evlerini kapsar Haftada en az 20 saat eğitim verilir, Çocukların ana dillerini geliştirmeleri ve sosyalleşmeleri için önemlidir, Okul Öncesi Eğitim, 6 yaşında başlar ve ücretsizdir Harfler, Fince ya da İsveççe öğretilip oyun oynatılır, Çocuğun ilköğretim eğitimine hazırlanması için önemlidir, Temel Eğitim, Başlangıç yaşı 7 ve süresi 9 yıldır Genellikle, aileler evlerine yakın olan okulları tercih eder, Öncelikle çocukların öğrenme yetilerini ve sosyal yeteneklerini geliştirmek önemli hedeflerdir, İkinci Derece Eğitim, Lise eğitimidir Öğrencilerin ilgi alanlarına göre seçmeli dersler vardır, Özellikle öğrencinin gelecekte hangi alana yöneleceği konusunda önemli bir dönüşüm aşamasıdır, Yüksek Eğitim, Üniversite eğitimidir Uzmanlık alanında bilgi ve beceri kazandırılır, Öğrencinin mesleki kariyerinin başlayacağı eğitim düzeyidir, Öğretmenin Rolü, Öğretmenler öğrencilere rehberlik yapar, onları motive eder ve destekler, Öğrencinin eğitim hayatındaki başarısında öğretmenin rolü büyüktür, Öğrenci Odaklılık, Ödev süreleri diğer ülkelere göre daha azdır Öğrenciler derslerde kendi ilerlemesini takip eder, Öğrencinin bağımsız düşünme becerilerinin geliştirilmesi için önemlidir, Finlandiya'nın İklimi ve Eğitimi, Soğuk iklim kitap okuma alışkanlığını geliştirir, Yüksek okuma oranı, genel eğitim seviyesine doğrudan katkı sağlar, Öğretmenliğin Statüsü, Öğretmenlik mesleği ülkede yüksek statüye ve saygıya sahiptir, Kaliteli bir eğitim için kaliteli öğretmenlere ihtiyaç duyulmaktadır, Eğitim Felsefesi, Finlandiya eğitim sistemi öğrencinin bütün yaşamını kapsayan bir eğitim prensibi izler, Büyük resmi görmek ve hayatın her alanında başarılı olmak için geniş bir eğitim felsefesine ihtiyaç vardır
finlandiya eğitim sistemi finlandiya eğitim sistemi nedir finlandiya eğitim sistemi nasıldır
Kadın yeşilliklerle çevrili toprak bir patikada oturuyor. Kollarını dizlerine dayamış, üzerinde beyaz bir tişört ve kot pantolon var. Saçları sarı ve geriye doğru toplanmış. Yüzü kameraya doğru dönük ve hafif bir gülümseme var. Memnun ve huzurlu görünüyor, doğal ortamın tadını çıkarıyor. Arka plandaki ağaçlar esintiyle sallanarak sahneye dinginlik hissi veriyor. Işık parlak ve sıcak, manzaranın güzelliğini vurguluyor. Kadın doğanın bereketiyle çevrelenmiş, huzurlu bir teselli anı yaratıyor.
Hazal Beken
Blog Yazarı

1990 yılında Bakırköy'de doğdu. Lisede Bilgisayar bölümünü bitirdikten sonra sınava 1 ay kala bölüm değişikliği yaptı, üniversitede radyo ve tv programcılığı okudu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne devam ederken iş hayatına girmeye başladı. Uluslararası Çevre Kısa Film Festivali'nde koordinatör olarak yer aldı. Yazarak üretmenin heyecanını yaşıyor.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bir adam mavi ve beyaz desenli bir sandalyede oturmuş, ellerini kalçalarına dayamış. Üzerinde desenli bir cebi olan açık mavi bir gömlek ve koyu renk bir kot pantolon var. Bakışları dosdoğru ileriye odaklanmış, ifadesi soğukkanlı. Arka planda bir adamın kolunun yakın çekimi ve içinde bulanık bir bitki görüntüsü olan bir saksı var. Genel olarak, sandalyede oturmuş, derin düşüncelere dalmış gibi görünen bir adamın resmi bu.
Online Eğitim

Online Eğitim Nedir?

16 Mart 2018