AnasayfaBlogEkonomi ve Finans Bölümü
Bölümler

Ekonomi ve Finans Bölümü

25 Temmuz 2020
Bu resimde bir grafik ve üzerinde oklar ve sayılar bulunan bir küre gösterilmektedir. Küre, bir dizi ülke ve kıtanın görülebildiği bir dünya haritasıdır. Grafik kürenin üzerine yerleştirilmiştir ve altındaki küreyle aynı hizada görünen oklar ve sayılardan oluşmaktadır. Oklar hareketin yönünü, sayılar ise hareketin göreceli büyüklüğünü göstermektedir. Küre ve grafik birlikte, belirli bir alandaki küresel eğilimlerin ve hareketlerin görsel bir temsilini sağlar.
Konu BaşlıklarıAçıklamalarDaha Fazla Bilgi
Ekonomi ve Finans'ın ÖnemiKüreselleşen dünyada ekonomi ve finans önemli bir çalışma alanıdır.Kamu ve özel sektörde karar vericilerin bu alanda eğitim alması gereklidir.
Eğitimin ÖnemiEkonomi ve finans alanında eğitim, kurumları koruma ve fırsatları değerlendirme konusunda gereklidir.Eğitimli yöneticilerle ekonomi ve finans piyasalarının daha iyi yönetileceği kabul edilir.
Ekonomi ve Finans'ın Gelişimine KatkıBu alan, ülkenin gelişmesi ve sorunların çözümü açısından önemli bir role sahiptir.Hem ekonomik hem de finansal analizlerin yapılabilmesi önemlidir.
Çalışacak Kişiye Gerekli NiteliklerSorgulama yeteneği, matematiksel ve sözel zeka, analitik düşünme becerisi olan kişilere ihtiyaç vardır.Bu niteliklere sahip kişilerin profesyonel donanıma sahip olması hedeflenmektedir.
Ekonomi ve Finans Bölümü TanımıBu bölüm, ekonomi ve finans alanında verimliliği sağlamak için yetenekli kişiler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.Bu eğitimle yetişen kişiler plan, veri analizi, pazarlama ve denetleme konusunda becerilere sahip olacak.
Ekonomi ve Finans Arası İlişkiBu iki alan birbiriyle yakından ilişkilidir ve birbirini etkiler.Ekonomi, ülkenin veya bir bölgenin genel durumu ile ilgilenirken, finans şirketlere veya sektörlere odaklanır.
Finansın OdağıFinans, risk değerlendirmesi ve getiri hesaplama konularında yatırımcı ve şirketlerin ilgisini çeker.Finansal verimlilik, genellikle şirketlerin veya sektörün başarısının önemli bir göstergesidir.
Ekonomi ve Finansın Arasındaki FarkEkonomi makro seviyede, finans ise mikro seviyede çalışmalar yapar.Bu iki alanın birlikte değerlendirilmesi, ekonomik ve finansal verimliliği artırabilir.
Ekonomi ve Finans Eğitiminin FaydalarıBu alanda eğitim alma, problem çözme ve karar verme becerilerini geliştirebilir.Özellikle iş dünyasında karşılaşılan çeşitli problemlerin çözülmesine yardımcı olabilir.
Ekonomi ve Finans Kariyer FırsatlarıBu bölüm mezunlarına bankacılık, finans, ekonomi ve pazarlama gibi alanlarda geniş kariyer fırsatları sunar.Özellikle üst düzey yönetim pozisyonları için talep yüksektir.

Ekonomi ve finans, sürekli küreselleşen ve her alanda rekabet olan günümüz dünyasında en önemli çalışma alanlarından biri olmuştur. Sürekli değişim halinde olan ekonomik şartlardan zarar görmemek adına ve ortaya çıkan fırsatlardan yararlanmak amacıyla ekonomi ve finans alanında çok iyi donanıma sahip olmak gerekir. Bu durumda özel ve kamu kuruluşlarında karar verme pozisyonunda bulunan yöneticilerin bulundukları kurumu, çıkabilecek krizlerden korumaları ve karşılaştıkları olumlu fırsatları değerlendirerek kar sağlamaları adına ekonomi ve finans eğitimi almaları gerekmektedir. Bu şekilde tam donanımlı ve eğitimli yöneticilerle ekonomi ve finans piyasaları iyi şekilde yönetilmiş olacaktır. 

Ekonomi ve finans, ülkemizin gelişmesi ve bu anlamda ortaya çıkabilecek sorunların çözüme kavuşması için son derece önemlidir. Ancak sadece ekonomi ve sadece finans bilgisi tek başına yeterli değildir. Hem ekonomik hem de finansal analizleri iyi derecede yapabilmek önemlidir.  Bu anlamda bu alanda çalışacak kişilerin, sorgulama yeteneği gelişmiş, matematiksel ve sözel zekaya sahip, analitik düşünme becerisi olması gerekmektedir. Bu niteliklere sahip kişilerin,  profesyonel donanıma sahip olması hedeflenmektedir. 

Ekonomi ve Finans Bölümü Nedir?

Ekonomi ve finans bölümü, şirketlerin, kurum ve kuruluşların ekonomi ve finans verimliliğini sağlamak üzere, plan, veri analizi, pazarlama ve denetleme yapabilen profesyonel ve donanımlı kişiler yetiştirilmesini hedefleyen lisans bölümüdür.

Ekonomi ve finans birbiriyle yakından ilişkilidir ve birbirinden etkilenir.  Ekonomik akıl yürütme becerileri ile finans piyasasında ortaya çıkan problemlerin üstesinden gelmek mümkündür. Ekonomi, ülkenin, bölgenin, pazarın ve kamu politikasının odağını oluşturur. Finansın odak noktası ise, şirket veya sektördür. Aynı zamanda finans yatırımcıların, şirketlerin riski veya getiriyi nasıl değerlendirdikleri ile de ilgilenir. 
Ekonomi ve finans bölümü Türkçe-Matematik puan türüne göre tercih edilebilecek, öğrenim süresi 4 yıllık olan bir bölümdür. Bu bölümün genel amacı;  ekonomik ve finansal sorunları tarafsız gözle objektif olarak yorumlayabilen, özel ve kamu kuruluşlarında üst düzey yöneticilik yapabilecek, analitik ve teknik donanıma sahip bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. 

Bölümü tercih eden öğrencilerin 3. sınıftan itibaren haftada bir gün staj yapma zorunlulukları vardır. Bölümü başarıyla bitiren öğrenciler  ''Ekonomi ve Finans Bölümü'' lisans diploması almaya hak kazanır. 

Ekonomi ve finans okumak isteyen öğrencilerde bulunması gereken özellikler:

 • Sayısal alanda kendilerini geliştirmeli ve matematikle ilgili olmalıdır. 

 • İkna kabiliyeti yüksek olmalı

İlgili eğitim: İkna Oyunları Eğitimi

İlgili eğitim: Etkin Karar Verme Teknikleri Eğitimi

 • İleri görüşlü ve öğrenmeye açık olmalı

 • Araştırmacı olmalı

 • Liderlik ve organizasyon yeteneğine sahip olmalı.

İlgili eğitim: Liderlik Eğitimi - Postmodern Liderlik

Ekonomi ve Finans İş İmkanları Nelerdir?

Ekonomi ve Finans bölümü mezunlarının çok fazla alanda çalışma imkanı vardır. Bu alanda eğitim almış profesyonellere her alanda ihtiyaç vardır. Kamu ve özel sektörde çalışma alanları fazladır. Devlet kuruluşlarında istihdam edebilmek için KPSS sınavında istenilen başarıyı elde etmeleri gerekmektedir. Mezunlar genel olarak;

 • Üst düzey yönetici, 

 • Finans piyasası kurumlarında, 

 • Uzman

 • Uzman yardımcısı

 • Finans direktörü,

 • Müfettiş,

 • Mali müşavir,

 • Serbest muhasebe, 

 • Pazarlama ve satış

 • Medya kuruluşları, 

 • Ulusal ve uluslararası şirketler

 • Bankalar

 • Yatırım şirketleri,

 • Araştırma kuruluşları

 • Akademik kuruluşlar

 • Turizm,

 • İmalat sanayi

 • Ekonomik analizci.

 • Değerleme uzmanı

 • Arabuluculuk

 • Şirketlerin yönetim kurulu üyeliği

 • Üniversitelerde akademisyen

Ekonomi ve finans bölümü mezunlarının çalışabileceğini başlıca sektör ve kuruluşlar

 • Bankalar (Özel ve kamu bankaları)

 • Merkez Bankası

 • Sermaye Piyasası Kurulu

 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,

 • Hazine ve Ekonomi Bakanlığı,

 • Maliye Bakanlığı

 • Kalkınma Bakanlığı

 • Borsa İstanbul

 • Devlet Planlama Teşkilatı,

 • Üniversiteler

 • Sağlık Endüstrileri

 • Turizm 

 • Bilişim ve Enerji 

 • Otomotiv

 • Türkiye İstatistik Kurumu

 • İnşaat

 • Özel Şirket ve Kuruluşlar

Ekonomi ve Finans Mezunları Ne İş Yapar?

Ekonomi ve finans mezunları devletlerin ekonomi politikalarını inceler. Şirket ve kuruluşların ekonomi politikalarına karşı almış olduğu strateji ve tutumları da inceler. Bu bölüm mezunları tek iş yapmaz. Bir çok sektörde çalışabilme imkanları vardır. 
Ekonomi ve finans mezunları:

 • Ekonomi analizi yaparlar. 

 • Şirket içi karlılık ve verimlilik araştırmalarını Merkez Bankası ve TÜİK verilerine göre yapar. 

 • Aynı zamanda yatırım danışmanlığı hizmeti de verebilirler. 

 • Portföy yöneticiliği yapabilirler

 • Kamu politikası analizi yaparlar

 • Vergi gelirleri,

 • Ekonomik büyüme analizi

 • Yoksulluk ve gelir dağılımındaki eşitsizlik

 • Devlet harcamaları,

 • Enflasyon analizi yapabilirler.

Ekonomi ve Finans Dersleri Nelerdir?

Ekonomi ve finans bölümünü tercih edecek öğrenciler öğrenim süreleri boyunca aşağıdaki dersler alırlar.

 • İktisat,

 • Genel Muhasebe,

 • Siyaset Bilimi,

 • Çevre Ekonomisi

 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri,

 • Ekonomi

 • Mikro Ekonomi,

 • Makro Ekonomi,

 • Para ve Bankacılık,

 • İstatistik

 • Akademik Başarı ve Sosyal Yaşam Becerileri,

 • Finansal Analiz,

 • Uluslararası İktisat,

 • Sürdürülebilir Kalkınma ve Büyüme,

 • Sürdürülebilir Finans ve Risk Yönetimi,

 • Yatırım Teorisi ve Portföy Yönetimi,

 • Tarım Ekonomisi,

 • Maliye

 • İşletme Finansı

 • Yabancı dil

Ekonomi ve Finans Taban Puanları ve Sıralama

Ekonomi ve Finans TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları aşağıdaki gibidir. (Burada verilen puanlar geçen sene yerleşen adayların puanları olup YÖKATLAS’tan alınmıştır )

ÜniversiteTaban PuanBaşarı Sıralaması
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) İngilizce - Burslu393,07822901
İstanbul Medipol Üniversitesi İngilizce - Burslu324,832118942
İstanbul Okan Üniversitesi İngilizce - Burslu311,184153319
İstanbul Aydın Üniversitesi Burslu306,915165634
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) İngilizce - Burslu297,882194982
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) Burslu290,608222052
İstanbul Gelişim Üniversitesi İngilizce - Burslu284,871245964
İstanbul Gelişim Üniversitesi Burslu269,8319463
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) İngilizce - %50 Burslu253,528422467
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi239,924533670
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) Burslu231,163619261
Akdeniz Üniversitesi (Antalya)225,644669097
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi222,337691464
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi201,176734273
Ekonomi ve Finans'ın Önemi, Küreselleşen dünyada ekonomi ve finans önemli bir çalışma alanıdır, Kamu ve özel sektörde karar vericilerin bu alanda eğitim alması gereklidir, Eğitimin Önemi, Ekonomi ve finans alanında eğitim, kurumları koruma ve fırsatları değerlendirme konusunda gereklidir, Eğitimli yöneticilerle ekonomi ve finans piyasalarının daha iyi yönetileceği kabul edilir, Ekonomi ve Finans'ın Gelişimine Katkı, Bu alan, ülkenin gelişmesi ve sorunların çözümü açısından önemli bir role sahiptir, Hem ekonomik hem de finansal analizlerin yapılabilmesi önemlidir, Çalışacak Kişiye Gerekli Nitelikler, Sorgulama yeteneği, matematiksel ve sözel zeka, analitik düşünme becerisi olan kişilere ihtiyaç vardır, Bu niteliklere sahip kişilerin profesyonel donanıma sahip olması hedeflenmektedir, Ekonomi ve Finans Bölümü Tanımı, Bu bölüm, ekonomi ve finans alanında verimliliği sağlamak için yetenekli kişiler yetiştirmeyi amaçlamaktadır, Bu eğitimle yetişen kişiler plan, veri analizi, pazarlama ve denetleme konusunda becerilere sahip olacak, Ekonomi ve Finans Arası İlişki, Bu iki alan birbiriyle yakından ilişkilidir ve birbirini etkiler, Ekonomi, ülkenin veya bir bölgenin genel durumu ile ilgilenirken, finans şirketlere veya sektörlere odaklanır, Finansın Odağı, Finans, risk değerlendirmesi ve getiri hesaplama konularında yatırımcı ve şirketlerin ilgisini çeker, Finansal verimlilik, genellikle şirketlerin veya sektörün başarısının önemli bir göstergesidir, Ekonomi ve Finansın Arasındaki Fark, Ekonomi makro seviyede, finans ise mikro seviyede çalışmalar yapar, Bu iki alanın birlikte değerlendirilmesi, ekonomik ve finansal verimliliği artırabilir, Ekonomi ve Finans Eğitiminin Faydaları, Bu alanda eğitim alma, problem çözme ve karar verme becerilerini geliştirebilir, Özellikle iş dünyasında karşılaşılan çeşitli problemlerin çözülmesine yardımcı olabilir, Ekonomi ve Finans Kariyer Fırsatları, Bu bölüm mezunlarına bankacılık, finans, ekonomi ve pazarlama gibi alanlarda geniş kariyer fırsatları sunar, Özellikle üst düzey yönetim pozisyonları için talep yüksektir
ekonomi ve finans ekonomi ve finans bölümü nedir ekonomi ve finans iş imkanları ekonomi ve finans taban puanları ve sıralama
Uzun, siyah saçlı genç bir kadın mavi ve beyaz çizgili bir gömleğin önünde duruyor. Açık mavi renkteki gömleğin üzerinde hem yatay hem de dikey olarak uzanan beyaz çizgiler var. Saçları başının arkasında topuz yapılmış ve yüzü sol taraftan gelen sıcak bir ışıkla aydınlatılmış. Yüzünde sıcak ve huzurlu bir ifadeyle yana doğru bakıyor. Kollarını göğsünün önünde kavuşturmuş, kendinden emin ve güçlü bir duruş sergiliyor. Yirmili yaşlarının başında gibi görünüyor.
Şule Mikdan
Blog Yazarı

Özel bir şirkette, finans sektöründe 14 yıl boyunca Kıdemli Şef olarak çalıştım. Sermaye Piyasaları ile ilgili her türlü takas ve operasyon işlemleri yaptım. Kendimi geliştirmek adına İstanbul İşletme Enstitüsü tarafından aldığım "İçerik Editörlüğü" eğitimi ile hobi olarak başladığım yazma tutkumu geliştirdim. Ardından Enstitü bünyesinde İçerik Yazarı olarak çalışmaya başladım.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Mavi ve beyaz bir küre, renkli banknotlarla çevrili bir ABD doları yığınının üzerinde duruyor. Küre, haritanın karmaşık ayrıntılarını öne çıkaran parlak bir ışıkla aydınlatılıyor. Afrika, Avrupa ve Asya'nın büyük kara parçalarının yanı sıra Karayipler ve Okyanusya'nın küçük adaları da görülebiliyor. Okyanusların mavileri gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin yeşili de açıkça görülebiliyor. Küre para yığınının ortasına yerleştirilmiş ve ABD dolarları her biri aynı yöne bakacak şekilde düzgün bir yığın halinde dizilmiştir. Resmin düzeni ve odağı, dünyanın ve paranın önemini ima etmektedir.
Bölümler

Uluslararası Ekonomi Bölümü

28 Şubat 2021
Her biri farklı kıyafetler giyen ve farklı yüz hatlarına sahip olan bir grup insan bir yığın bozuk paranın üzerinde durmaktadır. Arkadaki kişi mor bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giyiyor ve bir elini önündeki kişinin omzunda tutuyor. Ortadaki kişi sarı bir gömlek ve siyah bir pantolon giyiyor ve ellerini havada tutuyor. Öndeki kişi yeşil bir gömlek ve beyaz bir şort giyiyor ve doğrudan kameraya bakıyor. Arka planda direksiyon tutan bir kişinin bulanık görüntüsü, bir kadının bulanık görüntüsü, bir yığın bozuk paranın bulanık görüntüsü, bir yığın sarı tabak, bir yığın muzun bulanık görüntüsü, bir yığın sarı nesnenin bulanık görüntüsü ve bir yığın sarı nesne var. Tüm bu öğeler bir yüzey üzerine yerleştirilir.
Bölümler

Ekonomi Bölümü Nedir?

24 Ağustos 2020
Bu yakın çekim grafik, yeşil ve sarı arka plan üzerinde mavi ve beyaz grafikler içeren bir haritayı gösteriyor. Harita, bir grafiğin yanı sıra bir dünya haritasından oluşmaktadır. Ortada, ayrıntılı çizgiler ve noktalarla grafiğin yakın çekimi gösterilmektedir. Grafiğin sol tarafı, birden fazla çizgi ve nokta ve sarı bir arka plan ile ekranın yakın çekimiyle vurgulanır. Grafiğin sağ tarafı mavi, yeşil, sarı ve beyaz dahil olmak üzere birden fazla renkten oluşur. Görüntünün tamamı grafiğin yakın çekimidir ve bir haritanın karmaşık ve ayrıntılı bir analizini aktarır.
Bölümler

İşletme-Ekonomi Bölümü

16 Ağustos 2020