AnasayfaBlogAvcılık ve Yaban Hayatı Bölümü (MYO)
Bölümler

Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü (MYO)

01 Ağustos 2020
Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü (MYO)

Avcılık, insanların beslenme ihtiyaçlarını karşılamak istemeleriyle başlamıştır. Avcının ihtiyacını karşılamak için edindiği her şey ise avın konusu olmuştur; kullandığı aletler, avladığı hayvanlar ve bitkiler. İhtiyaç fazlası avlanma zamanla tahribatlara yok açmış, türlerin yaşam alanlarını sınırlandırmış ve varlıklarını tehdit etmeye başlamıştır, biyolojik çeşitliliğin azalmasına yol açmıştır. Tahribatı en aza indirmek için kanunlarla yaban hayatı güvence altına alınmıştır.

Yaban hayatı, sadece suda yaşayan memeliler dışında kalan ve yetkililerce belirlenen bütün memeliler, kuş ve sürüngenlerin yaşam alanı olarak tanımlanmıştır. Şahin, bıldırcın, ceylan, geyik, yılan, tilki, kirpi gibi canlılar akla ilk gelenler arasındadır. Bu gibi daha birçok türün kayıtlı ve belgeli olmayan avcılar tarafından aşırı avlanması, yaşam alanlarının ihlaliyle çıkan sorunlar sonucunda korunması ve iyileştirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Hayvanların nesillerinin devamı ve milli serveti heba etmemek adına kuruluşlar oluşturulmuştur.

Av ve avcılık faaliyetlerinin zamanları belirlenmiş; av yılı 1 Nisan-31 Mart, avlanma zamanı ise gün doğumundan bir saat öncesi gün batımından bir saat sonrası olarak sınırlandırılmıştır. Av zamanları içinde ve dışında yapılan her tür avlanmayı kontrol etmek de komisyonlarca üstlenilmiştir. Amaçları avcılığı ve yaban hayatı korumak, geliştirilmesi ve düzenlenmesini sağlamak olmuştur.

Taraf olunan uluslararası sözleşmeler ve alınan kararlarla nesli tehlikede olan, tehdit altında olan, tükenme sürecinde olan ve benzeri durumlarda yer alan canlılar listelenmiştir. Yaban hayvanları türlerinin yaşamlarını sürdürebilmeleri, yaşam ortamlarının korunması, düzenlenmesi amaçlarına dahil edilmiştir. Bu çalışmaların devamlılığını sağlamak için amaçlar programlı derslere dönüştürülmüş ve eğitim öğretim literatürüne eklenmiştir.

Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü Nedir?

Bölüm av hayvanlarını ve yaban hayatını koruyacak yaban hayatı teknikerleri yetiştirmek için üniversitelerin meslek yüksekokulları programlarında dersler vermektedir. Öğrencilerini yetiştirirken orman mühendislerine, biyologlara ve yaban hayatı yöneticilerine teknik ve teorik olarak yardımcı olabilecek beceri ve bilgiye sahip olmalarını önemsemektedir. İki yıllık örgün eğitim veren program TYT puanı ile öğrencilerini kabul etmektedir.

Yaban hayvanlarının sayımı, üretimi, geliştirilmesi, çeşitliliğinin izlenmesi ve düzenlenmesi için teknik çalışmalar yürütür. Ülkemizde dağılış gösteren av hayvanları ve yaban hayvanlarının biyolojik olarak bölümlerini ve hangi doğal ortamlarda, hangi çevrede yetiştiği bilgisini vermektedir. Vereceği çevre bilgisiyle hayvanların adapte olduğu yaşam alanlarına, kentlere ve iklime uyum sağlayışlarını öğrencilerine öğretip bu konularda hayvanların yaşam alanlarını iyileştirme faaliyetleri beklemekte; özel olarak hazırlanmış ya da kamuya ait olan av bölgelerinin geliştirilmesi ve işletilmesi görevini öğrencilerine vermektedir.

Bölümün eğitim alanını akarsu, göl, orman, deniz ve hava oluşturmaktadır. Bu alanlarda yaşayan hayvanların türleri, adapte oldukları şartlar, ortama verdiği tepkiler incelenmektedir. İncelemeleriyle hayvanların nasıl bir yayılış gösterdiklerini, alana nasıl olumlu ve olumsuz etkide bulunduklarını gözetir.

Yaban hayvanlarının olası davranış şekillerini ele alarak beslenme, rekabet, üreme durumlarında ortaya koydukları davranışların öğrenciler tarafından kavranmasını ister. Avcılık ve Yaban Hayatı bölümü hayvanların ve bitkilerin devamını sağlamak ve korunması koşullarını da ele almıştır. Türlerin çeşitliliğini sağlamak adına teknikler geliştirip, müdahalelerde bulunur.

Bölüm verdiği iki yıllık eğitimin ardından öğrencilerine lisans eğitimine geçiş hakkı da sunmaktadır. Mezunlar girecekleri Dikey Geçiş Sınavında gerekli görülen başarıyı sağladıkları taktirde ilgili üniversitelerin Orman Mühendisliği, Yaban Hayatı Koruma ve Ekolojisi Yönetimi lisans programlarına geçiş yapabilirler.

Avcılık ve Yaban Hayatı İş İmkanları Nelerdir?

Bölümün mezunları Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı;

 • Av Yönetimi Daire Başkanlığı,

 • Biyolojik Çeşitlilik Daire Başkanlığı,

 • Doğa Koruma Daire Başkanlığı,

 • Milli Parklar Daire Başkanlığı,

 • Yaban Hayatı Daire Başkanlığı şube müdürlüklerinde görev alırlar.

Kamu alanında orman muhafaza memuru unvanıyla görev alabilirler. Ayrıca mezunlar il ve ilçe av komisyonlarında avcılığı ve yaban hayatını korumak adına kararların alınması, yürütülmesi ve takibi işlerini yapabilirler. Hayvanat bahçelerinde, tabiat parklarında, ulusal parklarda, tabiat koruma alanlarında biyolojik çeşitliliği koruma faaliyetleri için aktif olarak çalışırlar.

Özel yapılan avlak alanlarının kurulumu ile ilgili görevleri alıp, bakımı, onarımı ve geliştirilmesi konusunda da hizmet verebilirler. Kanunlar ve sözleşmelere uyarak dernek kurabilir, federasyonlarda görev alabilirler. İş imkanı bulabilecekleri bir diğer kuruluş ise Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabiritasyon Merkezleridir. Mezunlar bu gibi merkezlerde koruma ve geliştirme çalışmalarında bulunabilecekleri gibi iyileştirme çalışmalarına da dahil olabilirler.

Avcılık ve Yaban Hayatı Mezunları Ne İş Yapar?

Av ve avcılık konusunda ulusal ve uluslararası olarak belirlenen yasalara bağlı kalarak ilgili işlemlerin yürütülmesine katkıda bulunmak başlıca görevleri arasındadır. Kurallara bağlı kalarak usulsüz avcılığın önüne geçmek için avı koruma, avı kontrol etme, avcılığı denetleme faaliyetlerinde bulunur, yürütülmesini sağlar. Av kapsamına giren hayvanların yaşadığı alanları geliştirme, koruma çalışmalarını yapıp kayıtlarını tutar.

Yapılan araştırma ve inceleme çalışmaları ile avlanma planları oluşturur, avlak alanların korunması ve bakımı gibi işleri yapar. Hayvan üretme istasyonlarında hayvanların üretimi için çalışmalarda bulunur. Yaban hayatının korunması ve hayvanlarının kendi yaşam alanlarında üretilmesi, doğal hayatın korunması, tahribini önleme çalışmaları yürütür.

Orman içi sularda bulunan balık varlığının sürdürülmesini sağlamak amacıyla üretim istasyonlarında çalışır; üretiminde ve çeşitlendirilmesinde görev alır. Sürdürülebilir Avcılık Stratejisi ve Eylem Planlarına dahil olur gerekli sorumlulukları yerine getirir. Avlanan hayvanların yıllık avlanma kotalarının sayımlarını yapar ve kayıtlarını tutar. Yasaklanan av hayvanlarının türlerinin devamı için denetleme ve sayım çalışmalarında bulunur.

Ulusal ormancılık prensipleri gereği ormanları işletme amaçlarına göre kullanır, koruma hedefleriyle ormancılık sorunlarını gidermeye çalışarak yaban hayatının elverişliliği için çalışır. Yaban hayatının önemli parçalarından olan kuşların ekolojileri hakkındaki bilgileriyle kuş göçlerinin temel nedenlerini araştırır ve derlemeye çalışır.

Türkiye’nin ve dünyanın önemli kuş türleri sayımlarını yapar, endemik olanları belirler. Bitkilerin familyalarını bilir, yayılışlarını inceler, endemik türlerin listesini tutar, nesillerinin devamı için geliştirme ve koruma çalışmalarında bulunur. Ekoloji bilgileriyle yaban hayatının deniz, kara, su döngülerinde nasıl yaşadıklarını, iklim değişikliklerine ve kent yaşamına uyumlarını inceler. Bir yaşam alanında yaban hayvanı dağılışına göre teknik müdahaleler yaparak yayılımı en uygun seviyede tutarak hem hayvanların hem de doğanın uyumunu sağlar.

Avcılık ve Yaban Hayatı bölümü mezunlarının çalışma ortamları ise daha çok açık alanlardan oluşmaktadır. Çalışmalarını bağlı oldukları kuruluşların imkanlarıyla bireysel veya ekip halinde yaparlar. Yaban hayvanlarının birçoğu gece etkin olduğundan geceleri de çalışabilirler.

Avcılık ve Yaban Hayatı Dersleri Nelerdir?

Avcılık ve Yaban Hayatı bölümü mezunlarından; alanda temel düzeydeki teorik ve uygulamalı güncel bilgilere sahip olmalarını, ekolojik birimleri ve bu birimler arasındaki etkileşimi temel yeterlikte öğrenmelerini, yaban hayatı ve ormancılık alanları uygulamalarında çağdaş ve teknolojik yöntemleri kullanmalarını, Türkiye’nin yaban hayatı kaynaklarını ve biyolojik çeşitliliğini tanıyabilme gibi becerileri beklemektedir. Bu becerileri kazandırmak için ise genel kültür ve alanına özgü dersler vermektedir. Genel Kültür dersleri;

 • Türk Dili,

 • Yabancı Dil,

 • Atatürk İlke ve İnkılapları,

 • Matematik,

 • Bilgisayar Uygulamalarından oluşmaktadır.

Programın alana özgü dersleri ise;

 • Zooloji,

 • Ormancılık Bilgisi,

 • Ornitoloji,

 • Odunsu Bitkiler,

 • Yaban Hayvanları Bilgisi,

 • Ekoloji,

 • Yaban Hayvanlarında Davranış,

 • Otsu Bitkiler,

 • İç Su Ürünleri,

 • Popülasyonların Düzenlenmesi,

 • Yaban Hayatı Alanlarının Islahı,

 • Yaban Hayvanlarının Envanteri,

 • Sulak Alanlar,

 • Av ve Yaban Hayatı Mevzuatı,

 • Av Hayvanlarının İzlenmesi ve Transferi,

 • Korunan Alanlar ve Ekoturizm,

 • Atıcılık,

 • Yaban Hayvanları Üretimi,

 • Yaban Hayvanları Hastalıkları,

 • Avlanma Yöntemleri ve Uygulamalarından oluşmaktadır.

Avcılık ve Yaban Hayatı Taban Puan ve Sıralama

Bölüm öğrencilerini bünyesine kabul ederken TYT sınavından aldıkları yeterli puanı göz önüne alıp, iki yıllık bir eğitim vermektedir. 2020 yılı sınav sonuçlarına göre bölüme yerleşen öğrencilerin tercih ettiği ilk beş üniversite, taban puanı ve sıralaması;

Üniversite  Bölüm  Taban Puan  SıralamaİSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Avcılık ve Yaban Hayatı  244,79357 929381ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ  Avcılık ve Yaban Hayatı 198,52301 1595369TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ  Avcılık ve Yaban Hayatı 197,46705 1623540BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Avcılık ve Yaban Hayatı 196,08768 1636935

avcılık ve yaban hayatı avcılık ve yaban hayatı bölümü avcılık ve yapan hayatı mezunları ne iş yapar avcılık yaban hayatı
Esma Akkaya
Esma Akkaya
Blog Yazarı

2014 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünden mezun olan Esma Akkaya, kişisel gelişim alanında birçok eğitim aldı. Kişisel gelişim alanında diksiyon, çizim alanında da 3ds Max Üç Boyutlu Grafik Animasyon sertifikalarına sahip olan Esma Akkaya, eğitim, seyahat ve coğrafya başlıklarıyla ilgili blog yazıları kaleme almakta. 

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
İş hayatında ve eğitim sürecinde sık karşılaşılan konsantrasyon problemini ortadan kaldırın. Konsantrasyon eğitimi odak seviyenizi arttırmaya yardımcı olur.
5
(82)

Konsantrasyon Eğitimi

6 Konu5 Saat
Zeynep KökdenZeynep Kökden
750209
Stres Yönetimi Eğitimi
4.5
(21)

Stres Yönetimi Eğitimi

6 Konu5 Saat
Ders EğitmeniDers Eğitmeni
500209
Hafıza Teknikleri Eğitimi
4.9
(59)

Hafıza Teknikleri Eğitimi

13 Konu5 Saat
Motivasyon Eğitimi
5
(4)

Motivasyon 3.0 Eğitimi

8 Konu4 Saat
Sultan CüneyitSultan Cüneyit
550209