AnasayfaBlogEtkili İletişim Neden Gereklidir?
Etkili İletişim

Etkili İletişim Neden Gereklidir?

06 Mayıs 2019
Beyaz bir fonun önünde parlak mavi bir elbise giymiş ve sağ elinde bir megafon tutan bir kadın duruyor. Ağzı açık bir şekilde soluna bakmakta ve megafona doğru bağırmaktadır. Sol eli, demek istediğini vurgulamak istercesine havaya kalkmış. Resmin ön planında bir at resmi var ve kadının bağırışlarının ata yönelik olduğu görülüyor. Kadının sağında, yüzünde hafif şaşkın bir ifade olan bir adam çizimi var. Kadın, megafondan yankılanan sesiyle tutkulu bir açıklama yapıyor gibi görünüyor.
KonuTanımÖnemi
Etkili İletişimKişilerin birbirini anlaması için kullanılan strateji ve tekniklerTemel ihtiyaçları karşılamak, duyguları ve düşünceleri ifade etmek ve verimli ilişkiler kurmak için gereklidir
İletişim EğitimleriBireylerin iletişim becerilerini geliştirmek için alınan eğitimlerGünlük hayatta doğru iletişim stratejilerini kullanabilmek ve etkili iletişim kurma alışkanlığı kazanmak için gereklidir
Çocukluk Döneminde Etkili İletişimÇocukların ebeveynleriyle kurdukları etkin iletişimÇocukların öz güven kazanması, çevresine saygılı olması, empati yeteneği kazanması ve kendini ifade edebilmesi için gereklidir
Etkili İletişimin KazanımlarıBireylerin etkili iletişim kurabildikleri para bir birimde elde ettikleri ve hayatlarına değer katan faydalarBireylerin eğitim, iş ve aile yaşamlarında başarılı olmalarına yardımcı olur ve mutlu ve tatmin edici bir yaşam sürmelerini sağlar
Etkili İletişim Kurma TeknikleriKarşılıklı saygı, değer verme, yargılamama, yapıcı dil kullanma ve iyi bir dinleyici olma gibi tekniklerKarşımızdaki kişiyle doğru ve etkili bir iletişim kurabilmek ve kendimizi doğru bir şekilde ifade edebilmek için gerekli
Beden Diliİletişim sırasında yüz ifadeleri, duruş, jest ve mimikler gibi sözsüz iletişim araçlarıKarşı tarafa mesajın doğru ve etkili bir şekilde iletilmesinde önemli rol oynar
Günümüzde Etkili İletişimModern hayatta etkili iletişim kurma yeteneğiHızlı yaşam temposunda ve sosyal medya ağırlıklı iletişimde de etkin bir iletişim kurabilme becerisi geliştirmek için önemli
Etkili İletişimin HarbiEtkili iletişim alışkanlıkları olan bireylerin topluma ve sosyal yaşama katkılarıSağlıklı bir sosyal yaşam, etkin bir iş yaşamı ve bireysel mutluluk için önemlidir
Aile ve EğitimÇocukların ve gençlerin etkili iletişim becerilerini kazandıkları en önemli mekanlarÇocukları ve gençleri etkili iletişim konusunda yetiştirmek ve bu becerileri hayatlarına adapte etmelerini sağlamak için önemli
Etkili İletişim ve İş Hayatıİş yerinde kullanılan etkili iletişim stratejileri ve teknikleriİş yerinde verimliliği arttırmak, iş ilişkilerini iyileştirmek ve iş hedeflerine ulaşmak için önemlidir

İnsanoğlu doğası gereği, dünyaya geldiği andan itibaren, iletişim kurarak temel ihtiyaçlarını karşılamak ve hayatını sürdürmek üzere yaratılmıştır. En basit anlamıyla; iletişim, kişilerin birbirini anlaması olarak tanımlanabilir. Günlük hayatımızda etkili iletişim stratejileri ve beden dili doğru olarak kullanılmadığında amacına ulaşamayacak ve belki de en temel ihtiyaçlarımızı bile sağlamamıza olanak vermeyecektir. Bu yüzden iletişim eğitimleri konusunun hayatımızda büyük bir yeri vardır. 

Etkili İletişim Kurmak Ne Kazandırır?

Henüz çocukluk döneminde iken ebeveynler ile kurulacak etkili iletişim, öz güveni yüksek, çevresine saygılı, empati kurabilen, kendini ifade edebilen bireylerin yetişmesini sağlayacaktır. Bu şekilde yetişen tüm bireyler eğitim hayatı, iş hayatı, aile hayatı gibi yaşamın tüm olağan dönemlerinde, edindikleri etkin iletişim alışkanlığı sayesinde, saygı ve sevgiye dayanan, verimli, sürdürülmesi mümkün ilişkiler kurabilir.  Bu davranış biçimi bireyin hayatına çok değerli kazanımlar sağlar.

Çocukluk döneminde ebeveynlerle kurulan iyi iletişim, yaşamın ilerleyen dönemlerinde üretken ve sürdürülebilir ilişkiler kurabilen, kendine güvenen, saygılı ve kendini ifade edebilen bireyler yetiştirmek için çok önemlidir. Etkili iletişim alışkanlıklarıyla yetişen bireylerin eğitim, iş ve aile yaşamlarında başarılı olma olasılıkları daha yüksektir. Bu tür davranışlar bireyin hayatına birçok değerli fayda sağlar. İyi iletişim becerileri, çocukların ihtiyaçlarını ve duygularını ifade etmelerine, çevrelerindeki dünyayı daha iyi anlamalarına ve başkalarıyla güçlü ilişkiler kurmalarına olanak tanır. Bu beceriler, mutlu ve tatmin edici bir yaşam sürmek için gereklidir. Bu şekilde yetişen bireyler, çocukluk döneminde edindikleri etkili iletişim alışkanlıkları sayesinde, iyi iletişim becerilerinin getirdiği tüm faydalardan yararlanabilirler.

Nasıl Etkili İletişim Kurulur?

Etkili iletişim kurabilmek için, her şeyden önce, karşımızdaki kişiyi olduğu gibi kabul etmeli ve bu tutumumuzu karşı tarafa hissettirerek, kişinin duygu ve düşüncelerini daha rahat ifade edebilmesine imkan tanımalıyız. Karşımızdaki kişiyi yargılamadan, kendisine değer verdiğimizi mümkün olduğunca hissettirerek, ön yargısız ve yapıcı bir konuşma tarzı ile kendimizi ifade etmeliyiz.

Her şeyden önemlisi iyi bir dinleyici olmalıyız. Tüm bu davranışlar, etkili iletişim kurmanın temel unsurlarını oluşturur. Ayrıca ses tonumuz ve konuşma esnasında kullandığımız kelimelerin uygunluğu da, karşı tarafa kendimizi doğru ifade edebilmemiz açısından çok önemlidir.

bu hususların yanında; iletişimin sadece sözle olmadığı gerçeğini de hatırlayarak etkili bir iletişim sağlayabilmemiz için, yüzümüzün ve vücudumuzun da birçok şey anlattığını unutmamalıyız. i̇letişim esnasındaki bakışımız, gülümsememiz ya da duruş şeklimiz, yani beden dilimiz, konuya bakış açımız hakkında bir intiba uyandırabilmektedir.

İyi iletişim, insanların birbirlerini anlayabilmelerini ve birlikte etkili bir şekilde çalışabilmelerini sağlamak için gereklidir. Sözcük seçimi, yüz ifadeleri ve beden dili, mesajın net bir şekilde iletilmesini sağlamaya yardımcı olabileceğinden iletişimde önemli unsurlardır. Bununla birlikte, yanlış anlamalara ve çatışmalara yol açabileceğinden, iletişimsizlik potansiyelinin farkında olmak da önemlidir. İletişimdeki kritik noktalara dikkat ederek, başkalarıyla etkili bir şekilde iletişim kurabilmemizi sağlamaya yardımcı olabiliriz.

Günümüzde Etkili İletişim

Kuşkusuz, etkili iletişim insanların günlük yaşamdaki birçok temel ihtiyacını sağlamak açısından gerekli olsa da, bundan daha da önemlisi, iletişim kurmak duygusal açıdan da zorunlu bir ihtiyaçtır. Duygularını paylaşmak, fikir alışverişinde bulunmak, onaylanmak insanlar için ruhsal açıdan bir gerekliliktir ve bu da ancak çevrelerinde etkili iletişim kurabildikleri insanların varlığıyla mümkündür.

Ancak günümüz dünyasında hayat şartlarının gittikçe ağırlaşması, çalışma sürelerinin uzaması, maddi beklentilerin artması gibi birçok sebep, bireylerin sosyal yaşantılarını ikinci plana almalarına sebep olmaktadır. İnsan ilişkilerinde etkili iletişim gerekliliği göz ardı edilebilmektedir. Ayrıca insanlar arasında, eskisi kadar yüz yüze ilişki kurulmayıp, daha çok sosyal medya ya da internet mecralarında vakit geçirilmesi, iletişim alışkanlıklarını belki de farklı kalıplara sokmaktadır.

Etkili iletişim davranışlarını benimseyip günlük hayatın her alanında uygulayan bireylere sahip toplumlar; doğal olarak, hem sağlıklı bir sosyal yaşantıyı devam ettirmek, hem etkin ve verimli bir iş hayatı oluşturmak, hem insanların özel yaşantılarında mutluluklarını sağlamak açısından daha avantajlı olacaklardır.

Bu açıdan da bakılarak, bireyin kendi kazanımları dışında, içinde bulunduğu topluma da, etkili iletişim davranışları sergileyerek çok şey kazandıracağı düşünülmelidir. Bu davranışların edinilmesi için gerekli öğretiler, mutlaka aile ve eğitim hayatının ayrılmaz bir parçası olmalıdır. Bu yüzden doğru ve etkili konuşmanın temelleri konusu çok önemlidir.

İnsan, toplum içinde yaşamaya uygun bir varlık olması dolayısıyla, zorunlu olarak diğer insanlarla iletişim içinde olmak ihtiyacındadır. Doğasına ait bu gerçeği de göz önünde bulundurarak tüm bireylerin, etkili iletişim kurarak; öncelikle kendi yaşantılarını kolaylaştıracaklarını, sosyal ve duygusal anlamda zenginleşeceklerini fark etmeleri gerekir. İnsanların, hayatın her alanında bu davranışın onlara olumlu kazanımlar sağlayacağını fark etmesi,  bu konuda gayret göstermeleri için en etkili motivasyon kaynağı olacaktır.

Etkili İletişim, Kişilerin birbirini anlaması için kullanılan strateji ve teknikler, Temel ihtiyaçları karşılamak, duyguları ve düşünceleri ifade etmek ve verimli ilişkiler kurmak için gereklidir, İletişim Eğitimleri, Bireylerin iletişim becerilerini geliştirmek için alınan eğitimler, Günlük hayatta doğru iletişim stratejilerini kullanabilmek ve etkili iletişim kurma alışkanlığı kazanmak için gereklidir, Çocukluk Döneminde Etkili İletişim, Çocukların ebeveynleriyle kurdukları etkin iletişim, Çocukların öz güven kazanması, çevresine saygılı olması, empati yeteneği kazanması ve kendini ifade edebilmesi için gereklidir, Etkili İletişimin Kazanımları, Bireylerin etkili iletişim kurabildikleri para bir birimde elde ettikleri ve hayatlarına değer katan faydalar, Bireylerin eğitim, iş ve aile yaşamlarında başarılı olmalarına yardımcı olur ve mutlu ve tatmin edici bir yaşam sürmelerini sağlar, Etkili İletişim Kurma Teknikleri, Karşılıklı saygı, değer verme, yargılamama, yapıcı dil kullanma ve iyi bir dinleyici olma gibi teknikler, Karşımızdaki kişiyle doğru ve etkili bir iletişim kurabilmek ve kendimizi doğru bir şekilde ifade edebilmek için gerekli, Beden Dili, İletişim sırasında yüz ifadeleri, duruş, jest ve mimikler gibi sözsüz iletişim araçları, Karşı tarafa mesajın doğru ve etkili bir şekilde iletilmesinde önemli rol oynar, Günümüzde Etkili İletişim, Modern hayatta etkili iletişim kurma yeteneği, Hızlı yaşam temposunda ve sosyal medya ağırlıklı iletişimde de etkin bir iletişim kurabilme becerisi geliştirmek için önemli, Etkili İletişimin Harbi, Etkili iletişim alışkanlıkları olan bireylerin topluma ve sosyal yaşama katkıları, Sağlıklı bir sosyal yaşam, etkin bir iş yaşamı ve bireysel mutluluk için önemlidir, Aile ve Eğitim, Çocukların ve gençlerin etkili iletişim becerilerini kazandıkları en önemli mekanlar, Çocukları ve gençleri etkili iletişim konusunda yetiştirmek ve bu becerileri hayatlarına adapte etmelerini sağlamak için önemli, Etkili İletişim ve İş Hayatı, İş yerinde kullanılan etkili iletişim stratejileri ve teknikleri, İş yerinde verimliliği arttırmak, iş ilişkilerini iyileştirmek ve iş hedeflerine ulaşmak için önemlidir
etkili iletişim beden dili iletişim etkili iletişim ve beden dili
Bu resimde ikisi de gözlük takan bir erkek ve kadın görülüyor. Adam mavi bir gömlek ve siyah bir pantolon giyerken, kadın beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Her ikisinin de gözlükleri takılı ve dümdüz ileriye bakıyorlar. Adamın kolu kadının beline dolanmış ve yüzleri birbirine yakın göründüğü için birlikte bir anı paylaşıyor gibi görünüyorlar. Arka plan yumuşak, kirli beyaz bir renktedir. Işık hafif loş, görüntüye yumuşak ve sıcak bir his veriyor. Gözlüklerine rağmen, gözleri hala bir duygu belirtisi gösteriyor. Birbirlerinin varlığından memnun ve mutlu görünüyorlar.
Konuk Yazar
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Çevresinde bir grup insan bulunan ayrıntılı bir dünya haritası gösterilir. İnsanlar yaş, cinsiyet, ırk ve kültür bakımından çeşitlilik göstermektedir ve bir ağ içinde birbirlerine bağlıdırlar. Harita farklı renklerle ve ülkeleri ve sınırlarını net bir şekilde gösteren etiketlerle doldurulmuştur. Okyanuslar koyu mavi renktedir ve kara kütleleri çeşitli yeşiller, kahverengiler ve mavilerle temsil edilmektedir. Bir grup insan haritayı tartışıyor ve dünyanın güzelliğine hayranlık duyuyor gibi görünüyor. Bir grup insan bir araya gelip dünyanın harikalarını takdir ederken bir barış ve birlik imajı çiziliyor.
İletişim

Sosyal ve Kamusal İletişim

26 Temmuz 2021
Bir grup insan güneşli bir günde resmi kıyafetleriyle dışarıda durmaktadır. Bir kadın sağ elinde bir fincan tutarken, diğeri sol elinde bir fincan tutmaktadır. Takım elbiseli bir adam grubun ortasında durmaktadır ve etrafı diğer insanlarla çevrilidir. Görüntüde beyaz bir fincan tutan bir elin yakın çekimi ve arka planda bir kişinin kolunun bulanık görüntüsü görülüyor. Arka planda elinde fincan tutan bir kadın da duruyor. Koyu renk saçlı ve beyaz gömlekli bir kişinin kafasının yakın çekimi görülüyor. Bir grup insan organize bir şekilde duruyor, konuşuyor ve gülümsüyor.
Etkili İletişim

Etkili İletişim Neden Önemli?

31 Ekim 2019