AnasayfaBlogEtkili İletişim Neden Gereklidir?
Etkili İletişim

Etkili İletişim Neden Gereklidir?

06 Mayıs 2019
Etkili İletişim Neden Gereklidir?

İnsanoğlu doğası gereği, dünyaya geldiği andan itibaren, iletişim kurarak temel ihtiyaçlarını karşılamak ve hayatını sürdürmek üzere yaratılmıştır. En basit anlamıyla; iletişim, kişilerin birbirini anlaması olarak tanımlanabilir. Günlük hayatımızda etkili iletişim stratejileri ve beden dili doğru olarak kullanılmadığında amacına ulaşamayacak ve belki de en temel ihtiyaçlarımızı bile sağlamamıza olanak vermeyecektir. Bu yüzden iletişim eğitimleri konusunun hayatımızda büyük bir yeri vardır. 

Etkili İletişim Kurmak Ne Kazandırır?

Henüz çocukluk döneminde iken ebeveynler ile kurulacak etkili iletişim, öz güveni yüksek, çevresine saygılı, empati kurabilen, kendini ifade edebilen bireylerin yetişmesini sağlayacaktır. Bu şekilde yetişen tüm bireyler eğitim hayatı, iş hayatı, aile hayatı gibi yaşamın tüm olağan dönemlerinde, edindikleri etkin iletişim alışkanlığı sayesinde, saygı ve sevgiye dayanan, verimli, sürdürülmesi mümkün ilişkiler kurabilir.  Bu davranış biçimi bireyin hayatına çok değerli kazanımlar sağlar.

Çocukluk döneminde ebeveynlerle kurulan iyi iletişim, yaşamın ilerleyen dönemlerinde üretken ve sürdürülebilir ilişkiler kurabilen, kendine güvenen, saygılı ve kendini ifade edebilen bireyler yetiştirmek için çok önemlidir. Etkili iletişim alışkanlıklarıyla yetişen bireylerin eğitim, iş ve aile yaşamlarında başarılı olma olasılıkları daha yüksektir. Bu tür davranışlar bireyin hayatına birçok değerli fayda sağlar. İyi iletişim becerileri, çocukların ihtiyaçlarını ve duygularını ifade etmelerine, çevrelerindeki dünyayı daha iyi anlamalarına ve başkalarıyla güçlü ilişkiler kurmalarına olanak tanır. Bu beceriler, mutlu ve tatmin edici bir yaşam sürmek için gereklidir. Bu şekilde yetişen bireyler, çocukluk döneminde edindikleri etkili iletişim alışkanlıkları sayesinde, iyi iletişim becerilerinin getirdiği tüm faydalardan yararlanabilirler.

Nasıl Etkili İletişim Kurulur?

Etkili iletişim kurabilmek için, her şeyden önce, karşımızdaki kişiyi olduğu gibi kabul etmeli ve bu tutumumuzu karşı tarafa hissettirerek, kişinin duygu ve düşüncelerini daha rahat ifade edebilmesine imkan tanımalıyız. Karşımızdaki kişiyi yargılamadan, kendisine değer verdiğimizi mümkün olduğunca hissettirerek, ön yargısız ve yapıcı bir konuşma tarzı ile kendimizi ifade etmeliyiz.

Her şeyden önemlisi iyi bir dinleyici olmalıyız. Tüm bu davranışlar, etkili iletişim kurmanın temel unsurlarını oluşturur. Ayrıca ses tonumuz ve konuşma esnasında kullandığımız kelimelerin uygunluğu da, karşı tarafa kendimizi doğru ifade edebilmemiz açısından çok önemlidir.

Bu hususların yanında; iletişimin sadece sözle olmadığı gerçeğini de hatırlayarak etkili bir iletişim sağlayabilmemiz için, yüzümüzün ve vücudumuzun da birçok şey anlattığını unutmamalıyız. İletişim esnasındaki bakışımız, gülümsememiz ya da duruş şeklimiz, yani beden dilimiz, konuya bakış açımız hakkında bir intiba uyandırabilmektedir.

İyi iletişim, insanların birbirlerini anlayabilmelerini ve birlikte etkili bir şekilde çalışabilmelerini sağlamak için gereklidir. Sözcük seçimi, yüz ifadeleri ve beden dili, mesajın net bir şekilde iletilmesini sağlamaya yardımcı olabileceğinden iletişimde önemli unsurlardır. Bununla birlikte, yanlış anlamalara ve çatışmalara yol açabileceğinden, iletişimsizlik potansiyelinin farkında olmak da önemlidir. İletişimdeki kritik noktalara dikkat ederek, başkalarıyla etkili bir şekilde iletişim kurabilmemizi sağlamaya yardımcı olabiliriz.

Günümüzde Etkili İletişim

Kuşkusuz, etkili iletişim insanların günlük yaşamdaki birçok temel ihtiyacını sağlamak açısından gerekli olsa da, bundan daha da önemlisi, iletişim kurmak duygusal açıdan da zorunlu bir ihtiyaçtır. Duygularını paylaşmak, fikir alışverişinde bulunmak, onaylanmak insanlar için ruhsal açıdan bir gerekliliktir ve bu da ancak çevrelerinde etkili iletişim kurabildikleri insanların varlığıyla mümkündür.

Ancak günümüz dünyasında hayat şartlarının gittikçe ağırlaşması, çalışma sürelerinin uzaması, maddi beklentilerin artması gibi birçok sebep, bireylerin sosyal yaşantılarını ikinci plana almalarına sebep olmaktadır. İnsan ilişkilerinde etkili iletişim gerekliliği göz ardı edilebilmektedir. Ayrıca insanlar arasında, eskisi kadar yüz yüze ilişki kurulmayıp, daha çok sosyal medya ya da internet mecralarında vakit geçirilmesi, iletişim alışkanlıklarını belki de farklı kalıplara sokmaktadır.

Etkili iletişim davranışlarını benimseyip günlük hayatın her alanında uygulayan bireylere sahip toplumlar; doğal olarak, hem sağlıklı bir sosyal yaşantıyı devam ettirmek, hem etkin ve verimli bir iş hayatı oluşturmak, hem insanların özel yaşantılarında mutluluklarını sağlamak açısından daha avantajlı olacaklardır.

Bu açıdan da bakılarak, bireyin kendi kazanımları dışında, içinde bulunduğu topluma da, etkili iletişim davranışları sergileyerek çok şey kazandıracağı düşünülmelidir. Bu davranışların edinilmesi için gerekli öğretiler, mutlaka aile ve eğitim hayatının ayrılmaz bir parçası olmalıdır. Bu yüzden doğru ve etkili konuşmanın temelleri konusu çok önemlidir.

İnsan, toplum içinde yaşamaya uygun bir varlık olması dolayısıyla, zorunlu olarak diğer insanlarla iletişim içinde olmak ihtiyacındadır. Doğasına ait bu gerçeği de göz önünde bulundurarak tüm bireylerin, etkili iletişim kurarak; öncelikle kendi yaşantılarını kolaylaştıracaklarını, sosyal ve duygusal anlamda zenginleşeceklerini fark etmeleri gerekir. İnsanların, hayatın her alanında bu davranışın onlara olumlu kazanımlar sağlayacağını fark etmesi,  bu konuda gayret göstermeleri için en etkili motivasyon kaynağı olacaktır.

etkili iletişim beden dili iletişim etkili iletişim ve beden dili
Konuk Yazar
Konuk Yazar
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Etkili İletişim Nasıl Kurulur?
Etkili İletişim

Etkili İletişim Nasıl Kurulur?

07 Ekim 2015
İletişimi Ne Kadar Etkili Kullanıyoruz?
Etkili İletişim

İletişimi Ne Kadar Etkili Kullanıyoruz?

12 Kasım 2019
Etkili İletişim Kurmayı Öğrenin
Etkili İletişim

Etkili İletişim Kurmayı Öğrenin

27 Kasım 2019