AnasayfaBlogEleştirel Dinleme Nedir?
Nedir?

Eleştirel Dinleme Nedir?

24 Ocak 2021
Bu görüntüde koyu renkli bir takım elbise giyen ve kravat takan bir adam görülüyor. Düz bir arka planın önünde duran adamın ışığı düşük ve hafif bulanık. Yüzü görünmüyor ama elleri yakın çekimde görüntünün ön planında yer alıyor. Elleri avuç içleri kameraya bakacak şekilde açık ve parmakları hafifçe birbirinden ayrılmış. Sol kolunda gümüş renkli bir saat takılıdır. Gömleği beyaz renkte ve üzerinde küçük bir desen var.
KonuTanımÖnemi/ Uygulaması
EleştiriElemek kökünden türeyen eleştiri, bir fikrin, yargının, davranışın doğruluğunu ya da yanlışlığını sorgulamak anlamına gelir.Karar verme sürecinin önemli bir parçasıdır.
Eleştirel DinlemeDinleyicinin, konuşmacının mesajlarını çok yönlü bakış açısıyla ve objektif bir şekilde değerlendirip karşılaştırdığı bir dinleme biçimidir.Amaç kendi doğrularını bulmaktır. Eleştirel düşünmeyi geliştirir.
Eleştirel Dinlemenin GerekliliğiModern dünyada büyük miktarda bilgiye ulaşma yollarının çeşitlilik göstermesi ve bilgi karmaşıklığının artması sebebiyle ortaya çıkan ihtiyaç.Küreselleşen dünyada bilgiye eleştirel yaklaşım oldukça önem kazanmıştır.
Fikirleri TanımaGerçek veya yargıya dayalı ifadeleri birbirinden ayırt etmeyi gerektirir.Dinlediğimiz konuda bilgi birikimine sahip olmak bu süreci kolaylaştırır.
Fikir, Yargı ve Tercihleri DüzenlemeKonuşmacının belirttiği kanıtları kendi zihin süzgecimizden geçirerek elde ettiğimiz yargı ve fikirleri belirleriz.Bilinçli kararlar almayı sağlar.
Propagandayı Fark Etme ve BelirlemeReklamlar, ticari faaliyetler, haberler, sosyal medya içeriklerindeki gerçeği çarpıtan yaklaşımları ayırt etme yeteneği.Algıları doğru yönlendirebilme ve gerçek bilgiye ulaşabilme açısından önemlidir.
Durumu ya da Ürünü Abartılı Hale GetirmeKararlarımızı etkilemek için aşırı abartılı ve genel geçer bir ifade kullanma.Eleştirel dinleme bu tip taktikleri fark etme ve daha bilinçli kararlar alma kapasitesini artırır.
Tanınmış Kişilerden YararlanmakToplum tarafından sevilen kişileri kullanarak bir durumu veya ürünü olumlu kılmaya çalışma.Eleştirel dinleme bu tip taktiklerin farkına varma ve etkilenmemeyi mümkün kılar.
Uzman ve Güvenilir Kişi YorumlarıGerçek anlamda ürünleri deneyip objektif yorumlar yapan blokların takip edilmesi.Eleştirel dinleme sürecinde bilgi edinme ve fikir oluşturma konusunda yardımcı olur.
Eleştirel Dinlemenin Genel FaydasıDinledikleriniz sonucu yaşamınızda yanlış kararlar almanızı engeller, daha doğru kararlar almanıza yardımcı olur.Aynı zamanda tüketim dünyasında mağdur olmanızı büyük oranda önler.

Bilginin çok hızlı ve kolay çoğalıp yayıldığı bir dönemde yaşıyoruz. Edindiğimiz bilgileri değerlendirmemiz, doğru ve güncel bilgiye sahip olmamız için bilgilere eleştirel yaklaşmamız oldukça önem kazanıyor. Peki, biz bunu yapıyor muyuz? Nasıl yapmamız gerektiğini biliyor muyuz? Eleştirel dinlemeyi biliyor muyuz?

Eleştiri nedir?

Toplumumuzda eleştirinin yalnızca olumsuz yönde yapılacağı gibi bir algı var. Ancak eleştiri hem olumlu hem de olumsuz yönde yapılabilen bir eylemdir. 

Eleştiri sözcüğü elemek kökünden geliyor. Seçmek, ayıklamak elenen şeyin işe yarar kısımlarının yaramayan kısımlardan ayrılması anlamına geliyor. Elemek sözcüğüne gelen -tir ve -i yapım ekleriyle türeyerek ‘’eleştirmek’’ sözcüğü olarak karşımıza çıkıyor. Bir fikrin, yargının, davranışın doğruluğunu ya da yanlışlığını sorgulayıp karara varmak anlamını taşıyor.

Eleştirel Dinleme Nedir? 

Atalarımız; "Söyleyenden dinleyen arif gerek" demiş.

Eleştirel dinleme, sorgulama içerir. Dinleyicinin, konuşmacının mesajlarını çok yönlü bakış açısıyla objektif bir şekilde değerlendirdiği ve karşılaştırdığı dinleme biçimidir. Eleştirel dinlemede amaç kendi doğrularını bulmaktır. Bu sebeple dinleyici zihinsel süreçlerin bütün aşamalarını kullanır. Dinlediklerini ön bilgi süzgecinden geçirir ve karşılaştırma yapar. Eleştirel dinleme eleştirel düşünmeyi de beraberinde getirir. En sonunda da kendince doğrular oluşturur.

Eleştirel Dinleme Neden Gereklidir? 

Küreselleşen dünyanın her gün daha karmaşık bir yapıya dönüşmesi ve bilgiye ulaşma yollarının boyut değiştirmesi medya ve sosyal medya olmak üzere birçok elektronik kaynaktan ileti yağmuruna tutulması modern insanın eleştirel bir tutum içine girmesini zorunluluk haline getiriyor.

Eleştirel Dinleme Nasıl Yapılır?

Kulaklarımızı dört açıp dinlersek eleştirel dinlemiş olur muyuz? Üzgünüm ama hayır bu eleştirel dinleme için yeterli değil. Peki, ne yapmalıyız?

Fikirleri tanıma: Gerçek veya yargıya dayalı ifadeleri birbirinden ayırt etmemiz gerekiyor. Yani bize öznel bir şeyden mi bahsediyor nesnel bir şeyden mi bahsediyor. Öncelikle bunu fark edebilmemiz gerekiyor Bu işi yapabilmek için dinlediğimiz konuda bilgi birikimine sahip olmak gerekir. 

Fikirleri, yargıları ve tercihleri düzenleme: Konuşmacının fikirlerini ve yargılarını belirledikten sonra konuşmada gösterdiği kanıtların belirlenmesi ve bunları kendi zihin süzgecimizden geçirerek konuşmadan edindiğimiz yargıları ve fikirleri ortaya koyduğumuz süreçtir. 

Propagandayı fark etme ve belirleme: Reklamlar, ticari faaliyetler, haberler, sosyal medya içerikleri bazı yöntemlerle gerçeği çarpıtarak yansıtabiliyor.

Bu yöntemleri şöyle sıralayabiliriz:

  • Durumu ya da ürünü abartılı hale getirme: Kararlarımızı etkilemek için aşırı abartılı ve genelgeçer bir ifade kullanılıyor. Örneğin, bir ürünün diğer bütün ürünlerden her yönünde üstün olduğunu söylemek herkesin o ürünü tercih ettiğini söyleyip o ürünü tercih etmeyen kimsenin olmadığı algısını yaratmak...

  • Tanınmış kişilerden yararlanmak: Toplum tarafından sevilen kişileri kullanarak bir durumu veya ürünü olumlu kılmaya çalışmak.

Kemal Sunal'ın 100 Numaralı Adam filmini birçok kişi izlemiştir. Burada insanlar yalnızca Kemal Sunal oynadığı için ürünleri sorgulamadan, yargılamadan alma eğiliminde bulunuyorlardı ve aldıkları ürünler sorunlu çıkıyordu. Bu film bizim için iyi bir örnek olabilir. Filmde propagandayı belirleme gereksiniminden bahsediliyordu tabii eleştirel dinleyip izleyip anlayana...

"Her konuda her üründe nasıl bilgi sahibi olabiliriz ki?" dediğinizi duyar gibiyim. Tabii ki bu pek mümkün değil. Bunun için de işin uzmanı ve güvenilir kişileri tarafından yapılan açıklamaları takip edebilirsiniz. Gerçek anlamda ürünleri deneyip objektif yorumlar yapan blokları takip edebilirsiniz.

Son olarak eleştirel dinleme aşamalarını uygulayarak dinledikleriniz ile ilgili sonuca varabilirsiniz. Eleştirel dinleme, dinledikleriniz sonucunda yaşamınızda yanlış kararlar almanızı engeller daha doğru kararlar almanıza yardımcı olur. Aynı zamanda tüketim dünyasında mağdur olmanızı büyük oranda önler.

Eleştiri, Elemek kökünden türeyen eleştiri, bir fikrin, yargının, davranışın doğruluğunu ya da yanlışlığını sorgulamak anlamına gelir, Karar verme sürecinin önemli bir parçasıdır, Eleştirel Dinleme, Dinleyicinin, konuşmacının mesajlarını çok yönlü bakış açısıyla ve objektif bir şekilde değerlendirip karşılaştırdığı bir dinleme biçimidir, Amaç kendi doğrularını bulmaktır Eleştirel düşünmeyi geliştirir, Eleştirel Dinlemenin Gerekliliği, Modern dünyada büyük miktarda bilgiye ulaşma yollarının çeşitlilik göstermesi ve bilgi karmaşıklığının artması sebebiyle ortaya çıkan ihtiyaç, Küreselleşen dünyada bilgiye eleştirel yaklaşım oldukça önem kazanmıştır, Fikirleri Tanıma, Gerçek veya yargıya dayalı ifadeleri birbirinden ayırt etmeyi gerektirir, Dinlediğimiz konuda bilgi birikimine sahip olmak bu süreci kolaylaştırır , Fikir, Yargı ve Tercihleri Düzenleme, Konuşmacının belirttiği kanıtları kendi zihin süzgecimizden geçirerek elde ettiğimiz yargı ve fikirleri belirleriz, Bilinçli kararlar almayı sağlar, Propagandayı Fark Etme ve Belirleme, Reklamlar, ticari faaliyetler, haberler, sosyal medya içeriklerindeki gerçeği çarpıtan yaklaşımları ayırt etme yeteneği, Algıları doğru yönlendirebilme ve gerçek bilgiye ulaşabilme açısından önemlidir, Durumu ya da Ürünü Abartılı Hale Getirme, Kararlarımızı etkilemek için aşırı abartılı ve genel geçer bir ifade kullanma, Eleştirel dinleme bu tip taktikleri fark etme ve daha bilinçli kararlar alma kapasitesini artırır, Tanınmış Kişilerden Yararlanmak, Toplum tarafından sevilen kişileri kullanarak bir durumu veya ürünü olumlu kılmaya çalışma, Eleştirel dinleme bu tip taktiklerin farkına varma ve etkilenmemeyi mümkün kılar, Uzman ve Güvenilir Kişi Yorumları, Gerçek anlamda ürünleri deneyip objektif yorumlar yapan blokların takip edilmesi, Eleştirel dinleme sürecinde bilgi edinme ve fikir oluşturma konusunda yardımcı olur, Eleştirel Dinlemenin Genel Faydası, Dinledikleriniz sonucu yaşamınızda yanlış kararlar almanızı engeller, daha doğru kararlar almanıza yardımcı olur, Aynı zamanda tüketim dünyasında mağdur olmanızı büyük oranda önler
Eleştirel dinleme eleştirel dinleme nedir eleştirel dinlemenin önemi eleştiri eleştirel dinleme neden önemlidir
Bu resimde ikisi de gözlük takan bir erkek ve kadın görülüyor. Adam mavi bir gömlek ve siyah bir pantolon giyerken, kadın beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Her ikisinin de gözlükleri takılı ve dümdüz ileriye bakıyorlar. Adamın kolu kadının beline dolanmış ve yüzleri birbirine yakın göründüğü için birlikte bir anı paylaşıyor gibi görünüyorlar. Arka plan yumuşak, kirli beyaz bir renktedir. Işık hafif loş, görüntüye yumuşak ve sıcak bir his veriyor. Gözlüklerine rağmen, gözleri hala bir duygu belirtisi gösteriyor. Birbirlerinin varlığından memnun ve mutlu görünüyorlar.
Konuk Yazar
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.