AnasayfaBlogElektronik Yüksek Mühendisi Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Elektronik Yüksek Mühendisi Nedir? Ne İş Yapar?

19 Temmuz 2021
Elektronik Yüksek Mühendisi Nedir? Ne İş Yapar?

Elektronik mühendisliği, teknoloji ve bilimin de hızla ilerlemesiyle gözde meslekler arasına girmeyi başarmıştır. Elektronik yüksek mühendisliği ise, yüksek lisans mezuniyetiyle hak edilen bir unvandır. Günümüzde iyi bir kariyer için lisans mezuniyetinin yetmediği dijital çağda, elektronik mühendislerinin de yüksek yapması gerekmekte. 

Elektronik yüksek mühendisliği konu başlıklarına göz atmadan önce, elektronik mühendisleri hakkında bilgilerimizi tazeleyelim… 

Önceki yazımızda, “elektronik mühendisi”nin; elektrik sinyallerini kullanarak, gerekli işlemlerin yaptırılması amacını taşıyan bir meslek olduğunu söylemiştik. Bu mühendislerin, elektrik sinyallerinin yönetilmesi sayesinde dijital aletleri ve elektronik sistemleri kontrol edebildiklerini de belirtmiştik.

Elektronik yüksek mühendisi ise; elektronik cihazların ve haberleşme-iletişim gibi birçok sistemin projelerini ve denetleme işlerini yapan kişidir. Yüksek lisans mezuniyeti, mühendislere işlerinde uzmanlık ve yetkinlik verir. Genellikle sorun çözme, yeni projeler üretme gibi konularda bilirkişi konumunda olduklarını da eklemeliyiz.

Elektronik yüksek mühendisliği unvanını alabilmek için, üniversitelerdeki Elektronik mühendisliği lisans bölümünden mezun olmak gerekir. Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans mezunlarının da bu alanda yüksek lisans yapabileceğini eklememiz gerekiyor. Bu bölümlerden mezun olan adaylar, elektronik mühendisliği alanında üniversitelerde verilen yüksek lisans eğitim programlarına başvurabilir. Bu programlardan başarıyla ve gerekli şartları tamamlayarak mezun olan öğrenciler, elektronik yüksek mühendisi unvanını alır. 

Bu yazıda, “Elektronik yüksek mühendisi nedir?”, “Elektronik yüksek mühendisi ne iş yapar?”, “Elektronik yüksek mühendisi nasıl olunur?” ve “Elektronik yüksek mühendisi maaşları” gibi konuları işleyeceğiz. Elektronik yüksek mühendisliği mesleğinin konu başlıklarına, gelin birlikte göz atalım…

Elektronik Yüksek Mühendisi Nedir?

Elektronik yüksek mühendisi, elektronik özellikteki tüm sistemleri tasarlayan, projelendiren ve geliştiren uzmandır. Bu yüksek mühendisler; elektrik enerjisinin yönetilerek elektronik cihazlara aktarılması konusunda çalışırlar. Aklımıza gelebilecek her tür elektronik cihazların tasarımı, projesi ve yapım aşamasında başrol oynarlar. Elektronik yüksek mühendisleri; kurumlarda genel müdür, birim müdürü gibi idarî kadrolarda iş bulabilirler. Ayrıca kendi özel şirketlerini açma şansları da olan bu uzmanlar; şirketlerinde kurucu ve genel müdür olarak da çalışabilirler.

“Elektronik yüksek mühendisi nedir?” sorusuna cevabımız özetle şöyle olabilir: Elektronik yüksek mühendisi; elektrik sinyallerinin elektronik cihazların çalıştırılması için yönlendirilmesini sağlayan uzmandır. Ayrıca elektronik yüksek mühendisleri; elektronik alanında bilirkişi olarak ilgili kişi veya kurumlara destek olan kişilerdir. Bu mühendislerin ileri mühendislik bilgileri sayesinde, elektronikle ilgili her konudaki sorunlara çözüm sağlanabilir. 

Elektronik mühendisliği alanında üniversitelerimizin birçoğunda yüksek lisans programları mevcuttur. Bu yüksek lisans programlarında, çağın ihtiyaçlarına uygun bilimsel ve modern teknolojiler kullanılarak eğitim yapılıyor. Ayrıca ileri mühendislik uygulamalarıyla, donanımlı ve çağa uygun tekniklere hâkim olan uzmanlar yetiştirilmiş oluyor.

Elektronik mühendisliğinin yüksek lisans eğitim sürecinde verilen eğitimlerden bazıları şunlardır:

 • Analog Elektronik

 • Bilgisayar Destekli Teknik Resim

 • Düşük Gerilim Güç Sistemleri

 • Elektrik Makineleri

 • Elektromanyetik Alan Teorisi

 • Kontrol Sistemleri

 • Mikroişlemciler

 • Nümerik Analiz

Elektronik Yüksek Mühendisi Ne İş Yapar? 

Elektronik yüksek mühendisleri için, kamu kurumlarında ve özel kurumlarda çalışma olanağı mevcuttur. Artık hemen hemen her sektörde elektronik cihazlar bulunduğu için, elektronik yüksek mühendisleri de her sektörde iş bulabilir. Bu mühendisler yüksek lisansını yapmış olan mühendisler olduğu için, işyerlerinde yetki sahibi mevkilere kadar ilerleyebilirler. 

Elektronik yüksek mühendislerinin; işyerlerindeki elektronik sistemlerinin kurulumundan bu sistemlerdeki sorunların çözümüne kadar, birçok sorumlulukları bulunuyor. Sorunların çözümü konusunda da, aldıkları ileri mühendislik eğitimlerinin katkısı büyük oluyor. Bu nedenle elektronik yüksek mühendisi olmak isteyenlerin, ileri mühendislik ve yeni teknolojiler açısından kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Elektronik yüksek mühendisleri; çalıştıkları işyerlerinin tasarım, proje, Ar-Ge ve satış-pazarlama birimlerinde çalışabiliyorlar. 

Elektronik yüksek mühendislerinin başlıca görevlerini şöyle sıralayabiliriz:

 • Elektrik sinyallerini yöneterek elektronik sistemleri ve cihazlara iletmek,

 • Elektronik cihazların kurulumları için kullanılacak malzemeleri belirlemek,

 • Düzenli olarak elektronik sistem ve cihazların kontrollerini yapmak,

 • İhtiyaçlar doğrultusunda yeni elektronik cihazlar ve sistemler tasarlamak,

 • Yaptığı tasarımla yazılımları veya sistemleri kullanıp model ürün yapmak,

 • Elektronik sistemlerde kullanılacak malzeme ve cihazları tasarlayıp projelendirmek,

 • Elektronik sistemlerin kurulumu için maliyet tabloları hazırlayıp raporlamak,

 • Elektronik sistemlerin ve cihazların kalite standartlarına uygun olmasını sağlamak.

Elektronik Yüksek Mühendisi Maaşları

Elektronik yüksek mühendisi maaşları, çalışılan kuruma ve kurumun bütçesine göre değişkenlik gösterebiliyor. Kamuda ve özel kurumlarda maaş hesaplamaları farklı sistemlerde yapıldığı için, kurumdan kuruma farklı maaşlar ortaya çıkabiliyor. 

2021 yılı için elektronik yüksek mühendisi maaşları, özel sektörde en düşük 6.000 TL ve ortalama 8.800 TL civarında görülüyor. Özel sektörde elektronik yüksek mühendislerinin almış olduğu en yüksek maaş 16.830 TL olarak belirtiliyor.

İşe yeni başlayan elektronik mühendislerinin daha az ücretler aldığını görebiliyoruz. Dolayısıyla elektronik yüksek mühendisleri de işe ilk başladığında en az 3.500 TL, en yüksek de 5.000 TL alabiliyor. Özel kurumlarda maaşa ek olarak; ikramiye, ekstra proje ücretleri ve fazla mesai ücretleri gibi ödemeler de olabiliyor. Maaşa eklenen bu ücretlerle, alınan aylık gelirleri artabiliyor. 

Elektronik yüksek mühendislerinin kamu kurumlarındaki maaşları da özel sektördekine yakın rakamlarda oluyor. Ancak devlet kurumlarında çalışan elektronik yüksek mühendislerinin, AGİ tarzında ek ödemeler de aldığını da biliyoruz. Devlet kurumlarında alınan maaşı etkileyen bir konu, sözleşmeli veya kadrolu olma konusudur. Çalışılan yıl (kıdem), çalışan kişinin medenî durumu, eş ve çocukları gibi konular da maaşlara eklenen tutarlardır.

Elektronik yüksek mühendislerinin maaşlarının hesaplanmasında bazı etkenler de göz önüne alınabiliyor. Mezun olunan üniversite, alınan ödüller, yapılan projeler, yabancı dil ve akademik eğitim durumu da maaş hesabına eklenen konulardır. Elektronik yüksek mühendislerinin maaşlarını etkileyen en önemli konulardan biri akademik kariyerdir. Doktora ve doçentlik elde eden elektronik yüksek mühendislerinin maaşları da akademik kariyer aşamaları oranında artabiliyor. 

Elektronik Yüksek Mühendisi Nasıl Olunur?

“Elektronik yüksek mühendisi nasıl olunur?” sorusunun cevabı şu adımlardan oluşuyor:

 • İlk adım; üniversitelerin mühendislik fakültelerindeki Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektronik Mühendisliği lisans bölümlerini kazanmak ve başarıyla mezun olmaktır. 

 • İkinci adım: elektrik-elektronik mühendisi veya elektronik mühendisi unvanını aldıktan sonra, üniversitelerdeki Elektronik Mühendisliği yüksek lisans programını okumak ve başarıyla mezun olmaktır.

Elektronik yüksek mühendisi olmanın ikinci adımı olan yüksek lisans mezuniyeti için, yeterli kredi sayısında ders almaları gerekiyor. Ayrıca tez veya proje çalışmalarını tamamlamaları da mezuniyet şartlarındandır. Mezuniyet kriterlerini tamamlayan adaylara, “elektronik yüksek mühendisi” unvanı veriliyor. 

Tam bu noktada, yüksek lisans programlarının seçenekleri hakkında da bilgi vermemiz yerinde olur. Yüksek lisans yapmak için adayların önünde iki seçeneği vardır: tezli yüksek lisans programı ve tezsiz yüksek lisans programı. 
Bu iki programı da kısaca tanıyalım:

 • Tezli yüksek lisans programı; akademik kariyerine devam etmek isteyen adaylar için açılmıştır. Bu programı tercih etmek isteyen adayların yeterli bir ALES puanı olması gerekiyor. Hatta bazı üniversitelerde dil sınavı puanının olması da istenen bir şarttır. Tezli yüksek lisans programından mezun olabilmek için tez çalışmasını başarıyla tamamlamak gerekiyor.

 • Tezsiz yüksek lisans programı, akademik kariyere devam etmeyi düşünmeyen ve sadece yüksek lisans yapmak isteyen adaylar için uygundur. Birçok üniversitede tezsiz programa başvuru için ALES ve dil sınavı puanı aranmıyor. Tezsiz programdan mezun olabilmek için de proje çalışmasını tamamlamak gerekiyor.

Akademik kariyer, çalışılan kurumdaki mevki, yetki ve maaş konularında fark yaratan bir durumdur. Ayrıca, adaylara üniversitelerde çalışma imkânı da verir ve öğretim üyesi olma şansını arttırır. Akademisyen, yani öğretim üyesi olmak için tezli yüksek lisans programını bitirmek ve ilgili üniversitelere başvurmak gerekiyor. 

Yüksek lisans programları iki yıl süren bir eğitim süresine sahiptir. İlk yıl süresince alınan teorik dersler dışında, ödevler ve sunumlar gibi çalışmalar da yapılıyor. İkinci yıl süresince de tez ya da proje çalışmaları devam ediyor. Tez veya proje teslim eden öğrenciler, mezuniyetleri sonucunda “elektronik yüksek mühendisi” unvanı hak ediyorlar.

Elektronik Yüksek Mühendisi Elektronik Yüksek Mühendisi nedir Elektronik Yüksek Mühendisi ne iş yapar Elektronik Yüksek Mühendisi maaşları Elektronik Yüksek Mühendisi nasıl olunur
Emel Keskin
Emel Keskin
Blog Yazarı

1998-1999 yılları arasında, Yalova'da bulunan bir reklam ajansının Koleksiyon adlı dergisinde; reklam koordinatörü ve köşe yazarı olarak çalıştı. 2003’te Mimar Sinan Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun oldu. Halen İstanbul Üniversitesi, Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.