AnasayfaBlogElektrik Elektronik Yüksek Mühendisi
Meslekler

Elektrik Elektronik Yüksek Mühendisi

29 Temmuz 2021
Elektrik Elektronik Yüksek Mühendisi

Elektrik elektronik mühendisliği, dijital çağın ilerleme hızıyla doğru orantılı olarak yükselişe geçen mesleklerden birisi haline gelmiştir. Elektrik elektronik yüksek mühendisliği unvanı ise, yüksek lisans mezuniyetiyle elde edilmekte. Gittikçe dijitalleşen dünyada, iyi bir kariyer şansı için yüksek lisans yapmak en önemli yollardan biridir.

Bu alandaki yüksek lisans programları öğrencilere, elektrik-elektronik mühendisliği alanıyla ilgili gerekli uzmanlık eğitimlerini verir. Bu eğitimler arasında; elektrik ve elektronik sistemlerinin tasarımı, üretimi ve uygulanması gibi dersler bulunur. Ayrıca son teknolojik gelişmeler ve yeni teknikler ışığında ileri mühendislik uygulamaları da verilen eğitimler arasındadır. 

Elektrik elektronik mühendisliği alanında yüksek lisans yapmak, çalışılan kurumların teknik birimlerinde yöneticilik yapabilmeyi olanaklı kılar. Kurumların mühendislik konularındaki sorunlarını analiz etme, çözümleme ve yeni ürünler tasarlama işlerini yapabilmek de yüksek lisans eğitimi almayı gerektirir.

Elektrik elektronik yüksek mühendisliği hakkındaki konu başlıklarını açıklamadan önce, bu alan uzmanlığı hakkında bilgi vermemiz yerinde olur. Önceki yazılarımızda, “elektronik mühendisi”, "elektronik yüksek mühendisi” ve "elektrik yüksek mühendisi” konu başlıklarını işlemiştik. Elektrik elektronik yüksek mühendisliği ise; hem elektrik mühendisliği hem de elektronik mühendisliği alanında alınan bir yüksek lisans unvanıdır. 

Bu yazıda, “Elektrik elektronik yüksek mühendisi nedir?”, “Elektrik elektronik yüksek mühendisi ne iş yapar?”, “Elektrik elektronik yüksek mühendisi nasıl olunur?” ve “Elektrik elektronik yüksek mühendisi maaşları” gibi konuları işleyeceğiz. Elektrik elektronik yüksek mühendisliği mesleğinin konu başlıklarını birlikte inceleyelim… 

Elektrik Elektronik Yüksek Mühendisi Nedir?

Elektrik elektronik yüksek mühendisi, hem elektrik üretimini ve iletilmesini sağlayan, hem de elektronik sistemleri tasarlayan ve hayata geçiren kişidir. Bu uzmanlar; elektrik enerjisinin üretilmesini, elektronik sistemlere iletilmesini sağlayarak hayatımızı kolaylaştırırlar. Her türlü elektronik cihazın tasarım, projelendirme ve üretim aşamalarında onların imzası vardır. Ayrıca Elektrik-elektronik yüksek mühendisleri; elektrik ve elektronik alanlarında ileri mühendislik bilgilerine sahiptir. Bu sayede de elektrik ve elektronikle ilgili konularda oluşan sorunlara çözüm üretebilirler.

“Elektrik elektronik yüksek mühendisi nedir?” sorusunun cevabını şöyle açabiliriz: Elektrik elektronik mühendisi, hem elektrik mühendisliği hem de elektronik mühendisliği alanlarında uzmanlığını almış kişilerdir. Bu nedenle elektrik enerjisinin hem üretimi ve iletilmesi, hem de cihazlara ve sistemlere yönlendirilmesi konularında bilirkişi konumundadır. Dolayısıyla da elektrik elektronik yüksek mühendisi, bu bilirkişi konumundan da üst seviyededir. Yani bu konularda hem bilirkişi hem de yönetici pozisyonunda bulunurlar. 

Elektrik elektronik yüksek mühendisleri; çalıştıkları kurumlarda genel müdür, teknik müdür gibi idarî kadrolarda çalışabilirler. Kendi özel firmalarını açabilir ve bu şirketlerde yetkili yönetici olarak çalışabilirler. Elektrik elektronik mühendisliği alanında ülkemiz üniversitelerinin çoğunda yüksek lisans programı bulunuyor. Bu yüksek lisans programlarında, bilimsel teknikler ve modern teknolojiler uygulanarak eğitim yapılıyor.

Elektrik Elektronik Yüksek Mühendisi Ne İş Yapar? 

Elektrik elektronik yüksek mühendisleri, kamu ve özel kuruluşlarda çalışma olanağı bulabilirler. Diğer mühendislik alanlarına oranla, elektrik-elektronik alanında daha çok kurumda iş imkânı vardır. Bunun nedeni; bütün sektörlerin ve kurumların elektronik cihazlar ve sistemleri kullanmasıdır. Lisans mezunu elektrik-elektronik mühendisine oranla, elektrik elektronik yüksek mühendislerinin iş bulma şansı daha yüksektir.

Elektrik elektronik yüksek mühendisleri; işyerlerinde proje, Ar-Ge ve tasarım alanlarındaki birimlerde çalışabilirler. Elektrik elektronik mühendisleri; projelerin tasarımı ve geliştirilmesi, yeni ürün tasarlanması ve üretimi, elektronik sistemlerin tasarlanıp uygulanması gibi konularda çalışırlar.

Elektrik elektronik yüksek mühendislerinin, işyerlerinde yaptıkları işleri şöyle sıralayabiliriz:

 • Elektrik üretimi ve ilgili sistemlere iletilmesini sağlamak,

 • Elektrik alanında yeni sistemler ve cihazlar tasarlayıp üretilmesini sağlamak,

 • Mevcut olan elektrik teknolojisini geliştirmek, yaşanan sorunları çözümlemek,

 • Elektrik sistemleri ve elektronik sistemler arasındaki bağlantıları kurmak,

 • Cihazların ve sistemlerin teknik testlerini yapmak ve sonuçları analiz etmek,

 • Sistemlerdeki sorunların çözümü için ileri mühendislik uygulamaları yapmak,

 • Cihaz ve sistemlerde kullanılan elektronik özellikler için uygulamalar geliştirmek,

 • Elektrikli ve elektronik cihazların üretim ve kurulumunu yapıp ve test uygulamak,

 • Elektronik cihazlar için bakım ve test yöntemleri oluşturmak,

 • Kalite ve güvenlik standartları yönetmeliklerine uygunluk denetimlerini yapmak,

 • Yeni ürün, cihaz veya sistem geliştirme süreçlerini izleyip rapor yazmak.

Elektrik elektronik yüksek mühendislerinin; işyerlerinde elektrik ve elektronik sistemlerin yönetimiyle ilgili birçok sorumluluğu bulunuyor. Sistemlerde karşılaşılan sorunların çözümü konusunda, ileri mühendislik uygulamalarını kullanıyorlar. Bu nedenle elektrik elektronik yüksek mühendisi adaylarının, ileri mühendislik teknikleri konusunda dersler alması gerekiyor.

Elektrik Elektronik Yüksek Mühendisi Maaşları

Elektrik elektronik yüksek mühendisi maaşları, bu kişilerin çalıştıkları kuruma ve kurumun maddî durumuna göre değişebiliyor. Kamu kurumlarında ve özel şirketlerde maaş hesaplamaları farklılıklar gösterdiği için, bu yüksek mühendislerin alabilecekleri maaşlar da farklılaşıyor.

2021 yılı için yeni mezun bir elektrik elektronik mühendisi maaşı ortalama olarak 6.000 TL civarındadır. Alanda yüksek lisans yapan elektrik elektronik mühendisleri ise 8.000 TL’den başlayan ücretler alabiliyorlar. Ayrıca mühendisin tecrübesi, kıdem yılı, eş ve çocuk durumu gibi faktörler eklenince, maaşları 10.000 TL'ye kadar çıkabiliyor. 

Özel sektörde çalışan elektrik elektronik yüksek mühendislerinin maaş yelpazesi biraz daha değişken olabiliyor. Özel sektörde elektrik elektronik mühendisliği maaşları, ortalama 8.500 TL ile 16.500 TL aralığında değişen miktarlara sahip. 
Kurumlarda genel müdürlük veya teknik müdürlük gibi görevler yapan elektrik elektronik yüksek mühendislerin maaşları daha yüksek olabiliyor. Müdür unvanıyla çalışan bu yüksek mühendisler en az 10.000 TL, ortalama olarak 15.550 TL alıyorlar. Bu uzmanların müdür vasfıyla alabilecekleri en yüksek ücretlerin 23.000 TL civarında olduğu kaydedilmiştir.

Elektrik elektronik alanındaki yüksek mühendislerin maaşlarını etkileyen faktörlerden birisi de akademik kariyer konusudur. Doktora, doçentlik ve profesörlük elde eden elektronik yüksek mühendisleri akademik kariyer durumlarına göre ek ücretler alabiliyor. Üniversitelerde de çalışabilen bu yüksek mühendisler doçent ve profesör gibi unvanlarla daha yüksek maaşlar alabiliyorlar. Bu maaşlara ders ücretleri de ekleniyor. 

Elektrik Elektronik Yüksek Mühendisi Nasıl Olunur?

Elektrik elektronik yüksek mühendisi olabilmek için ilk koşul, belli lisans bölümlerinden mezun olmaktır. Bu lisans bölümleri; Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği ve Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümleridir.

Gelelim “Elektrik elektronik yüksek mühendisi nasıl olunur?” sorusunun cevabına. Gerekli adımları şu şekilde sıralayabiliriz: 

 • Birinci aşama, üniversitelerin mühendislik fakültelerindeki elektrik-elektronik alanlarında açılan lisans bölümlerinden mezun olmaktır. Bu lisans bölümleri elektrik, elektronik, elektik-elektronik mühendisliği ve elektronik-haberleşme mühendisliğidir. 

 • İkinci aşama; ilgili lisans bölümlerinden mezun olduktan sonra, üniversitelerde açılmış olan Elektrik-Elektronik Mühendisliği yüksek lisans programını kazanmak ve mezun olmaktır.

Elektrik elektronik yüksek mühendisi olmanın ikinci adımı olan yüksek lisans programından mezun olmak için, ilgili dersleri almaları gerekiyor. Programın ikinci ve son senesinde tez veya proje çalışmalarını tamamlamaları da mezuniyet şartlarındandır. 

Yüksek lisans yapmak isteyen adayların iki seçeneği bulunuyor: tezli ve ve tezsiz yüksek lisans programı. 

 • Tezli yüksek lisans programı; akademik kariyer yapmak isteyen mezunlara yönelik açılan bir programdır. Bu programı okumak isteyen adaylardan yeterli bir ALES puanı bekleniyor. 

 • Tezsiz yüksek lisans programı ise akademik kariyere devam etmeyi düşünmeyen ve sadece yüksek lisans yapmak isteyen adaylara yönelik olan bir programdır. 

Akademik kariyer, çalışılan kurumdaki mevki, yetki ve maaş konularında fark yaratan bir durumdur. Ayrıca, adaylara üniversitelerde çalışma imkânı da verir ve öğretim üyesi olma şansını arttırır. Akademisyen, yani öğretim üyesi olmak için tezli yüksek lisans programını bitirmek ve ilgili üniversitelere başvurmak gerekiyor. 

Yüksek lisans programları iki yıl süren bir eğitim süresine sahiptir. İlk yıl süresince alınan teorik dersler dışında, ödevler ve sunumlar gibi çalışmalar da yapılıyor. İkinci yıl süresince de tez ya da proje çalışmaları devam ediyor. Tez veya proje teslim eden öğrenciler, mezuniyetleri sonucunda “elektronik yüksek mühendisi” unvanı hak ediyorlar. 

Son olarak, elektrik-elektronik mühendislerinde olması gereken niteliklere değinmeliyiz. Bu nitelikleri şöyle sıralayabiliriz:

 • Matematiksel düşünme konularında ilgili ve yetenekli olmak, 

 • Teknik bilgilere, teknoloji alanına ve bilişim teknolojilerine meraklı olmak,

 • Tasarım programlarına ve teknik metotlara hâkim olmak,

 • Teknolojideki değişiklikleri takip etmek ve uyum sağlayabilmek,

 • Yaratıcılık yeteneğine sahip ve yeniliklere açık olmak,

 • Liderlik, proje yönetimi ve organizasyon konularında becerikli olmak.

Elektrik Elektronik Yüksek Mühendisi Elektrik Elektronik Yüksek Mühendisi nedir Elektrik Elektronik Yüksek Mühendisi ne iş yapar Elektrik Elektronik Yüksek Mühendisi maaşları Elektrik Elektronik Yüksek Mühendisi nasıl olunur
Emel Keskin
Emel Keskin
Blog Yazarı

1998-1999 yılları arasında, Yalova'da bulunan bir reklam ajansının Koleksiyon adlı dergisinde; reklam koordinatörü ve köşe yazarı olarak çalıştı. 2003’te Mimar Sinan Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun oldu. Halen İstanbul Üniversitesi, Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Yalın Üretim Eğitimi
5
(123)

Yalın Üretim Eğitimi

5 Konu5 Saat
Bahadır AtmacaBahadır Atmaca
855209
Üretim Yönetimi Eğitimi
4.9
(16)

Üretim Yönetimi Eğitimi

24 Konu5 Saat
Bahadır AtmacaBahadır Atmaca
775209