AnasayfaBlogDoktor Asistanı Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Doktor Asistanı Nedir? Ne İş Yapar?

02 Haziran 2021
Her biri farklı renkte giysiler giyen bir adam ve kadın birbirlerine gülümsüyorlar. Adamın üzerinde beyaz bir ceket, kadının üzerinde ise mavi bir gömlek vardır. Adam sol elinde bir stetoskop, sağ elinde ise bir cihaz tutmaktadır. Kadın ellerini göğsünün önünde kavuşturmuş. Arka planda bir kişinin elinin bulanık bir görüntüsü görülebiliyor. Her iki kişinin de yüzlerinde mutlu ve memnun ifadeler var ve gözleri sevinçle parlıyor.
GörevlerSorumluluklarMaaş Bilgisi
Hastaların kabul işlemleriHastaların kabul sürecinin doğru ve düzenli şekilde yürütülmesiÖzel hastaneler 2021 ortalama başlangıç maaşı 4200 TL
Bilgi girişi ve kayıtHastaların bilgilerinin doğru ve eksiksiz bir şekilde kaydedilmesiÖzel hastaneler 2021 ortalama deneyimli maaşı 4500 TL
Hasta yatış ve çıkış işlemleriHasta yatış ve çıkış işlemlerinin gerekli protokoller doğrultusunda yürütülmesiKamu hastaneleri 2021 ortalama başlangıç maaşı 3800 TL
Sağlık Uygulama Tebliği işlemleriTebliğe uygun sağlık sigortalı hasta işlemlerinin yapılması5 yıllık hizmet geçmişi ve evli bir çocuklu olma durumu 4600 TL maaş
Hastane evrak işlemleriHastaların getirdiği evrakların doğru şekilde işlenmesi ve arşivlenmesiAynı iş tecrübesine sahip farklı bir doktor asistanının alabileceği maaşlar arasında farklılık gösterebilir
Tetkik ve konsültasyon takibiHastalar için istenen tetkik ve konsültasyonların takip edilmesiMaaşlar hizmet yılına, nöbete kalma durumuna, evlilik ve çocuk durumuna bağlı olarak artabilir
Eksik bilgi tamamlamaDahili ve cerrahi klinik seyir, rapor ve ameliyat notları gibi eksik bilgilerin tamamlanmasıDevlet hastanelerinde maaş artışları genellikle deneyim ve hizmet yılına bağlıdır
Hasta çıkış işlemleriHasta çıkışının doğru bir şekilde yapılabilmesi için gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesiÖzel hastanelerde maaşlar genellikle deneyime ve hastanenin kurumsallığına bağlıdır
Medikal rapor yazımıHasta ameliyat raporları, çıkış özetleri ve bazı tıbbi bilgilerin yazımını gerçekleştirmeMaaş başlangıç değeri genellikle kıdem ve deneyime bağlı olarak artmaktadır
Kliniğin sekreterlik işlemleriKlinik içerisinde genel düzenin ve tertibin sağlanmasıMaaşlar genellikle hastanenin özel veya devlet olmasına bağlı olarak değişmektedir

Doktor asistanının çalışma kapsamı sadece hastalara ait bilgilerin sağlıklı bir şekilde girişi değildir. Aynı zamanda polikliniğe hastaların kabulü ve servise hastaların yatış işlemlerinin başlatılması gibi çalışmaları da bulunur. Bu nedenle doktor asistanı vazgeçilemeyecek meslekler arasında yer alır. Bu yazımızda doktor asistanlarının görev ve sorumluluklarına yer verdik.

Doktor Asistanı Nedir?

Doktor asistanı bir asistan doktor olmadığı bilinmelidir. Yani tıbbi hizmetlerin sağlanması kapsamında hekimlerin yapmış olduğu tanı ve sonrasındaki hizmetlere benzer çalışmaları bulunmamaktadır. Kamu ve özel hastanelerde, bu poliklinik hizmeti veren yerlerde olmak üzere hem hekimlere hem de hastalar başta olmak üzere farklı konularda destek hizmeti sağlayan personel olarak tanımlanabilir.

Sağlık kişilerin diğer hizmetler gibi satın alabileceği bir hizmet değildir. Kişinin yaşamış olduğu ülkenin herkese, her zaman ve her yerde sunmakla görevli olduğu bir hak olarak bilinmelidir. Kim nerede yaşamak istiyorsa istesin sağlık hizmetlerine ulaşma ve hizmetleri ihtiyaçları doğrultusunda kullanma imkanına sahip olmalıdır. Sağlık hizmetlerinin ulaşılabilirliğinin yüksek olması verilebilecek hizmetin, hastalarının en aza indirgenmesine bağlıdır. Bilgilerin doğru bir şekilde elde edilmesi, kaydedilmesi ve iyi işlenmesi kapsamında doktor asistanın bu konudaki görev oldukça önemlidir. Çünkü teşhisin doğru bir şekilde koyulması kadar ilgili teşhise ait verilerin doğru bir şekilde girilmesi önemli bir husustur. Doktor asistanının çalışma kapsamı sadece hastalara ait bilgilerin sağlıklı bir şekilde girişi değildir. Aynı zamanda polikliniğe hastaların kabulü ve servise hastaların yatış işlemlerinin başlatılması gibi çalışmaları da bulunur. Bu nedenle doktor asistanı vazgeçilemeyecek meslekler arasında yer alır.

Doktor Asistanı Ne İş Yapar?

Doktor asistanlarının görev ve sorumluluklarını aşağıda yer alan şekilde sıralamak mümkündür;

 • Hastaların odalara yerleştirilmesini ve servise kabulünü sağlar

 • Hastaların yatış ve çıkışlarıyla ilgili protokolleri başta olmak üzere ya da bilgisayar dosyalarının giriş ve çıkış kayıtlarını yazmakla görevlidir.

 • Sağlık Uygulama Tebliği doğrultusunda genel sağlık sigortası kapsamında yer alan hastaların işlemlerini yapar.

 • Hastaların kendileriyle beraber getirmiş oldukları bazı evraklar hususunda bilgilendirilmesi. Bu evraklar adli-iş trafik kazası tutanakları poliçe vb.

 • Hastaya sağlanan hizmet girişlerinin, hekimlerin uygun görmüş olduğu çizelgeler doğrultusunda günlük olarak işlenmesini sağlamak

 • Klinik hastalarının günlük yatak ve vizit girişleriyle beraber refakatçi takip işlemlerinin yapılmasını sağlamak

 • Günlük gerçekleşen yatışlarda epikriz takibinin yapılıp tedavi hizmetlerinin hasta hesabına doğrudan işlenmesini gerçekleştirmek

 • Yatış işlemi daha önce yapılan hastaların tedavi hizmetlerini epikriz takibiyle karşılaştırarak eksik olan bilgilerini hekim ile görüşerek tamamlar. Bu bilgiler klinik seyir, raporlar, ameliyat notu gibi bilgilerdir.

 • Yatışı yapılan hastaların listelerinin doğru bir şekilde düzenlenmesi

 • Hasta sayılarında günü birlik meydana gelene değişimleri ve boş yataklara ilişkin formların hazırlanması ilgili birimlere gönderilmesi çalışmalarını gerçekleştirir

 • Yatışı yapılan hastalara yönelik istenen tetkik ve konsültasyonlara iat takip işlemlerini gerçekleştirir.

 • Çıkışı yapılan hastaların hasta dosyalarına bakılarak eksiklerin tespit edilmesi halinde bunların temin edilmesi ve gerekli olan birimlerin uyarılması

 • Hasta çıkışının doğru bir şekilde yapılabilmesi için gerek duyulan yazışmaları gerçekleştirir

 • Hasta ameliyat raporları, çıkış özetleri ve bazı tıbbi bilgileri deşifre ya da farklı metotlarla okunarak, elektronik veya mekanik yazım araçları yardımıyla yazımını gerçekleştirir.

 • Klinik tedavinin sağlanması esnasında tespit edilen ihbarı mecburi hastalıklarla ilgili ihtiyaç duyulan yazışmaları yapar.

 • Dönemsel istatistiklere yönelik kayıtları tutar, gerekli formları doldurur ve ilgili birimlere gönderimini sağlar

 • Klinik istatistik ve arşiv hizmetlerini yapar

 • Görev yapmış olduğu kliniğin sekreterlik işleri ile ilgili olarak genel tertip ve düzenin sağlanması gerçekleştirir.

Doktor Asistanı Maaşları

Asistan maaşlarını özel ve kamu hastaneleri şeklinde ikiye ayırabiliriz. Kurumsallaşmış özel hastanelerde maaş alımları oldukça iyidir. Fakat özel hastanelerin genelinde ise ortalama maaş alımları 2021 yılı için 4200 TL seviyelerindedir. İş tecrübesinin yeteri olması ve ortalama bir deneyimi gösteren kişilerin alabilecekleri maaşlar 4500TL civarındadır. Kamu hastanelerinde maaş alımları daha farklı olabilmektedir. Başlangıç maaş alımları 3800 TL seviyelerindedir.

Hizmet yılına bağlı olarak, bir ay içinde nöbete kalınması, evli olmaları, çocuk sahibi olmalarına göre maaş alımları yükselmektedir. Örneğin 5 yıllık bir hizmet geçmişi olan doktor asistanının, evli ve bir çocuklu olması durumunda alabileceği maaş 4600 TL seviyelerinde olacaktır. Benzer bir iş tecrübesine sahip olan birinin özel hastanede alabileceği maaş 4300 TL’dir. Netice olarak kamu hastanelerinin özel hastanelere göre yüksek maaş verdikleri sonucuna ulaşılabilir. Kamu hastanelerinde ortalama maaş alımları ise 4100 TL civarındadır. Hastane sayısının giderek artması doktor asistanlarına olan ihtiyacı artıracağı bir gerçektir. Buna maaşların yukarı yönlü olacağı anlamına gelmektedir.

Doktor Asistanı Nasıl Olunur?

Doktor asistanı olabilmek için sağlık meslek liselerinin Tıbbi Sekreterlik bölümünü okumak yeterlidir. Fakat sağlık meslek lisesi dışındaki diğer meslek liselerinin tıp sekreterliği bölümünü de okumanın yeterli olabileceğini belirtebiliriz. Lise eğitimi boyunca teorik ve pratik eğitimler verilmektedir. Staj yapma imkanı sağlanarak bizzat sahada olunma fırsatı tanınmaktadır. Lise eğitimi sonrasında ön lisans eğitimi almak isteyen kişiler Yüksek Öğretim Kurumunun (YÖK) her yıl düzenlemiş olduğu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavlarına girerek üniversitelerin meslek yüksekokullarının tıbbi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ön lisans eğitimi alarak hekim asistanı olunabilir.

İlgili eğitim: Tıbbi Sekreterlik Kursu

Kamu hastanelerinde çalışmak isteniyorsa Kamu Personeli Seçme Sınavına girmeleri ve yüksek bir puan almaları beklenir. Mezun sayısını göz önünde bulundurulduğunda en düşük 87 KPSS puanı almak gerekir. Atanmak için iyi bir puanın alınması şarttır. Kurumsallaşmış özel hastaneler için kurum bazında bir sınav düzenlenebilir fakat bütün özel hastaneler için herhangi bir sınavın olmayacağını belirtebiliriz. KPSS’den alınabilecek iyi bir puan kimi zaman atanmaya yeterli olmamaktadır. Burada dikkat edilecek husus iyi bir puan sonrasında doğru bir tercihin yapılmasıdır.

Hastaların kabul işlemleri, Hastaların kabul sürecinin doğru ve düzenli şekilde yürütülmesi, Özel hastaneler 2021 ortalama başlangıç maaşı 4200 TL, Bilgi girişi ve kayıt, Hastaların bilgilerinin doğru ve eksiksiz bir şekilde kaydedilmesi, Özel hastaneler 2021 ortalama deneyimli maaşı 4500 TL, Hasta yatış ve çıkış işlemleri, Hasta yatış ve çıkış işlemlerinin gerekli protokoller doğrultusunda yürütülmesi, Kamu hastaneleri 2021 ortalama başlangıç maaşı 3800 TL, Sağlık Uygulama Tebliği işlemleri, Tebliğe uygun sağlık sigortalı hasta işlemlerinin yapılması, 5 yıllık hizmet geçmişi ve evli bir çocuklu olma durumu 4600 TL maaş, Hastane evrak işlemleri, Hastaların getirdiği evrakların doğru şekilde işlenmesi ve arşivlenmesi, Aynı iş tecrübesine sahip farklı bir doktor asistanının alabileceği maaşlar arasında farklılık gösterebilir, Tetkik ve konsültasyon takibi, Hastalar için istenen tetkik ve konsültasyonların takip edilmesi, Maaşlar hizmet yılına, nöbete kalma durumuna, evlilik ve çocuk durumuna bağlı olarak artabilir, Eksik bilgi tamamlama, Dahili ve cerrahi klinik seyir, rapor ve ameliyat notları gibi eksik bilgilerin tamamlanması, Devlet hastanelerinde maaş artışları genellikle deneyim ve hizmet yılına bağlıdır, Hasta çıkış işlemleri, Hasta çıkışının doğru bir şekilde yapılabilmesi için gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi, Özel hastanelerde maaşlar genellikle deneyime ve hastanenin kurumsallığına bağlıdır, Medikal rapor yazımı, Hasta ameliyat raporları, çıkış özetleri ve bazı tıbbi bilgilerin yazımını gerçekleştirme, Maaş başlangıç değeri genellikle kıdem ve deneyime bağlı olarak artmaktadır, Kliniğin sekreterlik işlemleri, Klinik içerisinde genel düzenin ve tertibin sağlanması, Maaşlar genellikle hastanenin özel veya devlet olmasına bağlı olarak değişmektedir
Doktor Asistanı Doktor Asistanı nedir Doktor Asistanı ne iş yapar Doktor Asistanı maaşları Doktor Asistanı nasıl olunur
Özel dikim siyah takım elbiseli yakışıklı bir adam gri bir arka planın önünde kendinden emin bir şekilde duruyor. Kısa, koyu renk saçları ve hafif bir sakalı var ve gözleri uzaklara bakıyor. Duruşu rahat, elleri rahatça ceplerinde ve dudaklarında hafif bir gülümseme var. Zarif ve sofistike görünüyor ve hayatın sunacağı her şeyi üstlenmeye hazır. Beyaz gömleği ve siyah kravatıyla kıyafetini tamamlıyor ve görünümüne sofistike bir hava katıyor.
Nevzat Yüksel
Blog Yazarı

Sağlık Yönetimi bölümünde öğretim görevlisi. Sağlık hukuku, Türk sağlık sistemi ve sağlık kuruluşlarında teknoloji yönetimi alanında dersler vermektedir. Birçok uluslararası dergi, kitap ve bildirilerde yazı ve bölümleri vardır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Açık kahverengi ceket giyen ve yuvarlak, siyah çerçeveli gözlük takan bir kadın kapalı bir ortamda duruyor. Yüzünde hoş bir ifade var, dudakları hafifçe gülümseme şeklinde kıvrılmış. Saçları kısa ve kıvırcıktır ve boynuna altın bir kolye takmaktadır. Arka plan, üzerinde beyaz yazılar olan mor bir duvardır. Arka planda bir bitkinin bulanık bir görüntüsü var.
Yuvarlak gözlüklü, mavi kot ceketli ve beyaz gömlekli bir kadın resmi. Saçları kahverengi ve at kuyruğu şeklinde geriye doğru toplanmış, yüzü dümdüz karşıya bakıyor. Arka planda birkaç dekoratif bitkinin göründüğü bej renkli bir duvarın önünde duruyor. Yirmili yaşlarının başında olduğu anlaşılıyor ve gözlerinde kararlı ve odaklanmış bir ifade var. Kendinden emin bir pozda duruyor, kolları iki yanında ve çenesi yüksekte. Kıyafetleri şık ve modern, ifadesi ise kararlı ve güçlü.Göksel Yılmaz
11020
Bu çevrimiçi kurs görselinde kıvırcık kahverengi saçlı, siyah gömlek ve kolye takmış bir kadın görülüyor. Gülümsüyor, bu da onun mutlu ve memnun olduğunu gösteriyor. Görüntü kadının yüzünün yakın çekimidir, böylece izleyiciler kıvırcık saçları ve gözleri gibi özelliklerini takdir edebilirler. Ayrıca, arka planda bir hastane yatağının bulanık bir görüntüsü vardır, bu da kadının tıbbi bir ortamda olduğunu düşündürmektedir. Genel olarak bu resim, bulunduğu ortamdan memnun ve rahat olan bir kadının harika bir temsilidir.
4.7
(239)

Tıbbi Sekreterlik Kursu

10 Konu5 Saat
Yuvarlak gözlüklü, mavi kot ceketli ve beyaz gömlekli bir kadın resmi. Saçları kahverengi ve at kuyruğu şeklinde geriye doğru toplanmış, yüzü dümdüz karşıya bakıyor. Arka planda birkaç dekoratif bitkinin göründüğü bej renkli bir duvarın önünde duruyor. Yirmili yaşlarının başında olduğu anlaşılıyor ve gözlerinde kararlı ve odaklanmış bir ifade var. Kendinden emin bir pozda duruyor, kolları iki yanında ve çenesi yüksekte. Kıyafetleri şık ve modern, ifadesi ise kararlı ve güçlü.Göksel Yılmaz
1257524
Halkla İlişkiler ve İletişim Eğitimi görseli, eğitmenin kurumsal kıyafetiyle ve olumlu bir ifadeyle kameralara gülümsediği bir eğitim ortamında çekilmiş. Arka planda modern bir iş merkezi bulunmakta, bu da profesyonel ve kurumsal bir eğitim havası veriyor. Eğitmenin önemi ve eğitim içeriğinin ciddiyeti, görselin estetiğiyle vurgulanmış.
5
(90)

Halkla İlişkiler Eğitimi

16 Konu5 Saat
Yirmili yaşlarının ortasında, gözlüklü ve siyah takım elbiseli genç bir kadın görülüyor. Elleri ceplerinde, saçları düzgün bir topuz yapılmış halde duruyor. Bakışları ileriye sabitlenmiş, ifadesi ciddi. Kendinden emin bir havası var, varlığı dikkat çekiyor. Profesyonel ve şık görünüyor. Gözlükleri yuvarlak ve takım elbisesi tam oturmuş. Takım elbisenin koyu rengi açık teni ve açık saç rengiyle güzel bir tezat oluşturuyor. Dengeli ve dünyayı ele geçirmeye hazır görünüyor.Gülşen Yegin
14200