AnasayfaBlogDoktor Asistanı Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Doktor Asistanı Nedir? Ne İş Yapar?

02 Haziran 2021
Doktor Asistanı Nedir? Ne İş Yapar?

Doktor asistanının çalışma kapsamı sadece hastalara ait bilgilerin sağlıklı bir şekilde girişi değildir. Aynı zamanda polikliniğe hastaların kabulü ve servise hastaların yatış işlemlerinin başlatılması gibi çalışmaları da bulunur. Bu nedenle doktor asistanı vazgeçilemeyecek meslekler arasında yer alır. Bu yazımızda doktor asistanlarının görev ve sorumluluklarına yer verdik.

Doktor Asistanı Nedir?

Doktor asistanı bir asistan doktor olmadığı bilinmelidir. Yani tıbbi hizmetlerin sağlanması kapsamında hekimlerin yapmış olduğu tanı ve sonrasındaki hizmetlere benzer çalışmaları bulunmamaktadır. Kamu ve özel hastanelerde, bu poliklinik hizmeti veren yerlerde olmak üzere hem hekimlere hem de hastalar başta olmak üzere farklı konularda destek hizmeti sağlayan personel olarak tanımlanabilir.

Sağlık kişilerin diğer hizmetler gibi satın alabileceği bir hizmet değildir. Kişinin yaşamış olduğu ülkenin herkese, her zaman ve her yerde sunmakla görevli olduğu bir hak olarak bilinmelidir. Kim nerede yaşamak istiyorsa istesin sağlık hizmetlerine ulaşma ve hizmetleri ihtiyaçları doğrultusunda kullanma imkanına sahip olmalıdır. Sağlık hizmetlerinin ulaşılabilirliğinin yüksek olması verilebilecek hizmetin, hastalarının en aza indirgenmesine bağlıdır. Bilgilerin doğru bir şekilde elde edilmesi, kaydedilmesi ve iyi işlenmesi kapsamında doktor asistanın bu konudaki görev oldukça önemlidir. Çünkü teşhisin doğru bir şekilde koyulması kadar ilgili teşhise ait verilerin doğru bir şekilde girilmesi önemli bir husustur. Doktor asistanının çalışma kapsamı sadece hastalara ait bilgilerin sağlıklı bir şekilde girişi değildir. Aynı zamanda polikliniğe hastaların kabulü ve servise hastaların yatış işlemlerinin başlatılması gibi çalışmaları da bulunur. Bu nedenle doktor asistanı vazgeçilemeyecek meslekler arasında yer alır.

Doktor Asistanı Ne İş Yapar?

Doktor asistanlarının görev ve sorumluluklarını aşağıda yer alan şekilde sıralamak mümkündür;

 • Hastaların odalara yerleştirilmesini ve servise kabulünü sağlar

 • Hastaların yatış ve çıkışlarıyla ilgili protokolleri başta olmak üzere ya da bilgisayar dosyalarının giriş ve çıkış kayıtlarını yazmakla görevlidir.

 • Sağlık Uygulama Tebliği doğrultusunda genel sağlık sigortası kapsamında yer alan hastaların işlemlerini yapar.

 • Hastaların kendileriyle beraber getirmiş oldukları bazı evraklar hususunda bilgilendirilmesi. Bu evraklar adli-iş trafik kazası tutanakları poliçe vb.

 • Hastaya sağlanan hizmet girişlerinin, hekimlerin uygun görmüş olduğu çizelgeler doğrultusunda günlük olarak işlenmesini sağlamak

 • Klinik hastalarının günlük yatak ve vizit girişleriyle beraber refakatçi takip işlemlerinin yapılmasını sağlamak

 • Günlük gerçekleşen yatışlarda epikriz takibinin yapılıp tedavi hizmetlerinin hasta hesabına doğrudan işlenmesini gerçekleştirmek

 • Yatış işlemi daha önce yapılan hastaların tedavi hizmetlerini epikriz takibiyle karşılaştırarak eksik olan bilgilerini hekim ile görüşerek tamamlar. Bu bilgiler klinik seyir, raporlar, ameliyat notu gibi bilgilerdir.

 • Yatışı yapılan hastaların listelerinin doğru bir şekilde düzenlenmesi

 • Hasta sayılarında günü birlik meydana gelene değişimleri ve boş yataklara ilişkin formların hazırlanması ilgili birimlere gönderilmesi çalışmalarını gerçekleştirir

 • Yatışı yapılan hastalara yönelik istenen tetkik ve konsültasyonlara iat takip işlemlerini gerçekleştirir.

 • Çıkışı yapılan hastaların hasta dosyalarına bakılarak eksiklerin tespit edilmesi halinde bunların temin edilmesi ve gerekli olan birimlerin uyarılması

 • Hasta çıkışının doğru bir şekilde yapılabilmesi için gerek duyulan yazışmaları gerçekleştirir

 • Hasta ameliyat raporları, çıkış özetleri ve bazı tıbbi bilgileri deşifre ya da farklı metotlarla okunarak, elektronik veya mekanik yazım araçları yardımıyla yazımını gerçekleştirir.

 • Klinik tedavinin sağlanması esnasında tespit edilen ihbarı mecburi hastalıklarla ilgili ihtiyaç duyulan yazışmaları yapar.

 • Dönemsel istatistiklere yönelik kayıtları tutar, gerekli formları doldurur ve ilgili birimlere gönderimini sağlar

 • Klinik istatistik ve arşiv hizmetlerini yapar

 • Görev yapmış olduğu kliniğin sekreterlik işleri ile ilgili olarak genel tertip ve düzenin sağlanması gerçekleştirir.

Doktor Asistanı Maaşları

Asistan maaşlarını özel ve kamu hastaneleri şeklinde ikiye ayırabiliriz. Kurumsallaşmış özel hastanelerde maaş alımları oldukça iyidir. Fakat özel hastanelerin genelinde ise ortalama maaş alımları 2021 yılı için 4200 TL seviyelerindedir. İş tecrübesinin yeteri olması ve ortalama bir deneyimi gösteren kişilerin alabilecekleri maaşlar 4500TL civarındadır. Kamu hastanelerinde maaş alımları daha farklı olabilmektedir. Başlangıç maaş alımları 3800 TL seviyelerindedir.

Hizmet yılına bağlı olarak, bir ay içinde nöbete kalınması, evli olmaları, çocuk sahibi olmalarına göre maaş alımları yükselmektedir. Örneğin 5 yıllık bir hizmet geçmişi olan doktor asistanının, evli ve bir çocuklu olması durumunda alabileceği maaş 4600 TL seviyelerinde olacaktır. Benzer bir iş tecrübesine sahip olan birinin özel hastanede alabileceği maaş 4300 TL’dir. Netice olarak kamu hastanelerinin özel hastanelere göre yüksek maaş verdikleri sonucuna ulaşılabilir. Kamu hastanelerinde ortalama maaş alımları ise 4100 TL civarındadır. Hastane sayısının giderek artması doktor asistanlarına olan ihtiyacı artıracağı bir gerçektir. Buna maaşların yukarı yönlü olacağı anlamına gelmektedir.

Doktor Asistanı Nasıl Olunur?

Doktor asistanı olabilmek için sağlık meslek liselerinin Tıbbi Sekreterlik bölümünü okumak yeterlidir. Fakat sağlık meslek lisesi dışındaki diğer meslek liselerinin tıp sekreterliği bölümünü de okumanın yeterli olabileceğini belirtebiliriz. Lise eğitimi boyunca teorik ve pratik eğitimler verilmektedir. Staj yapma imkanı sağlanarak bizzat sahada olunma fırsatı tanınmaktadır. Lise eğitimi sonrasında ön lisans eğitimi almak isteyen kişiler Yüksek Öğretim Kurumunun (YÖK) her yıl düzenlemiş olduğu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavlarına girerek üniversitelerin meslek yüksekokullarının tıbbi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ön lisans eğitimi alarak hekim asistanı olunabilir.

Kamu hastanelerinde çalışmak isteniyorsa Kamu Personeli Seçme Sınavına girmeleri ve yüksek bir puan almaları beklenir. Mezun sayısını göz önünde bulundurulduğunda en düşük 87 KPSS puanı almak gerekir. Atanmak için iyi bir puanın alınması şarttır. Kurumsallaşmış özel hastaneler için kurum bazında bir sınav düzenlenebilir fakat bütün özel hastaneler için herhangi bir sınavın olmayacağını belirtebiliriz. KPSS’den alınabilecek iyi bir puan kimi zaman atanmaya yeterli olmamaktadır. Burada dikkat edilecek husus iyi bir puan sonrasında doğru bir tercihin yapılmasıdır.

Doktor Asistanı Doktor Asistanı nedir Doktor Asistanı ne iş yapar Doktor Asistanı maaşları Doktor Asistanı nasıl olunur
Nevzat Yüksel
Nevzat Yüksel
Blog Yazarı

Sağlık Yönetimi bölümünde öğretim görevlisi. Sağlık hukuku, Türk sağlık sistemi ve sağlık kuruluşlarında teknoloji yönetimi alanında dersler vermektedir. Birçok uluslararası dergi, kitap ve bildirilerde yazı ve bölümleri vardır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.