AnasayfaBlogTıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü (MYO)
Bölümler

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü (MYO)

07 Eylül 2020
Bir kişinin elinin başka bir kişinin eline doğru yakın çekimi. İlk elin uzun, ince parmakları varken, ikinci elin kısa, kalın parmakları vardır. Her iki elin de tırnakları düzgünce kesilmiş. Arka plan beyaz bir duvar ve görüntünün sağ üst köşesinde bir logo görülüyor. Logo biri mavi, biri sarı ve biri pembe olmak üzere üç daireden oluşuyor. Kişinin yüzü görünmüyor, ancak beyaz çerçeveli bir gözlük takıyor.
Bölüm AdıBölüm ÖzellikleriKariyer ve İş İmkânları
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü (MYO)2 yıllık ön lisans programıdır. Sağlıkla olan ilişkisi sağlık kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmede önemli rol oynar.Sağlık kurum ve kuruluşlarında idari görev ve sorumluluklar üstlenirler. Kamu ve özel sektörde iş imkânı vardır.
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü (MYO)Sağlık Hizmeti Meslek Yüksekokullarında bulunur. Kayıt işlemleri, arşivleme, haberleşme ve yazışma gibi görevlere yönelik eğitim verir.Hasta kabul departmanı, insan kaynakları, bilgi-işlem departmanı, tıbbi arşiv ve sağlık kurumlarındaki polikliniklerde çalışabilirler.
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü (MYO)Açıköğretim olarak da eğitim sunmaktadır. Anadolu, İstanbul ve Atatürk üniversitesinde eğitim verir.KPSS'ye girerek kamu hastanelerinde ve Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde çalışma hakkı kazanırlar.
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü (MYO)İletişim becerilerini geliştirme, tıbbi terminoloji ve idari işlere yönelik eğitimler sunar. Ayrıca DGS aracılığı ile çeşitli bölümlere geçiş hakkı tanır.İdari alanda görevler üstlenirler. Hasta kabul işlemleri, telefonlara cevap verme, hastaları yönlendirme gibi görevler yaparlar.
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü (MYO)İdari ve iletişim alanında yetenekli mezunlar yetiştirir. Staj uygulamaları ile iş hayatına hazırlar.Halk Sağlığı, On Parmak Yazım Teknikleri, Tıbbi Dokümanta gibi alanlarda görev alabilirler.
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü (MYO)Öğrencilere yöneticilik becerileri kazandırır ve tıbbi terminoloji hakkında geniş bilgi verir.Sağlık Yönetimi, İşletme ve Uluslararası İşletme Yönetimi gibi lisans bölümlerini tercih edebilirler.
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü (MYO)Yüksek kontenjan ile açıköğretim düzeyinde de öğrenci kabul etmektedir.Sağlık sektöründe yönetici ve sekreterlik pozisyonlarında çalışabilirler.
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü (MYO)Tıbbi terminolojiye yönelik dersler ve idari beceri geliştirme eğitimleri sunar.Üniversite hastaneleri ve Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde görev alabilirler.
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü (MYO)İş süreçlerini hızlandırmak için ofis programları kullanmayı öğrenirler.Devlet ve özel hastaneler, poliklinikler, sağlık ocakları gibi birçok alanda istihdam bulabilirler.
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü (MYO)Meslek ve alan için gerekli uygulamaları öğrenmek ve kendini geliştirmek için hasta-kabul kurslarına katılabilirler.Hasta kabul servislerinde, polikliniklerde ve arşiv dahil pek çok alanda iş bulabilirler.

Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik bölümü, ön lisans sağlık bölümlerinden biridir. Bölümün, sağlıkla olan ilişkisi sağlık kurum ve kuruluşlarında istihdam edilme ile ilgilidir. Tıbbi sekreterlik olarak adlandırılan bölüm, 2 yıllık bir eğitim sunmaktadır. Bilindiği üzere sağlık kurumlarında yalnızca sağlık hizmeti verilmemektedir; bu hizmeti daha doğru sunmak ve hastayı yönlendirmek adına yönetici adayları da sağlık alanında çalışmaktadırlar. Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik alanı da hasta-kabul ve idari departmanda çalışacak mezunlar yetiştirmektedir. 

Bölüm, kamu ve özel sektöre bağlı sağlık kurum ve kuruşlarında iş imkânı sağlamaktadır. Bölüm mezunları, idari alana işlerlik kazandıracak görev ve sorumluluklara sahiptir. Bölüm 2 yıllık eğitim boyunca, hem idari işlere yönelik yetkinlik kazandırmakta hem de tıbbi terminolojiye yönelik dersler vermektedir. Tıbbi sekreterlik bölümü, daha çok kamuda istihdam sağlamasıyla da öne çıkan bölümlerden biridir. Bununla birlikte insan ve iletişim ilişkilerinin yoğun olduğu tıbbi sekreterlik, zorlayıcı ve sabır isteyen bir meslektir de. Bölümü ve mesleği daha yakından tanımak ve tercih etmek için de ilgili bölüm yazımızı incelemenizi öneririz. 

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü (MYO) Nedir?

Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik, sağlık sektörünün gelişmesine bağlı olarak ortaya çıkan alanlardan biridir. Bölüm ve meslek, hasta ve hasta yakınları ile birebir iletişim kurmayı esas alan bir özelliğe sahiptir. Daha çok hasta-kabul departmanında çalışan mezunlar, işin mutfağını bölümdeki derslerden ve deneyimlerden öğrenmektedirler. 

Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik bölümü, üniversitelerin Sağlık Hizmeti Meslek Yüksekokullarına bağlı eğitim vermektedir. Devlet ve özel üniversitelerde bulunan bölümde; kayıt işlemleri, arşivleme, haberleşme ve yazışma görevlerine yönelik bilgi ve uygulamalar yer almaktadır.  Bunun yanında iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik dersler de bölümde bulunmaktadır. 

Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik bölümü, örgün eğitim yanında, açıköğretim olarak da eğitim sunmaktadır. Anadolu, İstanbul ve Atatürk üniversitesinde açıköğretim düzeyinde eğitim veren bölüm, yüksek kontenjan dahilinde öğrenci almaktadır. Ayrıca açıköğretim ön lisans tıbbi sekreterlik bölümünü, ikinci üniversite kapsamında da okuyabilirsiniz. Tıbbi dokümnatasyon ve sekreterlik bölümü, bir ön lisans programı olduğundan ötürü çeşitli bölümlere de geçiş hakkı sunmaktadır. DGS aracılığıyla geçilebilen lisans bölümleri şunlardır: Sağlık Yönetimi, İşletme ve Uluslararası İşletme Yönetimi. Tabii ki bölümlere geçmek için ön lisans mezunu olmalı ve DGS'ye girerek istenilen puanı alabilmelisiniz. 

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik İş İmkânları Nelerdir?

Ön lisans tıbbi sekreterlik bölümünden mezun olanlar, sağlık alanında yönetici ve sekreterlik yapacak yetkinliğe sahip olmaktadırlar. Bölüm mezunları başta hasta-kabul departmanı olmak üzere; insan kaynakları, bilgi-işlem departmanı, tıbbi arşiv ve sağlık kurumlarındaki poliklinik alanında çalışmaktadırlar.

Genel olarak idari işler ile meşgul olan mezunlar, kamu ve özel sektörde istihdam edilmektedirler. Tıbbi sekreterlik unvanı ile kamu dahilinde çalışacak adaylar, KPSS'ye girerek atanma hakkına sahip olmaktadırlar. Üniversite hastaneleri ile Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelere atanan mezunlar, 2020 yılında en az 78 puan alarak ilgili yerlerde çalışmaya hak kazanmışlardır. 2020 yılındaki en yüksek puan değeri ise 83'dür. 

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Mezunu Ne İş Yapar?

Bölüm mezunları, idari alanda çeşitli uygulama ve işlemleri yaparak yetkinliklerini gösterirler. Daha çok hasta kabul alanında çalışan bölüm mezunları, kayıt işlemleri, telefonlara cevap verme, hastaları ilgili departmana yönlendirme gibi görevleri üstlenmektedirler. Tüm bu işlemleri yaparken de başta iletişim becerileri olmak üzere ofis programlarını kullanabilme ve dosya-arşiv düzenleme gibi beceri ve uygulamaları harekete geçirir.

İlgili eğitim: Microsoft Office Eğitim

Meslek ve alan için gerekli uygulamaları tekrar öğrenmek ve kendinizi kanıtlamak adına Enstitü tarafından verilen hasta-kabul kursunu alabilirsiniz. Hasta- kabul kursu, eğitim sürecinde gördüğünüz bilgi ve uygulamaları daha da geliştirmek adına verilmektedir. 

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Dersleri Nelerdir?

İdari ve iletişim alanında görevli mezunlar yetiştiren bölüm, teorik ve uygulamalı eğitim anlayışına sahiptir. Bölüm dersleri, yöneticilik becerileri kazandırmaya yöneliktir. Bununla beraber temel düzeyde hastalıklar bilgisi ve tıbbi terminoloji dersleri de bölümde yer almaktadır. Ayrıca pek çok üniversitede, zorunlu staj uygulaması da bir ders olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir ön lisans bölümü olan tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik bölümünü bitirmek için 120 AKTS değerine ulaşmak gerekiyor. Bölüm dersleri, her üniversitede farklı adla müfredatta yer alsa da genel olarak dersler şu şekildedir:

 • Halk Sağlığı

 • On Parmak Yazım Teknikleri

 • Tıbbi Dokümantasyon

 • Halkla İlişkiler

 • Tıbbi Terminoloji

 • Sağlık Hukuku

 • Bilgisayar Teknolojileri

 • Genel İşletme

 • İngilizce

 • Staj Uygulaması

 • İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi

 • sağlık hizmetlerinde araştırma yöntemleri

 • Yazışma Teknikleri

 • Hastane Otomasyonu

 • Sağlık Hizmetleri Yönetimi

 • Hastalıklar Bilgisi

 • İlk Yardım

 • Sağlık Mevzuatı

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Taban Puanları ve Sıralama

Bilindiği üzere bölüm, bir ön lisans programı olduğu için yalnızca TYT puanı ile öğrenci almaktadır.  Üniversite giriş için başka bir koşul aramayan bölüm, hastane ortamında çalışmaya müsait öğrencileri beklemektedir. Bölüm, son yıllarda popüler ön lisans sağlık bölümlerinden biri olmakla beraber, en çok tercih edilen ön lisans programları arasında da yer almaktadır. Buna bağlı olarak pek çok özel ve devlet üniversitesinde bulunan tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik; tam burs, yarı yarıya burs ve açıköğretim gibi seçeneklere de sahiptir.

Bölümün 2020 yılındaki verilere göre en yüksek taban puanı, 308,80416'dır. En yüksek taban puan ve sıralamaya sahip üniversite ise Bahçeşehir Üniversitesidir. Bununla beraber en yüksek sıralamaya sahip ilk 5 üniversite, İstanbul merkezli özel üniversitelerdir.

Bölümün yer aldığı devlet üniversiteleri arasında da sıralama olarak; Hacettepe, Ege, İstanbul, İnönü ve Dokuz Eylül Üniversiteleri öne çıkmaktadır. En yüksek taban puana sahip devlet üniversitesi olan Hacettepe Üniversitesi, 2020 yılında 281,20989 sıralama değeri ile öğrenci almıştır. Genel olarak sıralamaların fazla yüksek olmadığı bölüm, Türkçe ve Matematik netlerinizin ortalama düzeyde olmasını gerektiriyor diyebiliriz. Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik bölümü taban puanları ve sıralama değerleri en yüksek ilk 5 üniversiteyi ise aşağıda bulup, inceleyebilirsiniz.

ÜniversiteBölümSıralama
Bahçeşehir ÜniversitesiTıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu)356.606
Bezm-i Âlem ÜniversitesiTıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu)380.985
Biruni ÜniversitesiTıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu)482.511
İstanbul Medipol ÜniversitesiTıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu)487.567
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜniversitesiTıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu)490.359
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü (MYO), 2 yıllık ön lisans programıdır Sağlıkla olan ilişkisi sağlık kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmede önemli rol oynar, Sağlık kurum ve kuruluşlarında idari görev ve sorumluluklar üstlenirler Kamu ve özel sektörde iş imkânı vardır, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü (MYO), Sağlık Hizmeti Meslek Yüksekokullarında bulunur Kayıt işlemleri, arşivleme, haberleşme ve yazışma gibi görevlere yönelik eğitim verir, Hasta kabul departmanı, insan kaynakları, bilgi-işlem departmanı, tıbbi arşiv ve sağlık kurumlarındaki polikliniklerde çalışabilirler, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü (MYO), Açıköğretim olarak da eğitim sunmaktadır Anadolu, İstanbul ve Atatürk üniversitesinde eğitim verir, KPSS'ye girerek kamu hastanelerinde ve Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde çalışma hakkı kazanırlar, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü (MYO), İletişim becerilerini geliştirme, tıbbi terminoloji ve idari işlere yönelik eğitimler sunar Ayrıca DGS aracılığı ile çeşitli bölümlere geçiş hakkı tanır, İdari alanda görevler üstlenirler Hasta kabul işlemleri, telefonlara cevap verme, hastaları yönlendirme gibi görevler yaparlar, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü (MYO), İdari ve iletişim alanında yetenekli mezunlar yetiştirir Staj uygulamaları ile iş hayatına hazırlar, Halk Sağlığı, On Parmak Yazım Teknikleri, Tıbbi Dokümanta gibi alanlarda görev alabilirler, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü (MYO), Öğrencilere yöneticilik becerileri kazandırır ve tıbbi terminoloji hakkında geniş bilgi verir, Sağlık Yönetimi, İşletme ve Uluslararası İşletme Yönetimi gibi lisans bölümlerini tercih edebilirler, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü (MYO), Yüksek kontenjan ile açıköğretim düzeyinde de öğrenci kabul etmektedir, Sağlık sektöründe yönetici ve sekreterlik pozisyonlarında çalışabilirler, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü (MYO), Tıbbi terminolojiye yönelik dersler ve idari beceri geliştirme eğitimleri sunar, Üniversite hastaneleri ve Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde görev alabilirler, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü (MYO), İş süreçlerini hızlandırmak için ofis programları kullanmayı öğrenirler, Devlet ve özel hastaneler, poliklinikler, sağlık ocakları gibi birçok alanda istihdam bulabilirler, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü (MYO), Meslek ve alan için gerekli uygulamaları öğrenmek ve kendini geliştirmek için hasta-kabul kurslarına katılabilirler, Hasta kabul servislerinde, polikliniklerde ve arşiv dahil pek çok alanda iş bulabilirler
tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik bölümü tıbbi sekreterlik tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik taban puanları ön lisans sağlık bölümleri hasta kabul kursu
Resimde uzun, siyah saçlı, gözleri kapalı ve yüzünde geniş, içten bir gülümseme olan bir kadın görülüyor. Sırtını dik tutmuş, kolları iki yanında, saçları omuzlarından ve sırtından aşağı dökülüyor. Yirmili yaşlarında görünüyor ve ten rengini tamamlayan beyaz bir bluz giyiyor. Memnun ve neşeli görünüyor, bir güven ve duruş havası yayıyor. İfadesi ve duruşu huzur ve dinginlik hissi veriyor. Uzun saçları güzelliğine ve kadınsılığına katkıda bulunarak mutlu ve kaygısız bir kadın resmini tamamlıyor.
Emine Büşra Kanat
Blog Yazarı

Ankara Üniversitesi Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünden mezun oldu. Lisans öğreniminde sosyal farkındalık kampanyalarında görev aldı. İstanbul İşletme Enstitüsü’nde fotoğrafçılık, iletişim, kişisel gelişim ve diğer farklı konularında yazmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.