AnasayfaBlogAVM Etkinlikleri ile Müşteri Değeri Oluşur mu?
Müşteri İlişkileri Yönetimi

AVM Etkinlikleri ile Müşteri Değeri Oluşur mu?

26 Haziran 2019
Resmin ortasında üzerinde bir poster bulunan büyük bir kitap yer almaktadır. Kitabın solunda kırmızı giysili bir adam heykeli, sağında ise elinde çanta taşıyan beyaz gömlekli bir kişi yer alıyor. Arkalarında zincirli ve işaretli bir taş duvar vardır. Resmin sağ tarafında beyaz gömlekli, elinde çanta tutan bir kişi ve elinde beyaz bir nesne tutan bir kişi yer alıyor. Ortada dev bir örümceğin yakın çekimi yer alıyor. En üstte ise beyaz metinli kırmızı bir tabela yer alıyor. Kitap ve poster resmin büyük kısmını kaplıyor ve diğer nesneler buna kıyasla küçük kalıyor.
KonuAçıklamaEtkisi
Müşteri DeğeriMüşterilerin bir ürün kullanımı ya da bir hizmetten yararlanma durumunda neye sahip olmak istediklerinin anlaşılmasıdır.AVM'lerin müşteri tercihleri ve sadakatine etki eder.
AVM EtkinlikleriKendine özgü etkinlikleri ve rakiplerinden farklı yönde geliştirebildikleri iş planlamalarıdır.Müşterilere çekici ve keyifli bir alışveriş deneyimi sunarak müşteri değerini arttırır.
Sosyal Sorumluluk ProjeleriAVM'lerin topluma ve çevreye katkıda bulunan projeleridir.Müşterilerin AVM'ye olan ilgi ve güvenini artırır, kurumun daha prestijli ve değerli algılanmasını sağlar.
Müşteri BeklentileriMüşterinin satın alma öncesi ürün veya hizmete yönelik oluşturduğu beklentilerdir.Müşteri memnuniyetini belirler ve satış performansına etki eder.
Müşteri Değerinin BelirlenmesiMüşterinin sağladığı fayda ve ürün veya hizmetin maliyetlerinin değerlendirilmesidir.AVM'nin müşteriye sağladığı değerin düzeyini belirler.
AVM'nin LokasyonuAVM'nin yer aldığı coğrafi konum ve çevre özellikleridir.Müşterinin AVM'ye ulaşımı ve alışveriş deneyimi üzerinde etkili olur.
AVM'nin Mağaza KarmasıAVM içerisinde yer alan mağazaların çeşitliliği ve kalitesidir.Müşterinin alışveriş çeşitliliği ve tercihlerini etkiler.
AVM'nin Hijyen ve GüvenliğiAVM'nin sağlık ve güvenlik standartları ve uygulamalarıdır.Müşterinin AVM'yi güvenli ve konforlu bulmasını sağlar.
AVM'nin Müşteri MemnuniyetiMüşteri hizmetlerinden, ürün ve hizmet kalitesine kadar müşterinin AVM'de geçirdiği süre boyunca memnuniyetinin ölçülmesi.AVM'nin müşteri sadakatini belirler, müşteri değeri ve AVM'nin başarısını etkiler.
AVM'nin Sürdürülebilir StratejileriAVM'nin uzun vadede müşteri memnuniyetini ve değerini artırmak için kullandığı yöntemler.AVM'nin gelecekte de değer yaratma ve rekabette başarılı olma potansiyelini artırır.

Alışveriş merkezleri rekabetin hızla arttığı iş dünyasında kendisine rakip gördüğü AVM’leri de gözlemleyerek ürün veya hizmetlerinden yararlanan müşterinin tatmininden çok müşterilerin nasıl seçim yaparak kendisine geldiğini öğrenmek istemişlerdir. Bu istek yönetimin müşteri değeri oluşturmada önemini her daim ön planda tutulmasını sağlar.

Müşteriler kendilerini en iyi hissettiren AVM’lerden ürün ya da hizmeti satın almak istemektedir. AVM’ler satın alınan ürün veya hizmetlerine bu değeri konumlandırarak müşteri zihninde yer edinmeye çalışırlar. Peter Doyle değer kavramı ile söylediği sözünü şu şekilde açıklar; “Değer, ürün ya da hizmetin sözü geçen bu ihtiyaçları karşılayabilmesine yönelik müşterinin tahminidir.” 

Müşteri Değeri Nedir?

Müşteri değeri, müşterilerin bir ürün kullanımı ya da bir hizmetten yararlanma durumunda içgüdüsel olarak neye sahip olmak istediklerinin anlaşılmasıdır. Rakiplerin mal veya hizmetlerine göre kendi müşterilerinde bıraktığı izlenimdir. Müşteri değeri müşterinin bir kuruluş üzerinde algılanan değeridir. Bir kuruluş müşterinin algıladığı değerin düzeyini satın alma öncesi müşterinin beklentileri ile müşteriye verilen ürün veya hizmetin değerlemesinde önceden oluşmuş beklentilerle birlikte ele alır ve kendi müşteri değerini oluşturur. 

Müşteri Değeri Nasıl Belirlenir?

Müşteri değeri kalite ve fiyat gibi unsurları tek başına değerlendirmez. Müşteriye sağladığı fayda ve ilgili ürün veya hizmetin maliyetleri ile de birlikte değerlendirilir. Müşterilerin değer algısı kendi içinde görecelidir. Her bir müşterinin sahip olduğu sosyoekonomik, kültürel ve demografik özellikleri farklılık gösterir. 

Bir alışveriş merkezinin bu farklılıkları bir arada tutması müşterilerin kendisine sağladığı yaşam boyu değerinin ölçülmesine ve yönetilmesine olanak sağlar. Bu şekilde yeni potansiyel müşteri oluşturma ve onları elde tutabilme stratejileri geliştirirken mevcut müşterileri için nelerin yapılması gerektiğini kolaylıkla öngörür. Müşteri değeri verme stratejisine odaklanılarak güçlü müşteri memnuniyeti oluşturmak ve ihtiyaçlara uygun müşteri yaratmak çevre adına kültürel etkinlik değeri sağlamak büyük önem taşır. 

AVM’ler Müşteri Değeri Oluşturmak İçin Ne Yapar?

AVM’ler farklı hedef kitleleri bir arada tutan yerdir. Kendine özgü etkinlikleri ve rakiplerinden farklı yönde geliştirebildikleri iş planlamaları ile müşterilerle olan ilişkilerini yoğunlaştırır. Artarak devam eden satın alma davranışları oluşturur.  AVM’nin lokasyonu mağaza karması, hijyen ve güvenliği müşterinin zihninde çift taraflı (olumlu yada olumsuz) bir etki bırakabilir. Müşterinin alışveriş merkezinde yaşadığı her yeni ve iyi deneyim zihninde konumlandırdığı alanı çekici kılmaya yeter. Bu yönü ile bakıldığında müşteri değeri oluşturma anlamında etkinlikler çoğu insanın keyifli vakit geçirilen en sosyal yer olarak belirttikleri AVM’ler için de büyük öneme sahiptir. 

Sosyal Sorumluluk Projeleri Etkinlikleri

Güvenlik, hijyen ve deneyim bir alışveriş merkezi için olmazsa olmaz üç unsuru barındırır.  Günümüzde sosyal sorumluluk projeleri de AVM’lerde bir etkinlik olarak değerlendirilebilmekte. Bu projeler AVM’lerin yaşam boyu müşteri değeri oluşturma da önemli bir rol model pozisyonu almalarını sağlar. Ayrıca bu projelerin de AVM içerisinde kurumun kimliğine uygun şekilde yapılması gerekmekte.

Sosyal sorumluluk adı altında gerçekleştirilmek istenen her türlü etkinliğin kurumun ya da firmanın reklamının ön planda olmadığı etkinlikler olmasına dikkat edilmelidir. Çok sayıda reklam ve halkla ilişkiler çalışması kurumun imaj ve kimliğine zarar verebilmekte. Bu durum müşteri algısında da insanların duygularını sömürerek etkinlik yapılıyor imajı verebilir. Reklam algısından uzak yaratılabilen projeler her zaman daha fazla önem arz eder.

Sosyal sorumluluk projeleri etkinliklerinde mesajın doğru yer, doğru zaman ve doğru hedef kitle kriterlerine uygun verilmiş olması önem taşımaktadır. İnsanlar artık topluma katkı sağlayan ve sosyal sorumluluk düşüncesini çevresine ve kimliğine yansıtan işletmeleri tercih etmektedir. Bu yüzden AVM’ler yapılan her etkinliğin belli bir amaca hizmet ettiğini düşünerek etkinliklerini planlamalı. Etkinliklerin toplumsal yararı ve sağladığı müşteri değeri birlikte kurumsal sürdürülebilirliğe de destek verilebiliyor olması, yakın gelecekte görülebilecek bir çok değişime karşı yol gösterici bir kılavuz olacaktır.

Müşteri Değeri, Müşterilerin bir ürün kullanımı ya da bir hizmetten yararlanma durumunda neye sahip olmak istediklerinin anlaşılmasıdır, AVM'lerin müşteri tercihleri ve sadakatine etki eder, AVM Etkinlikleri, Kendine özgü etkinlikleri ve rakiplerinden farklı yönde geliştirebildikleri iş planlamalarıdır, Müşterilere çekici ve keyifli bir alışveriş deneyimi sunarak müşteri değerini arttırır, Sosyal Sorumluluk Projeleri, AVM'lerin topluma ve çevreye katkıda bulunan projeleridir, Müşterilerin AVM'ye olan ilgi ve güvenini artırır, kurumun daha prestijli ve değerli algılanmasını sağlar, Müşteri Beklentileri, Müşterinin satın alma öncesi ürün veya hizmete yönelik oluşturduğu beklentilerdir, Müşteri memnuniyetini belirler ve satış performansına etki eder, Müşteri Değerinin Belirlenmesi, Müşterinin sağladığı fayda ve ürün veya hizmetin maliyetlerinin değerlendirilmesidir, AVM'nin müşteriye sağladığı değerin düzeyini belirler, AVM'nin Lokasyonu, AVM'nin yer aldığı coğrafi konum ve çevre özellikleridir, Müşterinin AVM'ye ulaşımı ve alışveriş deneyimi üzerinde etkili olur, AVM'nin Mağaza Karması, AVM içerisinde yer alan mağazaların çeşitliliği ve kalitesidir, Müşterinin alışveriş çeşitliliği ve tercihlerini etkiler, AVM'nin Hijyen ve Güvenliği, AVM'nin sağlık ve güvenlik standartları ve uygulamalarıdır, Müşterinin AVM'yi güvenli ve konforlu bulmasını sağlar, AVM'nin Müşteri Memnuniyeti, Müşteri hizmetlerinden, ürün ve hizmet kalitesine kadar müşterinin AVM'de geçirdiği süre boyunca memnuniyetinin ölçülmesi, AVM'nin müşteri sadakatini belirler, müşteri değeri ve AVM'nin başarısını etkiler, AVM'nin Sürdürülebilir Stratejileri, AVM'nin uzun vadede müşteri memnuniyetini ve değerini artırmak için kullandığı yöntemler, AVM'nin gelecekte de değer yaratma ve rekabette başarılı olma potansiyelini artırır
müşteri değeri etkinlik avm alışveriş merkezi sosyal sorumluluk proje
Bu resimde ikisi de gözlük takan bir erkek ve kadın görülüyor. Adam mavi bir gömlek ve siyah bir pantolon giyerken, kadın beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Her ikisinin de gözlükleri takılı ve dümdüz ileriye bakıyorlar. Adamın kolu kadının beline dolanmış ve yüzleri birbirine yakın göründüğü için birlikte bir anı paylaşıyor gibi görünüyorlar. Arka plan yumuşak, kirli beyaz bir renktedir. Işık hafif loş, görüntüye yumuşak ve sıcak bir his veriyor. Gözlüklerine rağmen, gözleri hala bir duygu belirtisi gösteriyor. Birbirlerinin varlığından memnun ve mutlu görünüyorlar.
Konuk Yazar
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Kulaklık takan bir kadın, hepsi de kulaklık takan bir grup insanın önünde duruyor. Yüzünde kendinden emin ve kararlı bir ifade var ve bakışları doğrudan ileriye odaklanmış durumda. Saçları düzgünce arkaya toplanmış ve beyaz bir bluz giymiş. Arkasındaki bir grup insan çeşitli renk ve tarzda kıyafetler giyiyor ve hepsinin dikkati ona yönelmiş durumda. Odadaki ışık parlak ve sahneye sıcak bir parıltı yayıyor. Arka plan bulanık ve belirsizdir, bu da görüntünün odağının kadın ve insan grubu üzerinde kalmasını sağlar. Bu görüntü, bir toplantı veya sunum öncesindeki beklenti ve heyecan anını yakalıyor.
Meslekler

Bireysel Müşteri Temsilcisi

16 Haziran 2021
Bir çizgi film karakteri ahşap bir merdivenin tepesinde durmakta ve elinde sarı yıldız şeklinde bir şeker tutmaktadır. Mavi ve beyaz çizgili bir gömlek ile kırmızı ve beyaz çizgili bir şapka giymekte ve bir elini havaya kaldırmış bir şekilde durmaktadır. Arkalarında kara tahta üzerine tebeşirle çizilmiş bir merdiven resmi ve üzerinde de yıldız şeklinde bir şeker var. Merdivenlerin dibinde farklı renk ve boyutlarda iki yıldız şekilli şeker parçası daha vardır. Arka plan parlak sarıdır ve merdivenler açık renk ahşap kaplamalıdır. Karakter mutlu ve heyecanlı bir ifadeyle elindeki yıldız şeklindeki şekere doğru bakmaktadır.
Müşteri İlişkileri Yönetimi

2021'de Müşteri Deneyimi Bizi Nereye Götürecek?

05 Şubat 2021
Bir erkek ve kadın modern bir ofiste bir masada oturuyor. Adam takım elbise giymiş ve gülümsüyor, kadının yüzünde ise hoş bir ifade var. Masanın üzerinde bir dizüstü bilgisayar, kapaklı bir kahve fincanı ve mavi deri bir sandalye vardır. Kahve fincanı kapaklı siyahtır ve dizüstü bilgisayar masanın üzerinde açıktır. Ayrıca arka planda siyah bir sandalye vardır. Bu sahne, dizüstü bilgisayar ve kahvenin rahat bir atmosfer sağladığı masadaki iki kişi arasındaki sohbeti yakalıyor.
Müşteri İlişkileri Yönetimi

Başarının Sırrı Müşteri Memnuniyeti

25 Ekim 2019