AnasayfaBlogYeni Çağın Örgütler Üzerindeki Etkileri
Stratejik Yönetim

Yeni Çağın Örgütler Üzerindeki Etkileri

07 Haziran 2018
Bu görselde iki teknoloji yan yana görülüyor: bir dizüstü bilgisayar ve eski moda bir daktilo. Dizüstü bilgisayarda bir klavye ve beyaz bir ekran bulunurken, daktiloda siyah tuşlardan oluşan bir ızgara ve üzerinde bir kağıt parçası vardır. Ön planda, her bir tuşu belirgin ve net bir şekilde görülebilen bir klavyenin yakın çekimi var. İki teknoloji parçası, arka planda beyaz bir tahta bulunan bir ofis ya da çalışma odasında gibi görünüyor. Dizüstü bilgisayar ve daktilo düzgün bir şekilde yerleştirilmiş, dizüstü bilgisayar daktilonun biraz gerisinde. Bu görüntü, iki farklı teknoloji parçası arasındaki zıtlığı ve modern yaşamlarımızda nasıl bir arada bulunduklarını vurgulamaktadır.
Etkilenen AlanEtkisiEtkilenen Örgüt Yapısı
KüreselleşmeTeknolojinin gelişmesi ve ulaşım kolaylıklarıyla örgütlerin birçok farklı coğrafyada faaliyet göstermesiFarklı örgütlenme modelleri ve iş yapış şekilleri
Uluslararası RekabetUluslararası standartlarda ürün ve hizmet yaratma, maliyetleri bu standartta sürdürebilir rekabet koşullarına göre düşürmeStandartlar ve süreçler
Bilginin EskimesiBilginin hızla eskimesi ve sürekli güncellenmesi gerekliliğiBilgi ve öğrenme yönetimi
Geleceğin BelirsizliğiGeleceğin belirsizliği ve bu belirsizlik karşısında öngörü ve adapte olabilme ihtiyacıTasarlanabilir gelecek ve öngörü yönetimi
Entellektüel BilgiBilgi ve deneyimi sürekli yeni değer yaratacak şekle dönüştürmekBilgi yönetimi ve yenilikçilik
YönetişimÖrgütün açıklık ve şeffaflık içinde bütün paydaşlarına karşı sorumlu davranması, onların çıkarlarını gözetmeKurumsal yönetişim ve paydaş yönetimi
Stratejik İşbirlikleriKurumların yanlız başına ayakta kalabilmesini zorlaştıran zorlu rekabet koşullarında bir araya gelme ihtiyacıStratejik işbirlikleri ve ortaklık yapıları
Bilgi ToplumuBilginin stratejik ve vazgeçilmez bir kaynak haline gelmesiBilgi yönetimi
dinamik ve düz örgütsel yapıMüşteri odaklı bir eğitim gerektirirMüşteri Odaklılık
Teknolojik ve sosyal gelişmelerKüreselleşme yoluyla hızla değişim, Teknoloji ve sosyal faktörlerin entegrasyonu

i̇çinde bulunduğumuz çağ bilgi bolluğunca damgalanan bir çağdır. oluşan yeni toplum bilgi toplumu olarak adlandırılmaktadır. bu çağ, hızla gelişen enformasyon ve iletişim teknolojilerinin etkisiyle ekonomik ve toplumsal konularda kendine özgü nitelikler taşımaktadır. bilginin stratejik ve vazgeçilmez bir kaynak durumuna gelmesi bu niteliklerin en önemlisidir. (öğüt,2000) 

Peter Drucker’in bilginin artık sermayeden daha önemli ve gelişmiş ekonomilerin gerçek sermayesi haline gelmiş olduğunu ifade etmesi, üretim faktörleri içine bundan böyle bilginin dahil olduğunu söylemek yanlış olmayacaktırRobert R. Reich’ın “Müthiş Düzen Çağı” olarak adlandırdığı Bilgi Toplumu, kişiselleştirmeye dayalı bir ekonomik model, dinamik ve düz bir örgütsel yapı, müşteri odaklı bir eğitim gerektirir. Şirketler “sat, üret, teslim et” mantığıyla hareket etmek zorundadırlar.

Yeni Çağın Örgütler Üzerindeki Etkileri Nedir?

i̇çinde bulunduğumuz çağı yaşayan örgütlerin bu yeni çağın vazgeçilmezi olan her yerde bulunabilen ve üretim faktörleri arasına giren bilgiye göre kendilerini yeniden dizayn etmek durumundadır. bu dönemin içinde yer alan örgütler, sürdürebilir rekabet üstünlüğü için önce doğru bilgiye ulaşmaya, bu bilginin yönetimine ve bu bilgiye katma değer katarak yeni bilgi üretimine dahil olarak yeni çağın örgütü olmak durumundadır. teknolojik ve sosyal gelişmelerin küreselleşme yoluyla hızla değiştiği günümüzde ayakta kalabilecek örgütlerin karşı karşıya kalacakları en önemli unsur, uluslarası rekabet, iletişim teknolojilerindeki gelişmeler yoluyla hızlı değişim, bilginin eskimesi, istikrasız bir dünya ve geleceğin belirsizliğidir. bu durum canlı bir organizma olan örgütleri, daha dinamik bir çevrede ve öngörülmez ama tasarlanabilir bir geleceğin içinde yaşamaya yöneltmiştir.

Örgütleri köklü değişimleri yapmaya iten faktörler içinde küreselleşme ve küresel düşünce sistemi, bilginin en önemli kaynak haline gelmesi, kurumsal yönetişim ve stratejik işbirlikleridir. (İşcan, Naktiyok, Atilhan, 2005) Bunlara kısaca göz atacak olursak;

Küreselleşme: Teknolojinin gelişmesi ve ulaşım kolaylıkları Küreselleşme olgusunu hayatımızın hemen her alanına etki etmektedir. Modern iletişim ve Dijital iletişim yöntemleri örgütlerin bir çok farklı coğrafyada faklı örgütlenme modelleri ile iş yapış şekillerini değiştirmektedir.

Şirketler hangi büyüklükte olursa olsun, bu son derece hızla gelişen ve çok hızlı hareket eden dünyada küresel ekonominin koşullarıyla rekabet etmek ve ona dahil olmak durumundadırlar. (Özalp ve Kırel, 2000)

Uluslararası ekonomik sınırları aşan küresel rekabette, uluslararası standartlarda ürün ve hizmetler yaratmak, maliyetleri bu standartta sürdürebilir rekabet koşullarına göre düşürmek, pazarların ihtiyaçlarına zamanında reaksiyon gösterebilmek ve yeni ihtiyaç olguları ortaya koyabilmek önemli hale gelmiştir.

Entellektüel Bilgi: Örgütler sahip oldukları bilgi ve deneyimi sürekli yeni değer yaratacak şekle dönüştürerek rekabette ön alabileceklerdir. Örgütlerin en değerli varlıkları arasına giren bilginin niceliğinden ziyade niteliği en önemli kuvvet çarpanı olarak öne çıkmaktadır. Stratejik bir kaynak olarak düşünülen bilginin, teorik yapısından ziyade yaratıcı fikirler ile yeni bir uygulama alanı içinde ürün ve hizmette yeni bir forma ulaşması hedef alınan bir yönetim fonksiyonu haline gelmiştir.

Yönetişim: Bilgi çağı örgütlerini etkileyen ve 2000’ lı yıllardan itibaren adını sıkça duyduğumuz kurumsallaşma kavramı içinde ‘’yönetişim’’ ifadesi önem kazanmıştır çünkü örgütlerin karar mekanizması örgüt dışı faktörlerin (küresel dinamikler ve paydaşlar) daha fazla etkisi altına girmiştir.

Yani bir anlamda kurumsal Yönetişim; örgütün açıklık ve şeffaflık içinde bütün paydaşlarına karşı sorumlu davranması, onların da çıkarlarını gözetmesi anlamına gelmekte ve örgütlerin iyi bir sosyal vatandaş olmalarını öngörmektedir. (Koçel, 2003)

Stratejik İşbirlikleri:

Bilgi çağı ortamının zorlu rekabet koşulları kurumları yanlız başına ayakta kalabilmesini zorlaştırmaktadır. Küresel ölçekte, birçok farklı ürünün aynı amaca hizmet edecek şekilde üretiliyor olması, ürün ve hizmet farklılaştırmasını gündeme getirmekte ve yeni bir ürüne yönelik tedarik ve pazarlama faaliyetlerini ön plana çıkarmaktadır.

Bu nedenle örgütler, küresel ortamda resmi yada gayri resmi bir şekilde yaşamlarını devam ettirebilmek için bir araya gelme, sahip oldukları deneyim ve kaynaklarını birleştirmeye yönelmektedir. (Lei, and Slocum,1992)

Sonuç olarak tüm pazarların spor dahil küreselleştiği bu zaman diliminde örgüt yöneticilerinin, bu zorlu ve zorunlu rekabet koşulları içinde, küresel düşünce sistematiğine sahip olmaları önem arz etmektedir.

Kaynaklar

İşcan, N.,F, Atilhan, 2003, Dijital Çağ Örgütleri, Beta Yayınları, İstanbul, 

Koçel, T.,1993,’’ İşletmelerde Kriz Durumlarında Yönetim Uygulamaları, Zaman Yönetimi ve Kriz Yönetimi’’ Semineri, TÜSSİDE,26-28 Mayıs. Lei, D. and Slocum, J.,1992, ‘Global Strategy, Competence Building and Strategic

İlgili eğitim: Zaman Yönetimi Eğitimi

Allience’ California Management Review, Fall. Özalp, E. ve Kırel, Ç.,2000, ‘’Globalleşen Örgütler ve Örgütsel Davranışın Yeri ve Yeni İlgi Alanları’’ 8 nci Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı,

Öğüt, A.2003,’’ Bilgi Çağında Yönetim’’, Nobel Yayın Dağıtım, ANKARA,

Küreselleşme, Teknolojinin gelişmesi ve ulaşım kolaylıklarıyla örgütlerin birçok farklı coğrafyada faaliyet göstermesi, Farklı örgütlenme modelleri ve iş yapış şekilleri, Uluslararası Rekabet, Uluslararası standartlarda ürün ve hizmet yaratma, maliyetleri bu standartta sürdürebilir rekabet koşullarına göre düşürme, Standartlar ve süreçler, Bilginin Eskimesi, Bilginin hızla eskimesi ve sürekli güncellenmesi gerekliliği, Bilgi ve öğrenme yönetimi, Geleceğin Belirsizliği, Geleceğin belirsizliği ve bu belirsizlik karşısında öngörü ve adapte olabilme ihtiyacı, Tasarlanabilir gelecek ve öngörü yönetimi, Entellektüel Bilgi, Bilgi ve deneyimi sürekli yeni değer yaratacak şekle dönüştürmek, Bilgi yönetimi ve yenilikçilik, Yönetişim, Örgütün açıklık ve şeffaflık içinde bütün paydaşlarına karşı sorumlu davranması, onların çıkarlarını gözetme, Kurumsal yönetişim ve paydaş yönetimi, Stratejik İşbirlikleri, Kurumların yanlız başına ayakta kalabilmesini zorlaştıran zorlu rekabet koşullarında bir araya gelme ihtiyacı, Stratejik işbirlikleri ve ortaklık yapıları, Bilgi Toplumu, Bilginin stratejik ve vazgeçilmez bir kaynak haline gelmesi, Bilgi yönetimi, dinamik ve düz örgütsel yapı, Müşteri odaklı bir eğitim gerektirir, Müşteri Odaklılık, Teknolojik ve sosyal gelişmeler, Küreselleşme yoluyla hızla değişim, , Teknoloji ve sosyal faktörlerin entegrasyonu
Yeni Çağın Örgütler Üzerindeki Etkilerientellektüel bilgi küreselleşme stratejik iş birlikleri yönetişim
Dr. Serdar Samur
Dr. Serdar Samur
Blog Yazarı

Spor Yönetimi Uzmanı olan Serdar Samur, Türk spor yönetimi ve kültürünün gelişmesine katkı sağlamak maksadıyla, Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. Futbol Yönetimine ışık tutacak çok sayıda ulusal ve uluslararası makaleler yanında 5 kitabı bulunmaktadır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu resim online bir NLP kursunu ve sertifikasını tasvir etmektedir. Resimdeki kadın gülümseyerek kursun eğlenceli ve ödüllendirici olduğunu ima ediyor. Boynunun, saçının ve ağzının yakın çekimi, kursun doğal dil işlemenin tüm yönlerini kapsadığını göstermektedir. Siyah arka plan ve merdiven, kursun kapsamlı ve ilgi çekici olduğunu gösteriyor. Arka plandaki kişinin elleri bulanıklaştırılarak kadına ve kurs materyaline odaklanıldığı vurgulanıyor. Kısacası, bu görsel NLP kursunun ve sertifikasyonunun ilgi çekici, kapsamlı ve ödüllendirici bir deneyim sunduğunu anlatmaktadır.
5
(40)

NLP Eğitimi

26 Konu10 Saat
Buket GüngenBuket Güngen
1350790
Bu görüntüde profesyonel bir ortam ya da resmi bir etkinlik olabilecek takım elbiseli bir adam görülüyor. Siyah metinli beyaz dikdörtgen bir tabelanın önünde duruyor; bu bir ilan ya da reklam olabilir. Adam ciddi ve odaklanmış görünüyor, bu da durumu ciddiye aldığını gösteriyor. Kıyafeti ve duruşu iyi hazırlanmış ve kendinden emin olduğunu gösteriyor. Görüntüden, önemli bir bilgi edinme ya da önemli bir karar verme sürecinde olduğu anlaşılıyor. Genel olarak, bu görüntü ciddiyet ve profesyonellik hissi uyandırıyor.
Yakışıklı, iyi giyimli bir adam profesyonel bir pozda duruyor. İki parçalı siyah bir takım elbise ve bembeyaz bir gömlek giymiş, desenli koyu renk bir kravatla tamamlamış. Siyah ayakkabıları mükemmel bir şekilde parlatılmış ve saçları düzgünce şekillendirilmiş. Duruşu kendinden emin ve doğrudan kameraya bakıyor. Yirmili yaşlarının sonunda ya da otuzlu yaşlarının başında görünüyor.Serhat Can
8080
Bir binanın önünde büyük bir ağaç duruyor. Bina, dikdörtgen bir penceresi ve yeşil-beyaz duvarları olan tipik bir açık renkli yapıdır. Ağaç tam çiçek açmış ve yaprakları gökyüzüne karşı görülebiliyor. Yaprakları pencereye kadar uzanıyor ve binayla güzel bir kontrast oluşturuyor. Bölgedeki çimler yemyeşil ve gür, ağacın etrafına da birkaç küçük çalı serpiştirilmiş. Arka planda yeşil zemin üzerinde beyaz bir yazı görülüyor. Atmosfer huzurlu ve dingin, havada bir rahatlama hissi var.
5
(2)

Vray Render Kursu

11 Konu12 Saat
Bu, bronz tenli ve omuz hizasında dalgalı kahverengi saçlı genç yetişkin bir kadının yakın plan çekimi. Hafif bir gülümsemeyle sol tarafa bakıyor, gözleri hafifçe kapalı. Kaşları hafifçe çatılmış ve ona düşünceli bir ifade veriyor. Çenesi ve çene hattı güçlü ve yanaklarına dağılmış birkaç çili var. Beyaz yakalı açık pembe bir gömlek giyiyor.Şerife Demir
7350