AnasayfaBlogBilinçaltı Reklamcılık  
Satış - Pazarlama

Bilinçaltı Reklamcılık  

26 Nisan 2020
Beyaz bir güvercin kanatlarını açmış gökyüzünde süzülürken görülüyor. Canlı mavi bir gökyüzüne karşı bembeyaz resmedilmiş karmaşık bir insan beyni çiziminin üzerinde uçmaktadır. Beynin karmaşık detayları, beynin loblarını ve yarıklarını karmaşık bir şekilde özetleyen çizgiler ve şekillerle çok ayrıntılı bir şekilde resmedilmiştir. Beyin, görüntünün güzelliğine katkıda bulunan bir ışık halesiyle çevrelenmiştir. Kuşun genişçe açılmış kanatları sahneye özgürlük ve güç hissi katıyor. Gökyüzü kabarık beyaz bulutlarla doludur ve görüntüye derinlik ve huzur hissi verir. Kuşun ve beynin zıt renkleri, dikkat çekeceği kesin olan göz alıcı bir görüntü oluşturuyor.
KonuAçıklamaÖrnek
Bilinçaltı ReklamcılıkHedef kitlenin farkında olmadan aldığı ve bilinçaltına kaydettiği mesajların kullanıldığı reklamcılık tekniğiHızlı çerçeve geçişleri, çift anlamlı imgeler
Bilinçaltı MesajlarFarkında olunmayan ancak beynin çok hızlı bir şekilde algıladığı mesajlarSubliminal mesajlar içeren reklam filmleri
BilinçaltıBeynin, bilinçli olarak kontrol edilemeyen ve algıladığımız her bilgiyi kaydeden bölümüBilinçaltına yerleşen fobiler, kaydedilen anılar
ReklamcılıkBir ürün veya hizmetin hedef kitlesine aktarıldığı ve anlatıldığı iletişim biçimiRadyo, televizyon, gazete reklamları
Yoğun RekabetAynı pazarda birçok marka ve ürünün bulunması durumuBeyaz eşya sektörü, cep telefonu pazarı
Bedeni Yönetme ve DüzenlemeBilinçaltının, bedensel fonksiyonları kontrol etme ve düzenleme yeteneğiNefes almak, hücre yenilenmesi
Duyguları Kontrol EtmeBilinçaltının, birçok duygunun kaynağı olması ve duygusal tepkileri kontrol etme yeteneğiAşk, korku, heyecan duyguları
Hatıraları DüzenlemeBilinçaltının, geçmişle ilgili bilgileri kaydedip düzenleme yeteneğiÇocukluk anıları, unutulan bilgiler
Bağlantı Kurarak GenellemeBilinçaltının, iki olay arasında benzerlik kurup genellemeler yapma becerisiKorkular, fobiler
Reklamın AmacıDavranış değişikliği yaratma, satın alma davranışına yöneltme, markayı ve ürünü hatırlatmaÜrün tanıtım reklamları, indirim reklamları

Günümüzde sürekli olarak reklam mesajlarına maruz kalıyoruz. Yolda yürürken, radyoda şarkı dinlerken, gazete okurken ve daha birçok yerde... Ancak reklamlar göründüklerinden daha fazlası olabilir. Bilinçaltı reklamcılık denilen bu metotla beynimizin farkında olmadan aldığı mesajlar, davranışlarımızın üzerinde etkili olabilmektedir. Bu yazıda beynin farklı noktalarını harekete geçiren bu reklamları inceleyeceğiz.

Bilinçaltı Reklamcılık Nedir?

Bilinçaltı mesajlar uzun zamandır hayatımızda olan hatta kanunlarla kesin olarak yasak olmasına rağmen hala reklamcıların ve markların başvurduğu bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Freud, Marshall Mcluhan, Umberto Eco gibi birçok bilim insanın araştırma konusu olan bilinçaltına gönderilen mesajlar, aynı zamanda bilimsel deneylerin de konusu olmuştur. Mclean’ın yaptığı bir deneyde, deneklere izletilen görüntülerde saniyenin 1/3000 hızında olan görüntülerin beyne iletildiği, kişinin bunun farkında olmadığını ancak gönderilen mesajın beynin ilgili bölümünü harekete geçirdiği gözlenmiştir.

Yapılan araştırmalara ve ortaya konulan sonuçlara göre aldığımız mesajlar her zaman bilinç tarafından fark edilmemek ile birlikte bilinçaltına kaydedilmektedir. Bu durum bize, mesajların davranışlarımıza etki edebileceği bilgisini vermektedir. Bu noktada reklam iletisinde yer alan fakat hedef kitlenin farkında olmadan aldığı ve bilinçaltına kaydettiği mesajlara bilinçaltı reklam mesajı, bu tür reklamlara ise bilinçaltı reklamcılık diyebiliriz.

Bilinçaltı Nedir?

Bilinçaltı, beynimizin bizden bağımsız olarak çalışan bölümüdür. İstemsizce hareket eden kaslarımızı yöneten ve uyku sırasında vücut fonksiyonlarını çalıştıran ve bunun yanı sıra duyu organlarımızla algılayabildiğimiz her şeyi beynimize kaydeden yapıdır. Bilinçaltı, bize iletilen bütün mesajları kaydedebilir fakat bilincimiz yalnızca birazını anımsar. Dolayısıyla biz farkında olmasak bile gün içerisinde bize yöneltilen her şey beynimize kaydedilmektedir. Bu durum istemsiz de olsa davranış değişikliği oluşturabilir. Peki bilinçaltı dediğimiz bu yapı nasıl çalışır? 

Her şeyi kaydeder. Beynimizin yalnızca çok küçük bir yüzdesini kullanmaktayız. Kendi isteğimizin ve yönetimimizin dışında kalan alanda ise doğumdan ölüme kadar her şey kaydedilir. Önemli bir çoğunluğunu ve karakterimize etki eden bölümünü ise hayata dair her şeyi öğrendiğimiz çağda yani 0-6 yaş arasında kaydeder. Bağlantı kurarak geneller. Tümdengelim ya da tümevarım yaparak iki olay arasında benzerlik kurup sonuca varır. Bu durum korkularımızın ana kaynağı olabilir. Küçükken bir durumdan korkarsak hayat boyu aynı durumun benzerleri için genelleme yaparak fobi oluşturabiliriz. Daha kötü durumlarda travmaya sebep verecek sonuçlar gelişebilir. 

Hatıraları düzenler. Geçmişle ilgili birçok bilginin kaydedildiği yer olduğundan dolayı anılar burada düzenlenir. Geçmiş ve şimdiki zaman birbirinden ayırarak depolar ancak geçmiş anılarla ilgili kaydedilen bilgiler şimdiki zamanda davranışlara yansımaktadır. Bedeni yönetir ve düzenler. Bilinçaltına kaydedilen geçmiş bilgilerle ilgili bedeni yönetir. Örneğin uyku alışkanlarımız gibi birtakım alışkanlıklarımızı bu bilgiler ışığında düzenler. Bunun yanı sıra nefes alma, hücre yenilenmesi gibi olayların düzenini sağlama görevlerini de üstlenmektedir.

Duyguları kontrol eder. Bilinçaltımız aşk, korku, heyecan gibi birçok duygunun kaynağını oluşturur. Buraya kaydedilen bilgilerle karşılaşılan olaylar arasında bağlantı kurar. Bu durumlarda hangi duyguya sahip olacağımızın bilgisini verir. 

Reklamcılık Nedir?

Bütünleşik pazarlama iletişimi unsurlarından biri olan reklam, ücreti ödenerek bir kurumun, hizmetin, ürünün veya düşüncenin hedef kitleye aktarılması ve anlatılmasıdır. Kitle iletişim araçlarının ve diğer medya araçlarının mecra olarak kullanıldığı reklamlar aynı zamanda bir iletişim biçimidir. Reklamın en büyük ve doğrudan amacı ise, hedef kitlede davranış değişikliği yaratarak satın alma davranışına yöneltmektir. Bunun yanı sıra marka imajını olumlu yönde paydaşlara yöneltme, markayı ve ürünü hatırlatma gibi işlevleri ve amaçları da bulunmaktadır. Reklamcılık en kısa ifade ile ikna sanatıdır. Tüketiciyi ürünü almaya ikna etmeye çalışır ve hedef kitlede ihtiyaç ve ürünü satın alma arzusu oluşturur. 

Bilinçaltı Mesajlarının Reklamlardaki Yeri

Günümüzde aynı pazarda birçok marka ve ürün bulunmaktadır dolayısıyla rekabet ortamları etkilenmekte ve rekabetin şiddeti artış göstermektedir. Yoğun pazar rekabeti, öne çıkma arzusu gibi yeni sonuçları da beraberinde getirmektedir. Birçok ürünün olduğu bir sektörde markalar kendilerini tüketiciye göstermek için reklam ve tanıtım faaliyetlerine yoğunluk vererek imajlarını veya tutumlarını farklılaştırarak diğer markalardan ayrışmak istemektedir. Bunun neticesinde ise reklamcılıkta yaratıcılık ve iknanın gücü ön plana çıkmaktadır. Ancak yoğun rekabetin olduğu bu ortamlarda hedef kitleyi ve tüketiciyi ikna kabiliyeti ile ikna etmek zorlu olduğu için fazladan zaman ve maliyet gerektirmektedir. Bu noktada reklam verenler ve reklamcılar, psikolojik unsurlardan yararlanmak için bilinçaltı reklamcılığa başvurmaktadırlar.

Bilinçaltı Reklamcılıkta Kullanılan Yöntemler

Bilinçaltı reklamcılık aynı zamanda psikolojinin de incelediği bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun en büyük sebebi, bilinçaltı reklamcılıkta kullanılan yöntem ve biçimlerdir. Bu yöntemler çok çeşitli olmakla birlikte reklam ortamlarında ve kullanılan medyalarda değişiklik gösterebilmekte. Örneğin basılı medyada ses kullanılamayacağı için verilebilecek bilinçaltı mesaj ile görsel ve işitsel medyada verilen mesajın türü farklı olacaktır.

  • Şekil-Zemin İlişkisini Kullanmak :Şekil, görüntü düzleminde görünen ön plandaki nesneler ve benzeri unsurlardan oluşurken zemin ise bunların dışında kalan arka plandır. Burada uygulanabilecek bilinçaltı reklamcılık, görselde kullanılan ve bilincin algılayamayacağı şekillerdir. Örneğin reklamda şekil olarak ön planda tutulan nesne, bilinçaltına zeminle birlikte kaydedilir. Dolayısıyla şekil ve zemin ilişkisinde konulacak bir mesaj, beynin algılayamayacağı ölçüde olabilir.

  • Gömme Yöntemi: Bu yöntemde genellikle görsel üzerinde kullanılır. Ürün görseline yerleştirilen kelimeler, diğer görüntüler yine bilincimizin anında algılayamadığı fakat bilinçaltının farkında olduğu mesajları iletmektedir.

  • Düşük Frekanslı Işık ve Ses Yöntemi: Beynimiz düşük frekanslı sesleri ayırt edemezken bilinçaltı bu sesleri tanıyabilir. Bu yöntem bilinçaltı reklamcılıkta kullanılabildiği gibi aynı yöntem görsel mesajlarda da yapılabilir. Örneğin gölgede kalan bir yazı, çok silik bir kelime de bilinçaltımız tarafından algılanabilmektedir.

  • Takistoskop Aygıtı: Televizyon ve sinemada kullanılan bilinçaltı reklamcılıkta en sık başvurulan metotlardan biridir. Takistoskop aygıtı; saniyenin 1/3000 hızında görselleri yansıtmaya yarayan patenti 1962 yılında alınmış bir makinedir. Ancak kullanımı 1957 yılına dayanmaktadır. Bu makine ile ‘’Picnic’’ adlı sinema filmi içerisine yerleştirilen mesajlar izleyicilere gösterilmiştir. ‘’Patlamış mısır ye, kola iç!’’ mesajlarının yer verildiği filmden sonra patlamış mısır satışlarında %57, kola satışlarında ise %18 oranında artış gözlemlenmiştir.

Bilinçaltı Reklamcılık Örnekleri

Coca-Cola: En büyük markalardan biri olan ve geçmişi oldukça eskiye dayanan Coca-Cola, ilk bilinçaltı reklamını yapmakla birlikte en çok bilinçaltı reklamcılığına başvuran markaların başında gelmektedir. Özellikle cinsiyetle ilgili ögeleri, görselleri ve kelimeleri reklamlarında kullanmaktadır. Coca-cola, bilinçaltı reklamcılığı yaptığını kabul etmemektedir fakat bazı reklam afişleri incelendiğinde bu tür mesajlar görülmektedir.  

Toblerone: Dünyaca ünlü çikolata markasının logosuna gizlenmiş bir ayı figürü bulunmaktadır. Bu figür, çikolatanın kökeni olan Alp dağlarını ve İsviçre’yi simgelemektedir. 

Sonuç olarak reklamlar, birçok yerde karşımıza çıkmakta ve istemiyor olsak da maruz kaldığımız birtakım mesajlar dizisini bize iletmektedir. Bu mesajlar, içerisinde farkında olmadan bilinçaltımıza kaydettiğimiz ve davranışlarımızda değişiklik yaratan mesajlardır. Bazı durumlarda verilen mesajlar markaya ait mesajlar değil, beynimizin farklı noktalarını harekete geçirecek cinsellik, heyecan, korku gibi duyguları içeren mesajlar olabilmektedir.  

Bilinçaltı Reklamcılık, Hedef kitlenin farkında olmadan aldığı ve bilinçaltına kaydettiği mesajların kullanıldığı reklamcılık tekniği, Hızlı çerçeve geçişleri, çift anlamlı imgeler, Bilinçaltı Mesajlar, Farkında olunmayan ancak beynin çok hızlı bir şekilde algıladığı mesajlar, Subliminal mesajlar içeren reklam filmleri, Bilinçaltı, Beynin, bilinçli olarak kontrol edilemeyen ve algıladığımız her bilgiyi kaydeden bölümü, Bilinçaltına yerleşen fobiler, kaydedilen anılar, Reklamcılık, Bir ürün veya hizmetin hedef kitlesine aktarıldığı ve anlatıldığı iletişim biçimi, Radyo, televizyon, gazete reklamları, Yoğun Rekabet, Aynı pazarda birçok marka ve ürünün bulunması durumu, Beyaz eşya sektörü, cep telefonu pazarı, Bedeni Yönetme ve Düzenleme, Bilinçaltının, bedensel fonksiyonları kontrol etme ve düzenleme yeteneği, Nefes almak, hücre yenilenmesi, Duyguları Kontrol Etme, Bilinçaltının, birçok duygunun kaynağı olması ve duygusal tepkileri kontrol etme yeteneği, Aşk, korku, heyecan duyguları, Hatıraları Düzenleme, Bilinçaltının, geçmişle ilgili bilgileri kaydedip düzenleme yeteneği, Çocukluk anıları, unutulan bilgiler, Bağlantı Kurarak Genelleme, Bilinçaltının, iki olay arasında benzerlik kurup genellemeler yapma becerisi, Korkular, fobiler, Reklamın Amacı, Davranış değişikliği yaratma, satın alma davranışına yöneltme, markayı ve ürünü hatırlatma, Ürün tanıtım reklamları, indirim reklamları
bilinçaltı reklamcılık bilinçaltı reklamcılık nedir reklamcılık bilinçaltı reklamcılık yöntemleri bilinçaltı
Koyu kıvırcık saçlı, olgun bir kadın aydınlık bir odada duruyor. Karmaşık beyaz işlemeleri olan kırmızı bir başörtüsü takıyor. Başörtüsü başının etrafına sarılmış ve çenesinin altına sıkıştırılarak yüzünü çerçeveliyor. Hafif bir gülümsemeyle önüne bakıyor, ifadesi nazik ve düşünceli. Elleri önünde kenetlenmiş, krem rengi bir üst ve uzun, desenli bir etek giyiyor. Otuzlu yaşlarının sonunda ya da kırklı yaşlarının başında gibi görünüyor.
Merve Nur Cengiz
İçerik Editörü

Kişisel gelişimle ilgili blog içerikleri ve tanıtım yazıları yazıyor.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu, mavi ve pembe şekillerden oluşan renkli bir labirentin görüntüsüdür. Labirentin merkezinde, her ikisi de labirente bağlı olan bir ampul ve bir beyin bulunmaktadır. Ampul, labirentin tamamını aydınlatan parlak sarı bir ışık yaymaktadır. Beyin karmaşık desenlerle çevrilidir ve labirentin her bir duvarına bağlanarak karmaşık ve ayrıntılı bir yapı oluşturur. Labirentin duvarları, görüntüye karmaşıklık ve derinlik hissi veren, hepsi iç içe geçmiş çeşitli şekil ve desenlere sahip. Labirentin mavi ve pembe renkleri canlı bir atmosfer yaratarak görüntüyü görsel olarak çekici kılıyor.
Satış - Pazarlama

Nöropazarlama Örnekleri

03 Mayıs 2020
Bir tuğla duvar üzerine bir televizyon çizilmiştir. Kavisli bir tepesi ve dairesel bir ekranı olan bir televizyon setinin siyah beyaz bir taslağıdır. Ekranın ortasında bir hedef ve onu işaret eden bir ok bulunmaktadır. Televizyonun yanındaki tuğla duvarda beyaz bir daire var. Arka planda kırmızımsı-turuncu bir yüzey var ve yakından kırmızı bir kutu görülebiliyor. Kırmızı yüzeyin üzerine çizilmiş beyaz bir ok da var. Görüntünün alt kısmında yeşil çizgileri ve beyaz işaretleri olan bir tenis kortunun yakın çekimi yer almaktadır.
Satış - Pazarlama

Reklamcılıkta Sübliminal Pazarlama Yöntemleri

13 Mayıs 2019
Hareketli bir şehir caddesi, parlak şehir ışıklarıyla aydınlatılmış, ürün ve hizmetlerin reklamını yapan ışıklı reklam panolarıyla dolu. Cadde, her birinin cephesinde benzersiz bir reklam panosu bulunan yüksek binalarla kaplı. Ön planda, siyah zemin üzerine beyaz metinle basılmış bir tabelanın yakın çekimi görülüyor. Yan tarafta bir cep telefonunun bulanık görüntüsü, daha geride ise ortada beyaz bir metnin yakın çekimi görülüyor. Ayrıca, arka planda birçok farklı renkten oluşan renkli bir arka plan bulunmaktadır. Tüm işaretler bir araya gelerek renkli ve canlı bir şehir manzarası oluşturuyor.
Bölümler

Reklamcılık Bölümü (MYO)

03 Mart 2020