AnasayfaBlogYaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü
Bölümler

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü

28 Kasım 2020
Bir kişi elinde küçük bir ot parçası tutarak çimenlik bir alanda durmaktadır. Yüzleri bir ağacın önünde duran bir grup geyiğe dönüktür. Arka planda, canlı yeşil bir arka planla çevrili bir kuş tünemektedir. Daha sonra kişinin eli, merakla bakan geyiklerden birini beslerken görülüyor. Daha sonra bir sincap, kişinin elinde tuttuğu otlara tutunurken yakın plandan görülüyor. Aynı el daha sonra arka planda uzun bir ağaçla birlikte küçük bir ot parçası tutarken görülüyor. Gökyüzü aydınlık ve berraktır, uzakta birkaç parça bulut görünmektedir. Sahne huzurlu ve sakin, hayvanlar ve insan doğayla uyum içinde.
KonuAçıklamaÖnemi
Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü'nün OluşturulmasıBu bölüm, ülkemizde doğal kaynaklarla ilgili kurulan en yeni programlardan biridir.Gelişen teknoloji ve çevre bilincinin artışı, bu alanda eğitim veren bir bölümün kurulmasını gerektirmiştir.
MisyonBölümün misyonu, sosyal, rekreasyonel, ekolojik ve ekonomik faktörler üzerine odaklanmaktır.Bu faktörler, yaban hayatının yönetim ve korunmasında önemli bir rol oynar.
Teknoloji KullanımıBölüm, gelişen teknolojileri kullanmayı hedefler.Teknoloji, yaban hayatının korunması ve yönetilmesinde bir kilit rol oynar.
Habitat KorumaHabitatların korunması, bölümün ana hedeflerinden biridir.Doğru habitat yönetimi, türlerin sağlıklı bir şekilde yaşamasını sağlar.
Eğitim ve AraştırmaBölüm, bir eğitim ve araştırma programı oluşturmayı hedefler.Eğitim ve araştırma, yaban hayatı yönetiminin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olur.
Ekonomik FaktörlerBölüm, ekonomik faktörleri de dikkate alır.Yaban hayatının korunması ve yönetimi, ekonomiye de önemli katkılarda bulunabilir.
Rekreasyonel FaktörlerRekreasyonel faktörler bölümün ana hedefleri arasındadır.Doğru yönetim, insanların yaban hayatıyla etkileşimini olumlu hale getirebilir.
Sosyal FaktörlerSosyal faktörler bölümün ana hedefleri arasındadır.Yaban hayatı ekolojisi ve yönetimi, toplumda çevre bilincini artırabilir.
Ekolojik FaktörlerBölüm, ekolojik faktörleri önceliği olarak belirler.Ekolojik faktörler, türlerin sağlıklı bir şekilde yaşaması için gereklidir.
Etkili YönetimBölüm, yaban hayatının etkili bir şekilde yönetilmesini hedefler.Etkili yönetim, türlerin sürekliliğini sağlar ve habitatların korunmasını garanti eder.

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü, doğal kaynaklarla ilgili ülkemizde kurulan en yeni programlardan biridir. Bölümün en önemli misyonu; sosyal, rekreasyonel, ekolojik ve ekonomik faktörlerin üzerinde durmaktır. Gelişen teknolojileri kullanarak, yaban hayatının ve habitatlarının korunması ve etkili bir şekilde yönetilmesi için bir eğitim ve araştırma programı oluşturmak hedefler arasında asıl olandır.

Bölümün en önemli amacı, yaban hayvanlarının ve onların habitatlarınında sürdürülebilirlik sağlanması konusunda donanımlı bireyler yetiştirmektir. Dört yıl süren eğitim sonunda öğrenciler ülkemizdeki yaban hayvanlarının biyolojisi ve ekolojisi konusunda detaylı olarak bilgi sahibi olur. Onların habitat ihtiyaçları, hastalıkları, sulak alanları, orman ekosistemleri, av amenajmanı, biyolojik çeşitliliği, iç sulardaki balıklar ve eko turizm konularında da donanımlı birer meslek mezunu olarak yetiştirilirler.

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Nedir?

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi bölümü dört yıllık lisans bölümüdür. Bölümü başarıyla tamamlama şartlarından biri 240 kredi tamamlama zorunluluğunu yetine getirmektir. Bölümün amacı öğrencilere yaban hayvanlarının etolojisi, biyolojisi, ekolojisi ve genel yapıları ilgili bilimsel eğitimler vererek sektöre fayda sağlayacak bireyleri yetiştirmektir.

Omurgalı yaban hayvanlar başta olmak üzere kuşlar, memeliler ve iç su balıkları, amfibiler, sürüngenler ile böcekler ve diğer omurgasız yaban hayvanları inceleme alanlarıdır. Öğrenciler, tüm bu hayvanların; biyolojisi, ekolojisi, etolojisi ile orman, dağ, bozkır, sulak alan gibi ekosistemlerdeki bütün ekosistem bileşenleri ile olan temel etkileşimler ile ilgili gerekli ve yeterli bilgilerle donanmış olarak mezun olurlar.

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi bölümünü tercih edecek adaylardan bazı özelliklere sahip olması beklenir. Bunlar; öncelikle disiplinli ve sorumluluk sahibi olmalarıdır. Soğukkanlı, hayvanlara karşı ilgili ve meraklı olması aranan diğer önemli özelliklerdendir. Ekip çalışmasına uygun olması, iletişim kabiliyetini yüksek olması da gerekir. Ayrıca bulunduğu çalışma ortamı gereği fiziksel durumunun da uygun olması önemlidir.

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi İş İmkanları Nelerdir?

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi bölümü mezunları kamu ve özel sektörde oldukça geniş iş imkanına sahiptir. Bunun en büyük sebeplerinden biri bölüm seçeneğinin kısıtlı olması ve meslek mezunu az yetişmesidir. Yaban hayatı ve yönetimi bölümü mezunları kamu sektöründe yer almak istiyorsa Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS’ndan geçer puan alarak başvuru yapması gerekir. Bölüm mezunları için çalışma alanları aşağıdaki gibidir.

 • Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, 

 • Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü,

 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, 

 • Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, 

 • Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, 

 • Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda ve yaban hayvanları ile ilgili konularda faaliyette bulunulan kamuya ait diğer birimlerde,

 • Özel sektörden kiralanan özel avlakların yanısıra, yine özel sektör tarafından işletilen yaban hayvan üretme tesislerinde, 

 • Av turizmi ile ilgilenen seyahat acentalarında, 

 • Turizm şirketlerinde, veya doğa koruma ile ilgili çalışmalarda bulunan sivil toplum alanlarında görevlerine devam edebilecekler.

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Mezunu Ne İş Yapar?

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi bölümünü tercih edecek adaylar, eğitim yaşamları boyunca karşılaşacakları derler ile birlikte çalışma yaşamlarında ne iş yapacaklarını araştırıyor. Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi bölümü mezunları omurgalı, omurgasız, memeliler, kuşlar, balıklar üzerine biyoloji, etoloji ve ekosistemler üzerine çalışmalar yürütmektedir. Bölüm mezunlarının sorumlulukları detaylı olarak aşağıdaki gibidir.

 • Görevli oldukları alanda yabani hayvanları gözlemlemek, onlara ait sayı ve türleri belirten çizelgeler hazırlamak. Hazırladıkları çizelgeleri yöneticilerine sunmak.

 • Hayvanların yaşamlarına sağlıklı devam etmesi için çeşitli verileri toplamak, hazırlamak

 • Doğal ortamdaki tüm canlıların dağılımını düzenli olarak devam ettirilebilmesi için yaşam ortamlarının iyileştirilmesi ve geliştirmesi üzerine çalışmalar yapmak.

 • Yaban hayvanların çoğalması ve korunması için çalışmalar yürütürler.

 • Özel alanlarda teknik eleman olarak ta görevlerini sürdürebilirler.

 • Çeşitli kararların alınmasında rol oynarlar.

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Dersleri Nelerdir?

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi bölümünü tercih eden aday sayısının düşük olması sebebiyle mezunlar için iş imkanları da oldukça fazladır. Geleceğin meslekleri arasında zamanla yerini alması, gelişen teknolojinin de etkisiyle pek çok başarılı işe imza atması tüm meslek mezunlarının beklentilerindendir.

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi tercih etmeyi düşünen adaylar 4 yıllık eğitimleri süresince karşı karşıya kalacakları dersleri merak eder. Eğitim yaşamları boyunca teorik ve mesleki birçok dersler karşılaşırlar. Aynı zamanda mesleki gelişimleri ve teorik olarak gördükleri dersleri uygulamada görmeleri için zorunlu staj süreleri de bulunmaktadır. Stajlarını çalıştıkları kuruma onaylattıktan sonra üniversitenin uygun gördüğü tarihte komiteye sunulması gerekir.

Tüm bu dersleri ve zorunlu stajını başarı ile tamamlayan ve bölümün beklentilerini yerine getiren öğrenciler Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Lisans Diploması almaya hak kazanır. Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi bölümü öğrencilerinin karşılaşacakları temel dersler aşağıdaki gibidir.

 • Temel Kimya,

 • Yaban Hayatında Biyolojik Çeşitlilik,

 • İlk Yardım,

 • Zooloji,

 • Genel Ekoloji ve Meteoroloji,

 • İstatistik,

 • Genel Biyoloji,

 • Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimine Giriş,

 • Memeli Yaban Hayvanları,

 • Omurgasız Hayvanlar,

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Taban Puan ve Sıralama

2020 Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Taban Puanları ve 2020 Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Başarı Sıralamaları açıklandı. Sizler için hazırladığımız puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Burada hazırlanan puanlar ve sıralamaların tamamı bu sene yerleşen adaylara aittir. Yazımızda 1 eğitim kurumuna ait bilgileri paylaşıyoruz. Yazımızdaki verilerin tamamı ÖSYM-YÖK tarafından açıklanmış olan en son güncel puanlardır.

Üniversite  Bölüm  Taban Puan  SıralamaKARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi  209,64711 674456

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Nedir?

Yaban hayatı ekolojisi ve yönetimi bölümü 240 zorunlu kredinin tamamlanması gereken 4 yıllık lisans bölümüdür. Bölüm öğrencilere yaban hayvanlarının etolojisi, biyolojisi, ekolojisi ve genel yapıları ilgili bilimsel eğitimler verip, sektör içinde verimli çalışmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Soğukkanlı, hayvanlara karşı ilgili ve meraklı olmaları bölümü tercih adaylar için olmazsa olmaz özelliklerdendir.

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi İş İmkanları Nelerdir?

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi bölümünden mezun bireyler, kamu ve özel sektörde geniş bir iş imkanı ile karşılaşır. Bölüm mezunları kamu sektöründe çalışmak istiyorsa Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS’ndan istenen puanı alarak, başvuru yapmaları gerekir. Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü çalışma alanlarına örnektir.

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Mezunları Ne İş Yapar?

Yaban hayatı ekolojisi ve yönetimi mezunları, hayvanların yaşamlarını sağlıklı sürdürmesi için çeşitli veriler toplar ve hazırlar. Doğal ortamdaki tüm canlıların dağılımının düzenli olması için yaşam ortamlarının iyileştirilmesi ve geliştirmesi çalışmalarını yapar. Yaban hayvanların çoğalması ve korunması faaliyetlerini üstlenir.

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü'nün Oluşturulması, Bu bölüm, ülkemizde doğal kaynaklarla ilgili kurulan en yeni programlardan biridir, Gelişen teknoloji ve çevre bilincinin artışı, bu alanda eğitim veren bir bölümün kurulmasını gerektirmiştir, Misyon, Bölümün misyonu, sosyal, rekreasyonel, ekolojik ve ekonomik faktörler üzerine odaklanmaktır, Bu faktörler, yaban hayatının yönetim ve korunmasında önemli bir rol oynar, Teknoloji Kullanımı, Bölüm, gelişen teknolojileri kullanmayı hedefler, Teknoloji, yaban hayatının korunması ve yönetilmesinde bir kilit rol oynar, Habitat Koruma, Habitatların korunması, bölümün ana hedeflerinden biridir, Doğru habitat yönetimi, türlerin sağlıklı bir şekilde yaşamasını sağlar, Eğitim ve Araştırma, Bölüm, bir eğitim ve araştırma programı oluşturmayı hedefler, Eğitim ve araştırma, yaban hayatı yönetiminin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olur, Ekonomik Faktörler, Bölüm, ekonomik faktörleri de dikkate alır, Yaban hayatının korunması ve yönetimi, ekonomiye de önemli katkılarda bulunabilir, Rekreasyonel Faktörler, Rekreasyonel faktörler bölümün ana hedefleri arasındadır, Doğru yönetim, insanların yaban hayatıyla etkileşimini olumlu hale getirebilir, Sosyal Faktörler, Sosyal faktörler bölümün ana hedefleri arasındadır, Yaban hayatı ekolojisi ve yönetimi, toplumda çevre bilincini artırabilir, Ekolojik Faktörler, Bölüm, ekolojik faktörleri önceliği olarak belirler, Ekolojik faktörler, türlerin sağlıklı bir şekilde yaşaması için gereklidir, Etkili Yönetim, Bölüm, yaban hayatının etkili bir şekilde yönetilmesini hedefler, Etkili yönetim, türlerin sürekliliğini sağlar ve habitatların korunmasını garanti eder
yaban hayatı ekolojisi ve yönetimi teknoloji biyoloji habitat ekosistem yaban hayatı ekolojisi ve yönetimi bölümü
Bu, canlı mavi gömlek giymiş bir kadının görüntüsüdür. Yüzünü çerçeveleyen uzun, koyu renk saçları var. Ten rengi açık ve yüz ifadesi kararlı. Beyaz duvarlı ve aydınlık pencereli bir odada duruyor. Gömleğinin mavisi beyaza karşı öne çıkıyor ve güçlü bir kontrast hissi veriyor. Kadın kollarını vücudunun önünde kavuşturmuş, kendinden emin bir havaya sahip. Gözleri ileriye odaklanmış ve kararlılığını gösteriyor. Önüne ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır görünüyor.
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.