AnasayfaBlogA Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?

06 Nisan 2021
A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?
A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Nedir?A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Ne İş Yapar?A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Maaşları
Tehlike sınıfında olduğu tespit edilen iş yerlerinde görev alan ve A sınıfı belgesine sahip profesyonellerdir.Çalışma ortamının güvenliğini sağlar, risk değerlendirmesi yapar, olası tehlikeleri belirler ve ortadan kaldırır.Görevlerin zorluğu ve uzmanlık gerektirmesi nedeniyle diğer uzmanlık sınıflarına göre daha yüksek maaş alır
Üniversitelerin Mimarlık veya Mühendislik Fakültesi'nden mezun olan kişiler bu rol için uygundurHayati tehlike yaratabilecek durumları belirler, kaza ve yangın gibi olumsuz durumların engellenmesi için stratejiler geliştirirMaaşlar çalıştıkları kurum, tecrübe vb. faktörlere göre değişiklik gösterir
Bir iş yerinde çalışanların sağlığını ve güvenliğini koruma görevine sahip olan uzmanlarİş yerinin düzenlenmesini sağlar, çalışanları bilgilendirir ve eğitir, risk değerlendirmesi yaparMaaşları genellikle 5000 TL'den başlar ve tecrübe ile artar
İlgili alanda tehlike yaratabilecek unsurları takip ve kontrol etme becerisine sahip olan, analitik düşünebilen ve yeniliklere açık kişilerRisk analizi ve değerlendirmesi yapar, tehlikeleri belirler ve bunları ortadan kaldırır, iş yerinde güvenliği sağlarMeslekteki yıl ve tecrübeye göre maaşları artar
Çözüm odaklı yaklaşım sergileyen, takım çalışmasına yatkın ve iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına hakim olan kişilerPotansiyel tehlikeleri tespit etmek ve bunları ortadan kaldırmak, çalışanların güvende olması için eğitim ve bilgilendirme yapmakİlk yıllarda başlangıç maaşı genellikle 5000 TL'dir, ancak daha sonra tecrübe ile artar
Stres yönetiminde başarılı olabilen ve disiplinli çalışma prensibine sahip kişilerÇalışanların korunması için gereken tedbirlerin alınması ve risk değerlendirmesinin yapılmasıTecrübeye ve çalıştıkları sektöre göre maaşı artan uzmanlık rolü
Güvenli ve sağlıklı çalışma ortamını sağlamak için yetkilendirilmiş ve eğitimli kişilerİş yerinde meydana gelebilecek olumsuz durumların önüne geçmek için stratejiler geliştirmek ve uygulamakZorlu görev ve sorumluluklarına bağlı olarak genellikle yüksek maaşlar alırlar
Tehlikeli veya çok tehlikeli sınıflarda bulunan işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda yetkilendirilmiş kişilerOlumsuz durumların önlenmesi için kurumla işbirliği yapar ve takip, kontrol, değerlendirme ve eğitim faaliyetlerinde bulunurKendine özgü sorumluluklar ve mevzuat gereksinimleri nedeniyle genellikle diğer sınıfların maaşlarından daha fazla kazanırlar
İş yerindeki tehlikeleri ve riskleri tespit etme ve çözüm önerileri geliştirme yeteneğine sahip olan kişilerÇalışanlara iş sağlığı ve güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunar, risk analizleri yapar ve uygun önlem stratejilerini belirler ve uygularMaaşı görevleri ve kişinin deneyimine, eğitimine, uzmanlık alanına ve çalıştığı kurumun büyüklüğüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir
Çalışanların güvenliği ve iş yerindeki tehlikeleri en aza indirmek için tasarlanmış politikaları ve prosedürleri uygulanmasından sorumlu olan kişilerRisk değerlendirmeleri yapma, önleyici ve düzeltici faaliyetleri planlama ve uygulama, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek için iş sağlığı ve güvenliği politikalarını ve prosedürlerini geliştirme ve uygulamaGörevlerinin geniş kapsamlı ve kritik doğası nedeniyle genellikle yüksek maaş alırlar

Günümüzde iş güvenliği uzmanları için oldukça geniş çalışma alanlarının varlığından bahsedebiliriz. İş güvenliği uzmanlarının çalışma alanları işletmenin özelliklerine bağlı olarak sınıflara ayrılmaktadır. Üç bölüme ayrılan uzmanlık alanları şöyledir; A sınıfı çok tehlikeli, B sınıfı, tehlikeli ve C sınıfı az tehlikeli yerlere bakar.

İş yeri kazalarının artması bu konularda alınan tedbirlerin sayısının da arttırılması ihtiyacını doğurur. Hükümet bu konu ile ilgili sağlam adımlar atmış ve güncel mevzuatlar hazırlamıştır. Böylece çalışan personelin daha güvenli ve daha sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olması sağlanmıştır.

İş kazalarının en çok yaşandığı yerler ise inşaat ve maden ocakları olarak bilinmektedir. Çok tehlikeli olarak tabir edilen yerlerde A sınıfı uzmanlar çalışmalar yürütür. Bu işletmelerin risk analizlerini yapar ve olası kaza riskini %98 oranında azaltır. Yazımızda A sınıfı iş güvenliği uzmanı ne iş yapar? A sınıfı iş güvenliği uzmanı olmak için hangi şartlar aranır? A sınıfı iş güvenliği uzmanı ne kadar maaş kazanır? Sorularınıza yanıt bulabilirsiniz.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Nedir?

A sınıfı iş güvenliği uzmanı; tehlike sınıfında olduğu tespit edilen iş yerlerinin iş güvenliği bölümünde görev alan ve A sınıfı belgesi almış olan uzmanlara verilen mesleki addır. İş sağlığı ve iş güvenliği ile alakalı çalışmaları yürütmekten sorumludur. Üniversitelerin Mimarlık Fakültesi ya da Mühendislik Fakültesi içinde yer alan 4 yıllık lisans bölümlerinde eğitim alanlar iş güvenliği uzmanı olmaya hak kazanır.

i̇ş güvenliği uzmanı olarak kariyer yaşamına devam edenler gerekli şartları yerine getirerek a sınıfı sertifikasını alarak çalışmalarına başlayabilirler. bu alanda başarılı olmak eğitimin yanında bazı niteliklere sahip olmayı da gerektirir. bu nitelikler şu şekilde sıralanabilir;

 • A sınıfı iş güvenliği uzmanı, neden sonuç ilişkisini doğru yorumlayabilmelidir.

 • Problem çözme becerisi gelişmiş olmalıdır.

 • Takım çalışması içinde çalışabilmelidirler.

 • Çözüm odaklı yaklaşım sergilemeleri gerekir.

 • İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına hakim olmaları gerekir.

 • İyi bir takip dokümantasyon ve kayıt tutma becerisi göstermeleri gerekir.

 • Stres yönetimi konusunda başarı göstermelidir.

 • Yeniliklere ve gelişmeye açık olmalıdır.

 • Analitik düşünme becerisine sahip olmalıdır.

 • Disiplinli ve titiz çalışmalar yapabilmelidir.

 • İnsan ilişkilerinde başarılı ve etkin iletişim kurma becerisine sahip olmaları gerekir.

İlgili eğitim: Stres Yönetimi Eğitimi

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Ne İş Yapar?

A sınıfı iş güvenliği uzmanları, kurum personelinin sağlığını ve hayatını tehlikeye atmayacak şekilde çalışma şartlarının oluşması için gerekli çalışmaları yapar. Aldıkları görev ve sorumluluklar bulundukları kurumun özelliklerine göre çeşitlenir. A sınıfı iş güvenliği uzmanı çalışma sürecinde aşağıdaki görev ve sorumluluklara sahiptir.

 • Bir çalışma ortamında hayati tehlike yaratabilecek unsurları belirlemeleri gerekir.

 • Hayati tehlike arz eden tüm ihtimalleri güvenli bir şekilde ve zamanında ortadan kaldırması gerekir.

 • İnceleme ve araştırmalar yapar, çalışanları bilgilendirir.

 • Görevine uygun olacak şekilde işverenin bilgisi dahilinde kurum ve kuruluşlarla iş yerlerinin düzenlenmesini sağlar.

 • İş güvenliği için çalışanlara rehberlik eder ve uygun çalışma ortamını hazırlar.

 • Risk değerlendirmesi yapar ve çalışma ortamını düzenler.

 • İş yerinde meydana gelebilecek kaza, yangın gibi olumsuz durumların engellenmesi için çalışmalar düzenler ve bu konuda öneriler sunar.

 • Şirket çalışanlarının güvende olması üzerine eğitim ve bilgilendirme yapar, çalışma prosedürleri hazırlar.

 • İş kazası veya hastalıklarla alakalı olarak şirket diğer departmanları ile iş birliği içinde olmalıdır.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Maaşları

A sınıfı iş güvenliği uzmanının maaşı diğer sınıflara göre daha yüksektir. Görevleri zor olması sebebiyle düşük ücretle çalışmaları beklenmez. Bir işletmede yer alan personelin güvenliği ve sağlığını korumak onların en temel görevidir. Kurum, kurum hekimi ve çalışanlarla iş birliği içerisinde çalışmalarını yürütür. Potansiyel tehlikeleri tespit eder ve ortadan kaldırır. Bunun için de bir risk analizi yapması gerekir

 A sınıfı uzmanla iş birliği içinde çalışan B sınıfı iş güvenliği uzmanı ya da C sınıfı uzmanlar da olabilmektedir. Çok tehlikeli bir kurum içinde çalışan sayısına bağlı olacak şekilde A sınıfı uzmanı şartı bulunur. Buna göre diğer sınıflardan da alım yapılabilir.

A sınıfı iş güvenliği uzmanı maaşları görevlerinin zorluğundan dolayı her zaman daha yüksektir. Uzmanların kazandıkları maaşlar çalıştıkları kurumlara, tecrübelerine bağlı olarak değişiklik gösterir. A sınıfı iş güvenliği uzmanının maaş kazançları aşağıdaki gibidir.

 • A sınıfı iş güvenliği uzmanları mesleğe ilk adım attığı senelerde genellikle daha düşük miktarlarda maaşlar ile çalışmaya başlar. Bu maaş rakamı genellikle 5000 TL olarak belirlenmektedir.

 • Daha sonra ki yıllarda çalışanların maaşları giderek yükselir ve en yüksek rakam olan 10.000 TL’ye kadar çıkabilir.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur?

A sınıfı iş güvenliği uzmanı olmak için detaylı bir araştırma yapmanız faydalı olur. Bunun için iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliklerini gözden geçirmek te bilgi edinmenize yardımcı olur. Eğer mevcut durumunuz buradaki bilgilerle tam olarak uyuşmuyorsa bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bir eğitim kurumu ile görüşerek daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Bilindiği gibi A sınıfı uzmanlar çok tehlikeli yerler de görev yapan kişilerdir.

Mimarlık Fakültesi ya da Mühendislik Fakültesinde yer alan programlarda lisans eğitimi alanlar, A sınıfı iş güvenliği uzmanı olabilirler. Bunun için ÖSYM’nin yaptığı sınavdan 100 üzerinden 70 almaları gerekir.

Sınavdan geçer puan alan adaylar A sınıfı uzmanı olmaya hak kazanır. Bu görevleri eksiksiz olarak yerine getirebilmek için öncelikle gerekli donanıma ve tecrübeye sahip olmaları gerekir. Bu kriterler doğrultusunda A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sertifika başvurusunda bulunabilecek kişiler aşağıdaki gibidir.

 • İş güvenliği ya da iş sağlığı ve güvenliği programında doktora yapan veya yapmakta olan mimar, mühendis veya teknik elemanlar,

 • En az dört yıl olmak şartı ile B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle görev yapan kişiler,

 • A sınıfı iş güvenliği eğitimi alarak, bu alanda yapılan sınavlarda başarı kazanan mimar, mühendis ya da teknik elemanlar başvuru için uygundur.

Tehlike sınıfında olduğu tespit edilen iş yerlerinde görev alan ve A sınıfı belgesine sahip profesyonellerdir, Çalışma ortamının güvenliğini sağlar, risk değerlendirmesi yapar, olası tehlikeleri belirler ve ortadan kaldırır, Görevlerin zorluğu ve uzmanlık gerektirmesi nedeniyle diğer uzmanlık sınıflarına göre daha yüksek maaş alır, Üniversitelerin Mimarlık veya Mühendislik Fakültesi'nden mezun olan kişiler bu rol için uygundur, Hayati tehlike yaratabilecek durumları belirler, kaza ve yangın gibi olumsuz durumların engellenmesi için stratejiler geliştirir, Maaşlar çalıştıkları kurum, tecrübe vb faktörlere göre değişiklik gösterir, Bir iş yerinde çalışanların sağlığını ve güvenliğini koruma görevine sahip olan uzmanlar, İş yerinin düzenlenmesini sağlar, çalışanları bilgilendirir ve eğitir, risk değerlendirmesi yapar, Maaşları genellikle 5000 TL'den başlar ve tecrübe ile artar, İlgili alanda tehlike yaratabilecek unsurları takip ve kontrol etme becerisine sahip olan, analitik düşünebilen ve yeniliklere açık kişiler, Risk analizi ve değerlendirmesi yapar, tehlikeleri belirler ve bunları ortadan kaldırır, iş yerinde güvenliği sağlar, Meslekteki yıl ve tecrübeye göre maaşları artar, Çözüm odaklı yaklaşım sergileyen, takım çalışmasına yatkın ve iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına hakim olan kişiler, Potansiyel tehlikeleri tespit etmek ve bunları ortadan kaldırmak, çalışanların güvende olması için eğitim ve bilgilendirme yapmak, İlk yıllarda başlangıç maaşı genellikle 5000 TL'dir, ancak daha sonra tecrübe ile artar, Stres yönetiminde başarılı olabilen ve disiplinli çalışma prensibine sahip kişiler, Çalışanların korunması için gereken tedbirlerin alınması ve risk değerlendirmesinin yapılması, Tecrübeye ve çalıştıkları sektöre göre maaşı artan uzmanlık rolü, Güvenli ve sağlıklı çalışma ortamını sağlamak için yetkilendirilmiş ve eğitimli kişiler, İş yerinde meydana gelebilecek olumsuz durumların önüne geçmek için stratejiler geliştirmek ve uygulamak, Zorlu görev ve sorumluluklarına bağlı olarak genellikle yüksek maaşlar alırlar, Tehlikeli veya çok tehlikeli sınıflarda bulunan işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda yetkilendirilmiş kişiler, Olumsuz durumların önlenmesi için kurumla işbirliği yapar ve takip, kontrol, değerlendirme ve eğitim faaliyetlerinde bulunur, Kendine özgü sorumluluklar ve mevzuat gereksinimleri nedeniyle genellikle diğer sınıfların maaşlarından daha fazla kazanırlar, İş yerindeki tehlikeleri ve riskleri tespit etme ve çözüm önerileri geliştirme yeteneğine sahip olan kişiler, Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunar, risk analizleri yapar ve uygun önlem stratejilerini belirler ve uygular, Maaşı görevleri ve kişinin deneyimine, eğitimine, uzmanlık alanına ve çalıştığı kurumun büyüklüğüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir, Çalışanların güvenliği ve iş yerindeki tehlikeleri en aza indirmek için tasarlanmış politikaları ve prosedürleri uygulanmasından sorumlu olan kişiler, Risk değerlendirmeleri yapma, önleyici ve düzeltici faaliyetleri planlama ve uygulama, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek için iş sağlığı ve güvenliği politikalarını ve prosedürlerini geliştirme ve uygulama, Görevlerinin geniş kapsamlı ve kritik doğası nedeniyle genellikle yüksek maaş alırlar
A sınıfı iş güvenliği uzmanı iş güvenliği uzmanı iş güvenliği lisans sertifika A sınıfı iş güvenliği uzmanı nedir A sınıfı iş güvenliği uzmanı ne iş yapar A sınıfı iş güvenliği uzmanı maaşları
Bu, canlı mavi gömlek giymiş bir kadının görüntüsüdür. Yüzünü çerçeveleyen uzun, koyu renk saçları var. Ten rengi açık ve yüz ifadesi kararlı. Beyaz duvarlı ve aydınlık pencereli bir odada duruyor. Gömleğinin mavisi beyaza karşı öne çıkıyor ve güçlü bir kontrast hissi veriyor. Kadın kollarını vücudunun önünde kavuşturmuş, kendinden emin bir havaya sahip. Gözleri ileriye odaklanmış ve kararlılığını gösteriyor. Önüne ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır görünüyor.
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.