AnasayfaBlogEndeks Okuma Görevlisi Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Endeks Okuma Görevlisi Nedir? Ne İş Yapar?

23 Haziran 2021
Bir adam masada oturmuş, bir panoya yazı yazmaya odaklanmış olarak görülüyor. Bir elinde kalem tutmakta ve pano önündeki masanın üzerinde durmaktadır. Diğer eliyle de panoya destek vermektedir. Mavi bir tişört giyiyor ve sarı saçları var. Yüzünde yazmaya odaklanmış bir ifade vardır. Solundaki kutu biraz odak dışında kalıyor ama kapağı açık yeşil bir karton kutu gibi görünüyor.
Endeks Okuma Görevlisi Nedir?Endeks Okuma Görevlisi Ne İş Yapar?Endeks Okuma Görevlisi Maaşları Ne Kadar?
Konut veya ticari işletmelerin enerji ve su kullanım miktarını belirleme ve faturalandırma işlemlerini gerçekleştiren kişi.Enerji ve su sayaçlarını okur, faturalandırma yapar, arızaları ve kaçağı tespit eder, müşteri ve abone kayıtlarını kontrol eder.Tecrübe ve kuruma bağlı olarak 2.950 TL ile 4.000 TL arasında değişir.
Enerji ve su kullanımını tespit etmek ve faturalandırmakla görevli personel.Sayaçları okur, faturalandırma yapar, kaçak ve usulsüz kullanımları belirler ve bilgisayar sistemlerine bilgi aktarır.Ortalama olarak 3.500 TL maaş alır.
Su, elektrik ve doğalgaz tüketim bilgilerini toplayıp faturalandırma görevi yürüten profesyonel.Sayaç okuma, arıza tespiti, kaçak kullanım ve usulsüz kullanım tespiti, abone bilgilerini kontrol etme ve bilgi girişi gibi sorumlulukları vardır.En yüksek maaş 4.000 TL'ye kadar çıkabilir.
Kamu ve özel sektörde enerji ve su tüketim miktarını belirleme görevini üstlenen personel.Sayaçların düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol eder, okuma işlemlerini yapar ve tüketim bilgilerini faturalandırır.Başlangıç maaşı genellikle 2.950 TL'dir.

Endeks okuma görevlisi, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemleri alarak, çevre koruma mevzuatına ve kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun olacak şekilde tüketicilerin sayaçlarını uygun araç gereçler ile okuyan kişiye verilen addır. Aynı zamanda sayaçları kontrol eden, kaçak ve usulsüz kullanımları belirleyen, müşteri ve abone kayıtlarını kontrol eden ve bu bilgileri şirket ve idare bilgisayarlarına aktaran kişidir. Tüm bu işlemleri tamamlarken işletmenin genel prensipleri doğrultusunda hareket eder.

Kamu alanında ve özel sektörde endeks okuma görevlisi sık sık karşımıza çıkmaktadır. Bu alanda çalışmak isteyen kişilerin kendilerini geliştirmelerine özen göstermeleri gerekir. Kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak için sertifika eğitimlerine katılabilirler.

Yazımızda endeks okuma görevlisi nedir? Endeks okuma görevlisi ne iş yapar? Endeks okuma görevlisi maaşları ne kadar? Gibi merak edilen sorulara yanıtlar aradık.

Endeks Okuma Görevlisi Nedir?

Endeks okuma görevlisi, konut ya da ticari işletmelerin enerji ve su kullanım miktarını belirleme ve faturalandırmayla ilgili görevleri üstlenen kişidir. Sayaçların bulunduğu adreslere gider ve sayaç okumasını gerçekleştirir. Faturalandırma sonrasında faturaları kullanıcılara teslim eder.

Sayaç okuma işlemi yaparken kurumun genel çalışma prensiplerine uygun bir şekilde araç gereç ve ekipmanları doğru olarak kullanmalıdır. Mesleğin kalite ve verimlilik gereklerine uygun davranmaları beklenir. Endeks okuma görevlisi olmak isteyen kişilerin resmi bir eğitim almaları mecburi değildir. Ancak en az lise mezunu olmaları aranan özellikler arasındadır.

Yüksek gerilim bölgesinde faaliyette bulunacak adayların, Elektrik Kuvvetli Akım Tesislerinde (EKAT) Yüksek Gerilim Altında Çalışma İzin Belgesi almaları gerekir. Bu meslekte faaliyet gösterecek kişilerin bazı mesleki niteliklere sahip olması beklenir. Bu nitelikler hem işteki başarılarını hem de kazançlarını olumlu yönde etkiler. Kurumlar işe alım sırasında adayların niteliklerini inceler. Bu sebeple eğitim her ne kadar ön planda olmasa da en az lise mezunu olmalarını ve kişisel gelişimlerini önemsemeleri beklenir.

Endeks Okuma Görevlisi Ne İş Yapar?

Endeks okuma görevlisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak çalışmalarını yürütür. İşçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma çalışmalarına ve mesleğin verimlilik ve kalite ihtiyaçlarına uygun olarak hareket eder. Endeks okuma görevlisinin temel görev ve sorumluluğu ölçüm cihazları aracılığıyla tüketiciler tarafından kullanılan kaynak hacmini tespit etmektir. Aynı zamanda aksaklıkları tespit eder ve yetkilileri bilgilendirir. Meslek profesyonellerinin diğer görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

 • Su, elektrik ve doğalgaz sayaçlarını okumakla görevli kişidir.

 • Endeksör cihazı ile faturalandırma yapar.

 • Sayaç dışarıdan erişilebilir olmadığı durumlarda müşteri konutuna ya da işyerlerine gider.

 • Arızalı ya da tahrif edilmiş sayaçları tespit eder.

 • Sızıntı ve güvenlik tehditlerini belirler.

 • Kaçak kullanım tespiti durumunda ilgili birimlere raporlama yapar.

 • Anormal tüketimi bulmak ve dalgalanma nedenlerini tespit etmek üzere cihaz okumalarını doğrulama çalışmaları yapar.

 • Müşteri ve şirket tarafından talep edildiği zaman bakım görevlerini yerine getirmek üzere ya da şebeke sayacında küçük çapta onarımlar yapar.

 • Güvenlik prosedürlerine uygun çalışmalar gerçekleştirir.

Endeks Okuma Görevlisi Maaşları

Endeks okuma görevlisi, konut ya da ticari işletmelerin enerji ve su kullanım miktarını belirleme ve faturalandırma işlemlerini yapmak üzere çalışmalar yürütür. Sayaçların bulunduğu adreslere gider, sayaç okumasını yapar ve faturaları kullanıcılara teslim eder. Kaçak ve usulsüz kullananları takip eder. Kaçak ve usulsüz kullananlar hakkında gerekli işlemlerin başlatılmasını sağlar. Sayacının okunmasına ilişkin diğer tüm işlemleri yapmakla görevli kişidir. Bulundukları kurumun politikalarına uygun hareket etmek durumundadır. Çalışma programı kurum kurallarına göre düzenlenir.

Endeks okuma görevlisi kamu alanında ve özel sektörde iş bulma imkanına sahiptir. Hemen hemen birçok aday iş bulma konusunda sıkıntı yaşamaz. Tecrübeleri kurum içi çalışmalarına yansır. İşletmeye değer katacak personeller ile çalışmak istenecektir. Adayların bu durumu göz önünde bulundurarak hareket etmeleri gerekir. Maaşları da tecrübelerine ve kurumun özelliklerine göre değişiklik gösterir. Endeks okuma görevlisi maaşları öncelikle düşük meblağ ile başlasa da daha sonra artış gösterir. Özel sektörde çalışan personellerin çalışma saatleri kamu alanına göre daha yoğun olabilir. Bu durumda maaşlarına genellikle olumlu olarak yansır. Bir endeks okuma görevlisi ne kadar maaş alır inceleyelim.

 • Bir endeks okuma görevlisi en düşük 2.950 TL maaş ile işe başlar.

 • Zamanla tecrübe sahibi olan bir endeks okuma görevlisi ortalama 3.500 TL maaş kazanır.

 • En yüksek kazanan bir endeks okuma görevlisi ise 4.000 TL maaş kazanır.

Endeks Okuma Görevlisi Nasıl Olunur?

Endeks okuma görevlisi olarak çalışmak isteyen kişiler öncelikle eğitim koşullarını inceler. Endeks okuma görevlisi olmak için resmi bir eğitim mecburiyeti yoktur. Ancak en az lise mezunu olmaları birçok kurum tarafından aranan özelliktir. Bir sonraki araştırılan konu işe kariyer imkanlarıdır. Endeks okuma görevlileri için hem özel sektörde hem kamu alanında oldukça geniş iş imkanından bahsetmek mümkünüdür. Özel sektör ile kamu sektörü arasında çalışma saatlerinde farklılıklar olabilir. Dolayısı ile iş imkanlarında da farklılıklar olabilir.

Yüksek gerilim bölgesinde çalışacak adayların, Elektrik Kuvvetli Akım Tesislerinde (EKAT) Yüksek Gerilim Altında Çalışma İzin Belgesi almaları zorunluluğu bulunur. İşverenler adaylar arasından seçim yaparken mesleki niteliklere de önem verir. Sahip oldukları mesleki nitelikler sayesinde daha çeşitli iş imkanları ile karşılaşabilirler. Bu durumda kişiler için zorunlu bir eğitim şartı aranmasa da kendilerini geliştirmiş olmalarına dikkat edilir. Adayların kendilerini geliştirecek destekleyici eğitimlere katılmaları önerilir. Endeks okuma görevlisinde öncelikli olarak bulunması gereken nitelikler, asgari denetimle çalışabilmek ve müşteri odaklı hizmet anlayışına sahip olmadır. İşverenlerin meslek profesyonellerinde aradığı diğer önemli nitelikler şu başlıklar altında sıralanabilir:

 • Harita okuma yeteneği göstermeleri beklenir.

 • B sınıfı ehliyete sahip olmaları gerekir.

 • Nezaket çerçevesinde müşteri ilişkileri kurabilme becerisi sergilemeleri gerekir.

 • Dış mekanda çalışabilecek ve uzun süre yürüyebilecek fiziki yeterliliğe sahip olmaları mesleğin olmazsa olmazıdır.

 • Detaylara dikkat edebilmeli, titiz bir çalışma sergilemelidir.

 • Erkek adayların askeri yükümlülüğünü tamamlamış olmaları gerekir.

Konut veya ticari işletmelerin enerji ve su kullanım miktarını belirleme ve faturalandırma işlemlerini gerçekleştiren kişi, Enerji ve su sayaçlarını okur, faturalandırma yapar, arızaları ve kaçağı tespit eder, müşteri ve abone kayıtlarını kontrol eder, Tecrübe ve kuruma bağlı olarak 2950 TL ile 4000 TL arasında değişir, Enerji ve su kullanımını tespit etmek ve faturalandırmakla görevli personel, Sayaçları okur, faturalandırma yapar, kaçak ve usulsüz kullanımları belirler ve bilgisayar sistemlerine bilgi aktarır, Ortalama olarak 3500 TL maaş alır, Su, elektrik ve doğalgaz tüketim bilgilerini toplayıp faturalandırma görevi yürüten profesyonel, Sayaç okuma, arıza tespiti, kaçak kullanım ve usulsüz kullanım tespiti, abone bilgilerini kontrol etme ve bilgi girişi gibi sorumlulukları vardır, En yüksek maaş 4000 TL'ye kadar çıkabilir, Kamu ve özel sektörde enerji ve su tüketim miktarını belirleme görevini üstlenen personel, Sayaçların düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol eder, okuma işlemlerini yapar ve tüketim bilgilerini faturalandırır, Başlangıç maaşı genellikle 2950 TL'dir
Endeks Okuma Görevlisi Endeks Okuma Görevlisi nedir Endeks Okuma Görevlisi ne iş yapar Endeks Okuma Görevlisi maaşları Endeks Okuma Görevlisi nasıl olunur
Bu, canlı mavi gömlek giymiş bir kadının görüntüsüdür. Yüzünü çerçeveleyen uzun, koyu renk saçları var. Ten rengi açık ve yüz ifadesi kararlı. Beyaz duvarlı ve aydınlık pencereli bir odada duruyor. Gömleğinin mavisi beyaza karşı öne çıkıyor ve güçlü bir kontrast hissi veriyor. Kadın kollarını vücudunun önünde kavuşturmuş, kendinden emin bir havaya sahip. Gözleri ileriye odaklanmış ve kararlılığını gösteriyor. Önüne ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır görünüyor.
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.