AnasayfaBlogYetkinlik Bazlı Mülakat Soruları ve Cevapları
Yetkinlik Bazlı Mülakat

Yetkinlik Bazlı Mülakat Soruları ve Cevapları

09 Mart 2018
Yetkinlik Bazlı Mülakat Soruları ve Cevapları

Katıldığınız mülakatlar için ilginç bulduğunuz hatta ilginç mülakat soruları ile muhatap olduğunuz zamanlar mutlaka olmuştur. Peki işe alım uzmanının sizden geçmişe dair deneyiminizle alakalı bir durumu tanımlamanızı istediği bir mülakata hiç katıldınız mı? İşte bu yetkinlik bazlı mülakat sorusudur ve her aday bunu bilmez veya bu tip mülakat tipine hazırlıklı değildir.

Araştırmalar gösteriyor ki sayıları gittikçe artan şirketler bu yöntemi sizin geçmiş davranışınızı tanımlayış şeklinizden potansiyel olarak gelecek davranışlarınızı tahmin edebilme varsayımıyla uyguluyorlar. Bununla birlikte, eğer özgüvenli ve hazırlıklı bir aday değilseniz geçmiş yeteneklerinizi etkili bir şekilde gösteremeyebilirsiniz.

Yetkinlik bazlı mülakat soruları nelerdir?

Aşağıdaki maddeler size yetkinlik bazlı mülakat sorularından neler beklemeniz gerektiğine dair bir fikir verecek.

Özellikler nelerdir?

Belirli bir pozisyon için seçilmiş olan davranışların tanımlayıcı bir listesidir. En çok kullanılan özellikler takım çalışması, liderlik, iletişim, problem çözme, sonuç odaklı olma ve karar almadır. Peki yetkinlik bazlı mülakat nasıl mükemmel hale gelebilir? Yetkinlik bazlı mülakat görüşmesinden nasıl başarılı bir şekilde geçebiliriz?

Düşünün; Mülakat aşamasına geldiniz. Şimdi kendinizi kolay ve anlaşılır bir şekilde anlatmanız gerekiyor. Nasıl?

Araştırma

Elinizde bir değerlendirme formu olmalıdır. Özellikle yetkinlik bazlı mülakat için araştırmanın önemini çok büyüktür. Şirketi ve insan kaynakları politikalarını hatta insan kaynakları yönetiminin kariyer bölümlerini araştırın. İş tanımlamalarında kullandıkları önemli özelliklere odaklanın.

Rol Canlandırma

Geçmiş deneyiminize dayanarak alakalı olabilecek örnek soruların bir listesini yapın ve bir arkadaşınızla rol canlandırması yapın. Örnek bir soru "Üst düzey yöneticiyle şirketin genel işleyişiyle ilgili yaşadığınız bir problemi ve problemi nasıl çözdüğünüzü tanımlayın." Değinilmesi gereken bir nokta da işe alım uzmanının sizin neyi başardığınızla bir ilgisi olmaması, ama onu nasıl başardığınızla ilgisi olmasıdır; yukarıdaki soruyu kolay bir şekilde cevaplamış olsanız bile size onu nasıl yaptığınızı ve ne gibi zorluklarla karşılaştığınızı soracaklar. İş orada bitmeyecek. İşe alım uzmanı bu işin sonucunu bilmek istiyor... İşte bu sadece bir soru!

Ne kadar hazırlıklı olursanız mülakatçının önünde de o kadar etkili ve sakin olursunuz. Mülakattan yapılan en büyük hatalardan biri de kafadan bir örnek uydurmaktadır. Hikaye uydurarak soruya yanıt vermemelisiniz. Bir soruya detaylı bir şekilde cevap vermenizin istenmesinden ziyade kafadan mükemmel bir örnek uydurmak kadar kötü bir şey yoktur, bu yüzden cevaplarınızda dürüst olun. Mülakatçı sizin gizli davranışlarınızı arıyor ve örneğin sizin nasıl iletişim kurduğunuza, belirli durumlara nasıl uyum sağladığınıza, iş arkadaşlarınızla ve yönetimle nasıl anlaştığınıza ve ne kadar yenilikçi olduğunuza odaklanırlar.

STAR – Cevaplarınızı yapılandırmanıza yardım etmek için iyi bir yaklaşımdır:

S - Situation / Durum

T - Task / Görev

A - Action / Davranış (Hareket)

R - Result / Sonuç

Davranış örnekleri STAR kısaltmasının açılımı ile tespit edilir.

Durum: Olay yerini kuruyorsunuz.

Görev: Görevin detaylarını anlatıyorsunuz

Eylem: "nasıl" ve "ne" leri tartışıyorsunuz

Sonuç: Sonucu açıklıyorsunuz

Cevabı kendinizle ilişkilendirin ve spesifik olun. Sonucu "iyi" veya "hoşlarına gitti" diyerek vermek saçmadır ve başarılarınıza giden bir yol değildir. Bunun yerine "harcamaları %30 kadar azalttım ve satışların %60 kadar artmasına yardımcı oldum" gibi örnekler verin.

Sonucunuz her zaman pozitif veya etkili olmayabilir ama bu sizin geçmiş deneyiminizin dürüst bir tasviridir ve tekrarlamak gerekirse mülakatçı sizin gizli davranışlarınızla ilgileniyor.

Her zaman profesyonel kalın, soruyu dikkatlice dinlediğinizden emin olun, cevabınız hakkında düşünün, cevabınızı STAR yöntemini kullanarak yapılandırın ve cevaplarınızı kesin ve kendinizle alakalı tutun.

Yetkinlik Bazlı Mülakat Sorularına Nasıl Cevap Vermeliyiz?

Yetkinlik bazlı mülakat soruları diğer mülakat sorularından oldukça farklı teknikler içerir. Mülakata girenlerin bazı yeteneklerini ya da spesifik olaylar karşısında gösterdiklerini örneklendirmeleri beklenir. Bu sorular genellikle bir problemi çözmek için yapmış olduğu eylemleri ve sonuçları içerir. Böyle sorular adayın düşünce şeklini öğrenmek amacıyla sorulur. Ve benzer durumlarda nasıl davranacağını öğrenmek için sorulur. İşe alım uzmanları bir işle ilgili birden fazla farklı yetenekle ilgili soru sorabilirler. bu sebeple mülakat tekniklerini öğrenmeniz size her zaman fayda sağlayacaktır.

Örnek olarak satış departmanına bir satış uzmanı pozisyonu olduğunu düşünelim. İşe alım uzmanı bu kişiye takım çalışması ve iletişimle ilgili sorular soracaktır. Ancak daha üst düzey bir pozisyon için liderlik, yöneticilik ve yaratıcılık ile ilgili sorular sorabilir. Yetkinlik Bazlı Mülakat Sorularına Nasıl Hazırlanılmalıyız?

Yetkinlik bazlı mülakat sorularına hazırlanmak için o iş için önemli olduğunu düşündüğünüz özelliklerin bir listesini yapın. O iş için gereken beceri ve nitelikler için iş tanımına bakın. Sonra sizde hangi yeteneklerin olduğunu yazın. Sırayla bir problem ve durum yazın. Ardından problemi çözmek için gerçekleştirdiğiniz eylemleri yazın. Elbette daha sonra sonuçları yazın. Mülakata girmeden önce hazırladığınız bu listeyi mutlaka gözden geçirin.

Mülakattan önce ne kadar çok örnek bulursanız mülakat sırasında sorulara hızlı bir şekilde cevap verebilirsiniz.

  • Kesin olun: Yetkinlik bazlı mülakat sorusuna cevap verirken eğer aklınızda bir cevap yoksa saçmalamaya başlarsınız. Soruya cevap vermeden önce, geçmiş bir durumla ilişkilendireceğiniz spesifik bir örnek düşünmeye çalışın. Duruma dair kesin bir tanım verin, durum ile nasıl başa çıktığınızı açıklayın ve sonuçları anlatın. Spesifik bir örneğe odaklanarak, cevabınızın kısa ve öz olmasını sağlayın.

  • Kimseyi suçlamayın: Eğer bir problemi veya zor bir durumu anlatıyorsanız, başka bir insanı suçlamak size mantıklı gelebilir. Ayma unutmamalısınız ki bu sorular size yöneltiliyor ve problemli sizin çözmeniz isteniyor. Bunun için ne yaptığınıza odaklanın ve diğer insanların problem veya başarısızlıklarına değinmeyin.

Soru Örnekleri Neler Olabilir?

Aşağıda farklı yeteneklere göre örnek birkaç soru verilmiştir.

Uyum Sağlama Yeteneği

Önceki deneyiminizde başa çıkmak zorunda kaldığınız en büyük değişiklikten bize bahseder misiniz? Nasıl başa çıktınız?

İletişim

Biriyle iletişim kurarken iletişim konusunda yaşadığınız bir sorundan bahseder misiniz? Şuan neyi farklı yapardınız?

Yaratıcılık

Bir problemi çözmek için yeni bir yaklaşım geliştirdiniz mi? Bu yeni yaklaşımı nasıl geliştirdiniz? Ne gibi zorluklarla karşılaştınız ve zorlukları nasıl atlattınız?

Kararlılık

  • Aldığınız kararlar başkaları tarafından seviliyor mu? Kararlarınıza karşı çıkılan bir örnek gösterebilir misiniz?

  • Bu süreçle nasıl başa çıktınız? Diğer insanların negatif tepkileriyle nasıl başa çıktınız?

Esneklik

Bize projenin ortasında projeyi tamamen değiştirdiğiniz bir durumu anlatın. Projeyi değiştirmenize sebep olan şey neydi? Bu değişimi doğru bir şekilde yürütebilmek için neler yaptınız?

Doğruluk

Bize yapmayı istemeyeceğiniz bir şeyi yapmanız istendiği bir zamanı anlatır mısınız? Bu durum ile nasıl başa çıktınız?

Liderlik

Bize bir takımın performansını geliştirdiğiniz bir zamandan bahseder misiniz? Karşılaştığınız zorluklar nelerdi ve onlarla nasıl başa çıktınız?

Değişime Ayak Uydurma

  • Stresle nasıl başa çıkarsınız?

  • Bir işverenden, iş arkadaşından veya müşteriden negatif bir geri bildirim aldığınız zamanı bize anlatır mısınız? Bu geri bildirim ile ne yaptınız ve sonuçları nelerdi?

Takım Çalışması

Takım üyelerinin birbiriyle iyi geçinemediği bir zamandan bize bahseder misiniz? Bu durumla nasıl başa çıktınız?

Diğer yetenekler neler?

Mülakatçılar aşağıdakiler dahil olmak üzere birçok yetkinlik bazlı mülakat soruları sorabilir:

Güvenilirlik, hırs, ulaşılabilirlik, kriz yönetimi, kritik düşünme, atama, esneklik, ilham verme, risk alma.

İyi Şanslar!

işe alım ve mülakat teknikleri mülakat yetkinlik bazlı mülakat soruları yetkinlik bazlı mülakat soruları ve cevapları görüşme tekniği mülakat nedir mülakat soruları mülakat özellikleri sonuç odaklılık star tekniği yetkinlik yetkinlik bazlı mülakat yetkinlik bazlı mülakat teknikleri yetkinlikler nedir
Bilal Şentürk
Bilal Şentürk
Blog Yazarı

Celal Bayar Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesinde Lisans eğitimleri, Yıldız Teknik Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi ve Beykent Üniversitesinde İşletme Yönetimi üzerine Tezli Yüksek Lisans yapmıştır. Halen insan kaynakları üzerine doktora tezi yazmakta ve işletmelere insan kaynakları üzerine danışmanlık yapmaktadır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Mülakat Nedir?
Mülakat Teknikleri

Mülakat Nedir? Teknikleri Nelerdir?

16 Ocak 2020
Video Mülakat
Video Mülakat

Online Mülakat Nasıl Yapılır?

06 Şubat 2020
Sinir Bozucu Mülakat Soruları
Mülakat Soruları

Sinir Bozucu Mülakat Soruları

21 Nisan 2020