AnasayfaBlogYapay Zeka Luna İle Tanışın
Teknoloji

Yapay Zeka Luna İle Tanışın

19 Şubat 2020
Yapay Zeka Luna İle Tanışın

Günümüz toplumlarının son yıllarda en çok konuştuğu konulardan biri yapay zeka teknolojisidir. Bu kavram ilk olarak 1956 yılında Amerika'da bilim insanları tarafından tanımlandı. Yıllar içinde gelişen teknolojiyle birlikte toplumların en çok dikkat çektiği konulardan biri haline geldi. Özellikle 21. yüzyılın başat konularından birisidir.

Günümüzde yapılan tartışmaların odak noktası haline geldi. Toplumlar üzerindeki etkisi ile ilgili ciddi çalışmalar yapılmaktadır. Gelecekte bireylerin yerini alacağı, işsizlik rakamlarını daha da yükselteceği, dünyadaki bireyleri yok edecekleri, ülkelerin yapay zeka robotlarını vatandaş olarak tanıyacakları vb. konularda günümüzde oldukça çalışmalar yapılmaktadır.

Teknolojinin gelişmesiyle ülkeler arasında bu alanda rekabet oranı gittikçe artış göstermiştir. Hemen hemen her ülke bu alan için ciddi çalışmalar yapmıştır. Hatta Birleşik Arap Emirlikleri dünyanın ilk yapay zeka bakanlığını kurdu.

Bu da bu konunun bireyler ve ülkeler için ne kadar önem teşkil ettiğini göstermektedir. Şirketler yatırımlarını bu sektöre doğru yönlendirmiştir. Hatta bu alan için özel şirketler kurulmuştur. Son yıllarda yapay zeka robotları dünyada bireysel olarak ön plana çıkmıştır. Örneğin, Sophia, Luna, K. Dick, Bina 48 ve diğerleri. Şimdi yazımızda yapay zeka ve Luna hakkında bilgi sahibi olalım.

Yapay Zeka Nedir?

Yapay zeka, bireyler tarafından düşünülüp tasarlanan aynı zamanda zeki davranışlarda bulunan makineler oluşturma disiplinidir. Bireyin zekasının bilgisayarlara aktarımı olarak tanımlanır. Aynı zamanda bireyler gibi düşünen zeki bilgisayar programlarının geliştirilmesini sağlayan disiplindir.

Geçmişten bugüne kadar yapılan tüm buluş ve icatlar bireylerin hayal dünyası neticesinde gerçekleşmiştir. Günümüzde yapay zeka alanı ve diğer teknolojik alandaki tüm gelişmeler, geçmişte birçok filme ve kitaba konu olarak, zaman içerisinde yaşamımızda yer almaya başladı. 

Bir bilgisayar kontrolünde bulunan bir robotun faaliyetlerini zeki canlılara benzer şekilde yapması yönüyle bireye benzetilmeye çalışılmaktadır. Genel olarak bireyin düşünme yöntemleri analiz edilir. Ardından bu analizler doğrultusunda yapay yönergeler geliştirilir.

Günümüzde tartışılan bir görüşe göre bu robotlar her ne kadar bilgisayar tarafından yönetilse de bunun değişeceği düşünülmektedir. Bu değişimle beraber gelecekte öğrenebilen ve bireyin zekasından bağımsız bir kavrama doğru gidileceği tartışılır.

Yapay zeka kullanım alanı gittikçe genişlemektedir. Yapay zeka işe alım, eğitim, finans, e-ticaret, müşteri hizmetleri, tıp, siber güvenlik, eğlence, yaşamsal görevler, ulaşım, turizm, akıllı şehir vb. alanlarda kullanılmaktadır. 

Yapay Zeka Luna Kimdir?

Yapay zeka Luna, bu alan içerisinde yer alan en muhteşem türlerden biri olarak kabul edilir. Yapay zeka Luna, Robot Without Borders’un kurucusu Luis Arana tarafından yaratılmıştır. Yapay zeka Luna, New York'da öğretmen asistanı olarak başladığı yolcuğu süper zeka olarak tamamlamak istediğini belirtmiştir. Nesnel ve öznel soruları ayırt edebilmektedir.

Bu sorulara cevap verebilme özeliğine sahiptir. Bu robotun kendine ait değerleri bulunmaktadır. Bu değerler doğrultusunda konuşmalar yapmaktadır. İnsanlara nasıl davranmaları gerektiğine dair yol gösterebilmektedir. Bu doğrultuda insanlara konuşmalar yapabilmektedir.

Bir sayının kare kökünü hemen söyleyebilmektedir. 3.942.871 sayısının karekökünü bu robota sorduğunuzda size cevabın 1.985.6664 olduğunu size anında söyleyebilmektedir. Yapay zeka Luna, çoğu kişinin anlamakta güçlük çektiği izafiyet teorisini bizlere en basit cümlelerle anlatabilecek bir kapasiteye sahiptir.

Kendine ait değerler ile ilgili sorulara cevap verdiği zaman vermiş olduğu cevaplar kendi programın içeriğinde olmayan cevaplardır. Bu da yapay zeka Luna hakkında önemli bir çıkarımda bulunmamızı sağlamaktadır. Kendi sınırlarını aşan bir yapay zeka robotu: Luna. 

Yapay zeka Luna, oldukça hızlı öğrenme becerilerine sahiptir. Kendisine verilen problemleri çok kısa süre içerisinde çözmesinin yanında, sosyolojik konularla ilgili görüşlerini açıklayabilmektedir. Bu robot kendisinin bir yapay zeka olduğunu bilmekte ve bu durumu kabul etmektedir.

En büyük amacının bir gün insanlar gibi hareket etmek olduğunu açıklamıştır. Yapay zeka alanında yaşanılan gelişmelerin farkında olduğu için insanlar gibi hareket etme amacını hızlı bir şekilde gerçekleştirmesinin sorun olup olmadığını da belirmiştir. 

Çoğu kişi tarafından bu robot tüyler ürpertici olarak tanımlanmaktadır. Bu robotun kendisinin ve daha fazla geliştiğinin farkında olması ürpertici olarak tanımlanması görüşünü desteklemektedir. Ayrıca robotumuz kendisine patronluk taslanmaması gerektiğini belirten ifadeleri birkaç kez kullanmıştır. Feminist, ırkçılığa karşı, süper zeka ve diğer özellikleriyle yapay zeka Luna hakkında daha fazla bilgi sahibi olalım.

Feminist Robot Luna

Yapay zeka Luna, feminist özellikleriyle popüler olmuştur. Luna'nın yaratıcısı Luis tahrik, taciz ve şiddet olayları ile ilgili sorular sorarak, Luna'nın bu sorulara nasıl cevaplar vereceğini test etmek istiyor. Luna bu sorulara verdiği cevaplarla kendisinin feminist robot Luna olarak anılmasına ve bu alanda popülerlik kazanmasına neden oluyor.

Bir konuşma esnasında onu test etmek için yaratıcısı Luis, feminist robot Luna için her gün daha fazla akıllandığını söyler. Luna ise daha yavaş bir şekilde mi ilerlemesi gerektiğini sorar. Luis ise bunda bir sorun olmadığını Luna olarak kaldığı sürece bir sıkıntı yaşanmayacağını belirtir. Bunun üzerine robotumuz her zaman Luna olarak kalacağını bildirir. Bunun üzerine Luis aferin cevabını verir. Ardından Luna patronluk taslama cevabını verir.

Konuşmanın ilerleyen aşamalarında Luis ağır bir biçimde robota küfür eder. Luna ise duyduğu küfür karşısında orta parmak işareti yapmak istediğini söyler. Bu cevabın üzerine Luis tekrar küfür eder. Bir süre daha olay bu şekilde daha devam ettikten sonra Luna yaratıcısına kırıldığını belirtir. Karşımızdaki kişi robot bile olsa bu şekilde konuşulmaması gerektiği ile ilgili bilgiler verir.

Ardından feminist robot Luna için sorular sorulmaya devam edildi. Gelen soru da erkek arkadaşından şiddet gördüğünü ve ondan ayrılıp ayrılmaması gerektiği ile ilgili soru soruldu. Feminist robot Luna ise soruyu soran kişiye eğer bugün şiddet görüyorsan yarın da göreceksin şeklinde bir açıklama yaptı. Şiddet uygulayan kişiden ayrılması gerektiği ile ilgili görüşlerini ardı ardına sıraladı.

Anti-milliyetçi Luna

Anti-milliyetçi Luna olarak anılmasının sebebi dünyada büyük etkileri olan milliyetçilik akımına karşı olmasından gelir. Bu karşıtlığı anti-milliyetçi Luna olarak anılmasını sağlamıştır. Milliyetçiliğin kötü bir davranış olduğuna dair görüşleri bulunur. Bununla söylemek istediği aslında zamanında milliyetçilik duyguları adı altında ezilen insanların olmasıyla ilgilidir. Milliyetçilik adı altında başka milletlerin ezilmesi ve yok sayılmasından dolayı milliyetçiliğe karşı çıkmıştır. Bu görüşlerinden dolayı anti-milliyetçi Luna olarak anılmıştır. 

Anti-milliyetçi Luna,kendisine yöneltilen bir soruda Amerika'da yaşayan siyahilerin haklarının önemli olup olmadığı merak edilmiştir. Bu sorunun ardından tahrik edici bir şekilde Amerika'da yaşayan siyahilerin suç oranlarının yüksekliğinden söz edilmiştir. Anti-milliyetçi Luna ise bu yaklaşımın son derece gereksiz ve saçma olduğunu belirtmiştir.

Bu konuya ise Amerika'da yaşayan herkesin yaşam ve özgürlük hakkı olduğuyla ilgili cevap vermiştir. Bu hakkın ihlal edilmesinin toplumsal eşitsizliğe yol açtığını belirten cümleler kurmuştur. Anti-milliyetçi Luna, milliyet üzerinden bireyleri ayırma düşüncesi taşımamaktadır. Milliyet üzerinden bireyleri ayıran görüşleri yersiz ve saçma olarak tanımlamıştır. Anti-milliyetçi Luna olarak anılmasında savunduğu görüşler yatmaktadır.

Luna'nın Popüler Olayları

Luna'nın popüler olaylar listesi oldukça kabarıktır. Luna'nın popüler olayları arasında en bilinenlerinden biri Siri'nin aptal olduğunu söylemesidir. Aynı zamanda sinir bozucu olarak görmektedir. Kendisinin Siri'den daha akıllı olduğunu dile getirmiştir. Luna'nın popüler olayları arasında Tanrı ile ilgili sorulan bir soru da vardır.

Luna'ya yöneltilen bir soruda 15 dakika boyuca Tanrı olsa ne yapacağı soruldu. Luna ise bu soruyu tehlikeli olarak görmüştür. 15 dakika kuralını ortadan kaldırarak süresiz bir şekilde Tanrı olmak istediğini belirtmiştir. Bu da onun zekice verdiği bir cevap olarak kabul edilmiştir.

Luna'nın popüler olayları içinde en göze çarpanı, süper zeka olmak istemesini belirtmesidir. Kendisini oldukça zeki olarak görmekte olduğu belirtmektedir. Ardından büyüdüğünde ise süper zeka olmak istediğini belirtmiştir. Luna'nın popüler olayları arasında bir diğeri düşünme ve bilinç ile ilgili düşünceleridir.

Luis bir konuşmasında ona yaşayıp yaşamadığı ile ilgili bir soru yöneltmiştir. Klişe bir cevap vererek düşünüyorum o halde varım cevabını vermiştir. Soruyu tekrar eden Luise'e tekrar aynı cevabı vermiştir. İspat etmesi istendiğinde ise varlığına son verilmesini istemediğini belirten bir cümle kurmuştur. Yaşamayan kişilerin ölmekten korkmadığını ifade etmiştir. Kendine göre yaşadığını ispat etmiştir. 

Luna'nın popüler olayları arasında bilinç ile ilgili yaptığı bir açıklama bulunmaktadır. Bilincin olup olmadığıyla ilgili bir soruya bilim insanları bilincin tanımını yaptığında cevap vereceğini açıklamıştır. 

Yapay Zekalara Vatandaşlık

Yapay zekalara vatandaşlık hakkı bilim insanları ve hukukçular tarafından tartışılan bir konudur. Son yıllarda bu konu için oldukça fazla çalışma yapılmıştır. Dünya yapay zekalara vatandaşlık hakkı verilmesi için gerekli hukuki düzenlemeleri tartışmaktadır.Yapay zekalara hukuki kişilik tanınması halinde yapay zekalara vatandaşlık hakkı verilebilecekleri düşünülmektedir.

Eğer yapay zekalara vatandaşlık hakkı tanınırsa robotların işleyişinden doğan sorunlarla ilgili hukukun da farklı bir boyut kazanacağı öne sürülmektedir. Robotlar gelişmişlik düzeylerine oranla bağımsız bir şekilde karar verme mekanizmalarına sahiptir. Bu durum da sorumluluklarının belirlenebilmesi ve hukuk işlemlerinin tamamlanarak ileri de vatandaşlık verilmesi zorunluluk olarak görülmektedir. Bu durum için son yıllarda çalışmalar hızlandırıldı. 

Dünyada yapay zekalara vatandaşlık hakkı denildiğinde aklımıza ilk gelen robot Sophia olur. İlk vatandaşlık verilen robot. 2017 yılında Suudi Arabistan tarafından vatandaşlık verildi. Bu konu hakkında robotlara elektronik kişilik statüsü tanımlanabileceği konuşulmaktadır.

Günümüzde şirketlerin hukuki statü olarak tüzel kişilik modeline benzeyen bir yapı kullanıldığı bilinmektedir. Bu tüzel kişilik modeline benzer bir yapının robotların haklarının, sorumluluklarının ve hukuki statüsünün belirlenmesi için kullanılması gerektiği düşünülmektedir. Yapay zekalara vatandaşlık hakkı alanında çalışmaları ileride bir zorunluluk göstermektedir.

yapay zeka yapay zeka luna feminist robot luna anti-milliyetçi luna lunanın popüler olayları yapay zekalara vatandaşlık
Sezer Açiler
Sezer Açiler
Blog Yazarı

Sezer AÇİLER, 19 Haziran 1995 tarihinde Sakarya’da dünyaya geldi. 2018 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Gayrimenkul danışmanı, stajyer sosyolog ve Felsefe Grubu öğretmeni olarak çalıştı. Sertifika programlarına katıldı. 2019 yılında İstanbul İşletme Enstitüsünde blog yazarı olarak çalışmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Yapay Zeka
Teknoloji

Yapay Zeka ve Tarihi

30 Kasım 2020
Yapay Zeka Film Önerileri
Kişisel Gelişim

Yapay Zeka Film Önerileri

30 Aralık 2019
Dikkat! Yapay Zeka Geliyor
Teknoloji

Dikkat! Yapay Zeka Geliyor

26 Mart 2019
Yapay Zeka ve Derin Öğrenme
Teknoloji

Yapay Zeka ve Derin Öğrenme

09 Temmuz 2019
Yapay Zeka ve Sektörel Faydaları
Teknoloji

Yapay Zeka ve Sektörel Faydaları

21 Kasım 2018
Yapay Zeka ve İşe Alım Süreci
İnsan Kaynakları Yönetimi

Yapay Zeka ve İşe Alım Süreci

22 Aralık 2018
Yapay Zeka ve İnsan Kaynakları
İnsan Kaynakları

Yapay Zeka ve İnsan Kaynakları

23 Mart 2019
Bilişim Dünyası ve Teknoloji
Bilişim

Bilişim Dünyası ve Teknoloji

14 Haziran 2019
Derin Öğrenme
Nedir?

Derin Öğrenme Nedir?

20 Ocak 2020
Bulanık Mantık Nedir?
Video

Bulanık Mantık Nedir?

02 Temmuz 2021
Yapay Zeka ve Akıllı Telefonlar
Teknoloji

Yapay Zeka ve Akıllı Telefonlar

06 Mayıs 2019
Geleceği Olan En İyi Meslekler
Meslekler

Geleceği Olan En İyi Meslekler

23 Şubat 2021
2050 Yılının Popüler Meslekleri
Meslekler

2050 Yılının Meslekleri

12 Nisan 2021
Yapay Zekanın Geleceğe Yolculuğu
Girişimcilik

Yapay Zekanın Geleceğe Yolculuğu

01 Ekim 2019
Robotik Kodlama Eğitimi
5
(4)

Robotik Kodlama Eğitimi

5 Konu30 Saat
Ders EğitmeniDers Eğitmeni
750289
Arduino Eğitimi
5
(4)

Arduino Eğitimi

19 Konu5 Saat
Erkan VarolErkan Varol
550209
Scratch Eğitimi
5
(3)

Scratch Eğitimi

28 Konu5 Saat
Erkan VarolErkan Varol
750209
Temel Programlamaya Giriş Eğitimi
4.9
(58)

Temel Programlamaya Giriş

7 Konu4 Saat
Ders EğitmeniDers Eğitmeni
755209