AnasayfaBlogDijital Dönüşüm Nedir?
Teknoloji

Dijital Dönüşüm Nedir?

27 Aralık 2019
Amerika Birleşik Devletleri'nin ayrıntılı bir haritası üzerine yerleştirilmiş siyah bir akıllı telefonun yakın çekimi. Telefonun beyaz bir ana ekran düğmesi ve siyah bir çerçevesi var ve harita mavi ve yeşilin çeşitli tonlarıyla parlak bir şekilde renklendirilmiş. Haritada Amerika Birleşik Devletleri'nin ana hatları, büyük şehirler ve simge yapılar için etiketlerle birlikte gösteriliyor. Yakınlaştırılmış görünüm, telefonun görüntünün büyük bir kısmını kaplamasıyla birlikte telefona ve haritaya net bir bakış sağlıyor.
Dijital Dönüşüm AlanıTanım ve ÖzelliklerGelecek Beklentileri
GenelFiziksel dünyanın dijital ortama entegre edilme süreci. Teknolojinin, insanın ve zamanın etkileşimini kapsar.Teknolojinin durmaksızın gelişmesiyle dijital dönüşüm de devam edecek.
TicaretFiziksel şirketlerin sanal dünyaya açılması süreci. E-ticaretin ortaya çıkışı.Dijital dönüşüm süreci markaların daha fazla e-ticarete yönelmesini gerektirecek.
SağlıkHastalıkların ve tedavilerin dijital ortamda takip ve analizini kolaylaştıran mobil uygulamalar ve programlar.Giyilebilir, yutulabilir, cilt altına yerleştirilebilir teknolojilerle sağlık hizmetlerinin daha yaygınlaşması bekleniyor.
EğitimBilgi kaynaklarına daha hızlı ulaşmayı sağlayan teknolojik araçlar ve öğrenme kalıcılığını artıran eğitsel oyunlar.Dijital dönüşüm ile bireysel ve etkin öğrenme daha fazla öne çıkacak.
Kamu HizmetleriKamu hizmetlerinin hızlı, etkin ve erişilebilin hale getirilme süreci.Nesnelerin interneti teknolojisi ile kamu hizmetleri daha hızlı ve etkin bir hale gelecek.
MedyaGeleneksel medyanın yerini, interaktif ve gerçek zamanlı dijital medya alıyor.Dijital medya hızla gelişmeye devam ediyor, interaktif içerik ve kişiselleştirme daha çok ön plana çıkacak.
İş DünyasıFiziki ortamlar ve mekanlardan ziyade sanal ortamlarda çalışmanın yükselişi.İş dünyasında dijital dönüşüm ile çevrimiçi ve esnek çalışma modelleri daha yaygın olacak.

Dijital dönüşüm var olan fiziki düzenin dijital ortama entegre edilme süreci olarak açıklanabilir. Analog veriler dijital verilere dönüştürülmüş ve e-hizmet kapsamında oluşumlar baş göstermiştir. Dijital dönüşüm tek yönlü bir olgu olarak kabul edilemez. Bu dönüşüme sadece elektronik nitelikli araçlar dahil değildir. İnsan ve zaman da dijital dönüşümün ayrılmaz unsurları arasındadır.

Birbirini tetikleyen bu unsurların birbirini tamamlama çabasıyla gerçekleşen bir döngüdür. Teknolojinin eli insan hayatına değdiğinden beri süregelen ve halen devam eden dijital dönüşüm süreci yeni ihtiyaçlar doğurmuş ve doğurmaya devam etmektedir.  Dijital dönüşüm dünü, bugünü hatta yarını kapsayan bir süreçtir. Bu sebeple insanlar için vazgeçilmez konuma gelmesi hiç de zor olmamıştır.

Neden dijital dönüşüm devam eden bir süreç diye sorarsanız bunun nedeni teknolojinin gelişmeye devam etmesidir. Henüz teknolojik gelişmelerin sonu görünmediğine göre dijital dönüşümde bu süreç içinde gelişip gidecektir. Sanal gerçeklik, yapay zeka dijital medya ve 3d yazıcılar yeni bir teknolojik çağı başlatırken dijital dönüşümde seviye atlamak zorundadır. Burada dikkat edilmesi gereken insanların bu dönüşümü kenardan izlememesi gerektiğidir. Bu çağda bir yerlere varabilmek için insanların, dijital dönüşümün bir parçası olduklarını kavraması gerekiyor.

Dijital dönüşümün oldukça geniş bir alana yayılmış durumda. Sağlık sektörü, eğitim sektörü, kamu hizmetleri, ticaret ve daha çok fazla alt başlık altında bu süreci incelemek mümkün.

Ticarette Dijital Dönüşüm

Fiziki şirketlerin sanal dünyaya açılmasını gerektiren bu dönüşüm e-ticaret adı altında firmaları toplamıştır. Gerçek hayatta var olmak için sanal hayatta kimlik oluşturmanın bir zorunluluk olduğunu anlayan markalar e-ticaretten büyük pay almaktadır. elbette dijital dönüşüm yaşamak bir anda olacak bir şey değildir. Bir program yüklemekle ya da sosyal platformlarda hesap açmakla gerçekleşmesi mümkün değil. Sistematik bir çaba gösterilmesi gereklidir. Bu da insanın dijital dönüşümün bir parçası olduğunu kanıtlar.

Dijital şirketler kurulmaya başladığından beri e-ticaret üzerine fiziki kurumları entegre etmek de bir hayli zorlaştı. Dijital medya zorunluluk haline geldi. Sosyal medyanın etkili kullanılabilmesi için hayatımıza sosyal medya uzmanlığı adı altında yeni meslekler eklendi. Mekândan bağımsız mesleklerin oluşması ile işsizlikle boğuşan insanlar için yeni umutlar oluştu.

Sağlıkta Dijital Dönüşüm

Sağlık dünyası, insan hayatını ilgilendirdiğinden herkes için önem arz ediyor. Teknoloji sayesinde insanlar, hastalıklar ve tedaviler üzerine daha bilinçli hale geldi. Sağlık kurumları da hatalık odaklı olmaktan çıkıp hasta odaklı olmaya başladı. Mobil uygulamalar ve programlar hasta ve hastalıkla ilgili verilerin kayıt altına alınmasını, raporlanmasını ve analizini kolaylaştırdı. Üstelik teknolojik gelişmelerin sağlık üzerine entegre edilmesi kullanılan tedavi yöntemlerinde dönüşüm dağlamış hatta bazılarında köklü değişim yaşatmıştır. Lazer ameliyatlar bunun en belirgin örneği olarak gösterilebilir.

Teknolojinin gelecekte vaat ettiği gelişmeler düşünülürse sağlık içinde de önemli gelişmeler yaşanması mümkün. Giyilebilir, yutulabilir, cilt altına yerleştirilebilir teknolojiler sayesinde daha kolay ve etkili yöntemlerle sağlık hizmetleri yaygınlaşma eğilimi gösterecektir. Görsel iletişim sayesinde hastalar evden doktorla iletişimde bulunabilecek, uzaktan hastalık yönetimi de önem kazanacaktır. Bu sayede hastane ve doktor erişimi kısıtlı yerlerde bile kısa sürede sağlık ile ilgili hizmet etmek mümkün kılınabilecektir.

Nesneler arası internet adı altında dönüşmeye hazırlanan sağlık sektörünün bunu henüz başarıp başarmayacağı kestirilemiyor. Başarsa bile yaygınlaşabilir yöntemler olup olmayacağı da şimdilik belirsiz. Burada nesneler arası internetten kasıt; insan müdahalesinden uzak birbiriyle internet sayesinde iletişim kurabilecek cihazlardır.

Bu cihazların insanların yaşam alanına entegre edilmesiyle sağlık üzerine veri toplayan ortamlar yaratılması amaçlanıyor. Mesela akıllı aynalar sayesinde kornea ve cilt renginizden sağlığınız üzerine veri toplanması. Ya da akıllı klozetlerin idrar ve gaita için biyokimyasal analizler yapabilmesi. Şu an bu örneklerin bize ütopik gelmesi oldukça normal. Ama elimizin altında kullandığımız birçok teknolojinin de yıllar öncesinde  ütopik geldiğini göz ardı etmemek lazım.

Eğitimde Dijital Dönüşüm

Dijital dönüşümden en büyük payı alan sektörlerden biri de şüphesiz eğitimdir. Bilgi kaynaklarına daha kısa sürede internet ve teknolojik araçlar sayesinde ulaşılmaktadır. Kalabalık sınıf ortamında öğrenme zorluğu yaşayanlar için teknoloji bireysel öğrenmeyi kolaylaştırmıştır. Öğrenciler için öğrendikleri bilgileri pratiğe dökebileceği sanal ortamlar yaratılmıştır.

Eğitsel oyunlar sayesinde öğrenme kalıcı hale getirilebilmektedir. Sınıf ortamına entegre edilen dijital ürünler sayesinde geleneksel eğitim modeli olan düz anlatı tekniği erini dijital dönüşümle barışık tekniklere bırakmıştır. Görsel, işitsel verilerle desteklenen dersler daha fazla duyu organına hitap ederek verimli ders işlenmesini sağlamaktadır. Burada önemli olan öğretmenlerin de dijital dönüşüme kendilerini hazırlayıp ayak uydurabilmesidir. Yeni nesil öğretmenler teknolojiyi daha yerinde ve etki kullanırken kıdemli öğretmenler teknoloji konusunda çekimser davranabilmektedir.

Eğitimde ele alınması gereken bir diğer unsur da yeni nesli, dijital dönüşüm yaşatacak araçlar üretmek üzerine eğitmektedir. Bu göreviyle eğitim diğer sektörlerdeki dijital dönüşüm bağlamından ayrılır. Diğer sektörler dijital dönüşümü sadece kullanırken eğitim sektörü, dijital dönüşümü destekleyen araçları üretebilme potansiyeli olan bir kurum sayılmaktadır. Bu noktada devletlerin yatırım yapması dijital dönüşüm içinde dışa bağımlılığın azalmasına, güvenilirliği daha yüksek yerli teknolojiler oluşmasına zemin hazırlayacaktır. Yerli kullanım ekonomi açısından da tasarruf demektir.

Eğitimin artık dijital platformlara taşınması da dijital dönüşümün bir başka faydası olarak sayılabilir.  İnsanlar kişisel gelişimler için online eğitimlere kolayca katılabiliyor. İş bulabilmek için gerekli sertifikalara uzaktan eğitim sistemi veren kurumlar sayesinde, evinden eğitimi tamamlayıp ulaşabiliyor. Eğitimin sınırlarını kaldıran dijital dönüşüm ile eğitim insanların ayağına taşınıyor. Hatta eğitimde imkan eşitliğinde büyük artış yaşandığını da söyleyebiliriz. Eğitimde dijital dönüşümü, online eğitimler ile destekleyen kurumlardan en iyisi  Enstitü. Sağladığı kaliteli uzaktan eğitim ile hem insanların kişisel hayatına hem de iş hayatına ışık tutan etkili bir platformdur.

Kurumsal Hizmetlerin Dijital Dönüşümü

Kurumların resmi binalarına giderek yüz yüze halletmek zorunda olduğumuz birçok işlemin, online olarak yapılabilmesini sağlayan da dijital dönüşümdür. Verilebilecek en yerinde örnek e-devlet uygulamasıdır.  Bu uygulama üzerinden; ikametgâh, adli sicil belgesi, nüfus kayıt örneği gibi belgelerinizi resmi belge şeklinde yazıcı aracılığı ile çıkartmanız ve ilgili yerlere teslim etmeniz mümkün. Bu sistem öncesinde bu belgeleri, kurumlara gidip sıra bekleyerek temin edilebiliyordu. ayrıca sigorta bilgilerinize, vergi borçlarınıza, trafik cezanız olup olmadığına yine bu sistemden ulaşmanız mümkün. Dijital dönüşüm uygulamaları kurum hizmetleri bazında insanlara oldukça kolaylık sağlamıştır.

Yine sağlık kurumlarının randevu alma sistemi sayesinde istediğiniz tarihlerde uygun olan doktordan randevu talebinizi yapabiliyorsunuz. E-nabız uygulaması ile hastalık öykülerinizi, raporlarınızı, tahlil sonuçlarınızı her an mobil uygulama ile yanınızda taşıyabiliyorsunuz. Gerekli durumlarda izniniz dahilinde, doktorlarınızın bu bilgilere kolayca ulaşmasını sağlayabiliyorsunuz.

Bir başka kurum bazlı uygulama olan e-okul sistemi ile öğrencilerin not bilgilerine velileri de ulaşabilmekte. Eski yıllarda öğrenci söylemediği sürece veli buna ancak okul veli toplantılarında ulaşabilirdi.  Eğitim kurumlarında birçok sınav için online başvuru yapabiliyor sınav not ve sonuçlarınıza yine online ulaşabiliyorsunuz. Yıllar önce lise, üniversite gibi sınavların sonucu için eve posta ile evrak gelmesi beklendiği düşünülürse dijital dönüşümün karşılığına “çağ atlamak” bile denebilir.

Genel, Fiziksel dünyanın dijital ortama entegre edilme süreci Teknolojinin, insanın ve zamanın etkileşimini kapsar, Teknolojinin durmaksızın gelişmesiyle dijital dönüşüm de devam edecek, Ticaret, Fiziksel şirketlerin sanal dünyaya açılması süreci E-ticaretin ortaya çıkışı, Dijital dönüşüm süreci markaların daha fazla e-ticarete yönelmesini gerektirecek, Sağlık, Hastalıkların ve tedavilerin dijital ortamda takip ve analizini kolaylaştıran mobil uygulamalar ve programlar, Giyilebilir, yutulabilir, cilt altına yerleştirilebilir teknolojilerle sağlık hizmetlerinin daha yaygınlaşması bekleniyor, Eğitim, Bilgi kaynaklarına daha hızlı ulaşmayı sağlayan teknolojik araçlar ve öğrenme kalıcılığını artıran eğitsel oyunlar, Dijital dönüşüm ile bireysel ve etkin öğrenme daha fazla öne çıkacak, Kamu Hizmetleri, Kamu hizmetlerinin hızlı, etkin ve erişilebilin hale getirilme süreci, Nesnelerin interneti teknolojisi ile kamu hizmetleri daha hızlı ve etkin bir hale gelecek, Medya, Geleneksel medyanın yerini, interaktif ve gerçek zamanlı dijital medya alıyor, Dijital medya hızla gelişmeye devam ediyor, interaktif içerik ve kişiselleştirme daha çok ön plana çıkacak, İş Dünyası, Fiziki ortamlar ve mekanlardan ziyade sanal ortamlarda çalışmanın yükselişi, İş dünyasında dijital dönüşüm ile çevrimiçi ve esnek çalışma modelleri daha yaygın olacak
dijital dönüşüm ticarette dijital dönüşümsağlıkta dijital dönüşüm eğitimde dijital dönüşüm e- ticaret
Sağ elini başının üzerine koymuş mutlu bir kadın. Yüzünde parlak, içten bir gülümseme var ve gözleri kapalı, bu da rahatlamış olduğunu gösteriyor. Açık kahverengi saçları alnından geriye doğru taranmış ve beyaz bir bluz giymiş. Başı hafifçe sola eğik ve duruşu kendinden emin. Anın tadını çıkarıyor gibi görünüyor, yüzünden neşe yayılıyor. İfadesi memnuniyet ve mutluluktan ibaret.
Tuba Uyar
Blog Yazarı

1989 Aralık doğumdur. İskenderun/ Hataylıdır. Konya Necmettin Erbakan üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğretmenliği (BÖTE) bölümünden mezun olmuştur. 2019 yılında Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne başlamıştır, halen devam etmektedir. Yüz yüze İş güvenliği, online olarak içerik editörlüğü eğitimleri almıştır. Dijital İllüstratör çizimleri yapmakta ve yazar olarak çalışmaktadır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Lacivert takım elbise giyen orta yaşlı bir adam beyaz bir arka planın önünde duruyor. Sakallı ve kalın çerçeveli bir gözlük takıyor. Başı hafifçe eğiktir ve bakışları yukarı doğru yönelmiştir. Kendinden emin bir ifadesi var ve ellerini iki yanında tutuyor. Lacivert takım elbisesinin tek düğmeli, iki düğmeli ve sivri yakalı bir ceketi vardır. Beyaz gömleği ceketin altından görünmektedir ve şal desenli bir kravatla süslenmiştir. Adamın kol saati ve altın bir yüzüğü var. Sonuç olarak, dünyaya meydan okumaya hazır görünüyor.
4.9
(9)

Dijital İK Eğitimi

8 Konu10 Saat
Açık mavi gömlek giyen bir adam başparmağıyla onaylıyor. Yüzünde kocaman bir gülümsemeyle sevinçli bir ifade var. Gözleri kapalı ve sakalları düzgünce kesilmiş. Ağzı hafifçe açık ve beyaz dişleri görünüyor. Sağ elini kaldırmış, başparmağını ve işaret parmağını uzatarak başparmak işareti yapıyor. Sol eli yanında, rahat bir şekilde duruyor. Duruşu rahat ve kendinden emin. Arka planda beyaz bir duvarın olduğu aydınlık bir odada duruyor. Odanın ışığı yüzünden yansıyarak sıcak bir parıltı veriyor.
5
(29)

E-Ticaret Eğitimi

25 Konu15 Saat
Resimdeki adam ışıl ışıl gülümsüyor, gözleri neşe ve sevinçle kırışıyor. Dişleri tamamen düzgün ve beyaz, yanakları mutlulukla parlıyor. Açık mavi bir gömlek giymiş ve koyu renk saçları düzgünce taranmış. Ellerini önünde kavuşturmuş, yüzünde memnuniyet ve tatmin ifadesi var. Rahat bir duruşu var, rahatlık ve konfor hissi veriyor. Resmin arka planı açık gri, bu da onun parlak gülümsemesini daha da öne çıkarıyor. Görüntü mükemmel bir şekilde yakalanmış, neşe ve memnuniyet hissi yayıyor.Sedat Ateş
22771322