AnasayfaBlogVali Nedir? Ne İş Yapar? Maaşı Ne Kadar?
Meslekler

Vali Nedir? Ne İş Yapar? Maaşı Ne Kadar?

16 Temmuz 2021
Kırmızı ve beyaz süslemeli, kubbe şeklindeki çarpıcı bir binaya doğru dalgaların arasında seyreden pitoresk bir teknenin bulunduğu hareketli bir şehir. Binanın arkasında siyah harflerle beyaz bir tabela var ve binaya yakından bakıldığında beyaz zemin üzerinde siyah bir V harfi görülüyor. Suyun üzerinde uçan bir kuş ve gökyüzünde bulutların arasından süzülen başka bir kuş görülüyor. Tekne huzurlu suyla çevrilidir ve uzakta teknenin üzerinde uçan küçük bir kuş sahnenin huzuruna katkıda bulunmaktadır.
KonuAçıklamaÖrnek/Detaylar
Valinin AnlamıVali kelimesi vasi, yakın biri ve muhafız anlamlarına gelir.Vali, vasi (koruyucu) işlevi olduğu için bu adı alır.
Göreve BaşlamaValiler, İçişleri Bakanlığı'nın tavsiyesi ve Bakanlar Kurulu'nun kararı ve Cumhurbaşkanının onayı ile göreve başlar.Bu, üçlü kararname olarak da adlandırılır.
GörevlerVali, hükümet kararlarının, tüzük ve kanunların il düzeyinde uygulanmasını ve denetlenmesini sağlar.Vali, hükümetin gözleri ve kulakları olarak görev yapar.
Genel İdare SorumluluğuVali, görev yaptığı ilin genel idaresini ve işleyişini denetler.Vali, il içindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının işleyişini denetler.
Hükümet Yetkili KişisiVali, hükümet adına yetkili kişi olarak atanır.Vali, hükümetin ildeki en üst düzey temsilcisidir.
Kanunlar UygulamasıValiler, aynı zamanda kanunlar, hükümet politikaları ve tüzüklerin uygulanmasını sağlar.Örneğin bir sağlık kanununun il düzeyindeki uygulaması Vali tarafından denetlenir.
Denetim GöreviVali aynı zamanda ildeki tüm işlemleri ve işleyişi denetler.Örneğin kamusal projelerin uygulanmasındaki süreçleri denetler.
Bakanlıklarla İlişkisiVali, merkezi hükümet ile ilişkilerde önemli bir rol oynar.Örneğin İçişleri Bakanlığı ile yakın şekilde çalışır.
Vali AsistanlarıValinin çalışmalarına yardımcı olmak üzere genellikle birden fazla asistanı bulunur.Bu asistanlar genellikle kaide memurları olarak bilinir.
Görev SüresiValinin görev süresi genellikle belirli bir süreyi kapsar ve bu süre sonunda görevden alınabilir ya da yeniden atanabilir.Bazı durumlarda valinin görev süresi Cumhurbaşkanının takdirine bağlıdır.

Valinin kelime anlamı vasi, yakın biri ve muhafız anlamlarına gelmektedir. Valiler İçişleri Bakanlığı'nın tavsiyesi üzerine Bakanlar Kurulu'nun kararı doğrultusunda Cumhurbaşkanının onayı dahilinde göreve başlamaktadırlar. Yani bir üçlü kararname söz konusudur. Vali hükümet kararlarının, tüzük ve kanunların il düzeyinde uygulanabilirliğini sağlar ve aynı zamanda denetler. Görev yapmış olduğu ilin genel idaresini gerçekleştiren ve işleyişi denetleyen hükümet adına yetkili olan kişi olarak tarif edilebilir.

Bu yazımızda vali nedir? Vali ne iş yapar? Gibi sorulara cevap bulmaya çalıştık.

Vali Nedir?

Valinin kelime anlamı vasi, yakın biri ve muhafız anlamlarına gelmektedir. Görev yapmış olduğu ilin genel idaresini gerçekleştiren ve işleyişi denetleyen hükümet adına yetkili olan kişi olarak tarif edilebilir. Yürütme erkinin doğrudan bir organı durumunda olup devlet hiyerarşi konusunda devlet başkanlarının hemen sonrasında gelmektedirler. Bulundukları ilin belediye başkanları gibi özerk tüzel kişilikleri bulunmamaktadır. Bunun yerine devlet düzel kişisine bağlıdırlar. Herhangi bir vali seçim veya atama ile göreve başlayabilirler. Her ülkede hükümet adına yetki olan kişi olarak tarif edilmese de ülkemizde hükümetin etkisi vardır. Bu yüzden ülkeden yetki alanları ülkeden ülkeye göre değişmektedir. Kimi valilerin görevi sembolik iken kimileri ise tamamen bölhesel hükümetin bütünü üzerinde kontrole sahiptir.

Valiler İçişleri Bakanlığı'nın tavsiyesi üzerine Bakanlar Kurulu'nun kararı doğrultusunda Cumhurbaşkanının onayı dahilinde göreve başlamaktadırlar. Yani bir üçlü kararname söz konusudur. Vali hükümet kararlarının, tüzük ve kanunların il düzeyinde uygulanabilirliğini sağlar ve aynı zamanda denetler. Bu gerçekleştirmek için hükümetin kendilerine vermiş olduğu yetkiler doğrultusunda genel emirler çıkartabilir. Vali il düzeyinde Cumhurbaşkanının temsilcisi ve idari yürütme vasıtası konumundadır.

Ağırlıklı olarak erkekler vali olsa da 1923 yılından bugüne kadar toplamda dört kadının vali atandığını belirtebiliriz. İlk kadın vali 1991-1995 yılları arasında Lale Aytamam Muğla valisi olarak görev yapmıştır. İkinci kadın vali ise 2011 yılında Yalova valiliğine atanan Esengül Civelek olmuştur. Bu görevini 2014 yılında Kırklareli valiliği şeklinde sürdürmüştür. Daha sonra 2017 yılında Muğla valiliğine atanmıştır. Diğer bir üçüncü vali ise Yasemin Özata Çetinkaya’dır. 2015 yılında Sinop Valiliğini yapmıştır. Dördüncü kadın vali ise Tuğba Yılmaz olup 2016 tarihinde Yalova valiliğine atanmıştır.

Vali Ne İş Yapar?

Valilerin birçok görev ve sorumlulukları vardır. Bu görev ve sorumluluklar aşağıdaki gibi sırlamak mümkündür;

  • Valiler bulunmuş oldukları illerde cumhuriyet bayramın kutlamalarına başkanlık yaparak diğer kurumlar tarafından yapılacak tebrikleri kabul ederler.

  • Vali tüzük, kanun, yönetmelik ve seçilen hükümetin kararlarının uygulanmasına ve ilan edilmesini sağlayarak bakanlıklardan kendisine gelen talimatları ve emirleri vakit kaybetmeksizin zamanında yerine getirir. Bu işlerin yapılabilmesi adına gerek duyulan her türlü tedbiri alır.

  • Yasal mevzuatların ve hükümetin kendilerine vermiş olduğu yetkileri doğrudan kullanır. Gerek görülmesi halinde genel emirler çıkartabilir.

  • Sorumluluğu altında bulunan ilin her yönden genel idaresini ve gidişini düzenlemek, denetlemek gibi görevleri bulunur.

  • Vali, il düzeyinde görevli memuru ya da teşkilatı olmayan işlerin yürütülmesini kapsamında, işlerde yakın ilgisi olabilecek idareler, şubelere ya da daire başkanlarına bu işlerin yapılabilmesi için istemde bulunabilir ki bu açıdan verilen işlerin yapılması tamamen mecburidir.

  • İlgili ilin askeri gücü konumunda olup suç işlenmesini önlemek amacıyla kamu düzenini oluşturmak için her türlü tedbiri doğrudan alabilir.

  • İl düzeyinde devlet memurlarını atayabilme ve bu konuda görüş bildirme yetkisine sahiptir. Ayrıca bazı memurların görev yerlerini değiştirebilir. Görev yapmış olduğu ilin bütün idari kurumları üzerinde yetki sahibidir.

  • İlin bütün yönleri ile genel gidişini ve idare edilişini düzenlemek ve denetlemek gibi sorumlulukları bulunur.

  • İl özel idaresinin bütçesini oluşturmak ve belirlemek

  • Görev yapmış olduğu ilin bütün kurumlarını denetlemek ve yakından takip etmek gibi görevleri bulunmaktadır.

Vali Maaşları

Vali maaş alımları görev yapılan coğrafi bölge, kıdem yılı, sahip olunan çocuk sayısı, göre değişmektedir. En düşük vali maaşı 14.000 TL iken en yüksek vali maaşı ise 17.000 seviyelerindedir. Ortalama maaş alımları ise 15.000 civarındadır. Maaşların değişken olmasının nedenleri eğitim durumu, kıdem yılı, bekar veya evli olunması, eşinin çalışıyor olması, çocuk sayısı, engelli çocuğunun olması, görev yapılan ilin doğruda veya batıda olmasına bağlı olarak değişmektedir.

Örneğin Bitlis’te görevli görevli bir valinin lisans mezuniyetine sahip olması, memurluğa başlama tarihinin 2005 olması, toplamda 14 yıllık bir hizmet geçmişinin bulunması, evli ve 2 çocuk sahibi olan bir valinin alabileceği maaş 16.500 TL civarındadır. Benzer özelliklerde Yalova da görevli olan bir valinin alabileceği maaş ise 15.000 seviyelerindedir. Devlet tarafından konut ve özel araç verilmekte olup her türlü sosyal imkanlardan faydalandırılmaktadırlar.

Vali Nasıl Olunur?

Vali olabilmek için iyi bir eğitim geçmişine sahip olmak gerekir fakat tek başına yeterli değildir. Vali olabilmek için siyasi bir referans uzantısına da gerek duyulmaktadır. Biz işin siyası boyutları ile değil de ilmi boyutlarıyla değerlendirecek olursak; Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde lisans düzeyinde işletme, hukuk, kamu yönetimi gibi bölümlerden birinden mezun olunmalıdır. Bu bölümleri iyi üniversiteler de okuyabilmek için lise eğitiminin eşit ağırlık puan türünden mezun olunarak Yükseköğretim Kurumunun her yıl düzenlemiş olduğu Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavlarına girilmelidir.

Her iki sınavdan alınabilecek iyi birer puan sonrasında ise lise ağırlıklı not ortalaması da eklenerek üniversitelerin işletme, hukuk, kamu yönetimi gibi bölümleri okunmalı ve iyi bir derece ile mezun olunmalıdır. Daha sonra KPSS/A puan türünden sınava girilerek iyi bir puan elde edilmelidir. Bu puan elde edildikten sonra içişleri bakanlığı kaymakam adaylığı sınavına girerek iyi bir puan elde ettikten sonra Bakanlar Kurulunun onayı doğrultusunda Cumhurbaşkanlığının kararı ile atanmaktadır.

Valinin En Önemli Görevleri Nelerdir?

İl düzeyinde devlet memurlarını atayabilme ve bu konuda görüş bildirme yetkisine sahiptir. Ayrıca bazı memurların görev yerlerini değiştirebilir. Görev yapmış olduğu ilin bütün idari kurumları üzerinde yetki sahibidir. İlin bütün yönleri ile genel gidişini ve idare edilişini düzenlemek ve denetlemek gibi sorumlulukları bulunur. Görev yapmış olduğu ilin bütün kurumlarını denetlemek ve yakından takip etmek gibi görevleri bulunmaktadır.

Vali Olmak İçin Hangi Sınavlara Girilmelidir?

Yükseköğretim Kurumunun her yıl düzenlemiş olduğu Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavlarına girilmelidir. Her iki sınavdan alınabilecek iyi birer puan sonrasında ise lise ağırlıklı not ortalaması da eklenerek üniversitelerin işletme, hukuk, kamu yönetimi gibi bölümleri okunmalı ve iyi bir derece ile mezun olunmalıdır. Daha sonra KPSS/A puan türünden sınava girilerek iyi bir puan elde edilmelidir. Bu puan elde edildikten sonra içişleri bakanlığı kaymakam adaylığı sınavına girmek gerekir.

Vali Ortalama Ne Kadar Maaş Alır?

Vali maaş alımları görev yapılan coğrafi bölge, kıdem yılı, sahip olunan çocuk sayısı, göre değişmektedir. En düşük vali maaşı 14.000 TL iken en yüksek vali maaşı ise 17.000 seviyelerindedir. Ortalama maaş alımları ise 15.000 civarındadır. Maaşların değişken olmasının nedenleri eğitim durumu, kıdem yılı, bekar veya evli olunması, eşinin çalışıyor olması, çocuk sayısı, engelli çocuğunun olması, görev yapılan ilin doğruda veya batıda olmasına bağlı olarak değişmektedir.

Valinin Anlamı, Vali kelimesi vasi, yakın biri ve muhafız anlamlarına gelir, Vali, vasi (koruyucu) işlevi olduğu için bu adı alır, Göreve Başlama, Valiler, İçişleri Bakanlığı'nın tavsiyesi ve Bakanlar Kurulu'nun kararı ve Cumhurbaşkanının onayı ile göreve başlar, Bu, üçlü kararname olarak da adlandırılır, Görevler, Vali, hükümet kararlarının, tüzük ve kanunların il düzeyinde uygulanmasını ve denetlenmesini sağlar, Vali, hükümetin gözleri ve kulakları olarak görev yapar, Genel İdare Sorumluluğu, Vali, görev yaptığı ilin genel idaresini ve işleyişini denetler, Vali, il içindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının işleyişini denetler, Hükümet Yetkili Kişisi, Vali, hükümet adına yetkili kişi olarak atanır, Vali, hükümetin ildeki en üst düzey temsilcisidir, Kanunlar Uygulaması, Valiler, aynı zamanda kanunlar, hükümet politikaları ve tüzüklerin uygulanmasını sağlar, Örneğin bir sağlık kanununun il düzeyindeki uygulaması Vali tarafından denetlenir, Denetim Görevi, Vali aynı zamanda ildeki tüm işlemleri ve işleyişi denetler, Örneğin kamusal projelerin uygulanmasındaki süreçleri denetler, Bakanlıklarla İlişkisi, Vali, merkezi hükümet ile ilişkilerde önemli bir rol oynar, Örneğin İçişleri Bakanlığı ile yakın şekilde çalışır, Vali Asistanları, Valinin çalışmalarına yardımcı olmak üzere genellikle birden fazla asistanı bulunur, Bu asistanlar genellikle kaide memurları olarak bilinir, Görev Süresi, Valinin görev süresi genellikle belirli bir süreyi kapsar ve bu süre sonunda görevden alınabilir ya da yeniden atanabilir, Bazı durumlarda valinin görev süresi Cumhurbaşkanının takdirine bağlıdır
Vali Vali nedir Vali ne iş yapar Vali maaşları Vali nasıl olunur
Özel dikim siyah takım elbiseli yakışıklı bir adam gri bir arka planın önünde kendinden emin bir şekilde duruyor. Kısa, koyu renk saçları ve hafif bir sakalı var ve gözleri uzaklara bakıyor. Duruşu rahat, elleri rahatça ceplerinde ve dudaklarında hafif bir gülümseme var. Zarif ve sofistike görünüyor ve hayatın sunacağı her şeyi üstlenmeye hazır. Beyaz gömleği ve siyah kravatıyla kıyafetini tamamlıyor ve görünümüne sofistike bir hava katıyor.
Nevzat Yüksel
Blog Yazarı

Sağlık Yönetimi bölümünde öğretim görevlisi. Sağlık hukuku, Türk sağlık sistemi ve sağlık kuruluşlarında teknoloji yönetimi alanında dersler vermektedir. Birçok uluslararası dergi, kitap ve bildirilerde yazı ve bölümleri vardır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bir kadın gülümsüyor ve arkasında dijital bir arka planla kameraya bakıyor. Yüzü yakın plandadır ve gözlerini, burnunu ve ağzını göstermektedir. Açık tenli ve koyu renk saçlı. Üzerinde O logosu olan beyaz bir üst giyiyor ve arka plan bulanık bir sayı görüntüsüyle dolu. Yüz ifadesi parlak ve neşeli ve gözleri neşe dolu. Mutlu ve memnun bir insana benziyor.
4.8
(5)

Algoritma Eğitimi

8 Konu5 Saat
Açık sarı saçlı güzel bir kadın kameraya gülümsüyor. Gözleri mutlulukla parıldıyor ve dudakları davetkâr bir şekilde kıvrılmış. Beyaz yakalı mavi bir üst ve beyaz bir etek giyiyor. Cildi parlıyor ve yanakları hafifçe kızarmış. Elleri önünde kenetlenmiş ve bir çift beyaz küpe takıyor. Bakışları doğrudan ve dostça. Neşe, çekicilik ve güven yayıyor.Özlem Anı
4640
Bu resimde takım elbiseli ve kravatlı bir adam görülüyor, görünüşe göre genel muhasebe eğitimine katılıyor. Odaklanmış ve meşgul görünüyor, bu da kursu ciddiye aldığını gösteriyor. Resimde ayrıca bir hesap makinesi ve muhtemelen eğitimle ilgili siyah zemin üzerine beyaz bir harf görülüyor. Genel olarak, bu adamın muhasebe konusunda değerli bir ders aldığı görülüyor.
5
(537)

Genel Muhasebe Eğitimi

8 Konu4 Saat