AnasayfaBlogGöğüs Hastalıkları Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?

11 Haziran 2021
Bir doktor, beyaz önlüğü ve yüz maskesiyle hastanede durmaktadır. Önünde bir röntgen tutmakta ve dikkatle ona bakmaktadır. Görüntü, doktorun yüzünün ve röntgenin yakın çekimidir; röntgen önlerinde parlak bir şekilde aydınlatılmıştır. Doktorun gözleri röntgene odaklanmıştır ve ifadesi ciddidir. Röntgen, vücudun diğer bölgelerine göre biraz daha koyu olan bir bölgesini göstermektedir. Doktor derin düşüncelere dalmış, röntgen sonuçlarını analiz etmektedir. Deneyimli bir doktor gibi görünüyorlar ve muhtemelen buldukları herhangi bir sorunu doğru bir şekilde teşhis edebilecekler.
Görev/KonuAçıklamaİlgili Hastalıklar
Tanı ve TedaviSolunum sistemi hastalıklarının tanı ve tedavi süreçlerini yürütür.Astım, bronşit, tüberküloz, zatürre, akciğer embolisi, akciğer kanseri vb.
Sigara BağımlılığıHastaları sigara bağımlılığından kurtarmaya yönelik yöntemler konusunda destekler.Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, akciğer kanseri vb.
Hasta BeraberliğiServisinde ve poliklinikte ihbarı zorunlu olan bir bulaşıcı hastalık durumunda durumu bildirir.Tüberküloz, zatürre vb.
Cihaz ve Araçların KullanımıTıbbi cihaz ve araçların alımı, bakımı, onarımı ve bilirkişi işlerini gerçekleştirir.Her türlü solunum sistemi hastalıkları
Koruyucu TedbirlerHastalıklardan korunma yöntemlerini hastalarına öğretir ve uyarılarda bulunur.Her türlü solunum sistemi hastalıkları
KonsültasyonHasta için konsültasyon kapsamında gelen davetleri kabul eder ve gerekli olan görüşlerini bildirir.Her türlü solunum sistemi hastalıkları
Poliklinik HizmetleriUzmanlık alanı içinde yer alan poliklinik hizmetlerini gerçekleştirir.Her türlü solunum sistemi hastalıkları
Hasta İzlemiHastalara yapılan tedavi ve müdahalelerin takibini yapar ve hastaların durumlarını düzenli olarak değerlendirir.Her türlü solunum sistemi hastalıkları
Adli Vaka İşlemleriAdli vaka durumlarında adli rapor düzenler ve gerekli işlemleri yürütür.Her türlü solunum sistemi hastalıkları
Diğer GörevlerMevzuatta yer alan diğer görevleri yerine getirir.Her türlü solunum sistemi hastalıkları

Göğüs hastalıkları uzmanı, bronşiyal tüpler, akciğer, burun, yutak ve boğazı da içeren solunum sistemini doğrudan etkileyen hastalıkları engellemeye çalışan, tanı ve tedavilerini gerçekleştiren uzmanlaşmış tıp hekimi olarak tanımlanabilir. Göğüs Hastalıkları Uzmanı, akciğer kanseri, alerjik etkenlere bağlı olarak gelişen hastalıklarda alan kapsamına girmektedir. Tıp biliminde gelişen ve değişen teknoloji, farklı bilgi birikimleri sebebiyle bu uzmanlık alanı daha da ihtisaslaştığını hatta yalnız bu alanla ilgili hastanelerin kurulduğunu belirtebiliriz. Bu yazımızda göğüs hastalıkları uzmanı tıbbi personeline yer verdik.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Nedir?

Göğüs hastalıkları bölümü, akciğer ve solunum sisteminde meydana gelen hastalıkların tanı ve tedavileriyle ilgili ilgilenen bir ana bilim dalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Alejik hastalıklar, astım, bronşit, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, tüberküloz, zatürre, kronik öksürük, akciğer embolisi, uyku sırasında meydana gelen solunum bozuklukları, akciğer kanseri gibi birçok hastalıkla ilgilenen bölüm doktorları multidisipliner yaklaşım ile faaliyetlerine devam ederek, tedavileri gerçekleştirmeye çalışır. Tanı ve tedavi kapsamında gerek duyulduğunda, ileri safha radyolojik görüntüleme tetkikleri ve laboratuvar testleri, difüzyon testi, solum fonksiyon laboratuvarında gerçekleştirilen zorlu vital kapasite testi gibi sayısız tekniği kullanmaktadır.

Göğüs hastalıklarıyla ile ilgili hastaların tanı ve tedavilerini gerçekleştiren göğüs hastalıkları uzmanı doktorlar, en başta sigara bağımlılığı ve sonrasında ise sigaraya bağlı olan hastalıklar ve sigara bırakma yöntemleri hakkında daha birçok konuda hastalarına yardımcı olmaktadır. Göğüs hastalıkları uzmanı, bronşiyal tüpler, akciğer, burun, yutak ve boğazı da içeren solunum sistemini doğrudan etkileyen hastalıkları engellemeye çalışan, tanı ve tedavilerini gerçekleştiren uzmanlaşmış tıp hekimi olarak tanımlanabilir. Göğüs hastalıkları uzmanı, akciğer kanseri, alerjik etkenlere bağlı olarak gelişen hastalıklarda alan kapsamına girmektedir. Tıp biliminde gelişen ve değişen teknoloji, farklı bilgi birikimleri sebebiyle bu uzmanlık alanı daha da ihtisaslaştığını hatta yalnız bu alanla ilgili hastanelerin kurulduğunu belirtebiliriz.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Ne İş Yapar?

Tıp ve uzmanlık eğitimi boyunca elde etmiş olduğu tutum, bilgi ve beceriler kapsamında tıbbi ilke ve yöntemleri uygulayarak kişi ve toplumu sağlık sorunlarından, hastalıklardan ve yaralanmalardan koruyucu tedbirlerin alınmasını sağlamak ve tanı ve rehabilitasyon uygulamaları gerçekleştirerek olası meydana gelebilecek komplikasyonları önlemeyi amaçlar. Diğer görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibi sırlamak mümkündür;

 • Kendisine başvuruda bulunan ve gelen hastaları uzmanlığı kapsamında muayene ve tedavi etmek ayrıca poliklinik hizmeti yapmak

 • Hasta tedavi ve müşahede tabelalarını düzenli ve usulüne uygun olarak yazmak

 • Haftanın 7 günü ve 24 saatinde önemli ve acil vakalar sebebiyle kurum tarafından kendisine yapılan davete vakit kaybetmeksizin gelmek ve gerek duyulan muayene ve tedavilerini gerçekleştirmek. Hasta için konsültasyon kapsamında gelen davetleri kabul ederek, bu konudaki görüşlerini bildirmek,

 • Servisinde ve poliklinikte ihbarı zorunlu olan bir bulaşıcı hastalık durumunda, ihbar bildirim formunu doldurarak durumu bildirmek,

 • Orijinal çalışmalara temel teşkil edebilecek nadir hastalıklarda, hastane etik kuruluna sunulmak üzere gerekli her türlü bilgi ve belgeyi vermek,

 • Servis istatistiklerini zamanında düzenleyerek vermek ve serviste yer alan protokol defterinin tutulmasını sağlamak

 • Serviste ve poliklinikte meydana gelen fenni ve idari sorunları bildirmek,

 • Gerek duyulan ilaç, alet ve sıhhi malzemeler için istek belgesini yapmak, eczaneden ya da depodan alınmasını sağlamak,

 • Başta demirbaş eşyanın bakımı olmak üzere, bunların muhafaza edilmesi ve tüketim maddelerinin yerinde kullanılmasını sağlamak,

 • Kullanımını gerçekleştirmiş olduğu malzeme ve cihazlar ya da mesleğin faaliyetleri kapsamında kullanılan araç ve gereçlerin, alımı, bakımı, onarımı bilirkişi işleri ile kurul, komisyon oluşturulması ve buna benzeri görevleri yerine getirmek,

 • Uzmanlık dalının gerekli gördüğü bütün koruyucu, tedavi edici çalışmaları bilimsel veriler ışığında etik ve ilkelere dayanarak gerçekleştirmek,

 • Sağlık kurulu kapsamında olan işlemleri yürütmek,

 • Poliklinik ve servis hizmetlerini düzenli olarak yapmak, hastalara yapılan tedavi ve müdahalelerin takibini yapmak,

 • Uzmanlık alanı içinde yer alan poliklinik hizmetlerini gerçekleştirmek, serviste yatırılması kararı verilen hastaların uzmanlık alanı kapsamındaki muayene ve tedavilerini sağlamak,

 • Başhekimliğin onayı kapsamında yürürlüğe giren çalışma cetveli ve nöbet listesine uymak.

 • Adli vaka durumlarında adli rapor düzenlemek,

 • Mevzuatta yer alan diğer görevleri yerine getirmek gibi görevleri bulunmaktadır.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Maaşları

Göğüs hastalıkları uzmanı diğer meslek dallarında da olduğu gibi maaş alımlarını iki farklı başlık değerlendirmek mümkündür. Bunlar kamu ve özel hastaneler şeklindedir. Kamu hastanelerinde maaş alımları, hastanenin bulunduğu coğrafi bölge, bakılan hasta, girilen operasyon sayısı, mesleki tecrübe yılı gibi nedenlerle maaşlarda değişkenler olabilmektedir. Kamu hastanelerinde 2021 yılı için en yüksek maaş 25.000 TL, en düşük maaş 11.000 TL, ortalama ise 14.000 TL seviyelerindedir. Örneğin 4. bölgede yer alan bir hastanede aylık 4 farklı ameliyata giren ve 4 yıllık bir hizmet geçmişi olan göğüs hastalıkları uzmanının alabileceği maaş yaklaşık 22.000 TL’dir.

Özel hastaneler için alınan maaşlar daha çok performansa, meslekte geçirilen tecrübe yılına ve gerçekleştirilen ameliyata bağlıdır. Özel hastanelerdeki maaş alımları en yüksek 23.000 TL, en düşük 12.000 TL ortalama ise 15.000 TL seviyelerinde olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin 5 yıllık bir hizmet geçmişi olan ve bir ayda 5 ameliyata giren bir hekimin alabileceği maaş 21.000 TL olabilmektedir. Kurumsal kimliği ve hizmet kalitesi yüksek olan hastanelerde ise bu rakam 30.000 TL kadar çıkmaktadır. Kamu ve özel hastanelerdeki maaşları karşılaştırdığımızda ise en fazla maaşın özelde veriliği bilgisine ulaşılabilir.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Nasıl Olunur?

Göğüs hastalıkları uzmanı olabilmek için liselerin sayısal bölümlerinden mezun olmak gerekir. Fakat bunun iyi bir lise olduğuna dikkat edilmelidir. Örneğin fen liseleri, özel başarılı liseler veya köklü bazı Anadolu liseleri olabilir. Lise eğitimi sonrasında ise 2021 yılı için Yüksek Öğretim Kurumunun (YÖK) her yıl düzenlemiş olduğu Temel Yeterlilik Testi (TYT) Sınavına girmeleri ve iyi bir puan almaları gerekir. Bu puanın akabinde ise aynı yıl içinde yapılan Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavına girmeleri ve buradan da iyi bir puan almaları gerekir. TYT, AYT ve lise öğrenim ortalamalarının belirli bir yüzdeliği alınarak bir puan oluşturulmakta ve bu puanla üniversitelerin tıp fakültesi bölümlerini tercih etmeleri gerekir.

Toplamda 6 yıllık eğim sonrasında ise pratisyen hekim olarak mesleğe başlayabilirler fakat göğüs hastalıkları uzmanı olabilmek için ise Tıpta Uzmanlık Sınavına (TUS) girmeleri gerekir. Bu sınava girdikten sonra başarılı olmaları halinde uzmanlık süreçleri başlanmış olur. Toplamda 4 yıllık bir uzmanlık eğitimi sonrasında ise bu unvan elde edilmiş olunur. Eğitim süreci boyunca çok iyi bir disiplin ve özveriye gerek duyulduğunu belirtmemiz gerekir. Neredeyse hayatın bütün aşamalarında mesleğin gerektirdiği yeniliklere açık olmak gerekiyor.

Tanı ve Tedavi, Solunum sistemi hastalıklarının tanı ve tedavi süreçlerini yürütür, Astım, bronşit, tüberküloz, zatürre, akciğer embolisi, akciğer kanseri vb, Sigara Bağımlılığı, Hastaları sigara bağımlılığından kurtarmaya yönelik yöntemler konusunda destekler, Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, akciğer kanseri vb, Hasta Beraberliği, Servisinde ve poliklinikte ihbarı zorunlu olan bir bulaşıcı hastalık durumunda durumu bildirir, Tüberküloz, zatürre vb, Cihaz ve Araçların Kullanımı, Tıbbi cihaz ve araçların alımı, bakımı, onarımı ve bilirkişi işlerini gerçekleştirir, Her türlü solunum sistemi hastalıkları, Koruyucu Tedbirler, Hastalıklardan korunma yöntemlerini hastalarına öğretir ve uyarılarda bulunur, Her türlü solunum sistemi hastalıkları, Konsültasyon, Hasta için konsültasyon kapsamında gelen davetleri kabul eder ve gerekli olan görüşlerini bildirir, Her türlü solunum sistemi hastalıkları, Poliklinik Hizmetleri, Uzmanlık alanı içinde yer alan poliklinik hizmetlerini gerçekleştirir, Her türlü solunum sistemi hastalıkları, Hasta İzlemi, Hastalara yapılan tedavi ve müdahalelerin takibini yapar ve hastaların durumlarını düzenli olarak değerlendirir, Her türlü solunum sistemi hastalıkları, Adli Vaka İşlemleri, Adli vaka durumlarında adli rapor düzenler ve gerekli işlemleri yürütür, Her türlü solunum sistemi hastalıkları, Diğer Görevler, Mevzuatta yer alan diğer görevleri yerine getirir, Her türlü solunum sistemi hastalıkları
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Göğüs Hastalıkları Uzmanı nedir Göğüs Hastalıkları Uzmanı ne iş yapar Göğüs Hastalıkları Uzmanı maaşları Göğüs Hastalıkları Uzmanı nasıl olunur
Özel dikim siyah takım elbiseli yakışıklı bir adam gri bir arka planın önünde kendinden emin bir şekilde duruyor. Kısa, koyu renk saçları ve hafif bir sakalı var ve gözleri uzaklara bakıyor. Duruşu rahat, elleri rahatça ceplerinde ve dudaklarında hafif bir gülümseme var. Zarif ve sofistike görünüyor ve hayatın sunacağı her şeyi üstlenmeye hazır. Beyaz gömleği ve siyah kravatıyla kıyafetini tamamlıyor ve görünümüne sofistike bir hava katıyor.
Nevzat Yüksel
Blog Yazarı

Sağlık Yönetimi bölümünde öğretim görevlisi. Sağlık hukuku, Türk sağlık sistemi ve sağlık kuruluşlarında teknoloji yönetimi alanında dersler vermektedir. Birçok uluslararası dergi, kitap ve bildirilerde yazı ve bölümleri vardır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.