AnasayfaBlogUzaktan Eğitimde Canlı Dersin Önemi
Uzaktan Eğitim

Uzaktan Eğitimde Canlı Dersin Önemi

29 Kasım 2019
Siyah gömlek giyen bir kişi dizüstü bilgisayarının başında oturmuş, iki eliyle klavyede bir şeyler yazmaktadır. Dizüstü bilgisayar açık ve ekranı aydınlık. Dizüstü bilgisayarın sol tarafında, içinde kağıtlar ve bir çift kulaklık bulunan siyah bir klasör vardır. Sağ tarafta beyaz dikdörtgen bir nesne ve üzerinde birkaç çıkış bulunan dikdörtgen bir panel vardır. Dizüstü bilgisayarın solunda kare tasarımlı beyaz dairesel bir nesne vardır. Arka planda bir cep telefonu taslağına bakan bir kişi var. Son olarak, dizüstü bilgisayarın önündeki ahşap masanın üzerinde bir hesap makinesi ve bir klasör içinde kağıtlar var.

Eğitim denince akla sürekli klasik sınıflar gelir. Oysa yeni kuşaklar teknolojinin getirdiği tüm yenilikleri kullanmanın tadını çıkarmak istiyor. Günümüzde yeni nesil öğretim metotları artık uzaktan eğitime adapte edilebilir durumda. İster bir yetişkin isterse bir üniversite öğrencisi olsun çayını yudumlarken ders dinlemenin keyfi klasik sınıfların verdiği durağanlıktan kişiyi alıp götürüyor. Yetişkinler bu konuda çok daha şanslı. Çünkü üniversite ortamına dönemeyen bir kişi eğitimini bu şekilde devam ettirme şansı buluyor.

Üstelik çalışma alanı konusundaki eğitimler beyin aktivitelerini arttırma konusunda kişiye yardımcı olurken bir yandan da belirli bir yaşta kişinin daha dinamik, verimli bir iş süreci yaşamasını sağlamış oluyor. Uzaktan eğitim çoklu zeka kuramına göre değişik zeka türlerine hitap eden bir eğitim sistemi.

Canlı Dersin Önemi

Bu sistemde dijital çağın getirdiği tüm yenilikleri sürekli geliştirerek uygulamak mümkün. Bu uygulamalardan biriside canlı ders yapmak. Böylece klasik sınıf ortamını birebir tüm katılımcılara yaşatmak ve aynı zamanda  kalabalığın getirdiği gürültülü ortamdan uzaklaşmak mümkün. Aynı ders içinde anlatıcı ile mesaj ve interaktif uygulamalar kullanarak birebir iletişim sağlanabiliyor. Ayrıca forum uygulaması ile dersten sonra öğrencilerin iletişim kurmaları sosyal medyanın eğitim çalışmalarına bir nevi adapte edilerek kişinin bir yandan kendini geliştirmesini bir yandan da bağımlılıklarından kurtulmasını sağlıyor.

Facebook, Twitter, LinkedIn gibi sosyal medya hesapları bu eğitimlere dahil edildiği için kişilerin eğitimleri konusunda işbirliği yapması aktif ve verimli ortamlar yaratması hem öğreticinin hem de öğrencinin ilerlemesine katkı sağlıyor. Sosyal medya nedir? sorusunu araştırdığımızda pek çok farklı cevap bulabiliriz. Çünkü sosyal kelimesi başlı başına bir araştırma konusu olabilir. İnsan sosyal bir varlıktır bu ne denle gerek eğitimin gerek sosyolojinin gerekse felsefenin ana konusudur. Özellikle eğitimde öğrenci ve öğreticinin iletişimi konusunda öğrencinin kendi içinde gösterdiği çeşitlilik  öğreticinin farklı bakış açıları ile konuya yaklaşmasını gerekli kılıyor.

Sosyalleşme kişinin istendik davranış değişikliği kazanması konusunda bir çok yönden kendisine katkı sağlar. Bu yüzden medya çok önemli bir eğitim aracıdır. Özellikle uzaktan online eğitimde canlı dersle beraber medya araçlarının gerek video, gerekse diğer interaktif uygulamalarla birlikte kullanılması ile kazanımlarının arttırılması sağlanabilir.

Eğitimde  Teknoloji ve Canlı Ders Buluşması

Bir ülkenin kalkınması ve refahı eğitimle gerçekleşir. Konu eğitim olunca  bu alanda atılacak her adım insana yapılacak her yatırım ülkenin aydınlanması ve geleceği için gereklidir.Bu noktada uzaktan eğitim bir kapı daha aralayarak insanların bir nebze daha rahatlamasını, yaşanan krizlerin etkisinden uzaklaşmasını sağlamıştır. Teknoloji önüne engel konulmaz bir şekilde ilerliyor. İnsan beyninin sınırlarının aşıldığı, yaratıcılığın engel tanımadığı dünyada, uzaktan eğitimde canlı dersler, klasik eğitimin aşamadığı zorlukları farklı biçimde aşmıştır. Kendi hızında eğitim imkanı tanıyan uzaktan eğitim bu yönüyle sınırlı imkan veren yüz yüze eğitimlerin bir adım önüne geçmiştir.

Dersi yeniden izleme imkanı ile de ayrı bir fırsat sağladığından klasik eğitimden farkını ortaya koyan web ortamında, canlı derslerin öğrenciye büyük katkı sağladığı açıktır. Bu yüzden kendini klasik eğitimde gerçekleştiremeyen  öğrenciler uzaktan eğitime adım atarak daha başarılı olabiliyor. Özellikle yetişkin eğitimleri konusunda insanlara büyük fırsatlar sunan  Enstitü gibi platformlar giderek artan oranda çeşit ve uygulamalarla hizmet vermeye devam ediyor.

Uzaktan Eğitim ve Enstitü Farkı  

Anında soru sorma canlı dersin en önemli avantajlarından birisidir. Canlı ders tekrarlarının istenildiği saatte izlenebilmesi de diğer bir avantaj olarak karşımıza çıkar. Aktif katılımın sağlandığı canlı ders uygulamaları uzaktan eğitimde yeni bir dönemin başlamasını sağlamış ve istenildiği kadar katılımcının fayda sağlaması mümkün olmuştur. Özellikle bu konuda gerçekten haklı bir paya sahip olan Enstitü verdiği farklı eğitimlerle pek çok kişiye ufuk açmıştır. İş imkanı sağlamanın yanında daha sonrasında sosyal medya aracılığı ile kişilerin gerek iç ortamında gerekse sosyal hayatlarında aktif kalmalarını mümkün kılmıştır. Özellikle blog yazarlığı eğitimi, içerik editörlüğü eğitimi, dijital pazarlama eğitimi gibi alanlarda pek çok kişinin faydalandığı Enstitü her geçen gün eğitimlerine yenisini katıyor.

Eğitimin kazanımları kişilerin sahip olduğu yeteneklerle şekillenir. Uzaktan eğitim, eğitimde yeni fırsatlar sunan bir alan ve okula gidemeyen, mezun olmuş yeteneğinden dolayı klasik sınıflara adapte olamayan pek çok kişinin kendine yer edindiği, geleceğini şekillendirdiği bir sistem. Bu sistemde örgün eğitimin dışında kalmış pek çok insan kendine yeni iş alanları bulabilir. Farklı yetenekleri olan ama klasik sınıf ortamında eğitim almak istemeyen çocuklar, gençler, yetişkinler için büyük bir dönüşüm yaşanabilir. Bu dönüşümün ardından toplumun pek çok kesiminden insan sosyal platformlarda ve iş ortamlarında birbiriyle iletişim kurarak çağın getirdiği pek çok yeniliği bir fırsata dönüştürebilir. Gerek iş hayatı ve gerekse sosyal hayatta aktif kalmış kişiler aydınlık bir gelecekte daha mutlu bireyler olarak kalabilirler. Daha mutlu birey, daha mutlu aile ve daha mutlu toplum oluşturabilir. Uzaktan eğitimin sunduğu bu imkanın gelecekte daha çok insana ulaşacağı da ayrı bir gerçektir.

Ayrıca uzaktan eğitime her geçen gün yeni bir yenilik eklenmesi dijital çağın getirdiği bir sonuçtur. Teknolojinin eğitimle buluştuğu yer uzaktan eğitim sistemidir. Bu alanda bireylerin bir çoğu yeni fırsatlara doğru adım atıyor ve yaşına önem vermeden eğitimden yararlanıyor ve kendini gerçekleştirmenin keyfini çıkarıyor. Eğitimde yeni bir dönemin kapılarını açan uzaktan eğitimde, bireylerin yeteneklerini kullanmalarını sağlamanın yeni yolları, teknoloji ile buluştuğunda çok çeşitli alanlarda yeni meslek dalları ortaya çıkıyor. Ekonominin yaşadığı sıkıntıyı insanlara yeni iş imkanı sağlamakla düzelten eğitim insanı temel almasıyla yaratıcılığın sonu olmadığını gösteren çok önemli bir alan.

Bu alanda çalışmak da eğitim almak da kişilerin toplum içinde edindiği yeri yükselten bir süreç. Aslında bir insan değişir dünya değişir sözü eğitimin bir kazanımı. Bu kazanım bir denizyıldızının suya ulaşması gibi kişinin hayaline ulaşmasını sağlar. Eğitimde yaşadığımız eksikliklerinden biri de aslında öğrenciye  hayal kurmayı unutturmak. Çünkü hayal kurmanın unutulduğu bir eğitim sistemi niteliğini yitirmiş tamamen ezbere dayalı yaratıcılıktan uzak dayatma metotların zorla uygulandığı bir mecra olmaktan öteye gitmez.

Uzaktan Eğitimde Sosyal Medya Entegrasyonu 

İşte bu noktada klasik eğitimin tıkandığı, uzaktan eğitime dayalı yöntemlerin ortaya çıkması bir çıkış noktası olmuş ve bireylere nefes aldırmıştır. Dijital dönüşümün yaşanmasıyla uzaktan eğitimde yeni dönemler açılmış ve teknolojiyi iyi kullanan bireyler aldıkları eğitimlerle yeni mesleklere adım atmıştır. Ayrıca kişiler sadece yeni meslek dalları kazanmakla kalmamış, eğitim alan  bireyler kendi eğitim sitelerini kurmuşlardır.

Özellikle internet ortamı bu alanda çok zenginleşmiş, sosyal medyanın kazanımları artmıştır. Sosyal medya denildiğinde sadece sohbet ortamı algısı ortadan kalkmıştır. İletişimin sağlandığı, kişilerin kendini ifade etme alanı bulduğu sosyal medya hesapları uzaktan eğitim ortamlarına başarılı bir biçimde entegre edilebilmiştir. Sosyal medya, kişileri edindikleri bilgileri paylaşım konusunda bir araya getirmiş ve işbirliği yapma, ortak akıl oluşturma konusunda harekete geçirmiştir.

Toplumun her kesiminden insan aynı ortamda bir araya gelerek toplumsal sorunlara çözüm getirmek için birlik sağlayabilmiştir. Bu açıdan bakıldığında sosyal medya kişilerin ve toplumun çıkarlarına hizmet eden bir anlayışın eseridir. Eğitimde yeri tartışılmaz olan teknolojinin getirdiği bir sonuç olan  sosyal medya eğitimde büyük bir yer edinmiştir. Ekonomide, sağlıkta, sanayide teknolojinin ve eğitimin yeri tartışılmaz bir şekilde karşımızda duruyor. Bu alanlarda ihtiyaç duyulan hizmet içi eğitimler gerek yüz yüze gerekse  uzaktan eğitim yolu ile verilebiliyor. Bu nedenle uzaktan eğitimin önemi her geçen gün artıyor.

canlı ders eğitim online eğitim uzaktan eğitim örgün
Bu, çenesi elinde kameraya bakan bir kadının fotoğrafı. Gözleri kapalı ve yüz ifadesi düşünceli. Omuz hizasında kahverengi saçları gevşek dalgalarla şekillendirilmiş ve dudakları hafifçe ayrılmış. Kadının vücudu kameradan hafifçe uzaklaşmış ve başı yana doğru eğilmiştir. Üzerinde küçük desenli soluk sarı bir gömlek vardır ve kollarını göğsünün üzerinde kavuşturmuştur. Arka plan bulanıktır ve renkler sessiz ve yumuşaktır. Kadının duruşu ve yüz ifadesi bir tefekkür ve iç gözlem hissi uyandırıyor.
Nurhayat Kayar
Blog Yazarı

Ben Biyoloji öğretmeni olmakla beraber blog yazarlığına Biyoloji bilgimle birlikte Bezelye Dergisinde daha sonra da çeşitli ajanslarda içerik yazarak başladım. Şu anda İstanbul İşletme Enstitüsünde yazmaktayım. Değişik konularda sahip olduğum sertifikalar var. Bu sertifikaların arasında ileri düzey ingilizce sertifikası da yer alıyor.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
8K çözünürlükte, Canon sinema kamerasıyla çekilmiş İngilizce A1-A2 eğitimini veren gömlekli erkek akademisyen, tahtada ders anlatırken. Bu kapak görseli, temel İngilizce becerilerinin öğretildiği bir eğitimi temsil eder.
4.7
(424)

İngilizce Eğitimi (A1-A2)

23 Konu5 Saat
Sakallı ve bıyıklı orta yaşlı bir adam mavi yakalı bir gömlek giyiyor. Dümdüz karşıya bakıyor, yüzü hafifçe yana dönük. Saçları koyu kahverengi ve dalgalı, gözleri koyu kahverengidir. Sakalı ve bıyığı düzgünce kesilmiş ve yüzünde soğukkanlı bir ifade var. Gömleği mavinin açık bir tonu, siyah bir kemer ve koyu renk bir kot pantolon giyiyor. Ellerini önünde kavuşturmuştur ve duruşu kendinden emin ve diktir.Dr. Mustafa Ceylan
775329
Gözlüklü bir kadın elinde bir yığın kitap tutarken gülümsüyor. Mavi bir gömlek ve fermuarlı siyah bir sırt çantası giymektedir. Arka planda beyaz bir duvar ve üzerinde el yazısı ile yazılmış bazı metinler içeren siyah bir tabela var. Kadın ayakta, başı hafifçe sağa eğik, gözleri kitaplara bakıyor. Yüzünde sıcak ve dostane bir ifade var. Saçları geriye doğru at kuyruğu şeklinde toplanmış ve yüzü gözlükleriyle hafifçe çerçevelenmiş. Dudakları, elindeki kitaplardan duyduğu mutluluğu ifade eden bir gülümsemeyle hafifçe ayrılmış. Oda iyi aydınlatılmış ve renkler canlı, kadını doğal ortamında gösteriyor.
5
(152)

İngilizce Eğitimi (C1-C2)

6 Konu5 Saat
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
775316
Yaratıcı Drama Eğitimi, çocuklarda yaratıcılığı ve hayal gücünü geliştirmenin heyecan verici bir yoludur. Bu çevrimiçi kursta, uzun kahverengi saçlı ve sarı arka planlı bir kadın görülmektedir. Elini uzatmış, siyah bir gömlek ve bir kolye takıyor. Boynunun yakın çekimi onun canlı kişiliğini ortaya koymaktadır. Yaratıcı drama sayesinde çocuklar yeni fikirler, karakterler ve hikayeler keşfedebilirler. Kendilerini özgürce ifade edebilir ve kendi yaratıcılıklarına güven duyabilirler. Bu online kurs, drama eğitiminin temellerini keşfetmek için eşsiz bir fırsat sunuyor. Kurs, hikaye anlatımı, doğaçlama ve karakter gelişimi gibi konuları kapsayacaktır. Öğrenciler ayrıca dramanın kendini ifade etme ve iletişim kurma aracı olarak gücünü öğreneceklerdir. Bu kursun sonunda öğrenciler, yaratıcı süreci ve dramayı hayal güçlerini beslemek ve kendi yaratıcılıklarını geliştirmek için bir araç olarak nasıl kullanacaklarını daha iyi anlayacaklardır.
5
(27)

Yaratıcı Drama Eğitimi

9 Konu5 Saat
Genç bir kadın ışıl ışıl gülümsüyor ve doğrudan kameraya bakıyor. Kısmen kulaklarının arkasında toplanmış uzun, koyu kahverengi saçları var. Gözleri hayat dolu ve dudakları yumuşak, içten bir gülümseme şeklinde kıvrılmış. Beyaz bir tişört, açık mavi kot pantolon ve siyah ayakkabılar giyiyor. Yüz ifadesi neşeli ve duruşu rahat. Güven ve neşe saçıyor, bu da onu güzel ve canlandırıcı bir manzara haline getiriyor. Parlak, güneşli bir ortamda duruyor ve sıcak ışıltısı güneş ışınlarıyla vurgulanıyor.Sibel Curciali
850316