AnasayfaBlogTarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü
Bölümler

Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü

22 Eylül 2020
Beyaz şapkalı bir kadın yere diz çökmüş, sanatına konsantre olmuş. Önünde sarı bir kâğıt var ve elinde siyah bir kalem tutuyor. Yere beyaz bir O harfi çiziyor ve bunu en ince ayrıntısına kadar yapıyor. Arka planda, çizgili ve puantiyeli desenli renkli bir şapkanın yakın çekimi görülüyor. Kadının sağında bir masanın üzerinde bir rulo bant var. Sahne, kadını ve sanat eserini aydınlatan doğal ışıkla aydınlanıyor. Kadın odaklanmış ve yoğun bir şekilde başyapıtını yaratıyor.
TanımYazılı Olmayan DönemAraştırma Alanları ve İş İmkânları
Tarih Öncesi Arkeolojisi, yazının icadından önceki dönemleri inceleyen bir bilim dalıdır ve ağırlıklı olarak Yeni Taş Çağı, Neolitik Çağı araştırır.Neolitik dönemden önce ve sonraki süre. İnsan kültürünün ekonomik, sosyolojik ve psikolojik değişikliklere uğradığı, yerleşik yaşamın başladığı dönem.Tarih öncesi arkeolojik eserlerin ve dönemlerin incelenmesi. Öğrenciler kazı alanlarındaki uygulamalar sayesinde bilgi ve deneyim kazanır. Mezunlar Kültür Bakanlığına bağlı kurumlar, müzeler ve belediyelerde çalışabilir.
Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü, dört yıllık bir lisans programıdır ve Fen-Edebiyat Fakültesi çatısı altında eğitim verir.Üniversite dönemini kapsar. Öğrencilerin 'arkeolog' unvanıyla mezun olması sağlanır.Tarih öncesi dönemlere ait araştırmaların ve projelerin yürütülmesi. Klasik Arkeoloji, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Müzecilik gibi bölümlerde çift ana dal veya yan dal yapılması gibi olanaklar sunulur.
Çağdaş Prehistorya, Tarih Öncesi Arkeolojisi ile aynı kapsamda bir alan olup, isim bakımından farklıdır.Adından da anlaşılabileceği gibi, çağdaş olmayan - yani geçmişe ait - dönemler üzerine yoğunlaşan bir disiplindir.Bu alan üzerine çalışanlar yazılı olmayan dönemler hakkında bilgi toplarlar ve bu bilgiyi toplumun hizmetine sunarlar.
Tarih Öncesi Arkeolojisi ile Klasik Arkeoloji nitelik yönünden farklıdır. İlki yazılı olmayan dönemleri, ikincisi ise yazılı dönemleri inceler.Klasik Arkeoloji, yazılı tarih dönemini incelerken, Tarih Öncesi Arkeolojisi yazılı olmayan dönemleri inceler.Tarih Öncesi Arkeolojisi mezunları Kültür Bakanlığına baglı kurumlar, müzeler ve belediyelerde çalışabilirken, Klasik Arkeoloji mezunları da bu alanlarda farklı pozisyonlarda yer alabilirler.
Arkeoloji ve Sanat Tarihi, eski eserlerin ve sanat tarihinin incelenmesine odaklanır.Bu alan, yazılı tarih dönemlerini ve yazılı olmayan dönemleri araştırabilir.Bu dilime dayalı kariyerler müze araştırma görevlisi, akademik araştırmacı, ve eski eserler ve sanat tarihçisi olarak çeşitli kamu ve özel sektörlerde mevcuttur.
Müzecilik, müzelerdeki koleksiyonların yönetimi ve sergilenmesi ile ilgilenir.Bu alan, hem yazılı hem de yazılı olmayan tarih dönemlerindeki eserleri inceler.Müzecilik mezunları, müzelerde, galerilerde, müze eğitim bölümlerinde ve diğer kültürle ilgili kuruluşlarda çalışma imkanına sahip olurlar.

Tarih Öncesi Arkeolojisi, “prehistorya” olarak da biliniyor. Yazının icadından önceki dönemleri inceleyen bu bilim dalı, insanlığın en uzun dönemlerini inceliyor. Her dönemin her bölgede farklı sürelerle yaşandığını, bu bilim dalı sayesinde öğrenebiliyoruz. İnsanlık tarihinin en eski dönemlerine, yine bu bilimin araştırmacıları aracılığıyla ışık tutulabiliyor. 

Bu bilim dalı, ağırlıklı olarak Yeni Taş Çağı adı da verilen, Neolitik Çağ’ı araştırıyor. Bunun nedeni; insanlığın yerleşik yaşama geçmesidir. Neolitik Çağ’da yerleşik yaşama geçilmesiyle birlikte insanlar; ekonomik, sosyolojik ve psikolojik olarak değişimler yaşamıştır. Bu değişimleri yansıttıkları her türlü kültürel ve tarihî eserler, tarih öncesi arkeologları tarafından inceleniyor. Yeni Taş Çağı öncesindeki Eski Taş Çağı ve sonrasındaki İlk Tunç Çağı da Tarih Öncesi Arkeolojisi kapsamında yer alıyor. 

İnsan, nasıl ki geçmişini bilmeden geleceğini sağlam bir şekilde kuramazsa; insanlık da kendi tarihini bilmeden sağlam bir gelecek kuramaz. Dünyanın geleceğinin sağlam temeller üzerinde kurulması, tarih öncesindeki kültürel miraslarla yakından ilişkilidir. Her uygarlık, kendi kültürel miraslarının geçmişini tanımak ve bilmekle sorumludur. Dünya üzerinde yaşamış bütün toplumlar, kendi kültür varlıklarını tanıyıp onlardan ders almayı da bilmelidir. Geçmişte yapılmış her eser, yaşanmış her olay ve bize aktarılan her kültür ürünü değerlendirilmeli ve günümüz kültürüyle ilişkisi kurulmalıdır. 

Tarih öncesi dönemlerinden bizlere kadar gelen eserlerde, o dönemlere ait mesajlar saklıdır. Bu mesajları doğru anlayıp iyi yorumlamak ve günümüzle olan ilişkisini kurmak gerekir. Böylelikle, geçmişimizle geleceğimizin bağlantısını doğru kurmuş oluruz. 

Sağlam bir gelecek kurabilmemiz yardımcı olan “Tarih Öncesi Arkeolojisi” bölümü, üniversitelerde kurulmuş olan akademik bir disiplindir. Bazı üniversitelerde bu alanda “Prehistorya” adıyla da eğitim verilmektedir. Kapsam olarak aynı olmakla birlikte, sadece isim olarak farklıdır. 

Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü Nedir?

Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü; Fen-Edebiyat Fakültesi çatısı altında eğitim veren, dört yıllık bir lisans programıdır. Bölüme, merkezî yerleştirme sınavıyla ve Eşit Ağırlık puan türüyle öğrenci alınıyor. Bu bölüm öğrencileri “arkeolog” unvanıyla mezun oluyor. 

Bölümün temel amaçlarından birisi; arkeoloji alanına katkı yapacak araştırmacı ve uzmanlar yetiştirmektir. Bu bölüm ayrıca, ülkemizin tarih öncesi dönemlerine ait araştırmaları ve projeleri bizzat yürütmekle, arkeoloji bilimine önemli katkılar yapıyor. 

Bölümün bir diğer amacı da; öğrencilerin hem teorik dersler, hem de kazı alanlarındaki uygulamalar sayesinde bilgi ve deneyim kazanmalarına olanak sağlamaktır. Anabilim Dalı öğretim üyelerinin yürütmekte olduğu kazı çalışmaları ve diğer projeler, öğrencilerin de katılabileceği uygulamalardır. Öğrenciler bu etkinliklere katıldıklarında, gerçek bir deneyim elde ederler ve mesleklerini daha öğrenciyken yapmaya başlayabilirler. Kariyer hayatı için çok değerli olan bu uygulamalı çalışmalar, mezuniyet sonrası rahatlıkla iş bulunmasını sağlayacaktır. İş konusunda olanakları dar bir bölüm olan Tarih Öncesi Arkeolojisi, diğer bölümlerle de desteklenmelidir. İkinci bir lisans diploması veya yüksek lisans yapmak gibi seçeneklerle, iş bulma konusundaki engeller aşılabilir. 

Öğrencilerin; çift ana dal veya yan dal uygulaması sayesinde Klasik Arkeoloji, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Müzecilik bölümlerini de aynı anda okuma şansları bulunuyor. Bu konudaki seçenekler için, ilgili üniversitelerin web sayfaları incelenmelidir. 

Çift ana dal ve yan dal uygulamaları dışında öğrencilerin, bu alanla ilgili yüksek lisans yapma seçenekleri de bulunuyor. Ayrıca öğrencilik döneminde Erasmus gibi öğrenci değişim programlarına katılmak, gelecekte kariyer açısından önemli katkılar sağlayacaktır. 

Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümünün İş İmkânları Nelerdir?

Tarih Öncesi Arkeolojisi bölümü mezunlarının imkânlarının çoğunlukla, kamusal alanda ve arkeolojik araştırmalar çerçevesinde olduğunu söyleyebiliriz. Bölüm mezunları; Kültür Bakanlığına bağlı kurumlarda, kamu ve özel müzelerde, belediyelerin ilgili birimlerinde arkeolog olarak çalışabiliyorlar. 

Ayrıca mezunların; gerekli şartları yerine getirdiklerinde, üniversitelerde akademik kariyer yapabilme olanağı da bulunuyor. Akademik kariyer için temel şartlardan bir tanesi, yeterli bir ALES puanıdır. ÖSYM’nin yaptığı bu sınavdan iyi bir not alabilen mezunlar, yükseköğretim kurumlarının giriş sınavlarına başvurabiliyorlar.  

Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Tarih Öncesi Arkeolojisi bölümü mezunları arkeolog unvanıyla;

 • Kültür Bakanlığına bağlı kurumların arkeolojik çalışmalarını yürütebilirler,

 • Kamu ve özel vakıflara ait müzelerde arkeolojik uygulamaları yapabilirler,

 • Arkeolojik kazılar ve arazi çalışmaları ile ilgili işleri yapabilirler,

 • Tarih öncesi arkeolojik eserlerinin laboratuvar ortamındaki işlemlerini ve topluma tanıtılması işini yapabilirler,

 • Arkeolojik alanlarda yapılan projeleri tüm hatlarıyla yürütebilirler.

Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü Dersleri Nelerdir?

Tarih Öncesi Arkeolojisi bölümünün ders programı, teorik olduğu kadar uygulamalı dersleri de kapsıyor. Ders plânları; öğrencilere bilgi vermenin yanı sıra, uygulama çalışmaları sayesinde deneyim kazandırmayı da amaçlıyor.

Ders plânındaki zorunlu ve seçmeli derslere baktığımızda, laboratuvar ortamında yapılan dersler olduğunu da görüyoruz. Uygulamalı derslerin yoğunluğu sayesinde öğrenciler, bu alanda deneyim kazanabiliyorlar. Tarih Öncesi Arkeolojisi bölümünün zorunlu dersleri şunlardır:

 • Anahatlarıyla Tarih Öncesi I, II

 • Klasik Arkeolojiye Giriş I, II

 • Ön Asya Arkeolojisine Giriş

 • İlk İnsan ve Yaşam Biçimleri

 • Türkiye’de Tarih Öncesi Merkezler

 • bilimsel araştırma yöntemleri

 • Tarih Öncesi Teknolojilerine Giriş

 • Tarih Öncesi Kültür Evrimi

 • Malzeme Bilgisi: Yontma Taş Teknolojisi

 • Paleolitik Çağ

 • Paleolitik Merkezler

 • Yakındoğu'da Paleolitik ve Epi-Paleolitik Çağlar

 • Neolitik Çağ

 • Neolitik Çağ Mimarisi

 • Yakındoğu’da Çanak Çömlekli Neolitik Çağ

 • Malzeme Bilgisi: Çanak Çömlek Teknolojisi

 • Tarih Öncesinde Güneydoğu Avrupa

 • Türkiye'de Çanak Çömlekli Neolitik Çağ

 • Kültürel Miras Yönetimi 

 • Prehistorik Sanat

 • Uygulamalı Atölye Çalışmaları

 • Yorumlamalı Atölye

Bölümde verilen seçmeli derslerden bazıları da şunlardır:

 • Güzel Sanatlar I, II

 • Bilgi İletişim Teknolojilerine Giriş

 • Çizim Yöntemleri

 • Terminoloji: Kavramlar

 • Bilgi İletişim Teknolojilerinde Donanım

 • Pro-Seminer

 • Tarih Öncesinde Beslenme

 • Terminoloji: Metin İnceleme

 • Arkeolojide Uygulama Teknikleri

 • Arkeolojinin Tarihçesi

 • Bilgi İletişim Teknolojilerinde Yazılım I, II

 • Deneysel Arkeoloji

 • Kuramsal Arkeoloji

 • Müzecilik

 • Seminer

Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümünün Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Tarih Öncesi Arkeolojisi bölümü 2020 yılı itibariyle sadece iki üniversitede bulunuyor: İstanbul Üniversitesi (50 kontenjanlı) ve Ankara Üniversitesi (30 kontenjanlı). Bu nedenle, iki üniversitenin de taban puanlarını ve başarı sıralamalarını aktarabiliriz.

Bu bölümün 2020 yılındaki ilk ve en yüksek taban puanı İstanbul Üniversitesi’ne aittir; 256,429 puandır ve başarı sıralaması da 477460’tır. Bu bölümün ikinci taban puanı ise Ankara Üniversitesi’ne ait olan 241,319 puandır ve başarı sıralaması da 606416 olarak açıklanmıştır.

Tarih Öncesi Arkeolojisi, yazının icadından önceki dönemleri inceleyen bir bilim dalıdır ve ağırlıklı olarak Yeni Taş Çağı, Neolitik Çağı araştırır, Neolitik dönemden önce ve sonraki süre İnsan kültürünün ekonomik, sosyolojik ve psikolojik değişikliklere uğradığı, yerleşik yaşamın başladığı dönem, Tarih öncesi arkeolojik eserlerin ve dönemlerin incelenmesi Öğrenciler kazı alanlarındaki uygulamalar sayesinde bilgi ve deneyim kazanır Mezunlar Kültür Bakanlığına bağlı kurumlar, müzeler ve belediyelerde çalışabilir, Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü, dört yıllık bir lisans programıdır ve Fen-Edebiyat Fakültesi çatısı altında eğitim verir, Üniversite dönemini kapsar Öğrencilerin 'arkeolog' unvanıyla mezun olması sağlanır, Tarih öncesi dönemlere ait araştırmaların ve projelerin yürütülmesi Klasik Arkeoloji, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Müzecilik gibi bölümlerde çift ana dal veya yan dal yapılması gibi olanaklar sunulur, Çağdaş Prehistorya, Tarih Öncesi Arkeolojisi ile aynı kapsamda bir alan olup, isim bakımından farklıdır, Adından da anlaşılabileceği gibi, çağdaş olmayan - yani geçmişe ait - dönemler üzerine yoğunlaşan bir disiplindir, Bu alan üzerine çalışanlar yazılı olmayan dönemler hakkında bilgi toplarlar ve bu bilgiyi toplumun hizmetine sunarlar, Tarih Öncesi Arkeolojisi ile Klasik Arkeoloji nitelik yönünden farklıdır İlki yazılı olmayan dönemleri, ikincisi ise yazılı dönemleri inceler, Klasik Arkeoloji, yazılı tarih dönemini incelerken, Tarih Öncesi Arkeolojisi yazılı olmayan dönemleri inceler, Tarih Öncesi Arkeolojisi mezunları Kültür Bakanlığına baglı kurumlar, müzeler ve belediyelerde çalışabilirken, Klasik Arkeoloji mezunları da bu alanlarda farklı pozisyonlarda yer alabilirler, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, eski eserlerin ve sanat tarihinin incelenmesine odaklanır, Bu alan, yazılı tarih dönemlerini ve yazılı olmayan dönemleri araştırabilir, Bu dilime dayalı kariyerler müze araştırma görevlisi, akademik araştırmacı, ve eski eserler ve sanat tarihçisi olarak çeşitli kamu ve özel sektörlerde mevcuttur, Müzecilik, müzelerdeki koleksiyonların yönetimi ve sergilenmesi ile ilgilenir, Bu alan, hem yazılı hem de yazılı olmayan tarih dönemlerindeki eserleri inceler, Müzecilik mezunları, müzelerde, galerilerde, müze eğitim bölümlerinde ve diğer kültürle ilgili kuruluşlarda çalışma imkanına sahip olurlar
tarih tarih öncesi tarih öncesi dönem tarih öncesi arkeoloji tarih öncesi arkeoloji bölümü
Bu, uzun siyah saçlı genç bir kadının görüntüsüdür. Üzerinde hafif bol parlak kırmızı bir gömlek var. Gözleri kapalı ve dudakları hafifçe ayrık, sanki rahatlamak için bir an ayırıyormuş gibi. Başı hafifçe eğik ve kollarını göğsünün üzerinde kavuşturmuş. Kendinden emin ve rahat bir duruşu var. Saçları omuzlarına dökülen yumuşak, doğal dalgalarla şekillendirilmiş. Yirmili yaşlarında olduğu anlaşılıyor ve yüzünde sıcak ve davetkâr bir ifade var. Bu anda dingin ve mutlu görünüyor.
Emel Keskin
Blog Yazarı

1998-1999 yılları arasında, Yalova'da bulunan bir reklam ajansının Koleksiyon adlı dergisinde; reklam koordinatörü ve köşe yazarı olarak çalıştı. 2003’te Mimar Sinan Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun oldu. Halen İstanbul Üniversitesi, Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu resim, üzerinde iki nesne bulunan bir haritayı göstermektedir. Bir büyüteç ve bir pusula, her ikisi de kırmızı ve yeşil vurgularla siyah renkte. Büyüteç haritanın sol tarafına yerleştirilmiş ve sağa doğru bakmaktadır. Pusula haritanın en sağ tarafına yerleştirilmiş ve hafif açılı. Haritanın detayları net değil ama kıtaların etiketlendiği bir dünya haritası gibi görünüyor. Her iki nesne de izole edilmiş ve görüntünün odağında yer alıyor.
Bölümler

Tarih Öğretmenliği Bölümü

05 Ağustos 2020
Bir adam elinde bir şişe şeffaf alkolle bir odada durmaktadır. Beyaz bir gömlek giymiştir ve yüzünde şaşkın bir ifade vardır. Arkasında, üzerinde beyaz yazılar olan siyah bir arka plan vardır. Solunda elinde bir tüp tutan bir kadın vardır. Önünde iki kişinin bulanık bir görüntüsü ve sağında bir kılıcın yakın çekimi vardır. Siyah arka plan üzerinde beyaz bir harf açıkça görülebiliyor. Adam sanki bir cevap arıyormuş gibi kaybolmuş ve emin değil gibi görünüyor.
Bölümler

Bilim Tarihi Bölümü Nedir?

07 Ekim 2020
Güneşli bir günde kumda bir grup insan görülüyor. Her biri gündelik kıyafetler giymiş, daire şeklinde bir arada durmaktadırlar. Hepsinin gözleri kapalı, görünüşe göre bir rahatlama anındalar. Etraflarındaki kum irili ufaklı kayalardan oluşuyor ve aralarında bazı bitki parçaları büyüyor. Arka planda mavi gökyüzü, beyaz bulutlar ve yükseklerde uçan birkaç kuş görünüyor. Sahne huzurlu ve dingin. Ön planda, gülümseyen ve gözleri rahatlamak için kapalı olan bir kişinin yüzünün yakın çekimi görülüyor. Daha uzakta, yüzleri çeşitli şekillerde çarpıtılmış bir grup kil heykel görülebiliyor. Bir kayaya yakından bakıldığında pürüzlü yüzeyi ortaya çıkıyor ve siyah çizgili bir grup nesne de görülebiliyor. Son olarak, uzakta bir adamın yüzünün bulanık bir görüntüsü ve bir çantanın yakın çekimi görülebiliyor.
Bölümler

Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü

14 Haziran 2020