AnasayfaBlogStratejik Yönetim ve Kurum Kültürü
Stratejik Yönetim

Stratejik Yönetim ve Kurum Kültürü

02 Eylül 2018
Takım elbiseli ve kravatlı bir adam masa başında oturmuş satranç oynamaktadır. Beyaz bir gömlek giymiş ve siyah bir kravat takmıştır. Önündeki masada bir dizüstü bilgisayar ve yan tarafta bir yığın beyaz tüp var. Oyuna odaklanmış ve derin düşüncelere dalmış gibi görünüyor. Sağ eliyle boynundaki kravatı ayarlamaktadır. Arka planda mavi klasörlerin bulunduğu bir raf vardır. Rafın üzerinde bir saatin yakın çekimi ve gözlerinin yakın çekimi vardır. Kararlı görünüyor ve dikkatle oyuna konsantre oluyor.
KonularAçıklamaÖrnekleme
Stratejik YönetimKurumun gelecekteki pozisyonunu belirlemeyi hedefleyen süreci ifade eder.Bir şirketin pazar lideri olmayı hedeflemesi ve bunun için gerekli yöntemlerin belirlenmesi.
Stratejik PlanlamaBir kurumda görev alan her kişinin katılımını ve kurum yöneticisinin tam desteğini içerir.Bütün çalışanların belirlenen hedeflere ulaşmak için ortak bir çaba göstermesi.
Kurum KültürüÇalışanlarını aynı değerler ve aynı çalışma anlayışı doğrultusunda yakınlaştırıp tek bir çatı altında birleştirir.Kuruma özgü kurallar ve değerler sistemi.
Kurumsal KimlikBir kurumun kendisini tanımlama şeklidir ve nasıl algılandığını ifade eder.Bir şirketin logosu, sloganı veya amblemi.
Kurum İmajıBir kurumun hedef kitlesi tarafından algılandığı imajı ifade eder.Tüketicilerin bir ürün ya da hizmet hakkındaki düşünceleri.
Kurum İtibarıKurumun toplum nezdindeki saygınlığını ifade eder.Bir şirketin pazardaki güvenilirlik seviyesi.
MisyonBir kurumun kendisi için belirlediği temel amaçları ifade eder.Bir şirketin dünya çapında tanınan bir marka olmayı hedeflemesi.
VizyonKurumun kendisini uzun vadede nerede gördüğünü ifade eder.Bir şirketin lider olmayı hedeflemesi.
İlkelerBir kurumun iş yapış şeklini ve değerlerini belirleyen kurallarını ifade eder.Bir şirketin müşteri memnuniyetini ön planda tutmayı ilke edinmesi.
Başarı ÖlçütleriBir kurumun belirlediği hedeflere ulaşıp ulaşmadığını ölçmek için kullandığı kriterleri ifade eder.Yıllık satış hedeflerinin tutturulması, müşteri memnuniyeti anketleri vb.

Stratejik yönetim, kurumun gelecekte yer alacağı pozisyonu belirlemeye yönelik süreci kapsar. Stratejik yönetim iyileştirme ve kaliteye yönelik çabaları, performans gözlemleme faaliyetlerini bir bütün halinde sunar. Diğer bir anlatımla stratejik yönetim; örgütsel düzendeki temel ve eksikliklere bakabilen, var olan kaynaklar doğrultusunda ulaşabilecek başarıyı tanımlayan, bu başarıya ulaşmak için kullanılacak yolları belirleyen, zaman içinde bu yolları değiştirip yenileyen geleceğe yönelik çalışmadır. Bu çalışma; stratejik planlama yaparak sürdürülebilir. Stratejik planlama, bir kurumda görev alan her kişinin katılımını ve kurum yöneticisinin tam desteğini içeren sonuç almaya yönelik çabaların bütününü oluşturur. Paydaşların ihtiyaç ve beklentileri, hedefleri performans ölçümünün belirlenmesindeki rolü oynar.

Bir şirketin kurumsallaşmanın sağlanması için bağlayıcı ve değişime açık stratejik planlar uygulanmalıdır.

Stratejik Yönetim Planları

 1. Şirketin kendisini nasıl tanımladığı

 2. Neler yaptığı

 3. Neden yaptığı

 4. Ulaşmayı hedeflediği yeri değerlendirmesi

Bu bağlamda stratejik planlama hazırlamadan evvel şunlara dikkat edilmelidir:

 • Kurum içi değerlendirme

 • Kurum dışı değerlendirme

 • Paydaş tanımı

 • Misyon

 • Vizyon

 • İlkeler

 • Amaçlar

 • Başarı Ölçütleri

Kurumsal iletişime yönelik programları planlayabilmek için uzmanların bazı kriterler hakkında bilgiye sahip olmaları gerekmektedir. BUNLAR:

 1. Bütün kurum yetkililerinin hangi gerekçeleri yansıtmaları gerektiğini

 2. Hedef kitlenin önemini

 3. Şirketin heyecanlandırıcı vizyonunun ne olduğunu

 4. Açık, uzun dönemli ve gerçekçi amaçlarını

 5. Amaçların önemli sonuçlarını titizlikle yansıtacak performans ölçütlerini

Kurum kültürü ise; kimseyi kayırmadan tüm çalışanlarını aynı değerler ve aynı çalışma anlayışı doğrultusunda yakınlaştırıp tek bir çatı altında birleştirir. Değişen çevre koşullarında hedefe yol gösterir. Kurum kültürü diğer bir deyişle; kişilerin nasıl davranması gerektiğini, kuruluş için neyin önemli olduğunu ve kişilerin etkileşim içinde olmalarının kurum adına yararının büyük olduğunu savunur.

Kurum kültürü organizasyon ağırlıklıdır. İnanç ve değerler olmazsa kurum kültüründen söz etmemiz mümkün değildir.

Kurum Kültürü

Kurum kültürü şu etmenlerle doğrudan ilintilidir:

Kurumsal kimlik; kurumun kim olduğunu ne için var olduğunu, neyi ne için yaptığını anlamaya ve bunları algılanışının yönetilmesine ilişkin bir yönetim kaynağı ve araç olarak görülmektedir. Kendisini görsel olarak nasıl ifade ettiği de bu süreci hızlandıran etmenlerden biridir. Sadece görsellik yetmez. Bir kurumun kendisini nasıl sunduğu o kurumun kimliğini yansıtır. Ayrıca görsellik müşterilerin kuruma karşı olan bakış açısını güçlendirir. Kurumun işleyişini yansıtan logo hedef kitleye yönelik doğru bir şekilde yapılmalıdır.

Kurum imajı; kurum kimliği sunumlarının ilgili gruplar halinde bıraktığı algı bütünlüğüdür. Ürün imajı, marka imajı, kuruluşun kendi algıladığı türden imaj, yabancı imaj, pozitif ve negatif imaj tüm bu yönetim sürecinin ayrılmaz elemanlarını oluşturur.

Kurum kimliği ve itibar arasındaki bağlantı

Kurum kimliği ve imajı arasındaki bağlantı itibarla doğrudan bağlantılıdır:

İş yaşamındaki yoğun rekabet ortamında kurumlar varlıklarını korumak için aktif olmak zorundadırlar. Kurum imajı ve kimliği tüketici satın alma davranışlarında kritik bir role sahiptir. Bu yüzden itibar; insanların bir şirket hakkında günlük olarak oluşturdukları imajların zaman içerisinde kazandığı bir davranıştır. Kaldı ki, şirketin geçmişten günümüze kadar kat ettiği yol burada çok önemli bir yer tutar. Kurum kimliği kuruluşun fiziksel görüntüsünü yansıtır. Kurumsal imaj; iç ve dış hedef kitle üzerinde inandırıcılığını ve güvenilirliğini sürdürmek zorundadır. Kurum kimliği şunları yansıtır:

 • Kurumun kim olduğu

 • Ne yaptığı

 • Nasıl yaptığı

Toparlayacak olursak kurumun; ürün ve hizmetleri (ne üretip sattığı), çevresiyle ilişkisi (nerede sattığı), iletişimi (yaptıklarını ne şekilde anlattığı) kurumun itibarı üzerindeki bağlantıyı oluşturur.

Kimlik, imaj, itibar şirketler için neden önemlidir?

Kurum itibarı; güvenilirlik, kurumun verdiği sözleri yerine getirmesi, geçmişi, tecrübeleri, faaliyetleri veya diğer şirketlerle yaptığı faaliyetlerdir. Tüm bunlar yerine getirildiğinde kurumun itibarı artar.

Kurum imajı bütün alınan mesajlar doğrultusunda kurum hakkında kafamızda oluşan resimdir. Kurumun logosunu yaratmak başlı başına yeterli olmaz. Kurumun yaşam biçiminin belirlenmesi gerekir.

Günümüzde kurumlar kişilerin karşısına çıktıklarında görüntüleriyle algılanmaktadırlar. Kamuoyu ile doğrudan iletişimi sağlamak adına kurum kimliğinin iyi belirlenmesi gerekir.

Stratejik Yönetim, Kurumun gelecekteki pozisyonunu belirlemeyi hedefleyen süreci ifade eder, Bir şirketin pazar lideri olmayı hedeflemesi ve bunun için gerekli yöntemlerin belirlenmesi, Stratejik Planlama, Bir kurumda görev alan her kişinin katılımını ve kurum yöneticisinin tam desteğini içerir, Bütün çalışanların belirlenen hedeflere ulaşmak için ortak bir çaba göstermesi, Kurum Kültürü, Çalışanlarını aynı değerler ve aynı çalışma anlayışı doğrultusunda yakınlaştırıp tek bir çatı altında birleştirir, Kuruma özgü kurallar ve değerler sistemi, Kurumsal Kimlik, Bir kurumun kendisini tanımlama şeklidir ve nasıl algılandığını ifade eder, Bir şirketin logosu, sloganı veya amblemi, Kurum İmajı, Bir kurumun hedef kitlesi tarafından algılandığı imajı ifade eder, Tüketicilerin bir ürün ya da hizmet hakkındaki düşünceleri, Kurum İtibarı, Kurumun toplum nezdindeki saygınlığını ifade eder, Bir şirketin pazardaki güvenilirlik seviyesi, Misyon, Bir kurumun kendisi için belirlediği temel amaçları ifade eder, Bir şirketin dünya çapında tanınan bir marka olmayı hedeflemesi, Vizyon, Kurumun kendisini uzun vadede nerede gördüğünü ifade eder, Bir şirketin lider olmayı hedeflemesi, İlkeler, Bir kurumun iş yapış şeklini ve değerlerini belirleyen kurallarını ifade eder, Bir şirketin müşteri memnuniyetini ön planda tutmayı ilke edinmesi, Başarı Ölçütleri, Bir kurumun belirlediği hedeflere ulaşıp ulaşmadığını ölçmek için kullandığı kriterleri ifade eder, Yıllık satış hedeflerinin tutturulması, müşteri memnuniyeti anketleri vb
stratejik yönetim ve kurum kültürü kurumsal kimlik stratejik yönetim
Bu, yirmili yaşlarında genç bir kadının yakın plan portresidir. Omuz hizasında, hafifçe yandan ayrılmış siyah saçları var. Açık tenli ve taze yüzlü bir görünümü var. Gözleri geniş ve uyanık, dudakları hafifçe ayrık ve burnu küçük ve narin. Açık pembe bir gömlek giymiş, birkaç düğmesi açık ve yakasının bir kısmını ortaya çıkarıyor. Yüzü, yumuşak ve doğal bir görünüm veren sıcak ve yumuşak bir ışıkla aydınlatılıyor. Dudaklarında hafif bir gülümseme ile yüz ifadesi memnuniyet ve sakinlikten oluşuyor. Kendine güvenen bir havayla dosdoğru önüne bakıyor.
Arzu Çevikalp
Blog Yazarı

Yeditepe Üniversitesi Görsel İletişim Tasarım bölümünden mezun olmuştur. Medya Yönetimi üzerine yüksek lisans yapmıştır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.