Close
Mobil Menu Bars

Stratejik Yönetim ve Kurum Kültürü

08 Eylül 2018, 1780 defa okundu.
Stratejik Yönetim ve Kurum Kültürü
stratejik yönetim ve kurum kültürü, blog, enstitü

Stratejik yönetim, kurumun gelecekte yer alacağı pozisyonu belirlemeye yönelik süreci kapsar. Stratejik yönetim iyileştirme ve kaliteye yönelik çabaları, performans gözlemleme faaliyetlerini bir bütün halinde sunar. Diğer bir anlatımla stratejik yönetim; örgütsel düzendeki temel ve eksikliklere bakabilen, var olan kaynaklar doğrultusunda ulaşabilecek başarıyı tanımlayan, bu başarıya ulaşmak için kullanılacak yolları belirleyen, zaman içinde bu yolları değiştirip yenileyen geleceğe yönelik çalışmadır. Bu çalışma; stratejik planlama yaparak sürdürülebilir. Stratejik planlama, bir kurumda görev alan her kişinin katılımını ve kurum yöneticisinin tam desteğini içeren sonuç almaya yönelik çabaların bütününü oluşturur. Paydaşların ihtiyaç ve beklentileri, hedefleri performans ölçümünün belirlenmesindeki rolü oynar.

Bir şirketin kurumsallaşmanın sağlanması için bağlayıcı ve değişime açık stratejik planlar uygulanmalıdır.

Stratejik Yönetim Planları

 1. Şirketin kendisini nasıl tanımladığı
 2. Neler yaptığı
 3. Neden yaptığı
 4. Ulaşmayı hedeflediği yeri değerlendirmesi

stratejik yönetim ve kurum kültürü, blog, enstitü

Bu bağlamda stratejik planlama hazırlamadan evvel şunlara dikkat edilmelidir:

 • Kurum içi değerlendirme
 • Kurum dışı değerlendirme
 • Paydaş tanımı
 • Misyon
 • Vizyon
 • İlkeler
 • Amaçlar
 • Başarı Ölçütleri

Kurumsal iletişime yönelik programları planlayabilmek için uzmanların bazı kriterler hakkında bilgiye sahip olmaları gerekmektedir. BUNLAR:

 1. Bütün kurum yetkililerinin hangi gerekçeleri yansıtmaları gerektiğini
 2. Hedef kitlenin önemini
 3. Şirketin heyecanlandırıcı vizyonunun ne olduğunu
 4. Açık, uzun dönemli ve gerçekçi amaçlarını
 5. Amaçların önemli sonuçlarını titizlikle yansıtacak performans ölçütlerini

Kurum kültürü ise; kimseyi kayırmadan tüm çalışanlarını aynı değerler ve aynı çalışma anlayışı doğrultusunda yakınlaştırıp tek bir çatı altında birleştirir. Değişen çevre koşullarında hedefe yol gösterir. Kurum kültürü diğer bir deyişle; kişilerin nasıl davranması gerektiğini, kuruluş için neyin önemli olduğunu ve kişilerin etkileşim içinde olmalarının kurum adına yararının büyük olduğunu savunur.

Kurum kültürü organizasyon ağırlıklıdır. İnanç ve değerler olmazsa kurum kültüründen söz etmemiz mümkün değildir.

Kurum Kültürü

Kurum kültürü şu etmenlerle doğrudan ilintilidir:

Kurumsal kimlik; kurumun kim olduğunu ne için var olduğunu, neyi ne için yaptığını anlamaya ve bunları algılanışının yönetilmesine ilişkin bir yönetim kaynağı ve araç olarak görülmektedir. Kendisini görsel olarak nasıl ifade ettiği de bu süreci hızlandıran etmenlerden biridir. Sadece görsellik yetmez. Bir kurumun kendisini nasıl sunduğu o kurumun kimliğini yansıtır. Ayrıca görsellik müşterilerin kuruma karşı olan bakış açısını güçlendirir. Kurumun işleyişini yansıtan logo hedef kitleye yönelik doğru bir şekilde yapılmalıdır.

Kurum imajı; kurum kimliği sunumlarının ilgili gruplar halinde bıraktığı algı bütünlüğüdür. Ürün imajı, marka imajı, kuruluşun kendi algıladığı türden imaj, yabancı imaj, pozitif ve negatif imaj tüm bu yönetim sürecinin ayrılmaz elemanlarını oluşturur.

Kurum kimliği ve itibar arasındaki bağlantı

Kurum kimliği ve imajı arasındaki bağlantı itibarla doğrudan bağlantılıdır:

İş yaşamındaki yoğun rekabet ortamında kurumlar varlıklarını korumak için aktif olmak zorundadırlar. Kurum imajı ve kimliği tüketici satın alma davranışlarında kritik bir role sahiptir. Bu yüzden itibar; insanların bir şirket hakkında günlük olarak oluşturdukları imajların zaman içerisinde kazandığı bir davranıştır. Kaldı ki, şirketin geçmişten günümüze kadar kat ettiği yol burada çok önemli bir yer tutar.  Kurum kimliği kuruluşun fiziksel görüntüsünü yansıtır. Kurumsal imaj; iç ve dış hedef kitle üzerinde inandırıcılığını ve güvenilirliğini sürdürmek zorundadır. Kurum kimliği şunları yansıtır:

 • Kurumun kim olduğu
 • Ne yaptığı
 • Nasıl yaptığı

stratejik yönetim ve kurum kültürü, blog, enstitü

Toparlayacak olursak kurumun; ürün ve hizmetleri (ne üretip sattığı), çevresiyle ilişkisi (nerede sattığı), iletişimi (yaptıklarını ne şekilde anlattığı) kurumun itibarı üzerindeki bağlantıyı oluşturur.

Kimlik, imaj, itibar şirketler için neden önemlidir?

Kurum itibarı; güvenilirlik, kurumun verdiği sözleri yerine getirmesi, geçmişi, tecrübeleri, faaliyetleri veya diğer şirketlerle yaptığı faaliyetlerdir. Tüm bunlar yerine getirildiğinde kurumun itibarı artar.

Kurum imajı bütün alınan mesajlar doğrultusunda kurum hakkında kafamızda oluşan resimdir. Kurumun logosunu yaratmak başlı başına yeterli olmaz. Kurumun yaşam biçiminin belirlenmesi gerekir.

Günümüzde kurumlar kişilerin karşısına çıktıklarında görüntüleriyle algılanmaktadırlar. Kamuoyu ile doğrudan iletişimi sağlamak adına kurum kimliğinin iyi belirlenmesi gerekir. 

Bu yazıyı beğendiysen
şimdi paylaş!
Blogger
Özgeçmiş

Yeditepe Üniversitesi Görsel İletişim Tasarım bölümünden mezun olmuştur. Medya Yönetimi üzerine yüksek lisans yapmıştır.

Devamı
İlgili Eğitim
Yorumlar(1)
Ortalama Değerlendirme 5,0

Yorum yapabilmek için Oturum Aç'manız gerekmektedir.

Fatih Yaylak
28 Eylül 2018
5.0

güzel yazı tşk...