AnasayfaBlogSağlık Yönetimi ve İlkeleri
Nedir?

Sağlık Yönetimi ve İlkeleri

01 Mart 2021
Beyaz önlük giymiş ve elinde bir tablet bilgisayar tutan bir doktorun yakın çekimi. Boynu bir stetoskopla süslenmiştir. Ön planda, tuşları tabletin ışığıyla aydınlatılmış bir klavye görülüyor. Arka planda, biri altın bir yüzük takan iki el arasında bir tokalaşma görülüyor. Görüntünün sol tarafında, üzerinde bir logo basılı olan bir daire görülüyor. Dairenin ortasına simetrik bir biçimde bir stetoskop yerleştirilmiştir. Görüntünün sağında ikinci bir daire görülüyor, bu daire turuncu renkte ve üzerinde beyaz bir metin var.
Yönetim KademesiGerçekleştirilen GörevlerAranan Nitelikler
Tepe YönetimSağlık kurumunun geleceğini belirleyen, politika oluşturan, karar veren kişilerdir.Sağlık ve sağlık yönetimi bilgisi, CEO yetkisi, ekip çalışmasını yönlendirabilme, stratejik planlar yapabilme, sağlık kurumlarındaki çalışanların memnuniyetini sağlama yeteneği.
Orta Kademe YönetimAlt düzey ve üst düzey yönetim arasında irtibatı sağlar, işlerin yürütülmesi faaliyetini yerine getirirler.Yönetim becerisi, irtibat sağlama yeteneği.
Alt Kademe YönetimBüro işlerini yürütür, arşiv, ayniyat ve depo gibi görevleri üstlenir.Organizasyon ve takip yeteneği, ayrıntılara dikkat.
Üst YöneticiSağlık kurumu alanında en yüksek karar merci yeri olarak görülür.Sağlık, işletme, iktisat ve hukuk alanlarına hakim olma, liderlik yeteneği.
Hastane MüdürüBütün hastane işlerinin düzgün bir şekilde işlemesi için denetlemeler yapar.Organizasyon becerisi, karar verme yeteneği.
Hemşirelik Hizmetleri MüdürüHemşirelik hizmetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar.Ekip yönetme yeteneği, karar verme ve stratejik düşünme yeteneği.
BaşhemşireHemşire ekiplerini yönetir, hizmetlerin düzenli yürütülmesini sağlar.Ekip yönetme yeteneği, organizasyon ve planlama becerisi.
Maaş, Muhasebe Büro ŞefiKurumun mali durumunu yönetir, başta maaş olmak üzere tüm mali işlemleri düzenler.Muhasebe ve finans bilgisi, dikkat ve titizlik.
Arşiv, Ayniyat ve Depo Sorumlusu AmirTüm arşiv, ayniyat ve depo işlerini yürütür.Organizasyon ve takip yeteneği, titizlik.
Sağlık Meslek MensuplarıHastaların tedavi süreçlerini yönetir ve sağlık hizmetlerinin düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlar.Sağlık ve tıp bilgisi, hasta iletişim becerisi, karar verme yeteneği.

Sağlık Yönetiminin Kademleri Nasıldır? Yönetim kademleri ilgili yönetimlerin hiyerarşinini ifade eder. Yönetimi Everest Dağına benzetecek olursak yönetimin kademleri bu dağın üzerinde yer alan yöneticinin rakımıdır. Genel işletme terminolojisine göre Sağlık Yönetim kademleri üç kategoriye ayrılır.

Sağlık Yönetiminde Tepe Yönetimi

Diğer bir adı üst kademe yönetimi olan tepe yönetiminde halen bu görevi sağlık meslek mensubu olan Başhekimler yerine getirmektedir. Burada gerçek bir tepe yöneticisi ile sağlık kurumunun geleceğinin öngörerek hedeflerini ve amaçlarını belirleyen, buna uygun politika oluşturabilecek seviyede hem sağlık hem de sağlık yönetimi bilgi ve becerisini kendisinde bulunduran kişidir. Genel müdür ya da İngilizce kullanıldığı şekilde ve halen dilimizde de kullanılan CEO (Chief Executive Organiser) olarak gösterilen bu kişiler sağlık kurum veya kuruluşlarının gelecekte yer edineceği konumu belirlemeye yönelik karar alabilecek seviyede sağlık yönetimi bilgisine sahip olmalıdır.

Ülkemizde dünden bugüne üst düzey sağlık yöneticisi kamu kurumlarında alışılmış bir kavram olarak görülmemiş ve pek fazlada kullanılmamıştır. Fakat özellikle özel hastanelerde bu kavram kullanılmış ve halen kullanılmaya da devam edilse de hastane sahiplerinin yönetim etkinliklerine daha fazla katıldıkları görüldüğünden, CEO’ların diğer işletmelerde olduğu gibi tek başına karar alamadıkları görülmektedir.

Sağlık kurumları alanında üst yönetici olarak görev alabilecek kişiler gerek sağlık alanında ve gerekse iktisat, işletme, hukuk alanlarına vakıf olması beklenir. Bunun dışında aranılan genel nitelikler şu şekilde sıralanabilir;

  • Ekip çalışmasını yönlendirirken, ekibin ruhunu ve aklını yönetebilen sorumluluk sahibi olmaları gerekir.

  • Sağlık kurumlarına öncelikli uygulanabilirliği fakat yaracı diyebileceğimiz stratejik planlar yapabilmesi ileriye dönük çalışmış olduğu kurumunu hangi noktalara taşıyabileceğini bilmesi isabetli olacaktır.

  • CEO faaliyet göstermiş olduğu sağlık kurumlarında ortak bir anlayışı ve görüşü benimsemeli hatta çalışanlara da benimsetebilmelidir.

  • Sağlık kurumlarında çalışan sağlık meslek mensuplarının ve diğer çalışanların memnuniyetini sağlama ve kuruma ait bağlılıklarını oluşturmada CEO’ların görevleri arasında yer alır. Bütün çalışanların maddi ve manevi mutsuzluklarına karşı sağlık kurumunun başarısı söz konusu değildir. Çalışanların mutsuzluğunun olduğu yer de ise sağlık hizmeti alan hasta ve hasta yakınlarının da memnuniyeti mümkün olmayacaktır.

Özel teşebbüsle kurulan hastanelerde başta yönetim kurulu başkan ve üyelerinin olmak üzere hastane genel müdürü ve ilgili yardımcıları, tıbbi direktör çalışanları tepe yöneticiler arasında yer alır.

Orta Kademe Yönetimi

Bu kademe yönetiminde yer alan kişiler otomasyon sorumluları, hastane müdürleri, tıp fakültelerindeki hastanelerde hemşirelik hizmetleri faaliyetlerini yerine getiren hemşirelik hizmetleri müdürü ve Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde görev yapan başhemşireler bu yönetim kademesinde yer alır. Orta kademe yönetim biriminde yer alan kişiler alt düzey ve üst düzey yönetim arasında irtibat ve işlerin yürütülmesi faaliyetini yerine getirirler. Bir nevi köprü vazifesi görevini sağlar.

Alt Kademe Yönetimi

Alt kademe yönetici görevini yerine getiren kişiler ağırlıklı olarak maaş, muhasebe büro şefleri, arşiv, ayniyat ve depo sorumlusu amirlerinden meydana gelmektedir.

Yukarıda yer alan tepe, orta ve alt düzey yönetimler yönetsel beceri düzeylerini göz önünde bulundurulması halinde alt kademe yönetime inildikçe beceri düzeylerinin azalacağı yönündedir.

Sağlık Yönetiminde İş Bölüm İlkesi Nasıldır?

Bütün yönetsel düzeyler olmak üzere başta sağlık yönetimi alnında yönetici şayet çalışkan, bilgili ve dürüst gibi olumlu değerlere sahip olması halinde otorite kurabilir. Sağlık kurumlarındaki matriks organizasyonu yapısını dikkate alındığında yetkisinden ve mevkiinden dolayı sağlık yöneticisi kişinin otorite kurması mümkün görünmemektedir. Bilgi ve beceri konusunda donatılmış olan çalışanların işten çıkarılması kolay olmamaktadır. Hele işten çıkarma bir sağlık meslek mensubu olması halinde, kendisine güvenen hastalarıyla beraber bir başka hastaneye gidilebilmektedir.

Günümüzde özellikle devlet hastanelerinde iyi çalışan ve hastalarının memnuniyetini dikkate alan hekimler hastalarıyla beraber özel hastanelere gittiklerini görmek sık sık karşılaşılan bir durum haline gelmiştir.

Bir başka örnek yönetim teorisinin bilimselleşmesine önemli katkıları olan Foley bir maden mühendisidir. Foley’e göre bir işletmede orta ve alt kademe yöneticiler vardır. Çok daha uzmanlaşmış çalışanları bulunmaz iken bu durumun en önemli sebebi ise yönetim teorilerini kurduğu işletmelerin bu kapsama girmemiş olmasıdır. Bu durumun dikkate alınması kapsamında işletmenin en önemli yapı taşının yönetimi, çalışanları ve performansları olmuştur. 

Bu nedenle sağlık yönetiminin ilgili süreçlerinde iş bölümü gerçekleştirilirken yönetim alanında görev ve sorumluluğu olan kişiler yetkilerine dayanarak doktorların bazı yönetsel süreçlere dahil olmasını sağlayamaz fakat konu hakkında bilgilendirme yapılarak benimsediklerini ve yönetim süreçlerini, belirsizlikleri tam olarak neler yapılması gerektiğini anlatabilir.

Şayet sağlık yönetiminde yönetsel beceri düzeylerinden bahsedildiğinde idari kadrolar açısından hiyerarşileri (kademeler arasında işbirliği açısından) dikkate alınması durumunda yalnız çıktısının mal üretimi olan işletmeler, lokantalar ve diğer otelcilik hizmetleri sektörleri yönetim anlayışında uygun olabilir.

Sağlık Yönetim Birliği İlkesi Nasıldır?

Aynı amaç doğrultusunda hizmet faaliyetlerine devam eden sağlık kurumları merkezi denilebilecek bir yerden yönetilmesi hem tıbbi olmayan hem de tıbbi olan yöneticilerle beraber yönetim kurulu nezdinde gerçekleştirilebilecek bir süreç olarak karşımıza çıkar. Nitekim Sağlık Bakanlığı merkezi yönetim sistemi çalışanların hem tıbbi olan hem de tıbbi olamayan kişilerden meydana gelmektedir.

Bu sayede her sağlık kurumu yönetim önemli değerleri arasında yer alan tıbbi direktör, muhasebe, işletme, iktisat, sosyal güvenlik kurumu ve hukukçu çalıştırmasına gerek kalmayacaktır. Merkezi yönetim sistemi sayesinde sağlık kurumları daha kolay bir şekilde yönetilebilir. Özellikle satın alma işlemlerinde uzman yöneticilerin bilgi ve tecrübeleri sayesinde hata payları minimize edilerek, daha nitelikli ve ucuza mal satın alma işlemi gerçekleştirilebilir.

Çalışan Personelin Devamlılık İlkesi Nasıldır?

Çalışan personelin devamlılık ilkesi oldukça önemli bir faktördür. Özellikle bunun sağlık kurumları olması itibariyle bütün görevler bilgi ve beraberinde tecrübe getirdiğinden dolayı sağlık çalışanın hareketliliği çok fazla istenmemektedir. En komplike denilebilecek bir görevden en basit bir görev varana dek sağlık çalışanın yerini koruması, şayet kendi yerine yetiştirebileceği bir personeli olması halinde terfi yolunun açılabileceğini ve yerine yetiştirdiği kişiye güvenle bakmasıyla sağlanabilir.

Örneğin kamuya ait bir araştırma hastanesinde transplantasyon ünitesinde görevli doktorun hastalarına randevularını belirli bir çizelgeyi düzenleyen lise mezunu fakat yıllardır burada çalışan, bu işte faaliyet verdiği için eğitilmiş ve hatta tüm hastaları tanıyan ismi ile hitap eden, hangi hastanın hangi ilaçtan kaçar tane aldığını bilen personelin işten ayrılması halinde kamu ya da özel sağlık kuruluşlarında personel sayısını azaltma konusunda kalıcı ve yapıcı çalışmalar yapılabilir.

Hastanenin işleyişine alışan bir personelin görev yerinin değiştirilerek kurumdan gönderilmesine, muhasebe işlemlerinin ilgili süreçlerinin tamamını gerçekleştiren muhasebeciye, temizlik görevlisinden cerrahi hemşiresine varana kadar çok önemli bir yönetimsel sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Bu konuya verilebilecek en önemli örnek ise diğer ülkelerin yoğun bakım hemşireliği uzmanı ve ayrı bir disiplin haline gelmiş hemşirelik hizmetleri söz konusudur.

Bu hemşireler yoğun bakım ortamındaki iş ve işleri benimsediklerini söyleyebiliriz fakat ülkemizdeki yeni mezunların ve bekar hemşirelerin kimi zaman cezalandırıldıkları yer olarak görülebilmektedir. Bu kadar önemli diyebileceğimiz bir birimde hemşire devri oldukça yüksektir. Bu konunun çözülmesi sağlık yönetimi konusuna girmektedir.

Tepe Yönetim, Sağlık kurumunun geleceğini belirleyen, politika oluşturan, karar veren kişilerdir, Sağlık ve sağlık yönetimi bilgisi, CEO yetkisi, ekip çalışmasını yönlendirabilme, stratejik planlar yapabilme, sağlık kurumlarındaki çalışanların memnuniyetini sağlama yeteneği, Orta Kademe Yönetim, Alt düzey ve üst düzey yönetim arasında irtibatı sağlar, işlerin yürütülmesi faaliyetini yerine getirirler, Yönetim becerisi, irtibat sağlama yeteneği, Alt Kademe Yönetim, Büro işlerini yürütür, arşiv, ayniyat ve depo gibi görevleri üstlenir, Organizasyon ve takip yeteneği, ayrıntılara dikkat, Üst Yönetici, Sağlık kurumu alanında en yüksek karar merci yeri olarak görülür, Sağlık, işletme, iktisat ve hukuk alanlarına hakim olma, liderlik yeteneği, Hastane Müdürü, Bütün hastane işlerinin düzgün bir şekilde işlemesi için denetlemeler yapar, Organizasyon becerisi, karar verme yeteneği, Hemşirelik Hizmetleri Müdürü, Hemşirelik hizmetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar, Ekip yönetme yeteneği, karar verme ve stratejik düşünme yeteneği, Başhemşire, Hemşire ekiplerini yönetir, hizmetlerin düzenli yürütülmesini sağlar, Ekip yönetme yeteneği, organizasyon ve planlama becerisi, Maaş, Muhasebe Büro Şefi, Kurumun mali durumunu yönetir, başta maaş olmak üzere tüm mali işlemleri düzenler, Muhasebe ve finans bilgisi, dikkat ve titizlik, Arşiv, Ayniyat ve Depo Sorumlusu Amir, Tüm arşiv, ayniyat ve depo işlerini yürütür, Organizasyon ve takip yeteneği, titizlik, Sağlık Meslek Mensupları, Hastaların tedavi süreçlerini yönetir ve sağlık hizmetlerinin düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlar, Sağlık ve tıp bilgisi, hasta iletişim becerisi, karar verme yeteneği
Sağlık Yönetimi ve İlkeleri Sağlık Yönetiminin Kademeleri Sağlık Yönetiminde İş Bölüm İlkesi Sağlık Yönetim Birliği İlkesi Sağlık Kuruluşlarında Matrisk Örneği Sağlık Yönetimi Neden Önemlidir
Özel dikim siyah takım elbiseli yakışıklı bir adam gri bir arka planın önünde kendinden emin bir şekilde duruyor. Kısa, koyu renk saçları ve hafif bir sakalı var ve gözleri uzaklara bakıyor. Duruşu rahat, elleri rahatça ceplerinde ve dudaklarında hafif bir gülümseme var. Zarif ve sofistike görünüyor ve hayatın sunacağı her şeyi üstlenmeye hazır. Beyaz gömleği ve siyah kravatıyla kıyafetini tamamlıyor ve görünümüne sofistike bir hava katıyor.
Nevzat Yüksel
Blog Yazarı

Sağlık Yönetimi bölümünde öğretim görevlisi. Sağlık hukuku, Türk sağlık sistemi ve sağlık kuruluşlarında teknoloji yönetimi alanında dersler vermektedir. Birçok uluslararası dergi, kitap ve bildirilerde yazı ve bölümleri vardır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Beyaz önlüklü bir adam elinde modern bir akıllı telefon tutuyor. Cihazın siyah bir ekranı var ve adam dikkatle ona bakıyor. Adamın üzerinde düğmeli ve göğsünde bir cebi olan beyaz bir laboratuvar önlüğü var. Düşük ışık nedeniyle yüz hatlarını seçmek zor. Arka planda bir dünya haritası ve bir kravatın yakın çekimi var. Adam düz, bej renkli bir duvarın karşısında durmaktadır.
Bölümler

Sağlık Yönetimi Bölümü

15 Eylül 2020
Kadrajın ortasında beyaz önlüklü ve sağ elinde bir cep telefonu tutan bir doktor durmaktadır. Telefon dokunmatik ekranlı, modern, açık mavi bir modeldir. Doktorun yüzü sadece kısmen görülebiliyor; gözleri ve burnu kadrajda, ağzı ve çenesi ise belirsiz. Arkasında mavi ve yeşil bir kravatın bulanık görüntüsü ve solunda bir dünya haritası var. Doktorun bakışları elindeki telefona odaklanmış ve duruşu bir konuşmanın ortasında olduğunu gösteriyor. Görüntüdeki renkler parlak ve canlı, genel atmosfer ise profesyonellik ve odaklanma üzerine kurulu.
Nedir?

Sağlık Yönetimi Nedir?

26 Şubat 2020
Beyaz ve mavi tıbbi üniforma giymiş bir kadın bir hastane yatağında ayakta dururken görülüyor. Boynunda bir stetoskop vardır ve kolunu kameraya doğru uzatmıştır. Yüzü bulanıktır ama boynu görünür ve üniforması iyi tanımlanmıştır. Elindeki kalem odakta ve arka planda hastane yatağının detayları görülebiliyor. Kadın mümkün olan en iyi bakımı sağlamaya odaklanmış ve kararlı görünüyor.
Meslekler

Sağlık Yönetimi Ne İş Yapar?

09 Mayıs 2020