AnasayfaBlogGörsel İletişim Tasarımı Nedir?
Nedir?

Görsel İletişim Tasarımı Nedir?

06 Aralık 2019
Görsel İletişim Tasarımı

Görsel iletişim tasarımı, iletişim şekillerinin çeşitlenmesi ile birlikte ortaya çıkan ihtiyaçları tanımlamaya yönelik kurulmuş bir alandır. İnternet ve teknoloji alanındaki gelişmelere paralel olarak iletişim türlerinde yaşanan değişimler yeni ihtiyaçları doğurdu. Önceden durağan şekilde yapılan tasarımlar değişerek görsel iletişim tasarımında hareketlilik ve deneyime dayalı bir yapı oluştu. Çağın gereksinimlerine göre, hareketli animasyon tarzı tasarımlar daha fazla yer almaya başladı.

Fiziksel olarak sokaklarda bulunan, binaların dışlarında ya da reklam panolarında yer alan basılı tasarımlar yerini çevrim içi olarak dijital dünyada erişilebilen tasarımlara bıraktı. Bu tasarımlar sayesinde daha yaratıcı ve etkili bir iletişim şekli oluştu. Buna bağlı olarak oldukça geniş bir alanı kapsayan görsel iletişim şekli ortaya çıktı.

Görsel iletişim tasarımı konusunda kendinizi geliştirmek için birçok farklı sanat disiplinini kavramanız gerekiyor. Hareketli grafikler, animasyonlar, logo tasarımları, video kurgusu gibi alanlarda kullanılan programlarla ilgili bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Bu alanda iletişimin tasarımı belirli bir amaca yönelik yapıldığı için tasarlanan görsellerin amacınıza yönelik olması gerekiyor. Tanıtım için üretilen bir görselin, tanıtmak istediğiniz içeriğe tam olarak uygun olması ve deneyimleyen kişiye detaylı bir şekilde bilgi vermesi onun ilgisini çekmesi gerekiyor. Bu nedenle görsel iletişim tasarımında yaratıcılık çok önemlidir. İnsanların ilgisini çekebilecek tasarımlar oluşturmak için farklı açılardan düşünebilme yeteneği önemlidir. Farklı düşünceler yardımıyla yaratıcı tasarımların ortaya konabilmesi daha kolaylaşır.

Görsel İletişim Tasarımında Görüntü Ögesinin Özellikleri Nelerdir?

Görsel tasarımda görüntü ögesinin özelliklerinin ne olduğu iyi kavranmalı tasarımlar bu temel özellikleri göz önünde bulundurarak yapılmalıdır. Tasarım kesinlikle dikkat çekici olmalıdır. İletişim yöntemlerinde ulaşmak istediğiniz alıcının ilgisini çekebilmek önemlidir. Böylece yarattığınız tasarım ile hedeflediğiniz sonuca ulaşmanız kolaylaşır. Tasarım dikkat çektikten sonra vermek istediği mesajı açık bir şekilde iletmelidir. Konu açık ve kolay anlaşılır bir şekilde görüntünün içinde verilmelidir. Görsel iletişim tasarımında görüntü, iletilen kişide dikkati ilk çeken öge olduğu için kişi görseli gördüğü anda hangi konu ile ilgili bir görsel olduğunu anlayabilmelidir.

Görsel iletişim tasarımının en çok kullanıldığı alanlardan biri reklamcılık alanıdır. Eğer yapılan görsel tasarım reklam niteliği taşıyorsa görüntü tüketicide satın alma isteği uyandıracak şekilde tasarlanmalıdır. Görselin temel amacı tüketiciyi çekmek ve reklamı yapılan ürüne karşı ilgi duymasını sağlamak olmalıdır. Tüketici tasarlanan görüntüyü gördüğünde reklamın başlığını, sloganını okumak isteğini duyabilmelidir. Etkili ve inandırıcı bir şekilde hazırlanan görsel tasarımların tüketicinin ilgisini daha fazla çektiği bilinmektedir. Tasarım dilinde yapmacılıktan uzak durulmalı, inandırıcı bir tasarım dili kullanılmalıdır.

Görüntüde yer alan tasarımlar diğer tüm tasarımlar ile uyumlu olmalı ve bir arada bir anlam ifade etmelidir. Görüntüyü gören kişilerin dikkatini dağıtacak ilgisiz görsel tasarımlara yer verilmemelidir. Etkili görsel, bir bütün halinde amacına yönelik, görsel anlamda tatmin edici ve merak uyandırıcı, gereksiz ilgi dağıtan detaylardan arındırılmış bir şekilde tasarlanmalıdır. Konunun üslubuna uygun olmalıdır.

Görsel iletişim tasarımında görüntü oluşturulurken renk kullanımı ve kullanılan renklerin biçim uyumuna dikkat edilmelidir. Renklerin farklı anlamları olduğu bilinmektedir. Kullanılan renklerin kişiler üzerinde farklı etkiler yarattığı bilindiğinden reklamcılık sektöründe kullanılan renkler amaca uygun olarak kullanılmaktadır. Görsel tasarım yapılırken renklerin detayları hakkında bilgi sahibi olarak görüntü oluşturulursa izleyici üzerinde yaratılacak etkinin başarısı da o kadar artacaktır.

Görsel Tasarım İlkeleri ve Kompozisyona Etkileri Nelerdir?

Görsel iletişim tasarımında ögelerin düzenlenmesi, organize edilmesi ve anlamın ortaya çıkarılması için gerekli kompozisyon oluşturulması için belirli ilkeler vardır. Bu ilkelerin kullanımıyla amaçlanan uyumu sağlamak ve görsel anlamı ifade edebilmektir. Bu bir süreci ifade etmektedir. Bu sürecin anlam kazanması ise iletişim araçları ile mümkün olur.

  • Zıtlık: Evrende her şeyin bir karşıtlıklar dengesi içinde olduğu görülmektedir. Bu karşıtlık kendi içinde bir uyumu ortaya koymaktadır. Görsel tasarım açısından zıtlık, farklı bir kontrast dengesi yaratarak görüntüyü güçlendirir. Tasarım olarak değerli kabul edilen her çalışmada çok iyi çözümlenmiş bir denge vardır. Renk, üslup, biçim zıtlıkları canlılık yarattığı ve ilgiyi topladığı için oldukça önemlidir.

  • Odak Noktası: Bir tasarımda kullanılan ögelerden birinin ya da öge grubunun diğer ögelere göre ön plana çıkartılarak ölçü, değer ve renk bakımından daha etkili kılınmasıdır. Bu sayede tasarım içinde bir zıtlık noktası yaratılır. Odak noktası, görüntüye bakan kişinin dikkatini çeker ve heyecan uyandırır.

  • Görsel Denge: Oluşturulan başarılı kompozisyonlarda kullanılan ögelerin birbirleriyle bir denge içinde oldukları görülmektedir. Görsel iletişim tasarımı içinde kullanılan ve görsel ağırlıkları olan ögelerin eşit dağılımı denge olarak ifade edilmektedir. Simetrik ve asimetrik olarak iki çeşit denge türü vardır.

  • Şekil – Zemin Anlatımları: Tasarım ögeleri, görsel ilkelerin yardımıyla düzenlenerek şekil ya da zemin anlatıları oluştururlar. Zemin anlatımı iki boyutlu etki yaratan bir yapıdır. Şekil anlatımı ise üç boyutlu etkiyi ifade eder. Etkili ve güçlü çevre çizgileriyle yaratılır. Şekil anlatımı yaparak güçlü etki yaratan kısımlardan kalan bölgelerde ise zemin anlatımı oluşturulur.

  • Boyut: Tasarım ögelerinin boyutlandırılması; işlevsel, biçimsel, çevreyle olan ilişkisi, ögenin kendi şekli ve malzeme yapısı açısından belirlenir. Boyutlandırmada insan modül olarak kabul edilir. İnsan psikolojisinin boyut zıtlıklarına karşı gösterdiği uyumluluk nedeniyle boyutun dikkat çekici gücü vardır.

  • Biçim: Tasarımda bir alan; renk, dokusal farklılıklar ve değer nedeniyle sınırlandırılmış olarak algılanır. Bu algılamaya ise biçim denir. Kullanılan ögeler yardımıyla biçimsel bir kompozisyon ortaya çıkarılır.

  • Yüzey: İki boyutlu çalışmaya olanak veren alanlardır. Eğrisel ya da düzlemsel şekilde olabilir. Anlam yaratmak için yüzey üzerinde yapılan tasarımlar önemlidir.

Görsel iletişim tasarımı açısından görsel oluşturulurken tüm bu ilkelerin etkili ve doğru bir biçimde kullanılması doğru kompozisyonun oluşturulmasına katkı sağlar. Böylece tasarımla birlikte elde edilmek istenen sonuca ulaşmak konusunda daha yaratıcı süreçler oluşturulabilir.

Görsel İletişim Tasarımı Konusunda Kişisel Gelişim Sağlamak

Görsel iletişim tasarımı alanında kendinizi geliştirmeniz mümkündür. Bu gelişimi sağlamak için pek çok farklı yol bulunmaktadır. Ülkemizdeki üniversitelerde bulunan Görsel Tasarım İletişimi bölümlerinde eğitim alarak kendinizi akademik açıdan geliştirebilirsiniz. Üniversiteler bünyesinde eğitim aldığınızda, pek çok farklı görsel iletişim tasarımı alanında teorik ve uygulamalı dersler alabilirsiniz. Bu sayede bu alanda kendinizi sağlam temeller atarak geliştirmiş olursunuz.

Görsel tasarım iletişimi alanında internette bulabileceğiniz çok sayıda çevrimiçi ya da önceden kayıt edilmiş video dersler bulunmaktadır. Bu eğitimlerden yararlanarak da kendinizi geliştirebilirsiniz. Çevrimiçi ve canlı bir şekilde eğitimlere katılarak kişisel gelişim sağlamak isterseniz Enstitü bünyesinde bulunan  online eğitimler tam size göre. Canlı dersler yardımıyla eğitmen ile karşılıklı etkileşim sağlayarak eğitimlerden daha fazla katkı sağlayabilirsiniz. Anlamadığınız konularda sorular sorarak cevaplara ulaşabilirsiniz. Görsel iletişim tasarımı alanında her konuyu detaylıca öğrenmek önemlidir. Bu nedenle canlı dersler gelişiminiz açısından daha etkili olacaktır.

Öğrendiğiniz konularda sürekli olarak uygulamalar yaparak kendinizi geliştirmelisiniz. Yeni gelişmeleri, tasarım programlarındaki değişimleri takip etmelisiniz. Bu alandaki değişen taleplere yanıt verebilmeniz için kendinizi geliştirmeniz, görsel bakış açısına sahip olmanız ve en önemlisi yaratıcı bir düşünce yapısı kazanmanız gereklidir.

görsel iletişim tasarımı görsel tasarım görsel iletişim görsel iletişim tasarımı ilkeleri görsel iletişim tasarımı eğitimi
Cem Taşdöğen
Cem Taşdöğen
Blog Yazarı

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden mezun oldum. Eğitimime devam ederken, bir televizyon kanalında canlı yayın kameramanı olarak görev yaptım. Çeşitli kısa film projelerinde farklı görevlerde bulundum. Enstitü’den aldığım online içerik editörlüğü eğitiminden sonra yazarlık yapmaya başladım.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Görsel Mağazacılık Eğitimi
Figen YılmazFigen Yılmaz
899400
3D Görselleştirme Eğitimi
Şerife DemirŞerife Demir
775209
Scratch Eğitimi
5
(3)

Scratch Eğitimi

28 Konu5 Saat
Erkan VarolErkan Varol
750209