AnasayfaBlogProtohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Bölümü
Bölümler

Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Bölümü

07 Nisan 2020
Kırmızı ve kahverengi malzemeden yapılmış kırık bir çömlek kısmen kuma batmış durumda. Çömlek çatlamış, gövdesinden birkaç parça kopmuş ve etrafına dağılmıştır. Çömleğin sol üst tarafında beyaz bir 'O' harfi, sağ alt tarafında ve ortasında da iki 'O' harfi görülüyor. Görüntünün arka planında renkli bir nesnenin yakın çekimi ve bir fotoğrafın üzerinde beyaz bir harf görülmektedir. Görüntü zemin seviyesinden çekilmiştir ve kumun içindeki kırık çömleğin ilginç bir görüntüsünü sunmaktadır.
KonuAçıklamaÖnemli Notlar
ProtohistoryaTarih öncesi ve tarih başlangıcı arasındaki dönemi ifade eder.Neolitik Çağ ile başlar, Demir Çağı'na kadar devam eder.
Ön Asya ArkeolojisiAnadolu ve Ön Asya bölgelerindeki tarih öncesi dönemlerde yaşamış uygarlıkları inceler.Üniversitelerde eğitimi verilen dört yıllık bir lisans programıdır.
Bölüme Öğrenci KabulüMerkezî yerleştirme sınavıyla ve Eşit Ağırlık puan türüyle öğrenci alınıyor.Mezunları 'arkeolog' unvanı ve 'teknik eleman' statusü alırlar.
Eğitim SüreciÖğrenciler teorik derslerin yanı sıra kazı alanlarındaki uygulamalara katılırlar.Bu uygulamalar mezuniyet sonrası kariyer yaşamlarında deneyim kazanmalarını sağlar.
İş İmkânlarıBölüm mezunları kültür bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda, müzelerde ve belediyelerin ilgili birimlerinde çalışabilirler.Ayrıca mezunlar akademik adımları tamamladıkları takdirde akademik kariyer yapabilirler.
Erasmus ProgramıÖğrenciler Erasmus gibi öğrenci değişim programları sayesinde yurtdışında çalışmalara katılabilirler.Bu programlar sayesinde öğrenciler aynı zamanda yabancı dil konusunda da gelişme fırsatı bulabilirler.
Kazı ÇalışmalarıAnadolu'daki bazı şehirlerde (İzmir, Kayseri, Çorum, Niğde ve Aksaray) yoğunlaştı.Bu çalışmalar sayesinde o dönemlerde yaşayan insanların kültürleri hakkında önemli bilgiler edinilir.
Yüksek Lisans ve Doktora ProgramlarıLisans programının ardından ilgili yüksek lisans ve doktora programlarına devam edilebilir.Bu programlar Klasik Arkeoloji, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Müzecilik, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım gibi alanlarda olabilir.
Kültürel Mirasın KorunmasıAnadolu'nun tarih öncesine dayanan tarihsel zenginliğini korumak birincil görevidir.Anadolu'nun, Mezopotamya ve Ön Asya bölgeleri ile olan yakınlığı, kültürel alışverişi ve benzerlikleri potansiyel araştırma konusu yapabilir.
Arkeologlar Ne Yapar?Arkeolojik kazılar ve yüzey araştırmaları gerçekleştirirler, aynı zamanda raporlama ve danışmanlık işleri yapabilirler.Ayrıca kamu müzelerinde ve Kültür Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışabilirler.

Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi bölümünü tanımaya başlamadan önce, protohistorya kelimesinin anlamını açıklamalıyız. Tarihçilere göre protohistorya, tarih öncesi ve tarih başlangıcı arasındaki dönemi anlatıyor. Yunanca’dan gelen ‘proto’ kelimesinin, ‘ilk’ anlamına geldiğini de söylemeliyiz. Buna dayanarak; protohistorya kelimesinin, tarihin ilk zamanlarına yakın bir dönemi işaret ettiğini düşünebiliriz.

Protohisyoryanın, Neolitik Çağ (M.Ö. 10 bin) ile birlikte başlayan bir dönem olduğu tarihçiler tarafından kabul ediliyor. Neolitik Çağ, yerleşik yaşamın ve tarım etkinliklerinin ilk defa görülmeye başlandığı bir dönem olarak belirtiliyor. Protohistorya, Demir Çağı (M.Ö. 500) sonuna kadar devam etmiş olan bir dönemdir. Protohisyoryanın incelediği coğrafyalar genellikle Anadolu ve Ön Asya bölgeleridir. Anadolu toprakları dışında kalan Ön Asya bölgeleri şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Balkanlar

 • Kafkasya

 • İran

 • Suriye

 • Mısır

 • Filistin

 • Kıbrıs

 • Girit

 • Ege Adaları

 • Yunanistan

Ön Asya bölgeleri olarak tanımlanan bu topraklarda, tarih öncesi dönemlerde yaşamış olan uygarlıklarının ve onların kültürlerinin izleri halen yaşıyor. Bu izleri ortaya çıkarıp bizlerle tanıştırmak da, bu alanın akademik programlarında çalışan uzmanlardır. 

Eski Mezopotamya denilen bölgede; Sümer, Asur, Babil, Akad gibi uygarlıklara ait tarihî eserler, arkeolojik kazılar ve yüzey araştırmaları sayesinde gün yüzüne çıkarılıyor. Protohistorya döneminde yaşamış olan bu uygarlıkların mimarî, kültürel ve tarihî eserleri; bu alanda arkeolojik çalışmalar yapan uzmanlar tarafından detaylı olarak inceleniyor. Araştırma ve inceleme faaliyetleri, akademik disiplinler aracılığıyla yönetiliyor ve bilimsel araştırmalar haline getirilerek raporlanıyor. 

Anadolu’nun tarih öncesine dayanan tarihsel zenginliği, kültürel miras olarak öğrenmemiz ve korumamız gereken yegâne varlığımızdır. Anadolu’nun, Mezopotamya ve Ön Asya gibi bölgelerle fiziksel yakınlığı sayesinde kültür alışverişi oluşmuş ve bu bölge toplumlarının kültürel benzerlikler göstermelerine sebep olmuştur. 

Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Bölümü

Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Bölümü; üniversitelerde eğitimi verilen, dört yıllık bir lisans programıdır. Bölüme, merkezî yerleştirme sınavıyla ve Eşit Ağırlık puan türüyle öğrenci alınıyor. Bu bölüm mezunları, “arkeolog” unvanını elde ediyorlar ve teknik eleman kategorisinde kabul ediliyorlar.

Bölümün temel amaçlarından birisi; öğrencilerin hem teorik dersler, hem de kazı alanlarındaki uygulamalar sayesinde bilgi ve deneyim kazanmalarına olanak sağlamaktır. Kazı çalışmaları ve yüzey araştırmaları, genellikle akademisyenler tarafından yürütülen uygulamalardır. Bu çalışmalar, o dönemlerden kalan höyükler ve eski mezarlıklarda yapılıyor. Öğrencilerin; zorunlu teorik derslerin dışında, bu uygulamalı çalışmalara katılma olanakları bulunuyor. Her höyükte ve her eski mezarlık alanı, farklı akademisyenler tarafından farklı şehirlerde yürütülüyor. Öğrenciler bu sahalarda yapılan çalışmalara katıldıkça, teorik eğitimlerini de desteklemiş oluyorlar. Ayrıca bu uygulamalar, mezuniyetten sonraki kariyer yaşamlarında da deneyim kazanmış olarak başlamalarına yardımcı olacak olan çalışmalardır. 

Kazı ve yüzey çalışmaları yapılan Anadolu şehirlerine de göz atacak olursak; İzmir, Kayseri, Çorum, Niğde ve Aksaray civarında yoğunlaştığını görebiliriz. Bu şehirlerdeki höyük ve eski mezarlıklarda yapılan çalışmalar sayesinde; o dönemlerde yaşayan insanların mimarîleri, kültürleri ve çeşitli âdetleri hakkında önemli bilgiler elde edildiğini söyleyebiliriz. 

Lisans programı olan bu bölüm, lisansüstü olan ilgili yüksek lisans ve doktora programlarıyla desteklenebilir. Çift ana dal veya yüksek lisans yapılabilecek alanlardan bazıları, Klasik Arkeoloji, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Müzecilik, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım gibi akademik disiplinlerdir.  Ayrıca Erasmus gibi öğrenci değişim programları sayesinde, bu alanda yurtdışında çalışmalara katılmak ve yabancı dil konusunda gelişmek de mümkün olabilir.

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Bölümünün İş İmkânları Nelerdir?

protohistorya ve önasya arkeolojisi bölümü mezunları için iş imkânlarının çoğunlukla, arkeolojik çalışmalar yapan kurum ve kuruluşlarda mümkün olduğunu söyleyebiliriz. bölüm mezunları; kültür bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda, kamu müzelerinde, özel müzelerde, belediyelerin ilgili birimlerinde arkeolog olarak çalışabiliyorlar. ayrıca mezunların; gerekli akademik adımları tamamladıkları takdirde, akademik kariyer yapabilme olanağı da bulunuyor.

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

 • Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi bölümü mezunları arkeolog unvanıyla;

 • Kültür Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda arkeolojik çalışmalar yürütebilirler,

 • Kamu müzelerinde ve özel vakıflara ait müzelerde arkeolojik uygulamaları yapabilirler,

 • Arkeolojik kazılar ve yüzey araştırmaları için danışmanlık ve raporlama gibi işleri yapabilirler,

 • Çalışmalar sırasında bulunan arkeolojik eserlerin laboratuvar ortamında analizi, korunması ve topluma tanıtılması gibi işleri yapabilirler,

 • Arkeolojik alanlarda proje oluşturmak ve projeyi yönetmek gibi işleri yapabilirler.

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Bölümü Dersleri Nelerdir?

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi bölümünde matematikten işletmeye, teknik resimden iletişime kadar birçok dalda bilgi içeren bir ders programı düzenlenmiştir. Zorunlu derslere baktığımızda, temel teorik derslerin bulunduğunu görüyoruz. Asıl göze çarpan nokta ise, uygulamalı derslerin yoğunluğudur. Çizim uygulamaları ve projeler dışında, zorunlu staj da öğrencileri kariyer hayatına hazırlayan önemli bir faktördür. Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi bölümünün zorunlu dersleri şunlardır:

 • Eski Yakındoğu Kronolojisi

 • Mezopotamya Arkeolojisi

 • Yakındoğu Arkeolojisine Giriş

 • Arkeolojik Terminoloji

 • Anadolu Prehistoryası

 • Arkeolojide Kazı ve Yüzey Araştırması

 • Yöntemleri

 • Arkeolojik Bulguların Sınıflandırılması ve Tipolojisi

 • Neolitikleşme Kuramları

 • Üniversite Yaşamına Geçiş

 • Sümer-Akad Arkeolojisi

 • Anadolu Metalürjisi

 • Asur Arkeolojisi

 • Batı Anadolu Arkeolojisi

 • Yakındoğu Prehistoryası

 • Yakındoğu Mitolojisi

 • Topluma Hizmet Uygulamaları

 • Kıbrıs Arkeolojisi

 • İran Prehistoryası

 • Hitit Arkeolojisi

 • Müzecilik ve Kültürel Mirasın Sürdürülebilirliği

 • Suriye Arkeolojisi

 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik

 • Arkeolojide Kurumsal Yaklaşımlar

 • Eski Yakındoğu Mimarisi

 • Kuzey Suriye Kent Devletleri

 • Eski Anadolu'da Ritüel ve Toplum

 • Urartu Arkeolojisi

 • Lisans Bitirme Tezi I, II

Zorunlu dersler dışında, öğrenciler için bir seçmeli ders havuzu da bulunuyor. Seçmeli derslerdeki bu çeşitlilik sayesinde öğrenciler, meraklarına ve yeteneklerine göre ders seçme olanağı buluyorlar. Seçmeli derslerden bazıları şunlardır:

 • İlkçağ Uygarlıkları Tarihi

 • 19.Yüzyıl Dünya Tarihi

 • Ekonomiye Giriş

 • Felsefeye Giriş

 • Mitoloji ve Kültür

 • Temel Psikoloji

 • Paleocoğrafya

 • 20.Yüzyıl Dünya Tarihi

 • Mitoloji ve Edebiyat

 • Felsefe Sorunları

 • Batı Edebiyatı ve Felsefesi

 • Toplumsal Cinsiyet

 • Kültür İncelemeleri

 • Hellen Tarihi ve Sanatı

 • Babil Sanatı

 • Arkeoloji ve Fotoğrafçılık

 • Modern Sosyolojik Yaklaşımlar

 • Anadolu Prehistoryası

 • Arkeoloji ve Genetik 1

 • Roma Tarihi Ve Sanatı

 • Çevresel Arkeoloji

 • Yakındoğu Arkeolojisi

 • Genel Sosyoloji

 • Arkeolojide Seramik Çizimi

 • Batı Anadolu Prehistoryası

 • Orta Anadolu Prehistoryası

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Bölümünün Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi bölümü 2020 yılı itibariyle sadece üç üniversitede bulunuyor. Bu nedenle, üç üniversitenin de taban puanlarını ve başarı sıralamalarını aşağıda bulabilirsiniz.
2020 yılındaki en yüksek taban puanı İstanbul Üniversitesi’ne aittir; 251,022 puandır ve başarı sıralaması da 520149’dur. Ege Üniversitesi’nden sonraki taban puan ise Ankara Üniversitesi’ne aittir; 236,530 puandır; başarı sıralaması ise 653457’dir. Bu bölüme ait en düşük taban puan ise Ege Üniversitesi’ne aittir; 221,948 puandır ve başarı sıralaması da 782800 olarak açıklanmıştır.

Protohistorya, Tarih öncesi ve tarih başlangıcı arasındaki dönemi ifade eder, Neolitik Çağ ile başlar, Demir Çağı'na kadar devam eder, Ön Asya Arkeolojisi, Anadolu ve Ön Asya bölgelerindeki tarih öncesi dönemlerde yaşamış uygarlıkları inceler, Üniversitelerde eğitimi verilen dört yıllık bir lisans programıdır, Bölüme Öğrenci Kabulü, Merkezî yerleştirme sınavıyla ve Eşit Ağırlık puan türüyle öğrenci alınıyor, Mezunları 'arkeolog' unvanı ve 'teknik eleman' statusü alırlar, Eğitim Süreci, Öğrenciler teorik derslerin yanı sıra kazı alanlarındaki uygulamalara katılırlar, Bu uygulamalar mezuniyet sonrası kariyer yaşamlarında deneyim kazanmalarını sağlar, İş İmkânları, Bölüm mezunları kültür bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda, müzelerde ve belediyelerin ilgili birimlerinde çalışabilirler, Ayrıca mezunlar akademik adımları tamamladıkları takdirde akademik kariyer yapabilirler, Erasmus Programı, Öğrenciler Erasmus gibi öğrenci değişim programları sayesinde yurtdışında çalışmalara katılabilirler, Bu programlar sayesinde öğrenciler aynı zamanda yabancı dil konusunda da gelişme fırsatı bulabilirler, Kazı Çalışmaları, Anadolu'daki bazı şehirlerde (İzmir, Kayseri, Çorum, Niğde ve Aksaray) yoğunlaştı, Bu çalışmalar sayesinde o dönemlerde yaşayan insanların kültürleri hakkında önemli bilgiler edinilir, Yüksek Lisans ve Doktora Programları, Lisans programının ardından ilgili yüksek lisans ve doktora programlarına devam edilebilir, Bu programlar Klasik Arkeoloji, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Müzecilik, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım gibi alanlarda olabilir, Kültürel Mirasın Korunması, Anadolu'nun tarih öncesine dayanan tarihsel zenginliğini korumak birincil görevidir, Anadolu'nun, Mezopotamya ve Ön Asya bölgeleri ile olan yakınlığı, kültürel alışverişi ve benzerlikleri potansiyel araştırma konusu yapabilir, Arkeologlar Ne Yapar?, Arkeolojik kazılar ve yüzey araştırmaları gerçekleştirirler, aynı zamanda raporlama ve danışmanlık işleri yapabilirler, Ayrıca kamu müzelerinde ve Kültür Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışabilirler
anadolu protohistorya protohistorya ve önasya yüzey araştırmaları önasya önasya arkeolojisi
Bu, uzun siyah saçlı genç bir kadının görüntüsüdür. Üzerinde hafif bol parlak kırmızı bir gömlek var. Gözleri kapalı ve dudakları hafifçe ayrık, sanki rahatlamak için bir an ayırıyormuş gibi. Başı hafifçe eğik ve kollarını göğsünün üzerinde kavuşturmuş. Kendinden emin ve rahat bir duruşu var. Saçları omuzlarına dökülen yumuşak, doğal dalgalarla şekillendirilmiş. Yirmili yaşlarında olduğu anlaşılıyor ve yüzünde sıcak ve davetkâr bir ifade var. Bu anda dingin ve mutlu görünüyor.
Emel Keskin
Blog Yazarı

1998-1999 yılları arasında, Yalova'da bulunan bir reklam ajansının Koleksiyon adlı dergisinde; reklam koordinatörü ve köşe yazarı olarak çalıştı. 2003’te Mimar Sinan Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun oldu. Halen İstanbul Üniversitesi, Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Şapkalı genç bir kadın yerde çizim yaparken görülüyor. İzleyici ön planda parlak pembe bir nesne ve sağda sarı bir peynir bloğu seçebiliyor. Görüntünün daha gerisinde, pembe bir yüzey üzerinde beyaz bir şerit görülüyor ve bir minderde oturan bir kişi görülüyor. Görüntünün tam ortasında beyaz bir O harfi ve solda bir kişinin elinin bulanık görüntüsü görülüyor. Son olarak, görüntünün köşesinde bir logonun yakın çekimi görülüyor. Kadın işine odaklanmış ve eli bir sopayla kumda bir delik çizerken görülüyor.
Bölümler

Arkeoloji Bölümü Nedir?

03 Mayıs 2020
Bir kişi elindeki kürekle toprağı kazıyor, eli sapı sıkıca kavrıyor. Toprak koyu kahverengi renktedir ve kişi açık renkli bir gömlek giymektedir. Arka planda bir boya fırçasının yakın çekimi görülüyor. Yan tarafta bir taşın yakın çekimi görülüyor. Daha uzakta, siyah harflerle beyaz bir tabela görüntüleniyor. Resmin ortasında siyah beyaz bir logo görülüyor. Resmin alt kısmına doğru, bir el ve bir kil parçasının yakın çekimi görülebiliyor. Kişi odaklanmış ve kararlı bir şekilde toprağı kazmakta ve yerde bir delik açmaktadır.
Meslekler

Arkeolog Nedir? Ne İş Yapar?

06 Mart 2021
Bu görüntüde açık bir alanda duran bir grup taş sütun görülüyor. Sütunlar yere yığılmış büyük kahverengi tuğlalardan yapılmıştır. Görüntü, tuğla duvarın daha iyi görülebilmesi için yakın plandan çekilmiştir. Taş sütun grubu ahşap bir arka planla çevrelenmiş ve ön planda büyük kahverengi bir taş blok görülüyor. Sütunların önünde duran kahverengi takım elbiseli bir kişi de var. Arka planda ise bulanık bir kanepe görüntüsü var. Görüntüdeki tüm unsurlar bir araya gelerek açık havada bir grup taş sütunu gösteriyor.
Bölümler

Klasik Arkeoloji Bölümü

20 Mayıs 2020
Beyaz şapkalı bir kadın yere diz çökmüş, sanatına konsantre olmuş. Önünde sarı bir kâğıt var ve elinde siyah bir kalem tutuyor. Yere beyaz bir O harfi çiziyor ve bunu en ince ayrıntısına kadar yapıyor. Arka planda, çizgili ve puantiyeli desenli renkli bir şapkanın yakın çekimi görülüyor. Kadının sağında bir masanın üzerinde bir rulo bant var. Sahne, kadını ve sanat eserini aydınlatan doğal ışıkla aydınlanıyor. Kadın odaklanmış ve yoğun bir şekilde başyapıtını yaratıyor.
Bölümler

Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü

22 Eylül 2020