AnasayfaBlogÖzgüven Eksikliği Ve Sosyal Medya
Özgüven

Özgüven Eksikliği Ve Sosyal Medya

04 Ekim 2019
Resimdeki kişi, üzerine üzgün bir yüz çizilmiş kırmızı bir tabela tutuyor. Yüzünde ciddi bir ifade var ve gözleri işarete odaklanmış durumda. Kolları hafifçe bükülmüş ve parmakları işaretin kenarlarına dolanmış. İşaret dikdörtgen şeklindedir ve siyah bir çerçeveye sahiptir. Hüzünlü yüz siyahla çizilmiş, kıvrık bir ağzı ve çatık kaşları var. Kişi siyah yakalı beyaz bir gömlek giymektedir ve saçları geriye taranmıştır. Arka plan düz beyaz bir duvardır. Resim keder ve melankoli hissi uyandırmaktadır.
KonuAçıklamaÇözüm Önerileri
Özgüven EksikliğiKendine karşı olan olumsuz bakış açısı, sosyal statünün belirlenmesinde önemli bir rol oynar.Kişinin kendisini objektif bir biçimde değerlendirmesi ve pozitif düşünmeye çaba harcaması gerekmektedir.
Varoluş KaygısıAidiyet hissinin eksikliği, kişi üzerinde varoluş kaygısını doğurur.Bireyin duygusal ihtiyaçlarını doğru bir şekilde karşılaması ve kendisini önemli hissetmesi gerekir.
Motivasyon EksikliğiÖzgüven noksanlığı, motivasyon eksikliği yaratır. Bu, hayatta başarıya ulaşmayı engeller.İçgüdülerini güçlendirmek ve hayallerine ulaşmak için hedefler koyma.
Kabul Görülmeme KorkusuSosyal medya, bu korkuyu artırır ve kişi üzerinde olumsuz etki bırakır.Sosyal medya kullanımını kontrol altında tutma ve gerçek hayatta sosyal etkileşimleri artırma.
Dışlanma ve Kabulleniş EksikliğiKişi, bu durumlar karşısında kendisini değersiz ve dışlanmış hisseder.Kendini değerli hissetmek için öz-aşk ve farkındalık geliştirme.
Depresyon ve Sosyal FobiKişi, toplumdan kopma ve dışlandığını hissetme durumu ile karşı karşıya kalabilir.Profesyonel psikolojik destek almak ve sosyal becerilerini geliştirmek.
Özgüven Eksikliği ile Başa ÇıkmaDüşünce yapısını değiştirmek, kişiye özsaygısını yeniden kazanabilir.Psikologic bir uzmana danışmak ve kendini geliştiren aktivitelere katılmak.
Aile ve Çevre DestekleriBireyi olumlu yönde etkileyebilir ve özgüvenini artırabilir.Aile ve çevrenin olumlu ve yapıcı geri bildirimi.
Hobiye Geri DönmeBireyin kendini daha yeterli hissetmesini sağlar ve hayata daha sıkı sarılmalarına yardımcı olur.Uzaklaştığı hobilerine tekrar dönme ve yeni hobiler edinme.
Eğitim ihtiyacıÖzgüven, iletişim ve beden dili kullanımında eğitim, bireysel gelişim için önemlidir.İstanbul İşletme Enstitüsü gibi kurumların sunduğu etkili iletişim stratejileri ve beden dili eğitimlerine katılabilir.

Özgüven eksikliği bireyin kendisine olan karamsar ve olumsuz bakış açısı neticesinde kendisini toplumda koyduğu yeri ve statüsünü belirleyen, çevresel faktörlerden negatif biçimde etkilenerek kişinin kendisini baskılamasına ve engellemesine neden olan bir olgudur.

Özgüven Eksikliği ve Varoluş Kaygısı

Sosyal bir varlık olan insan içgüdüsel olarak kendisini içerisinde bulunduğu çevre ve gruba ait hissetmektedir. Aidiyet hissi, kişinin birey olma kaygısını ve kendisini önemli bir şeyin parçası olarak görmesi ihtiyacını doğurur. 

Özgüven eksikliği neye yol açar?

Özgüven eksikliği birey olma çabasının dışavurumuyla kişinin kendi farkındalığını ve hayattaki yerini sorgulamasına neden olur. Yoğun ve aşırı negatif düşünmenin yarattığı zihin karışıklığı, hayatın giderek anlamsızlaşması düşüncesine ve kimlik bunalımına yol açabilir. Bu kavram karmaşası kişinin kendisini yetersiz ve değersiz hissetmesine neden olarak sosyal hayatında başarısızlıklara ve aslında başarının sırrı motivasyon eksikliğine sebebiyet verir. 

Motivasyon Eksikliği

Bu durum kişinin hayallerini ve kendisini gerçekleştirememesine zemin hazırlamaktadır. Değersizlik ve önemli bir şeyin parçası olamama hissine bağlı özgüven eksikliği ise kişinin aile yapısı, kendisini geliştirmesine engel olan sevgisiz yahut yanlış yetiştirilme tarzı içinde bulunduğu baskıcı çevre ve bu çevreden aldığı olumsuz geri bildirimlerle artış gösterir.

Bir iletişim problemi özgüven eksikliği içerisinden çıkılamayan karamsar ve olumsuz bakış açısıyla giderek kalıcı hale gelir. Bu nedenle bireyin, içinde bulunduğu düşünce ve algıyı objektif bir biçimde değerlendirmesi gerekmektedir. Bir süre sonra kısır döngüye dönüşebilen bu algı bozukluğu ve bakış açısı kişinin kendisine olan öz saygısını yitirmesine neden olur.

Sosyal Medya Ve Kabul Görülmeme Endişesi

Kimlik bunalımı yaşayan birey sosyal medyada vakit geçirirken çeşitli mecralarda gördüğü içeriklerden, duygusal ve sosyo-ekonomik anlamda negatif etkilenebilmektedir. Kişi, kendisinde olmayan ya da daha az veya belirli bir zümreye ait olan bir olguya sosyal medyada tanıklık ettiğinde kendisini yetersiz ve dışlanmış hissedecektir. 

Dışlanmış ve yetersiz hissetme durumunun bize zararı olur mu?

Yetersiz olma ve kabul görülmeme endişesi taşıyan kişi, sosyal medyanın gerektirdiği hızlı mekanizmaya, yaşadığı algı bozukluğu sayesinde oluşan bu motivasyon eksikliği ve güvensizlik nedeniyle ayak uyduramaz. Buna bağlı olarak kabul görülmeme ve etiketlenme düşüncesi yüzünden kendisini değersiz ve dışlanmış hisseden bir insanın özgüven eksikliği yaşaması çok olasıdır.

Özgüvensizliğin ve aşağılık psikolojisinin şahsını esir aldığı birey sosyal medyada gördüğü hızlı ve sürekli yenisi eklenen olaylara bilhassa yaşantılara sadece tanık olur ve bu yüzden hayatı kaçırdığını düşünebilir. Bu hayatı kaçırma endişesi, hızlı bir tüketim toplumunun parçası olan kişinin kendisini geri dönülemez bir boyutta daha da dipte hissetmesine önayak olur.

Dışlanma ve kabul görülmeme etkisinde olan kişi, statülerine ve gruplarına dahil olamadığını düşündüğü insanları pasif agresif bir biçimde kendisinden uzaklaştırmaya çalışıp, kendisini toplumdan soyutlayarak ileride depresyona ve sosyal fobiye sahip olabilir.

Özgüven Eksikliğinin Aşılmasında Farkındalık Kazanmak

Kişi kendisine olan özsaygısını tekrardan kazanmak için düşünce yapısını değiştirmesi gerekmektedir. Başka bir perspektiften, objektif bir biçimde kendisini değerlendiren birey daha verimli bir bakış açısı üreterek, algı ve duygu-durum bozukluğu yaşadığını gözlemleyebilir.

Bu bağlamda kendisini pozitif bir biçimde güdüleyebilir ve olumlu yaklaşımlara cevap verme olasılığını arttırabilir. Birey cesaretini toplayarak sağlıklı bir bakış açısı ve görüş kazanmak için sorunlarını ve içsel açmazlarını bir psikolojik uzmandan yardım alarak üzerindeki yükü hafifletebilir ve kendi göremediği detayları görerek farkındalık kazanabilir. 

Özgüven eksikliği sorununun aşılmasında kişinin ailesinin ve yakın çevresinin bireye yapıcı bir destek göstermesi, bireyin kendisini daha da yeterli ve dışlanmamış hissetmesini sağlayabilir. Çevrenin bu desteği bireyin umutsuzca uzaklaştığı hobilerine tekrar dönmesi için onu daha da istekli kılar. Bu istek ve arzunun zamanla artması, bireyin yaşama daha da sıkı sıkıya sarılmasına neden olacak ve onun içinde bulunduğu çevreye ait olduğunu gözlemleyebileceği bir bakış açısı üretmesini sağlayacaktır. 

Özgüven eksikliği konusunda eğitim almak gerekir mi?

İletişim kurmada iyi olmak beden dilini etkin kullanabilmek de güçlü bir özgüven işaretidir. İstanbul İşletme Enstitüsü online eğitim programında yer alan Etkili İletişim Stratejileri ve Beden Dili Eğitimi ile kendinizi daha iyi ifade etmeniz mümkün.

Özgüven Eksikliği, Kendine karşı olan olumsuz bakış açısı, sosyal statünün belirlenmesinde önemli bir rol oynar, Kişinin kendisini objektif bir biçimde değerlendirmesi ve pozitif düşünmeye çaba harcaması gerekmektedir, Varoluş Kaygısı, Aidiyet hissinin eksikliği, kişi üzerinde varoluş kaygısını doğurur, Bireyin duygusal ihtiyaçlarını doğru bir şekilde karşılaması ve kendisini önemli hissetmesi gerekir, Motivasyon Eksikliği, Özgüven noksanlığı, motivasyon eksikliği yaratır Bu, hayatta başarıya ulaşmayı engeller, İçgüdülerini güçlendirmek ve hayallerine ulaşmak için hedefler koyma, Kabul Görülmeme Korkusu, Sosyal medya, bu korkuyu artırır ve kişi üzerinde olumsuz etki bırakır, Sosyal medya kullanımını kontrol altında tutma ve gerçek hayatta sosyal etkileşimleri artırma, Dışlanma ve Kabulleniş Eksikliği, Kişi, bu durumlar karşısında kendisini değersiz ve dışlanmış hisseder, Kendini değerli hissetmek için öz-aşk ve farkındalık geliştirme, Depresyon ve Sosyal Fobi, Kişi, toplumdan kopma ve dışlandığını hissetme durumu ile karşı karşıya kalabilir, Profesyonel psikolojik destek almak ve sosyal becerilerini geliştirmek, Özgüven Eksikliği ile Başa Çıkma, Düşünce yapısını değiştirmek, kişiye özsaygısını yeniden kazanabilir, Psikologic bir uzmana danışmak ve kendini geliştiren aktivitelere katılmak, Aile ve Çevre Destekleri, Bireyi olumlu yönde etkileyebilir ve özgüvenini artırabilir, Aile ve çevrenin olumlu ve yapıcı geri bildirimi, Hobiye Geri Dönme, Bireyin kendini daha yeterli hissetmesini sağlar ve hayata daha sıkı sarılmalarına yardımcı olur, Uzaklaştığı hobilerine tekrar dönme ve yeni hobiler edinme, Eğitim ihtiyacı, Özgüven, iletişim ve beden dili kullanımında eğitim, bireysel gelişim için önemlidir, İstanbul İşletme Enstitüsü gibi kurumların sunduğu etkili iletişim stratejileri ve beden dili eğitimlerine katılabilir
özgüven özgüven eksikliği sosyal medya online eğitim etkili iletişim beden dili
Bu resimde ikisi de gözlük takan bir erkek ve kadın görülüyor. Adam mavi bir gömlek ve siyah bir pantolon giyerken, kadın beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Her ikisinin de gözlükleri takılı ve dümdüz ileriye bakıyorlar. Adamın kolu kadının beline dolanmış ve yüzleri birbirine yakın göründüğü için birlikte bir anı paylaşıyor gibi görünüyorlar. Arka plan yumuşak, kirli beyaz bir renktedir. Işık hafif loş, görüntüye yumuşak ve sıcak bir his veriyor. Gözlüklerine rağmen, gözleri hala bir duygu belirtisi gösteriyor. Birbirlerinin varlığından memnun ve mutlu görünüyorlar.
Konuk Yazar
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.