AnasayfaBlogBen Sen Yok! Biz Varız!
Takım Çalışması

Ben Sen Yok! Biz Varız!

26 Şubat 2019
Yüzlerinde gülümsemelerle sıcak bir kucaklaşma içinde el ele tutuşan bir grup insan. Görüntünün odak noktası eller ve birkaç kişinin elleri görünüyor. Ön plandaki bir kişinin kolunda birkaç bilezik var. Yakından bakıldığında, bileziklerden birinin sarı bir bileziğe yakın çekim olduğu görülüyor. Diğer bilezik ise gümüş bir bileziğin yakın çekimidir. Resmin bir başka yakın çekiminde bir kişinin elleri ve sağ tarafta bir kolun yakın çekimi görülüyor. Kol sarı renkte ve üzerinde bir baskı var. Genel olarak görüntü, insanlar arasındaki güzel bir birliktelik ve bağlantı anını yakalıyor.
Takım Çalışması KomponentiÖnemiUygulama
Takım ruhuBaşlarılı bir takım çalışması için gereklidirYardımlaşma, saygı, katılım, sorumluluk bilinci ve iletişim takım ruhu oluşturur
Plan OluşturmaTakım işlerinin koordinasyonu için gerekliTakım oluşturma sürecinde, yüz yüze görüşmeler ve düzenli toplantılar plan oluşturulmalıdır
Kuralların BelirlenmesiEkip içinde çatışmaları azaltır ve yapılacak işin görünümü sağlarHer bir ekip üyesi, işin ne olduğunu ve nasıl yapılacağını bilmeli
Görev DağılımıTakımın hedeflerine ulaşmasında kritikHer bir üyenin yeteneklerine ve becerilerine göre görevlendirilmesi önemlidir
Hedef BelirlemeTakım çalışmasının başarıya ulaşabilmesi için gereklidirEtkin bir hedef belirleme oturumu yapılmalıdır
LiderlikTakımın yönünü ve hedeflerini belirlerLider, kuralları uygular, geleceği düşünür ve sonuca odaklanır
Üyelerin PerformansıTakım sinerjisinin ve etkili liderliğin göstergesidirÜyelerin performansları tutarlı olmalıdır ve takım çalışmasının efektiği ölçülebilir hale getirmelidir
Farklı Görüşlerin Ortaya AtılmasıZengin ve çeşitli fikirlerin ortaya çıkmasıHer üyenin fikirlerini serbestçe ifade ettiği bir ortam oluşturulmalıdır
Birlik ve Beraberlikİş yükünün hafiflemesi ve zaman tasarrufu sağlanmasıÜyeler arasında yardımlaşma ve dayanışma duygusu teşvik edilmelidir
Verimli SonuçlarTakım çalışmasının başarıya ulaşmasıEtkin yönetim ve iyi koordinasyon ile verimli sonuçlar alınabilmektedir

Takım; ortak bir amaca kilitlenmiş, sorumlu olduğu şeyler konusunda koordineli hareket eden bireylerin oluşturduğu topluluktur. Takımın ve takım çalışmasının ne kadar önemli olduğu tartışılmaz. "Hiçbirimiz, hepimiz kadar akıllı ve zeki değildir." sözü bunu en güzel şekilde özetlemiş. Takım çalışması bir amacı da ben yerine biz imajı oluşturmak değil midir?

Herkes takım kurabilir mi?

takımın kurulabilmesi ve takım çalışmasının başarıya ulaşabilmesi için “takım ruhu” olması gerekmektedir. takım ruhu takımı benimsemeyi ve iyi işler başaracağı konusunda takıma güvenmeyi gerektirir. yardımlaşma, saygı, katılım, sorumluluk bilinci ve iletişim takım ruhunu güçlendiren unsurlardır. üyelerinin birbirini tamamladığı, farklı fikirlerin ortaya atılıp ortak bir karara varıldığı ve güven ortamının olduğu bir takım ebetteki başarılı olur.

Peki siz hiç takım çalışmalarına katıldınız mı?

Takım kurma

  • Her şeyden önce plan oluşturulmalıdır.

  • Takım oluşturma sürecinde, üyelerin yüz yüze görüşmesi önemlidir. Bu açıdan düzenli olarak toplantılar yapılmalıdır.

  • Kurallar belirlenmelidir.

  • Ekip üyeleri arasında görev dağılımı yapılmalıdır.

  • Takım çalışmalarının başarıya ulaşabilmesi için, çalışmanın hedefini belirten oturumların yapılması önemlidir.

Takım çalışması nasıl olmalıdır?

Her bir takım üyesi, çalışmaya katılmayı benimsemelidir. Üyeler arasında yardımlaşma, güven ve etkili bir iletişim olmalıdır. Takım çalışmalarının başarıya ulaşmasında üyelerin neler yapacağını bilmesi gerekir. Her üyenin beceri ve yeteneklerinin farkında olması önemlidir.

Aziz Karakuş ve Hüseyin Öflas: Takım çalışması, bireylerin birlikte yapacakları çalışmaları birçok yönden inceleyerek multidisipliner veya multisektörel olarak değerlendirilmesidir. Takım çalışması için plan oluşturulmalı, yapılan planlar çerçevesinde iş bölümü yapılmalı, elde edilen bilgileri diğer üyelerle paylaşmalı ve incelenip değerlendirildikten sonra ortak bir karara varıp uygulamaya konması gerekir.

Takım çalışmasında liderlik

İlgili eğitim: Liderlik Eğitimi Sertifikası

Takım çalışmalarında en önemli görev liderlere düşüyor. İyi bir lider kuralları uygular, geleceği düşünür, sonuca odaklanır. Takım çalışmasının etkinliği ölçmek için birçok çalışma yapılmış ve üyelerin performansları üzerinde takım sinerjisinin ve etkili liderliğin önemli etkisi olduğu bildirilmiştir.

Birçok sosyal etkinliklere katılan ve kendisinden çok fazla şey öğrendiğimiz hocamız, hiç bir konuda desteğini esirgemeyen ve bize her konuda liderlik gösteren,

Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen’in bu konudaki tavsiyelerini sizinle paylaşmak istiyorum.

Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen: İçimizde mevcut olan potansiyelin dinamik bir şekilde açığa çıkmasında sosyal etkileşimin önemli bir payı vardır. Eğer bulunduğumuz ekip, bizim potansiyelimizi artırıp bizi ortak amaçlar doğrultusunda hareket ettiriyorsa doğru yerdeyiz demektir. Bundan ötürü kendimizi mutlu hissetmeliyiz. Çünkü işine gönlünü ve ruhunu vermiş insanlarla bir aradayız.

Takım çalışmalarının sıklıkla yapıldığı Gençlik Merkezi üyesi arkadaşımız Didar Çoban, liderlik konusunda kısaca bizi aydınlatıyor.

Didar Çoban:  Bir grup çalışmasında her şeyden önce grup liderinin grubu yönetebilmesi çok önemlidir. Grubun entegre bir şekilde çalışması için grup üyeleri arasındaki uyumu sağlamalı ve her bir grup üyesinin kendi sorumluluklarını yerine getirmelerinde yardımcı olmalıdır. Bu konuda bir örnek verecek olursak: Bitlis Gençlik Merkezi gönüllü gençlerin sosyal sorumluluk projelerini gerçekleştirdiği bir merkezdir. Bu merkezde gönüllülerimizin daha sistemli bir şekilde çalışmaları için gönüllülerimiz gruplara ayrılmıştır ve her bir grubun başına iki adet gönüllü lider verilmiştir. Bu gönüllü liderler bir yandan kendi gruplarını yönetirken diğer yandan kendi aralarında iletişim halindedirler. Böylece her bir grup lideri hem kendi gruplarındaki gönüllü gençlerle fikir paylaşımı yapıyor hem de diğer gönüllü liderle iletişim halinde olarak tüm grupların bütüncül bir şekilde yürütülmesini sağlıyor. Buradan bakacak olursak grup çalışmalarında grubun başındaki lidere çok iş düşüyor. Lider; yönetici, ileri görüşlü, güvenilir, karar verme yetkisine sahip, sorunları hızlıca çözebilen biri olursa grup üyeleri arasında herhangi bir çatışma yaşanmayacak ve yapılan çalışmalar verimli bir şekilde sonuçlanacaktır.

Takım Çalışması neden önemlidir?

Takım çalışmasında farklı disiplinler, farklı yetenekler, farklı görüşler bir araya geldiğinden çalışmalar daha ekili ve verimli olmaktadır.  Takım çalışmasının etkinliği ölçmek açısından birçok çalışma yapılmış ve üyelerin performansları üzerinde takım sinerjisinin ve etkili liderliğin önemli etkisi olduğu bildirilmiştir. Peki takım çalışmalarına katılanlar bu konu hakkında ne düşünüyor?

Mustafa Emin Yalçın: Takım çalışması üyeler arasında farklı fikirlerin ortaya atılarak hedefe en kısa sürede ulaşılmasını ve iyi bir çalışmanın ortaya çıkmasını sağlar. Birlik ve beraberlik olduğundan dolayı, iş yükünün hafifler ve zaman tasarrufu sağlanır.

Derya Beslenen: Takım çalışması birçok kaynak, birçok bilgi ve birçok inceleme demektir. Başta tiyatro olmak üzere katıldığım birçok takım çalışmasından çok güzel sonuçlar elde ettim.

Mehmet Yağan: Takım çalışması, bireylerin kendilerini daha iyi ifade etmesine, özgüveninin artmasına, doğru karar vermesine ve sosyal açıdan kişinin gelişimine önemli oranda katkı sağlar.

Takım başarısı nelere bağlı?

Takım çalışmalarının başarıya ulaşmasında birçok etken rol oynamaktadır. Üyeler arası iletişim, takım sinerjisi, liderin özellikleri, sorumluluk bilinci başarıya ulaşmada etkili olan unsurlardır. Üyeler toplantı ve oturumlara katılmalı, düşüncelerini çekinmeden belirtmelidir.

Üniversitenin çeşitli sosyal etkinliklerinde rol alanlar, elde ettikleri başarıyı neye bağlıyorlar?

Muhammed Angün: Takım Başarısı, nicelikten ziyade bir araya gelen nitelikli kişilerin koordineli bir şekilde çalışmasıyla elde edilir. Andrey Tarkovski durumu özetlemiş zaten: Bir damla bir damla daha iki damla etmez, daha büyük bir damla eder. Birlik ve beraberlik ne kadar geniş bir nitelik yelpazesiyse başarıda o ölçüde büyük olur.

Cahit Akso: Takım başarısının sağlanmasında disiplin ve ciddiyet olmalı. Her üyenin görevini eksiksiz olarak yerine getirmesi, diğer üyelerin düşüncelerine saygılı olması gerekir. Takımın başarısı aynı zamanda liderin özelliklerine de bağlıdır.

Takım Çalışmasında karşılaşılan sorunlar

Takım çalışmasının birçok avantajı vardır ama bazen karşılaşılan bazı sorunlar çalışmanın başarısız olmasına yol açar. En fazla karşılaşılan sorunlar yetersiz işbirliği, düşüncelerini belirtmekten çekinme, etkisiz ve yetersiz iletişim, sorumluluk almamadır.

Yazının hazırlanmasına destek olan Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen’e ve Bitlis Eren Üniversitesi Hemşirelik Bölümü son sınıf öğrencilerine sonsuz teşekkür ederiz.

Takım ruhu, Başlarılı bir takım çalışması için gereklidir, Yardımlaşma, saygı, katılım, sorumluluk bilinci ve iletişim takım ruhu oluşturur, Plan Oluşturma, Takım işlerinin koordinasyonu için gerekli, Takım oluşturma sürecinde, yüz yüze görüşmeler ve düzenli toplantılar plan oluşturulmalıdır, Kuralların Belirlenmesi, Ekip içinde çatışmaları azaltır ve yapılacak işin görünümü sağlar, Her bir ekip üyesi, işin ne olduğunu ve nasıl yapılacağını bilmeli, Görev Dağılımı, Takımın hedeflerine ulaşmasında kritik, Her bir üyenin yeteneklerine ve becerilerine göre görevlendirilmesi önemlidir, Hedef Belirleme, Takım çalışmasının başarıya ulaşabilmesi için gereklidir, Etkin bir hedef belirleme oturumu yapılmalıdır, Liderlik, Takımın yönünü ve hedeflerini belirler, Lider, kuralları uygular, geleceği düşünür ve sonuca odaklanır, Üyelerin Performansı, Takım sinerjisinin ve etkili liderliğin göstergesidir, Üyelerin performansları tutarlı olmalıdır ve takım çalışmasının efektiği ölçülebilir hale getirmelidir, Farklı Görüşlerin Ortaya Atılması, Zengin ve çeşitli fikirlerin ortaya çıkması, Her üyenin fikirlerini serbestçe ifade ettiği bir ortam oluşturulmalıdır, Birlik ve Beraberlik, İş yükünün hafiflemesi ve zaman tasarrufu sağlanması, Üyeler arasında yardımlaşma ve dayanışma duygusu teşvik edilmelidir, Verimli Sonuçlar, Takım çalışmasının başarıya ulaşması, Etkin yönetim ve iyi koordinasyon ile verimli sonuçlar alınabilmektedir
takım ruhu herkes takım kurabilir mi takım başarısı nelere bağlıdır
Rüya Naz
Rüya Naz
Blog Yazarı

Bitlis Eren Üniversitesi Hemşirelik Bölümü mezunudur. İstanbul İşletme Enstitüsünden aldığı birçok sertifikası bulunmaktadır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Oyunculuk eğitimi, sahne veya ekran için performans sanatını öğreten çevrimiçi bir kurstur. Bu kurs sayesinde, hareket ve yüz ifadelerinin temellerinden karakter geliştirme ve sahne çalışması gibi daha karmaşık tekniklere kadar oyunculuğun temellerini öğrenebilirsiniz. Kurs, kendi benzersiz tarzınızı ve zanaata yaklaşımınızı geliştirmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Metinleri nasıl analiz edeceğinizi, inandırıcı karakterler yaratacağınızı ve bir sahneye kendi yorumunuzu nasıl geliştireceğinizi öğreneceksiniz. Deneyimli profesyonellerin yardımıyla zanaatınızı geliştirebilir, kendinize güvenen ve başarılı bir oyuncu olabilirsiniz. Oyunculuk eğitimi size becerilerinizi geliştirme, özgüveninizi bulma ve kendi benzersiz tarzınızı geliştirme fırsatı da verebilir. Bu online kurs sayesinde başarılı bir oyuncu olabilir ve oyunculuk kariyerinizi bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz.
4.9
(12)

Oyunculuk Eğitimi

12 Konu5 Saat
Genç bir kadın ışıl ışıl gülümsüyor ve doğrudan kameraya bakıyor. Kısmen kulaklarının arkasında toplanmış uzun, koyu kahverengi saçları var. Gözleri hayat dolu ve dudakları yumuşak, içten bir gülümseme şeklinde kıvrılmış. Beyaz bir tişört, açık mavi kot pantolon ve siyah ayakkabılar giyiyor. Yüz ifadesi neşeli ve duruşu rahat. Güven ve neşe saçıyor, bu da onu güzel ve canlandırıcı bir manzara haline getiriyor. Parlak, güneşli bir ortamda duruyor ve sıcak ışıltısı güneş ışınlarıyla vurgulanıyor.Sibel Curciali
12570
Bu resimde bir kadın kırmızı bir kazak giyerken kameraya gülümsüyor. Arka planda siyah metinli mavi beyaz bir işaret var, bu da kadının A1 seviyesinde bir Fransızca dil kursuna katıldığını gösteriyor. Buna ek olarak, beyaz metinli siyah ve kırmızı bir dikdörtgen var ki bu bir logo ya da kursla ilgili bir mesaj olabilir. Genel olarak bu görüntü, yeni bir dil öğrenmek için harika bir motivasyon olan neşe ve başarı duygusunu yansıtıyor.
5
(12)

Fransızca Kursu (A1)

14 Konu5 Saat