AnasayfaBlogBen Sen Yok! Biz Varız!
Takım Çalışması

Ben Sen Yok! Biz Varız!

26 Şubat 2019
Takım Ruhu

Takım; ortak bir amaca kilitlenmiş, sorumlu olduğu şeyler konusunda koordineli hareket eden bireylerin oluşturduğu topluluktur. Takımın ve takım çalışmasının ne kadar önemli olduğu tartışılmaz. "Hiçbirimiz, hepimiz kadar akıllı ve zeki değildir." sözü bunu en güzel şekilde özetlemiş. Takım çalışması bir amacı da ben yerine biz imajı oluşturmak değil midir?

Herkes takım kurabilir mi?

Takımın kurulabilmesi ve takım çalışmasının başarıya ulaşabilmesi için “Takım Ruhu” olması gerekmektedir. Takım ruhu takımı benimsemeyi ve iyi işler başaracağı konusunda takıma güvenmeyi gerektirir. Yardımlaşma, saygı, katılım, sorumluluk bilinci ve iletişim takım ruhunu güçlendiren unsurlardır. Üyelerinin birbirini tamamladığı, farklı fikirlerin ortaya atılıp ortak bir karara varıldığı ve güven ortamının olduğu bir takım ebetteki başarılı olur.

Peki siz hiç takım çalışmalarına katıldınız mı?

Takım kurma

  • Her şeyden önce plan oluşturulmalıdır.

  • Takım oluşturma sürecinde, üyelerin yüz yüze görüşmesi önemlidir. Bu açıdan düzenli olarak toplantılar yapılmalıdır.

  • Kurallar belirlenmelidir.

  • Ekip üyeleri arasında görev dağılımı yapılmalıdır.

  • Takım çalışmalarının başarıya ulaşabilmesi için, çalışmanın hedefini belirten oturumların yapılması önemlidir.

Takım çalışması nasıl olmalıdır?

Her bir takım üyesi, çalışmaya katılmayı benimsemelidir. Üyeler arasında yardımlaşma, güven ve etkili bir iletişim olmalıdır. Takım çalışmalarının başarıya ulaşmasında üyelerin neler yapacağını bilmesi gerekir. Her üyenin beceri ve yeteneklerinin farkında olması önemlidir.

Aziz Karakuş ve Hüseyin Öflas: Takım çalışması, bireylerin birlikte yapacakları çalışmaları birçok yönden inceleyerek multidisipliner veya multisektörel olarak değerlendirilmesidir. Takım çalışması için plan oluşturulmalı, yapılan planlar çerçevesinde iş bölümü yapılmalı, elde edilen bilgileri diğer üyelerle paylaşmalı ve incelenip değerlendirildikten sonra ortak bir karara varıp uygulamaya konması gerekir.

Takım çalışmasında liderlik

Takım çalışmalarında en önemli görev liderlere düşüyor. İyi bir lider kuralları uygular, geleceği düşünür, sonuca odaklanır. Takım çalışmasının etkinliği ölçmek için birçok çalışma yapılmış ve üyelerin performansları üzerinde takım sinerjisinin ve etkili liderliğin önemli etkisi olduğu bildirilmiştir.

Birçok sosyal etkinliklere katılan ve kendisinden çok fazla şey öğrendiğimiz hocamız, hiç bir konuda desteğini esirgemeyen ve bize her konuda liderlik gösteren,

Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen’in bu konudaki tavsiyelerini sizinle paylaşmak istiyorum.

Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen: İçimizde mevcut olan potansiyelin dinamik bir şekilde açığa çıkmasında sosyal etkileşimin önemli bir payı vardır. Eğer bulunduğumuz ekip, bizim potansiyelimizi artırıp bizi ortak amaçlar doğrultusunda hareket ettiriyorsa doğru yerdeyiz demektir. Bundan ötürü kendimizi mutlu hissetmeliyiz. Çünkü işine gönlünü ve ruhunu vermiş insanlarla bir aradayız.

Takım çalışmalarının sıklıkla yapıldığı Gençlik Merkezi üyesi arkadaşımız Didar Çoban, liderlik konusunda kısaca bizi aydınlatıyor.

Didar Çoban:  Bir grup çalışmasında her şeyden önce grup liderinin grubu yönetebilmesi çok önemlidir. Grubun entegre bir şekilde çalışması için grup üyeleri arasındaki uyumu sağlamalı ve her bir grup üyesinin kendi sorumluluklarını yerine getirmelerinde yardımcı olmalıdır. Bu konuda bir örnek verecek olursak: Bitlis Gençlik Merkezi gönüllü gençlerin sosyal sorumluluk projelerini gerçekleştirdiği bir merkezdir. Bu merkezde gönüllülerimizin daha sistemli bir şekilde çalışmaları için gönüllülerimiz gruplara ayrılmıştır ve her bir grubun başına iki adet gönüllü lider verilmiştir. Bu gönüllü liderler bir yandan kendi gruplarını yönetirken diğer yandan kendi aralarında iletişim halindedirler. Böylece her bir grup lideri hem kendi gruplarındaki gönüllü gençlerle fikir paylaşımı yapıyor hem de diğer gönüllü liderle iletişim halinde olarak tüm grupların bütüncül bir şekilde yürütülmesini sağlıyor. Buradan bakacak olursak grup çalışmalarında grubun başındaki lidere çok iş düşüyor. Lider; yönetici, ileri görüşlü, güvenilir, karar verme yetkisine sahip, sorunları hızlıca çözebilen biri olursa grup üyeleri arasında herhangi bir çatışma yaşanmayacak ve yapılan çalışmalar verimli bir şekilde sonuçlanacaktır.

Takım Çalışması neden önemlidir?

Takım çalışmasında farklı disiplinler, farklı yetenekler, farklı görüşler bir araya geldiğinden çalışmalar daha ekili ve verimli olmaktadır.  Takım çalışmasının etkinliği ölçmek açısından birçok çalışma yapılmış ve üyelerin performansları üzerinde takım sinerjisinin ve etkili liderliğin önemli etkisi olduğu bildirilmiştir. Peki takım çalışmalarına katılanlar bu konu hakkında ne düşünüyor?

Mustafa Emin Yalçın: Takım çalışması üyeler arasında farklı fikirlerin ortaya atılarak hedefe en kısa sürede ulaşılmasını ve iyi bir çalışmanın ortaya çıkmasını sağlar. Birlik ve beraberlik olduğundan dolayı, iş yükünün hafifler ve zaman tasarrufu sağlanır.

Derya Beslenen: Takım çalışması birçok kaynak, birçok bilgi ve birçok inceleme demektir. Başta tiyatro olmak üzere katıldığım birçok takım çalışmasından çok güzel sonuçlar elde ettim.

Mehmet Yağan: Takım çalışması, bireylerin kendilerini daha iyi ifade etmesine, özgüveninin artmasına, doğru karar vermesine ve sosyal açıdan kişinin gelişimine önemli oranda katkı sağlar.

Takım başarısı nelere bağlı?

Takım çalışmalarının başarıya ulaşmasında birçok etken rol oynamaktadır. Üyeler arası iletişim, takım sinerjisi, liderin özellikleri, sorumluluk bilinci başarıya ulaşmada etkili olan unsurlardır. Üyeler toplantı ve oturumlara katılmalı, düşüncelerini çekinmeden belirtmelidir.

Üniversitenin çeşitli sosyal etkinliklerinde rol alanlar, elde ettikleri başarıyı neye bağlıyorlar?

Muhammed Angün: Takım başarısı, nicelikten ziyade bir araya gelen nitelikli kişilerin koordineli bir şekilde çalışmasıyla elde edilir. Andrey Tarkovski durumu özetlemiş zaten: Bir damla bir damla daha iki damla etmez, daha büyük bir damla eder. Birlik ve beraberlik ne kadar geniş bir nitelik yelpazesiyse başarıda o ölçüde büyük olur.

Cahit Akso: Takım başarısının sağlanmasında disiplin ve ciddiyet olmalı. Her üyenin görevini eksiksiz olarak yerine getirmesi, diğer üyelerin düşüncelerine saygılı olması gerekir. Takımın başarısı aynı zamanda liderin özelliklerine de bağlıdır.

Takım Çalışmasında karşılaşılan sorunlar

Takım çalışmasının birçok avantajı vardır ama bazen karşılaşılan bazı sorunlar çalışmanın başarısız olmasına yol açar. En fazla karşılaşılan sorunlar yetersiz işbirliği, düşüncelerini belirtmekten çekinme, etkisiz ve yetersiz iletişim, sorumluluk almamadır.

Yazının hazırlanmasına destek olan Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen’e ve Bitlis Eren Üniversitesi Hemşirelik Bölümü son sınıf öğrencilerine sonsuz teşekkür ederiz.

takım ruhu herkes takım kurabilir mi takım başarısı nelere bağlıdır
Rüya Naz
Rüya Naz
Blog Yazarı

Bitlis Eren Üniversitesi Hemşirelik Bölümü mezunudur. İstanbul İşletme Enstitüsünden aldığı birçok sertifikası bulunmaktadır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.