AnasayfaBlogOkul Müdürü Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Okul Müdürü Nedir? Ne İş Yapar?

02 Mayıs 2021
Gözlüklü bir kadın, sandalyeler ve sıralarla dolu bir sınıfta oturmaktadır. Mavi bir gömlek giymiştir ve doğrudan kameraya bakmaktadır. Arkasında kıtaları, okyanusları ve ülkeleri açıkça görülebilen büyük bir dünya haritası var. Önündeki masanın üzerinde yeşil ve beyaz bir işaret var. Yüzünde kendinden emin bir ifade var, gözleri gözlüklerinin arkasında parlıyor. Göğsünün yakın çekim görüntüsü, gömleğinin düğmeleri hafifçe açık, köprücük kemiğinin bir kısmı görünüyor. Masasının yanında yerde, üzerinde birkaç kitap ve kağıt bulunan küçük bir masa var.
KonuAçıklamaÖrnek/Gerekli Beceriler
Okul Müdürünün TanımıOkulda eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinden sorumlu kişiye okul müdürü denir.Etkili iletişim, liderlik ve yönetim becerileri, sabırlılık, prensipli ve özgüvenli olma, hoşgörü ve disiplin
Okul Müdürünün SorumluluklarıOkul müdürü, okulun tüm resmi prosedürlerini yerine getiren ve okulun işleyişini sağlayan kişidir.Kurumun temizlik ve düzenini sağlama, iç ve dış güvenliği sağlama, eğitim ve öğretimle ilgili mevzuatları takip etme, yıllık ilerleme toplantıları yapma
Okul Müdürü Olma YoluDevlet okullarında ve özel okullarda müdürlük görevlendirmesi gereklilikleri farklıdır. Ancak her iki okul türünde de en az 4 yıllık lisans mezunu olmak gerekir.4 yıllık lisans mezunu olma, devlet okullarında kadrolu öğretmen olma
Okul Müdürünün İşleviEğitimin ve eğitim kurumlarının kalitesini belirlemesi ve doğru değişim için liderlik etmesi gereken kişi okul müdürüdür.Güçlü liderlik becerileri, idealizm, değişim yönetimi becerisi
Okul Müdürü ve TeknolojiOkul müdürlerinin ebeveynlerin ve öğrencilerin beklentilerini karşılaması ve gelişen teknolojilere ayak uydurabilmesi beklenir.Teknolojiye hakim olmak, eğitim teknolojilerini kullanabilme
Özel Okullar ve Okul MüdürleriÖzel okullarda müdürlerin çalışmaları müşteri memnuniyeti gibi farklı kriterlerle değerlendirilir ve iş yükleri nispeten daha fazladır.Müşteri ilişkileri yönetimi, yüksek motivasyon ve performans
Okul Müdürü ve GüvenlikOkul müdürü, okulun, öğrencilerin ve çalışanların güvenliğinden sorumludur.Risk yönetimi, acil durum yönetimi
Okul Müdürü ve KütüphaneOkul müdürü, okul kütüphanesinin verimli bir şekilde kullanılması için gerekli kaynakları yaratmalıdır.Kaynak yönetimi, bilgiyi değerlendirme becerisi
Okul Müdürü ve DisiplinOkul müdürü, okulda disiplini sağlar ve disiplin kurulu toplantılarına başkanlık eder.Adil ve tarafsız karar verme, empati
Okul Müdürü ve Eğitim PlanlamasıOkul müdürü, öğrencilerin farklı öğrenme stillerine göre doğru mesleğe yönlendirilmesi için çalışmalar yürütmelidir.Bireysel farklılıkları tanıma, kariyer danışmanlığı

Tecrübelerime dayanarak lüks işletmelerin kalitesinin en düşük kademede çalışanlarla ölçüleceğini söylerim. Bu düşüncemde amacım herhangi bir iş alanını yargılamak değildir. Aksine hangi işi yaptığımız değil yaptığımız işi en iyi şekilde yerine getirmemizin önemli olduğunu düşünürüm.

Örneğin lüks bir restoranda bulaşık yıkayan kişiyi düşünelim. Baştan sağma yıkanan bir tabakta sunulan yemeğin ne hükmü kalır ki? Çok yıldızlı aşçının emeği heba olmaz mı? İkram hizmetlerinin kullandığı şık ekipmanlara yazık değil midir? Müşteriler eksik hijyen nedeniyle bulaşıcı bir hastalık kapacağını bilseler yüksek faturalar ödemeyi göze alırlar mı sanki?

Hele üst yönetimin yaptığı toplantılar, stratejik planlar, misyon ve vizyon çalışmaları vb. Hepsi anlamını yitirmez mi? 

Bu durum otelcilik, turizm işletmeleri vb. birçok alan için de geçerlidir. Oysa eğitim sektörüne gelince durum tersine döner. Okullarda rüzgâr yukarıdan aşağıya eser. Okulun kalitesini müdürü belirleyeceği gibi değişim de müdürden başlar. Müdürler için "okulun beynidir" desek yanlış olmaz. Nitekim taşrada maddi imkânsızlıklarla ayakta durma çabası veren okullar nice başarılara imza atarlar.

Tersine büyük şehirlerde, güçlü veli profiline sahip, kadro ve maddi imkânları en üst düzeyde karşılanmış okullar hayal kırıklığı yaratabilir. Bu noktadan yola çıkarak okul müdürlerinin yetiştirilmesi, seçilmesi, doğru istihdamı ve mesleki gelişimini sürdürmesi çok önemlidir. Güçlü liderlik becerilerine sahip ve liderlik becerilerini geliştiren, idealist müdürler eğitimde gelişimin ve doğru değişimin anahtarı olacaktır.

İlgili eğitim: Liderlik Eğitimi Sertifikası

Okul Müdürü Nedir?

Milli Eğitimin amaçları doğrultusunda görevlendirildiği okulda, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinden sorumlu kişiye okul müdürü denir. Okul müdürü, eğitim öğretim faaliyetleri yanında; okulun, öğrencilerin ve çalışanların güvenliğinden sorumludur. Okul müdürlerinin çalışma alanlarının sınırı çok keskindir. Okul dışında başka bir kurumda görev yapamazlar. Öte yandan devlet ya da özel her okulda bir müdür görevlendirilmesi zorunluluğu istihdamda avantaj yaratır.

İçinde bulunduğumuz 21. yüzyılda eğitimin ve eğitim kurumlarının önemi gittikçe artmaktadır. Bu nedenledir ki okulları yöneten müdürlerde belli vasıflar aranır ve bu vasıfları geliştirmesi beklenir. Dilerseniz okul müdürünün taşıması gereken vasıfları birlikte sıralayalım:

 • Okul içinde etkili iletişimi sağlar.

 • Çocuklarla etkili iletişim kurabilir.

 • Liderlik ve yönetim becerilerine sahiptir.

 • Farklı bakış açılarına göre sorgulama yapabilir, önyargısızdır.

 • Sabırlıdır, empati kurabilir ve motive edicidir.

 • Prensip sahibi ve özgüvenlidir.

 • Hoşgörülü ama aynı zamanda disiplinlidir.

Okul Müdürü Ne İş Yapar?

Eğitim belki de toplumun en önemli hizmet alanlarından biridir. Eğitimin olmazsa olmazı da okullarımızdır. Farklı birçok disiplini bünyesinde bulunduran okullar oldukça karmaşık bir yapıya sahipler. Her bir alandaki faaliyetlerin uyum içinde yürütülmesi ise hiç kolay değil.

Bu noktada okul müdürlerine çok iş düşüyor. Okullarda resmi prosedürleri yerine getirmekle görevli okul müdürlerin yetkileri kadar sorumlulukları da vardır. Kariyerini okul müdürü olarak planlayan adayların bu sorumlulukları göze alması gerekir. Dilerseniz okul müdürlerinin temel sorumluluklarını birlikte maddeleyelim:

 • Kurumun temizlik ve düzenini sağlamak.

 • Kurumun iç ve dış güvenliğini sağlamak.

 • Öğrencilere verilen belgeleri, sözleşme ve resmi yazıları onaylamak.

 • Eğitim ve öğretimle ilgili mevzuatları takip etmek.

 • Yıllık ilerleme toplantıları yapmak.

 • Okul kütüphanesi için kaynak yaratmak.

 • Okul için gerekli temizlik ve kırtasiye malzemelerinin temini.

 • Yangın ve deprem tatbikatlarını yerine getirmek.

 • Acil ilk yardım gereklilikleri için tedbir alınmasını sağlamak.

 • Öğrencilerin farklı öğrenme stillerine göre en doğru mesleğe yönelmeleri için çalışmalar yürütmek

 • Öğretmenlerin çalışmalarını değerlendirmek.

 • Disiplin kuruluna başkanlık etmek.

Okul müdürleri tüm bu sorumluluklarının yanı sıra gelişen teknolojileri takip etmek zorundadır. Siz de takdir edersiniz ki ebeveynler çocukların ve gençlerin en nitelikli eğitimi almasını ister. Nitekim Covid-19 pandemi sürecinde bazı okullar her türlü teknolojiyi kullanarak öğrencilerinin mağduriyetini en az seviyede tutmayı başardı. Bazı okullar ise bu noktada sınıfta kaldı.

Özel okullarda görev yapan okul müdürlerinin iş yükü nispeten biraz daha fazladır. Müdürlerin çalışmaları müşteri memnuniyeti gibi farklı kriterlerle değerlendirilebilir. Özellikle kayıt aşamasında gizli müşteri değerlendirmeleri bile söz konusu olabilir.

Okul Müdürü Nasıl Olunur? 

Devlet okullarında ve özel okullarda müdürlük görevlendirmesi gereklilikleri farklıdır. Her iki okul türünde müdür olmak için en az 4 yıllık lisans mezunu olmak gerekir. Kamuya direk okul müdürü statüsünde atanmak söz konusu değildir. Devlet okullarında okul müdürü olmak için öncelikle kadrolu öğretmen olma şartı aranır. Yani eğitim alanında lisans eğitimi sonrasında KPSS’ye girerek yeterli puan almak ve atanmak okul müdürü olmanın ilk şartıdır.

Atama yapılacak okulda öğretmenlik hakkı da sorgulanır. Örneğin: Türkçe öğretmeni liseye, Tarih öğretmeni de ortaokula müdür olarak atanamaz. Soruşturma ile yöneticilikten alınanlar ise 4 yıl geçmeden müdürlük başvurusu yapamaz.

Özel okulda müdür olmak içi resmi ya da özel kurumda en az iki yıl öğretmenlik yapma şartı aranır. 

Okul Müdürünün Tanımı, Okulda eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinden sorumlu kişiye okul müdürü denir, Etkili iletişim, liderlik ve yönetim becerileri, sabırlılık, prensipli ve özgüvenli olma, hoşgörü ve disiplin, Okul Müdürünün Sorumlulukları, Okul müdürü, okulun tüm resmi prosedürlerini yerine getiren ve okulun işleyişini sağlayan kişidir, Kurumun temizlik ve düzenini sağlama, iç ve dış güvenliği sağlama, eğitim ve öğretimle ilgili mevzuatları takip etme, yıllık ilerleme toplantıları yapma, Okul Müdürü Olma Yolu, Devlet okullarında ve özel okullarda müdürlük görevlendirmesi gereklilikleri farklıdır Ancak her iki okul türünde de en az 4 yıllık lisans mezunu olmak gerekir, 4 yıllık lisans mezunu olma, devlet okullarında kadrolu öğretmen olma, Okul Müdürünün İşlevi, Eğitimin ve eğitim kurumlarının kalitesini belirlemesi ve doğru değişim için liderlik etmesi gereken kişi okul müdürüdür, Güçlü liderlik becerileri, idealizm, değişim yönetimi becerisi, Okul Müdürü ve Teknoloji, Okul müdürlerinin ebeveynlerin ve öğrencilerin beklentilerini karşılaması ve gelişen teknolojilere ayak uydurabilmesi beklenir, Teknolojiye hakim olmak, eğitim teknolojilerini kullanabilme, Özel Okullar ve Okul Müdürleri, Özel okullarda müdürlerin çalışmaları müşteri memnuniyeti gibi farklı kriterlerle değerlendirilir ve iş yükleri nispeten daha fazladır, Müşteri ilişkileri yönetimi, yüksek motivasyon ve performans, Okul Müdürü ve Güvenlik, Okul müdürü, okulun, öğrencilerin ve çalışanların güvenliğinden sorumludur, Risk yönetimi, acil durum yönetimi, Okul Müdürü ve Kütüphane, Okul müdürü, okul kütüphanesinin verimli bir şekilde kullanılması için gerekli kaynakları yaratmalıdır, Kaynak yönetimi, bilgiyi değerlendirme becerisi, Okul Müdürü ve Disiplin, Okul müdürü, okulda disiplini sağlar ve disiplin kurulu toplantılarına başkanlık eder, Adil ve tarafsız karar verme, empati, Okul Müdürü ve Eğitim Planlaması, Okul müdürü, öğrencilerin farklı öğrenme stillerine göre doğru mesleğe yönlendirilmesi için çalışmalar yürütmelidir, Bireysel farklılıkları tanıma, kariyer danışmanlığı
Okul Müdür okul müdürü özel okul Okul Müdürü nedir Okul Müdürü ne iş yapar Okul Müdürü maaşları Okul Müdürü nasıl olunur
Saçları düzgünce arkadan bağlanmış genç bir kadın parlak mavi bir başörtüsü takıyor. Cildi sıcak, karamel renginde ve gözleri koyu kahverengi. Kameraya bakarken yüzünde nazik, gülümseyen bir ifade var. Beyaz bir üst ve mavi ve yeşil çiçek desenli, desenli, uzun bir etek giyiyor. Bir çift küpe ve altın bir kolye ile aksesuarlarını tamamlamış. Kıyafetleri, içinde bulunduğu güneşli, açık hava ortamına mükemmel bir uyum sağlıyor.
İlknur Işık
Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.