AnasayfaBlogFen ve Teknoloji Öğretmeni Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Fen ve Teknoloji Öğretmeni Nedir? Ne İş Yapar?

14 Haziran 2021
Bir erkek ve bir kız birlikte bir makine üzerinde çalışmaktadır. Adamın üzerinde bir tişört, kızın üzerinde ise güvenlik gözlükleri var ve elleri küçük bir metal aletin üzerinde. Arka planda bulanık mavi bir kare ve bulanık bir bina görüntüsü var. Ön planda siyah bir lambanın yakın çekimi ve bir tabelanın yakın çekimi var. Kızın yüzü odakta, gözleri güvenlik gözlüklerinin arkasından dışarı bakıyor. Görüntü, işbirliği ve sıkı çalışma anını yakalıyor.
Fen ve Teknoloji ÖğretmeniGörevleriNasıl Olunur
Orta öğretimin birinci kademesinden itibaren öğrencilere bilgi sağlayan bir meslek dalıdır.Eğitim vereceği öğrenci grubuna uygun eğitim programı hazırlamak, alanı ile ilgili bilgi ve deneyim kazandırmak, öğrencilerin gelişimini izlemek ve desteklemek.Fen Bilgisi Öğretmenliği, Biyoloji, Fizik ve Kimya lisans bölümlerinin okunması gerekir. Pedagojik Formasyon alınmalıdır.
Ders içeriğini müfredata göre planlar ve konuyla uyumlu deney ve projeler yapar.Eğitim verdiği öğrenci grubunun düzeyine uygun bir eğitim programı tasarlamak, öğrencilere başarıyı artıran uygulamalar yapmak, sınıfta sorgulayıcı bakış açısı ve eleştirel düşünmeyi desteklemek.Pedagojik formasyon veya yüksek lisans programlarını tamamlamak gerekmektedir.
İnteraktif öğrenme yöntemleri kullanarak öğrencilerin derse katılımını artırır.Laboratuvar araştırmaları sayesinde pratik eğitim imkanları sağlar, öğrencilerin gelişimlerini izleyerek sorunlarının çözümüne destek olur.Üniversite sınavlarında Fen ve Teknoloji veya Fen Bilgisi Bölümü'nü tercih ederek öğretmenliğe ilk adım atılır.
Öğrencilerin ders ve alan seçimlerine destek olur, ve nöbetçi öğretmen olduğu zaman okulun düzen ve disiplinini sağlar.Gelişmeleri takip edip eğitim programlarına aktarmak, teknolojiyi geliştirmeye yönelik ihtiyaç duyulan materyalleri hazırlamak.Üniversitelerin Fen Bilgisi Öğretmenliği, Biyoloji, Fizik ve Kimya lisans bölümlerini okuduktan sonra, pedagojik formasyon alınmalıdır.
Özel ve devlet okullarında, kurslarda, eğitim kurumlarında öğrencilere bilgi aktarır.Sabırlı, özverili, dikkatli, detaycı ve disiplinli olmak, düşünce odaklı eğitim anlayışını savunup uygulamak.Üniversite sınavlarına girdikten sonra, Fen ve Teknoloji ya da Fen Bilgisi Bölümü'nü tercih edip, pedagojik formasyon veya yüksek lisans programlarını tamamlayarak öğretmen olunur.
Bilgisini ve deneyimini farklı yaş gruplarına aktarır.Konuya uygun deney ve projeler yapmak, düşünce odaklı eğitim anlayışını savunup uygulamak.Üniversite sınavlarına girdikten sonra, Fen ve Teknoloji ya da Fen Bilgisi Bölümü'nü tercih edip, pedagojik formasyon veya yüksek lisans programlarını tamamlayarak öğretmen olunur.
Öğrencileri geleceğe hazırlayarak vizyonlarını geliştirir.Öğrencilerin yeteneklerini geliştiren branşı ile ilgili etkinlikler düzenlemek, güvenlik ve sağlık uygulamalarına uygun bir laboratuvar ortamı yaratmak.Üniversite sınavlarına girdikten sonra, Fen ve Teknoloji ya da Fen Bilgisi Bölümü'nü tercih ederek pedagojik formasyon veya yüksek lisans programlarını tamamlayarak öğretmen olunur.
Öğrencileri ulusal veya uluslararası yarışmalara ve bilime katkı sağlayabilecek etkinliklere hazırlar.Öğrencilerinin gelişimlerini izleyerek sorunlarının çözümüne destek olur, ulusal ya da uluslararası yarışmalara katılım sağlar ve bilime katkı sağlayacak etkinlikler düzenler.Üniversitelerin Fen Bilgisi Öğretmenliği, Biyoloji, Fizik ve Kimya lisans bölümlerini okuyarak, pedagojik formasyon sertifikası veya yüksek lisans programı tamamlayarak öğretmen olunur.
Öğrencileri ilk ve orta öğretimde bilime yönlendirir.Alanı ile ilgili gelişmeleri takip edip eğitim programlarına aktarmak, teknolojiyi geliştirmeye yönelik ihtiyaç duyulan materyalleri hazırlamak. Farklı alanlarda proje gerçekleştirmeye yardımcı olmak.Üniversitelerin Fen Bilgisi Öğretmenliği, Biyoloji, Fizik ve Kimya lisans bölümlerini okuduktan sonra pedagojik formasyon eğitimi almak gerekmektedir.
İlk ve orta öğretim kurumlarında bilgiye dayalı öğretim programını uygular.Öğrencilerine fen ve teknoloji üzerine temel bilgiler kazandırmak, interaktif öğrenme yöntemleri kullanarak öğrencilerin derse katılımını artırmak.Üniversitelerin Fen Bilgisi Öğretmenliği, Biyoloji, Fizik ve Kimya lisans bölümlerini okuduktan sonra pedagojik formasyon eğitimini tamamlamak gerekmektedir.

Eğitim sektörü, çeşitli branşlarda öğretmeni kapsar. Türkçe, Edebiyat, Matematik, Bilgisayar, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler gibi branşlar, eğitim seviyesine göre gruplandırılır. Ders içerikleri, öğrencilerin öğrenme düzeyine göre değişir. Fen ve Teknoloji Öğretmenliği, orta öğretimin birinci kademesinden itibaren öğrencilerin bilgi ihtiyacını karşılayan bir meslek dalıdır. Eğitim fakültelerinin ilgili alanlarından mezun olan kişiler, pedagojik formasyon ya da yüksek lisans programlarının sonucunda okullarda görev yapar. Müfredata uygun eğitim veren branş öğretmenleri, öğrencileri okula ve sınava hazırlar. 

Fen ve Teknoloji Öğretmeni, çeşitli araç ve gereçler ile projeler gerçekleştirir. Öğrencileri geleceğe hazırlayarak vizyonlarını geliştirir. Eğitim sektöründe çalışan bu branşın öğretmenleri, okul ve kurslarda görev yapar. Devlet ve özel sektör kurumlarında çalışan Fen ve Teknoloji Öğretmenleri, sorumluluk sahibi ve disiplinlidir. Mesleğinin gerektirdiği özellikler ile hareket eden kişi, alanının amacına hizmet eder. Sayısal düşünme becerisine sahip olan kişiler, diğer bilim dalları ile etkileşim hâlinde çalışır. Fen Bilgisi dersi konuları ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olan kişiler, MEB tarafından onaylanan öğretim programlarını uygular. Bu içeriğimde, Fen ve Teknoloji Öğretmeni olmak isteyenlere alanın detaylarını aktaracağım.

Fen ve Teknoloji Öğretmeni Nedir?

Fen ve Teknoloji Öğretmeni, kendi bilgi ve deneyimini farklı yaş gruplarına kazandırmayı amaçlar. İlk ve orta öğretim kurumlarında çalışan öğretmenler, müfredata uygun ders konuları çerçevesinde eğitim verir. İlk öğretim kurumlarında; Fen Bilgisi alanında eğitim veren kişiler, orta öğretim okullarında ise; Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerine girer. Öğretmen, gerekli alt bilgi birikimi ile öğrencilerini yetiştirir. Ders anlatımlarını müfredata göre planlayan Fen ve Teknoloji Öğretmeni, konuya uygun deney ve projeler yapar. 

Liseden mezun olduktan sonra üniversite sınavlarına giren öğrenci, Fen ve Teknoloji ya da Fen Bilgisi Bölümü'nü tercih ederek öğretmenliğe ilk adımını atar. Bilgiye dayalı öğretim programını staj ile deneyime dönüştürür. Öğretmen; özel ve devlet okullarında, kurslarda, eğitim kurumlarında çalışarak öğrencilerine bilgisini aktarır. Sayısal ağırlıklı dersin içeriği, öğrencilere sözel ifade gücü ile birleştirilerek anlatılır. Alanı ile ilgili ders anlatan Fen ve Teknoloji Öğretmeni, öğrencileri ile birlikte ulusal ya da uluslararası yarışmalara katılır, bilime katkısı olacak etkinlikler düzenler. İlk ve orta öğretimde zorunlu bir branş olan Fen ve Teknoloji Öğretmeni, her eğitim kurumunda çalışır. Aynı zamanda, özel ders vererek bilgisini pekiştirip kendisine maddi olarak katkıda bulunur.

Fen ve Teknoloji Öğretmeni Ne İş Yapar?

Fen ve Teknoloji Öğretmeni, ilk ve orta öğretim kurumlarında ders verir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan müfredata göre eğitim veren banş öğretmeni, öğrenciler ile teorik ve uygulamalı bir süreç izler. Yıllık müfredat programı ve günlük çalışma planı çerçevesinde öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşılar. Öğretmen, yaş düzeyine göre öğrenme taktikleri uygular. Fen ve Teknoloji Öğretmeninin görev ve sorumlulukları öğrencilerin eğitim seviyesine göre farklılık gösterir. 

Fen ve Teknoloji Öğretmeninin görevleri şöyledir;

 • Eğitim vereceği öğrenci grubunun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlar. Onların ihtiyaç, ilgi alanı ve yeteneklerine uygun bir eğitim programı tasarlar.

 • Kendi ders saatleri içerisinde öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve deneyim kazandırır.

 • Öğrencilerine başarıyı artıran uygulamalar yapar.

 • Sabırlı, özverili, dikkatli, detaycı ve disiplinli olur.

 • Sınıf içerisinde sorgulayıcı bakış açısını ve eleştirel düşünmeyi destekler.

 • İnteraktif öğrenme yöntemleri sayesinde öğrencilerin derse katılımını artırır. 

 • Deney ve sunum gibi uygulamalı çalışmalar yaptırır. Laboratuvar araştırmaları sayesinde pratik eğitim imkanları sağlar. 

 • Öğrencilerinin gelişimlerini izleyerek sorunlarının çözümüne destek olur. 

 • Alanı ile ilgili gelişmeleri takip edip bunların eğitim programlarına aktarılması için yetkililere önerilerde bulunur. 

 • Pratik ve teorik görevlendirmeler yaparak öğrencilerinin geleceğine olumlu yönde katkıda bulunur.

 • Eğitici kol çalışmalarında, öğrencilerin yeteneklerini geliştiren branşı ile ilgili etkinlikler düzenler. 

 • Düşünce odaklı eğitim anlayışını savunur ve uygular.

 • Öğrencilere güvenlik ve sağlık uygulamalarına uygun bir laboratuvar ortamı yaratır. 

 • Teknolojiyi geliştirmeye yönelik ihtiyaç duyulan materyalleri hazırlar. Farklı alanlarda proje gerçekleştirmelerine yardımcı olur.

 • Öğrencilerin alan ve ders seçimlerine destek olur. Nöbetçi öğretmen olduğu zaman okulun düzen ve disiplinini sağlar.

Fen ve Teknoloji Öğretmeni Nasıl Olunur?

Liseden mezun olduktan sonra üniversitelerin Fen Bilgisi Öğretmenliği, Biyoloji, Fizik ve Kimya lisans bölümlerinin okunması gerekir. Pedagojik Formasyon ile devlet okullarında öğretmenlik görevini yerine getirirler. Öğretmen adayları üniversitede; Temel Fizik ve Kimya, Genel Matematik, Biyoloji ve Ekoloji, Atom ve Çekirdek Fiziği, Optik, Fizikokimya, Kuantum Fiziği, Genel Öğretim Metotları, Omurgasız Hayvanlar ve Tohumsuz Bitkiler Sistematiği, İnorganik Kimya, Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Sosyolojisi, Genetik, Çevre Biyolojisi, Elektrik, İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi, Bilgisayar Programlama, Öğretmenlik Uygulaması ve Rehberlik gibi birçok bölüm dersinin eğitimini görürler. Adaylar, 4 yıl üniversite eğitiminden sonra Yüksek Lisans okuyarak Araştırma Görevlisi de olabilir.

Fen ve Teknoloji Öğretmeninde bulunması gereken özellikler şöyle;

 • Teknoloji ve bilim alanında gelişmeleri takip eden,

 • Gözlemci ve detayları fark edebilme yeteneği gelişmiş,

 • İyi bir öğrenme ortamı oluşturan,

 • Eğitim metodolojisi hakkında bilgi ve deneyim sahibi olan,

 • Araştırma yapmayı ve okumayı seven,

 • Öğrencilerinin duygu ve düşüncelerini anlayan, sorunlarıyla ilgilenen,

 • Mesleğin sorunlarına hızlı ve pratik çözümler bulan,

 • Sayısal düşünme yeteneği gelişen,

 • Düşüncelerini net bir şekilde aktaran,

 • Sözlü ve yazılı iletişim becerisi olan,

 • Yaratıcı, sevecen, coşkulu ve gelişmeye açık olan,

 • Sabır ve disiplin sahibi olan,

 • Laboratuvar araç ve gereçleri hakkında yeterli bilgi ve deneyime sahip olan. 

Orta öğretimin birinci kademesinden itibaren öğrencilere bilgi sağlayan bir meslek dalıdır, Eğitim vereceği öğrenci grubuna uygun eğitim programı hazırlamak, alanı ile ilgili bilgi ve deneyim kazandırmak, öğrencilerin gelişimini izlemek ve desteklemek, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Biyoloji, Fizik ve Kimya lisans bölümlerinin okunması gerekir Pedagojik Formasyon alınmalıdır, Ders içeriğini müfredata göre planlar ve konuyla uyumlu deney ve projeler yapar, Eğitim verdiği öğrenci grubunun düzeyine uygun bir eğitim programı tasarlamak, öğrencilere başarıyı artıran uygulamalar yapmak, sınıfta sorgulayıcı bakış açısı ve eleştirel düşünmeyi desteklemek, Pedagojik formasyon veya yüksek lisans programlarını tamamlamak gerekmektedir, İnteraktif öğrenme yöntemleri kullanarak öğrencilerin derse katılımını artırır, Laboratuvar araştırmaları sayesinde pratik eğitim imkanları sağlar, öğrencilerin gelişimlerini izleyerek sorunlarının çözümüne destek olur, Üniversite sınavlarında Fen ve Teknoloji veya Fen Bilgisi Bölümü'nü tercih ederek öğretmenliğe ilk adım atılır, Öğrencilerin ders ve alan seçimlerine destek olur, ve nöbetçi öğretmen olduğu zaman okulun düzen ve disiplinini sağlar, Gelişmeleri takip edip eğitim programlarına aktarmak, teknolojiyi geliştirmeye yönelik ihtiyaç duyulan materyalleri hazırlamak, Üniversitelerin Fen Bilgisi Öğretmenliği, Biyoloji, Fizik ve Kimya lisans bölümlerini okuduktan sonra, pedagojik formasyon alınmalıdır, Özel ve devlet okullarında, kurslarda, eğitim kurumlarında öğrencilere bilgi aktarır, Sabırlı, özverili, dikkatli, detaycı ve disiplinli olmak, düşünce odaklı eğitim anlayışını savunup uygulamak, Üniversite sınavlarına girdikten sonra, Fen ve Teknoloji ya da Fen Bilgisi Bölümü'nü tercih edip, pedagojik formasyon veya yüksek lisans programlarını tamamlayarak öğretmen olunur, Bilgisini ve deneyimini farklı yaş gruplarına aktarır, Konuya uygun deney ve projeler yapmak, düşünce odaklı eğitim anlayışını savunup uygulamak, Üniversite sınavlarına girdikten sonra, Fen ve Teknoloji ya da Fen Bilgisi Bölümü'nü tercih edip, pedagojik formasyon veya yüksek lisans programlarını tamamlayarak öğretmen olunur, Öğrencileri geleceğe hazırlayarak vizyonlarını geliştirir, Öğrencilerin yeteneklerini geliştiren branşı ile ilgili etkinlikler düzenlemek, güvenlik ve sağlık uygulamalarına uygun bir laboratuvar ortamı yaratmak, Üniversite sınavlarına girdikten sonra, Fen ve Teknoloji ya da Fen Bilgisi Bölümü'nü tercih ederek pedagojik formasyon veya yüksek lisans programlarını tamamlayarak öğretmen olunur, Öğrencileri ulusal veya uluslararası yarışmalara ve bilime katkı sağlayabilecek etkinliklere hazırlar, Öğrencilerinin gelişimlerini izleyerek sorunlarının çözümüne destek olur, ulusal ya da uluslararası yarışmalara katılım sağlar ve bilime katkı sağlayacak etkinlikler düzenler, Üniversitelerin Fen Bilgisi Öğretmenliği, Biyoloji, Fizik ve Kimya lisans bölümlerini okuyarak, pedagojik formasyon sertifikası veya yüksek lisans programı tamamlayarak öğretmen olunur, Öğrencileri ilk ve orta öğretimde bilime yönlendirir, Alanı ile ilgili gelişmeleri takip edip eğitim programlarına aktarmak, teknolojiyi geliştirmeye yönelik ihtiyaç duyulan materyalleri hazırlamak Farklı alanlarda proje gerçekleştirmeye yardımcı olmak, Üniversitelerin Fen Bilgisi Öğretmenliği, Biyoloji, Fizik ve Kimya lisans bölümlerini okuduktan sonra pedagojik formasyon eğitimi almak gerekmektedir, İlk ve orta öğretim kurumlarında bilgiye dayalı öğretim programını uygular, Öğrencilerine fen ve teknoloji üzerine temel bilgiler kazandırmak, interaktif öğrenme yöntemleri kullanarak öğrencilerin derse katılımını artırmak, Üniversitelerin Fen Bilgisi Öğretmenliği, Biyoloji, Fizik ve Kimya lisans bölümlerini okuduktan sonra pedagojik formasyon eğitimini tamamlamak gerekmektedir
Fen ve Teknoloji Öğretmeni Fen ve Teknoloji Öğretmeni nedir Fen ve Teknoloji Öğretmeni ne iş yapar Fen ve Teknoloji Öğretmeni maaşları Fen ve Teknoloji Öğretmeni nasıl olunur
Kadın yeşilliklerle çevrili toprak bir patikada oturuyor. Kollarını dizlerine dayamış, üzerinde beyaz bir tişört ve kot pantolon var. Saçları sarı ve geriye doğru toplanmış. Yüzü kameraya doğru dönük ve hafif bir gülümseme var. Memnun ve huzurlu görünüyor, doğal ortamın tadını çıkarıyor. Arka plandaki ağaçlar esintiyle sallanarak sahneye dinginlik hissi veriyor. Işık parlak ve sıcak, manzaranın güzelliğini vurguluyor. Kadın doğanın bereketiyle çevrelenmiş, huzurlu bir teselli anı yaratıyor.
Hazal Beken
Blog Yazarı

1990 yılında Bakırköy'de doğdu. Lisede Bilgisayar bölümünü bitirdikten sonra sınava 1 ay kala bölüm değişikliği yaptı, üniversitede radyo ve tv programcılığı okudu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne devam ederken iş hayatına girmeye başladı. Uluslararası Çevre Kısa Film Festivali'nde koordinatör olarak yer aldı. Yazarak üretmenin heyecanını yaşıyor.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.