AnasayfaBlogFen ve Teknoloji Öğretmeni Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Fen ve Teknoloji Öğretmeni Nedir? Ne İş Yapar?

14 Haziran 2021
Fen ve Teknoloji Öğretmeni Nedir? Ne İş Yapar?

Eğitim sektörü, çeşitli branşlarda öğretmeni kapsar. Türkçe, Edebiyat, Matematik, Bilgisayar, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler gibi branşlar, eğitim seviyesine göre gruplandırılır. Ders içerikleri, öğrencilerin öğrenme düzeyine göre değişir. Fen ve Teknoloji Öğretmenliği, orta öğretimin birinci kademesinden itibaren öğrencilerin bilgi ihtiyacını karşılayan bir meslek dalıdır. Eğitim fakültelerinin ilgili alanlarından mezun olan kişiler, pedagojik formasyon ya da yüksek lisans programlarının sonucunda okullarda görev yapar. Müfredata uygun eğitim veren branş öğretmenleri, öğrencileri okula ve sınava hazırlar. 

Fen ve Teknoloji Öğretmeni, çeşitli araç ve gereçler ile projeler gerçekleştirir. Öğrencileri geleceğe hazırlayarak vizyonlarını geliştirir. Eğitim sektöründe çalışan bu branşın öğretmenleri, okul ve kurslarda görev yapar. Devlet ve özel sektör kurumlarında çalışan Fen ve Teknoloji Öğretmenleri, sorumluluk sahibi ve disiplinlidir. Mesleğinin gerektirdiği özellikler ile hareket eden kişi, alanının amacına hizmet eder. Sayısal düşünme becerisine sahip olan kişiler, diğer bilim dalları ile etkileşim hâlinde çalışır. Fen Bilgisi dersi konuları ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olan kişiler, MEB tarafından onaylanan öğretim programlarını uygular. Bu içeriğimde, Fen ve Teknoloji Öğretmeni olmak isteyenlere alanın detaylarını aktaracağım.

Fen ve Teknoloji Öğretmeni Nedir?

Fen ve Teknoloji Öğretmeni, kendi bilgi ve deneyimini farklı yaş gruplarına kazandırmayı amaçlar. İlk ve orta öğretim kurumlarında çalışan öğretmenler, müfredata uygun ders konuları çerçevesinde eğitim verir. İlk öğretim kurumlarında; Fen Bilgisi alanında eğitim veren kişiler, orta öğretim okullarında ise; Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerine girer. Öğretmen, gerekli alt bilgi birikimi ile öğrencilerini yetiştirir. Ders anlatımlarını müfredata göre planlayan Fen ve Teknoloji Öğretmeni, konuya uygun deney ve projeler yapar. 

Liseden mezun olduktan sonra üniversite sınavlarına giren öğrenci, Fen ve Teknoloji ya da Fen Bilgisi Bölümü'nü tercih ederek öğretmenliğe ilk adımını atar. Bilgiye dayalı öğretim programını staj ile deneyime dönüştürür. Öğretmen; özel ve devlet okullarında, kurslarda, eğitim kurumlarında çalışarak öğrencilerine bilgisini aktarır. Sayısal ağırlıklı dersin içeriği, öğrencilere sözel ifade gücü ile birleştirilerek anlatılır. Alanı ile ilgili ders anlatan Fen ve Teknoloji Öğretmeni, öğrencileri ile birlikte ulusal ya da uluslararası yarışmalara katılır, bilime katkısı olacak etkinlikler düzenler. İlk ve orta öğretimde zorunlu bir branş olan Fen ve Teknoloji Öğretmeni, her eğitim kurumunda çalışır. Aynı zamanda, özel ders vererek bilgisini pekiştirip kendisine maddi olarak katkıda bulunur.

Fen ve Teknoloji Öğretmeni Ne İş Yapar?

Fen ve Teknoloji Öğretmeni, ilk ve orta öğretim kurumlarında ders verir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan müfredata göre eğitim veren banş öğretmeni, öğrenciler ile teorik ve uygulamalı bir süreç izler. Yıllık müfredat programı ve günlük çalışma planı çerçevesinde öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşılar. Öğretmen, yaş düzeyine göre öğrenme taktikleri uygular. Fen ve Teknoloji Öğretmeninin görev ve sorumlulukları öğrencilerin eğitim seviyesine göre farklılık gösterir. 

Fen ve Teknoloji Öğretmeninin görevleri şöyledir;

 • Eğitim vereceği öğrenci grubunun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlar. Onların ihtiyaç, ilgi alanı ve yeteneklerine uygun bir eğitim programı tasarlar.

 • Kendi ders saatleri içerisinde öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve deneyim kazandırır.

 • Öğrencilerine başarıyı artıran uygulamalar yapar.

 • Sabırlı, özverili, dikkatli, detaycı ve disiplinli olur.

 • Sınıf içerisinde sorgulayıcı bakış açısını ve eleştirel düşünmeyi destekler.

 • İnteraktif öğrenme yöntemleri sayesinde öğrencilerin derse katılımını artırır. 

 • Deney ve sunum gibi uygulamalı çalışmalar yaptırır. Laboratuvar araştırmaları sayesinde pratik eğitim imkanları sağlar. 

 • Öğrencilerinin gelişimlerini izleyerek sorunlarının çözümüne destek olur. 

 • Alanı ile ilgili gelişmeleri takip edip bunların eğitim programlarına aktarılması için yetkililere önerilerde bulunur. 

 • Pratik ve teorik görevlendirmeler yaparak öğrencilerinin geleceğine olumlu yönde katkıda bulunur.

 • Eğitici kol çalışmalarında, öğrencilerin yeteneklerini geliştiren branşı ile ilgili etkinlikler düzenler. 

 • Düşünce odaklı eğitim anlayışını savunur ve uygular.

 • Öğrencilere güvenlik ve sağlık uygulamalarına uygun bir laboratuvar ortamı yaratır. 

 • Teknolojiyi geliştirmeye yönelik ihtiyaç duyulan materyalleri hazırlar. Farklı alanlarda proje gerçekleştirmelerine yardımcı olur.

 • Öğrencilerin alan ve ders seçimlerine destek olur. Nöbetçi öğretmen olduğu zaman okulun düzen ve disiplinini sağlar.

Fen ve Teknoloji Öğretmeni Maaşları

Fen ve Teknoloji Öğretmenleri, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve orta öğretim okullarında, özel eğitim kurumlarında ve dershanelerde çalışır. Fizik, Kimya ve Biyoloji ile birlikte Fen Bilgisi, Trafik ve İlk Yardım, Tarım ve Hayvancılık gibi derslere girer. Alanı ile ilgili sınavlara girerek uzman ya da başöğretmen unvanını alır. Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin maaşları çalıştıkları kurum, bilgi ve deneyim, ders saatleri, uygulama alanlarına göre farklılık gösterir. Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğe yükseldikçe, maaş da artar. 

Fen ve Teknoloji Öğretmeninin maaşları aşağıda yer almaktadır:

 • En düşük 4.190 TL,

 • En yüksek 5.220 TL olarak saptanan maaş ortalaması 4.530 TL'ye denk gelmektedir. 

Fen ve Teknoloji Öğretmeni Nasıl Olunur?

Liseden mezun olduktan sonra üniversitelerin Fen Bilgisi Öğretmenliği, Biyoloji, Fizik ve Kimya lisans bölümlerinin okunması gerekir. Pedagojik Formasyon ile devlet okullarında öğretmenlik görevini yerine getirirler. Öğretmen adayları üniversitede; Temel Fizik ve Kimya, Genel Matematik, Biyoloji ve Ekoloji, Atom ve Çekirdek Fiziği, Optik, Fizikokimya, Kuantum Fiziği, Genel Öğretim Metotları, Omurgasız Hayvanlar ve Tohumsuz Bitkiler Sistematiği, İnorganik Kimya, Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Sosyolojisi, Genetik, Çevre Biyolojisi, Elektrik, İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi, Bilgisayar Programlama, Öğretmenlik Uygulaması ve Rehberlik gibi birçok bölüm dersinin eğitimini görürler. Adaylar, 4 yıl üniversite eğitiminden sonra Yüksek Lisans okuyarak Araştırma Görevlisi de olabilir.

Fen ve Teknoloji Öğretmeninde bulunması gereken özellikler şöyle;

 • Teknoloji ve bilim alanında gelişmeleri takip eden,

 • Gözlemci ve detayları fark edebilme yeteneği gelişmiş,

 • İyi bir öğrenme ortamı oluşturan,

 • Eğitim metodolojisi hakkında bilgi ve deneyim sahibi olan,

 • Araştırma yapmayı ve okumayı seven,

 • Öğrencilerinin duygu ve düşüncelerini anlayan, sorunlarıyla ilgilenen,

 • Mesleğin sorunlarına hızlı ve pratik çözümler bulan,

 • Sayısal düşünme yeteneği gelişen,

 • Düşüncelerini net bir şekilde aktaran,

 • Sözlü ve yazılı iletişim becerisi olan,

 • Yaratıcı, sevecen, coşkulu ve gelişmeye açık olan,

 • Sabır ve disiplin sahibi olan,

 • Laboratuvar araç ve gereçleri hakkında yeterli bilgi ve deneyime sahip olan. 

Fen ve Teknoloji Öğretmeni Nedir?

Fen ve teknoloji öğretmeni; ilk ve orta öğretim okullarında yaş gruplarına göre alanına uygun ders veren kişidir. Çeşitli projeler gerçekleştiren branş öğretmeninin öğrencilerine ve bilime katkısı bulunur. Öğrencilerini geleceğe hazırlayarak başarılı olmalarını sağlar. 

Fen ve Teknoloji Öğretmeninin Görevleri Nelerdir?

Müfredata göre ders işlemekle birlikte yarışmalara ve etkinliklere katılır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavlara girerek Müfettişlik, Müdür Yardımcılığı ya da Müdürlük pozisyonlarına yükselir. Öğrenme yöntemlerini uygulayarak aktif katılımlı bir ders ortamı yaratır.

Fen ve Teknoloji Öğretmeni Nasıl Olunur?

Üniversitelerin ilgili lisans bölümlerinden mezun olan adaylar, eğitimlerine devam ederek mesleki beceriler elde edebilir. Aynı zamanda, üniversite mezuniyetinden sonra ilk ve orta öğretim kurumları, kurs ile dershanelerde eğitim verebilir, özel ders anlatımı gerçekleştirebilir. Fen ve Teknoloji Öğretmeni, kişisel becerilerine mesleki yeteneklerini de ekleyerek verimli bir öğrenim ortamı yaratır.

Fen ve Teknoloji Öğretmeni Fen ve Teknoloji Öğretmeni nedir Fen ve Teknoloji Öğretmeni ne iş yapar Fen ve Teknoloji Öğretmeni maaşları Fen ve Teknoloji Öğretmeni nasıl olunur
Hazal Beken
Hazal Beken
Blog Yazarı

1990 yılında Bakırköy'de doğdu. Lisede Bilgisayar bölümünü bitirdikten sonra sınava 1 ay kala bölüm değişikliği yaptı, üniversitede radyo ve tv programcılığı okudu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne devam ederken iş hayatına girmeye başladı. Uluslararası Çevre Kısa Film Festivali'nde koordinatör olarak yer aldı. Yazarak üretmenin heyecanını yaşıyor.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Robotik Kodlama Eğitimi
5
(4)

Robotik Kodlama Eğitimi

5 Konu30 Saat
Ders EğitmeniDers Eğitmeni
750289
Scratch Eğitimi
5
(3)

Scratch Eğitimi

28 Konu5 Saat
Erkan VarolErkan Varol
750209
Arduino Eğitimi
5
(4)

Arduino Eğitimi

19 Konu5 Saat
Erkan VarolErkan Varol
550209