AnasayfaBlogNeden Sponsor Olalım?
İletişim

Neden Sponsor Olalım?

23 Mayıs 2020
Resimde renkli çıkartmaları olan beyaz bir araba görülüyor. Arabanın kaputunda kırmızı ve beyaz bir işaret var ve sağ üstte işaretin yakın çekimi görülüyor. Arabanın sol tarafında bir lastiğin yakın çekimi ve sağ alt tarafta bir yan aynanın yakın çekimi görülüyor. Ayrıca sol üstte üzerinde parmaklıklar olan bir pencere de görülüyor. Aracın her yerinde çeşitli renkli çıkartmalar var ve bazılarının üzerinde karmaşık desenler bulunuyor. Çıkartmaların canlı renkleri arabanın beyaz rengine karşı öne çıkarak benzersiz ve göz alıcı bir görünüm yaratıyor.
KonuAçıklamaÖrnek
Sponsorluk TanımıDesteklenen alanla ilgili olan, yararlanılabilecek ticari bir potansiyele ulaşmayı amaçlayan nakdi ya da ayni bir yatırımdır.Nike'nin Tiger Woods'ı sponsor olması
Sponsorluk Çalışmalarının Başlangıcı1924 yılında Eveready pillerinin golf ve tenis turnuvalarını sponsor olmasıyla başladı.Eveready pillerinin golf turnuvasını sponsor olması
Sponsorluk Modeli (AERIC)Sponsorluğun 4 işlevi olan bir modelidir; Association (Bağlantı), Exposure (Teşhir), Relationship (İlişki), Integrated Communication (Bütünleşik İletişim).Bir etkinlikte markanın, sponsorlukla bütünleşerek topluma verilen mesajın hedef kitleye yansıtılması
Kurumsal İletişim Üzerinde HedeflerKamuoyu üzerinde farkındalığı artırmak, kurumsal imajı sürdürmek, çalısanlar üzerinde sponsor markayı benimsetmek gibi hedeflerdir.Herhangi bir sponsorluğun olumsuzluklara karşı kuruma olumlu etki sağlaması.
Pazarlama İletişimi HedefleriMarka ile bağlantılı farkındalık yaratılması ve pazar payı, satış rakamları ele alınarak sponsorluğun markaya katkısının değerlendirilmesi.Marka farkındalığının artması ve satış oranlarının yükselmesi
Sponsorlukların Gelişme NedenleriYapılan herhangi bir etkinliğin medya ve promosyon masraflarının artması, sponsorluğu cazip kılar.Bir etkinliğin promosyon maliyetinin sponsor tarafından karşılanması
Sponsorluk İle Reklam Arasındaki BenzerlikHer iki çalışma da bir işletmenin mesajını hedef kitle ve pazara iletmek için kullanılır.Bir sponsorun etkinlikteki mesajının dolaylı yolla hedef kitleye iletildiği durumlar
Sponsorluğun Hedef Kitle İle İlişkisiSponsorluğun faydalarından biri hedef kitlesi ile daha iyi ilişkiler kurma ve uyum içinde olma imkanı sağlar.Bir futbol takımının yerel bir işletmenin sponsoru olması
Sponsorluğun Teknolojiyle İlişkisiTeknolojinin gelişmesi ile sponsorlukların da bu sürece entegre olması, daha geniş kitlelere ulaşmanın yolu olmuştur.Bir markanın internet üzerindeki yayınların resmi sponsoru olması
Sponsorluğun Marka ÇağrışımlarıSponsorlukların marka çağrışımları aracılığıyla markanın tanımlanmasına yardım eder.Nike'nin atletik yapısı ve performansı ile Tiger Wood's ile ilişki kurması.

Uluslararası Reklamcılar Birliği (IAA) tanımına göre sponsorluk; desteklenen alanla ilgili olan, yararlanılabilecek ticari bir potansiyele ulaşmayı amaçlayan nakdi ya da ayni bir yatırımdır. 

Sponsorluk, sponsor olunan olaya marka çağrışımlarını transfer etmek üzerine kuruludur. Etkinliğe marka duyurumuyla birlikte finansal destek sağlar. Bir işletme için herhangi bir etkinlik çalışmasının doğrudan bir parçası olmayan, ancak sponsor katılımı ile ticari yarar elde edilebilecek etkinliklere, katkı sağlanmasıdır.

Sponsorluk Çalışmaları Nasıl Başladı?

Kavramın tarihsel gelişimine bakıldığında 1600 yılları arası patronaj dönemi olarak adlandırılır. Bu dönemde şirketlerin değil sanatçıların korunması ve bir şeyin himaye edilmesi söz konusudur. Bu sürecin gelişimi reklamların ortaya çıkması ile devam eder. 1924 ve 1970 yılları arasındaki dönem de sponsorluğun ilk uygulamaları baş gösterir. Eveready pilleri, golf, tenis turnuvaları, sigara ve otomobil şirketlerinin sponsor oldukları etkinlikler başlamıştır.

1984 yılı, sponsorluk uygulamaları hız kazanmış ve bu dönemde, Los Angeles Olimpiyat Oyunları için sponsor olmanın bedelinin 400 milyon doları aşması artık bu iş için bir pazar payı olgusu gerçekliğini gözler önüne sermiştir. 1990′lı yıllar sponsorluk çalışmaları için katma değerli bir dönemdir. Bu dönemde işletmelerin, markaların etkinliklerle bağlantılı olarak anılması her iki taraf içinde sıkça arzu edilir olmuştur. 2000’li yıllarla yükselişe geçen teknoloji dönemi sponsorluklar üzerinde de etkisini göstermiş, tüm faaliyetler üzerinde de bir etkiye sahip olmuştur.

Sponsorluklar marka çağrışımları aracılığıyla markanın tanımlanmasına da yardım eder.

Nike Dünyaca ünlü Golf Sporcusu Tiger Wood’s sadece sponsor olmamıştır. Kişinin Atletik yapısı ve performansı ile de ilişki kurmak ve birlikte bir pazarlama iletişimi kurarak satış arttırıcı etkiler üzerine sponsorluk çalışmalarını yoğunlaştırmıştır. Sponsorlukların gelişmesinin bir nedeni ise Yapılan herhangi bir etkinliğin medya ve bazı promosyon masraflarının artmasından kaynaklanmaktadır. Sponsorluk aracılığıyla şirketler hem markalardan kendi duyurumlarını yapmaları için onlara teklif götürür hem de masrafları azaltıcı yöntemler arar. Sponsorluk ilgili paydaşlar üzerinde doğrudan veya dolaylı olumlu etkilere sahiptir.

Sponsorluğun Modeli Nedir?

Sponsorluk reklam ile benzerlik gösterir. Her iki çalışma da bir işletmenin mesajını hedef kitle ve pazara iletmek için kullanılır. Sadece iletişim hedeflerine ulaşma süreçleri farklı gösterebilmektedir. Sponsorluk, sponsorun mesajını bir etkinlik içinde bir organizasyonla ilişkilendirir ve dolaylı bir şekilde o mesajı anlatır. Reklam ise mesajı direk verir.

Bir sponsorluk sistemi AERIC olarak adlandırılır ve 4 farklı işlevi vardır.

  • Association (Bağlantı): Bir etkinlik içerisinde bulunan markanın, sponsorlukla bütünleşerek topluma verilen mesajın o an ki hedef kitleye yansıtılmasıdır.

  • Exposure (Teşhir): Sponsor etkinlik ile bitlikte kendi tanıtımını yapma imkânı bulur. Bir etkinlik esnasında yer alacak sponsor firma o etkinlik içerisinde kendi logosu ve mesajına ait bilgileri çeşitli şekillerde kullanır ve o alanı kendi yararına kullanmaya çalışır. Bir nevi kendi markasını o etkinlikte bulunarak teşhir eder. Stadyum reklamları, forma reklamlarında çok sık kullanılır.

  • Relationship (İlişki): Sponsorluk bu sponsorluğu sağlayan markanın hedef kitlesi ile aynı uyum içerisinde bulunması ve iyi ilişkiler kurması için fırsat yaratmaktır.

  • Integrated Communication (Bütünleşik İletişim): Sponsorluk günümüzde birden fazla iletişim karmasını kullanır ve birbirleriyle bunu harmanlar Bunun amacı, uygun sponsorluk imajı yaratma, ve marka farkındalığı artırma olarak tanımlanır.

Sponsorluğun Hedefleri Nelerdir?

Sponsorluk, bir ürün veya bir hizmetin pazarlama ve marka hedefleri ile kurumsal iletişim hedeflerine ulaşmak için kullanılan bir iletişim aracıdır. Bu iki hedef kendi aralarında farklı hedeflere ayrılmaktadır.

Kurumsal İletişim Üzerinde Hedefler

  • Halk’a yönelik hedefler: kamuoyu üzerinde farkındalığını artırmak, kurumsal imajı sürdürmek, yerel topluluklarla ilişkiyi güçlendirmek için çalışılan hedeflerdir.

  • Çalışanlara yönelik hedefler: çalışan kesimin sponsor kurum tercihine destek olmak ve kedi satış gücü için yeni müşteriler hedeflemeyi kolaylaştırmak.

  • Karar vericilere yönelik hedefler: medyanın dikkatini çekerek herhangi bir olumsuz duyuruma karşı daha tutarlı bildirim verebilmeyi sağlayabilmek

Pazarlama İletişimi Hedefleri

Bu alandaki sponsorluk hedefleri marka ile bağlantılı farkındalık yaratılması, markanın pazar içerisindeki imajı ve pazar payı içerisindeki satış ve pazar gücü ölçülerek sağlanmaya çalışılmasıdır.

Sponsorluk, hem desteklenen alanla birebir ilintili olanların hem de ticari potansiyele ulaşmak isteyenlerin nakdi veya ayni yatırım aracıdır. Sponsorun markasının etkinlik ile güçlü bir bağ oluşturması ve bu sayede daha geniş kitlelere ulaşması temel hedef olarak belirlenmiştir. Sponsorlukların tarihsel süreci 1600'lü yıllara dayanmaktadır. Teknolojinin gelişmesi ve 2000'li yıllarla birlikte internetin hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesi, sponsorlukları da etkilemiştir

Bunun bir sonucu olarak "online diksiyon kursu" gibi çeşitli online platformları da kapsayacak şekilde sponsorluk alanı genişlemiştir. Kurumlara, hem markaların duyurumlarını yapma imkanı verir hem de masraflarını azaltma yolunu sunar. Sponsorluğun temel modeli kursu, hedef kitlenin doğrudan mesajı aldığı reklam ile benzerlik göstermektedir. Ancak sponsorluk, mesajı dolaylı bir şekilde, bir etkinlik içinde ifade eder. Sponsorluk, markanın pazarlama ve marka hedeflerine ulaşmak için etkin bir araçken aynı zamanda kurumsal iletişim aracı olarak da kullanılır.

Sponsorluk Tanımı, Desteklenen alanla ilgili olan, yararlanılabilecek ticari bir potansiyele ulaşmayı amaçlayan nakdi ya da ayni bir yatırımdır, Nike'nin Tiger Woods'ı sponsor olması, Sponsorluk Çalışmalarının Başlangıcı, 1924 yılında Eveready pillerinin golf ve tenis turnuvalarını sponsor olmasıyla başladı, Eveready pillerinin golf turnuvasını sponsor olması, Sponsorluk Modeli (AERIC), Sponsorluğun 4 işlevi olan bir modelidir; Association (Bağlantı), Exposure (Teşhir), Relationship (İlişki), Integrated Communication (Bütünleşik İletişim), Bir etkinlikte markanın, sponsorlukla bütünleşerek topluma verilen mesajın hedef kitleye yansıtılması, Kurumsal İletişim Üzerinde Hedefler, Kamuoyu üzerinde farkındalığı artırmak, kurumsal imajı sürdürmek, çalısanlar üzerinde sponsor markayı benimsetmek gibi hedeflerdir, Herhangi bir sponsorluğun olumsuzluklara karşı kuruma olumlu etki sağlaması, Pazarlama İletişimi Hedefleri, Marka ile bağlantılı farkındalık yaratılması ve pazar payı, satış rakamları ele alınarak sponsorluğun markaya katkısının değerlendirilmesi, Marka farkındalığının artması ve satış oranlarının yükselmesi, Sponsorlukların Gelişme Nedenleri, Yapılan herhangi bir etkinliğin medya ve promosyon masraflarının artması, sponsorluğu cazip kılar, Bir etkinliğin promosyon maliyetinin sponsor tarafından karşılanması, Sponsorluk İle Reklam Arasındaki Benzerlik, Her iki çalışma da bir işletmenin mesajını hedef kitle ve pazara iletmek için kullanılır, Bir sponsorun etkinlikteki mesajının dolaylı yolla hedef kitleye iletildiği durumlar, Sponsorluğun Hedef Kitle İle İlişkisi, Sponsorluğun faydalarından biri hedef kitlesi ile daha iyi ilişkiler kurma ve uyum içinde olma imkanı sağlar, Bir futbol takımının yerel bir işletmenin sponsoru olması, Sponsorluğun Teknolojiyle İlişkisi, Teknolojinin gelişmesi ile sponsorlukların da bu sürece entegre olması, daha geniş kitlelere ulaşmanın yolu olmuştur, Bir markanın internet üzerindeki yayınların resmi sponsoru olması, Sponsorluğun Marka Çağrışımları, Sponsorlukların marka çağrışımları aracılığıyla markanın tanımlanmasına yardım eder, Nike'nin atletik yapısı ve performansı ile Tiger Wood's ile ilişki kurması
sponsorluk marka marka destek sponsor olma
Bu, yüzünde canlı bir gülümseme olan bir kadının yakın çekim portresidir. Sarı saçları yana ayrılmış ve gevşek dalgalarla şekillendirilmiş. Yumuşak, mavi gözleri parlak ve büyüleyici. Parlayan cildi neredeyse ışıl ışıl ve yanakları gülümsemenin verdiği keyifle hafifçe kızarmış. Üzerinde yüksek yakalı beyaz bir gömlek ve boynunda zarif bir kolye var. Duruşu rahat ve kendinden emin, neşeli bakışları memnuniyet ve huzur yayıyor. Güzelliğin ve neşenin vücut bulmuş hali olan gülümsemesi onu gören herkese ışık ve sıcaklık getiriyor.
Bahar Beşer
Blog Yazarı

Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünden mezundur. Muğla Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünde eğitim görmüştür. İstanbul İşletme Enstitü blog bölümünde içerik üretmektedir. Online eğitim, markalaşma, kişisel gelişim alanlarında yazılar yazmaktadır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu görüntü yedi renkli nesneden oluşan bir grubu göstermektedir. En göze çarpan nesne, üzerinde bir logo bulunan ve bir kameranın yakın çekimi gibi görünen pembe bir kutudur. Kutunun sağında, yine yakın çekimde olan daha küçük, pembe bir nesne var. Kutunun solunda, yine yakın çekimde bir kamera gibi görünen bir logo var. Daha solda, yakın çekimde daha büyük bir logo daha var. Görüntünün arka planında, daha uzakta ve odak dışı olan dört renkli nesne daha var. Bu görüntü, tek bir görüntüde bulunan nesne ve renk çeşitliliğine harika bir örnektir.
Satış - Pazarlama

Instagram’dan Para Kazanma Yolları

03 Aralık 2019
Bu görsel, ünlü anıtların resminin bulunduğu açık bir kitabı tasvir etmektedir. Kitap sarı bir yüzeye sahip ve tepesine bir saat yerleştirilmiş. Arka planda, birçok penceresi olan yüksek bir bina ve önünde bir kule var. Ön planda bir çanta ve bir palmiye ağacının yakın çekimi ve arka planda mavi bir gökyüzü var. Kitabın kalın bir kapağı var ve resmin ana odağı, diğer dokular ve renklerle çevrili anıtların resmi. Genel olarak, bu görüntü bol miktarda ayrıntı ve renk sergilemektedir ve bir görüntü başlığı veri kümesi hazırlamak için kullanılan bir görüntünün harika bir örneğidir.
Markalaşma

Turizmde Markalaşma Nedir?

28 Haziran 2019
Bu, blog yazmayla ilgili bir çevrimiçi kursun görüntüsüdür. Takım elbiseli bir adam kara tahtanın önünde oturuyor, gözlüklü ve sakallı, bilgi ve otorite izlenimi veriyor. Konuşmacıyı dikkatle dinliyor gibi görünüyor. Tahtanın üzerinde siyah beyaz bir 'B' harfi var, muhtemelen blog yazmaya atıfta bulunuyor. Adamın üzerinde düğmesi yakından çekilmiş bir gömlek ve kolunda bir saat vardır. Gözleri de görülebiliyor, bu da dikkatle dinlediğini gösteriyor. Tüm bu ayrıntılar adamın bir blog kursuna katıldığına işaret ediyor. Bu görüntü sayesinde dijital çağda blog yazmanın önemini görebiliyoruz.
4.5
(87)

Blog Yazarlığı Eğitimi

9 Konu5 Saat
Açık mavi gömlek giyen bir adam başparmağıyla onaylıyor. Yüzünde kocaman bir gülümsemeyle sevinçli bir ifade var. Gözleri kapalı ve sakalları düzgünce kesilmiş. Ağzı hafifçe açık ve beyaz dişleri görünüyor. Sağ elini kaldırmış, başparmağını ve işaret parmağını uzatarak başparmak işareti yapıyor. Sol eli yanında, rahat bir şekilde duruyor. Duruşu rahat ve kendinden emin. Arka planda beyaz bir duvarın olduğu aydınlık bir odada duruyor. Odanın ışığı yüzünden yansıyarak sıcak bir parıltı veriyor.
5
(29)

E-Ticaret Eğitimi

25 Konu15 Saat
Resimdeki adam ışıl ışıl gülümsüyor, gözleri neşe ve sevinçle kırışıyor. Dişleri tamamen düzgün ve beyaz, yanakları mutlulukla parlıyor. Açık mavi bir gömlek giymiş ve koyu renk saçları düzgünce taranmış. Ellerini önünde kavuşturmuş, yüzünde memnuniyet ve tatmin ifadesi var. Rahat bir duruşu var, rahatlık ve konfor hissi veriyor. Resmin arka planı açık gri, bu da onun parlak gülümsemesini daha da öne çıkarıyor. Görüntü mükemmel bir şekilde yakalanmış, neşe ve memnuniyet hissi yayıyor.Sedat Ateş
22771322
Bu görsel çevrimiçi bir Python kursuna ait. Kollarını kavuşturmuş, kendine güven ve kararlılık sergileyen bir adam görülüyor. Yüzünün yakın çekimi, odaklanmasını ve öğrenmeye olan bağlılığını ortaya koyuyor. Bir saatin yakın çekimi zaman yönetiminin önemini vurguluyor. Siyah arka plana karşı beyaz harfler, kursun profesyonelliği ve adanmışlığı hakkında bir fikir veriyor. Kıllı kolun yakın çekimi, gerekli olacak sıkı çalışmayı ve çabayı sembolize ediyor. Siyah takım elbiseli adam otorite ve güvenilirlik havası veriyor. Tüm bu unsurlar bir araya gelerek bu kursu olağanüstü bir çevrimiçi Python kursu haline getiriyor. Öğrenciye başarılı olması için gereken bilgi ve becerileri sağlayacağından emin olabilirsiniz.
4.9
(65)

Python Eğitimi

10 Konu5 Saat
Kameranın önünde siyah tişörtlü ve koyu renk saçlı bir adam durmaktadır. Yüz ifadesi ciddi ve duruşu kendinden emin. Gözleri kameraya odaklanmıştır ve kolları iki yanındadır. Güçlü, kaslı bir yapısı var ve siyah tişörtü soluk teniyle tezat oluşturuyor. Koyu renk saçları kısa, düzgün bir kesimle şekillendirilmiş ve yüzünü güzel bir şekilde çerçeveliyor. Kararlı görünüyor ve kararlı ifadesi onu öne çıkarıyor. Karşısına ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır görünüyor.Hanifi Çetinkaya
1411881