AnasayfaBlogİletişimi Etkileyen Unsurlar
İletişim

İletişimi Etkileyen Unsurlar

25 Ağustos 2021
Bu çizimde iki kişi gösterilmektedir. İlk kişi soldadır ve sarı bir çizgi ile baş ve omuzlar olarak tasvir edilmiştir. Sağdaki kişi ise belden yukarısı gösterilmiştir. Her iki figürün de gözleri, burunları ve ağızları vardır ve kıyafet giymektedirler. İlk figürün kısa, koyu renk saçları vardır ve beyaz bir gömlek ile kırmızı bir pantolon giymektedir. İkinci figür daha uzun ve açık renk saçlara sahip olup siyah bir gömlek ve mavi bir pantolon giymektedir. İki figür birbirleriyle etkileşim halindeymiş gibi görünmektedir; başları birbirlerine doğru eğilmiş ve elleriyle dostane bir şekilde işaret etmektedirler. Resmin arka planı açık mavi renktedir. Sahne sıcaklık ve dostluk dolu; iki kişi gülümsüyor ve birbirlerinin arkadaşlığından keyif alıyor.
FaktörlerOlumlu EtkileriOlumsuz Etkileri
Empati kurmakİletişim sırasında daha hoşgörülü, anlayışlı ve sabırlı olunmasıKarşı tarafa yetersiz anlayış ve sabırsızlık ile yaklaşılması
İyi bir dinleyici olmakKarşı tarafa değer verdiğinizi gösterir. Etkili iletişim için esas alınması gereken bir davranış biçimi.Etkili dinleme gerçekleştirilemediğinde iletişimin kalitesi düşer ve yanlış anlaşılmalar meydana gelir.
Farklı görüşlere saygılı davranmakİletişimi olumlu etkiler, hoşgörülü bir ortam oluşturur.Farklı görüşlere saygısızlık, iletişimi zedeler ve gerilime yol açar.
Düşüncelerini doğru ifade etmekİletişim başarılı bir şekilde gerçekleşir ve karşıdakiler açıkça anlar.Düşüncelerin doğru ifade edilememesi, karışıklığa ve yanlış anlaşılmaya neden olur.
Göz kontağı kurmakİletişimde güvenilirlik ve dürüstlük sağlar.Göz kontağı kurulmaması, karşıdaki kişide rahatsızlık ve güvensizlik yaratabilir.
Gösterilen tepkilerKonuşan kişiye karşı dinlendiği izlenimi verir.Yanlış tepkiler konuşmayı sınırlar ve iletişimi olumsuz etkiler.
Dikkatin verilmesiEtkili bir iletişim sağlar ve saygı göstermiş olursunuz.Dikkatin dağınıklığı, etkili iletişimi engeller ve saygısızlık olarak algılanabilir.
Beden dili kullanımıDil ile iletişimin desteklendiği, empati kurmayı kolaylaştıran bir faktördür.Beden dili hatalı kullanıldığında karşıdaki kişinin yanlış anlamasına sebep olur.
Mesaj ile ilgili olumsuzluklarN/AKaliteli bir iletişimin olmaması, yanlış anlaşılmalar ve çelişkilere yol açar.
Duygusal sıkılmalarN/ADuygusal durumun etkinliği, etkin bir iletişim ve anlaşma sürecini engeller.

İnsan sosyal bir varlıktır ve konuşarak iletişim kurar. Bu iletişim, duygu ve düşüncelerini karşısındaki kişi ya da topluluğa aktarabilmesi için önemlidir. İnsanlar kendilerini doğru bir şekilde ifade etmek ve karşısındaki kişi ile de sağlıklı diyaloglar oluşturabilmek için etkili bir iletişim kurabilmeyi hedefler. Anlama ve ifade edebilme kabiliyeti sosyal hayatta olduğu gibi kişinin mesleki hayatında da oldukça etkilidir. Bu iletişimi etkileyen olumlu ve olumsuz pek çok farklı faktör vardır.

Biz bu yazımızda iletişimin kısaca tanımı yapıp iletişimi etkileyen unsurların neler olduğunu, iletişimi olumu yönde etkileyen faktörleri ve bu faktörlerin iletişim sürecine ne gibi katkı sunduğunu, iletişimi olumsuz etkileyen faktörleri ve bu faktörlerin iletişim sürecinde nasıl hasarlar meydana getirdiğini ele aldık.

İletişimi Etkileyen Faktörler

İletişim, Latince kökenli bir kelime olmakla birlikte en genel tanımıyla kaynak ve alıcı konumunda en az iki kişi ya da bir grup insan arasında gerçekleşen duygu, düşünce, bilgi, haber ve davranış alışverişidir. Yaşam fonksiyonlarını daha konforlu bir şekilde devam ettirebilmek ve daha iyi imkanları elde edebilmek için kişilerin sahip oldukları dili iyi kullanarak diğer kişiler ile etkili iletişim gerçekleştirmeleri gerekir. Nerede, kiminle ve nasıl konuşulması gerektiğine özen göstermek de yine etkili ve doğru bir iletişim kurabilmenin püf noktalarındandır. Bu yüzden iş hayatında iletişim ve sosyal hayatta iletişim bazı noktalarda birbirinden ayrılır. İş hayatında daha resmi bir dil kullanılması gerekebileceği bir atmosfer yer alırken sosyal hayatta daha samimi ve içten bir iletişim tercih edilebilir.

konuşarak iletişim kurmanın yanı sıra beden dili, jest ve mimikler ile iletişimi desteklemek de önemlidir. bu anlamda beden dili eğitimi alarak da iletişiminizin güçlenmesine destek olabilirsiniz. Jest ve mimikler, iletişim halinde olunan kişiye durumu daha iyi izah edebilmenin yanı sıra karşıdaki kişinin de anlattıklarının dinliyor ve anlıyor gözükmek için de gerekli olabilmektedir. Öyle ki tutum ve davranışlar iletişimi en çok etkileyen faktörler arasında yer alır. Bu faktörleri olumlu ve olumsuz olarak ikiye ayırıyoruz. İletişimi güçlendiren veya iletişimin önünde engel teşkil eden bu ve benzeri durumlara karşı tedbirli ve donanımlı olmak her anlamda kişiye artı sağlayacaktır. Gelin birlikte bu faktörlerin hangilerinin olumlu hangilerinin olumsuz olduğunda bakalım.

İletişimi Etkileyen Olumlu Faktörler

Bir ortama girdiğinizde adınızdan söz ettirmek için oradaki kişilerle kurduğunuz iletişimin kalitesi çok önemlidir. Sorulan sorulara karşı verdiğiniz cevaplarda, bir konu hakkında fikrinizi beyan ederken ya da açıklamak durumunda olduğunuz bir olay söz konusu olduğunda akıcı ve anlaşılır bir iletişim kurmak bulunduğunuz konumda iyi bir izlenim bırakmanızı sağlar. Bu da iletişimi olumlu bir noktaya taşır. İletişimi olumlu etkileyen faktörleri şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Empati kurmak: Empati kurma becerisine sahip olmak iletişim sırasında daha hoşgörülü, anlayışlı ve sabırlı olabilmeyi de beraberinde getirir. Kişi kendini karşısındakinin yerine koyabildiğinde daha iyi bir şekilde dinler ve iyi bir iletişime zemin hazırlayabilir.

 • İyi bir dinleyici olmak: Empati yapabilen kişiler iyi bir dinleyicidir. Kendi konuşurken dinlensin istediği için başkası konuşurken de aynı davranışı sergiler.

 • Farklı görüşlere de saygılı davranmak: Hoşgörülü olmak ve kendi fikrinin dışında bir fikir beyan edenlerin de konuşmasını bölmemek iletişimi olumlu etkiler.

 • Kendi fikir ve düşüncelerini doğru ifade etmek: Tane tane ve açık bir şekilde konuşarak söylenilmek istenilen düşünceler karşı tarafa doğru kanallar kullanılarak aktarılırsa iletişim başarılı bir şekilde gerçekleşmiş olur.

 • Dinlerken ve konuşurken göz kontağı kurmak: Göz teması iletişimde oldukça önemlidir. Karşıdaki kişiye seni dinliyorum mesajı vermenin en doğru yolu o kişinin gözlerine bakmaktır.

 • Karşısındaki kişiyi dinlediğini belli eden hareketler sergilemek: Hafif bir tebessüm etmek, jest ve mimikler ile tepki göstermek konuşan kişiye karşı dinlendiği izlenimi verir.

 • Dikkatini farklı yerlere değil karşısındaki kişiye vermek: Göz kontağı kurmadan farklı şeylerle uğraşarak etkili bir iletişim gerçekleştirilemez. Bu nedenle hem konuşanın dikkatini dağıtmamak hem de onu dinlediğini göstermek için farklı şeyler ile meşgul olmamak gerekir.

 • Beden dili kullanmak

İletişimi Etkileyen Olumsuz FaktörlerSağlıklı bir iletişim içerisinde olmak istiyorsanız yukarıda verilen olumlu faktörleri uygulamalı şekilde hayatınıza yerleştirmelisiniz. İnsanlar ile olan bireysel iletişiminizi kuvvetlendirmeye başlayarak, gruplara veya daha büyük topluluklara da hitap edebilme becerilerinizi geliştirmiş olursunuz. Bunun aksine iletişimi olumsuz etkileyen de bazı faktörler vardır. Bunlar şu şekilde iki ayırabiliriz:

1- Fiziksel ve Teknik Olumsuzluklar

 • Mesaj ile ilgili olumsuzluklar: Kaliteli bir iletişimde mesajın belirsizliklerden arınmış, ne demek istenildi ve kime söylendiği belli olması gerekir. Duyan kişiler tarafından yanlış anlaşılmalara açık olan mesajlar iletişim kuran kişilerin anlaşmasında da büyük bir engel teşkil edecektir.

 • İletişim kanallarıyla ilgili olumsuzluklar: İletişimde kullanılan kanallar (söz, yazı, resim, ses, video vb.) ve bu kanalların iletişime uygun seçilmesi önemlidir. Etkili bir iletişim kurabilmek için karşılaşılabilecek teknik engeller hesap edilmedir. Aksi halde iletişim zayıf ve yetersiz olacaktır.

 • Gürültü: İletilmek istenilen mesajın ulaşmasını engelleyen çevresel ya da teknik arızadan kaynaklı bir gürültü iletişimi olumsuz etkiler.

 • Dil: İletişimin kaliteli olabilmesi, iletişim sırasında kullanılan dilin akıcı, basit ve açıklayıcı olmasıyla ilişkilidir. Karmaşık bir şekilde kullanılan dil doğru bir iletişimin önünde engel oluşturur.

2- Sosyal ve Psikolojik Olumsuzluklar

 • Ön yargılı olmak: İnsanların kalıplaşmış düşüncelere sahip olmaları ve kendi doğrularıyla ilerlemeleri ön yağının oluşmasına sebep olur. Bu kişiler değişmeye ve denemeye yönelmezler. Öyle ki ön yargılı olmak iletişimi de sorunlu bir hale getirir.

 • Sosyo-kültürel farklılıklar: Farklı kültürlere sahip insanlar birbirleriyle iletişim kurarken zorlanabilir. Yanlış anlamalara ya da anlaşamama durumlarına sebep olan bu faktör dikkate alınarak etkili bir iletişim süreci oluşturulmaya çalışılmalıdır.

 • Argo sözcük kullanmak: İletişim sırasında gergin, öfkeli ve saldırgan olmak iletişimi olumsuz etkileyeceği gibi argo sözcük kullanmak da kurulan iletişimin kopmasına sebep olan yıkıcı bir davranıştır.

 • İsim (lakap) takmak: Kişilere ortamına ve duruma göre uygun bir hitap seçerek iletişim sırasında kullanılmalıdır. Yakışıksız ve alaylı takma isimler takarak kişilere hitap etmek yanlış bir iletişim şeklidir.

 • Emir vermek, tehdit etmek, suçlamak

 • Sözünü kesmek: Konuşan kişinin sözünü kesmek hoş karşılanan bir davranış değildir. Saygılı bir şekilde konuşmanın bitmesini sabırla bekleyerek bu olumsuzluk giderilebilir.

Empati kurmak, İletişim sırasında daha hoşgörülü, anlayışlı ve sabırlı olunması, Karşı tarafa yetersiz anlayış ve sabırsızlık ile yaklaşılması, İyi bir dinleyici olmak, Karşı tarafa değer verdiğinizi gösterir Etkili iletişim için esas alınması gereken bir davranış biçimi, Etkili dinleme gerçekleştirilemediğinde iletişimin kalitesi düşer ve yanlış anlaşılmalar meydana gelir, Farklı görüşlere saygılı davranmak, İletişimi olumlu etkiler, hoşgörülü bir ortam oluşturur, Farklı görüşlere saygısızlık, iletişimi zedeler ve gerilime yol açar, Düşüncelerini doğru ifade etmek, İletişim başarılı bir şekilde gerçekleşir ve karşıdakiler açıkça anlar, Düşüncelerin doğru ifade edilememesi, karışıklığa ve yanlış anlaşılmaya neden olur, Göz kontağı kurmak, İletişimde güvenilirlik ve dürüstlük sağlar, Göz kontağı kurulmaması, karşıdaki kişide rahatsızlık ve güvensizlik yaratabilir, Gösterilen tepkiler, Konuşan kişiye karşı dinlendiği izlenimi verir, Yanlış tepkiler konuşmayı sınırlar ve iletişimi olumsuz etkiler, Dikkatin verilmesi, Etkili bir iletişim sağlar ve saygı göstermiş olursunuz, Dikkatin dağınıklığı, etkili iletişimi engeller ve saygısızlık olarak algılanabilir, Beden dili kullanımı, Dil ile iletişimin desteklendiği, empati kurmayı kolaylaştıran bir faktördür, Beden dili hatalı kullanıldığında karşıdaki kişinin yanlış anlamasına sebep olur, Mesaj ile ilgili olumsuzluklar, N/A, Kaliteli bir iletişimin olmaması, yanlış anlaşılmalar ve çelişkilere yol açar, Duygusal sıkılmalar, N/A, Duygusal durumun etkinliği, etkin bir iletişim ve anlaşma sürecini engeller
İletişimi Etkileyen Unsurlar İletişimi Etkileyen Unsurlar nelerdir İletişimi Etkileyen Faktörler İletişimi Etkileyen Faktörler İletişimi Etkileyen Olumsuz Faktörler
Bu görüntüde gündelik kıyafetiyle dışarıda duran bir kadın görülüyor. Elinde bir el çantası var ve koyu renk pantolonla beyaz bir üst giymiş. Saçları kısa bir bob şeklinde şekillendirilmiş ve yüzü hafifçe kameraya dönük. Kameradan uzağa bakıyor gibi görünüyor, ifadesi nötr ve dudakları hafifçe ayrılmış. Açık alanda tek başına dururken düşüncelere dalmış gibi görünüyor.
Zeyneb Kürkcü
Blog Yazarı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü 4. sınıf öğrenci. 7 ay boyunca bir içerik ajansında e-ticaret üzerine içerik yazarlığı yaptı. Kitap-dizi-film ve motivasyon üzerine kendi instagram bloğunu yaklaşık 3 yıldır aktif bir şekilde kullanıyor ve takipçilerine içerik üretiyor. 

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bir erkek ve kadın yan yana durmuş, bir haritaya bakmaktadır. Adamın sırt çantası, şapkası ve güneş gözlüğü vardır; kadının ise uzun saçları vardır ve gülümsemektedir. Görüntü adamın yüzünün yakın çekimidir ve pembe bir gömlek görünmektedir. Kadın da bir sırt çantası takıyor. Arka planda, güneş gözlüğü takan bir kişinin bulanık bir görüntüsü ve bir dairenin içinde beyaz bir 'E' harfi görülebiliyor.
Bölümler

Turist Rehberliği Bölümü (MYO)

22 Eylül 2020
Arkasında siyah bir arka plan olan bir kişi yandan görülüyor. Elleri profillerini koruyacak şekilde önlerine doğru uzatılmıştır. Ellerinde beyaz eldivenler var ve eldivenlerin arasında okunaksız bir şeyler yazan siyah bir işaret tutuluyor. Resmin sol alt tarafında, siyah arka plan üzerinde beyaz bir nesne görülüyor. Çerçevenin sağ tarafında şapka ve takım elbise giymiş bir kişi görülüyor. Parmaklarının arasında beyaz bir simge tutan kişinin boynunun yakın çekimi görülüyor. Kişinin elleri, profilini izleyiciden koruyarak çerçevenin sağ tarafında görülebiliyor.
Kişisel Gelişim

Gardner ve Çoklu Zeka Kuramı

16 Mart 2018
Açık renkli bir tahta parçasını kavrayan bir elin yakın çekimi. El, başparmak ve işaret parmağı kavrama pozisyonunda olacak şekilde konumlandırılmış ve diğer üç parmak içe doğru kıvrılmış. Ahşap pürüzsüz ve yeni kesilmiş gibi görünüyor. Ahşabın kenarları hafifçe yuvarlatılmış. Arka plan odak dışıdır ve mavi ve yeşil tuğlaların bir kombinasyonu gibi görünmektedir. Sol alt köşede siyah harflerle pembe bir işaret var. Sağ üst köşede, bir grup nesnenin bulanık bir görüntüsü var. Ortada, mavi ve beyaz çizgili bir nesnenin yakın çekimi, mavi bir kutunun yakın çekimi ve mavi bir küpün yakın çekimi var. Görüntüdeki tüm renkler soluk ve açık renkli ahşapla kontrast oluşturuyor.
Nedir?

Sağlık İletişimi Nedir?

10 Ağustos 2021