AnasayfaBlogPozitif Araştırma Önemi
İletişim

Pozitif Araştırma Önemi

25 Temmuz 2021
Parmağıyla kırmızı bir gülen yüzü işaret eden bir elin yakın çekimi görülüyor. Gülen yüzün biri solda diğeri sağda olmak üzere iki noktası vardır. Parmak uzatılmıştır ve parmağın ucu gülen yüze değecek şekilde görüntünün ortasındadır. Arka plan bulanık ve odak dışıdır. Görüntü hafif yüksek bir açıdan çekilmiştir ve parmağın gülen yüze doğru uzandığı izlenimini vermektedir. Işık yumuşak ve sıcaktır, görüntüye huzurlu ve sakinleştirici bir his verir.
KonuAçıklamaÖrnek
Pozitif Araştırmaların ÖnemiÖrgütlerdeki pozitif yönelimler ve eğilimler bilimsel araştırmaları geliştiren ve önemli bir gereksinimdir.Cameron ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmalarda örgütlerde pozitif yönelimin ışığına yönelim gibi ifade edilmektedir.
Pozitif Bilgi Anımsamaİnsanlar, negatif ve nötr bilgilere göre pozitif bilgiyi daha iyi öğrenir ve hatırlarlar.Kunz'un çalışmalarında insanların pozitif ifadeleri hatırlama eğilimi vurgulanmıştır.
Zihinsel Etkinliklerde PozitiflikPozitif ifadeler üzerinde düşünmek, negatif ve nötr ifadelerden daha fazla zihinsel aktivite sağlar.Pozitif bilgi daha kolay hatırlanır ve daha net öğrenilir.
Pozitif Uyarıcılarİnsanlar genellikle pozitif uyarıcıları aramak ve negatif uyarıcılardan kaçmak için eğilimlidir.Çoğu insan, çoğu zaman, kendilerini pozitif, mutlu ve iyimser olarak nitelendirir.
Dillerdeki PozitiflikÇalışılan hemen hemen tüm dillerde pozitif kelimelere negatif kelimelere göre daha sık rastlanır.Pozitif kelimeler, negatif karşıtlarına göre ortalama 150 yıl önce kullanılmaya başlamıştır.
Beyin ve Pozitiflikİnsan beyninin pozitif ve iyimser oryantasyonları üretmeye yatkın olduğu belirtilir.Beyin, pozitif hallerde daha çok aktivite gösterir ve zihinsel keskinlik pozitif hallerde daha fazla meydana gelir.
Pozitif Durumların DoğallığıPozitif durumlar, insanların en doğal hali olarak görülür.Erdeyli'nin 1974'teki çalışması, zihinsel süreçlerin gelişimi sırasında genellikle pozitiflik üzerinde durulduğunu göstermiştir.
Ölüm Korkusu ve PozitiflikBecker, insanların doğal pozitif çelişkilerinin temelinde genellikle ölüm korkusunun yattığını belirtmiştir.Negatif bastırılır ve pozitif sürece dahil edilir, böylece genellikle pozitif bir çelişki oluşturulur.
Sosyal Süreçler ve PozitiflikSosyal süreçlerin devamını sağlayan önemli faktörler genellikle pozitif öğelerdir.Organizasyonun devamının sağlanması genellikle pozitif unsurların varlığına bağlıdır.
Pozitif YaklaşımlarPozitif yaklaşımlar genellikle doğal insan davranışı veya yatkınlık olarak kabul edilir.Deneysel kanıtlar, insanların diğer biyolojik sistemler gibi pozitif kavramı seçtiklerini göstermektedir.

Doğa da pozitif enerji daha çok güneş ışığı olarak ortaya çıkarken örgütlerde ise pozitif çevre tercihi olarak ortaya çıkmaktadır. Dolayısı ile pozitif enerjiyi ve canlandırıcı kaynak çokluğunu ortaya çıkarır. Bu fikirden yola çıkarak, insanlı organizmalar, doğadaki diğer başka sistemler gibi, pozitif karşı içgüdüsel diyebileceğimiz eğilimler sergiler. İlgili eğilimi ve çıkarımı daha fazla anlamak için sosyal ve örgütsel bilimlerde önemli bir gereksinimdir.

Bu çalışmamızda pozitif araştırmaların önemi nasıldır? Pozitif uyarıcılar neden gereklidir? Pozitif yaklaşımlar nasıldır? Benzeri sorulara cevap bulmaya çalıştık.

Pozitif Araştırmaların Önemi Nasıldır?

Pozitif örgütsel bilimin kurucusu olan Cameron ve arkadaşları örgütlerde pozitif yönelimin doğasını ışığa yönelim argümanı ile ifade etmiştir. Örgütsel faaliyetlerde yıllardır göz önünde bulundurulmayan pozitife dikkat çekilen bilimsel bilgi oldukça kıymetlidir. Çünkü pozitif imkanlar ışıya yönelen etkiler oluşturur. Işığa yönelim bütün canlı sistemdeki negatif enerjiden uzaklaşma ve pozitif güce yönelme eğilimi olarak tanımlanır. Diğer bir ifadeyle köreltici olandan uzaklaşıp canlandırıcı olana yönelmek olarak da açıklanabilir. Doğa da pozitif enerji daha çok güneş ışığı olarak ortaya çıkarken örgütlerde ise pozitif çevre tercihi olarak ortaya çıkmaktadır. Dolayısı ile pozitif enerjiyi ve canlandırıcı kaynak çokluğunu ortaya çıkarır. Bu fikirden yola çıkarak, insanlı organizmalar, doğadaki diğer başka sistemler gibi, pozitif karşı içgüdüsel diyebileceğimiz eğilimler sergiler. İlgili eğilimi ve çıkarımı daha fazla anlamak için sosyal ve örgütsel bilimlerde önemli bir gereksinimdir. Kurumların ve bireylerin hangi nedenlerden dolayı heliotropik eğilimleri olduğunu ve pozitife eğilimli davranışı gözler önüne sergilemek açıklayıcı diğer çalışmalardan bazıları şu şekildedir.

  • İnsanoğlu pozitif bilgiyi değerlendirmede, negatife göre daha açık olmaktadır. İnsanlar negatif şeylerden daha fazla sayıda pozitif şeyleri düşünmektedir. Sonuç olarak pozitif şeylere daha uzun sürede odaklanmaktadır.

  • İnsanların pozitif kavramları öğrenmede ve hatırlamada negatif veya nötr kavramları öğrenmekten daha çok başarılı oldukları görülmüştür. (kunz) Negatif, nötr ve pozitif ifadelerin bir listesi oluşturulduğunda, insanlar ağırlıklı olarak pozitifi hatırlama eğiliminde oldukları görülmüştür.

  • İnsanların zihinsel etkinliklerinin karşılaştırıldığı çalışmalarda ise kişilerin pozitif ifadeleri negatif ifadelerinden yaklaşık %20 seviyelerinde, nötr ifadelerden dolayı ise %50 dolayında daha çok düşündükleri görülmüştür. Bu sonuçlara göre pozitif bilgi daha net ve kolay bir şekilde hatırlanabilmektedir. Negatif oldular, pozitif olgulara göre daha az hızla öğrenilir ve dolayısı ile pozitif oldular, negatif olgulara göre daha hızlı öğrenilebilmektedir. İnsanlar pozitif olguların yargılanmasını negatif olgulara göre daha anlaşılır bir şekilde yapabilmektedir.

Pozitif Uyarıcılar Neden Gereklidir?

Genel olarak insanlar pozitif uyarıcıları aramak ve negatif uyarıcılardan kaçmak gibi bir eğilimleri bulunmaktadır. İnsanlar yaşamış oldukları olayların dörtte üçü ile üçte ikisi arasındaki bir oranını pozitif olarak değerlendirmektedir. Bununla beraber bir çok insan, çoğu zaman, kendilerini pozitif, mutlu ve iyimser olarak nitelendirilmektedir.

Neredeyse üzerinde çalışılmış bütün dillerde; pozitif kelimelere negatif kelimelere göre çok rastlanılır. Pozitif sözcükler, negatif karşıtlarına göre ortalama olarak 150 yıl daha önceleri kullanılmaya başlandığı ortaya çıkmıştır. Örneğin “daha güzel” ifadesi ile “daha kötü” ifadesinden çok önce kullanılmıştır. İnsanın merkezi sinir sistemi, pozitif duygular kullanılmaya başlandığında daha çok etkili ve bu konudaki beden ritim uyumu ise pozitif seviyede olduğunda zirveye yükselmektedir.

Riccardi, Sharot, Raio ve Phelps gibi öğrenme teorisyenlerine göre insan beyninin pozitif ve iyimser oryantasyonları kendiliğinden üretmeye yatkınlıklarının olduğu yönündedir. Zihinsel aktivite ve zihinsel keskinlik pozitif hallerde negatif hallere göre daha fazla meydana gelmektedir. Pozitif bir yaklaşım hemen doğal bir insanı davranış hatta yatkınlık olarak görülmektedir. Deneysel kanıtlarda insanların pozitif kavramını aynı diğer biyolojik sistemlerde olduğu gibi seçtiklerini göstermektedir. Pozitif durumu onların en doğal halidir. 1974 yılında Erdeyli tarafından yapılan bir çalışmada zihinsel süreçlerin, pozitifi negatifin üzerinde tutacak durumda gelişmekte olduğunu ortaya koymuştur.Pozitife Yaklaşımlar Nasıldır?

Becker 1973 yılında kişilerde yer alan doğal pozitif çelişkilerin temeli ölüm korkusuna dayandığı, negatif bastırılarak pozitifin sürece dahil edildiğini ve bunun neticesinde de insanların pozitife karşı bir çelişki ortaya koyduklarını ifade etmiştir. Sosyal süreçlere bağlı teorilerde ise pozitif zıtlıkları, sosyal kurumların devamının sağlanmasında önemli etken aldıkları üzerine odaklanmaktadır. Başka bir ifadeyle organizasyonun devamının sağlanması, karşılıklı yarar sağlamaya olanak sağlayan pozitif sosyal süreçlere bağlıdır.

Poziviteyi deneyimleme ve gözlemleme, kurumda yer alan sosyal bağlantıları yükselterek başkalarının faydasına çalışma eğilimleri ortaya koymaktadır. Benzer bir şekilde 1960 yılında Gouldner pozitif sosyal normları ve pozitif rol modelliğinin oluşturmanın kurumsal sürdürülebilirliği gerçekleştirme açısından önemini ortaya koymuştur. İlgili pozitif süreçler, negatif sosyal süreçleri göz önünde bulundurunca gelişme daha yatkın olduğu görülmektedir. Ayrıca kurumun devamlılığı ve sürdürülebilirliği açısından önemli fonksiyonları bulunmaktadır. Çünkü ilgili oldular çalışanları korumaya ve kaynakları daha etkin kullanmaya teşvik etmektedir. Veriler pozitif etkilere maruz kalan kurumların da insanlara benzer yöntemlerle tepki verdiğini aktarmıştır. (camoran)

Bütün bunlara rağmen, sağlanan finansal hizmetler, sağlık kurumları benzeri zamanla kendi pozitif çalışmalarını sistemli bir yöntemle uygulamaya koyup, geliştiren organizasyonların arzuladıkları sonuçları kısa vade de elde ettikleri görülmüştür. İlgili organizasyonlar; verimlilik, karlılık, müşteriye sağlanan kalite memnuniyeti gibi başarılarını hızla yükseltiler. Bu pozitif çalışmalar; çalışanlar için suçlamadan kaçınma, destekle sağlama ve hata yapmaları durumunda affetme, işini anlamlandırmak gibi davranışlar göstererek, işine vefa ve minnettarlık gösterme, iş arkadaşlarını umursama ve kibar davranma gibi olgular kurumlarını üst noktalara çıkmasına ve arzu edilen sonuçların elde edilmesini sağlamıştır.

Önemli Pozitif Eğilim Davranışları Hangileridir?

Kurumların ve bireylerin hangi nedenlerden dolayı heliotropik eğilimleri olduğunu ve pozitife eğilimli davranışı gözler önüne sergilemek açıklayıcı diğer çalışmalardan bazıları şu şekildedir. İnsanoğlu pozitif bilgiyi değerlendirmede, negatife göre daha açık olmaktadır. İnsanlar negatif şeylerden daha fazla sayıda pozitif şeyleri düşünmektedir. Sonuç olarak pozitif şeylere daha uzun sürede odaklanmaktadır. İnsanların pozitif kavramları öğrenmede ve hatırlamada negatif veya nötr kavramları öğrenmekten daha çok başarılı oldukları görülmüştür(kunz). Negatif, nötr ve pozitif ifadelerin bir listesi oluşturulduğunda, insanlar ağırlıklı olarak pozitifi hatırlama eğiliminde oldukları görülmüştür.

Becker’in Yaklaşımı Nasıldır?

Becker 1973 yılında kişilerde yer alan doğal pozitif çelişkilerin temeli ölüm korkusuna dayandığı, negatif bastırılarak pozitifin sürece dahil edildiğini ve bunun neticesinde de insanların pozitife karşı bir çelişki ortaya koyduklarını ifade etmiştir. Sosyal süreçlere bağlı teorilerde ise pozitif zıtlıkları, sosyal kurumların devamının sağlanmasında önemli etken aldıkları üzerine odaklanmaktadır. Başka bir ifadeyle organizasyonun devamının sağlanması, karşılıklı yarar sağlamaya olanak sağlayan pozitif sosyal süreçlere bağlıdır.

Diğer Bilimcilerin Yaklaşımı Nasıldır?

Riccardi, Sharot, Raio ve Phelps gibi öğrenme teorisyenlerine göre insan beyninin pozitif ve iyimser oryantasyonları kendiliğinden üretmeye yatkınlıklarının olduğu yönündedir. Zihinsel aktivite ve zihinsel keskinlik pozitif hallerde negatif hallere göre daha fazla meydana gelmektedir. Pozitif bir yaklaşım hemen doğal bir insanı davranış hatta yatkınlık olarak görülmektedir. Deneysel kanıtlarda insanların pozitif kavramını aynı diğer biyolojik sistemlerde olduğu gibi seçtiklerini göstermektedir.

Pozitif Araştırmaların Önemi, Örgütlerdeki pozitif yönelimler ve eğilimler bilimsel araştırmaları geliştiren ve önemli bir gereksinimdir, Cameron ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmalarda örgütlerde pozitif yönelimin ışığına yönelim gibi ifade edilmektedir, Pozitif Bilgi Anımsama, İnsanlar, negatif ve nötr bilgilere göre pozitif bilgiyi daha iyi öğrenir ve hatırlarlar, Kunz'un çalışmalarında insanların pozitif ifadeleri hatırlama eğilimi vurgulanmıştır, Zihinsel Etkinliklerde Pozitiflik, Pozitif ifadeler üzerinde düşünmek, negatif ve nötr ifadelerden daha fazla zihinsel aktivite sağlar, Pozitif bilgi daha kolay hatırlanır ve daha net öğrenilir, Pozitif Uyarıcılar, İnsanlar genellikle pozitif uyarıcıları aramak ve negatif uyarıcılardan kaçmak için eğilimlidir, Çoğu insan, çoğu zaman, kendilerini pozitif, mutlu ve iyimser olarak nitelendirir, Dillerdeki Pozitiflik, Çalışılan hemen hemen tüm dillerde pozitif kelimelere negatif kelimelere göre daha sık rastlanır, Pozitif kelimeler, negatif karşıtlarına göre ortalama 150 yıl önce kullanılmaya başlamıştır, Beyin ve Pozitiflik, İnsan beyninin pozitif ve iyimser oryantasyonları üretmeye yatkın olduğu belirtilir, Beyin, pozitif hallerde daha çok aktivite gösterir ve zihinsel keskinlik pozitif hallerde daha fazla meydana gelir, Pozitif Durumların Doğallığı, Pozitif durumlar, insanların en doğal hali olarak görülür, Erdeyli'nin 1974'teki çalışması, zihinsel süreçlerin gelişimi sırasında genellikle pozitiflik üzerinde durulduğunu göstermiştir, Ölüm Korkusu ve Pozitiflik, Becker, insanların doğal pozitif çelişkilerinin temelinde genellikle ölüm korkusunun yattığını belirtmiştir, Negatif bastırılır ve pozitif sürece dahil edilir, böylece genellikle pozitif bir çelişki oluşturulur, Sosyal Süreçler ve Pozitiflik, Sosyal süreçlerin devamını sağlayan önemli faktörler genellikle pozitif öğelerdir, Organizasyonun devamının sağlanması genellikle pozitif unsurların varlığına bağlıdır, Pozitif Yaklaşımlar, Pozitif yaklaşımlar genellikle doğal insan davranışı veya yatkınlık olarak kabul edilir, Deneysel kanıtlar, insanların diğer biyolojik sistemler gibi pozitif kavramı seçtiklerini göstermektedir

The text discusses the importance of positive attitudes and stimuli, and how they have been noticed to be more effective and more common among humans as compared to negative attitudes. Per Cameron and his colleagues, one key insight is that organizations tend to incline towards positivity, manifesting as a preference for a positive environment and thereby generating positive energy and abundance. A variety of studies have confirmed the dominance of positivity in the human mind, with people being more attuned to remember and think about, and being more successful in understanding and judging, positive influences and information. Moreover, positive words have been used more frequently and longer than their negative counterparts. It is suggested that this natural tendency towards positivity within humans is an important factor in efforts like diksiyon kursu to foster better social and organizational behavior, as well as higher mental sharpness and activity, which in turn helps to ensure the survival and continuation of social institutions.

25/07/2021
Özel dikim siyah takım elbiseli yakışıklı bir adam gri bir arka planın önünde kendinden emin bir şekilde duruyor. Kısa, koyu renk saçları ve hafif bir sakalı var ve gözleri uzaklara bakıyor. Duruşu rahat, elleri rahatça ceplerinde ve dudaklarında hafif bir gülümseme var. Zarif ve sofistike görünüyor ve hayatın sunacağı her şeyi üstlenmeye hazır. Beyaz gömleği ve siyah kravatıyla kıyafetini tamamlıyor ve görünümüne sofistike bir hava katıyor.
Nevzat Yüksel
Blog Yazarı

Sağlık Yönetimi bölümünde öğretim görevlisi. Sağlık hukuku, Türk sağlık sistemi ve sağlık kuruluşlarında teknoloji yönetimi alanında dersler vermektedir. Birçok uluslararası dergi, kitap ve bildirilerde yazı ve bölümleri vardır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu resim online bir NLP kursunu ve sertifikasını tasvir etmektedir. Resimdeki kadın gülümseyerek kursun eğlenceli ve ödüllendirici olduğunu ima ediyor. Boynunun, saçının ve ağzının yakın çekimi, kursun doğal dil işlemenin tüm yönlerini kapsadığını göstermektedir. Siyah arka plan ve merdiven, kursun kapsamlı ve ilgi çekici olduğunu gösteriyor. Arka plandaki kişinin elleri bulanıklaştırılarak kadına ve kurs materyaline odaklanıldığı vurgulanıyor. Kısacası, bu görsel NLP kursunun ve sertifikasyonunun ilgi çekici, kapsamlı ve ödüllendirici bir deneyim sunduğunu anlatmaktadır.
5
(40)

NLP Eğitimi

26 Konu10 Saat
Buket GüngenBuket Güngen
1350790
Bu resim bir Oryantasyon Hazırlık Kursunu tasvir etmektedir. Yeşil gömlek giyen bir kadını gösteriyor ve bunun ciddi bir öğrenme ortamı olduğunu gösteriyor. Arka planda, öğrenmenin karmaşıklığını ve rehberlik ihtiyacını gösteren noktalı ve çizgili siyah bir ağaç bulunmaktadır. Bu görsel, her zaman öğrenilecek bir şeyler olduğunu ve hazırlık kursunun sürecin ilk adımı olduğunu hatırlatmaktadır. Yeşil gömlek kurs sırasında edinilecek bilgi ve becerileri sembolize ederken, siyah ağaç öğrencilerin ihtiyaç duydukları becerileri kazanmalarına yardımcı olmak için destekleyici bir ortamın ve deneyimli eğitmenlerin hazır bulunmasının önemini vurgulamaktadır. Oryantasyon Hazırlık Kursu, belirli bir konuda bilgi ve anlayışlarını geliştirmek isteyenler için harika bir fırsattır. Kişinin uzman olma yolculuğuna başlaması için mükemmel bir yerdir.
Bu, profesyonel iş kıyafeti giyen genç bir kadının fotoğrafı. Mavi duvarlı ve kahverengi halılı iyi aydınlatılmış bir odada duruyor. Kadının elleri cebinde ve duruşu kendinden emin ve dengeli. Koyu renk saçları düzgün bir şekilde toplanmış ve yüzü hafifçe makyajlanmış. Lacivert bir takım elbise ceketi, altında beyaz bir bluz ve lacivert bir pantolon giyiyor. Siyah ayakkabıları cilalı ve ona sofistike bir görünüm veriyor. Gururlu ve kendinden emin görünüyor ve ifadesi sakin ve odaklanmış.Selin Tezel
4640
Bir kadın çerçevenin ortasındaki büyük beyaz bir beynin önünde duruyor. Açık renkli bir bluz ve koyu renk bir pantolon giymiş olan kadın ellerini göğsünün önünde kavuşturmuş. Geniş gülümsemesi ve parlak gözleri rahat ve mutlu olduğunu gösteriyor. Uzun siyah saçları yüzünden geriye doğru toplanmış ve siyah bir fonun önünde duruyor. Beyin beyaz ve ebruli bir dokuya sahip. Çerçevenin büyük bir kısmını kaplıyor ve ince siyah bir kenarlıkla çevreleniyor. Beynin detayları çok net ve kadın ön planda hayranlık dolu bir bakışla duruyor.
4.9
(73)

Duygusal Zeka Eğitimi

36 Konu5 Saat