AnasayfaBlogUzaktan Eğitimin Faydaları ve Örgün Eğitimle Farkları
Uzaktan Eğitim

Uzaktan Eğitimin Faydaları ve Örgün Eğitimle Farkları

19 Temmuz 2018
Bir adam elinde dizüstü bilgisayarıyla bir kitap yığınının üzerinde oturuyor. Beyaz bir gömlek, mavi bir kot pantolon ve siyah ayakkabılar giymiştir. Sol eli dizüstü bilgisayarın üzerinde duruyor ve sağ eli klavyede yazıyor. İşine konsantre olmuş gibi görünüyor. Kitap yığını farklı renklerde kitaplardan oluşuyor, üstte birkaç tane, altta ise birkaç tane daha var. Dizüstü bilgisayar parlak beyaz ekranlı, siyah ve gümüş renkli bir modeldir. Arka plan basit, nötr renkli bir duvardır. Adam yirmili yaşlarının ortasında görünüyor ve kararlı bir ifadeyle doğrudan kameraya bakıyor.
KonuÖrgün EğitimUzaktan Eğitim
TanımBireysel ve toplumsal değerlerin, bilgi ve becerilerin, belirli bir program dahilinde, yüz yüze öğretim yöntemleri ile öğretilmesi sürecidir.Eğitmen ve öğrencinin aynı ortamda bulunmadığı, teknoloji aracılığıyla verilen eğitim modelidir.
Yeri ve ZamanıBelirli bir yer ve zamanda gerçekleşir.Zaman ve mekan kısıtlaması olmadan, istenilen yerde yapılabilmektedir.
Bilgi ErişimiÖğrencinin bilgiye erişimi, ders saatleri ve kütüphane kullanımı ile sınırlıdır.İnternetin olduğu her yerden bilgiye rahatça ulaşabilme imkanı vardır.
AraçlarGeleneksel eğitim araçları kullanılır (kitap, defter, tahta vb.).Dijital platformlar ve araçlar (video, animasyon, interaktif içerikler vb.) kullanılmaktadır.
MaliyetYüksek maliyetli olabilir (okul ücreti, ulaşım, konaklama, materyal giderleri vb.).Masrafları minimize etme fırsatı sağlar.
EsneklikDers programları genelde sabit ve esnek değildir.Esnek ders programlarına sahip, dilediği zaman ve hızda öğrenme imkanı sunar.
InteraktiflikYüz yüze iletişim ve interaktiflik sağlar.Sanal ortamda interaktiflik sağlar ve genellikle asenkron iletişim mevcuttur.
Eğitim MateryaliGenellikle matbu ve yazılı materyaller kullanılır.Dijital ve çoklu ortam materyalleri kullanılır.
Bireyin RolüÖğrenci genellikle bir bilgi alıcısı konumundadır.Öğrenci, bilgiyi üreten, şekillendiren ve sentezleyerek yeni bilgiyi üretebilen bir konumdadır.
Yaşam Boyu ÖğrenmeBelirli bir süreç için tasarlanmıştır.Yaşam boyu öğrenmeyi kolaylaştırır.

Yaklaşık yirmi yıl öncesine kadar insanlar; bilgi ve becerileri geleneksel yöntemlerle kazanmaktaydılar. Oysa günümüz toplumlarında değişen ve gelişen teknolojiye bağlı olarak bilginin süreklilik içinde yenilenmesi ya da güncellenmesi, bireyin sahip olduğu bilgi ve becerilerini yaşamında uzun soluklu kullanabilmesini engellemektedir. Özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen hızlı değişim, günümüzde bilginin hızla üretilip elde edilmesine, yayılmasına, paylaşılmasına ve tüketilmesine olanak sağladığından, bireyin de başarılı bir yaşam sürdürebilmek için hızlı bir şekilde bilgi ve becerilerini güncelleyebilmesini ve yenileyebilmesini gerektirmektedir.

Bireyin iş ve sosyal yaşamında başarılı olabilmesi, güncel bilgiyi yakalayabilmesi ve karşılaştığı sorunu kendi kendine ve anında giderebilmesi için her konuda bilgi gereksinimini istediği zaman ve yerde karşılayabileceği farklı öğrenme ortamlarına ihtiyacı vardır. Bunlardan biri de öğrenme olanaklarını bilgi ve iletişim teknolojileri aracılığıyla yaşamın tümüne yayarak bireyin var olan potansiyeli ile yeterliklerini devamlılık ilkesiyle yaşamı boyunca geliştirmeyi amaçlayan yaşam boyu öğrenmedir.

Yaşam Boyu Öğrenme Nedir?

Yaşam boyu öğrenme, bireyin kendi kişisel, sosyal ya da mesleki yeterliliğini çeşitli nedenlere bağlı olarak yaşamı boyunca değiştirmek ya da geliştirmek istemesidir.

Yaşam boyu öğrenme bireyin kişisel gelişiminin yanı sıra içinde bulunduğu toplumda sosyalleşmesine, etkin bir vatandaş olarak yer edinmesine, rekabet edebilme gücüne ve istihdamını arttırmaya da yardımcıdır.

yaşam boyu öğrenmede en büyük etkenlerden biri internet ve internete dayalı web teknolojilerinde yaşanan gelişimdir. özellikle 2000’li yıllarda internet ve internete dayalı teknolojilerdeki hızlı değişim ve gelişim beraberinde bilginin üretimini, elde edilmesini, paylaşımı ve tüketimini büyük ölçüde etkilemiştir. bu teknolojilerin sunduğu olanaklar sayesinde bilgi, “herkes için bilgi” sloganıyla küresel hale gelmiştir. bu gelişmeler birey için yeni öğrenme yollarının ve ortamlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. öğrenen birey için öğrenme süreci, “ öğrenmeyi öğrenme” olarak değişim göstermiştir. yani birey, pasif bilgi alıcısı olmaktan çıkıp, bilgiyi üreten, şekillendiren, sentezleyerek yeni bilgiyi üretebilen kişiler konumuna gelmiştir. bilgiye erişmenin, bilgiyi uygulayabilmenin ve bilgi üretebilecek yeterliğe sahip olmanın yolu ise eğitimdir. bu yüzden eğitimin yaşamboyu sürmesi, hem bireyler hem de uluslar için hayati bir zorunluluk olmuştur (miser, 2002).

Uzaktan Eğitim Nedir?

uzaktan eğitim, ders veren kişi ile öğrencinin aynı ortamda bulunmadığı eğitim sistemini anlatan bir terimdir. öğrenci bir bilgisayar yardımıyla derslerini takip edebilir. united states distance learnin association 2004 yılında yapmış olduğu uzaktan eğitim tanımı şu şekildedir:

"Uzaktan eğitim uydu, video, ses, grafik, bilgisayar, çoklu ortam teknolojisi gibi araçların yardımıyla, eğitimin uzaktaki öğrencilere ulaştırılmasıdır. USDLA, öğretmen ve öğrencinin birbirlerinden coğrafi olarak uzak olduğunu belirterek bu eğitim programında elektronik araçların ya da yazılı materyal ve matbu malzemelerinin kullanılması gerektiğinin altını çizer."

Bu öğrenme etkinliklerinin amacı, bilginin, becerilerin, değerlerin ve iletişimin geliştirilmesidir. Bu nedenle öğrenme etkinlikleri, çıraklık eğitiminden, işyerinde eğitime kadar çok farklı öğrenme türlerini kapsamaktadır. Öğrenme için kullanılan araçlar da geleneksel teknolojilerden oluşabileceği gibi, bilgi ve iletişim teknolojilerinin modern araçlarıyla da gerçekleşebilir.

Senkron-Asenkron Uzaktan Eğitim

Senkron uzaktan eğitim (Eş zamanlı uzaktan eğitim), uzaktan eğitimde eğitmen ve öğrencinin aynı zamanda etkileşime girmesi haline senkron uzaktan eğitim denir.

Senkron eğitim, klasik yüzyüze eğitimin genel karakteridir. Zaman ve mekanı ortadan kaldıran uzaktan eğitim yöntemlerinde daha çok asenkron eğitim söz konusudur.

Asenkron uzaktan eğitimde verilen sanal kurslarda zaman ve mekan kavramı bulunmamaktadır.

Uzaktan Eğitim Avantajları Neler?

1) Uzaktan eğitim alarak örgün öğretimin masraflarından tasarruf etmek mümkün.

Online eğitim sektöründe online kaynakların erişimi her geçen gün kolaylaşıyor ve kaynakların sayısı artıyor. Daha etkili bir eğitimi daha az bütçeye almak mümkün hale geliyor. Eğitim kurumları açısından baktığımızda ilk yatırım harcamalarından sonra sistemlerden çok sayıda öğrenci yararlanabildiği için eğitim maliyetleri azalıyor. Bu durum öğrencilerin eğitim maliyetlerine yansıyor.

Öğrenciler yol, konaklama, yemek, araç-gereç masraflarından tasarruf edebiliyorlar.

2) Uzaktan eğitim görenler eğitim materyallerine farklı yerlerden ulaşabilmektedir.

Diledikleri zamanda, diledikleri hızda öğrenebilirler. Uzaktan eğitim programları büyük ölçüde öğrencinin kişisel tercihlerine göre programlanabilmektedir.

3) Multimedya öğeler ve teknolojik imkânlar sayesinde öğrenciler zengin ve kolay kullanılabilen içeriklerle öğrenme kalıcı olur.

Birey odaklı bir sistem olması nedeniyle öğrenciler kontrol açısından daha aktiftirler. Klasik dershanelerin, sınıfların, amfilerin psikolojik baskısı da bulunmadığı için öğrenci verimli olduğu zamanlarda ve mekânlarda öğrenim sürecine devam eder. Farklı coğrafyalardan öğretmenlerden dersler alabilir.

Kimler Tercih Etmeli?

Yaşam boyu öğrenen bireylerin;

  • Öğrenme ilgi ve gereksinimini saptayabilen,

  • Öğrenme inancına sahip,

  • Öğrenmeye istekli ve merakı olan,

  • Bilgi okuryazarı,

  • Öğrenme motivasyonuna sahip,

  • Öğrenmede kararlılık gösteren ve

  • Öğrenmeyi düzenleyebilen kişiler olması beklenmektedir.

Normal (Örgün) Eğitim İle Uzaktan Eğitim Arasında Farklar Nelerdir?

Hukuki olarak uzaktan eğitim ve örgün eğitim arasında hiçbir fark bulunmamaktadır. Sadece uzaktan eğitim öğrencileri üniversiteye devam zorunluluğu taşımazken, örgün eğitim öğrencileri devam zorunluluğu taşımaktadır. Görülen dersler ve içerikleri birebir aynı olup, uzaktan eğitim programlarında internet üzerinde verilebilecek şekilde düzenlenmiştir.

Tanım, Bireysel ve toplumsal değerlerin, bilgi ve becerilerin, belirli bir program dahilinde, yüz yüze öğretim yöntemleri ile öğretilmesi sürecidir, Eğitmen ve öğrencinin aynı ortamda bulunmadığı, teknoloji aracılığıyla verilen eğitim modelidir, Yeri ve Zamanı, Belirli bir yer ve zamanda gerçekleşir, Zaman ve mekan kısıtlaması olmadan, istenilen yerde yapılabilmektedir, Bilgi Erişimi, Öğrencinin bilgiye erişimi, ders saatleri ve kütüphane kullanımı ile sınırlıdır, İnternetin olduğu her yerden bilgiye rahatça ulaşabilme imkanı vardır, Araçlar, Geleneksel eğitim araçları kullanılır (kitap, defter, tahta vb), Dijital platformlar ve araçlar (video, animasyon, interaktif içerikler vb) kullanılmaktadır, Maliyet, Yüksek maliyetli olabilir (okul ücreti, ulaşım, konaklama, materyal giderleri vb), Masrafları minimize etme fırsatı sağlar, Esneklik, Ders programları genelde sabit ve esnek değildir, Esnek ders programlarına sahip, dilediği zaman ve hızda öğrenme imkanı sunar, Interaktiflik, Yüz yüze iletişim ve interaktiflik sağlar, Sanal ortamda interaktiflik sağlar ve genellikle asenkron iletişim mevcuttur, Eğitim Materyali, Genellikle matbu ve yazılı materyaller kullanılır, Dijital ve çoklu ortam materyalleri kullanılır, Bireyin Rolü, Öğrenci genellikle bir bilgi alıcısı konumundadır, Öğrenci, bilgiyi üreten, şekillendiren ve sentezleyerek yeni bilgiyi üretebilen bir konumdadır, Yaşam Boyu Öğrenme, Belirli bir süreç için tasarlanmıştır, Yaşam boyu öğrenmeyi kolaylaştırır
uzaktan eğitimin faydaları uzaktan eğitim ve örgün eğitimin farkları
Bu resimde ikisi de gözlük takan bir erkek ve kadın görülüyor. Adam mavi bir gömlek ve siyah bir pantolon giyerken, kadın beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Her ikisinin de gözlükleri takılı ve dümdüz ileriye bakıyorlar. Adamın kolu kadının beline dolanmış ve yüzleri birbirine yakın göründüğü için birlikte bir anı paylaşıyor gibi görünüyorlar. Arka plan yumuşak, kirli beyaz bir renktedir. Işık hafif loş, görüntüye yumuşak ve sıcak bir his veriyor. Gözlüklerine rağmen, gözleri hala bir duygu belirtisi gösteriyor. Birbirlerinin varlığından memnun ve mutlu görünüyorlar.
Konuk Yazar
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.