AnasayfaBlogUzman Çavuş Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Uzman Çavuş Nedir? Ne İş Yapar?

27 Haziran 2021
Uzman Çavuş Nedir? Ne İş Yapar?

Uzman çavuş, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yer alan komutanlıklarda görevini profesyonel olarak yapan kişilere denilir. Askerliği bir meslek olarak kabul edip bu mesleği profesyonel olarak yerine getiren kişiler olarak tanımlanabilir. Askerden yeni gelmiş ve askerdeyken devrelerinden birkaçının uzman çavuş olmak için çabalamasına şahit olmuş blog yazarlığı yapan biri olarak bu konuyu sizlere açıklamak istedim. Edindiğim bilgiler, tecrübeler ve yaptığım araştırmalar doğrultusunda uzman çavuşluk mesleği alanında aklınızdaki sorulara cevap bulacağınızdan eminim.

Her ne kadar ordu hiyerarşisinde alt rütbede yer alsalar da yaptıkları işlerle ve çalışmalarla büyük taktirleri topladıkları su götürmez bir gerçek. Askeriyede yaptıkları iş ve çalışmalarla çoğu işin yürümesini sağlayan nadir kişiler arasında yer alırlar. Uzman çavuş, içinde yer aldığı kuvvet komutanlığı veya sınıfına göre görev ve sorumlulukları değişiklik gösterebilir.

asker, Türkiye, çavuş, karikatür, uzman çavuş

Çünkü bir uzman çavuş, Türk Silahlı Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Özel Kuvvetler Komutanlığında görev yapabilir. Bu yüzden çalıştığı komutanlığa göre görevde ya da sorumluluklarda değişiklik olabilir.

Uzman çavuş, Milli Savunma Bakanlığı veya İç İşleri Bakanlığına bağlı olarak görevini sürdürebilir. Bu yüzden görev yerleri oldukça kritik olarak kabul edilebilir. Günümüzden örnek vermek gerekirse Suriye ve Irak’ta operasyonlara katılan personellerimizin çoğu uzman çavuşlardan oluşmaktadır. Bu açıdan bakıldığında da görevlerinin ne kadar önemli olduğu da anlaşılmaktadır. Konuya giriş yaptıktan sonra gelin hep beraber bu mesleği detaylarıyla birlikte başlıklar halinde inceleyelim.

Uzman Çavuş Nedir?

Yazının giriş kısmında bahsedildiği gibi askerliği bir meslek olarak benimseyip bu mesleği profesyonelce yapmaktır. Askerlik mesleğini bağlı bulunduğu komutanlığın gerektirdiği yükümlülüklerine uyum sağlayarak icra eden askeri personeldir. Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde sürekli ve aktif olarak görev alan ve görevi karşılığında maaş alan askeri personeldir.

Uzman çavuş en kötü lise veya dengi okul mezunu çavuşları ya da en az ilkokul mezunu olup, muvazzaflık hizmetini çavuş rütbesi ile tamamlayan kişilerden istihdam edilenleri kapsar.

Belirtilenlerin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetlerinde süreklilik arz eden ve önemli görev yerlerinde yer alan ve çavuş kadro görevlerinde yer almış ya da uzman onbaşılıktan uzman çavuşluğa geçmiş olan kişileri kapsayan bir meslektir. Türk Silahlı Kuvvetleri Komutanlıkları, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hazırlanan listelere başvuran ve ilgili kadro ve görev yerlerine girmek için istekli olan kişiler uzman çavuş olarak nitelendirilebilir.

Yönetmeliklerde belirtilen aşamaları geçen ve bu niteliklere sahip olan kişiler uzman çavuş olarak nitelendirilir. Peki, yazının başından beri tanıtmaya çalıştığımız bu mesleğin yaptıkları işler nelerdir? Şimdi de bu konuya değinmeye ne dersiniz?

asker, Türkiye, çavuş, karikatür, uzman çavuş

Uzman Çavuş Ne İş Yapar?

Uzman çavuşların ne iş yaptığı spesifik olarak bağlı bulunduğu Kuvvet Komutanlığına göre değişiklik göstermektedir. En genel haliyle Türk Silahlı Kuvvetleri ya da İçişleri Bakanlığı bünyesinde çalışırlar. Bağlı bulundukları bakanlıklar fark etmeksizin en temel görevi ülke güvenliğini sağlamak için çalışmasıdır. Bu kişiler alt görevlerden üst görevlere kadar farklı görevlerde yer alabilirler. Bağlı bulunulan Kuvvet Komutanlıkları fark etmeksizin uzman çavuş olan kişilerin yaptığı işler genel olarak şunlardır;

 • Er-astsubay-subay arasındaki ilişkiyi düzenlerler.

 • Görev yaptıkları yerleşkelerin güvenliğinin sağlanmasından sorumludurlar. Buna örnek olarak Doğu ya da Güneydoğu Anadolu bölgelerinde nöbet tutma işleminin er kişiler tarafından değil uzaman çavuşlar tarafından yerine getirilmesi verilebilir. Kendi yaşadığım bir olaydan da bu konuyla ilgili örnek vermek isterim. Askerlik yaptığım birlikte kırmızı alarm verildiğinde her zaman nöbet tutan erlerin yerine uzman çavuşlar nöbet tutma işlemini gerçekleştirmişlerdi.

 • Erlerin nöbet işlemlerini düzenlerler.

 • İdare işleri, nizamiye görevleri, erlerin sağlık durumlarının takibi vb. görevleri yerine getirirler.

 • Nöbet tutan erlerin denetimlerini yaparlar.

 • Uzman çavuşlar kendi mesleki eğitimlerine göre görevlendirilebilirler. Görev tanımları da mesleki eğitimlere göre farklılık gösterebilir. Örneğin, bilgi işlem personeli, boyacı, otocu, boyacı, aşçı, tesisatçı vb. çeşitli yerlerde görev yapabilirler. Benim askerlik yaptım yerde ulaştırma ve iş makineleri alanında görev yapan uzman çavuş kişiler vardı. Bu durum bizlere meslek eğitimlerinin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.

 • Belirtilen görevlerin yanı sıra muharebe görevlerinin yerine getirilmesini sağlarlar.

 • Düşman tarafından gelecek saldırı, uçak, füze vb. ile mücadele ederler.

 • Terör saldırılarına karşı mücadele ederler.

 • Nişancı olarak görev yapabilirler.

 • Görev yaptıkları askeri birlikte iletişimin sürekliliğinin sağlanmasını sağlarlar.

 • Emniyet ve asayiş ile kamu düzenini sağlamak ve kollamak da görevleri arasında yer alır.

 • Kaçakçılıkla mücadele ve bu süreci takip ve tahkik edilmesini sağlarlar. (Bulundukları bölgeye göre bu görev değişebilir.)

 • Kritik öneme sahip olan tesislerin korunmasını sağlarlar.

Genel olarak uzman çavuşların yapmış oldukları görevler yukarıda belirtildiği gibidir. Uzman olan kişinin bağlı olduğu Komutanlık, almış olduğu eğitim ve sınıflandırma onun görevlerini belirlemektedir. Yukarıda belirtilenler genel haliyle verilmiş olan görevlerdir. Görevler hakkında genel bilgi sahibi olduktan sonra şimdi de uzman çavuş maaşları hakkında bilgi sahibi olmaya ne dersiniz?

asker, Türkiye, çavuş, karikatür, uzman çavuş

Uzman Çavuş Maaşları

Uzman çavuş maaşları, hangi görevi yaptıklarına, nerede görev yaptıklarına, kıdemlerine vb. etkenlere göre değişiklik gösterebilir. Örneğin, uzman çavuş maaşları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da görev yapanların Batı’da görev yapanlarınkinden daha fazladır.

Suriye ve Irak’ta yapılan operasyonlarda adından oldukça söz ettiren uzmanlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde görev yapan uzmanlar vb. hepsi farklı maaşlar almaktadır. Görev yapılan yerin uzman çavuş maaşları üzerinde oldukça büyük etkisi vardır.

Uzman çavuş maaşları üzerinde etkisi olan bir diğer etmen ise AGİ olarak kısaltılan asgari geçim indirimidir. Prim ve diğer ödeneklerden gelen gelirler de uzman çavuş maaşları üzerinde etkilidir. Hal böyle olunca kesin bir sayı vermek gittikçe zor olmaktadır. Uzman çavuş maaşları hakkında belirtilenlere göre en düşük maaş 3.190 TL’dir.

En yüksek maaş ise 9. 750 TL olarak belirtilmiştir. Doğu ya da Güneydoğu Anadolu bölgesinde görev yapan uzman çavuş maaşları ise 6.500-8000 TL olarak belirtilmiştir. Maaşların belirlenmesinde etkili olan faktörleri unutmayınız. Maaşlar hakkında bilgi sahibi olduktan sonra nasıl uzman olunacağını öğrenelim.

Uzman Çavuş Nasıl Olunur?

Uzman olabilmek için ilk önce Bakanlıkların her temin döneminde internet adreslerinde yayınlanan çevrimiçi başvuru formunun doldurulması gerekmektedir. Başvuru yapabilmek için başvuru yapacak olan kişinin en az lise mezunu olması gerekmektedir. Başvuru yapan kişi başvuru yaptığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olması zorunludur.

Başvuru yaparken ya askerlik yapıyor olunması ya da terhisin üzerinden 5 yıldan fazla süre geçmemesi gerekmektedir. Ön başvuru işlemlerini tamamlayan kişiler Bakanlıkların belirlediği tarihte sonuçlarını öğrenebilmektedir.

asker, Türkiye, çavuş, karikatür, uzman çavuş

Uzman seçim aşaması birkaç aşamalı sınavdan oluşmaktadır. Bu sınavların başında yazılı sınav, fiziki yeterlilik testi, fiziki değerlendirme ve mülakat gelir. Bunların yanında başvuru evraklarının kontrolü, sağlık raporu ve güvenlik kontrolü de bu sınavların içerisinde yer alır. Belirtilen sınavlar tahmini olarak yarım gün içerisinde tamamlanmaktadır. Adayların en çok merak ettiği fiziki yeterlilik sınavı 1500 m koşu, 400 m hedef koşusu, şınav ve mekikten oluşur.

Yapılan sınavlarda adayın başarılı olup olmadığı aynı gün kendisine belirtilir. Başarılı olan adaylara sağlık raporu işlemleri için Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Kurulu Raporu vermeye yetkisi olan hastaneye sevk edilir. Eğer aday olumsuz sağlık raporu aldıysa bu sonuca itiraz edebilme hakkı bulunur.

Sınavda başarılı olan kişiler sağlık raporu ve en son aşama olan güvenlik soruşturması için işlemlerini internet üzerinden takip edebilirler. Başarılı olan kişiler, elde ettikleri sonuca göre en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanmaktadır.

Sistem, puanı en yüksekten başlamak kaydıyla ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak kontenjan doğrultusunda sıralanmaktadır. Adaylar asil veya yedek olarak sıralanır. Tüm belirtilen aşamalarda başarılı olan kişilere bilgilendirme yapılır. Eğitime başlamaları doğrultusunda çağrı işlemleri devam eder. Uzmanlar görevlerine başladıklarında başlangıç aşamasında 2 yıldan 5 yıla kadar sözleşme imzalarlar. Uzmanların sözleşmeleri en fazla 55 yaşına kadar uzatılabilir.

Uzman Çavuş Uzman Çavuş nedir Uzman Çavuş ne iş yapar Uzman Çavuş maaşları Uzman Çavuş nasıl olunur
Sezer Açiler
Sezer Açiler
Blog Yazarı

Sezer AÇİLER, 19 Haziran 1995 tarihinde Sakarya’da dünyaya geldi. 2018 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Gayrimenkul danışmanı, stajyer sosyolog ve Felsefe Grubu öğretmeni olarak çalıştı. Sertifika programlarına katıldı. 2019 yılında İstanbul İşletme Enstitüsünde blog yazarı olarak çalışmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.