AnasayfaBlogStajyer Öğretmen Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Stajyer Öğretmen Nedir? Ne İş Yapar?

25 Haziran 2021
Saçlarını atkuyruğu yapmış bir kadın kollarını kavuşturmuş gülümsüyor, etrafı bir grup insanla çevrili. Kadının en yakınındaki adam yumruğunu havaya kaldırmış, arka plandaki başka bir adamın yüzü ise bulanık. Ek olarak, bir kişinin gözleri yakından görülüyor ve köşede renkli bir nesnenin bulanık bir görüntüsü görülüyor. Nesnenin renkleri canlı ve büyüleyici. Görüntüdeki herkes gülümsüyor ve neşeli, bu da bu sahneyi neşeli ve sıcak bir sahne haline getiriyor.
Konu BaşlığıAçıklamaEk Bilgi
Stajyer Öğretmen Nedir?Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği öğrenimi tamamladıktan sonra eğitim kurumlarına atanıp görev yapan kişi.Öğretmen adayları çalıştıkları kurumda dosyalarını açtırır ve ders ücreti karşılığında öğretmenlik mesleğine başlar.
Stajyer Öğretmen Ne İş Yapar?Kendi branşındaki derslere girer, ders içeriklerini ve denetimlerini sağlar.Ayrıca yıllık plan kazanımları doğrultusunda etkinlikler düzenler.
Hazırlayıcı EğitimÖğretmen adaylarının hizmet sınıfları ve görev alanlarının gerektirdiği bilgi ve becerileri kazanmaları amaçlanır.Temel eğitim ile birlikte tüm kamu görevlilerinin bilmek, uygulamak durumunda oldukları konular ele alınır.
Uygulamalı EğitimÖğretmenlikte adaylık aşaması, iş içinde yetiştirilme sürecidir.Stajyer öğretmen bu süreçte öğretmen ve öğrenci arasındaki ilk iletişimi kurar ve öğrenme ortamlarını tasarlar.
Öğretmenin RolüÖğretmen öğrenim sürecinde aktif bir rol üstlenir, programları uygular ve öğrenme ortamlarını yönetirBunun yanı sıra rehberlik eder ve öğrencinin karakter gelişimini de yönlendirir.
Stajyer Öğretmenin Görev ve SorumluluklarıDerslerin yıllık planlarını hazırlar, değerlendirme ölçeği oluşturur ve değerlendirmeyi yapar.Bunların yanı sıra, gezi, sunum ve konferans gibi çalışmalar da hazırlar.
Asaletin AlınmasıStajyer öğretmenin asaletini alması mesleki donanım yönüyle zenginleşmeyi amaçlar.Bu süreçte öğretmen, eğitim dünyasında gerçekleşen gelişmeleri takip etmelidir.
21.yy Öğrenci Profili21.yy öğrencisi; ilgi alanları ve motivasyon bileşenlerinin içi içe geçtiği bir profildir.Stajyer öğretmen, bu bileşenleri tahlil etme ve velilerle kaliteli iletişim kanalını bulmayı gerektirir.
Öğretmenin Farkındalık GeliştirmesiÖğretmen, özel alan bilgisini ilerletecek bilimsel gelişmeleri incelemeli ve farkındalık geliştirmelidir.Teorik bilgileri de öğrenme ortamlarında kullanabilmelidir.
Mesleki YetkinliklerStajyer öğretmenin mesleki yetkinliklerini kazanmaya yönelik geliştirdiği başlangıç algısı önemlidir.Bu bakış açısı tüm eğitim değişkenlerine dair fikir ve yönelimleri kontrol altına alır.

Geleceği yapılandıracak olan öğretmenlerin yaşadıkları çağın ve ülkenin ihtiyaçlarını karşılamaları gerekir. İnsana yapılan yatırım bilgi çağının vazgeçilmez değeridir. Bu nedenle çok yönlü gelişmişlik de önemlidir. Öğretmenlerin iyi yetiştirilmesi ve görevlerini en iyi şekilde yerine getirebilmeleri için mesleki donanımlara sahip olmaları önemlidir. Eğitimin temel öğelerinden öğrenciyle sürekli etkileşim halinde bulunan öğretmendir. Aynı zamanda öğretim programlarının da uygulayıcısıdır. Programların uygulandığı öğrenme ortamlarında da eğitimin değişkenlerini yöneterek aktif bir rol üstlenir.

Bu noktada stajyer öğretmenin mesleğe attığı adım, sürecin niteliğini de belirlemektedir. Çünkü geleceği yönetecek bireylere rehberlik edecektir. Öğrencilerin karakterlerinin mimarı olacaklardır. Kişisel ve çevresel tüm etkenleri analiz etmekle, bu işleve fonksiyonel bir güç katacaklardır. Tüm bu değerlerin yerine getirebilmesi için gerekli donanımları elde etmiş olmaları gerekir. Bunun için de stajyer öğretmenlik, dikkatlice çizilmesi gereken başlangıç çizgisidir. Bu yazımızda stajyer öğretmeni daha yakından tanıyalım. 

Stajyer Öğretmen Nedir?

Stajyer öğretmen, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği öğrenimi tamamladıktan sonra eğitim kurumlarına atanıp görev yapan kişiye denir. Eğitim fakültelerinden mezun olan öğretmenlerin mezun olduğu bölümlere göre staj süresi ve durumu değişiklik gösterebilir.

Kamu kurumlarında asaleten öğretmen olmadan önce stajyer öğretmen olarak çalışmak gerekmektedir. Öğretmen adayları çalıştıkları kurumda dosyalarını açtırırlar. Bu noktadan itibaren ders ücreti karşılığında öğretmenlik mesleğine başlamış olurlar.

Öğrenme ortamlarının temel öğelerinden biri olan öğretmen, öğrencinin ve öğretim programlarının da belirleyicisidir. Bu nedenle danışman öğretmen rehberliğinde geçireceği uygulamalı eğitim ve hazırlayıcı eğitim süreçlerini planlı olarak tamamlamalıdır. Temel eğitimini iletişim, etkileşim, gözlemleme, dönüt alma-verme aşamalarında bütüncül olarak deneyimlemelidir.

Hazırlayıcı eğitim ile adayların hizmet sınıfları ve görev alanlarının gerektirdiği bilgi ve becerileri kazanmaları amaçlanır. Temel eğitimde bütün kamu görevlilerinin bilmek, uygulamak durumunda oldukları konuların ele alınması planlanır. Hazırlayıcı eğitim stajyerin kendi alanı ile ilgilidir. Ve daha uzun sürelidir. Staj dönemi olarak da ifade edilen uygulamalı eğitim, meslekte adaylıktır. İş içinde yetiştirilme sürecidir. Mevzuat bilgisi edinmekten çok yapılacak işlerin tanınmasını, gözlemlenmesini ve bu uygulama içinde yetiştirilmeyi kapsar.

Öğretmenlikte adaylık aşaması iyi bir gözlem ve ilgili süreci okumayı gerektirir. Uygulama, eğitimin önemli iki unsuru olan öğretmen ve öğrenciyi ilk kez bir araya getirir. Bu süreçte eğitimci olarak stajyer öğretmene yapılacak rehberlik de önemlidir. Uygulama içindeki öğrenme ortamlarını tasarlamayı öngörür. Bu ortamlarda oluşabilecek problemleri tanımayı; süreç ya da sonuç odaklı kıyaslayabilmeyi gerektirir. Önleyici ve çözümleyici rehberlikle mesleki bilgiyi pekiştirmeyi hedefler.

Stajyer Öğretmen Ne İş Yapar?

Stajyer öğretmenin, dosyasını açtırdığı kurumda gerçekleştirmesi gereken temel görev ve sorumlulukları vardır. Bu görev ve sorumluluklara dair gösterdiği performans değerlendirilme kriterlerinin de belirleyicisi olmaktadır. Bunlar:

 1. Kendi branşındaki derslere girmek ve öğrenme ortamlarını takip etmek,

 2. Derslerin yıllık planlarını, okulun bulunduğu sosyal ve ekonomik çevreyi dikkate alarak hazırlamak,

 3. Okulların çerçeve planına göre günlük ünite planlarını hazırlamak,

 4. Dersine girdiği sınıf seviyeleri için sınav, değerlendirme ölçeği hazırlamak ve değerlendirmek,

 5. Yıllık plan kazanımları doğrultusunda etkinlikler düzenlemek,

 6. Gezi, sunum ve konferans gibi çalışmalar hazırlamak,

Stajyer öğretmenin asaletini alması, mesleki donanım yönüyle zenginleşmeyi amaçlar. Bu donanım, eğitim dünyasında gerçekleşen gelişmeleri yakından takip etmek anlamına da gelir. Özel alan bilgisini ilerletecek bilimsel gelişmeleri incelemesi öncül ihtiyaçtır. Ayrıca yayınlanmış makalelerle eğitimin değişkenlerine farkındalık geliştirmelidir. Edinilen teorik bilgileri de öğrenme ortamlarında kullanabilmelidir. 

Hız ve görselliğin hakim olduğu 21.yy öğrenci profilinde; ilgi alanları ve motivasyon bileşenleri içi içe geçmiştir. Bu bileşenleri tahlil etmek, velilerle kaliteli iletişim kanalını bulmayı da gerekli kılar. Yüz yüze iletişimle yarışan sayısız uyarıcının bir arada bulunduğu online ortamların varlığı göz önüne alınmalıdır. Öğretmen, X-Y ve Z kuşakları arasındaki farklılıkları okuyarak öğrenci- veli iletişimini analiz edebilmelidir.

Stajyer öğretmenin mesleki yetkinliklerini kazanmaya yönelik geliştirdiği başlangıç algısı çok önemlidir. Bu bakış açısı tüm eğitim değişkenlerine dair fikir ve yönelimleri de kontrol altına almaktadır. Bazen istemsizce, bazen bilinçli olarak oluşacak öngörüler teori bilgisinin de önüne geçebilmektedir. Öğrenim gördükleri programlardaki alan bilgilerinden, mesleki kazanımlara geçişte stajyerlik süreci önemli bir aşama olacaktır. 

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenliğin bilgi temelini üç bileşende sıralar; genel kültür, özel alan bilgisi ve eğitme-öğretme (pedagojik formasyon) becerileri. Stajyer öğretmenin öğretmenlik bilgisinin temelini oluşturan bütünleyici öğeler ise şöyle sıralanabilir:

 1. Branş/Alan Bilgisi 

 2. Genel Meslek Bilgisi 

 3. Öğretim Programı Bilgisi

 4. Öğrenen Nitelikleri Bilgisi 

 5. Eğitim Sistemi Bilgisi 

 6. Eğitim kazanımları ve değerleri

 7. Eğitim tarihi ve felsefi temelleri bilgisi olarak ifade edilebilir.

Tüm bilgi ve bileşenlerin perspektifinde alanında yetkin bir eğitimci olabilmek için uygulamalı eğitim gören stajyer öğretmenlerin:

 1. Özel alan, eğitim psikoloji ve genel kültür bilgisine sahibi olması

 2. Mesleki ilkelere ve yöntemlere hakim olması

 3. Öğretici, eğitici ve temsilci rollerini benimsemesi

 4. Problemleri tanıma, önleme ile problem çözme yöntemlerine ve sınıf yönetimine hakim olması

 5. Öğrenme ortamlarında etkili iletişim tekniklerini kullanabilmesi

 6. İletişim gücü ile sosyal liderlik rolünü benimsemesi

 7. Başarıyı ölçme ve değerlendirme yeterliliklerine sahip olması

 8. Öğrenci karakter ve değerlerini zaman ve çevreye göre yorumlayabilmesi

 9. Bilgi, iletişim ve öğretim teknolojileri alanında bilgisayar programlarından bazılarını aktif olarak kullanabilmesi gerekmektedir.

İlgili eğitim: Liderlik Eğitimi

Bu bağlamda doğru kaynaklardan faydalanarak kişisel donanım ve mesleki becerileri birleştirmek, eğiticinin eğitiminde temel prensibi olmalıdır.

Stajyer Öğretmen Maaşları

Ders başına ücret alarak görev yapan stajyer öğretmen maaşları; eş ve çocuk durumu, asgari geçim indirimi (AGİ), prim ve diğer ödeneklere göre farklılık gösterebilir. Bununla beraber çalışan stajyer öğretmenlerin görev aldığı eğitime göre maaşları değişiklik gösterebilmektedir. Stajyer öğretmen maaşları 2021 verilerine göre 4.650-4.700 TL civarındadır. 

Stajyer Öğretmen Nasıl Olunur?

Stajyer öğretmen, üniversitelerin dört yıllık eğitim veren fakültelerinden lisans derecesi ile mezun olmalıdır. Ya da eğitim sürecini tamamladıktan sonra pedagojik formasyon eğitimi almalıdır. Atandıktan sonra en az 1 yıl, en çok 3 yıl süren eğitimde temel eğitim, hazırlayıcı ve uygulama eğitim aşamalarında mesleki yetkinlikler izlemeye alınır. Teorik mevzuat bilgisini, daha uzun bir süreç olan uygulamalı eğitim tamamlamalıdır. En az 1 en fazla 3 yıl süren uygulama süreci staj olarak ifade edilir. Stajyerliği tamamlamak için başlangıçta, çalıştıkları kurum ile sözleşme yapmış olmaları gerekmektedir. Çalışma süreci boyunca almış olacağı bir şikâyet siciline işlenirse adaylık süreci tekrara girer. Stajyerliğinin kaldırılması için staj başlatması gerekir.

Öğretmen, öğrenme ve öğretme süreçlerinin temel öğelerinden biridir. Öğretim programlarını uygulayan, öğrenme ortamlarını tasarlayıp yöneten, hem öğrenenlerin hem de öğretimin değerlendirilmesini yapan kişi öğretmendir. Stajyer öğretmenin nitelikleri, bu süreçleri de büyük ölçüde etkilemektedir. Yeni yetişecek bireylere rehberlik edecek, geleceğin şekillenmesinde etkili olacaktır. Bu işlevleri yerine getirebilmesi için gerekli özellikleri kazanmış olması gerekir. Bunun için stajyerlik eğitimi önemli bir süreçtir. Temel eğitim unsuru olan öğretmenin yetiştirilmesi bireysel olduğu kadar da kurumsallığı içeren bütüncül bir bakış gerektirir. 

Stajyer öğretmenlik hizmetinin kabul edilebilmesi için gerekli şartlar, uygulama sürecini izleyen kurum tarafından değerlendirmeye alınır. Stajyer öğretmen olarak çalışılan kurum, staj dosyasını onaylar. Ve stajın tamamladığını ilin milli eğitim müdürlüğüne bildirir. Bu süreç, ilgili belgenin kamu kurum müdürlüğünce stajyer öğretmene teslim edilmesi ile son bulur.

Stajyer Öğretmen Nedir?, Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği öğrenimi tamamladıktan sonra eğitim kurumlarına atanıp görev yapan kişi, Öğretmen adayları çalıştıkları kurumda dosyalarını açtırır ve ders ücreti karşılığında öğretmenlik mesleğine başlar, Stajyer Öğretmen Ne İş Yapar?, Kendi branşındaki derslere girer, ders içeriklerini ve denetimlerini sağlar, Ayrıca yıllık plan kazanımları doğrultusunda etkinlikler düzenler, Hazırlayıcı Eğitim, Öğretmen adaylarının hizmet sınıfları ve görev alanlarının gerektirdiği bilgi ve becerileri kazanmaları amaçlanır, Temel eğitim ile birlikte tüm kamu görevlilerinin bilmek, uygulamak durumunda oldukları konular ele alınır, Uygulamalı Eğitim, Öğretmenlikte adaylık aşaması, iş içinde yetiştirilme sürecidir, Stajyer öğretmen bu süreçte öğretmen ve öğrenci arasındaki ilk iletişimi kurar ve öğrenme ortamlarını tasarlar, Öğretmenin Rolü, Öğretmen öğrenim sürecinde aktif bir rol üstlenir, programları uygular ve öğrenme ortamlarını yönetir, Bunun yanı sıra rehberlik eder ve öğrencinin karakter gelişimini de yönlendirir, Stajyer Öğretmenin Görev ve Sorumlulukları, Derslerin yıllık planlarını hazırlar, değerlendirme ölçeği oluşturur ve değerlendirmeyi yapar, Bunların yanı sıra, gezi, sunum ve konferans gibi çalışmalar da hazırlar, Asaletin Alınması, Stajyer öğretmenin asaletini alması mesleki donanım yönüyle zenginleşmeyi amaçlar, Bu süreçte öğretmen, eğitim dünyasında gerçekleşen gelişmeleri takip etmelidir, 21yy Öğrenci Profili, 21yy öğrencisi; ilgi alanları ve motivasyon bileşenlerinin içi içe geçtiği bir profildir, Stajyer öğretmen, bu bileşenleri tahlil etme ve velilerle kaliteli iletişim kanalını bulmayı gerektirir, Öğretmenin Farkındalık Geliştirmesi, Öğretmen, özel alan bilgisini ilerletecek bilimsel gelişmeleri incelemeli ve farkındalık geliştirmelidir, Teorik bilgileri de öğrenme ortamlarında kullanabilmelidir, Mesleki Yetkinlikler, Stajyer öğretmenin mesleki yetkinliklerini kazanmaya yönelik geliştirdiği başlangıç algısı önemlidir, Bu bakış açısı tüm eğitim değişkenlerine dair fikir ve yönelimleri kontrol altına alır
Stajyer Öğretmen Stajyer Öğretmen nedir Stajyer Öğretmen maaşları Stajyer Öğretmen nasıl olunur Stajyer Öğretmen ne iş yapar
Bu gözlüklü ve başörtülü bir kadının görüntüsüdür. Açık tenli, uzun kumral saçlı ve koyu renk gözlü. Gözlükleri ince ve dikdörtgen şeklinde, kahverengi çerçeveli ve siyah camlıdır. Başörtüsü açık mavi ve beyaz renktedir ve başının etrafına bir fiyonkla bağlanmıştır. Hafif bir gülümsemesi var ve rahat görünüyor. Beyaz bir tişört ve mavi kot pantolondan oluşan gündelik bir kıyafeti var. Arka planda bir pencere bulunan beyaz bir duvarın önünde duruyor.
Nuriye Erdoğan
Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu görüntü bir fotoğraf için gülümseyen bir adamı gösteriyor. Takım elbise giyiyor ve profesyonel bir ortamda olduğu anlaşılıyor. Boynunun ve yüzünün yakın çekimi neşeli ifadesini gösteriyor ve sakalı ona seçkin bir görünüm veriyor. Ayrıca siyah zemin üzerinde beyaz bir metin var, muhtemelen üretim yönetimi kursuyla ilgili. Genel olarak, bu görüntü kursun önemini aktarıyor ve konuyla ilgili bir güven ve gurur duygusu veriyor.
4.9
(16)

Üretim Yönetimi Eğitimi

24 Konu5 Saat
Parlak bir gülümsemeye sahip genç bir adam doğrudan kameraya bakıyor. Açık ten rengine sahip ve kahverengi gözleri mutlulukla parlıyor. Koyu renk saçları düzgünce kesilmiş ve yüzü rahat ve memnun. Beyaz arka planla güzel bir tezat oluşturan mavi bir tişört giyiyor. Yüz ifadesi neşeli ve olumlu tavrı bulaşıcı. Gerçekten mutlu ve o andan memnun görünüyor. Bu görüntü bir neşe anını yakalıyor ve öznenin duygusunu aktarıyor.Bahadır Atmaca
12870
Bu görüntü, gömlek giyen bıyıklı bir adamın yakın çekimidir. Hafifçe gülümsüyor ve çenesi görünüyor. Yüzü siyah bir arka planla çerçevelenmiş ve gözleri, burnu ve ağzı net bir şekilde görülebiliyor. Bıyığı kıvrımlı ve uzun, üst dudağının üzerinden ağzının bir tarafına doğru uzanıyor. Giydiği gömlek çoğunlukla beyazdır ve yakası boynunun etrafında görünmektedir. Elleri görünmüyor, ancak resmin sağ üst köşesinde bir kişinin elinin bulanık bir resmi görülebiliyor. Bıyıklı adamın bu portresi, bir insanın yüzünü ve ifadesini gösteren harika bir örnektir.
4.8
(73)

Eğiticinin Eğitimi

7 Konu4 Saat
Adam şık, koyu gri bir takım elbise giymektedir. Düzgünce kesilmiş bir bıyığı var ve saçları yana doğru düzgünce taranmış. Gözleri sanki uzaklara bakıyormuş gibi ileriye odaklanmıştır. Yüzünde kendinden emin ve ciddi bir ifade vardır. Elleri kalçalarında gururlu bir duruşla dimdik ayakta duruyor. Kendinden emin ve kararlı görünüyor. Duruşu bir güç ve kontrol hissi yayıyor.Umur Çalıkoğlu
1616889
Bu görsel, arka planda bir bilgisayar kodu ile bir kadın yüzünü tasvir etmektedir. Bu, kodlamanın temellerinin öğretildiği temel programlamaya giriş niteliğindedir. Kodlama kavramlarını anlamak için kişinin temelleri net bir şekilde anlaması gerekir. Bu ders sayesinde öğrenciler programlama dilinin temellerini ve çeşitli görevler için nasıl kod yazacaklarını öğrenirler. Kodlama görevlerini nasıl daha küçük parçalara ayıracakları ve kodlamanın sözdizimini nasıl anlayacakları konusunda fikir edineceklerdir. Kurs boyunca öğrenciler, yazılım oluşturmak ve geliştirmek için araçları ve kodlama dillerini nasıl kullanacaklarını öğreneceklerdir. Ayrıca hata ayıklama tekniklerini anlayacak ve programlarını nasıl test edeceklerini ve hata ayıklayacaklarını öğreneceklerdir. Dersin sonunda öğrenciler verimli ve iyi yapılandırılmış kod yazabilecek bilgi ve beceriye sahip olacaklardır.
4.9
(58)

Temel Programlamaya Giriş

7 Konu4 Saat
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
1254464