AnasayfaBlogUzman Psikolog Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Uzman Psikolog Nedir? Ne İş Yapar?

16 Temmuz 2021
Kumral saçlı iki kadın açık mavi bir sandalyede karşılıklı oturuyor. Kadınlardan biri elinde kahverengi beyaz bir kitabı açık tutmakta ve dikkatle incelemektedir. Diğer kadın ise kollarını kavuşturmuş, yan tarafa bakıyor. Arkalarındaki duvarda siyah beyaz bir logo asılıdır ve sağ tarafta yerde yakın çekim bir bilgisayar faresi görülmektedir. Arka planda pembe harflerle yazılmış bir tabela ve duvarda ortasında beyaz bir daire olan siyah bir daire görülmektedir. Görüntünün sağ üst köşesinde bir kadının yüzünün yakın çekimi ve sol alt köşede pembe bir yastık görülüyor. Her iki kadın da gözlük takıyor ve kitaba dalmış, içerdiği bilgileri alıyor gibi görünüyor.
TerimAçıklamaÖrnek Görevler
Uzman PsikologLisans eğitimini psikoloji alanında tamamladıktan sonra yüksek lisansını da psikolojinin başka bir alanında tamamlayan, insanların birbiri ve çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen, bilişsel, duygusal ve sosyal açıdan yorumlayan profesyonellerdir.Hasta yakınları ile hasta konusunda görüşme yapar, hastaların kontrollerinde ve muayenelerine müdahil olur.
Zihin veya Ruh BilimiDavranış ve zihni inceleyen bilimdir. Bilinçsiz ve bilinçsiz olaylarla beraber duygu ve düşüncelerin incelenmesini içerir.İnsan davranışlarını ve zihinsel süreçlerini analiz etmek.
Nöro Bilimsel AraştırmacıBeynin gösterdiği ve ortaya koyduğu özelliklerle bağlantılı tüm fenomenleri tam olarak anlamlandırmaya çalışır.Beynin faaliyetlerini ve nasıl çalıştığını incelemek.
Psikolojik DanışmanlıkUzmanlık alanına giren konularda psikolojik rehberlik, şahsi ve grup terapisi, danışmanlık hizmetleri gibi çalışmalarda bulunur.Bireylerin önemli kararlar almasına, kendilerini daha iyi tanımasına yardımcı olur.
Psikoteknik DeğerlendirmeBireyin belirli bir işi yapabilme yeteneğini, bu işi yaparken karşılaştığı zorlukları göğüsleyebilme gücünü ortaya koyan bir değerlendirmedir.Çalışanların yeteneklerini ve uygunluklarını değerlendirmek.
Tedavi PlanlamasıUzman doktora tarafından yapılan değerlendirmelere göre ihtiyaç duyulan tedavi ve teknikleri belirlemeye çalışır.Müşterilere uygun tedavi ve danışmanlık planlarını oluşturur.
Rapor HazırlamaHizmetin ve mesleğin ihtiyaç duyduğu veya yasal mevzuatın uygun bulduğu form ya da raporları hazırlamak ve yazışmalarını gerçekleştirmek.Psikolojik değerlendirme raporları hazırlamak.
EğitimUzman psikolog olabilmek için iyi bir eğitim geçmişine sahip olmak gerekir. Bu eğitim liseden itibaren başlamaktadır.Eğitimleri tamamlamak ve sınavlarda başarılı olmak.
TZR ve AYT SınavıÜniversitelerin psikoloji lisans düzeyinde eğitim tercihinde bulunmak için girilmesi gereken sınavlar.TYT ve AYT sınavlarına hazırlanmak ve bu sınavlarda yeterli skoru elde etmek.
Lisans ve Yüksek LisansUzman psikolog olabilmek için psikoloji alanında lisans ve yüksek lisans eğitimlerini tamamlamak gerekir.Lisans ve yüksek lisans eğitimlerini başarıyla tamamlamak.

Uzman psikolog, lisans eğitimini psikoloji alanında tamamladıktan sonra yüksek lisansını da psikolojinin başka bir alanında tamamlayan, görev alanı kapsamında insanların birbiri ve çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen, bilişsel, duygusal ve sosyal açıdan yorumlayan profesyonellerdir. Bu çalışmamızda uzman psikologlara yer verdik.

Uzman Psikolog Nedir?

Uzman psikoloğu açıklamadan önce psikoloğun kelime anlamına bakmamızda gerekiyor. Psikolog Antik Yunan döneminde zihin veya ruh anlamına gelen "psyche" ve çalışma anlamına gelen "logia" kelimelerinin bir araya gelmesiyle meydana gelmiştir. Psikoloji veya ruh bilimi, davranış ve zihni inceleyen bir bilim olarak bilinmektedir.

Bilinçsiz ve bilinçsiz olaylarla beraber duygu ve düşüncelerin incelenmesini içeren psikoloji, çok geniş kapsamlı bilimsel bir alandır. Uzman psikolog, lisans eğitimini psikolog alanında tamamladıktan sonra yüksek lisansını da psikolojinin başka bir alanında tamamlayan, görev alanı kapsamında insanların birbiri ve çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen, bilişsel, duygusal ve sosyal açıdan yorumlayan profesyonellerdir.

Uzman psikologlar, beynin gösterdiği ve ortaya koyduğu özelliklerle bağlantılı tüm fenomenleri tam olarak anlamlandırmaya çalışır. Bu açıdan uzman psikologlar nöro bilimsel araştırmacı gruplarına girmektedir.

Psikolog bilimi bir sosyal bilim olmakla beraber aynı zamanda doğa bilimlerine de yer vermektedir. İnsana ait beyin biyolojisini sık sık kullanarak geliştirme çabasının içerisine girer. Buna ek olarak organizmaların davranışlarını gözlemleyen, zihinde canlandırma, hatırlama, düşünme, ve aynı zamanda hayal etme gibi doğrudan gözlemlenemeyen karışık zihinsel olayları inceleme alanına girmektedir.

Psikoloji dikkat, algı, duygu, motivasyon, zeka, kişilik görünümlü içsel durumlarla beraber insanlar arası ilişkiler (aşk, evlilik, baba anne ve çocuk arasındaki bağlanma vb.) grup içi ve gruplar arası ilişki süreçlerini psikoloji biliminin genellikle çalıştığı konular arasında yer almaktadır.

Bütün konu alanlarıyla psikoloji tıp ve fen bilimleri ile aynı zamanda sosyal bilimlerle yakın ilişki içindedir. Psikolojinin temel hedefi, zihinsel davranışları ve durumları ortaya çıkartarak, neden ve nasıl oluştuklarını açıklamak, sonraki süreçlerde nasıl bir gelişim ve değişim göstereceklerini göz önünde bulundurarak doğal süreçlerini izler ve kontrol eder.

Uzman Psikolog Ne İş Yapar?

Uzman psikologların birçok görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Bu görev ve sorumluluklar görev yapmış oldukları kurumun hedefleri ve politikaları doğrultusunda gerçekleştirilir. İlgili görevler şöyledir;

 • Uzman psikolog, uzman hekimle beraber koordineli ve işbirliği kapsamında çalışır.

 • Gerek görülmesi halinde hasta yakınları ile hasta konusunda görüşme yapar.

 • Sağlık tesisine gelen ayakta ve yatarak tedavi alan hastaların kontrollerinde ve muayenelerine müdahil olur.

 • Uzman hekimin ortaya koymaya çalıştığı tanıya yardımcı olabilmek adına, zeka, kişilik benzeri konularda, gerek duyulması halinde psikoanalitik, mülakat gibi usul ve teknikler gerçekleştirir.

 • Kendi alanı kapsamında daha önce yapılan mesleki teknik testlerin değerlendirmelerini yapar.

 • Uzman doktora tarafından yapılan değerlendirmelere göre ihtiyaç duyulan tedavi ve teknikleri belirlemeye çalışır. Yapacağı tedaviyi meslek etiğine dikkat ederek gerçekleştirir.

 • Uzmanlık alanına giren konularda psikolojik rehberlik, şahsi ve grup terapisi, danışmanlık hizmetleri gibi çalışmalarda bulunur.

 • Psikoteknik değerlendirmeler yapar.

 • Çalışmış olduğu sağlık tesisinde veya danışma merkezlerinde kendi sorumluluğu altında bulunan kişilere psikolojik yardımda bulunur.

 • Hizmetin ve mesleğin ihtiyaç duyduğu veya yasal mevzuatın uygun bulduğu form ya da raporları hazırlamak ve yazışmalarını gerçekleştirmek.

 • Bireylerin önemli kararlar almasına, kendilerini daha iyi tanımasına, çevresindeki kişilerle daha faydalı ve yararlı ilişkiler kurmasına yardım etmek.

 • Kendine gelen kişilerle ön görüşmelerde bulunur ve gerek görülmesi halinde bazı psikolojik testler yapar.

 • Uzmanlık alanı kapsamında yer alan konularda, sağlık kurumu tarafından kendisine verilen görevleri kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatlar ışığında gerçekleştirir.

 • Üst amirleri tarafından kendisine verilen görevleri zamanında yapar.

Uzman Psikolog Nasıl Olunur?

Uzman psikolog olabilmek için iyi bir eğitim geçmişine sahip olmak gerekir ki bu eğitim liseden itibaren başlamaktadır. Liselerin eşit ağılık bölümlerinden mezun olunduktan sonra Yükseköğretim Kurumu tarafından yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına ve sonrasında ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavlarına girmek gerekir.

Her iki sınavdan alınabilecek iyi birer puan sonrasında ise üniversitelerin psikoloji lisans düzeyinde eğitim tercihinde bulunmaları gerekir. Bu eğitim toplamda 4 yıl devam etmekte olup hem teori hem de uygulamalı çalışmaların olduğunu belirtebiliriz. Lisans eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra üniversitelerin yüksek lisans düzeyinde psikoloji tabanlı eğitim alınmalıdır.

Bu eğitimi alabilmek için ALES sınavına girerek 70 ve üzeri bir yeterliliğe sahip olmak gerekir. Bu puan skoru ile beraber YDS sınavına da girerek 50 ve üzeri bir puanda buradan alınmalıdır. Daha sonra üniversitelerin yapacağı ilanlarla yüksek lisans eğitimi tercihinde bulunarak bilimsel yeterlilik sınavına girerek mülakatta başarılı olunması beklenmektedir. Yüksek lisans eğitimi toplamda 2 yıl devam etmekte olup son yılı tez çalışması olduğunu belirtebiliriz.

Uzman Psikolog, Lisans eğitimini psikoloji alanında tamamladıktan sonra yüksek lisansını da psikolojinin başka bir alanında tamamlayan, insanların birbiri ve çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen, bilişsel, duygusal ve sosyal açıdan yorumlayan profesyonellerdir, Hasta yakınları ile hasta konusunda görüşme yapar, hastaların kontrollerinde ve muayenelerine müdahil olur, Zihin veya Ruh Bilimi, Davranış ve zihni inceleyen bilimdir Bilinçsiz ve bilinçsiz olaylarla beraber duygu ve düşüncelerin incelenmesini içerir, İnsan davranışlarını ve zihinsel süreçlerini analiz etmek, Nöro Bilimsel Araştırmacı, Beynin gösterdiği ve ortaya koyduğu özelliklerle bağlantılı tüm fenomenleri tam olarak anlamlandırmaya çalışır, Beynin faaliyetlerini ve nasıl çalıştığını incelemek, Psikolojik Danışmanlık, Uzmanlık alanına giren konularda psikolojik rehberlik, şahsi ve grup terapisi, danışmanlık hizmetleri gibi çalışmalarda bulunur, Bireylerin önemli kararlar almasına, kendilerini daha iyi tanımasına yardımcı olur, Psikoteknik Değerlendirme, Bireyin belirli bir işi yapabilme yeteneğini, bu işi yaparken karşılaştığı zorlukları göğüsleyebilme gücünü ortaya koyan bir değerlendirmedir, Çalışanların yeteneklerini ve uygunluklarını değerlendirmek, Tedavi Planlaması, Uzman doktora tarafından yapılan değerlendirmelere göre ihtiyaç duyulan tedavi ve teknikleri belirlemeye çalışır, Müşterilere uygun tedavi ve danışmanlık planlarını oluşturur, Rapor Hazırlama, Hizmetin ve mesleğin ihtiyaç duyduğu veya yasal mevzuatın uygun bulduğu form ya da raporları hazırlamak ve yazışmalarını gerçekleştirmek, Psikolojik değerlendirme raporları hazırlamak, Eğitim, Uzman psikolog olabilmek için iyi bir eğitim geçmişine sahip olmak gerekir Bu eğitim liseden itibaren başlamaktadır, Eğitimleri tamamlamak ve sınavlarda başarılı olmak, TZR ve AYT Sınavı, Üniversitelerin psikoloji lisans düzeyinde eğitim tercihinde bulunmak için girilmesi gereken sınavlar, TYT ve AYT sınavlarına hazırlanmak ve bu sınavlarda yeterli skoru elde etmek, Lisans ve Yüksek Lisans, Uzman psikolog olabilmek için psikoloji alanında lisans ve yüksek lisans eğitimlerini tamamlamak gerekir, Lisans ve yüksek lisans eğitimlerini başarıyla tamamlamak
Uzman Psikolog Uzman Psikolog nedir Uzman Psikolog ne iş yapar Uzman Psikolog maaşları Uzman Psikolog nasıl olunur
Özel dikim siyah takım elbiseli yakışıklı bir adam gri bir arka planın önünde kendinden emin bir şekilde duruyor. Kısa, koyu renk saçları ve hafif bir sakalı var ve gözleri uzaklara bakıyor. Duruşu rahat, elleri rahatça ceplerinde ve dudaklarında hafif bir gülümseme var. Zarif ve sofistike görünüyor ve hayatın sunacağı her şeyi üstlenmeye hazır. Beyaz gömleği ve siyah kravatıyla kıyafetini tamamlıyor ve görünümüne sofistike bir hava katıyor.
Nevzat Yüksel
Blog Yazarı

Sağlık Yönetimi bölümünde öğretim görevlisi. Sağlık hukuku, Türk sağlık sistemi ve sağlık kuruluşlarında teknoloji yönetimi alanında dersler vermektedir. Birçok uluslararası dergi, kitap ve bildirilerde yazı ve bölümleri vardır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.