AnasayfaBlogUzman Psikolog Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Uzman Psikolog Nedir? Ne İş Yapar?

16 Temmuz 2021
Uzman Psikolog Nedir? Ne İş Yapar?

Uzman psikolog, lisans eğitimini psikoloji alanında tamamladıktan sonra yüksek lisansını da psikolojinin başka bir alanında tamamlayan, görev alanı kapsamında insanların birbiri ve çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen, bilişsel, duygusal ve sosyal açıdan yorumlayan profesyonellerdir. Bu çalışmamızda uzman psikologlara yer verdik.

Uzman Psikolog Nedir?

Uzman psikoloğu açıklamadan önce psikoloğun kelime anlamına bakmamızda gerekiyor. Psikolog Antik Yunan döneminde zihin veya ruh anlamına gelen "psyche" ve çalışma anlamına gelen "logia" kelimelerinin bir araya gelmesiyle meydana gelmiştir. Psikoloji veya ruh bilimi, davranış ve zihni inceleyen bir bilim olarak bilinmektedir. Bilinçsiz ve bilinçsiz olaylarla beraber duygu ve düşüncelerin incelenmesini içeren psikoloji, çok geniş kapsamlı bilimsel bir alandır. Uzman psikolog, lisans eğitimini psikolog alanında tamamladıktan sonra yüksek lisansını da psikolojinin başka bir alanında tamamlayan, görev alanı kapsamında insanların birbiri ve çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen, bilişsel, duygusal ve sosyal açıdan yorumlayan profesyonellerdir. Uzman psikologlar, beynin gösterdiği ve ortaya koyduğu özelliklerle bağlantılı tüm fenomenleri tam olarak anlamlandırmaya çalışır. Bu açıdan uzman psikologlar nöro bilimsel araştırmacı gruplarına girmektedir.

Psikolog bilimi bir sosyal bilim olmakla beraber aynı zamanda doğa bilimlerine de yer vermektedir. İnsana ait beyin biyolojisini sık sık kullanarak geliştirme çabasının içerisine girer. Buna ek olarak organizmaların davranışlarını gözlemleyen, zihinde canlandırma, hatırlama, düşünme, ve aynı zamanda hayal etme gibi doğrudan gözlemlenemeyen karışık zihinsel olayları inceleme alanına girmektedir. Psikoloji dikkat, algı, duygu, motivasyon, zeka, kişilik görünümlü içsel durumlarla beraber insanlar arası ilişkiler (aşk, evlilik, baba anne ve çocuk arasındaki bağlanma vb.) grup içi ve gruplar arası ilişki süreçlerini psikoloji biliminin genellikle çalıştığı konular arasında yer almaktadır.

Bütün konu alanlarıyla psikoloji tıp ve fen bilimleri ile aynı zamanda sosyal bilimlerle yakın ilişki içindedir. Psikolojinin temel hedefi, zihinsel davranışları ve durumları ortaya çıkartarak, neden ve nasıl oluştuklarını açıklamak, sonraki süreçlerde nasıl bir gelişim ve değişim göstereceklerini göz önünde bulundurarak doğal süreçlerini izler ve kontrol eder.

Uzman Psikolog Ne İş Yapar?

Uzman psikologların birçok görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Bu görev ve sorumluluklar görev yapmış oldukları kurumun hedefleri ve politikaları doğrultusunda gerçekleştirilir. İlgili görevler şöyledir;

 • Uzman psikolog, uzman hekimle beraber koordineli ve işbirliği kapsamında çalışır.

 • Gerek görülmesi halinde hasta yakınları ile hasta konusunda görüşme yapar.

 • Sağlık tesisine gelen ayakta ve yatarak tedavi alan hastaların kontrollerinde ve muayenelerine müdahil olur.

 • Uzman hekimin ortaya koymaya çalıştığı tanıya yardımcı olabilmek adına, zeka, kişilik benzeri konularda, gerek duyulması halinde psikoanalitik, mülakat gibi usul ve teknikler gerçekleştirir.

 • Kendi alanı kapsamında daha önce yapılan mesleki teknik testlerin değerlendirmelerini yapar.

 • Uzman doktora tarafından yapılan değerlendirmelere göre ihtiyaç duyulan tedavi ve teknikleri belirlemeye çalışır. Yapacağı tedaviyi meslek etiğine dikkat ederek gerçekleştirir.

 • Uzmanlık alanına giren konularda psikolojik rehberlik, şahsi ve grup terapisi, danışmanlık hizmetleri gibi çalışmalarda bulunur.

 • Psikoteknik değerlendirmeler yapar.

 • Çalışmış olduğu sağlık tesisinde veya danışma merkezlerinde kendi sorumluluğu altında bulunan kişilere psikolojik yardımda bulunur.

 • Hizmetin ve mesleğin ihtiyaç duyduğu veya yasal mevzuatın uygun bulduğu form ya da raporları hazırlamak ve yazışmalarını gerçekleştirmek.

 • Bireylerin önemli kararlar almasına, kendilerini daha iyi tanımasına, çevresindeki kişilerle daha faydalı ve yararlı ilişkiler kurmasına yardım etmek.

 • Kendine gelen kişilerle ön görüşmelerde bulunur ve gerek görülmesi halinde bazı psikolojik testler yapar.

 • Uzmanlık alanı kapsamında yer alan konularda, sağlık kurumu tarafından kendisine verilen görevleri kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatlar ışığında gerçekleştirir.

 • Üst amirleri tarafından kendisine verilen görevleri zamanında yapar.

Uzman Psikolog Maaşları

Uzman psikolog maaşları kamu ve özel sağlık tesisleri şeklinde iki farklı başlıkta değerlendirebiliriz. Kamu sağlık tesislerinde yapılan ödemeler kamu kurumunun statüsü (bakanlık veya taşra olması), mesleki tecrübe yılı, tedavisine katkıda bulunduğu hasta sayısı gibi kriterlere göre değişmektedir. Kamudaki maaş alımları en düşük 5.000 TL en yüksek 8.600 TL ortalama ise 6.500 TL seviyelerindedir. Örneğin sağlık bakanlığında çalışan, 10 yıllık mesleki tecrübeye sahip olan bir psikoloğun alabileceği maaş 8.000 TL seviyelerindedir. Özel sağlık tesislerindeki maaşlar ise kurumun kurumsal kimliğine, uzman psikoloğun performansına ve sorunlara göstermiş olduğu çözümlere bağlıdır.

Özel sağlık tesislerindeki maaş alımları yeni başlayanlar için en düşük 5.000 TL, ortalama 6.000 TL en yüksek ise 9.000 TL kadar çıkmaktadır. Toplum tarafından çok bilinen biri olunması halinde ise bu maaş 15.000 TL kadar çıkabilmektedir. Örneğin 20 yıllık kurumsal geçmişi olan sağlık tesisinde, 7 yıllık bir hizmet geçmişi olan uzman psikoloğun alabileceği maaş 7.000 TL seviyelerindedir. Maaş alımların tamamı 2021 yılı içindir.

Uzman Psikolog Nasıl Olunur?

Uzman psikolog olabilmek için iyi bir eğitim geçmişine sahip olmak gerekir ki bu eğitim liseden itibaren başlamaktadır. Liselerin eşit ağılık bölümlerinden mezun olunduktan sonra Yükseköğretim Kurumu tarafından yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına ve sonrasında ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavlarına girmek gerekir. Her iki sınavdan alınabilecek iyi birer puan sonrasında ise üniversitelerin psikoloji lisans düzeyinde eğitim tercihinde bulunmaları gerekir. Bu eğitim toplamda 4 yıl devam etmekte olup hem teori hem de uygulamalı çalışmaların olduğunu belirtebiliriz. Lisans eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra üniversitelerin yüksek lisans düzeyinde psikoloji tabanlı eğitim alınmalıdır.

Bu eğitimi alabilmek için ALES sınavına girerek 70 ve üzeri bir yeterliliğe sahip olmak gerekir. Bu puan skoru ile beraber YDS sınavına da girerek 50 ve üzeri bir puanda buradan alınmalıdır. Daha sonra üniversitelerin yapacağı ilanlarla yüksek lisans eğitimi tercihinde bulunarak bilimsel yeterlilik sınavına girerek mülakatta başarılı olunması beklenmektedir. Yüksek lisans eğitimi toplamda 2 yıl devam etmekte olup son yılı tez çalışması olduğunu belirtebiliriz.

Uzman Psikolog Olmak İçin Hangi Sınavlara Girilmelidir?

Yükseköğretim Kurumu tarafından yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına ve sonrasında ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavlarına girmek gerekir. Her iki sınavdan alınabilecek iyi birer puan sonrasında ise üniversitelerin psikoloji lisans düzeyinde eğitim tercihinde bulunmaları gerekir. Lisans eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra üniversitelerin yüksek lisans düzeyinde psikoloji tabanlı eğitim alınmalıdır. Bu eğitimi alabilmek için ALES sınavına girerek 70 ve üzeri bir yeterliliğe sahip olmak gerekir. Bu puan skoru ile beraber YDS sınavına da girerek 50 ve üzeri bir puanda buradan alınmalıdır. Daha sonra üniversitelerin yapacağı ilanlarla yüksek lisans eğitimi tercihinde bulunarak bilimsel yeterlilik sınavına girerek mülakatta başarılı olunması beklenmektedir.

Kamudaki Uzman Psikolog Maaşları Nasıldır?

Kamu sağlık tesislerinde yapılan ödemeler kamu kurumunun statüsü (bakanlık veya taşra olması), mesleki tecrübe yılı, tedavisine katkıda bulunduğu hasta sayısı gibi kriterlere göre değişmektedir. Kamudaki maaş alımları en düşük 5.000 TL en yüksek 8.600 TL ortalama ise 6.500 TL seviyelerindedir. Örneğin sağlık bakanlığında çalışan, 10 yıllık mesleki tecrübeye sahip olan bir psikoloğun alabileceği maaş 8.000 TL seviyelerindedir.

Uzman Psikoloğun En Önemli Görevleri Nelerdir?

Kendine gelen kişilerle ön görüşmelerde bulunur ve gerek görülmesi halinde bazı psikolojik testler yapar. Uzmanlık alanı kapsamında yer alan konularda, sağlık kurumu tarafından kendisine verilen görevleri kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatlar ışığında gerçekleştirir. Üst amirleri tarafından kendisine verilen görevleri zamanında yapar.

Uzman Psikolog Uzman Psikolog nedir Uzman Psikolog ne iş yapar Uzman Psikolog maaşları Uzman Psikolog nasıl olunur
Nevzat Yüksel
Nevzat Yüksel
Blog Yazarı

Sağlık Yönetimi bölümünde öğretim görevlisi. Sağlık hukuku, Türk sağlık sistemi ve sağlık kuruluşlarında teknoloji yönetimi alanında dersler vermektedir. Birçok uluslararası dergi, kitap ve bildirilerde yazı ve bölümleri vardır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Oyun terapisi eğitimiyle oyunların iyileştirici ve tedavi edici yönünü keşfedin. Uzman psikolog ve eğitmen eşliğinde harika bir online program.
5
(16)

Oyun Terapisi Eğitimi

11 Konu5 Saat
yasemin erdemirrYasemin Erdemir
240110
Masal terapisi eğitimi psikologlar için yeni beceriler edinmesini sağlar. MAsal terapisi sertifikanızla bireysel, grup veya diğer seanslarınızda fark yaratın.
4.3
(3)

Masal Terapisi Eğitimi

16 Konu5 Saat
yasemin erdemirrYasemin Erdemir
19089
Yaşam Koçluğu Eğitimi
5
(15)

Yaşam Koçluğu Eğitimi

19 Konu16 Saat
Buket GüngenBuket Güngen
360150
Duygusal Zeka Eğitimi
4.9
(73)

Duygusal Zeka Eğitimi

36 Konu5 Saat