AnasayfaBlogPozitif Psikoloji Nedir?
İletişim

Pozitif Psikoloji Nedir?

19 Temmuz 2021
Dalları gökyüzüne kadar uzanan yemyeşil bir ağaç görünüyor. Yeşil ve sarı karışımı yaprakları esintide hafifçe sallanıyor. Etrafında birkaç kelebek kanat çırpıyor, turuncu ve beyaz kanatları güneş ışığını yansıtıyor. Daha yakından bakıldığında, her biri kendine özgü şekil ve dokuya sahip tek tek yapraklar görülür. Yaprakların karmaşık detayları görülmeye değer, bu da onu gerçekten özel bir görüntü haline getiriyor.
KonularAçıklamalarÖrnekler
Psikoloji TanımıZihinsel ve davranışsal süreçleri inceleyen bir bilim dalıdır.İnsanların örgüt içindeki davranışları, iş doyumu, insan kaynağının memnuniyeti
Pozitif Psikolojiye YaklaşımlarFelsefi boyutları ile insanı ve insan davranışlarını inceleyen yaklaşımlardır.Sokrates, Aristoteles, Platon, Farabi, Mevlana
Maslow’un Yaklaşımıİnsanın eksikliklerine olduğu kadar, mevcut potansiyeline de odaklanılmalıdır.“İhtiyaçlar Hiyerarşisi”
Pozitif Psikolojiden KavramıPozitif psikoloji, psikoloji biliminin insanın güçlü yönlerine odaklanmasını savunur.Sevgi, iyimserlik, memnuniyet, cesaret, fedakarlık
İnsancıl Psikolojiİnsanın potansiyelini ve olumlu yönlerini inceleyen psikoloji yaklaşımı.Etik, sağlık, prososyal davranış, din ve maneviyat
Klinik PsikolojiPatolojilerin tanı ve tedavilerine odaklanan psikoloji dalı.Sanrılar, önyargı, eksiklik
Sosyal Psikolojiİnsan davranışlarının çalışma bozuklukları ile ilgilenir.Gelecek yönelimli olmak, sorumluluk, iyimserlik, umut, yaratıcılık ve erdem
İnsan Anlama ve Mutluluğa Ulaşma Çabalarıİnsanın doğasını ve etkileyen faktörleri anlamaya yönelik çabalar ve bu çabalardan ortaya çıkan sonuçlar.Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre'nin öğretileri
İkinci Dünya Savaşı Sonrası PsikolojiSavaş sonrası psikolojik durumlar ve bu dönemin psikolojiye etkileri.Patolojik durumlar ve insan yaşamının olumsuz tarafları
Günümüz PsikolojisiGünümüzde psikolojik çalışmaların odak noktaları ve bu çalışmaların sonuçları.Bakış açılarının epistemotolojik geleneğe dayanması

Psikoloji; zihinsel ve davranışsal süreçleri yakından inceleyen bir bilim dalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu açıdan insanların örgüt içindeki davranışları, iş doyumu, insan kaynağının memnuniyeti ve sonuç olarak örgütlerin etkin bir şekilde işleyişinin devam etmesi gibi konular da psikolojinin çalışma alanlarına girmektedir. Psikolojinin faaliyet alanı yalnız insanlardaki zihinsel hastaları ve bunların tedavisi ile ilgili değildir. Aynı zamanda insan yaşamını verimli hatta tatmin edici kılan değerleri de bulundurmaktadır.

Pozitif Psikolojiye Yaklaşımlar Nasıldır?

Sokrates, insanı ve insan davranışlarını felsefi boyutları ile irdelemiş, Aristoteles ve Platon’un düşünceleri, modern dönemin psikoloji ve felsefi yaklaşımlarına ilham kaynağı olmaya devam etmektedir. Farabi’nin bu konudaki düşüncesi ise “Akıl Hakkında Kitap” isimli eserinde insanın özünü geliştirilmesi ve gerçekleştirilmesi ile mutluluğa ulaşılacağı vurgulanmıştır.

Daha sonrasında ise Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre ve Mevlana’nın insanın doğası ile ilgili düşünceleri, fikirleri yüzyılları geride bırakıp çağımıza kadar insanı anlamaya yönelik çalışmalar öncülük etmiştir. Bu düşüncelerin etkileri yaşadığımız coğrafyada yıllarca işlenmiş ve insanların davranışları haline getirilmiştir. İlgili öğretiler insanın özünde doğruluk, iyilik ve güzellik olduğunu vurgulamıştır. Günümüzde de insanın özünü anlamaya yönelik düşünceler yıllar öncesinden bugüne ilham kaynağı olmaya devam etmektedir.

Mevlana’nın çok güzel bir söylemi; “Kardeşim sen düşünceden ibaretsin. Geriye kalan et ve kemiksin. Diken düşünürsen diken olursun. Gül düşünürsen gülistan olursun.” insanın pozitif düşüncelerle mutluluğa ulaşabileceği en doğal biçimde ifade edilmektedir.

İnsanoğlunun pozitif yönüne dikkat çeken Hacı Bektaş Veli’ye göre, dürüstlük, güzellik, iyilik, hoşgörü, cömertlik benzeri olumlu olanı kabullenen her insan bu yolda gayret gösterdiğinden olgun insan olma değerini elde edebilir. Yunus Emre ise insanın kötü huylarını terk etmesi, iyi huylarını geliştirmesi ancak akıl yolu ile yapılacağını bildirmektedir. Geçmişten günümüze kadar insanı anlama ve mutluluğa ulaşma çabaları, pozitif ve insancıl psikoloji çalışmalarında tekrar ön plana çıkmıştır.

Psikoloji zihinsel ve davranışsal süreçleri yakından inceleyen bir bilim dalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu açıdan insanların örgüt içindeki davranışları, iş doyumu, insan kaynağının memnuniyeti ve sonuç olarak örgütlerin etkin bir şekilde işleyişinin devam etmesi gibi konular da psikolojinin çalışma alanlarına girmektedir.

Psikolojinin faaliyet alanı yalnız insanlardaki zihinsel hastaları ve bunların tedavisi ile ilgili değildir. Aynı zamanda insan yaşamını verimli hatta tatmin edici kılan değerleri de bulundurmaktadır.

Maslow’un Yaklaşımı Nasıldır?

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde ise ; psikolojinin, insanın yalnızca eksikliklerine değil, mevcut potansiyeline de odaklanması gerektiğini vurgulamıştır(luthans). Pozitif psikolojiden kavram olarak ilk defa 1954 yılında Maslow’un kitabı olan “Motivasyon ve Kişilik” isimli kitabının “Pozitif Psikolojiye Doğru” bölümünde açıklanmıştır.

Maslow, bu bölümde psikoloji biliminin negatif olabilecek sorunları düzeltmeye odaklandığı ifade ederek bu durumu ile psikoloji biliminin tam olarak işin yarısı ile ilgilendiğini açıklamıştır. Bu açıdan psikoloji biliminin sevgi, iyimserlik, memnuniyet, cesaret ve fedakarlık potansiyelinin gerçekleştirme gibi yeni temel kavramlara gerek duyulduğunu ifade etmiştir.

Maslow tarafından belirlenen bu “İnsancıl Psikoloji” yaklaşımı günümüzün pozitif psikoloji disiplininden iki açıdan farklıdır. Birinci farklılık; insancıl psikoloji nitel veri toplama yöntemlerine dayanarak yorumlayıcı analizler gerçekleştirirken, ayrıca gözleme dayalı deneysel analiz yöntemlerini kullanır.

İkinci farklılık ise yapılması beklenen araştırmanın konusu ile ilgilidir. Pozitif psikoloji akımı, insancıl psikolojinin dikkate alındığı kavramlarla beraber etik, sağlık, prososyal davranış, din ve maneviyat benzeri kavramları da çalışma konularına eklemiştir.

Pozitif Psikolojinin Yaklaşımı Nasıldır?

Klinik psikoloji, ikinci dünya savaşında neredeyse bütün odak noktasını patolojilerin tanı ve tedavilerine vermişti. Sosyal psikoloji ise sanrılar, önyargı, eksiklik ve aynı zamanda insan davranışlarının çalışma bozuklukları ile ilgilenmiştir. Bu açıdan ikinci dünya savaşının hemen sonrasında insanların güçlü taraflarından çok patolojik durumları ile uğraşılmış, yapılan araştırmaların büyük bir çoğunluğu bu yönde yapılmıştır.

Alan çalışmasında patolojik durumlar ve insan yaşamının olumsuz taraflarını gösteren pek çok model bulunmaktadır. Aksine gelecek yönelimli olmak, sorumluluk, iyimserlik, umut, yaratıcılık ve erdem gibi olumlu özelliklere yönelik modeller çok az sayıdadır. Günümüzde bir çok üniversitede psikologların ve psikiyatristlerin eğitimleri ve bakış açıları epistemotolojik geleneğe dayanmaktadır.

İnsanoğlunun hayatsal faaliyetlerini en iyi yöntemlerle yerine getirecek ve devam edilmesine katkılar sunacak bilimsel faaliyetlerin bütünü olarak açıklanabilecek “pozitif psikoloji” toplumun ve bireyin başarılı olmalarını sağlayacak faktörleri ortaya koyup geliştirmeyi hedeflemektedir.

Pozitif psikoloji hareketi, araştırma psikologları daha önce olduğu gibi ruhsal bozukluklar ve psikolojik hastalıklarla ilgilenmek yerine, insanın psikolojik olarak sağlıklı olmasını sağlayan faktörler üzerine yönelmesini teşvik eden bir düşünce akımı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Pozitif psikoloji hayatı olabildiğince yaşamaya değer kılan etkenleri yalından inceler. Bunu gerçekleştirirken zayıf ve güçlü yönlerimize ağırlık verir. Bir taraftan iyiyi geliştirirken, diğer bir taraftan ise kötüyü de azaltmaya çalışır.

Ruhsal hastalığı olmayan bireylere ve psikolojik bir hastalığı olan kişilere hizmet vermeyi amaçlamaktadır. Sonuç olarak pozitif psikoloji sadece olumluyu kapsamamakta, dahası psikolojinin genel sorun odaklı bakış açısından kolayca etkilenebilecek olan tamamlayıcı bir alan olarak doğmaktadır.

Bu açıdan pozitif psikoloji, depresyonda olmamanın hayattan zevk almayla bir tutulamayacağını, ruhsal hastalıklarla beraber psikolojik iyi olma halinin de psikoloji bilim alanının araştırma konusu kapsamı içinde olması gerektiği belirtilmektedir.

Psikoloji, zihinsel ve davranışsal süreçler üzerine yoğunlaşan bir bilim dalıdır. Aynı zamanda insanları memnun ve etkili bir şekilde çalışmayı sağlayan değerleri de vurgular. Aralarında Sokrates, Aristoteles, Platon, Farabi, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre ve Mevlana'nın bulunduğu filozof ve düşünürler, farklı zamanlarda, insanın özünün anlaşılması ve geliştirilmesi ile mutluluğa ulaşılabileceğini ifade etmişlerdir. Maslow ise pozitif psikolojiden ilk defa 1954 yılında bahsetmiş ve psikolojinin insanın olumlu potansiyeline odaklanması gerektiğini vurgulamıştır. Günümüzde hakim olan insancı ve pozitif psikoloji anlayışları, İkinci Dünya Savaşı sonrasında ağırlıklı olarak patolojik durumlara odaklanan geçmiş psikoloji anlayışlarından farklıdır. Alanın genişlemesi ile birlikte psikolog ve psikiyatristlerin eğitimi ve bakış açısı da değişmiştir. Bu bilimsel süreçlerin anlaşılabilmesi için diksiyon dersi almak, bilginin açık ve anlaşılır bir biçimde aktarılmasını sağlar.

Psikoloji Tanımı, Zihinsel ve davranışsal süreçleri inceleyen bir bilim dalıdır, İnsanların örgüt içindeki davranışları, iş doyumu, insan kaynağının memnuniyeti, Pozitif Psikolojiye Yaklaşımlar, Felsefi boyutları ile insanı ve insan davranışlarını inceleyen yaklaşımlardır, Sokrates, Aristoteles, Platon, Farabi, Mevlana, Maslow’un Yaklaşımı, İnsanın eksikliklerine olduğu kadar, mevcut potansiyeline de odaklanılmalıdır, “İhtiyaçlar Hiyerarşisi”, Pozitif Psikolojiden Kavramı, Pozitif psikoloji, psikoloji biliminin insanın güçlü yönlerine odaklanmasını savunur, Sevgi, iyimserlik, memnuniyet, cesaret, fedakarlık, İnsancıl Psikoloji, İnsanın potansiyelini ve olumlu yönlerini inceleyen psikoloji yaklaşımı, Etik, sağlık, prososyal davranış, din ve maneviyat, Klinik Psikoloji, Patolojilerin tanı ve tedavilerine odaklanan psikoloji dalı, Sanrılar, önyargı, eksiklik, Sosyal Psikoloji, İnsan davranışlarının çalışma bozuklukları ile ilgilenir, Gelecek yönelimli olmak, sorumluluk, iyimserlik, umut, yaratıcılık ve erdem, İnsan Anlama ve Mutluluğa Ulaşma Çabaları, İnsanın doğasını ve etkileyen faktörleri anlamaya yönelik çabalar ve bu çabalardan ortaya çıkan sonuçlar, Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre'nin öğretileri, İkinci Dünya Savaşı Sonrası Psikoloji, Savaş sonrası psikolojik durumlar ve bu dönemin psikolojiye etkileri, Patolojik durumlar ve insan yaşamının olumsuz tarafları, Günümüz Psikolojisi, Günümüzde psikolojik çalışmaların odak noktaları ve bu çalışmaların sonuçları, Bakış açılarının epistemotolojik geleneğe dayanması
Pozitif Psikoloji Pozitif Psikoloji nedir Pozitif Psikoloji yaklaşımı Pozitif Psikoloji harekatı Pozitif Psikolojinin hedefi Pozitif Psikolojiye yaklaşımlar nasıldır
Özel dikim siyah takım elbiseli yakışıklı bir adam gri bir arka planın önünde kendinden emin bir şekilde duruyor. Kısa, koyu renk saçları ve hafif bir sakalı var ve gözleri uzaklara bakıyor. Duruşu rahat, elleri rahatça ceplerinde ve dudaklarında hafif bir gülümseme var. Zarif ve sofistike görünüyor ve hayatın sunacağı her şeyi üstlenmeye hazır. Beyaz gömleği ve siyah kravatıyla kıyafetini tamamlıyor ve görünümüne sofistike bir hava katıyor.
Nevzat Yüksel
Blog Yazarı

Sağlık Yönetimi bölümünde öğretim görevlisi. Sağlık hukuku, Türk sağlık sistemi ve sağlık kuruluşlarında teknoloji yönetimi alanında dersler vermektedir. Birçok uluslararası dergi, kitap ve bildirilerde yazı ve bölümleri vardır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bir kadın, güzel bir gün batımının aydınlattığı sakin bir su kütlesinin önünde duruyor. Gökyüzü canlı turuncu bir renkle boyanmış ve güneşin ışığı bulutların arasından sızarken görülebiliyor. Kadının yüzü huzurlu bir ifadeyle odakta ve koyu renk saçları esintiyle hafifçe dalgalanıyor. Güneş yavaşça ufukta kaybolurken sahne huzurlu, dingin ve büyüleyici.
Yaşam Koçluğu

Pozitif Psikolojinin Konusu

24 Temmuz 2021
Takım elbiseli bir adam beyaz bir duvarın önünde durmaktadır. Sol elindeki kalemle düz siyah bir çizgi çiziyor. Elindeki işe konsantre olmuş ve çizginin mümkün olduğunca düz ve kesin olmasına dikkat ediyor gibi görünüyor. Bir merdivenin üzerinde duruyor ve bir eli duvarda, diğer eli merdivenin üzerinde vücudunu dengeliyor. Görüntünün sağ tarafında bir kişi bir dizi merdivenden yukarı doğru yürüyor. Sol tarafta ise bir adam elinde siyah bir ok tutmaktadır. Sahne, sağ taraftaki pencereden gelen doğal ışıkla aydınlatılmıştır.
İletişim

Pozitif Psikolojinin Düzeyleri

26 Temmuz 2021
Bir kişi bir grup insanın içinde ayakta durmakta ve elinde bir yapboz parçası tutmaktadır. Kişinin yüzü yakın plandadır ve eli yapboz parçasını sıkıca tutmaktadır. Yoğun bir şekilde konsantre olmuş, yapboz parçasını dikkatlice insan grubunun içine yerleştiriyor. Parça parlak ve canlı bir renkte, arka plandan sıyrılıyor. Elindeki işe odaklanan kişinin ifadesi ciddidir. Sanki kişi yapbozu tamamlamaya kararlıymış gibi bir beklenti duygusu var.
İletişim

Pozitif Örgüt Bilimi

27 Temmuz 2021