AnasayfaBlogKanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü
Bölümler

Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü

04 Ocak 2021
Bu resim bir kafeste bir grup tavuğu göstermektedir. Ön planda, bir borunun yanında duran kırmızı taraklı beyaz bir tavuk var. Yüzü yakından bakıldığında görülebiliyor, küçük boncuk gözleri ve gagası ortaya çıkıyor. Arkasında, hepsi beyaz renkli birkaç tavuk daha görülüyor. Kafes metal çubuklardan yapılmış ve yere birkaç saman serpiştirilmiş. Pencereden gelen ışık tavukların üzerine gölge düşürerek sahnenin atmosferine katkıda bulunuyor. Tavukların hepsi farklı yönlere bakıyor, bazıları kameraya bazıları da uzağa. Görüntü canlı ve büyüleyici, bu kuşların yaşamına bir bakış sağlıyor.
Bölüm Tanımıİş İmkanlarıDers İçerikleri
Kanatlı hayvanlar grubunda değerlendirilen canlıların yetiştirilmesi, bakımı vb. durumların akademik ortamda verilen eğitim metoduna denir. Bu kanatlı hayvanlar tavuk, hindi, ördek, kaz, güvercin, bıldırcın gibi canlıları içerir.Bölümden mezun olan bireyler hem kendi işini kurabilir hem de çiftlik, fabrika, hayvan yetiştirme gibi farklı alanlarda çalışabilir. Ayrıca devletin çeşitli kurumlarında da iş imkanı bulunmaktadır.Kanatlı hayvan yetiştiriciliği başta olmak üzere, hayvancılık ve tarım ile ilgili çeşitli teorik ve pratiğe dayalı dersler verilmektedir.
Bölüm 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans olarak eğitim vermektedir.Tarım, ziraat ve doğa bilimleri konularında geniş bir ders yelpazesi bulunmaktadır.
Bölüm, üretim ve tüketim bakımından önemli bir yere sahip kanatlı hayvanların nesillerinin devamlılığını sağlamayı hedeflemektedir.Bölüm mezunları, tarım ve hayvancılık sektöründe çeşitli işletmelerde yönetici olarak iş bulabilir.Kanatlı hayvanların beslenmesi, bakımı, üremesi ve sağlığı ile ilgili dersler verilmektedir.
Kanatlı hayvan yetiştiriciliği bölümü, gıda sektörü için kalifiyeli elemanların yetişmesini hedeflemektedir.Bölüm mezunları, gıda sektörünün çeşitli alanlarında çalışabilir. Ayrıca kendi işletmelerini de kurabilirler.Gıda üretimi ve işleme teknikleri, hayvan sağlığı ve hastalıkları gibi konularda dersler verilmektedir.
Bölüm, kanatlı hayvanların hastalanması veya bir sıkıntı durumunda üst mercilere bilgi verir. Gerektiği yerlerde raporlama yapma yeteneği kazandırır.Bölüm mezunları, üretim alanında danışmanlık yapabilir ve ayrıca hayvan sağlığı ve bakımı konusunda eğitmenlik yapabilir.Biyoistatistik ve epidemiyoloji, hayvan besleme, çiftlik yönetimi, hayvan anatomisi ve hayvan fizyolojisi gibi dersler bulunmaktadır.
Kanatlı hayvan yetiştiriciliği bölümü, nadir olan ya da tükenme tehlikesinde bulunan canlıların korunması için bilinçli yetiştiriciler yetiştirir.Bölüm mezunları, devletin doğa koruma ve milli parklar gibi birimlerinde çalışabilir ve aynı zamanda hayvan hakları konusunda savunuculuk yapabilir.Doğa koruma, hayvan hakları ve etiği, biyoçeşitlilik ve habitat koruma, ekoloji ve çevre bilimi gibi dersler verilmektedir.
Bölüm, üretilen ürünlerin toplanması ve işlenmesi gibi aşamaları takip eder.Bölüm mezunları, gıda işleme ve paketleme şirketlerinde iş bulabilirler.Tarım ekonomisi, tarımsal ürün işleme teknikleri, gıda teknolojisi ve hayvan sağlığı gibi dersler yer almaktadır.
Bölüm, hayvanların nesillerinin düzenli devamlılığını ve sağlıklı gelişimini desteklemektedir.Bölüm mezunları, zoolog, veteriner veya hayvan koruma görevlisi gibi mesleklerde de iş bulabilir.Hayvan genetiği, ırk bilimi, hayvan hastalıkları, hayvan besleme ve veteriner anatomisi gibi dersler verilmektedir.
Bölüm, hayvancılığın çeşitli alanlarında bilinçli yetiştiriciler yetiştirir.Bölüm mezunları, hayvancılık işletmelerinde çalışabilir; çiftlik yönetimi, hayvan sağlığı danışmanlığı ve hayvancılık eğitimcisi olarak iş bulabilir.Hayvancılık teknikleri, çiftlik yönetimi, hayvan sağlığı, hayvan besleme ve hayvancılık ekonomisi gibi dersler bulunmaktadır.
Bölüm, kanatlı hayvan yetiştiriciliği alanında geniş bir bilgi ve beceri seti sağlar.Mezunlar, gıda üretiminde, tarımsal danışmalıkta, tarım eğitiminde ve tarımsal işletme yönetiminde iş bulabilir.Hayvancılık, hayvan sağlığı, çiftlik yönetimi, gıda işleme teknikleri ve tarımsal ekonomi dersleri bulunmaktadır.

Her hayvan kendi doğal ortamında yetişmeye ihtiyaç duyar. Kanatlı hayvanlar grubunda değerlendirilen, tavuk, hindi, ördek, kaz, güvercin, bıldırcın gibi canlıların da nesillerinin sağlıklı bir şekilde devamlılığı için uzman yetiştiricilere ihtiyaç duyulur. Kanatlı hayvan yetiştiriciliği bölümü bu konularda akademik eğitim alan kişilerdir. Günümüzde artık her sektörün ve meslek grubunun bir eğitimi derslik olarak karşılığını bulunmaktadır.

Hayvancılık ya da tarım ülkemizde eskiden beri yapılan ve azalsa da halen devam eden bir sektör. Tarım ve hayvancılık önceleri insanların birbirine gösterdiği veya öğretildiği şekilde devam etmektedir. Yani bir aile geçmişte dede ve ailesinden nasıl gördüyse kendisi de aynı yöntemleri kullanarak bu işte başarı elde etmeye çalışıyor. Ancak bu geleneksel yöntem yeterince başarılı olsa da bazen verim konusunda sıkıntılar çıkarabilmektedir.

Ülkemiz için tarım ve hayvancılık oldukça önemli bu role sahiptir. Dışa bağımlılığın az olması ve iç piyasanın karşılanması için üretimin sürekli düzenli şekilde yapılması gereklidir. Tarım ve hayvancılık sektörü de kendi içinde farklı alanlara ayrılır. Bu alanlardan biri de kanatlı hayvandır. Türkiye’de kanatlı hayvan popülerliği oldukça yaygındır. Üretim ve tüketim anlamında kanatlı hayvanların kullanımı fazla olduğunu söyleyebiliriz.

Kanatlı hayvanlar, tüketiciler için bir yiyecek olarak kullanılmaktadır. Ancak bazı kanatlı hayvanların nesilleri devam etmesi için korunması da önemlidir. Bu yüzden nadir olan ya da tükenme tehlikesinde bulunan canlıların korunması için bilinçli yetiştirici olmak gerekir.

Son yıllarda atılan adımlarla birlikte daha bilinçli ve donanımlı kişlerin yetiştiğini görebiliyoruz. Her alan ve meslekte verilen eğitimler sayesinde alanında daha uzman bireyler ortaya çıkıyor. Bu da sektörlerin daha iyi yerlere gelebileceği düşüncesi oluşuyor. Kanatlı hayvan yetiştiriciliği bölümü de bunların arasında diyebiliriz. Peki kanatlı hayvan yetiştiriciliği bölümü nedir? İş imkanları ve dersleri nelerdir? Bölümle ilgili taban puanları ve sıralaması belli midir? Bu ve buna benzer tüm sorular bu yazımızda.

Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü Nedir?

Kanatlı hayvan olarak nitelendirilen tavuk, hindi, ördek, kaz, güvercin, bıldırcın gibi canlıların yetişmesi, bakımı vb. durumların verimli şekilde yapılabilmesi için akademik ortamda verilen eğitim metoduna denir. Kanatlı hayvan yetiştiriciliği bölümü, gıda sektörü için kalifiyeli elemanların yetişmesini hedeflemektedir. Bölümden mezun olduktan sonra yönetici ve bir işletme sahibi olabilecek kadar eğitim verilmesi de kanatlı hayvan yetiştiriciliği üzerinde ne kadar çok durulduğunu göstergesidir.

Birçoğumuzun bile böyle bir bölümden haberdar olmayabilir. Öğrenciler üniversite sınavından sonra tercih listelerinde genellikle mühendislik, tıp, öğretmenlik yapabilen bölümleri tercih etmektedir. Önü açık meslekler de öğrencilerin radarında yer almaktadır. Ancak tarım ve hayvancılık alanıda yer alan bölümlerde hem günümüzde hem de gelecekte önemli imkanlar sunacağını söyleyebiliriz. Ülkemizde ve dünyada hayvancılık ve tarım alanında azalan üretimden dolayı doğal ürünlere ulaşımda oldukça kıt bir duruma geldi.

Kanatlı hayvan yetişticiliği bölümü 4 yıllık bir eğitim müfredatına sahiptir. Ayrıca 2 yıllık bir ön lisans eğitimi de yer almaktadır. Bölümle alakalı bir İngilizce eğitimi yer almamaktadır. Bölüm, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi adı altında bulunmaktadır.

Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü İş İmkanları Nelerdir?

Kanatlı hayvan yetiştiriciliği iş imkanları geniş bir sektördür. Bu bölümden mezun olan bireyler hem kendi işini kurabilir hem de farklı özel ve devlet kurumlarında çalışabilir. Çiftlik, fabrika, hayvan yetiştirme gibi alanlarda iş imkanı bulabilir.

Üniversitede aldığı eğitimle beraber kendi imkanları ile bir işletme sahibi olabilir. Bu sayede genç girişimci olarak iş hayatına atılmış olur. Ayrıca devletin içinde ve yan kurumlarında iş imkanı da bulunmaktadır. KPSS sınavı şartı aransa da başarılı olduktan sonra devletin belli kurumlarında çalışma olanağı mevcuttur.

Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Bölümden mezun olduktan sonra öğrencileri iş deneyimi bekler. Ancak çalışacakları işte nasıl bir görev alacağını bilmezler. Kanatlı hayvan yetiştiriciliği bölümünden mezun olan öğrenciler, tavukların yetiştirmesine ve bakımlarının düzenli şekilde yapılmasına yardımcı olur. Üretilen ürünlerin toplanması ve işlenmesi gibi aşamaları takip eder. Kanatlı hayvanların hastalanması veya bir sıkıntı durumunda üst mercilere bilgi verir. Gerektiği yerlerde raporlama yapar.

Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Kanatlı hayvan yetiştiriciliği bölümünü tercih edecek ya da etmiş olan öğrenciler eğitim müfredatını öğrenmek istiyor. Hangi derslerin verildiği konusunda öğrenciler merak içerisinde oluyor. Teorik ve uygulamalı derslerin ne kadar yoğunlukta olduğu öğrencilerin bir diğer dikkat ettikleri konu. Ne kadar çok pratik yaparlarsa iş hayatında o kadar avantaj sağlarlar. Bu yüzden her bölümde olduğu gibi kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde de uygulamalı derslerin önemi büyük.

Kanatlı hayvan yetiştiriciliği dersleri, yoğunlukla sayısal bir müfredatı kapsıyor. Daha çok matematik, mantık, fizik ve biyolojik olgular fazladır. Belli başlı dersler ise şu şekildedir;

  • Kanatlı Hayvan Yetiştirme

  • Tavuğun Biyolojik Yapısı

  • Yumurta ve Kalitesi

  • Kümesler ve Donanımları

  • Hindi Yetiştiriciliği

  • Yumurta Tavuğu Yetiştiriciliği

  • Embriyo Gelişimi ve Kuluçka

  • Alternatif Kanatlı Türlerinin Genel Verim Özellikleri

Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü Taban Puanları ve Sıralama

Kanatlı hayvan yetiştiriciliği bölümü tercih listelerinde son yıllarda yer almamaktadır. Öğrenciler tarafından tercih edilmeyen bölüm için kontenjan açığı bulunmaktadır. Öğrenciler tarafından tercih edilmemesinin en büyük nedeni hayvancılık mesleğinin küçük görülmesinden kaynaklandığı düşünülüyor. Özellikle de henüz genç yaşta olan öğrencilerin daha farklı hayallere kapılması bu meslek üzerinde fazla durulmadığını bizlere gösteriyor. Fakat kanatlı hayvancılık dünyanın ve ülkemizin önemli gıda elemanı olarak gözüküyor.

Hemen hemen her gün tüketilen bu besin değerlerine karşı olan rağbet az olması şaşırtıcı. Dünyanın 100 yıl daha ömrünün olduğunu düşünsek, kanatlı hayvan tüketimi muhakkak devam edecektir. Bu yüzden seçim konusunda daha doğru adımlar atılmalı. Neyse bölümle alakalı bilgileri paylaşayım.

Bölüm ülkemizde sadece Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde bulunmaktadır. Eğtim ise Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi adı altında verilmektedir. Sayısal alandan tercih edilebilen bölümün kontenjan sayısı ise 16’dır. En fazla 2017 yılında 14 kişi bölümü tercih etmiştir. Diğer yıllarda ise tercih edilse de tamamen doldurulamamıştır. Kanatlı hayvan yetiştiriciliği bölümü taban puanı 2016 yılında 180 şeklinde saptanmıştır.

Bölümü ayrıca KKTC uyruklu öğrencilerde seçebilmektedir. Yine burada az kontenjan olmasına karşın öğrenciler tarafından tercih edilmemiştir. Yeni dönemde de öğrenciler tarafından seçilip seçilmeyeceği bilinmiyor.

Kanatlı hayvanlar grubunda değerlendirilen canlıların yetiştirilmesi, bakımı vb durumların akademik ortamda verilen eğitim metoduna denir Bu kanatlı hayvanlar tavuk, hindi, ördek, kaz, güvercin, bıldırcın gibi canlıları içerir, Bölümden mezun olan bireyler hem kendi işini kurabilir hem de çiftlik, fabrika, hayvan yetiştirme gibi farklı alanlarda çalışabilir Ayrıca devletin çeşitli kurumlarında da iş imkanı bulunmaktadır, Kanatlı hayvan yetiştiriciliği başta olmak üzere, hayvancılık ve tarım ile ilgili çeşitli teorik ve pratiğe dayalı dersler verilmektedir, Bölüm 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans olarak eğitim vermektedir, , Tarım, ziraat ve doğa bilimleri konularında geniş bir ders yelpazesi bulunmaktadır, Bölüm, üretim ve tüketim bakımından önemli bir yere sahip kanatlı hayvanların nesillerinin devamlılığını sağlamayı hedeflemektedir, Bölüm mezunları, tarım ve hayvancılık sektöründe çeşitli işletmelerde yönetici olarak iş bulabilir, Kanatlı hayvanların beslenmesi, bakımı, üremesi ve sağlığı ile ilgili dersler verilmektedir, Kanatlı hayvan yetiştiriciliği bölümü, gıda sektörü için kalifiyeli elemanların yetişmesini hedeflemektedir, Bölüm mezunları, gıda sektörünün çeşitli alanlarında çalışabilir Ayrıca kendi işletmelerini de kurabilirler, Gıda üretimi ve işleme teknikleri, hayvan sağlığı ve hastalıkları gibi konularda dersler verilmektedir, Bölüm, kanatlı hayvanların hastalanması veya bir sıkıntı durumunda üst mercilere bilgi verir Gerektiği yerlerde raporlama yapma yeteneği kazandırır, Bölüm mezunları, üretim alanında danışmanlık yapabilir ve ayrıca hayvan sağlığı ve bakımı konusunda eğitmenlik yapabilir, Biyoistatistik ve epidemiyoloji, hayvan besleme, çiftlik yönetimi, hayvan anatomisi ve hayvan fizyolojisi gibi dersler bulunmaktadır, Kanatlı hayvan yetiştiriciliği bölümü, nadir olan ya da tükenme tehlikesinde bulunan canlıların korunması için bilinçli yetiştiriciler yetiştirir, Bölüm mezunları, devletin doğa koruma ve milli parklar gibi birimlerinde çalışabilir ve aynı zamanda hayvan hakları konusunda savunuculuk yapabilir, Doğa koruma, hayvan hakları ve etiği, biyoçeşitlilik ve habitat koruma, ekoloji ve çevre bilimi gibi dersler verilmektedir, Bölüm, üretilen ürünlerin toplanması ve işlenmesi gibi aşamaları takip eder, Bölüm mezunları, gıda işleme ve paketleme şirketlerinde iş bulabilirler, Tarım ekonomisi, tarımsal ürün işleme teknikleri, gıda teknolojisi ve hayvan sağlığı gibi dersler yer almaktadır, Bölüm, hayvanların nesillerinin düzenli devamlılığını ve sağlıklı gelişimini desteklemektedir, Bölüm mezunları, zoolog, veteriner veya hayvan koruma görevlisi gibi mesleklerde de iş bulabilir, Hayvan genetiği, ırk bilimi, hayvan hastalıkları, hayvan besleme ve veteriner anatomisi gibi dersler verilmektedir, Bölüm, hayvancılığın çeşitli alanlarında bilinçli yetiştiriciler yetiştirir, Bölüm mezunları, hayvancılık işletmelerinde çalışabilir; çiftlik yönetimi, hayvan sağlığı danışmanlığı ve hayvancılık eğitimcisi olarak iş bulabilir, Hayvancılık teknikleri, çiftlik yönetimi, hayvan sağlığı, hayvan besleme ve hayvancılık ekonomisi gibi dersler bulunmaktadır, Bölüm, kanatlı hayvan yetiştiriciliği alanında geniş bir bilgi ve beceri seti sağlar, Mezunlar, gıda üretiminde, tarımsal danışmalıkta, tarım eğitiminde ve tarımsal işletme yönetiminde iş bulabilir, Hayvancılık, hayvan sağlığı, çiftlik yönetimi, gıda işleme teknikleri ve tarımsal ekonomi dersleri bulunmaktadır
kanatlı hayvan yetiştiriciliği kanatlı hayvan yetiştiriciliği bölümü kanatlı hayvan yetiştiriciliği bölümü dersleri kanatlı hayvan yetiştiriciliği iş imkanları kanatlı hayvan yetiştiriciliği mezunları kanatlı hayvan yetiştiriciliği bölümü taban puanı kanatlı hayvan yetiştiriciliği bölümü nedir
Bu resimde ikisi de gözlük takan bir erkek ve kadın görülüyor. Adam mavi bir gömlek ve siyah bir pantolon giyerken, kadın beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Her ikisinin de gözlükleri takılı ve dümdüz ileriye bakıyorlar. Adamın kolu kadının beline dolanmış ve yüzleri birbirine yakın göründüğü için birlikte bir anı paylaşıyor gibi görünüyorlar. Arka plan yumuşak, kirli beyaz bir renktedir. Işık hafif loş, görüntüye yumuşak ve sıcak bir his veriyor. Gözlüklerine rağmen, gözleri hala bir duygu belirtisi gösteriyor. Birbirlerinin varlığından memnun ve mutlu görünüyorlar.
Konuk Yazar
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.