AnasayfaBlogİnovatif Nedir? İnovatif Fikir Örnekleri?
Nedir?

İnovatif Nedir? İnovatif Fikir Örnekleri?

07 Eylül 2021
Mavi elbiseli bir kadın, üzerinde siyah yazılar bulunan gri dikdörtgen bir tabelanın önünde duruyor. Kadın kameraya gülümsüyor. Kamera kadının göğsüne yakınlaştırılmış ve arkasında beyaz bir kare içinde siyah bir x işareti var. Beyaz bir atlet giymektedir. Ön planda siyah bir büyüteç, beyaz ve gri bir sembol ve simgelerle dolu beyaz bir ızgara var. Çerçevenin sağ üst köşesinde, üzerinde siyah bir kare bulunan beyaz dikdörtgen bir nesne var.
İnovatif KavramlarTanımlarÖrnekler
İnovasyonVar olan problemleri yeni fikirler ile birleştirerek çözmeyi amaçlayan çalışmalar.Amazon'un 'Dash butonu' ile ev eşyalarını yeniden düzenlemesi.
İnovatif DüşünceGelişmişlik düzeyine ulaşmayı hedefleyen, yeni fikirler ile problemleri çözmeye yönelik düşünme biçimi.Enstitü'deki online eğitim seçenekleri yenilikçi düşünceye örnek verilebilir.
Ürün İnovasyonuKullanımı arttıran yeni ürünlerin geliştirilmesi veya var olan ürünlerin geliştirilmiş hallerinin oluşturulması.LG'nin taşınabilir kıvrılabilir ekran geliştirmesi.
Radikal İnovasyonBüyük ölçüde değişiklik gerektiren, çoğu kez iş yapış biçimlerini kökten değiştiren yenilikçilik türü.Amazon'un 'Dash butonu' ile ev eşyası sipariş sürecini radikal şekilde değiştirmesi.
İşletme Süreci İnovasyonuÜretim ve hizmet sürecinde kullanılan yöntemlerin yenilenmesi ile verimliliğin artırılması.Zara'nın yüzde 15-20 oranında sezon öncesi, yüzde 50-60 oranında ise sezon başında üretim yapması.
Teknolojik İnovasyonÜrün ve hizmet üretimi ve tasarımında teknolojik yeniliklerin kullanılması.Yenilenebilir enerji alanında gelişen jeotermal enerji, rüzgar türbinleri ve okyanus dalga gücü teknolojileri.
İnovatif FikirlerÜrüne veya hizmete değer katan, müşterilerin bir bedel karşılığında erişimini sağlayacak iş sürecini oluşturma düşünceleri.Leke tutmayan bir kumaş üreten firmanın bu ürünü piyasaya sürmesi.

Türkçede”yenilik” anlamını ifade eden inovasyon Latinceden dilimize yerleşmiştir. Var olan problemleri yeni fikirler ile birleştirerek, çözümlemek amaçlı yapılan çalışmalardır. İnovatif kelimesinin dilimizde tam olarak karşılığı “yenilikçi” olarak geçmektedir. Daha genel anlamı ile inovasyon, yeni fikirler, farklı düşünceler yaratarak, uygulamaya geçmektir. Yeni fikirlerin amacı, meydana gelen problemleri çözüp yenilemek veya ihtiyaçlara yönelik yeni uygulamalar geliştirmektir.

Mevcut ürün veya hizmetlerin, kullanılabilir, insanların ihtiyacını çözecek kapasiteye gelmesini sağlamak amaçlanır. Ortaya yeni düzenlenmiş ürün veya hizmetlerin çıkarılması ve satış işlemlerinin uygulamaya alınmasıyla inovasyon meydana gelmiş olur. Bilginin ekonomiye katlı sağlaması ve topluma değer katması ile inovasyon sürecinin işlemesinden bahsedebiliriz.

İnovasyon, teknolojik, ekonomik ve sosyal işleyişin toplamını oluşturur. İnovatif düşünce sistemine ayak uyduran bireyler ortaya yeni fikirlerin çıkmasında öncü olurlar. İnovasyon süreklilik gerektiren bir faaliyet şeklidir. Bu faaliyetlerin sürekliliği toplumların gelişmişlik düzeyine ulaşmasında önemli etkenlerden birini oluşturur.

İnovatif Düşünce Nedir?

İnovatif düşünce ilk olarak toplumun inovasyon kültürünü benimsemesi ile hayata geçer. İnovatif düşünce sürecinin devreye girmesi ile bir ürüne veya hizmete yönelik geçmişte tasarlanmış fikirler, uygulamalar geçerliliğini kaybederek, yeni fikir ve uygulamalarla hazırlanan yeni formuna ulaşmış olur. İnovasyon akla gelebilecek her alanda oluşturulabilir. Bireyler eğitimlerini tamamlarken aynı zamanda yeni fikirler yaratabilmek için çalışmalar yapmaları gerekiyor. Öğrenilen farklı teknikler doğrultusunda yenilikçi hareketlere temsilci olabilirler. Eğitim süreci kişinin gelişimi için çok önemlidir. Enstitü kapsamındaki online eğitim seçenekleri içinde yer alan yaratıcı ve tasarım odaklı düşünme eğitimi, yaratıcılığın gerçekte bir düşünme şekli olduğunu ve edilen teknik bilgiler ile hayata geçirebilmeniz konusunda, yol almanızı sağlayacaktır. İnovatif düşünme sürecini değerlendirdiğimizde, karşımıza 5 aşamadan meydana gelmiş süreç yönetimi olarak çıkıyor.

 • Problemi teşhis etme süreci; inovatif düşüncenin başlangıçtaki ilk aşaması problemin doğru tespitidir.

 • Çözüm üretme, buluş ortaya çıkma süreci; insanın doğasında otomatik olarak eyleme geçen mekanizmadır. Bu süreç düşünce, bilgi, birikim hepsinin harmanlanmasıyla yeni bir tasarımın meydana gelmesinde rol oynar.

 • Deneyim süreci; ortaya çıkan yeni fikrin deneyimlenmesi, bir sonraki adım için ihtiyaç olan verileri elde etmemizi sağlar. Bu süreç olumlu ve olumsuz yanları ortaya koymak için önemlidir.

 • Ölçme, değerleme süreci; deneyimleyerek elde ettiğimiz sonuçların ayrışarak sağladığı faydaların, ihtiyaçların değerlendirilmesi.

 • Sonlandırma süreci; ölçme ve değerleme sonucunda kişilere veya kurumlara hizmet etmeyen buluşların tespit edilerek varlığına son verilme sürecidir.

İlgili Eğitim: Yaratıcı ve Tasarım Odaklı Düşünme

İnovatif Fikirler 

İnovatif fikirler, ürüne veya hizmete değer katan, müşterilerin bir bedel karşılığında erişimini sağlayacak işleyiş sürecini oluşturur. Birçok alanda inovatif fikirlerin meydana getirdiği ürünlere, hizmetlere ulaşmak mümkündür.

 • Ürün inovasyonu örnekleri; ürün inovasyonu, bireylerin kullanımını arttıran yeni ürünler veya var olan ürünlerin geliştirilmiş formlarını müşteri ile buluşturmaktır. Örnek olarak LG firması, bir kağıt gibi kıvrılarak yuvarlanan bir ekran geliştirdi. Taşınabilirlik için önemli bir inovasyon örneğidir. Bir başka örnek, kumaş üreten bir firmanın leke tutmayan kumaş piyasaya sürmesi önemli bir ürün inovasyonudur. Bir elektronik firmasının çamaşır makinasına kurutma yeniliğini ekleyerek, piyasaya sürmesi inovasyona önemli bir örnektir.

 • Radikal inovatif fikirler; en önemli örneklerinden biri Amazon şirketi tarafından ortaya konmuştur. Ev eşyalarını, yeniden sıralamayı amaçlayan WIFI bağlantısı ile küçük bir cihaz olan “Dash butonu” evde var olan eşyaları sıralayarak, eksik tespiti için verimlilik arttırıcı bir buluştur.

 • Süreç İnavasyonu; ticari kuruluşlar, yenilik süreci anlayışı ile ürün ve hizmet üretim sürecinde çok başarılı sonuçlar elde etmişlerdir. Zara firması süreç inovasyonu için çok iyi bir örnektir. Marka değeri için kulaktan kulağa pazarlama yönetimine inanırlar. Ayrıca tasarlanan giysilerin sezondan önce %15-20’ si ve sezon başında %50-60’ı üretime alınır. Diğer tasarımların tamamı sezon sürecince üretilir. Buradaki amaç müşteri isteklerine doğru cevap verebilmektir. Bir çok firma bu alanda kendine yenilikler katmayı hedefler.

 • Teknolojik inovatif fikirler; teknolojik yenilikler, ürün ve hizmet üretimi tasarımına teşvik etmede büyük etkendir. En önemli teknolojik yeniliklere örnek, yenilenebilir enerji alanındaki yeniliklerdir. Jeotermal enerji, rüzgar türbinleri, okyanus dalga gücü teknolojik buluşlar içinde yer alır.

 • İşletmelerde yer alan inovasyon; Bir iş yerinin gelişim ve yaşam sürecinde yenilikler çok önemlidir. İş dünyasında yenilik elde etmek için çalışanlara sunulan sağlık çalışma ortamları önemli yer tutar. Yeni fikirlerin ortaya çıkması için yapılan beyin fırtınası esnasında çalışanların fikirlerini dinlemeli, önemsemeli ve görüşlerini saygı ile dinlemelidir. Facebook, WhatsApp yenilik üreten ticari firmalara önemli örneklerdir.

İnovatif Düşünce İçin Hangi Kişisel Özellikler Bulunmalı?

İnovatif düşünce beraberinde bir takım kişilik özelliklerinin barındırılması gerektirir. Bu özellikleri inceleyelim.

 • İç disipline sahip olmak; disiplin başarıya giden yolun en önemli yapı taşlarından biridir. İç disipline sahip insanlar, başarıya ulaşmakta bir adım önde olurlar. Kararlı ve hedefe yönelik düzenli çalışmalar sergilerler.

 • Gözlem gücü yüksek olmalı; gözlem gücünüz yüksekse yeniliklere açık olduğunuz anlamına gelir. Zeka ve gözlem inovasyonun önemli unsurlarıdır.

 • Farklı bakış açılarına sahip olmak; farklı bakış açısı devamında cesareti de getirir. Merak bilinci gelişir. Okuma arzusu artar. Bakış açısı genişler.

 • Sorgulayıcı bir yapı; sorgulama daha çok cevap almanızı sağlar. Bu durum yenilik geliştirme yolunda bilinmeyen kapıları aralamanız için bulunmaz bir nimettir.

 • Yaratıcı olmak; yaratıcılık kişinin oluşunda var olan bir özelliktir. Bazı kişiler var olan yaratıcılığını diğer özellikleri ile ortaya çıkarabilir. Bazı kişiler ise yaratıcılık yeteneğini arttırmak için farklı yöntemler geliştirebilirler.

 • İlgi alanları olması; kişinin kendine ait özel ilgi alanlarına sahip olması rutin dışındaki yaşamında ruh ve beden gelişimi sürecini oluşturur. Rekreasyon aktiviteleri düzenlemek, ilgi alanlarınıza doğru yolculuğu çıkmanızda önemli bir adım olur. Bu durum sosyal çevrenizi, iş hayatınızı dolayısı ile yenilik tasarlama sürecinizin önemli bir parçasını oluşturur.

 • Hassas ve Duyarlı olma; duyarlı insanlar yenilik tasarlama sürecinde olayların daha yakınında olma özelliğini kullanacaktır. Bu durum daha çok olayı öğrenmenizi, farklı bakış açısıyla bakmanızı çözüme ve üretime yakın olmanızı sağlar. Hassasiyet ve duyarlılık tasarım süreci içinde, işlerin kolaylaşması rolünü üstlenir.

İnovasyon, Var olan problemleri yeni fikirler ile birleştirerek çözmeyi amaçlayan çalışmalar, Amazon'un 'Dash butonu' ile ev eşyalarını yeniden düzenlemesi, İnovatif Düşünce, Gelişmişlik düzeyine ulaşmayı hedefleyen, yeni fikirler ile problemleri çözmeye yönelik düşünme biçimi, Enstitü'deki online eğitim seçenekleri yenilikçi düşünceye örnek verilebilir, Ürün İnovasyonu, Kullanımı arttıran yeni ürünlerin geliştirilmesi veya var olan ürünlerin geliştirilmiş hallerinin oluşturulması, LG'nin taşınabilir kıvrılabilir ekran geliştirmesi, Radikal İnovasyon, Büyük ölçüde değişiklik gerektiren, çoğu kez iş yapış biçimlerini kökten değiştiren yenilikçilik türü, Amazon'un 'Dash butonu' ile ev eşyası sipariş sürecini radikal şekilde değiştirmesi, İşletme Süreci İnovasyonu, Üretim ve hizmet sürecinde kullanılan yöntemlerin yenilenmesi ile verimliliğin artırılması, Zara'nın yüzde 15-20 oranında sezon öncesi, yüzde 50-60 oranında ise sezon başında üretim yapması, Teknolojik İnovasyon, Ürün ve hizmet üretimi ve tasarımında teknolojik yeniliklerin kullanılması, Yenilenebilir enerji alanında gelişen jeotermal enerji, rüzgar türbinleri ve okyanus dalga gücü teknolojileri, İnovatif Fikirler, Ürüne veya hizmete değer katan, müşterilerin bir bedel karşılığında erişimini sağlayacak iş sürecini oluşturma düşünceleri, Leke tutmayan bir kumaş üreten firmanın bu ürünü piyasaya sürmesi
inovatif inovasyon yenilik yaratıcı düşünme tasarım
Bu, canlı mavi gömlek giymiş bir kadının görüntüsüdür. Yüzünü çerçeveleyen uzun, koyu renk saçları var. Ten rengi açık ve yüz ifadesi kararlı. Beyaz duvarlı ve aydınlık pencereli bir odada duruyor. Gömleğinin mavisi beyaza karşı öne çıkıyor ve güçlü bir kontrast hissi veriyor. Kadın kollarını vücudunun önünde kavuşturmuş, kendinden emin bir havaya sahip. Gözleri ileriye odaklanmış ve kararlılığını gösteriyor. Önüne ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır görünüyor.
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
İki el, içinden küçük dişliler çıkan mavi ve beyaz bir ampulü tutarken görülüyor. Ampul kameraya yakın tutuluyor ve ışık parlak bir şekilde parlıyor. Ellerin parmakları ampulün kenarları etrafında kıvrılıyor ve dişliler ampule ilginç, mekanik bir doku veriyor. Görüntünün odağı ampul ve onu tutan eller, arka plan ise hafif bulanık. Bu bir yakın çekimdir ve ampul ile dişlilerin ayrıntıları net bir şekilde görülebilmektedir. Ampul ilgi odağıdır ve dişliler görüntüye heyecan verici, dinamik bir unsur katmaktadır.
Nedir?

İnovatif Düşünce Nedir?

30 Haziran 2020
Büyük bir grup insan, üzerinde delikler olan oklardan yapılmış bir yolda yürürken görülüyor. Grubun en önünde kırmızı gömlek ve siyah pantolon giyen bir adam görülüyor. Yan tarafta, yürüyen bir adamın karikatürü görülüyor. Arka planda bir ekranın yakın çekimi görülüyor. Gruptaki bir kişi kırmızı bir gömlek giyiyor ve grup oklardaki deliklerden yürüyor. Görüntünün alt kısmında beyaz kenarlıklı mavi bir daire mevcut. Grup harika vakit geçiriyor gibi görünmektedir ve görüntü hayat ve enerji doludur.
Üretim Yönetimi

Ürün İnovasyonu Fikirleri

01 Temmuz 2020
Ampul, dişliler, oklu grafik, gözlük ve kitap ve büyüteç logosu dahil olmak üzere çeşitli simgeler içeren birkaç altıgenin yakın çekimi. Altıgenlerden birinde bir ampul, diğerinde bir grafik ve bir ok, bir diğerinde ise gözlük ve bir kitap var. Ayrıca üzerinde bir diyagram bulunan bir cep telefonu ekranı da var. Her bir altıgen, onu diğerlerinden ayıran benzersiz detaylara sahip. Tüm simgeler açıkça görülebiliyor ve arka planda göze çarpıyor.
Nedir?

Yaratıcı İnovasyon Türleri

13 Temmuz 2020