AnasayfaBlogRealist ve Realizm Ne Demek?
Ne Demek?

Realist ve Realizm Ne Demek?

25 Ekim 2021
Bu resim, merkezinde kendine özgü bir kubbesi olan büyük bir bina ile hareketli bir şehir manzarasını tasvir etmektedir. Ön planda bir grup insan nehirde kayıkla kürek çekerken görülüyor. Resmin sağ tarafında bir başka kişi suyun üzerinde koşmaktadır. Arka planda, ceket giyen bir kişi bir kano içindeyken, daha uzakta kürekli bir tekne görülüyor. Resim hayat ve hareket dolu, canlı bir şehrin ruhunu yakalıyor.
KonuAçıklamaÖrnekler
Realizm19. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan bir edebiyat akımıdır.Roman ve hikaye gibi türlerde görülür.
GelişimRomantizm akımına tepki olarak doğmuştur.Bu akımda daha gerçekçi bir dil ve yaklaşım benimsenmiştir.
Edebiyata UygulanışıAuguste Comte'un pozitivizm felsefi düşüncesinin edebiyata uyarlanmış hali olarak görülür.Hayatın varoluşunu ve işleyişini gerçeği gibi yansıtan eserlerin yazarları.
YaklaşımDuygulardan çok nesnel ifadelere yer verirler. Duyguların abartılı ifadesini gereksiz görürler.Edebi eserlerde karakterlerin duygusal tepkileri yerine nesnel durumları ve çevre koşulları ayrıntılı biçimde anlatılır.
Duygusal YaklaşımAbartılı duygusal ifadeler kullanmayı reddederler ancak bu duygusal olmadıkları anlamına gelmez.Edebi eserlerde gerçekçi karakter gelişimleri ve içsel deneyimler.
Romantizm ile İlişkisiRomantizm akımına karşıttır.Romantizmin duygusal aşırılıklarını ve bireysel özgürlük üzerinde duruşunu reddeder.
Sanat Bakış Açısı19. yüzyılda sanatta gerçekçi olmayı kabul eden bir akım olsa da, teknoloji ile ilerlemesi ve sanayi devriminin etkili bir şekilde yaşanması ile gerçeğe olan bakış açısı değişmiştir.19. yüzyıl sanatında daha gerçekçi ve detaycı anlayış.
GerçekçilikRealizm, hayatı olduğu gibi yansıtma prensibine dayanır.Karakterler, olaylar ve mekanlar gerçek yaşamdan alınmış gibi detaylı ve inandırıcı bir şekilde tasvir edilir.
Edebiyatın HizmetindeRealizm edebiyatın, toplumun ve bireyin gerçeklerini objektif bir şekilde aktarma aracıdır.Shakespeare, Dickens gibi yazarların eserleri.
YansıtmaRealizm, toplumun gerçekleri, sosyal ve politik yaşamı ve bireyin iç dünyasını detaylı bir şekilde yansıtır.Çeşitli olaylar ve karakterler üzerinden yaşamın gerçeklerini ve zorluklarını anlatan eserler.

Realizm karşımıza bir edebiyat akımı olarak çıkmaktadır. 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ortaya çıkmıştır. Romantizm akımına karşılık realizm akımı ortaya atılmıştır. Yani romantizm akımına bir tepki olarak bilinmektedir. Realizm bir diğer adı gerçekçilik demektir. Gerçekçilik akımı sanatta uygulanmaktadır. Bu sanat dalı ise edebiyat ile birlikte roman ve hikaye gibi türlerde de etkisini göstermektedir. Realizm Auguste Comte’un pozitivizm felsefi düşüncesinin edebiyata uyarlanmış halidir. Hayatın varoluşunu, işleyişini gerçeği gibi yansıtmaktadır. Duygulardan çok nesnel ifadelere yer verirler. Duygusuz insanlar gibi görünseler de durum böyle değildir. Duyguların abartılarak ifade edilmesini gereksiz görmüşlerdir. Kişiden kişiye farklılık gösterebilecek olan duygular ile bir yere ulaşılamayacağını düşünürler. Romantizme karşıdırlar. Realizm akımı 19. yüzyılda sanatta gerçekçi olmayı kabul eden bir akımdır. Bu döneme kadar romantizm ve klasisizm akımları etkisini sürdürmekteydi. Fakat teknoloji ile ilerlemesi ve sanayi devriminin etkili bir şekilde yaşanması ile gerçeğe olan bakış açısı oldukça değişme göstermiştir.

Realist kelimesinin kökeni Fransızca'dan gelmektedir. Fransızca'dan dilimize geçmiş olan birçok kelime bulunmaktadır. Realist kelimesi de o kelimeler arasında yerini almaktadır. Realist kelimesinin anlamını bilmek önemlidir. Günlük hayatta da oldukça fazla kullanılmaktadır. Realist kelimesinin yerine aynı anlama gelen gerçekçilik kelimesi de oldukça fazla kullanılmaktadır.

Realist Nedir?

Realist kelimesi günlük hayatımızda oldukça sık karşımıza çıkmaktadır. Hem sosyal medyada hem de günlük yaşantımızda kullanılan realist kelimesi dilimizde uzun süredir bulunmaktadır. Türkçe’de farklı anlamlar ile kullanılabilmektedir. Realist kelimesinin Türk Dil Kurumu’na göre anlamına bakıldığı zaman gerçekçilik anlamında olduğunu görebiliriz. Realistler gözlemlere ve deneylere değer vermektedir. Romantizm akımının taşıdığı aşırı duygusallığa tepki göstermektedir. Realistlerin amacı toplumsal sorunları tüm gerçeği ile gözler önüne koymaktır. Bununla birlikte roman ve hikayeler de romantizm akımının etkisine de tepkisini koymaktadır. Tüm gerçeklerin olduğu gibi aktarılmasını amaçlamaktadır.

Realistler de kendi içinde iki farklı görüşe ayrılmaktadır. Bunlardan ilki; realist bir kimse nesnelerin veya bu nesnelerin özelliklerinin bizim deneyimlerimize katkılarını hesaba katmamaktadır. Bir diğeri ise; realistin inanmış olduğu nesnelerin veya özelliklerin inanılmaz bir şey olduğudur.

Realizm Akımının Temsilcileri

Realizmin kurucusu Gustave ve Falubert’tir. Pozitivizm düşünceye tepki olarak doğmuştur. Bu akım toplumun ekonomik ve siyasal olarak oldukça etkilemiştir. 1839 yılında ortaya çıktığı bilinmektedir. Bu akım toplum, saray ve saray yaşantısını, dini konuyu, seçkin kişilerin portrelerinin sanatçıların eserlerinde olmasına karşı çıkmaktadır. Realizm akımında tüm gerçeklerin olduğu gibi yansıtılması amaçlanmıştır.

Realistler sanatı tüm yapaylıktan ve duygusallıktan kurtarmak istemiştir. Yani klasik ve romantik akımın yapaylığından uzak tutmak hedeflenmiştir. Realistlerin asıl amacı ise günlük yaşamın bilimsel bir nesnellik içerisinde incelenmesini istemiştir. Bununla birlikte bir bilim adamı gibi bulguları nesnel bir şekilde ortaya koymaktadır. Başlıca temsilcileri ise; Coutbert, Millet, Balzac, Tolstoy'dur. Realist anlayışına göre anarşinin olmaması devlet anlayışının olmaması anlamına gelmektedir. Uluslararası ilişkilerde en etkili aktör devletlerdir. Devletler mümkün olan en fazla kaynağa ulaşmak için çalışmaktadır. Bir devlet için temel sorun var olmaktır.

Realistler ise insanların doğduğu andan itibaren iyiliğe eğilimli olmadığını bunun yanında bencil ve rekabetçi bir özelliğe sahip olduklarını düşünmektedir. Realistlerin insanlara olan bu bakış açısı bencil olmasa bile ben merkezli biri ve çatışmacı olarak kabul etmektedir. Realistlerde devlet uluslararası ilişkilerde en önemli aktör olarak geçmektedir. Bir devletin gücü ise askeri kapasitesine bakılarak değerlendirilmektedir. Realistin anahtar kelimesi ise gücün uluslararası dağılımı olarak karşımıza çıkmaktadır. 1839 yılında ortaya çıkan realizm akımı, akademik alandaki resim yapıtlarına, dini konuları, saygın insanları daha güzel göstererek konunun işlenmesine karşı çıkmaktadır. Üslup ve konu bakımından yaşamı ve doğayı olduğu gibi aktarma ve yaşamın gerçek boyutlarını ele alma düşüncesine sahiptir. Realist sanatçılar konu bakımından klasik sanatçıların görüşüne karşı çıkarlar. Realist olan bir resim, ışığı rengi olduğu gibi aktarmalıdır. Eserlerde konu olarak geleneksel anlayışın tersine sadece estetik objeler değil, köylülerin hayatı, doğa gibi gerçek olan her şey tercih edilir. Realist bir düşünceye sahip olan sanatçı kesinlikle eserlerine duyguyu katmaz.

Roman Jakobson realizm bir diğer adı da gerçekçilik olan akımı savunurken tanımının olmadığını, anlam bulanıklığının devam ettiğini savunmaktadır. Bir sanat akımına adını verdiğini düşünmektedir. Bir konferansında realizm akımını eşyanın ve olayların olduğu gibi anlatılmasıdır diye açıklamıştır. Dönemin sorunlarını dile getiren, insanların yaşamlarından kesitler sunan bir akımdır. Her insan çevresinde bilinçten farklı olan bir dünya olduğunu bilir. Taşları, toprakları insan bilinci var etmemiştir. Bunlar dünyada insanlar var olmadan önce de vardı. Milyarlarca yıl dünyada bu doğa insansız yaşamını sürdürdü. İlk insanların gerçekçilik anlayışına çocuksu gerçekçilik denilmektedir. Gerçekçilik kavramı insanın benimsediği, kendiliğinden oluşan bir durumdur. Algılarımızın gerçek dünyayı algıladığını ve bize bilgi aktardığını doğal olarak düşünmektedir. Gerçekçilik başlarda bir hakikat olarak bilinmekteydi. Gerçekçilik felsefesinin ortaya çıkması ile birlikte tabiat bilgisi niteliğine dönüşmektedir.

İlk çağlardaki filozoflar evreni, alemi meydana getiren unsurları ele alıp incelemişlerdir. Felsefe eskiden bilimin bir uzantısı olarak sayılıyordu. Daha sonraları ise Platon tarafından bilginin kapsamı çıkarılmıştır. Bununla birlikte gerçekçilik o zaman bir felsefi düşünce haline gelmiştir.

Realist Düşüncenin Özellikleri

 • Realist düşünce gerçekleri her şeyin üstünde tutmaktadır.

 • Realistlerin baskın olduğu eserlerde toplumun gerçekleri hep ön planda yer almaktadır.

 • Realist sanatçılar objektif düşünürler ve önyargısız bir düşünceye sahiptir.

 • Eserlerde doğa ve olaylar olduğu gibi aktarılmaktadır.

 • Realistlerin eserlerinde öyküleme değil betimleme hakim olmaktadır.

 • Toplumun tüm gerçek kişileri eserlerine aktarılmaktadır. Eserlerde hiçbir şey tamamen iyi ya da tamamen kötü değildir.

 • Realistlerin en önemli amacı ise tüm yaşananları nesnellikle ele almaktır. Realist düşünceyi savunan sanatçılar eserlerinde okuyucuya öğüt vermek ve eğitmek gibi bir amaç düşünmezler.

 • Eserlerinde süsten ve abartıdan uzak dururlar. Biçimde kusursuzluk önemlidir.

 • Realistler etkisini romanlarda ve hikayelerde göstermektedir.

 • Gözleme önem verilmektedir. Gerçek, hiçbir olağanüstü davranışın etkisinde kalmadan eserlerde yansıtılmaktadır.

 • Realistler eserlerde gerçekler olduğu gibi aktarıldığı için toplumda yer alan sıradan kişiler ele alınmaktadır.

 • Eserlerinde çok basit olan bir konuyu bile işlemişlerdir.

 • Realist etkiye sahip olan eserlerdeki dil süsten uzak ve yalın bir haldedir. Eserlerde romantizm ve duygusallıktan kaçınılması amaçlanmaktadır.

 • Realist bir edebiyatta işlenen konu ve karakterler tamamen gerçek hayata uygun olmak zorundadır.

 • Realistlere ait eserlerde dil sade ve söz sanatlarından uzaktır.

Realist Eserler

Toplum arasındaki farklılıklar realist eserlerde konusunu oluşturmaktadır. Bununla birlikte romantik ve hayali gibi edebi işlemeler eserlerin dışında kalmaya başlamıştır. Sanatçılar yaşadıkları dönemin zorluklarını tüm gerçekliği ile göz önüne koymaktadır. Bu akımla birlikte romantik ve her şeyi olduğundan daha güzel gösteren bir edebi eser yerine, toplumun yaşamış olduğu sıkıntılar ele alındı. Bu dönemin en dikkat çeken eserler;

 • Araba Sevdası

 • Karabibik Zehra

 • Mai ve Siyah

 • Yaban

 • Ayaşlı ve Kiracıları gibi eserler realist düşünceyle yazılmış eserlerdir.

Realistler siyasi alanda, felsefi alanda, edebiyat alanı gibi birçok alanda etkisini sürdürmüştür.

Realizm, 19 yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan bir edebiyat akımıdır, Roman ve hikaye gibi türlerde görülür, Gelişim, Romantizm akımına tepki olarak doğmuştur, Bu akımda daha gerçekçi bir dil ve yaklaşım benimsenmiştir, Edebiyata Uygulanışı, Auguste Comte'un pozitivizm felsefi düşüncesinin edebiyata uyarlanmış hali olarak görülür, Hayatın varoluşunu ve işleyişini gerçeği gibi yansıtan eserlerin yazarları, Yaklaşım, Duygulardan çok nesnel ifadelere yer verirler Duyguların abartılı ifadesini gereksiz görürler, Edebi eserlerde karakterlerin duygusal tepkileri yerine nesnel durumları ve çevre koşulları ayrıntılı biçimde anlatılır, Duygusal Yaklaşım, Abartılı duygusal ifadeler kullanmayı reddederler ancak bu duygusal olmadıkları anlamına gelmez, Edebi eserlerde gerçekçi karakter gelişimleri ve içsel deneyimler, Romantizm ile İlişkisi, Romantizm akımına karşıttır, Romantizmin duygusal aşırılıklarını ve bireysel özgürlük üzerinde duruşunu reddeder, Sanat Bakış Açısı, 19 yüzyılda sanatta gerçekçi olmayı kabul eden bir akım olsa da, teknoloji ile ilerlemesi ve sanayi devriminin etkili bir şekilde yaşanması ile gerçeğe olan bakış açısı değişmiştir, 19 yüzyıl sanatında daha gerçekçi ve detaycı anlayış, Gerçekçilik, Realizm, hayatı olduğu gibi yansıtma prensibine dayanır, Karakterler, olaylar ve mekanlar gerçek yaşamdan alınmış gibi detaylı ve inandırıcı bir şekilde tasvir edilir, Edebiyatın Hizmetinde, Realizm edebiyatın, toplumun ve bireyin gerçeklerini objektif bir şekilde aktarma aracıdır, Shakespeare, Dickens gibi yazarların eserleri, Yansıtma, Realizm, toplumun gerçekleri, sosyal ve politik yaşamı ve bireyin iç dünyasını detaylı bir şekilde yansıtır, Çeşitli olaylar ve karakterler üzerinden yaşamın gerçeklerini ve zorluklarını anlatan eserler
realist realizm realist nedir realizm nedir
Bu resimde ikisi de gözlük takan bir erkek ve kadın görülüyor. Adam mavi bir gömlek ve siyah bir pantolon giyerken, kadın beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Her ikisinin de gözlükleri takılı ve dümdüz ileriye bakıyorlar. Adamın kolu kadının beline dolanmış ve yüzleri birbirine yakın göründüğü için birlikte bir anı paylaşıyor gibi görünüyorlar. Arka plan yumuşak, kirli beyaz bir renktedir. Işık hafif loş, görüntüye yumuşak ve sıcak bir his veriyor. Gözlüklerine rağmen, gözleri hala bir duygu belirtisi gösteriyor. Birbirlerinin varlığından memnun ve mutlu görünüyorlar.
Konuk Yazar
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu görüntü 3D Studio Max Eğitimi üzerine çevrimiçi bir kursu tasvir etmektedir. Siyah bir arka plan üzerinde kahverengi saçlı bir kadın yüzü ve bir tabelanın yakın çekimi görülmektedir. Diğer ayrıntılar arasında siyah bir yüzeyin yakın çekimi, siyah arka plan üzerinde beyaz bir harf, metal bir nesnenin yakın çekimi, karbon fiber yüzey üzerinde metal bir köşe ve beyaz metinli siyah ve mavi altıgenler bulunmaktadır. Bu unsurlar birlikte 3D Studio Max Eğitiminin karmaşıklığını ve çevrimiçi kursların gücünü göstermektedir. Bu kurs sayesinde kullanıcılar etkileyici 3D modeller, animasyonlar ve görseller oluşturmayı öğrenebilirler. Bilgilerini genişletmek veya 3D tasarım alanında kariyerine hızlı bir başlangıç yapmak isteyen herkes için harika bir kaynaktır.
5
(7)

3D Studio Max Eğitimi

26 Konu16 Saat
Bu, bronz tenli ve omuz hizasında dalgalı kahverengi saçlı genç yetişkin bir kadının yakın plan çekimi. Hafif bir gülümsemeyle sol tarafa bakıyor, gözleri hafifçe kapalı. Kaşları hafifçe çatılmış ve ona düşünceli bir ifade veriyor. Çenesi ve çene hattı güçlü ve yanaklarına dağılmış birkaç çili var. Beyaz yakalı açık pembe bir gömlek giyiyor.Şerife Demir
12870