AnasayfaBlogBordro Nedir? Nasıl Hesaplanır?
Nedir?

Bordro Nedir? Nasıl Hesaplanır?

07 Ekim 2021
Bordro Nedir
Bordro TerimleriTanımİlgili Bilgiler
BordroBir işverenin çalışanına yaptığı ödemelerin belgelendiği resmi evrak.Hem işveren hem de çalışan için önemli bir belgedir. İşverenin ödeme yükümlülüğünü ispatlar.
E-BordroÇalışanın maaş bilgilerini içeren online dokümantasyon.Çalışanlar, e-Devlet resmi sitesi üzerinden e-bordro sorgulaması yapabilir.
Maaş Bordrosuİşçinin aylık kazancını gösteren resmi evrak.İş Kanunu'na göre her ay düzenlenmesi gerekmektedir.
Bordro Uygulamaları EğitimiBordro ve bordro hesaplama konularında bilgi ve beceri kazandıran eğitim programı.Uzaktan eğitim seçenekleri ile kişisel gelişim imkanı sunmaktadır.
Hak EdişÇalışanın kazandığı ücret veya maaş.Bordro üzerinde çalışanın hak edişi özel ve yasal kesintilerle gösterilmelidir.
KesintilerÇalışanın maaşından yapılan yasal ve özel çıkarımlar.SGK primi, gelir vergisi, işsizlik sigortası ve damga vergisi gibi kesintiler bulunmaktadır.
Net ÜcretKesintiler yapıldıktan sonraki maaş miktarı.Net ücret, brüt ücretten kesintilerin düşülmesi ile bulunur.
Brüt ÜcretKesintiler yapılmadan önceki maaş miktarı.Brüt ücret, çalışanın hak edişi olup, üzerinden çeşitli kesintiler yapılır.
SGK PrimiSosyal Güvenlik Kurumu'na ödenen sigorta primi.Hem işçiden hem de işverenden SGK primi kesintisi yapılmaktadır.
İşsizlik Sigortasıİşsiz kalan çalışanların geçimini sağlamak amacıyla oluşturulan sigorta sistemi.Hem işçiden hem de işverenden işsizlik sigortası kesintisi yapılmaktadır.

Bir işverenin çalışmaları karşılığında işçiye ödeme yükümlülüğünü yerine getirdiğini ispatlayan belgeye bordro denir. Bordro düzenlemesi,  hem işveren hem de işçi açısından oldukça önemli bir evrak olması özelliğini taşır. Bordronun hazırlanması dikkat ve bazı kuralları uygulamayı gerektirir. Bordroda yer alan çalışanın hak edişi özel ve yasal kesintilerle bir takım işlemlerden oluşur. Bu işlemler insan kaynakları ya da muhasebe departmanı tarafından hatasız bir şekilde hazırlanmalıdır.

Maaş bordrosu İş Kanunu’na göre düzenlenen resmi evrak niteliğini taşır. Aylık kazancı resmi bir şekilde ispatlayan evrak özelliğini taşıması sebebiyle işveren işçisinin çalıştığı süre boyunca her ay düzenli olarak bu evragı hazırlaması gerekir. Yazımızda bordro ile ilgili aranan tüm sorulara yanıtlar hazırladık. Bordro nasıl hazırlanır? Bordronun sahip olması gereken özellikler nelerdir? Bordro uygulamaları eğitimi nedir? Birlikte inceleyelim.

Bordro Nedir?

Bordro bir kurum içinde, işverenin işçiye yapmış olduğu çalışmaları karşılığında her ay ödemesi gereken ücretin yazılı olduğu belgeyi tanımlamaktadır. İşçinin çalışma ücretleri üzerimden düzenlenen tüm vergi ve kesintiler ile beraber ödenen ücretlerin bulunduğu kapsamlı tabloya bordro adı verilmektedir. Bordrodaki hak edişin özel veya yasal kesintileri bazı işlemleri gerektirir. Bu işlemler uzman kişiler tarafından yapılmalıdır. Kurumlarda insan kaynakları ya da muhasebe bölümleri hatasız bir şekilde bu işlemleri tamamlamalıdır.

Bordro Nasıl Hesaplanır?

Maaş bordrosu işveren ve işçiden yapılmakta olan kesintiler doğrultusunda iki bölümden hesaplanarak oluşturulur.

İşçiden yapılmakta olan kesintiler şu şekilde hazırlanır;

"SGK primi işçinin payı = Brüt ücret"

"Gelir vergisinin matrahı = Brüt ücret – (SSK işçi payı + işsizlik sigorta işçi payı)"

"İşsizlik sigortası işçinin payı = Brüt ücret x %1"

"Damga vergisi miktarı = Brüt ücret x 0,00759"

"Gelir vergisi miktarı = Gelir vergisi matrahı x "

"Minimum Geçim İndirimi (AGİ) yıllık tutar = [(Asgari Ücretin Yıllık Brüt Tutarı x A.G.İ. Oranı) x ] /12 (Çalışan minimum ücretli ise)"

"Kesintilerin toplamı = SGK İşçi payı + Gelir vergisi + SGK işsizlik sigortası işçi payı + Damga vergisi"

"Net ücret = Brüt ücret – Kesintiler toplamı"

İşverenden yapılmakta olan kesintiler şu şekilde hazırlanır;

"SSK Primi işveren payı = Brüt ücret x ,5 (%5 indirim teşvikiyle)"

"İşsizlik sigortası işveren payı= Brüt ücret x %2"

E-Bordro Ne Demek?

Bir kurumda yer alan her bir çalışan çalışmaları karşılığı hak edişinin yer aldığı ayrıntılı tabloya bordro adı verilir. Bu tablo, İş Kanununa göre düzenlenmek zorundadır. Kurumlar tarafından her bir çalışan için her ay ödenen ücretlerin dökümü bordroda yer alır. Bunun yanında çalışanlar, e-Devlet resmi sitesi üzerinden de, e-bordro olarak kendilerine ait resmi evraklarını sorgulayabilirler. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de şirketlerin en değerli kaynaklarından biri insan kaynağıdır. Rakiplerine karşı güçlü oldukları alanların başında da kalifiye ve yetkin insan kaynağına sahip olmaları gelir. İnsan kaynakları süreçlerinin etkili bir şekilde yönetilebilmesi için bir yazılım çözümü oluşturulması gerekir. Personellerin maaş bilgilerini artık online olarak takip etme imkanı sunan bu yazılımlar, e-bordro sorgulamaları ile kişilere kolaylık sağlamaktadır. Sisteme giriş zorluğu yaşamadan, internet üzerinde tek tıkla istediğiniz tüm detaylara hızlıca ulaşabilirsiniz.

Bordronun Özellikleri Nelerdir?

Kamu kuruluşlarında yer alan kişiler maaş hakkında bilgileri Maliye Bakanlığının kuruluşlarından alabilme imkanına sahiptir. Özel bir şirkette çalışan kişiler ise çalışmaları karşılığında aldıkları tutarı resmi olarak beyan eden maaş bordrolarını çalışmakta oldukları iş merkezinden alabilirler. İşveren işçisine olan ödeme yükümlüğünü resmi olarak bordro ile beyan ederek ispatlar. Bu nedenle de bordro hem düzenlenmesi hem de uygulanması açısından işveren ve işçi için büyük bir öneme sahiptir.

Maaş bordrosunun hazırlanması sürecinde gözden kaçırılmaması gereken ve titizlikle üstünde durulması gereken çok sayıda önemli nokta vardır. Maaş bordrosunda bulunması gereken noktalar, 4857 sayılı olan İş Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamındadır. Bunlarla birlikte bordro hesabının hazırlanması sırasında dikkat edilmesi gereken oldukça fazla parametre bulunmaktadır. Bordro uygulamaları eğitimi ile kişiler bu alanda kendini geliştirme imkanı yakalar. Üstelik uzaktan eğitim seçenekleri ile bu eğitimlerden yararlanmak da çok kolay. Enstitü tarafından sunulan bordro ve bordro uygulamaları eğitimi katılımcılara temel düzeyde ücret ve mevzuat bilgilerini kazandırmaktadır.

Bordro ve Bordro Uygulamaları Uzaktan Eğitim Programı

Her çalışanın bulunduğu kurumdaki hak edişleri hakkında bilgilere ulaşmak ve kişisel haklarına sahip çıkmak istemesi en doğal hakkıdır. Özellikle bu alanda çalışmalarını yürütmek ve uzmanlaşmak isteyenler için bilgileri detaylı olarak öğrenmek çok önemlidir. Bordro Uygulamaları Eğitimi sayesinde gerekli bilgi ve tecrübeleri elde etmek ve bu alanda uzmanlaşmak mümkündür. Bordro özünde hem insan kaynakları hem de muhasebe ilkeleri kapsamaktadır. Bu durum her iki bölüm içinde farklı özellikleri taşır. İnsan kaynakları tarafından bakıldığında bordro; işçi ve işveren arasındaki ilişkinin yerini ortaya koymaktadır.

Muhasebe tarafından bakıldığında ise tüm bilgilerin kanunlar uygun şekilde işlenmesidir. Günümüzde çalışma imkanları çeşitli olsa da rekabet ortamı çok geniş olduğu için hızlı bir şekilde basamakları çıkmak da bir o kadar zorludur. Bu durum tüm sektörler için geçerlidir. Dolayısı ile insan kaynakları ya da muhasebe departmanında da aynı zorluklarla karşılaşmak mümkündür. Bordro ve bordro uygulamaları kolay gibi görünüyor olsa da kayıtları tutmak, hesaplamaları yapmak, mevzuatları takip etmek zorlu bir süreçtir. İnsan kaynakları yönetimi içinde bordro ve bordro uygulamaları önemli bir role sahiptir. Bu nedenle işletmede bordo hazırlayan çalışanlar donanımlı kişiler olmalıdır.

İşletmenin vergi yükümlülükleri göre hareket etmesi ve iş kanununa uygun faaliyette bulunması insan kaynakları yönetimi ve bordro çalışanlarının sorumluluğu altındadır. Bordro uygulamaları eğitimi tamamen bu konuda donanım sahibi katılımcılar yetiştirmek için tasarlanmıştır. Bu eğitim sayesinde ulaşmak istediğiniz bilgileri iş yaşamınızda uygulama becerilerine sahip olacaksınız. Eğitim tamamen güncel mevzuatlara göre güncellenmektedir. Eğitim 5 canlı dersten oluşmaktadır. Eğitim sonunda başarınızı ölçmek üzere bir sertifika sınavı uygulanır. Sınav neticesinde başarılı olan katılımcılar soğuk damgalı, uluslararası, özel ve resmi kurumlarda geçerli başarı sertifikası almaya hak kazanır.

Bordro Online Eğitime Kimlerin Katılması Uygundur?

Birçok kurum kendi bünyesinde kalifiye çalışanların yer alması için adeta yarış halindedir. İnsan kaynakları alanında ve muhasebe bölümünde çalışanların da iş yetkinliklerinde personel özlük dosyasının nasıl hazırlanacağı, özlük işlemleri ve bordrolama uygulamaları hakkında donanımlı olmaları çok önemli bir yere sahiptir. Bu eğitime kariyer planında insan kaynakları, personel özlük işlerinde görev almak olan kişiler katılabilir. Aynı zamanda mali müşavir sınavına hazırlanan ya da bu konuda stajına devam eden kişiler de bu eğitimden yararlanabilir. Eğitim katılması uygun olan kişileri detaylı olarak sıralayalım.

  • İnsan kaynakları uzmanları ve insan kaynakları uzman yardımcıları bu eğitimden yararlanabilir.

  • İnsan kaynakları asistanları için de uygun bir eğitimdir.

  • İşletmelerin personel bölümünde çalışanlar için uygundur.

  • Bordo alanında uzmanlaşmak isteyenler için uygundur.

  • Bu alana ilgi duyan herkes eğitimden yararlanabilir.

Bordro, Bir işverenin çalışanına yaptığı ödemelerin belgelendiği resmi evrak, Hem işveren hem de çalışan için önemli bir belgedir İşverenin ödeme yükümlülüğünü ispatlar, E-Bordro, Çalışanın maaş bilgilerini içeren online dokümantasyon, Çalışanlar, e-Devlet resmi sitesi üzerinden e-bordro sorgulaması yapabilir, Maaş Bordrosu, İşçinin aylık kazancını gösteren resmi evrak, İş Kanunu'na göre her ay düzenlenmesi gerekmektedir, Bordro Uygulamaları Eğitimi, Bordro ve bordro hesaplama konularında bilgi ve beceri kazandıran eğitim programı, Uzaktan eğitim seçenekleri ile kişisel gelişim imkanı sunmaktadır, Hak Ediş, Çalışanın kazandığı ücret veya maaş, Bordro üzerinde çalışanın hak edişi özel ve yasal kesintilerle gösterilmelidir, Kesintiler, Çalışanın maaşından yapılan yasal ve özel çıkarımlar, SGK primi, gelir vergisi, işsizlik sigortası ve damga vergisi gibi kesintiler bulunmaktadır, Net Ücret, Kesintiler yapıldıktan sonraki maaş miktarı, Net ücret, brüt ücretten kesintilerin düşülmesi ile bulunur, Brüt Ücret, Kesintiler yapılmadan önceki maaş miktarı, Brüt ücret, çalışanın hak edişi olup, üzerinden çeşitli kesintiler yapılır, SGK Primi, Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödenen sigorta primi, Hem işçiden hem de işverenden SGK primi kesintisi yapılmaktadır, İşsizlik Sigortası, İşsiz kalan çalışanların geçimini sağlamak amacıyla oluşturulan sigorta sistemi, Hem işçiden hem de işverenden işsizlik sigortası kesintisi yapılmaktadır
bordro ve bordro uygulamaları bordro ve bordro uygulamaları eğitimi
Bu, canlı mavi gömlek giymiş bir kadının görüntüsüdür. Yüzünü çerçeveleyen uzun, koyu renk saçları var. Ten rengi açık ve yüz ifadesi kararlı. Beyaz duvarlı ve aydınlık pencereli bir odada duruyor. Gömleğinin mavisi beyaza karşı öne çıkıyor ve güçlü bir kontrast hissi veriyor. Kadın kollarını vücudunun önünde kavuşturmuş, kendinden emin bir havaya sahip. Gözleri ileriye odaklanmış ve kararlılığını gösteriyor. Önüne ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır görünüyor.
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu görüntü, muhtemelen bir kursu tamamlamak için hesap makinesi kullanan bir kişiyi gösteriyor. Bu kişi takım elbise giymiş ve kravat takmış, sakallı ve bıyıklı bir adam gibi görünüyor. Bulanık bir elle hesap makinesindeki bir düğmeye basıyor, bu da kursa çok dikkat ettiğini gösteriyor. Kişi aktif olarak materyalle ilgileniyor, muhtemelen anlıyor ve not alıyor. Bu görüntü, kursların zorlayıcı olabileceğini, ancak kendinizi özenle uyguladığınızda da ödüllendirici olabileceğini hatırlatıyor.
4.5
(117)

Bordro Uygulamaları Eğitimi

8 Konu5 Saat
Bülent ÇaparBülent Çapar
12491010
Bu görselde bir beyaz tahtanın önünde portakallarla hokkabazlık yapan bir adam görülüyor. Beyaz tahtanın bir sınıf ortamının parçası olması muhtemeldir, bu da bu görüntünün bir yetenek yönetimi eğitim kursunu tasvir ettiğini düşündürmektedir. Adam muhtemelen bir eğitmen ve işyerinde beceri ve maharetin önemini gösteriyor. Ayrıca, üzerinde yazı olan bir tabela, odada yürüyen bir kişi ve üzerinde kalem olan beyaz bir masa var. Tüm bu öğeler adamın bir dersin ortasında olduğunu gösteriyor. Ayrıca, bir kişinin poposunun yakın çekimi, portakal tutan bir elin bulanık görüntüsü, klasörlerden oluşan bir rafın önünde oturan bir kişi ve beyaz gölgeli beyaz bir aydınlatma armatürü var. Bu, eğitim kursunun önemini vurgulayan profesyonel bir atmosfere işaret ediyor. Dolayısıyla bu görsel, yetenek yönetimi eğitimi fikrini doğru bir şekilde aktarıyor.
4.6
(7)

Yetenek Yönetimi Eğitimi

7 Konu4 Saat
Bu, profesyonel iş kıyafeti giyen genç bir kadının fotoğrafı. Mavi duvarlı ve kahverengi halılı iyi aydınlatılmış bir odada duruyor. Kadının elleri cebinde ve duruşu kendinden emin ve dengeli. Koyu renk saçları düzgün bir şekilde toplanmış ve yüzü hafifçe makyajlanmış. Lacivert bir takım elbise ceketi, altında beyaz bir bluz ve lacivert bir pantolon giyiyor. Siyah ayakkabıları cilalı ve ona sofistike bir görünüm veriyor. Gururlu ve kendinden emin görünüyor ve ifadesi sakin ve odaklanmış.Selin Tezel
14200